Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
om enn til og med om; selv om; enda (I)
hun virket rolig, om enn noe blekhun virket rolig, om enn noe blek / de gjør det de kan, om enn det går langsomtde gjør det de kan, om enn det går langsomt
: hun virket rolig, om enn noe blekhun virket rolig, om enn noe blek / de gjør det de kan, om enn det går langsomtde gjør det de kan, om enn det går langsomt
til og med om; selv om; enda (I)
hun virket rolig, om enn noe blekhun virket rolig, om enn noe blek / de gjør det de kan, om enn det går langsomtde gjør det de kan, om enn det går langsomt
: hun virket rolig, om enn noe blekhun virket rolig, om enn noe blek / de gjør det de kan, om enn det går langsomtde gjør det de kan, om enn det går langsomt
om hverandre sammenblandet sammenblandet
om igjen adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet om igjen
på nytt på nytt
om kull over ende, på hodet; jamfør kullkaste, hodekulls over ende, på hodet; jamfør kullkaste, hodekulls
om litt om en liten stund om en liten stund
om noen få, et par strakser om en liten stund, ganske snart om en liten stund, ganske snart
om seg foretaksom, frampå foretaksom, frampå
om senn om gangen om gangen
om å gjøre viktig
det er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølgedet er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølge
: det er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølgedet er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølge
viktig
det er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølgedet er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølge
: det er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølgedet er om å gjøre å ta ting i riktig rekkefølge
om- i sms.
I dette vinduet skal du finne tabell i sms. for oppslagsordet om-
som første ledd i sammensetninger:
1 omkring, rundt; i ord som I omgang og omringe
1 omkring, rundt; i ord som I omgang og omringe
2 på nytt, på en ny måte; i ord som omarbeide og omvalg
2 på nytt, på en ny måte; i ord som omarbeide og omvalg
3 over ende; i ord som omstyrte
3 over ende; i ord som omstyrte
4 angående; i ord som II omtale
4 angående; i ord som II omtale
som første ledd i sammensetninger:
1 omkring, rundt; i ord som I omgang og omringe
1 omkring, rundt; i ord som I omgang og omringe
2 på nytt, på en ny måte; i ord som omarbeide og omvalg
2 på nytt, på en ny måte; i ord som omarbeide og omvalg
3 over ende; i ord som omstyrte
3 over ende; i ord som omstyrte
4 angående; i ord som II omtale
4 angående; i ord som II omtale
om|adressere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet omadressere
(av II om) utstyre postsending med ny adresse utstyre postsending med ny adresse
omaner m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet omaner
person fra Oman person fra Oman
omansk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet omansk
som gjelder Oman og omanere som gjelder Oman og omanere
om|arbeide v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omarbeide
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet omarbeide
arbeide, gjøre om
manuskriptet må omarbeidesmanuskriptet må omarbeides
: manuskriptet må omarbeidesmanuskriptet må omarbeides
arbeide, gjøre om
manuskriptet må omarbeidesmanuskriptet må omarbeides
: manuskriptet må omarbeidesmanuskriptet må omarbeides
om|arbeidelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omarbeidelse
om|arbeiding m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omarbeiding
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omarbeiding
om|bestemme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ombestemme
skifte mening
ombestemme segombestemme seg
: ombestemme segombestemme seg
skifte mening
ombestemme segombestemme seg
: ombestemme segombestemme seg
ombordstignings|kort n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ombordstigningskort
kontrollkort som (båt- og) flypassasjerer leverer når de går om bord, boardingkort kontrollkort som (båt- og) flypassasjerer leverer når de går om bord, boardingkort
om|bot m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ombot
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet ombot
(norrønt umbót) forbedring, reform forbedring, reform
om|brekke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ombrekke
i typografi: brekke (II,3) om; som adjektiv i perfektum partisipp:
ombrukket satsombrukket sats
: ombrukket satsombrukket sats
i typografi: brekke (II,3) om; som adjektiv i perfektum partisipp:
ombrukket satsombrukket sats
: ombrukket satsombrukket sats
om|brekker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet ombrekker
person som driver med ombrekking person som driver med ombrekking
om|brekking m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ombrekking
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ombrekking
; el. om|brekning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ombrekning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ombrekning
1 det å brekke (II,3) om
1 det å brekke (II,3) om
2 utseende etter ombrekking (1)
ombrekkingen er galombrekkingen er gal
: ombrekkingen er galombrekkingen er gal
2 utseende etter ombrekking (1)
ombrekkingen er galombrekkingen er gal
: ombrekkingen er galombrekkingen er gal
1 det å brekke (II,3) om
1 det å brekke (II,3) om
2 utseende etter ombrekking (1)
ombrekkingen er galombrekkingen er gal
: ombrekkingen er galombrekkingen er gal
2 utseende etter ombrekking (1)
ombrekkingen er galombrekkingen er gal
: ombrekkingen er galombrekkingen er gal
om|bringe verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ombringe
bringe omkring, ombære bringe omkring, ombære
om|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ombruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ombruk
gjenbruk gjenbruk
om|bud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ombud
(norrønt umboð 'fullmakt')
1 verv som en blir valgt eller oppnevnt til
1 verv som en blir valgt eller oppnevnt til
2 person som innehar et verv som skal sikre folk mot urettferdig behandling innenfor et bestemt område; ombudsmann (1)
barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
: barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
2 person som innehar et verv som skal sikre folk mot urettferdig behandling innenfor et bestemt område; ombudsmann (1)
barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
: barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
1 verv som en blir valgt eller oppnevnt til
1 verv som en blir valgt eller oppnevnt til
2 person som innehar et verv som skal sikre folk mot urettferdig behandling innenfor et bestemt område; ombudsmann (1)
barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
: barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
2 person som innehar et verv som skal sikre folk mot urettferdig behandling innenfor et bestemt område; ombudsmann (1)
barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
: barneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombudbarneombud, forbrukerombud, likestillingsombud, pasientombud, verneombud
ombuds|mann m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ombudsmann
1 ombud (2)
sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
: sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
1 ombud (2)
sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
: sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
2 i visse organisasjoner: person med et verv, ombud (1)
2 i visse organisasjoner: person med et verv, ombud (1)
1 ombud (2)
sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
: sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
1 ombud (2)
sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
: sivilombudsmannsivilombudsmann / ombudsmann for sivile vernepliktigeombudsmann for sivile vernepliktige
2 i visse organisasjoner: person med et verv, ombud (1)
2 i visse organisasjoner: person med et verv, ombud (1)
om|bygd a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ombygd
; el. om|bygget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet ombygget
som er bygd om
huset er ombygdhuset er ombygd
: huset er ombygdhuset er ombygd
som er bygd om
huset er ombygdhuset er ombygd
: huset er ombygdhuset er ombygd
om|bygging m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ombygging
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ombygging
; el. om|bygning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ombygning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ombygning
det å bygge om
reparasjon og ombyggingreparasjon og ombygging
: reparasjon og ombyggingreparasjon og ombygging
det å bygge om
reparasjon og ombyggingreparasjon og ombygging
: reparasjon og ombyggingreparasjon og ombygging
om|bære verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ombære
bære omkring bære omkring
om|bæring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ombæring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ombæring
ombæring av postombæring av post
: ombæring av postombæring av post
ombæring av postombæring av post
: ombæring av postombæring av post
om|danne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omdanne
forandre, gjøre om
omdanne vannkraft til elektrisk energiomdanne vannkraft til elektrisk energi / 'oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum''oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum'
: omdanne vannkraft til elektrisk energiomdanne vannkraft til elektrisk energi / 'oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum''oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum'
forandre, gjøre om
omdanne vannkraft til elektrisk energiomdanne vannkraft til elektrisk energi / 'oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum''oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum'
: omdanne vannkraft til elektrisk energiomdanne vannkraft til elektrisk energi / 'oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum''oleander' er trolig omdannet av middelalderlatin 'lorandrum'
om|diskutert a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet omdiskutert
som en har diskutert mye, omstridt
en omdiskutert avgjørelse, saken omdiskutert avgjørelse, sak
: en omdiskutert avgjørelse, saken omdiskutert avgjørelse, sak
som en har diskutert mye, omstridt
en omdiskutert avgjørelse, saken omdiskutert avgjørelse, sak
: en omdiskutert avgjørelse, saken omdiskutert avgjørelse, sak
om|dreiing m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omdreiing
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omdreiing
; el. om|dreining m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omdreining
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omdreining
1 det å dreie rundt
1 det å dreie rundt
2 en dreining helt rundt til utgangspunktet
motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
: motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
2 en dreining helt rundt til utgangspunktet
motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
: motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
1 det å dreie rundt
1 det å dreie rundt
2 en dreining helt rundt til utgangspunktet
motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
: motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
2 en dreining helt rundt til utgangspunktet
motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
: motoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttetmotoren gikk med 4000 omdreiinger i minuttet
omdreiings|akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omdreiingsakse
; el. omdreinings|akse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omdreiningsakse
omdreiings|hastighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omdreiingshastighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omdreiingshastighet
; el. omdreinings|hastighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omdreiningshastighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omdreiningshastighet
omdreiings|tall n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omdreiingstall
; el. omdreinings|tall n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omdreiningstall
antall omdreininger per tidsenhet
en motors omdreiingstallen motors omdreiingstall
: en motors omdreiingstallen motors omdreiingstall
antall omdreininger per tidsenhet
en motors omdreiingstallen motors omdreiingstall
: en motors omdreiingstallen motors omdreiingstall
om|dømme n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet omdømme
(norrønt umdǿmi)
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
omega m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omega
(gresk egentlig 'stor o') den siste bokstaven i det greske alfabetet (ω, Ω)
