Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aksent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aksent
(aksen´t el. aksan´g; av latin accentus 'sang til (ordene)')
1 framheving av stavelse ved trykk eller tonehøyde; jamfør IV trykk 2 og tonem
de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
: de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
1 framheving av stavelse ved trykk eller tonehøyde; jamfør IV trykk 2 og tonem
de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
: de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
2 i musikk: framheving av en enkelt tone eller akkord
2 i musikk: framheving av en enkelt tone eller akkord
3 diakritisk tegn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
3 diakritisk tegn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
4 måte å uttale et fremmedspråk på; tonefall
snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
: snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
4 måte å uttale et fremmedspråk på; tonefall
snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
: snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
1 framheving av stavelse ved trykk eller tonehøyde; jamfør IV trykk 2 og tonem
de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
: de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
1 framheving av stavelse ved trykk eller tonehøyde; jamfør IV trykk 2 og tonem
de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
: de fleste norske ord har aksenten på første stavelsede fleste norske ord har aksenten på første stavelse
2 i musikk: framheving av en enkelt tone eller akkord
2 i musikk: framheving av en enkelt tone eller akkord
3 diakritisk tegn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
3 diakritisk tegn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
4 måte å uttale et fremmedspråk på; tonefall
snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
: snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
4 måte å uttale et fremmedspråk på; tonefall
snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
: snakke engelsk med norsk aksentsnakke engelsk med norsk aksent / ha utenlandsk aksentha utenlandsk aksent
cirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cirkumfleks
; el. sirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sirkumfleks
(sirkumflek´s; av latin (accentus) cirkumflexus 'ombøyd (aksent)')
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
dobbelt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet dobbelt
; el. dobbel adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet dobbel
(gjennom lavtysk, fra fransk, opprinnelig av latin duplus 'foldet to ganger, dobbelt så stor'; av duo, 'to')
1 sammensatt av to like eller lignende deler
dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
: dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
//
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant //
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
//
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
//
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider //
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
1 sammensatt av to like eller lignende deler
dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
: dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
//
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant //
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
//
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
//
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider //
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
2 som kan tolkes på to måter
et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
: et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
2 som kan tolkes på to måter
et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
: et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
3 to ganger så mye
en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
: en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
3 to ganger så mye
en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
: en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
4 brukt som etterledd i sammensetninger der førsteleddet viser hvor mange ganger noe øker;
i ord som femdobbelt, flerdobbelt
4 brukt som etterledd i sammensetninger der førsteleddet viser hvor mange ganger noe øker;
i ord som femdobbelt, flerdobbelt
1 sammensatt av to like eller lignende deler
dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
: dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
//
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant //
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
//
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
//
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider //
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
1 sammensatt av to like eller lignende deler
dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
: dobbelte dørerdobbelte dører / koffert med dobbelt bunnkoffert med dobbelt bunn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
dobbelt bestemmelse substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmerord) og substantiv i bestemt form
'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
: 'dette landet' har dobbelt bestemmelse'dette landet' har dobbelt bestemmelse
//
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokføring 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, en debet- og en kreditside 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger
dobbelt bokholderi 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 1 bokføringssystem der hver post blir ført på to steder, både på debet- og kreditsiden 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger 2 i overført betydning: det å ikke oppgi reell pengebruk eller komme med usanne opplysninger //
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant
dobbelt konsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant to like konsonanter skrevet etter hverandre; dobbeltkonsonant //
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
dobbelt opp to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
to ganger en oppgitt mengde
en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
: en kan ikke få dobbelt opp av alten kan ikke få dobbelt opp av alt
//
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater
dobbelt statsborgerskap statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater statsborgerskap som gir rettigheter og forpliktelser i to land eller stater //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
