Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anaforisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet anaforisk
1 om stil: som bruker anaforer
1 om stil: som bruker anaforer
2 i språkvitenskap: som viser tilbake til noe tidligere i en setning eller tekst
anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: anaforiske pronomenanaforiske pronomen
2 i språkvitenskap: som viser tilbake til noe tidligere i en setning eller tekst
anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: anaforiske pronomenanaforiske pronomen
1 om stil: som bruker anaforer
1 om stil: som bruker anaforer
2 i språkvitenskap: som viser tilbake til noe tidligere i en setning eller tekst
anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: anaforiske pronomenanaforiske pronomen
2 i språkvitenskap: som viser tilbake til noe tidligere i en setning eller tekst
anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: anaforiske pronomenanaforiske pronomen
anmerkning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anmerkning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet anmerkning
1 utfyllende kommentar til en tekst, fotnote
1 utfyllende kommentar til en tekst, fotnote
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
1 utfyllende kommentar til en tekst, fotnote
1 utfyllende kommentar til en tekst, fotnote
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger om kommenteregjøre anmerkninger om kommentere / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
av|skriver m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet avskriver
person som skriver av en tekst, kopist (1) person som skriver av en tekst, kopist (1)
av|skriving m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avskriving
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avskriving
; el. av|skrivning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avskrivning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avskrivning
1 det å skrive av en tekst
1 det å skrive av en tekst
2 det å minske den bokførte verdien av noe
avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
: avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
2 det å minske den bokførte verdien av noe
avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
: avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
1 det å skrive av en tekst
1 det å skrive av en tekst
2 det å minske den bokførte verdien av noe
avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
: avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
2 det å minske den bokførte verdien av noe
avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
: avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler / årlig avskrivingårlig avskriving
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
avsnitts|markering m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avsnittsmarkering
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avsnittsmarkering
markering av nytt avsnitt i en tekst ved innrykk eller ved å begynne på ny linje markering av nytt avsnitt i en tekst ved innrykk eller ved å begynne på ny linje
banal a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet banal
(fransk egentlig 'påbudt til alminnelig bruk', av ban 'påbud'; samme opphav som bann) dagligdags, forslitt, ordinær
et banalt diktet banalt dikt / en banal teksten banal tekst
: et banalt diktet banalt dikt / en banal teksten banal tekst
dagligdags, forslitt, ordinær
et banalt diktet banalt dikt / en banal teksten banal tekst
: et banalt diktet banalt dikt / en banal teksten banal tekst
bilde n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet bilde
(norrøntbilæti, fra gammelsaksisk eller lavtysk)
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
bilde|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildetekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bildetekst
; el. billed|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet billedtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet billedtekst
tekst til en illustrasjon, et bilde tekst til en illustrasjon, et bilde
billed|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet billedtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet billedtekst
; el. bilde|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildetekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bildetekst
blad n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet blad
(norrøntblað, i betydning 3 etter latin folium)
1 tynn, oftest flat grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
//
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
1 tynn, oftest flat grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
//
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
2 om ting som er tynne og flate som blad (1)
bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
: bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
2 om ting som er tynne og flate som blad (1)
bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
: bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
3 ark (III,1), side; stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
//
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
3 ark (III,1), side; stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
//
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
4 jamfør avis; periodisk publikasjon
dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
: dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
4 jamfør avis; periodisk publikasjon
dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
: dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
1 tynn, oftest flat grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
//
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
1 tynn, oftest flat grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: begerblad, kimblad, kronblad, løvbladbegerblad, kimblad, kronblad, løvblad / eviggrønne bladeviggrønne blad / blomster og bladblomster og blad / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
//
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
2 om ting som er tynne og flate som blad (1)
bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
: bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
2 om ting som er tynne og flate som blad (1)
bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
: bladet på en kniv, øks, åre, spadebladet på en kniv, øks, åre, spade / barberblad, fotblad, skulderbladbarberblad, fotblad, skulderblad
3 ark (III,1), side; stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
//
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
3 ark (III,1), side; stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / en skriveblokk med 100 bladen skriveblokk med 100 blad / spille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelsespille, synge fra bladet etter noter, uten forberedelse
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
// i overført betydning:
to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
: to blad Eriksen to med navnet Eriksento blad Eriksen to med navnet Eriksen / et ubeskrevet blad se ubeskrevetet ubeskrevet blad se ubeskrevet
//
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
snu bladet gjøre seg ferdig med noe gjøre seg ferdig med noe
4 jamfør avis; periodisk publikasjon
dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
: dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
4 jamfør avis; periodisk publikasjon
dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
: dagblad, ukebladdagblad, ukeblad / en kiosk med aviser og bladen kiosk med aviser og blad
blikk|fang n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blikkfang
(av I blikk og II fang) om reklame: (den del av) bilde, tekst, utstilling eller lignende som er beregnet på å tiltrekke publikums oppmerksomhet om reklame: (den del av) bilde, tekst, utstilling eller lignende som er beregnet på å tiltrekke publikums oppmerksomhet
bokmåls|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bokmålstekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bokmålstekst
bryllup n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet bryllup
(norrønt brúd(h)laup, brullaup, bryllaup, kanskje egentlig 'hjemføring av bruden i raskt løp')
1 fest ved brudevigsel
feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
: feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
1 fest ved brudevigsel
feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
: feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
2 i typografi: feil i trykt tekst fordi setteren har satt ett eller flere ord to ganger etter hverandre
2 i typografi: feil i trykt tekst fordi setteren har satt ett eller flere ord to ganger etter hverandre
1 fest ved brudevigsel
feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
: feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
1 fest ved brudevigsel
feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
: feire, ha, holde bryllupfeire, ha, holde bryllup / be inn til bryllupsbe inn til bryllups / når skal bryllupet stå?når skal bryllupet stå?
