Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
prosodi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet prosodi
(fra gresk av pros 'til, med' og ode 'sang')
1 i språkvitenskap: lære om lyders og stavelsers lengde, styrke, hørlighet, tonehøyde og lignende
1 i språkvitenskap: lære om lyders og stavelsers lengde, styrke, hørlighet, tonehøyde og lignende
2 lære om (antikk) verskunst, bygd på stavelseslengden
2 lære om (antikk) verskunst, bygd på stavelseslengden
1 i språkvitenskap: lære om lyders og stavelsers lengde, styrke, hørlighet, tonehøyde og lignende
1 i språkvitenskap: lære om lyders og stavelsers lengde, styrke, hørlighet, tonehøyde og lignende
2 lære om (antikk) verskunst, bygd på stavelseslengden
2 lære om (antikk) verskunst, bygd på stavelseslengden

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
prosodi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet prosodi
(frå gresk av pros 'til, med' og ode 'song')
1 i språkvitskap: (lære om) fonetiske fenomen som omfattar rekkjer av språklydar (til dømes stavingar og ord), m a trykk og tonelag; jamfør prosodem
1 i språkvitskap: (lære om) fonetiske fenomen som omfattar rekkjer av språklydar (til dømes stavingar og ord), m a trykk og tonelag; jamfør prosodem
2 særleg i antikk versekunst: verselære bygd på stavingslengd (og andre prosodiske faktorar)
2 særleg i antikk versekunst: verselære bygd på stavingslengd (og andre prosodiske faktorar)
1 i språkvitskap: (lære om) fonetiske fenomen som omfattar rekkjer av språklydar (til dømes stavingar og ord), m a trykk og tonelag; jamfør prosodem
1 i språkvitskap: (lære om) fonetiske fenomen som omfattar rekkjer av språklydar (til dømes stavingar og ord), m a trykk og tonelag; jamfør prosodem
2 særleg i antikk versekunst: verselære bygd på stavingslengd (og andre prosodiske faktorar)
2 særleg i antikk versekunst: verselære bygd på stavingslengd (og andre prosodiske faktorar)

 

Resultat pr. side