i dobbelt forstand med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
med to betydninger
hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
: hun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selvhun er musikalsk i dobbelt forstand og har evne både til å lytte og spille selv
//
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider
komme under dobbelt ild bli beskutt fra to sider bli beskutt fra to sider //
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
se dobbelt se to synsbilder av de samme omgivelsene se to synsbilder av de samme omgivelsene
2 som kan tolkes på to måter
et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
: et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
2 som kan tolkes på to måter
et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
: et begrep med dobbelt betydninget begrep med dobbelt betydning
3 to ganger så mye
en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
: en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
3 to ganger så mye
en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
: en dobbelt gledeen dobbelt glede / dobbelt porsjondobbelt porsjon / gjøre dobbelt arbeidgjøre dobbelt arbeid
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som adverb
dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
: dobbelt ergerligdobbelt ergerlig / dobbelt så stordobbelt så stor
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
// brukt som substantiv
øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
: øk masketallet til det dobbelteøk masketallet til det dobbelte
4 brukt som etterledd i sammensetninger der førsteleddet viser hvor mange ganger noe øker;
i ord som femdobbelt, flerdobbelt
4 brukt som etterledd i sammensetninger der førsteleddet viser hvor mange ganger noe øker;
i ord som femdobbelt, flerdobbelt
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
enkel a5
I dette vinduet skal du finne tabell a5 for oppslagsordet enkel
(fra lavtysk 'eneste'; beslektet med II en)
1 som består av én enhet; usammensatt
enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
: enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
//
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
1 som består av én enhet; usammensatt
enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
: enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
//
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
2 sammensatt av få deler; lite innfløkt; uten noe ekstra
et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
: et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
2 sammensatt av få deler; lite innfløkt; uten noe ekstra
et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
: et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
3 som krever lite; likefram (2), naturlig (5), beskjeden (1)
leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
: leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
3 som krever lite; likefram (2), naturlig (5), beskjeden (1)
leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
: leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
4 lett å forstå, gjøre eller bruke; grei (1), forståelig
en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
: en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
//
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
4 lett å forstå, gjøre eller bruke; grei (1), forståelig
en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
: en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
//
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
1 som består av én enhet; usammensatt
enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
: enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
//
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
1 som består av én enhet; usammensatt
enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
: enkel trådenkel tråd / enkle dørerenkle dører
//
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant
enkel konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant konsonanttegn som det ikke er to etter hverandre av; enkeltkonsonant; til forskjell fra dobbelt konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
2 sammensatt av få deler; lite innfløkt; uten noe ekstra
et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
: et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
2 sammensatt av få deler; lite innfløkt; uten noe ekstra
et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
: et enkelt apparatet enkelt apparat / en enkel melodien enkel melodi / enkel kostenkel kost / en enkel, men elegant kjoleen enkel, men elegant kjole / gjøre det enkeltgjøre det enkelt
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
// brukt som adverb:
rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
: rommet er enkelt møblertrommet er enkelt møblert
3 som krever lite; likefram (2), naturlig (5), beskjeden (1)
leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
: leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
3 som krever lite; likefram (2), naturlig (5), beskjeden (1)
leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
: leve et enkelt livleve et enkelt liv / enkle menneskerenkle mennesker / med enkle midlermed enkle midler / ha enkle vanerha enkle vaner
4 lett å forstå, gjøre eller bruke; grei (1), forståelig
en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
: en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
//
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
4 lett å forstå, gjøre eller bruke; grei (1), forståelig
en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
: en enkel oppgaveen enkel oppgave / maskinen er enkel å betjenemaskinen er enkel å betjene / det er enkelt når en kan detdet er enkelt når en kan det / gi en enkel forklaringgi en enkel forklaring
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
// brukt som substantiv
å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
: å flytte derfra ville være det enklesteå flytte derfra ville være det enkleste
//
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
ganske enkelt rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
rett og slett; rent ut sagt
hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
: hun trodde ganske enkelt ikke på dethun trodde ganske enkelt ikke på det
enkelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag tonem 1; enstavelsestonelag; til forskjell fra dobbelt tonelag
