Eksamen statistikk 2019

Dag Oppslag Bøying
bokmål nynorsk begge sum bokmål nynorsk
2019-05-2117 04542 047112 025171 1171116238 051
2019-05-2229 015194 465508 151731 63123 623232 985
2019-05-2324 75236 746129 997191 49515 00233 437

Mest søkte ord

21. mai - Norsk Hovedmål grunnskolen

 1. skrive
 2. hype
 3. vere
 4. være
 5. kløktig
 6. komme
 7. gi
 8. finne
 9. menneske
 10. si
 11. lese
 12. bruke
 13. gjere
 14. bli
 15. verkemiddel
 16. møkkbille
 17. seie
 18. ete
 19. sette
 20. hoppe
 21. sjå
 22. løpe
 23. se
 24. sitte

22. mai - Norsk Sidemål grunnskolen og v.g.s.

 1. skrive
 2. bruke
 3. menneske
 4. beskrive
 5. være
 6. si
 7. sjå
 8. vere
 9. føle
 10. verkemiddel
 11. bli
 12. skildre
 13. se
 14. snakke
 15. følelse
 16. seie
 17. kjensle
 18. tekst
 19. gi
 20. utdrag
 21. komme
 22. vise
 23. setning
 24. hvordan
 25. mange

23. mai - Norsk Hovedmål v.g.s.

 1. mållag
 2. skrive
 3. ynde
 4. vere
 5. være
 6. fakta
 7. teknokrat
 8. følger
 9. gi
 10. følgere
 11. overbevise
 12. menneske
 13. bruke
 14. smug
 15. kafe
 16. komme
 17. teknokrati
 18. sitte
 19. portrom
 20. følge
 21. hashtag
 22. mangfold
 23. bli
 24. side
 25. modus vivendi