2 i typografi: feil i trykt tekst fordi setteren har satt ett eller flere ord to ganger etter hverandre
2 i typografi: feil i trykt tekst fordi setteren har satt ett eller flere ord to ganger etter hverandre
brød|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brødtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet brødtekst
lengre løpende tekst i artikkel (trykt med brødskrift) lengre løpende tekst i artikkel (trykt med brødskrift)
calypso m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet calypso
(engelsk kanskje etter Kalypso, en øynymfe i gresk mytologi) sang og dans fra Vestindia med synkopert rytme og ofte improvisert tekst sang og dans fra Vestindia med synkopert rytme og ofte improvisert tekst
chiffer|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chiffertekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet chiffertekst
tekst skrevet i chiffer tekst skrevet i chiffer
deleatur subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet deleatur
(fra latin av delere 'stryke (ut)') korrekturtegn (₰ eller dl) som betyr at bokstav(er), tegn eller ord i en tekst skal utgå korrekturtegn (₰ eller dl) som betyr at bokstav(er), tegn eller ord i en tekst skal utgå
dialog m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dialog
(fra gresk 'samtale', av dia- og -log, i betydning 4 etter engelsk)
1 samtale mellom to eller flere personer (i et litterært verk); motsatt monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
1 samtale mellom to eller flere personer (i et litterært verk); motsatt monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
2 filosofisk, litterært verk i samtaleform
Platons dialogerPlatons dialoger
: Platons dialogerPlatons dialoger
2 filosofisk, litterært verk i samtaleform
Platons dialogerPlatons dialoger
: Platons dialogerPlatons dialoger
3 i drama, teater: all talt eller sunget tekst i et stykke
3 i drama, teater: all talt eller sunget tekst i et stykke
4 løpende kontakt og meningsutveksling
få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
: få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
4 løpende kontakt og meningsutveksling
få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
: få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
1 samtale mellom to eller flere personer (i et litterært verk); motsatt monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
1 samtale mellom to eller flere personer (i et litterært verk); motsatt monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
2 filosofisk, litterært verk i samtaleform
Platons dialogerPlatons dialoger
: Platons dialogerPlatons dialoger
2 filosofisk, litterært verk i samtaleform
Platons dialogerPlatons dialoger
: Platons dialogerPlatons dialoger
3 i drama, teater: all talt eller sunget tekst i et stykke
3 i drama, teater: all talt eller sunget tekst i et stykke
4 løpende kontakt og meningsutveksling
få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
: få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
4 løpende kontakt og meningsutveksling
få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
: få i stand en dialog mellom øst og vestfå i stand en dialog mellom øst og vest
diskurs m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet diskurs
(fra latin 'det å løpe hit og dit', av dis- og currere 'løpe, springe')
1 samtale, (vidløftig) drøfting
1 samtale, (vidløftig) drøfting
2 i språkvitenskap: språklig enhet som er større enn en setning, tekst
2 i språkvitenskap: språklig enhet som er større enn en setning, tekst
1 samtale, (vidløftig) drøfting
1 samtale, (vidløftig) drøfting
2 i språkvitenskap: språklig enhet som er større enn en setning, tekst
2 i språkvitenskap: språklig enhet som er større enn en setning, tekst
eksegese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eksegese
(gresk eksegesis 'fortolkning') utlegning av en tekst, bibelfortolkning utlegning av en tekst, bibelfortolkning
ekstemporere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ekstemporere
(gjennom tysk) lese, oversette ukjent tekst lese, oversette ukjent tekst
II engelsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet engelsk
(norrønt en(gl)skr, fra gammelengelsk englisc)
1 som gjelder England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
: engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
//
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
1 som gjelder England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
: engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
//
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
2 som gjelder engelsk (I,2)
engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
: engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
2 som gjelder engelsk (I,2)
engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
: engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
1 som gjelder England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
: engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
//
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
1 som gjelder England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
: engelsk lynneengelsk lynne / engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning
//
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo
engelsk horn (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo (etter fransk cor anglais) treblåseinstrument som ligner obo //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
engelsk syke rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege) rakitis (som først ble beskrevet av en engelsk lege)
2 som gjelder engelsk (I,2)
engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
: engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
2 som gjelder engelsk (I,2)
engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
: engelsk ordbok, tekst, stilengelsk ordbok, tekst, stil
figur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet figur
(fra latin; av fingere, 'danne')
1 kroppsform, skikkelse
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
1 kroppsform, skikkelse
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
2 person i et diktverk
gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
: gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
2 person i et diktverk
gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
: gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
3 anskuelig illustrasjon til en tekst
se figurense figuren
: se figurense figuren
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
3 anskuelig illustrasjon til en tekst
se figurense figuren
: se figurense figuren
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
4 i retorikk: utsmykket, billedlig uttrykk; setning(sledd) som avviker fra vanlig uttrykksmåte; jamfør trope (I)
4 i retorikk: utsmykket, billedlig uttrykk; setning(sledd) som avviker fra vanlig uttrykksmåte; jamfør trope (I)
5 mat. geometrisk illustrasjon
planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
: planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
5 mat. geometrisk illustrasjon
planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
: planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
6 i musikk mindre, avgrenset tonegruppe
6 i musikk mindre, avgrenset tonegruppe
7 avdeling av turdans
7 avdeling av turdans
1 kroppsform, skikkelse
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
1 kroppsform, skikkelse
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
2 person i et diktverk
gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
: gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
2 person i et diktverk
gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
: gjennomgangsfigurgjennomgangsfigur / figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / gjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykkgjøre en god, dårlig, ynkelig figur et godt, dårlig, ynkelig inntrykk
3 anskuelig illustrasjon til en tekst
se figurense figuren
: se figurense figuren
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
3 anskuelig illustrasjon til en tekst
se figurense figuren
: se figurense figuren
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// tegning (II), mønster
skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
: skjære, forme, tegne figurerskjære, forme, tegne figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// modell
skyte på figurerskyte på figurer
: skyte på figurerskyte på figurer
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
// statue
bronsefigurbronsefigur
: bronsefigurbronsefigur
4 i retorikk: utsmykket, billedlig uttrykk; setning(sledd) som avviker fra vanlig uttrykksmåte; jamfør trope (I)
4 i retorikk: utsmykket, billedlig uttrykk; setning(sledd) som avviker fra vanlig uttrykksmåte; jamfør trope (I)
5 mat. geometrisk illustrasjon
planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
: planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
5 mat. geometrisk illustrasjon
planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
: planfigur, romfigurplanfigur, romfigur
6 i musikk mindre, avgrenset tonegruppe
6 i musikk mindre, avgrenset tonegruppe
7 avdeling av turdans
7 avdeling av turdans
fri|stil m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fristil
(av I fri, betydning 2 av engelsk freestyle)
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som m a består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som m a består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som m a består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som m a består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
II gammel|dansk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gammeldansk