enstavelses|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet enstavelsestonelag
; el. enstavings|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet enstavingstonelag
tonem 1 tonem 1
cirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cirkumfleks
; el. sirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sirkumfleks
(sirkumflek´s; av latin (accentus) cirkumflexus 'ombøyd (aksent)')
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
1 diakritisk tegn (^) som angir at en lyd er falt bort, for eksempel i fôr, for eldre foder; accent circonflexe, møne (2)
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitenskap: særskilt (oftest langtrukket eller modulert) tonem i en stavelse, særlig i ord som har hatt vokalbortfall, for eksempel kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
tone|lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tonelag
tonem
//
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
tonem
//
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
dobbelt tonelag tostavingstonelag, tonem 2 tostavingstonelag, tonem 2
tonem n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet tonem
(etter mønster av fonem, morfem) tonegang som er karakteristisk for de fleste norske og svenske dialekter, og som skiller ellers likelydende ord fra hverandre
'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
: 'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
tonegang som er karakteristisk for de fleste norske og svenske dialekter, og som skiller ellers likelydende ord fra hverandre
'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
: 'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2'loven' blir uttalt med tonem 1 og 'låven' med tonem 2
to|stavelses a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet tostavelses
; el. to|stavings a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet tostavings
som har to stavelser
tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
: tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
som har to stavelser
tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
: tostavelses tonelag tonem 2tostavelses tonelag tonem 2
trykk|aksent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trykkaksent
det å framheve stavelse ved trykk (IV) og ikke ved tonem; dynamisk aksent det å framheve stavelse ved trykk (IV) og ikke ved tonem; dynamisk aksent

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II -el (frå engelsk, tysk, fransk, latin, gresk; ) i importord; særleg med tonem 1 og trykk på nest siste stavinga
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
i importord; særleg med tonem 1 og trykk på nest siste stavinga
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
1 i hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
2 i inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
-em n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -em
(av gresk og nylatin) ending i ord for minste byggekloss i ord som gjeld språkleg analyse, der førstedelen seiar kva side av språket det gjeld; til dømes morfem og tonem ending i ord for minste byggekloss i ord som gjeld språkleg analyse, der førstedelen seiar kva side av språket det gjeld; til dømes morfem og tonem
aksent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aksent
(aksen´t el. aksan´g; av latin accentus 'song til (orda)')
1 framheving av staving ved trykk eller tonehøgd; jamfør III trykk 2 og tonem
ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
: ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
1 framheving av staving ved trykk eller tonehøgd; jamfør III trykk 2 og tonem
ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
: ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
3 diakritisk teikn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
3 diakritisk teikn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
4 måte å uttale eit framandspråk på; tonefall
snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
: snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
4 måte å uttale eit framandspråk på; tonefall
snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
: snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
1 framheving av staving ved trykk eller tonehøgd; jamfør III trykk 2 og tonem
ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
: ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
1 framheving av staving ved trykk eller tonehøgd; jamfør III trykk 2 og tonem
ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
: ord med aksent på første stavingord med aksent på første staving
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
2 i musikk: framheving av ein einskild tone eller akkord
3 diakritisk teikn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
3 diakritisk teikn over vokal, brukt for å vise trykk og/eller kvalitet
bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
: bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'bruke aksent over e-en i ordet 'kafé'
4 måte å uttale eit framandspråk på; tonefall
snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
: snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
4 måte å uttale eit framandspråk på; tonefall
snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
: snakke norsk med fransk aksentsnakke norsk med fransk aksent / tale med framand aksenttale med framand aksent
cirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cirkumfleks
; el. sirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sirkumfleks
(sirkumflek´s; av latin (accentus) circumflexus 'ombøygd (aksent)')
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
dobbel adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet dobbel
; el. dobbelt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet dobbelt
(gjennom lågtysk, frå fransk, opphavleg av latin duplus 'tofalda, dobbelt så stor'; av duo, 'to')
1 samansett av to like eller liknande delar
doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
: doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
//
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult //
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult //
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming //
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant //
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
//
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
//
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar //
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
