Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
enstavelses|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet enstavelsestonelag
; el. enstavings|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet enstavingstonelag
tonem 1 tonem 1
tone|lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tonelag
tonem
//
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
tonem
//
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
tonem n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet tonem
(etter mønster av fonem, morfem) tonegang som er karakteristisk for de fleste norske og svenske dialekter, og som skiller ellers likelydende ord fra hverandre
'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
: 'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
tonegang som er karakteristisk for de fleste norske og svenske dialekter, og som skiller ellers likelydende ord fra hverandre
'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
: 'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
to|stavelses a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet tostavelses
; el. to|stavings a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet tostavings
som har to stavelser
tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
: tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
som har to stavelser
tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
: tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
trykk|aksent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trykkaksent
det å framheve stavelse ved trykk (IV) og ikke ved tonem; dynamisk aksent det å framheve stavelse ved trykk (IV) og ikke ved tonem; dynamisk aksent

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aksent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aksent
(-sen´t el. -san´g; av latin accentus 'song til (orda)'; uttale -sent vanleg i tyding 1-3, -sang i tyding 4)
1 framheving av ord eller staving ved trykk eller tonehøgd; trykk (III); tonem
1 framheving av ord eller staving ved trykk eller tonehøgd; trykk (III); tonem
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
3 teikn, lydstrek som viser aksent (1)
3 teikn, lydstrek som viser aksent (1)
4 tonefall, talemusikk
tale med framand aksenttale med framand aksent
: tale med framand aksenttale med framand aksent
4 tonefall, talemusikk
tale med framand aksenttale med framand aksent
: tale med framand aksenttale med framand aksent
1 framheving av ord eller staving ved trykk eller tonehøgd; trykk (III); tonem
1 framheving av ord eller staving ved trykk eller tonehøgd; trykk (III); tonem
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
3 teikn, lydstrek som viser aksent (1)
3 teikn, lydstrek som viser aksent (1)
4 tonefall, talemusikk
tale med framand aksenttale med framand aksent
: tale med framand aksenttale med framand aksent
4 tonefall, talemusikk
tale med framand aksenttale med framand aksent
: tale med framand aksenttale med framand aksent
cirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cirkumfleks
; el. sirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sirkumfleks
(latin (accentus) circumflexus 'ombøygd (aksent)')
1 aksentteiknet ^; møne (II,2); accent circonflexe
1 aksentteiknet ^; møne (II,2); accent circonflexe
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv) i visse trøndske og nordnorske målføre
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv) i visse trøndske og nordnorske målføre
1 aksentteiknet ^; møne (II,2); accent circonflexe
1 aksentteiknet ^; møne (II,2); accent circonflexe
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv) i visse trøndske og nordnorske målføre
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv) i visse trøndske og nordnorske målføre
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
II -el (frå engelsk, tysk, fransk, latin, gresk; ) i importord; særleg med tonem 1 og trykk på nest siste stavinga
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
i importord; særleg med tonem 1 og trykk på nest siste stavinga
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
-em n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -em
(av gresk og nylatin) ending i ord for minste byggekloss i ord som gjeld språkleg analyse, der førstedelen seiar kva side av språket det gjeld; til dømes morfem og tonem ending i ord for minste byggekloss i ord som gjeld språkleg analyse, der førstedelen seiar kva side av språket det gjeld; til dømes morfem og tonem
tone|lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tonelag
ordtone; tonem
//
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2 //
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
ordtone; tonem
//
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2 //
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
tonem n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tonem
(av II tone og -em, etter mønster av fonem) tonegang, ordtone (i norsk og svensk) som skil elles like ord(grupper) frå kvarandre
stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
: stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
tonegang, ordtone (i norsk og svensk) som skil elles like ord(grupper) frå kvarandre
stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
: stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2
tostavings|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tostavingstonelag
tonem 2 tonem 2

 

Resultat pr. side