; el. II gammal|dansk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gammaldansk
en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
: en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
: en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
gjen|dikting m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjendikting
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gjendikting
; el. gjen|diktning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjendiktning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gjendiktning
fri omdiktning av en tekst fra et annet språk
en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
: en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
fri omdiktning av en tekst fra et annet språk
en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
: en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
gjen|fortelling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjenfortelling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gjenfortelling
1 det å gjenfortelle
1 det å gjenfortelle
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
1 det å gjenfortelle
1 det å gjenfortelle
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
gjennom|gåelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjennomgåelse
det å gjennomgå (2)
lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
: lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
det å gjennomgå (2)
lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
: lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
glose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet glose
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet glose
(gresk glossa 'språk, tunge')
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
grunn|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grunntekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet grunntekst
roriginaltekst
hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
: hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
roriginaltekst
hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
: hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
gruppe|teater n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet gruppeteater
arbeidsform der alle ansatte i et teater deler ansvaret for tekst og spill arbeidsform der alle ansatte i et teater deler ansvaret for tekst og spill
hyper|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hypertekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hypertekst
i edb: elektronisk tekst som inneholder koblinger til andre tekster, som brukeren kan hente inn ved å klikke på henvisninger i teksten i edb: elektronisk tekst som inneholder koblinger til andre tekster, som brukeren kan hente inn ved å klikke på henvisninger i teksten
illustrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet illustrasjon
(fra latin; se illustrere)
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
illustrere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet illustrere
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
interpolasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet interpolasjon
(fra latin)
1 det å interpolere
1 det å interpolere
2 innskutt ord eller stykke i tekst
2 innskutt ord eller stykke i tekst
1 det å interpolere
1 det å interpolere
2 innskutt ord eller stykke i tekst
2 innskutt ord eller stykke i tekst
interpolere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpolere
(fra latin egentlig 'pusse opp')
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
interpretere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpretere
(fra latin 'forklare, tolke') tolke, forklare en tekst, et utsagn tolke, forklare en tekst, et utsagn
interpunksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet interpunksjon
(fra latin; av interpungere 'sette punkt, prikk mellom') bruk av skilletegn i en tekst bruk av skilletegn i en tekst
inter|punktere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpunktere
sette skilletegn i en tekst sette skilletegn i en tekst
jammer|dal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jammerdal
(etter latin in valle lacrymarum 'i tårenes dal', jamfør Sal 84,7, eldre tekst) brukt om denne verden som stedet for elendighet og sorg:
i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
: i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
brukt om denne verden som stedet for elendighet og sorg:
i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
: i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
kantate m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kantate
(italiensk, av latin cantare 'synge')
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
2 tekst til kantate (1), festdikt
2 tekst til kantate (1), festdikt
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
2 tekst til kantate (1), festdikt
2 tekst til kantate (1), festdikt
klar|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet klartekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet klartekst
klar, forståelig tekst
kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
: kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
//
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
klar, forståelig tekst
kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
: kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
//
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
kommentere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kommentere
gi, komme med kommentar
kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
: kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
gi, komme med kommentar
kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
: kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
konjektur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet konjektur
(fra latin 'gjetning') gjetning, formodning om riktig lesemåte av forvansket eller uriktig overlevert sted i en tekst gjetning, formodning om riktig lesemåte av forvansket eller uriktig overlevert sted i en tekst
kontekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kontekst
(også utt -tek´st; fra latin 'sammenheng') tekst- eller tankesammenheng, språklig helhet som et ord eller uttrykk er en del av
forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
: forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
tekst- eller tankesammenheng, språklig helhet som et ord eller uttrykk er en del av
forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
: forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
kritikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kritikk
(gjennom fransk, fra gresk kritike tekhne 'kunsten å bedømme')
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
krypto|analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kryptoanalyse
(av krypto-) den delen av kryptologien som handler om å tyde kryptert tekst uten å kjenne nøkkelen den delen av kryptologien som handler om å tyde kryptert tekst uten å kjenne nøkkelen
lakune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lakune
(latin lacuna 'hull'; samme opphav som lagune) tomrom, hull (I,1); manglende del av en tekst
et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
: et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
tomrom, hull (I,1); manglende del av en tekst
et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
: et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
layout m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet layout
(utt leiaut; engelsk av lay 'legge' og out 'ut') arbeidstegning til en avisside, annonse eller lignende; plassering av tekst og bildestoff i en trykksak; utforming, uttegning, grafisk formgiving
arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
: arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
arbeidstegning til en avisside, annonse eller lignende; plassering av tekst og bildestoff i en trykksak; utforming, uttegning, grafisk formgiving
arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
: arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
legge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet legge
(norrøntleggja, av ligge)
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
leser m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet leser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
libretto m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet libretto
(italiensk diminutiv av libro 'bok') tekst til opera eller operette tekst til opera eller operette
liks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liks
(svensklix, av läsbarhetsindex) mål på hvor lett eller tung en tekst er å oppfatte (summen av gjennomsnittlig antall ord og prosenten av ord på minst sju bokstaver) mål på hvor lett eller tung en tekst er å oppfatte (summen av gjennomsnittlig antall ord og prosenten av ord på minst sju bokstaver)
liturgi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liturgi
(gjennom middelalderlatin, fra gresk 'offentlig verv, gudstjeneste') fast tekst med tilhørende handlinger som utgjør (del av) den kristne gudstjenesten; gudstjenesteordning fast tekst med tilhørende handlinger som utgjør (del av) den kristne gudstjenesten; gudstjenesteordning
lov|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lovtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lovtekst
tekst i en lov (I) tekst i en lov (I)
manuskript n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet manuskript
(fra middelalderlatin 'håndskrevet', av latin manus 'hånd' og scribere 'skrive') hånd- eller maskinskrevet tekst som skal trykkes, lages film etter eller framføres muntlig
romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av...manuskriptet til filmen bygger på en roman av...
: romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av...manuskriptet til filmen bygger på en roman av...
hånd- eller maskinskrevet tekst som skal trykkes, lages film etter eller framføres muntlig
romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av...manuskriptet til filmen bygger på en roman av...
: romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av...manuskriptet til filmen bygger på en roman av...
maskinell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet maskinell
(gjennom tysk, fra latin)
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskin|leselig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet maskinleselig
som kan avleses ved hjelp av datamaskin
en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
: en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
som kan avleses ved hjelp av datamaskin
en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
: en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
mikro|kort n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mikrokort
arkivkort der mye tekst kan kopieres sammen på mikrofilm arkivkort der mye tekst kan kopieres sammen på mikrofilm
motett m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet motett
(gjennom italiensk, fra middelalderlatin av muttum 'mumling') flerstemmig korkomposisjon til bibelsk tekst
en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
: en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
flerstemmig korkomposisjon til bibelsk tekst
en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
: en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
nær|lesing m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nærlesing
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nærlesing
; el. nær|lesning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nærlesning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nærlesning
(etter engelsk close reading) inngående tolking av en litterær tekst uten hensyn til hvordan den er blitt til inngående tolking av en litterær tekst uten hensyn til hvordan den er blitt til
nær|værende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet nærværende
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
objekts|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet objektsspråk
språk som ord eller tekst blir oversatt til; naturlig språk som blir beskrevet ved hjelp av et metaspråk språk som ord eller tekst blir oversatt til; naturlig språk som blir beskrevet ved hjelp av et metaspråk
opplysnings|skilt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet opplysningsskilt
veitrafikkskilt med opplysninger som gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling, vanligvis rektangelformet med blå bunn og hvit tekst veitrafikkskilt med opplysninger som gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling, vanligvis rektangelformet med blå bunn og hvit tekst
optisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet optisk
(fra gresk; se optikk) som angår lys- og synsfenomener eller optikk
//
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop //
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag //
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
som angår lys- og synsfenomener eller optikk
//
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop //
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag //
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
oratorium n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet oratorium
(latin egentlig 'bønnesal') stort musikkverk (oftest med tekst av religiøst innhold) for kor, solister og orkester stort musikkverk (oftest med tekst av religiøst innhold) for kor, solister og orkester
parallell|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet parallelltekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet parallelltekst
tekstavsnitt, særlig i Bibelen, som svarer til eller omhandler samme begivenhet eller tanke som en annen tekst tekstavsnitt, særlig i Bibelen, som svarer til eller omhandler samme begivenhet eller tanke som en annen tekst
passus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet passus
(latin 'skritt') kortere avsnitt av en tekst
i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: ...i en passus i rundskrivet heter det: ...
: i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: ...i en passus i rundskrivet heter det: ...
kortere avsnitt av en tekst
i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: ...i en passus i rundskrivet heter det: ...
: i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: ...i en passus i rundskrivet heter det: ...
I polyglott m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet polyglott
(av gresk glotta 'tunge, språk')
1 person som taler flere språk
1 person som taler flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
1 person som taler flere språk
1 person som taler flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
II polyglott a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet polyglott
1 som taler flere språk
1 som taler flere språk
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
1 som taler flere språk
1 som taler flere språk
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
II preke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet preke
(fra latin praedicare 'utrope, utsi, forkynne'; av predike)
1 holde preken, forkynne
presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
: presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
1 holde preken, forkynne
presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
: presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
2 formane til, propagandere for
preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
: preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
2 formane til, propagandere for
preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
: preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
3 prate, snakke sammen
3 prate, snakke sammen
1 holde preken, forkynne
presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
: presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
1 holde preken, forkynne
presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
: presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
2 formane til, propagandere for
preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
: preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
2 formane til, propagandere for
preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
: preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
3 prate, snakke sammen
3 prate, snakke sammen
preken|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet prekentekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet prekentekst
tekst som det holdes preken over tekst som det holdes preken over
punktum n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet punktum
(latin av pungere 'stikke')
1 stort skilletegn (.) som avslutter en periode
//
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
1 stort skilletegn (.) som avslutter en periode
//
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
2 tegn for forkorting
2 tegn for forkorting
3 skilletegn ved tidsuttrykk
han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
: han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
3 skilletegn ved tidsuttrykk
han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
: han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
4 tegn som markerer ordenstall
3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
: 3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
4 tegn som markerer ordenstall
3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
: 3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
5 jur. underavsnitt; jur. avsnitt mellom to punktum (1) i en tekst
lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
: lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
5 jur. underavsnitt; jur. avsnitt mellom to punktum (1) i en tekst
lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
: lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
1 stort skilletegn (.) som avslutter en periode
//
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
1 stort skilletegn (.) som avslutter en periode
//
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte
2 tegn for forkorting
2 tegn for forkorting
3 skilletegn ved tidsuttrykk
han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
: han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
3 skilletegn ved tidsuttrykk
han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
: han fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunderhan fikk tiden 1.57.05 én time, femtisju minutter og fem sekunder / kl. 12.05 fem minutter over tolvkl. 12.05 fem minutter over tolv
4 tegn som markerer ordenstall
3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
: 3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
4 tegn som markerer ordenstall
3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
: 3. opplag3. opplag / Olav 5.Olav 5.