1 samansett av to like eller liknande delar
doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
: doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
//
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult //
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult //
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming //
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant //
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
//
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
//
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar //
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
2 som kan tolkast på to måtar
eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
: eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
2 som kan tolkast på to måtar
eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
: eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
3 to gonger så mykje
dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
: dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
3 to gonger så mykje
dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
: dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
4 brukt som etterledd i samansetningar der førsteleddet viser kor mange gonger noko er auka;
i ord som fleirdobbel, tredobbel
4 brukt som etterledd i samansetningar der førsteleddet viser kor mange gonger noko er auka;
i ord som fleirdobbel, tredobbel
1 samansett av to like eller liknande delar
doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
: doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
//
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult //
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult //
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming //
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant //
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
//
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
//
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar //
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
1 samansett av to like eller liknande delar
doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
: doble vindaugedoble vindauge / koffert med dobbel botnkoffert med dobbel botn
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
// brukt som adverb
brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
: brette arket dobbeltbrette arket dobbelt
//
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
dobbel bestemming substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
substantivfrase med både determinativ (I) (bestemmarord) og substantiv i bunden form
'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
: 'dette landet' har dobbel bestemming'dette landet' har dobbel bestemming
//
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult
dobbel bokføring 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på å føre kvar post på to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne rekneskapstal eller halde noko skjult //
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult
dobbelt bokhald 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 1 bokføring som går ut på at kvar post blir ført to stader, både på debet- og kreditsida 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult 2 i overført tyding: det å oppgje usanne regnskapstal eller halde noko skjult //
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming
dobbel bunden form dobbel bestemming dobbel bestemming //
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant
dobbel konsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant to like konsonantar skrivne etter kvarandre; dobbelkonsonant //
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
dobbelt opp to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
to gonger ei gjeven mengd
dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
: dei har dobbelt opp av altdei har dobbelt opp av alt
//
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar
dobbel statsborgarskap statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar statsborgarskap som gjev rettar og plikter i to land eller statar //
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
dobbelt tonelag tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
tonem 2
'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
: 'bonde' har dobbelt tonelag'bonde' har dobbelt tonelag
//
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
i dobbel forstand med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
med to tydingar
korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
: korpset må i dobbel forstand vere med på notanekorpset må i dobbel forstand vere med på notane
//
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar
kome under dobbel eld bli overfallen frå to kantar bli overfallen frå to kantar //
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
sjå dobbelt ha to synsbilete av same omgjevnader ha to synsbilete av same omgjevnader
2 som kan tolkast på to måtar
eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
: eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
2 som kan tolkast på to måtar
eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
: eit ord med dobbel tydingeit ord med dobbel tyding
3 to gonger så mykje
dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
: dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
3 to gonger så mykje
dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
: dobbel prisdobbel pris / ha dobbel glede av nokoha dobbel glede av noko
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som adverb
dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
: dobbelt så stordobbelt så stor / vere dobbelt tragiskvere dobbelt tragisk
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
// brukt som substantiv
auke talet til det dobleauke talet til det doble
: auke talet til det dobleauke talet til det doble
4 brukt som etterledd i samansetningar der førsteleddet viser kor mange gonger noko er auka;
i ord som fleirdobbel, tredobbel
4 brukt som etterledd i samansetningar der førsteleddet viser kor mange gonger noko er auka;
i ord som fleirdobbel, tredobbel
ein|stavings a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet einstavings
om ord og orddel: med ei staving (2)
mange av orda er einstavingsmange av orda er einstavings
: mange av orda er einstavingsmange av orda er einstavings
//
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
om ord og orddel: med ei staving (2)