alfa og omega se alfa (I)alfa og omega se alfa (I)
: alfa og omega se alfa (I)alfa og omega se alfa (I)
den siste bokstaven i det greske alfabetet (ω, Ω)
alfa og omega se alfa (I)alfa og omega se alfa (I)
: alfa og omega se alfa (I)alfa og omega se alfa (I)
omega-3-fettsyre m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omega-3-fettsyre
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omega-3-fettsyre
flerumettet fettsyre som fins i fet fisk, og som forebygger hjerte-karsykdommer flerumettet fettsyre som fins i fet fisk, og som forebygger hjerte-karsykdommer
om|egn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omegn
distrikt som ligger omkring et sted, en by eller lignende
Oslo og omegnOslo og omegn
: Oslo og omegnOslo og omegn
distrikt som ligger omkring et sted, en by eller lignende
Oslo og omegnOslo og omegn
: Oslo og omegnOslo og omegn
omegns|kommune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omegnskommune
kommune i omegnen til (større) by kommune i omegnen til (større) by
omelett m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omelett
(fra fransk, av latin lamella 'tynn plate') lett, porøs matrett som hovedsakelig består av vispede egg, melk eller vann, salt og krydder, og eventuelt med en annen hovedingrediens blandet inn (sopp, grønnsaker eller lignende) lett, porøs matrett som hovedsakelig består av vispede egg, melk eller vann, salt og krydder, og eventuelt med en annen hovedingrediens blandet inn (sopp, grønnsaker eller lignende)
omen n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet omen
(latin) varsel
et godt, dårlig omenet godt, dårlig omen
: et godt, dårlig omenet godt, dårlig omen
varsel
et godt, dårlig omenet godt, dårlig omen
: et godt, dårlig omenet godt, dårlig omen
omenn|skjønt sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet omennskjønt
nå sjelden: skjønt, til tross for nå sjelden: skjønt, til tross for
om|fang n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omfang
(fra tysk egentlig 'det en omslutter') utstrekning, rekkevidde
en stat av et veldig omfangen stat av et veldig omfang / problemet har fått et stort omfangproblemet har fått et stort omfang
: en stat av et veldig omfangen stat av et veldig omfang / problemet har fått et stort omfangproblemet har fått et stort omfang
utstrekning, rekkevidde
en stat av et veldig omfangen stat av et veldig omfang / problemet har fått et stort omfangproblemet har fått et stort omfang
: en stat av et veldig omfangen stat av et veldig omfang / problemet har fått et stort omfangproblemet har fått et stort omfang
omfangs|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet omfangsrik
med stort omfang
en omfangsrik boksamlingen omfangsrik boksamling / en omfangsrik skikkelse tykk, digeren omfangsrik skikkelse tykk, diger
: en omfangsrik boksamlingen omfangsrik boksamling / en omfangsrik skikkelse tykk, digeren omfangsrik skikkelse tykk, diger
med stort omfang
en omfangsrik boksamlingen omfangsrik boksamling / en omfangsrik skikkelse tykk, digeren omfangsrik skikkelse tykk, diger
: en omfangsrik boksamlingen omfangsrik boksamling / en omfangsrik skikkelse tykk, digeren omfangsrik skikkelse tykk, diger
om|far n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omfar
(av II fare)
1 omgang, omløpende rekke; stokkelag, omkvarv
omfar i tømret husomfar i tømret hus
: omfar i tømret husomfar i tømret hus
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
1 omgang, omløpende rekke; stokkelag, omkvarv
omfar i tømret husomfar i tømret hus
: omfar i tømret husomfar i tømret hus
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
2 mål på maskestørrelsen i garn og notredskaper
40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
: 40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
2 mål på maskestørrelsen i garn og notredskaper
40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
: 40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
1 omgang, omløpende rekke; stokkelag, omkvarv
omfar i tømret husomfar i tømret hus
: omfar i tømret husomfar i tømret hus
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
1 omgang, omløpende rekke; stokkelag, omkvarv
omfar i tømret husomfar i tømret hus
: omfar i tømret husomfar i tømret hus
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
// bordgang
omfar i en båtomfar i en båt
: omfar i en båtomfar i en båt
2 mål på maskestørrelsen i garn og notredskaper
40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
: 40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
2 mål på maskestørrelsen i garn og notredskaper
40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
: 40 omfar per alen masker per alen40 omfar per alen masker per alen
om|fatte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omfatte
(fra tysk egentlig 'gripe om med hendene')
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
om|fattende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet omfattende
betydelig, omfangsrik
innlede et omfattende samarbeidinnlede et omfattende samarbeid / gjøre omfattende undersøkelsergjøre omfattende undersøkelser
: innlede et omfattende samarbeidinnlede et omfattende samarbeid / gjøre omfattende undersøkelsergjøre omfattende undersøkelser
betydelig, omfangsrik
innlede et omfattende samarbeidinnlede et omfattende samarbeid / gjøre omfattende undersøkelsergjøre omfattende undersøkelser
: innlede et omfattende samarbeidinnlede et omfattende samarbeid / gjøre omfattende undersøkelsergjøre omfattende undersøkelser
om|favne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omfavne
1 slå armene (kjærlig) omkring
de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
: de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
1 slå armene (kjærlig) omkring
de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
: de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
2 i overført betydning:
bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
: bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
2 i overført betydning:
bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
: bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
1 slå armene (kjærlig) omkring
de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
: de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
1 slå armene (kjærlig) omkring
de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