5 jur. underavsnitt; jur. avsnitt mellom to punktum (1) i en tekst
lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
: lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
5 jur. underavsnitt; jur. avsnitt mellom to punktum (1) i en tekst
lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
: lovens § 2 andre ledd tredje punktumlovens § 2 andre ledd tredje punktum
real|kommentar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet realkommentar
kommentar til (forklaring av) det saklige innholdet i en tekst kommentar til (forklaring av) det saklige innholdet i en tekst
restituere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet restituere
(latin 'stille, gi tilbake')
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
1 gjenopprette
restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
: restituere en gammel tekstrestituere en gammel tekst
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
2 særlig som adjektiv i perfektum partisipp: helbrede, gjøre frisk
være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
: være restituert etter sykdommenvære restituert etter sykdommen
sats m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sats
(fra tysk av setzen 'sette')
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
sic adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sic
(utt sikk; latin 'slik') slik står det virkelig (særlig etter en overraskende detalj i en tekst) slik står det virkelig (særlig etter en overraskende detalj i en tekst)
siffer|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet siffertekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet siffertekst
chiffertekst chiffertekst
skanne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet skanne
(engelsk scan, opphavlig latin scandere 'stige opp')
1 gjennomsøke med skanner (1)
1 gjennomsøke med skanner (1)
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
1 gjennomsøke med skanner (1)
1 gjennomsøke med skanner (1)
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
2 i edb: avlese og overføre tekst eller bilder fra papir til maskinlesbar form ved hjelp av skanner (2)
skanne inn teksterskanne inn tekster
: skanne inn teksterskanne inn tekster
skillings|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skillingstrykk
(av IV trykk) billig, trykt blad med prosaisk eller poetisk tekst beregnet på et folkelig, ulitterært publikum billig, trykt blad med prosaisk eller poetisk tekst beregnet på et folkelig, ulitterært publikum
skjerm|sparer m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet skjermsparer
dataprogram som gjør skjermen svart eller gir bevegelige bilder eller tekst hvis tastatur eller mus ikke har vært i bruk en viss tid dataprogram som gjør skjermen svart eller gir bevegelige bilder eller tekst hvis tastatur eller mus ikke har vært i bruk en viss tid
I skrift m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skrift
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet skrift
(norrønt skript; se skrive)
1 tegnsystem som en kan bruke som uttrykk for ord, stavelser eller språklyder
bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
: bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
1 tegnsystem som en kan bruke som uttrykk for ord, stavelser eller språklyder
bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
: bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
2 trykktype, skrifttype (1)
brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
: brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
2 trykktype, skrifttype (1)
brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
: brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
3 ord, setning, tekst som består av skrevne eller trykte tegn
innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
: innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
3 ord, setning, tekst som består av skrevne eller trykte tegn
innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
: innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
4 skrevet eller trykt framstilling
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
4 skrevet eller trykt framstilling
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
1 tegnsystem som en kan bruke som uttrykk for ord, stavelser eller språklyder
bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
: bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
1 tegnsystem som en kan bruke som uttrykk for ord, stavelser eller språklyder
bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
: bildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskriftbildeskrift, ordskrift, stavelsesskrift, bokstavskrift, kileskrift / håndskrift, skjønnskrifthåndskrift, skjønnskrift / skriften i brevet var utydeligskriften i brevet var utydelig
2 trykktype, skrifttype (1)
brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
: brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
2 trykktype, skrifttype (1)
brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
: brødskrift, formskrift, løkkeskriftbrødskrift, formskrift, løkkeskrift
3 ord, setning, tekst som består av skrevne eller trykte tegn
innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
: innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
3 ord, setning, tekst som består av skrevne eller trykte tegn
innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
: innskrift, overskriftinnskrift, overskrift / hevde noe i skrift og talehevde noe i skrift og tale
4 skrevet eller trykt framstilling
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
4 skrevet eller trykt framstilling
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
// i bestemt form:
skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
: skriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelenskriften, den hellige skrift, de hellige skrifter Bibelen
skrift|bilde n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet skriftbilde
bilde, helhetsinntrykk av en skrevet eller trykt tekst bilde, helhetsinntrykk av en skrevet eller trykt tekst
II sladd m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sladd
(svensk opphavlig, trolig lavtysk 'rest') svart remse på sensurert film eller tekst (som markerer det som er klippet vekk) svart remse på sensurert film eller tekst (som markerer det som er klippet vekk)
II sladde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sladde
(fra svensk; jamfør II sladd) sette inn svarte remser i film eller tekst sette inn svarte remser i film eller tekst
I spalte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet spalte
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet spalte
(av II spalte)
1 avlang, smal åpning
lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
: lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
1 avlang, smal åpning
lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
: lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
2 vertikalt felt på bok- eller bladside
et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
: et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
//
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
2 vertikalt felt på bok- eller bladside
et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
: et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
//
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
1 avlang, smal åpning
lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
: lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
1 avlang, smal åpning
lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
: lyset sivet inn gjennom en spalte i taketlyset sivet inn gjennom en spalte i taket
2 vertikalt felt på bok- eller bladside
et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
: et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
//
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
2 vertikalt felt på bok- eller bladside
et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
: et praktverk med tekst i to spalteret praktverk med tekst i to spalter
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
// liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
: bridgespalte, spørrespaltebridgespalte, spørrespalte / skrive en fast spalte i avisenskrive en fast spalte i avisen
//
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
figurere i spaltene bli (ofte) omtalt i pressen bli (ofte) omtalt i pressen
språklig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet språklig