mange av orda er einstavingsmange av orda er einstavings
: mange av orda er einstavingsmange av orda er einstavings
//
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet einstavingstonelag
tonem 1 tonem 1
enkel adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet enkel
(frå lågtysk 'einaste'; samanheng med II ein)
1 som er av éi eining; usamansett, einfelt (1)
enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
: enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
//
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
1 som er av éi eining; usamansett, einfelt (1)
enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
: enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
//
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
2 samansett av få delar; lite innfløkt; utan noko ekstra
enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
: enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
2 samansett av få delar; lite innfløkt; utan noko ekstra
enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
: enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
3 som krev lite; likefram (2), ukunstla, naturleg (5)
ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
: ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
3 som krev lite; likefram (2), ukunstla, naturleg (5)
ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
: ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
4 lett å forstå, gjere eller bruke; grei (1), forståeleg
ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
: ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
//
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
4 lett å forstå, gjere eller bruke; grei (1), forståeleg
ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
: ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
//
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
1 som er av éi eining; usamansett, einfelt (1)
enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
: enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
//
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
1 som er av éi eining; usamansett, einfelt (1)
enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
: enkle vindaugeenkle vindauge / enkel veggenkel vegg / enkel trådenkel tråd
//
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant
enkel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant konsonantteikn som det ikkje er to etter einannan av; enkelkonsonant; til skilnad frå dobbel konsonant //
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
2 samansett av få delar; lite innfløkt; utan noko ekstra
enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
: enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
2 samansett av få delar; lite innfløkt; utan noko ekstra
enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
: enkel reiskapenkel reiskap / ein enkel melodiein enkel melodi / enkel kostenkel kost / enkel oppbygnadenkel oppbygnad / ein enkel, men elegant kjoleein enkel, men elegant kjole / gjere det enkeltgjere det enkelt
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
// brukt som adverb
stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
: stova er enkelt møblertstova er enkelt møblert
3 som krev lite; likefram (2), ukunstla, naturleg (5)
ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
: ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
3 som krev lite; likefram (2), ukunstla, naturleg (5)
ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
: ha enkle vanarha enkle vanar / leve eit enkelt livleve eit enkelt liv / dei er enkle folkdei er enkle folk
4 lett å forstå, gjere eller bruke; grei (1), forståeleg
ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
: ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
//
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
4 lett å forstå, gjere eller bruke; grei (1), forståeleg
ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
: ei enkel oppgåveei enkel oppgåve / dette er enkelt å svare pådette er enkelt å svare på
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
// brukt som substantiv
det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
: det er ofte det enklaste som er det bestedet er ofte det enklaste som er det beste
//
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
ganske enkelt rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
rett og slett; beintfram
denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
: denne historia er ganske enkelt ikkje sanndenne historia er ganske enkelt ikkje sann
enkelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag tonem 1; einstavingstonelag; til skilnad frå dobbelt tonelag
cirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cirkumfleks
; el. sirkumfleks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sirkumfleks
(sirkumflek´s; av latin (accentus) circumflexus 'ombøygd (aksent)')
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
1 diakritisk teikn (^), brukt for å syne at ein lyd er fallen bort, til dømes i fôr for eldre foder; møne (II,2), accent circonflexe
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
2 i språkvitskap: særskilt (oftast langdrege eller modulert) tonem i ei staving, særleg i ord som har hatt vokalbortfall, til dømes kast for kaste (infinitiv), i visse trønderske og nordnorske dialekter
tone|lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tonelag
ordtone; tonem
//
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2 //
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
ordtone; tonem
//
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2 //
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
einstavings tonelag enkelt tonelag; tonem 1 enkelt tonelag; tonem 1
tonem n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tonem
(av II tone og -em, etter mønster av fonem) tonegang, ordtone (i norsk og svensk) som skil elles like ord(grupper) frå kvarandre
stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
: stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
tonegang, ordtone (i norsk og svensk) som skil elles like ord(grupper) frå kvarandre
stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
: stupet blir uttalt med tonem 1stupet blir uttalt med tonem 1 / stupe blir uttalt med tonem 2stupe blir uttalt med tonem 2
tostavings tonelag dobbelt tonelag; tonem 2 dobbelt tonelag; tonem 2
tostavings|tonelag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tostavingstonelag
tonem 2 tonem 2

 

Resultat pr. side