: de omfavnet og kysset hverandrede omfavnet og kysset hverandre
2 i overført betydning:
bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
: bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
2 i overført betydning:
bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
: bli omfavnet av tidligere politiske motstanderebli omfavnet av tidligere politiske motstandere
om|favnelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omfavnelse
det å omfavne
en varm omfavnelseen varm omfavnelse
: en varm omfavnelseen varm omfavnelse
det å omfavne
en varm omfavnelseen varm omfavnelse
: en varm omfavnelseen varm omfavnelse
om|flakkende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet omflakkende
1 som flakker om
sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
: sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
1 som flakker om
sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
: sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
2 som innebærer omflakking
en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
: en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
2 som innebærer omflakking
en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
: en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
1 som flakker om
sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
: sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
1 som flakker om
sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
: sirkusartister er omflakkende folksirkusartister er omflakkende folk
2 som innebærer omflakking
en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
: en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
2 som innebærer omflakking
en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
: en omflakkende tilværelseen omflakkende tilværelse
om|flakking m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omflakking
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omflakking
det å flakke om det å flakke om
om|flødd a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet omflødd
(av II flø) med vann på alle sider
huset var nesten omfløddhuset var nesten omflødd
: huset var nesten omfløddhuset var nesten omflødd
med vann på alle sider
huset var nesten omfløddhuset var nesten omflødd
: huset var nesten omfløddhuset var nesten omflødd
om|forent a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet omforent
; el. om|forenet a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet omforenet
som en er blitt enig om
en omforent pris, avtaleen omforent pris, avtale
: en omforent pris, avtaleen omforent pris, avtale
som en er blitt enig om
en omforent pris, avtaleen omforent pris, avtale
: en omforent pris, avtaleen omforent pris, avtale
om|forme v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omforme
forme om, forandre
de vil omforme samfunnetde vil omforme samfunnet / omforme elektrisk energiomforme elektrisk energi
: de vil omforme samfunnetde vil omforme samfunnet / omforme elektrisk energiomforme elektrisk energi
forme om, forandre
de vil omforme samfunnetde vil omforme samfunnet / omforme elektrisk energiomforme elektrisk energi
: de vil omforme samfunnetde vil omforme samfunnet / omforme elektrisk energiomforme elektrisk energi
om|former m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet omformer
apparat som omformer elektrisk energi, for eksempel vekselstrøm til likestrøm og omvendt; radio- eller fjernsynssender apparat som omformer elektrisk energi, for eksempel vekselstrøm til likestrøm og omvendt; radio- eller fjernsynssender
om|framt prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet omframt
; el. om|fram prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet omfram
(norrønt um fram)
1 foruten
ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
: ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
1 foruten
ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
: ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
2 som adverb: svært, uvanlig
hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
: hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
2 som adverb: svært, uvanlig
hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
: hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
1 foruten
ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
: ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
1 foruten
ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
: ha kosten omframt lønnaha kosten omframt lønna
2 som adverb: svært, uvanlig
hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
: hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
2 som adverb: svært, uvanlig
hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
: hun skulle ha vært omframt vakkerhun skulle ha vært omframt vakker
omfram|arbeid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet omframarbeid
; el. omframt|arbeid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet omframtarbeid
ekstraarbeid ekstraarbeid
omførsels|handel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet omførselshandel
(av omførsel 'det å føre omkring') handelsvirksomhet som ikke skjer fra fast utsalgssted handelsvirksomhet som ikke skjer fra fast utsalgssted
I om|gang m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgang
(av omgå)
1 runde (I), avdeling
laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
: laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
//
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med //
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
1 runde (I), avdeling
laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
: laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
//
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med //
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
2 behandling, medfart
gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
: gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
2 behandling, medfart
gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
: gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
3 tur (I,1)
ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
: ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
3 tur (I,1)
ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
: ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
4 sluttet rekke av noe
strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
: strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
4 sluttet rekke av noe
strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
: strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
1 runde (I), avdeling
laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
: laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
//
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med //
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
1 runde (I), avdeling
laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
: laget vant første omganglaget vant første omgang / presidenten ble valgt i annen omgangpresidenten ble valgt i annen omgang / spille en omgang pokerspille en omgang poker
//
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med
i første omgang også: til å begynne med også: til å begynne med //
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
i siste omgang også: til (sjuende og) sist også: til (sjuende og) sist
2 behandling, medfart
gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
: gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
2 behandling, medfart
gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
: gi noen en omgang julinggi noen en omgang juling
3 tur (I,1)
ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
: ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
3 tur (I,1)
ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
: ledervervet gikk på omgang blant medlemmeneledervervet gikk på omgang blant medlemmene
4 sluttet rekke av noe
strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
: strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
4 sluttet rekke av noe
strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
: strikke fem omganger på rundpinnestrikke fem omganger på rundpinne
II om|gang m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgang
(av omgås) det å omgås, samkvem, forbindelse
ha omgang med naboeneha omgang med naboene / uforsiktig omgang med fyrstikkeruforsiktig omgang med fyrstikker / utuktig omgang med mindreårigeutuktig omgang med mindreårige
: ha omgang med naboeneha omgang med naboene / uforsiktig omgang med fyrstikkeruforsiktig omgang med fyrstikker / utuktig omgang med mindreårigeutuktig omgang med mindreårige
det å omgås, samkvem, forbindelse
ha omgang med naboeneha omgang med naboene / uforsiktig omgang med fyrstikkeruforsiktig omgang med fyrstikker / utuktig omgang med mindreårigeutuktig omgang med mindreårige
: ha omgang med naboeneha omgang med naboene / uforsiktig omgang med fyrstikkeruforsiktig omgang med fyrstikker / utuktig omgang med mindreårigeutuktig omgang med mindreårige
omgangs|form m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangsform
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omgangsform
måte å omgås mennesker på måte å omgås mennesker på
omgangs|krets m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangskrets
folk en har omgang (II) med folk en har omgang (II) med
omgangs|syke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangssyke
; el. omgangs|sjuke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangssjuke
sykdom som sprer seg fra person til person, epidemi sykdom som sprer seg fra person til person, epidemi
omgangs|skole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangsskole
om eldre forhold: (folke)skole uten fast tilholdssted
omgangsskolen drog fra gård til gårdomgangsskolen drog fra gård til gård
: omgangsskolen drog fra gård til gårdomgangsskolen drog fra gård til gård
om eldre forhold: (folke)skole uten fast tilholdssted
omgangsskolen drog fra gård til gårdomgangsskolen drog fra gård til gård
: omgangsskolen drog fra gård til gårdomgangsskolen drog fra gård til gård
omgangs|tone m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangstone
ha en fri og utvungen omgangstoneha en fri og utvungen omgangstone
: ha en fri og utvungen omgangstoneha en fri og utvungen omgangstone
ha en fri og utvungen omgangstoneha en fri og utvungen omgangstone
: ha en fri og utvungen omgangstoneha en fri og utvungen omgangstone
omgangs|venn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgangsvenn
venn som en omgås med
de tilhører våre omgangsvennerde tilhører våre omgangsvenner
: de tilhører våre omgangsvennerde tilhører våre omgangsvenner
venn som en omgås med
de tilhører våre omgangsvennerde tilhører våre omgangsvenner
: de tilhører våre omgangsvennerde tilhører våre omgangsvenner
om|gi verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet omgi
(fra tysk)
1 ligge i ring rundt
nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
: nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
1 ligge i ring rundt
nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
: nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
2 refleksivt: ha omkring seg
diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
: diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
2 refleksivt: ha omkring seg
diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
: diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
1 ligge i ring rundt
nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
: nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
1 ligge i ring rundt
nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
: nye drabantbyer omgir hovedstadennye drabantbyer omgir hovedstaden
2 refleksivt: ha omkring seg
diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
: diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
2 refleksivt: ha omkring seg
diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
: diktatoren omgav seg med livvakterdiktatoren omgav seg med livvakter
om|givelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omgivelse
det som ligger omkring
i byens nærmeste omgivelseri byens nærmeste omgivelser
: i byens nærmeste omgivelseri byens nærmeste omgivelser
det som ligger omkring
i byens nærmeste omgivelseri byens nærmeste omgivelser
: i byens nærmeste omgivelseri byens nærmeste omgivelser
om|gjenge n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet omgjenge
(fra svensk) omgang (II) omgang (II)
om|gjengelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet omgjengelig
(fra tysk) som er lett å omgås, enkel, liketil
være blid og omgjengeligvære blid og omgjengelig
: være blid og omgjengeligvære blid og omgjengelig
som er lett å omgås, enkel, liketil