som gjelder språk(et)
språklig var besvarelsen utmerketspråklig var besvarelsen utmerket / en språklig feilen språklig feil / språklig og litterær analyse av en tekstspråklig og litterær analyse av en tekst
: språklig var besvarelsen utmerketspråklig var besvarelsen utmerket / en språklig feilen språklig feil / språklig og litterær analyse av en tekstspråklig og litterær analyse av en tekst
som gjelder språk(et)
språklig var besvarelsen utmerketspråklig var besvarelsen utmerket / en språklig feilen språklig feil / språklig og litterær analyse av en tekstspråklig og litterær analyse av en tekst
: språklig var besvarelsen utmerketspråklig var besvarelsen utmerket / en språklig feilen språklig feil / språklig og litterær analyse av en tekstspråklig og litterær analyse av en tekst
stenogram n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet stenogram
(se -gram) stenografert tekst stenografert tekst
stensil m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stensil
(fra engelsk, gammelfransk estenceler 'funkle', av latin scintilla 'gnist')
1 vokspapir til å (maskin)skrive tekst på som skal mangfoldiggjøres
1 vokspapir til å (maskin)skrive tekst på som skal mangfoldiggjøres
2 avtrykk laget med stensil (1)
2 avtrykk laget med stensil (1)
1 vokspapir til å (maskin)skrive tekst på som skal mangfoldiggjøres
1 vokspapir til å (maskin)skrive tekst på som skal mangfoldiggjøres
2 avtrykk laget med stensil (1)
2 avtrykk laget med stensil (1)
stensilere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet stensilere
mangfoldiggjøre tekst på stensil mangfoldiggjøre tekst på stensil
støtte|ark n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet støtteark
ark med kort, ofte punktvis, sammenfattende tekst som deles ut i forbindelse med møte, forelesning eller lignende ark med kort, ofte punktvis, sammenfattende tekst som deles ut i forbindelse med møte, forelesning eller lignende
tale|kor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet talekor
kor som sier fram en tekst (uten melodi) kor som sier fram en tekst (uten melodi)
tegne|serie m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tegneserie
historie fortalt ved hjelp av tegninger (og kort tekst) og trykt som føljetong i aviser og ukeblad eller som egne hefter og bøker historie fortalt ved hjelp av tegninger (og kort tekst) og trykt som føljetong i aviser og ukeblad eller som egne hefter og bøker
tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet tekst
(norrønt textr, texti, fra latin textus 'sammenføyning, vev')
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
1 trykte eller skrevne ord satt sammen til en fortelling, skildring eller lignende, tekstutsnitt
teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
: teksten er uleselig flere stederteksten er uleselig flere steder / en bok med mange bilder og lite teksten bok med mange bilder og lite tekst / kommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebokkommentere en tekst fra Gammelnorsk homiliebok
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
2 ordene i en sang eller opera
både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
: både tekst og melodi var av Alf Prøysenbåde tekst og melodi var av Alf Prøysen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
3 bibelord (som utgangspunkt for en preken)
teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
: teksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannesteksten i dag er hentet fra evangeliet etter Johannes / holde seg til teksten emnet, sakenholde seg til teksten emnet, saken
//
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
lese en teksten irettesette noen irettesette noen
tekst|analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tekstanalyse
litterær, språklig og stilistisk analyse av en tekst litterær, språklig og stilistisk analyse av en tekst
tekst|behandling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tekstbehandling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet tekstbehandling
(engelsk text processing) bruk av tekstbehandlingsmaskin bruk av tekstbehandlingsmaskin
tekste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet tekste
sette tekst til en film, et fjernsynsprogram eller bilde
programmet er tekstet for hørselssvekkedeprogrammet er tekstet for hørselssvekkede
: programmet er tekstet for hørselssvekkedeprogrammet er tekstet for hørselssvekkede
sette tekst til en film, et fjernsynsprogram eller bilde
programmet er tekstet for hørselssvekkedeprogrammet er tekstet for hørselssvekkede
: programmet er tekstet for hørselssvekkedeprogrammet er tekstet for hørselssvekkede

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anaforisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet anaforisk
; el. anaforistisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet anaforistisk
1 i grammatikk: som viser attende til noko tidlegare i ei setning eller tekst, til dømes ho som viser attende til jenta i
jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
1 i grammatikk: som viser attende til noko tidlegare i ei setning eller tekst, til dømes ho som viser attende til jenta i
jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
2 om stil: som bruker anaforar
2 om stil: som bruker anaforar
1 i grammatikk: som viser attende til noko tidlegare i ei setning eller tekst, til dømes ho som viser attende til jenta i
jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
1 i grammatikk: som viser attende til noko tidlegare i ei setning eller tekst, til dømes ho som viser attende til jenta i
jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
: jenta slo seg, men ho gret ikkjejenta slo seg, men ho gret ikkje / anaforiske pronomenanaforiske pronomen
2 om stil: som bruker anaforar
2 om stil: som bruker anaforar
att|forteljing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet attforteljing
1 det å fortelje att (med eigne ord)
1 det å fortelje att (med eigne ord)
2 (skriftleg) attgjeving av noko som er fortalt eller opplese for ein
skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
: skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
2 (skriftleg) attgjeving av noko som er fortalt eller opplese for ein
skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
: skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
3 tekst til ei attforteljing (2)
3 tekst til ei attforteljing (2)
1 det å fortelje att (med eigne ord)
1 det å fortelje att (med eigne ord)
2 (skriftleg) attgjeving av noko som er fortalt eller opplese for ein
skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
: skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
2 (skriftleg) attgjeving av noko som er fortalt eller opplese for ein
skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
: skrive attforteljing i tyskskrive attforteljing i tysk
3 tekst til ei attforteljing (2)
3 tekst til ei attforteljing (2)
av|skrivar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avskrivar
person som skriv av (ei tekst) person som skriv av (ei tekst)
av|skriving f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet avskriving
1 det å skrive av (ei tekst)
1 det å skrive av (ei tekst)
2 det å minke den bokførte verdien av noko
2 det å minke den bokførte verdien av noko
3 sum som ein bokført verdi er skriven ned med
rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
: rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
3 sum som ein bokført verdi er skriven ned med
rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
: rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
1 det å skrive av (ei tekst)
1 det å skrive av (ei tekst)
2 det å minke den bokførte verdien av noko
2 det å minke den bokførte verdien av noko
3 sum som ein bokført verdi er skriven ned med
rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
: rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
3 sum som ein bokført verdi er skriven ned med
rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
: rekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 krrekneskapen synte avskrivingar på over 100 000 kr
bibel|omsetjing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet bibelomsetjing
; el. bibel|omsetting f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet bibelomsetting
1 det å setje om Bibelen
1 det å setje om Bibelen
2 omsett tekst av Bibelen
den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
: den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