være blid og omgjengeligvære blid og omgjengelig
: være blid og omgjengeligvære blid og omgjengelig
om|gjøre verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet omgjøre
1 gjøre om (igjen)
omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
: omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
1 gjøre om (igjen)
omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
: omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
2 lage om
huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
: huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
2 lage om
huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
: huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
1 gjøre om (igjen)
omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
: omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
1 gjøre om (igjen)
omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
: omgjøre et vedtakomgjøre et vedtak
2 lage om
huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
: huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
2 lage om
huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
: huset er omgjort til kontorerhuset er omgjort til kontorer
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
// regne om
omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
: omgjøre fra dollar til kroneromgjøre fra dollar til kroner
om|grep n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omgrep
(jamfør tysk Umgriff) begrep begrep
om| verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet omgå
gå utenom, søke å unngå
omgå fiendenomgå fienden
: omgå fiendenomgå fienden
//
omgå loven sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav
omgå loven sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav
gå utenom, søke å unngå
omgå fiendenomgå fienden
: omgå fiendenomgå fienden
//
omgå loven sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav
omgå loven sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav
omgå loven sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav sette seg utover loven uten å krenke dens bokstav
om|gående a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet omgående
(betydning 2 etter tysk (mit) umgehend(er Post) '(med) tilbakevendende (post)')
1 som går utenom (en hindring)
gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
: gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
1 som går utenom (en hindring)
gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
: gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
2 direkte påfølgende
kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
: kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
2 direkte påfølgende
kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
: kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
1 som går utenom (en hindring)
gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
: gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
1 som går utenom (en hindring)
gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
: gjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenomgjøre en omgående bevegelse (og falle fienden i ryggen) rykke utenom
2 direkte påfølgende
kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
: kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
2 direkte påfølgende
kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
: kreve et omgående svar kreve svar med en gangkreve et omgående svar kreve svar med en gang
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som adverb: straks
svare omgåendesvare omgående
: svare omgåendesvare omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
// som substantiv:
pr. omgåendepr. omgående
: pr. omgåendepr. omgående
om|gås verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet omgås
1 ha selskapelig samkvem med
de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
: de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
1 ha selskapelig samkvem med
de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
: de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
2 være opptatt av, pønske
omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
: omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
2 være opptatt av, pønske
omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
: omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
3 bruke, behandle
de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
: de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
3 bruke, behandle
de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
: de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
1 ha selskapelig samkvem med
de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
: de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
1 ha selskapelig samkvem med
de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
: de omgås (ikke) naboene sinede omgås (ikke) naboene sine
2 være opptatt av, pønske
omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
: omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
2 være opptatt av, pønske
omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
: omgås med planer om eget husomgås med planer om eget hus
3 bruke, behandle
de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
: de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
3 bruke, behandle
de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
: de nye stoffene må omgås med varsomhetde nye stoffene må omgås med varsomhet
om|handle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omhandle
1 behandle, drøfte
artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
: artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
1 behandle, drøfte
artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
: artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
2 gjelde (I,3)
forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
: forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
2 gjelde (I,3)
forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
: forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
1 behandle, drøfte
artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
: artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
1 behandle, drøfte
artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
: artikkelen omhandler forholdene i skolenartikkelen omhandler forholdene i skolen
2 gjelde (I,3)
forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
: forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
2 gjelde (I,3)
forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
: forskriftene omhandler plikter og rettigheterforskriftene omhandler plikter og rettigheter
om|heng n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omheng
gardin eller lignende som henger rundt noe, forheng
omhenget til dusjenomhenget til dusjen
: omhenget til dusjenomhenget til dusjen
gardin eller lignende som henger rundt noe, forheng
omhenget til dusjenomhenget til dusjen
: omhenget til dusjenomhenget til dusjen
om|hu m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omhu
; el. om|hug m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omhug
(av I hu og hug) omtanke, påpasselighet
vise omhu for noenvise omhu for noen / gjøre noe med omhugjøre noe med omhu
: vise omhu for noenvise omhu for noen / gjøre noe med omhugjøre noe med omhu
omtanke, påpasselighet
vise omhu for noenvise omhu for noen / gjøre noe med omhugjøre noe med omhu
: vise omhu for noenvise omhu for noen / gjøre noe med omhugjøre noe med omhu
om|hyggelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet omhyggelig
(jamfør norrønt umhyggja 'omhu') omsorgsfull, nøyaktig, grundig
hun er omhyggelig med å betale i rett tidhun er omhyggelig med å betale i rett tid / pusse tennene omhyggeligpusse tennene omhyggelig
: hun er omhyggelig med å betale i rett tidhun er omhyggelig med å betale i rett tid / pusse tennene omhyggeligpusse tennene omhyggelig
omsorgsfull, nøyaktig, grundig
hun er omhyggelig med å betale i rett tidhun er omhyggelig med å betale i rett tid / pusse tennene omhyggeligpusse tennene omhyggelig
: hun er omhyggelig med å betale i rett tidhun er omhyggelig med å betale i rett tid / pusse tennene omhyggeligpusse tennene omhyggelig
om|innrede v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ominnrede
innrede på nytt, på en annen måte
hele huset er ominnredethele huset er ominnredet
: hele huset er ominnredethele huset er ominnredet
innrede på nytt, på en annen måte
hele huset er ominnredethele huset er ominnredet
: hele huset er ominnredethele huset er ominnredet
ominøs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ominøs
(av omen) illevarslende, faretruende illevarslende, faretruende
om|kalfatre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omkalfatre
(opphavlig sjøuttrykk, trolig fra arabisk) endre fullstendig, snu opp ned på
krigen omkalfatret planene vårekrigen omkalfatret planene våre
: krigen omkalfatret planene vårekrigen omkalfatret planene våre
endre fullstendig, snu opp ned på
krigen omkalfatret planene vårekrigen omkalfatret planene våre
: krigen omkalfatret planene vårekrigen omkalfatret planene våre
om|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkamp
ny kamp etter en kamp som endte uavgjort eller på grunn av brudd på reglene eller lignende ny kamp etter en kamp som endte uavgjort eller på grunn av brudd på reglene eller lignende
om|kast n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omkast
1 det å kaste om, omveltning
brå omkastbrå omkast
: brå omkastbrå omkast
1 det å kaste om, omveltning
brå omkastbrå omkast
: brå omkastbrå omkast
2 det å kaste på nytt (i kastekonkurranse eller lignende)
2 det å kaste på nytt (i kastekonkurranse eller lignende)
1 det å kaste om, omveltning
brå omkastbrå omkast
: brå omkastbrå omkast
1 det å kaste om, omveltning
brå omkastbrå omkast
: brå omkastbrå omkast
2 det å kaste på nytt (i kastekonkurranse eller lignende)
2 det å kaste på nytt (i kastekonkurranse eller lignende)
om|kjøring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkjøring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omkjøring
det å kjøre en annen vei enn den vanlige på grunn av veiarbeid, ulykke, stor trafikk eller lignende det å kjøre en annen vei enn den vanlige på grunn av veiarbeid, ulykke, stor trafikk eller lignende
omkjørings|vei m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkjøringsvei
; el. omkjørings|veg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkjøringsveg
politiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfartenpolitiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfarten
: politiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfartenpolitiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfarten
politiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfartenpolitiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfarten
: politiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfartenpolitiet anbefaler bilistene å bruke omkjøringsveiene under påskeutfarten
om|kledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omkledning
det å kle seg om det å kle seg om
omklednings|rom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet omkledningsrom
om|komme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet omkomme
(etter tysk) miste livet på grunn av ytre omstendigheter; forulykke, dø; bli drept
omkomme på sjøenomkomme på sjøen / tre personer omkom ved kollisjonentre personer omkom ved kollisjonen
: omkomme på sjøenomkomme på sjøen / tre personer omkom ved kollisjonentre personer omkom ved kollisjonen
miste livet på grunn av ytre omstendigheter; forulykke, dø; bli drept
omkomme på sjøenomkomme på sjøen / tre personer omkom ved kollisjonentre personer omkom ved kollisjonen
: omkomme på sjøenomkomme på sjøen / tre personer omkom ved kollisjonentre personer omkom ved kollisjonen
om|kommen adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet omkommen
hjelpeløs, tafatt
føle seg helt omkommenføle seg helt omkommen
: føle seg helt omkommenføle seg helt omkommen
hjelpeløs, tafatt
føle seg helt omkommenføle seg helt omkommen
: føle seg helt omkommenføle seg helt omkommen
om|kostning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkostning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omkostning
(av II koste, og eldre umkost 'utgift'; trolig sammenblandet av eldre kostning)
1 utgifter i tillegg til selve prisen
kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
: kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
1 utgifter i tillegg til selve prisen
kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
: kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
2 utgifter i forbindelse med et arbeid, en sakførsel og annet, kostnad
produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
: produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
2 utgifter i forbindelse med et arbeid, en sakførsel og annet, kostnad
produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
: produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
1 utgifter i tillegg til selve prisen
kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
: kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
1 utgifter i tillegg til selve prisen
kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
: kjøperen må bære alle omkostninger ved salgetkjøperen må bære alle omkostninger ved salget
2 utgifter i forbindelse med et arbeid, en sakførsel og annet, kostnad
produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
: produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
2 utgifter i forbindelse med et arbeid, en sakførsel og annet, kostnad
produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
: produksjonsomkostningerproduksjonsomkostninger / saksomkostningersaksomkostninger / vil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningenevil vi ha denne reformen, må vi også betale omkostningene
omkr. fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet omkr.
forkorting for omkring forkorting for omkring
om|krets m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omkrets
1 (lengde på) linje som begrenser en flate, et legeme eller lignende
omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
: omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
1 (lengde på) linje som begrenser en flate, et legeme eller lignende
omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
: omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
2 område
eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
: eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
2 område
eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
: eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
1 (lengde på) linje som begrenser en flate, et legeme eller lignende
omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
: omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
1 (lengde på) linje som begrenser en flate, et legeme eller lignende
omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
: omkretsen av en sirkelomkretsen av en sirkel / eiendommen er fem kilometer i omkretseiendommen er fem kilometer i omkrets
2 område
eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
: eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
2 område
eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
: eksplosjonen hørtes i mils omkretseksplosjonen hørtes i mils omkrets
om|kring prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet omkring
(norrønt umkring(is))
1 rundt
sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
: sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
1 rundt
sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
: sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
2 nære ved, om lag
det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
: det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
2 nære ved, om lag
det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
: det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
3 som adverb: rundt (til alle kanter)
se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
: se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
3 som adverb: rundt (til alle kanter)
se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
: se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
1 rundt
sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
: sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
1 rundt
sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
: sitte omkring bordetsitte omkring bordet / ta omkring noen omfavneta omkring noen omfavne / snakke omkring selve problemet utenomsnakke omkring selve problemet utenom / gjøre seg tanker omkring et emnegjøre seg tanker omkring et emne
2 nære ved, om lag
det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
: det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
2 nære ved, om lag
det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
: det var omkringdet var omkring / omkring år 1900omkring år 1900
3 som adverb: rundt (til alle kanter)
se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
: se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
3 som adverb: rundt (til alle kanter)
se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
: se seg omkringse seg omkring / omkring i byenomkring i byen / slikt skjer aldri her omkring på dette stedetslikt skjer aldri her omkring på dette stedet
om|kvarv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omkvarv
omfar (1), kvarv (2) omfar (1), kvarv (2)
om|kved n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omkved
(av III kvede)
1 verslinje(r) som gjentas for hver strofe, refreng
omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
: omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
1 verslinje(r) som gjentas for hver strofe, refreng
omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
: omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
2 i overført betydning:
det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
: det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
2 i overført betydning:
det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
: det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
1 verslinje(r) som gjentas for hver strofe, refreng
omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
: omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
1 verslinje(r) som gjentas for hver strofe, refreng
omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
: omkvedet på en folkeviseomkvedet på en folkevise
2 i overført betydning:
det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
: det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
2 i overført betydning:
det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
: det stadige omkvedet om krise i industriendet stadige omkvedet om krise i industrien
om|laging m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omlaging
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omlaging
det å lage om, omforming, omdannelse det å lage om, omforming, omdannelse

 

Resultat pr. side