2 omsett tekst av Bibelen
den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
: den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
1 det å setje om Bibelen
1 det å setje om Bibelen
2 omsett tekst av Bibelen
den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
: den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
2 omsett tekst av Bibelen
den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
: den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921den første nynorske bibelomsetjinga frå 1921
bibel|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bibeltekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bibeltekst
1 innhaldet, ordlyden i dei bibelske skriftene
1 innhaldet, ordlyden i dei bibelske skriftene
2 stutt stykke av Bibelen (til emne for ei preike eller oppbygging)
2 stutt stykke av Bibelen (til emne for ei preike eller oppbygging)
1 innhaldet, ordlyden i dei bibelske skriftene
1 innhaldet, ordlyden i dei bibelske skriftene
2 stutt stykke av Bibelen (til emne for ei preike eller oppbygging)
2 stutt stykke av Bibelen (til emne for ei preike eller oppbygging)
bilde|bibel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bildebibel
; el. bilet|bibel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet biletbibel
bibel med bilete i; samling av bibelske bilete med utvalde bibelord til tekst bibel med bilete i; samling av bibelske bilete med utvalde bibelord til tekst
bilde|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildetekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bildetekst
; el. bilet|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bilettekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bilettekst
tekst til eit bilde (1) tekst til eit bilde (1)
blad n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blad
(norrønt blað, i tyding 3 etter latin folium)
1 tynn, oftast flat, grøn plantedel som veks ut frå ein stengel eller ei grein
samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
: samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
//
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk //
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
; òg i samansetningar som begerblad, kronblad, lauvblad
1 tynn, oftast flat, grøn plantedel som veks ut frå ein stengel eller ei grein
samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
: samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
//
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk //
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
; òg i samansetningar som begerblad, kronblad, lauvblad
2 noko tynt og flatt som minner om eit blad (1)
bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag
: bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag; òg i samansetningar som barberblad, fotblad, kortblad, skulderblad, åreblad
2 noko tynt og flatt som minner om eit blad (1)
bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag
: bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag; òg i samansetningar som barberblad, fotblad, kortblad, skulderblad, åreblad
3 stykke papir (med eller utan tekst) som har eit visst format; ark (III,1), side (3)
siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
: siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
//
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
3 stykke papir (med eller utan tekst) som har eit visst format; ark (III,1), side (3)
siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
: siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
//
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
4 periodisk publikasjon; jamfør avis 1
aviser og bladaviser og blad
: aviser og bladaviser og blad; òg i samansetningar som dagblad, lokalblad, vekeblad
4 periodisk publikasjon; jamfør avis 1
aviser og bladaviser og blad
: aviser og bladaviser og blad; òg i samansetningar som dagblad, lokalblad, vekeblad
1 tynn, oftast flat, grøn plantedel som veks ut frå ein stengel eller ei grein
samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
: samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
//
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk //
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
; òg i samansetningar som begerblad, kronblad, lauvblad
1 tynn, oftast flat, grøn plantedel som veks ut frå ein stengel eller ei grein
samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
: samansett blad; sjå samansettsamansett blad; sjå samansett / alltidgrøne bladalltidgrøne blad / blad og blomblad og blom / fotosyntesen går føre seg i dei grøne bladafotosyntesen går føre seg i dei grøne blada
//
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk
karva blad karva bladtobakk karva bladtobakk //
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
ta bladet frå munnen overf, tale greitt ut, seie klart frå overf, tale greitt ut, seie klart frå
; òg i samansetningar som begerblad, kronblad, lauvblad
2 noko tynt og flatt som minner om eit blad (1)
bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag
: bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag; òg i samansetningar som barberblad, fotblad, kortblad, skulderblad, åreblad
2 noko tynt og flatt som minner om eit blad (1)
bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag
: bladet på ein kniv, ein propell, ei sagbladet på ein kniv, ein propell, ei sag; òg i samansetningar som barberblad, fotblad, kortblad, skulderblad, åreblad
3 stykke papir (med eller utan tekst) som har eit visst format; ark (III,1), side (3)
siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
: siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
//
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
3 stykke papir (med eller utan tekst) som har eit visst format; ark (III,1), side (3)
siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
: siste blada i boka er bortesiste blada i boka er borte / ei skriveblokk med 100 bladei skriveblokk med 100 blad / mus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lydmus.: spele, syngje frå bladet lese notar og gje dei att som lyd
//
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
snu bladet gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
gjere seg ferdig med noko
ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
: ho snudde bladet og byrja på nyho snudde bladet og byrja på ny
4 periodisk publikasjon; jamfør avis 1
aviser og bladaviser og blad
: aviser og bladaviser og blad; òg i samansetningar som dagblad, lokalblad, vekeblad
4 periodisk publikasjon; jamfør avis 1
aviser og bladaviser og blad
: aviser og bladaviser og blad; òg i samansetningar som dagblad, lokalblad, vekeblad
boge|parentes m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bogeparentes
form for parentes (3); teikna ( ), nytta rundt innskot i tekst
bogeparentes blir også kalla rund parentesbogeparentes blir også kalla rund parentes
: bogeparentes blir også kalla rund parentesbogeparentes blir også kalla rund parentes
form for parentes (3); teikna ( ), nytta rundt innskot i tekst
bogeparentes blir også kalla rund parentesbogeparentes blir også kalla rund parentes
: bogeparentes blir også kalla rund parentesbogeparentes blir også kalla rund parentes
bokmåls|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bokmålstekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bokmålstekst
bokstav|rett a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bokstavrett
(av III rett)
1 som følgjer ei tekst nøye, bokstav for bokstav
uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
: uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
1 som følgjer ei tekst nøye, bokstav for bokstav
uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
: uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
2 ortografisk rett
2 ortografisk rett
1 som følgjer ei tekst nøye, bokstav for bokstav
uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
: uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
1 som følgjer ei tekst nøye, bokstav for bokstav
uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
: uttale eit ord bokstavrett nett som det er skriveuttale eit ord bokstavrett nett som det er skrive
2 ortografisk rett
2 ortografisk rett
bryllaup n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bryllaup
(norrønt brúð(h)laup, brullaup, bryllaup, kanskje eigenleg 'heimføring av brura i snøgt laup')
1 vigsling, seremoni når to personar giftar seg
bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
: bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
1 vigsling, seremoni når to personar giftar seg
bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
: bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
2 fest, lag som blir halde i i samband med bryllaup i tyding 1
feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
: feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
2 fest, lag som blir halde i i samband med bryllaup i tyding 1
feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
: feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
3 i typografi: feil i trykt tekst av di eitt eller fleire ord er sette to gonger etter kvarandre
3 i typografi: feil i trykt tekst av di eitt eller fleire ord er sette to gonger etter kvarandre
1 vigsling, seremoni når to personar giftar seg
bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
: bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
1 vigsling, seremoni når to personar giftar seg
bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
: bryllaupet står til sommarenbryllaupet står til sommaren
2 fest, lag som blir halde i i samband med bryllaup i tyding 1
feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
: feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
2 fest, lag som blir halde i i samband med bryllaup i tyding 1
feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
: feire, ha, halde bryllaupfeire, ha, halde bryllaup / be inn til bryllaupbe inn til bryllaup
3 i typografi: feil i trykt tekst av di eitt eller fleire ord er sette to gonger etter kvarandre
3 i typografi: feil i trykt tekst av di eitt eller fleire ord er sette to gonger etter kvarandre
brød|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brødtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet brødtekst
lengre samanhengande tekst i artikkel (trykt med brødskrift) lengre samanhengande tekst i artikkel (trykt med brødskrift)
calypso m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet calypso
(engelsk kanskje etter Kalypso, ei øynymfe i gresk mytologi) musikk og dans frå dei vestindiske øyane med synkopert rytme og ofte improvisert tekst musikk og dans frå dei vestindiske øyane med synkopert rytme og ofte improvisert tekst
chiffer|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chiffertekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet chiffertekst
tekst skriven i chiffer; siffertekst tekst skriven i chiffer; siffertekst
dialog m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dialog
(frå gresk 'samtale'; av dia- og -log (2))
1 samtale mellom to eller fleire (i eit litterært verk); motsett monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
1 samtale mellom to eller fleire (i eit litterært verk); motsett monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
2 litterært verk i samtaleform
2 litterært verk i samtaleform
3 i drama, teater: all talt eller sungen tekst i eit stykke
3 i drama, teater: all talt eller sungen tekst i eit stykke
4 kontakt og meiningsutveksling
få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
: få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
4 kontakt og meiningsutveksling
få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
: få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
1 samtale mellom to eller fleire (i eit litterært verk); motsett monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
1 samtale mellom to eller fleire (i eit litterært verk); motsett monolog
dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
: dialogen mellom Peer Gynt og mor Aasedialogen mellom Peer Gynt og mor Aase
2 litterært verk i samtaleform
2 litterært verk i samtaleform
3 i drama, teater: all talt eller sungen tekst i eit stykke
3 i drama, teater: all talt eller sungen tekst i eit stykke
4 kontakt og meiningsutveksling
få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
: få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
4 kontakt og meiningsutveksling
få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
: få i stand ein dialog mellom aust og vestfå i stand ein dialog mellom aust og vest
eksegese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eksegese
(gresk exegesis 'tolking') tolking av ei tekst; særleg: bibeltolking tolking av ei tekst; særleg: bibeltolking
ekserpt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ekserpt
(frå latin perfektum partisipp av excerpere; sjå ekserpere) (tekst)utdrag, skriftleg sitat (tekst)utdrag, skriftleg sitat
ekstemporere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ekstemporere
(gjennom tysk, frå latin) setje om, lese, framføre eller liknande utan førebuing
ekstemporere ei ukjend tekstekstemporere ei ukjend tekst
: ekstemporere ei ukjend tekstekstemporere ei ukjend tekst
setje om, lese, framføre eller liknande utan førebuing
ekstemporere ei ukjend tekstekstemporere ei ukjend tekst
: ekstemporere ei ukjend tekstekstemporere ei ukjend tekst
emendere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet emendere
(frå latin 'fjerne feil frå') forbetre, rette (særleg tekst) forbetre, rette (særleg tekst)
II engelsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet engelsk
(norrønt en(gil)skr, av gammalengelsk angle, engle 'anglar')
1 som gjeld England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
: engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
//
engelsk horn althorn althorn
engelsk horn althorn althorn //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
1 som gjeld England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
: engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
//
engelsk horn althorn althorn
engelsk horn althorn althorn //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
2 som gjeld engelsk (I)
engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
: engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
2 som gjeld engelsk (I)
engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
: engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
1 som gjeld England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
: engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
//
engelsk horn althorn althorn
engelsk horn althorn althorn //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
1 som gjeld England (eller Storbritannia) og engelskmenn
engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
: engelsk konge, dronningengelsk konge, dronning / engelsk språk; jamfør I engelskengelsk språk; jamfør I engelsk / engelsk lynneengelsk lynne
//
engelsk horn althorn althorn
engelsk horn althorn althorn //
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m
engelsk mil 1609,3 m 1609,3 m //
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
engelsk sjuke rakitt (først skildra av ein engelsk lege) rakitt (først skildra av ein engelsk lege)
2 som gjeld engelsk (I)
engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
: engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
2 som gjeld engelsk (I)
engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
: engelsk tekst, ordbokengelsk tekst, ordbok / engelsk stil, prøveengelsk stil, prøve
fakse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet fakse
(av I faks) sende (tekst, bilete) over telefaks sende (tekst, bilete) over telefaks
figur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet figur
(latin figura av fingere 'lage')
1 ytre form, skap, fasong, særleg på menneske(kropp)
ha god, fin, slank figurha god, fin, slank figur / ikkje eige figur ha uproporsjonert kroppikkje eige figur ha uproporsjonert kropp
: ha god, fin, slank figurha god, fin, slank figur / ikkje eige figur ha uproporsjonert kroppikkje eige figur ha uproporsjonert kropp
//
i full figur heilfigur heilfigur
i full figur heilfigur heilfigur
1 ytre form, skap, fasong, særleg på menneske(kropp)
ha god, fin, slank figurha god, fin, slank figur / ikkje eige figur ha uproporsjonert kroppikkje eige figur ha uproporsjonert kropp
: ha god, fin, slank figurha god, fin, slank figur / ikkje eige figur ha uproporsjonert kroppikkje eige figur ha uproporsjonert kropp
//
i full figur heilfigur heilfigur
i full figur heilfigur heilfigur
2 person; fyr (I), skapning
sjå denne (rare) figurensjå denne (rare) figuren
: sjå denne (rare) figurensjå denne (rare) figuren
2 person; fyr (I), skapning
sjå denne (rare) figurensjå denne (rare) figuren
: