Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anemisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet anemisk
(ane´misk)
1 som lider av anemi; blodfattig
være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
: være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
1 som lider av anemi; blodfattig
være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
: være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
2 i overført betydning: uten liv og kraft
en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
: en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
2 i overført betydning: uten liv og kraft
en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
: en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
1 som lider av anemi; blodfattig
være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
: være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
1 som lider av anemi; blodfattig
være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
: være anemisk som følge av jernmangelvære anemisk som følge av jernmangel
2 i overført betydning: uten liv og kraft
en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
: en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
2 i overført betydning: uten liv og kraft
en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
: en anemisk teksten anemisk tekst / et anemisk kostymedramaet anemisk kostymedrama / se anemisk ut se blek utse anemisk ut se blek ut
anmerkning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anmerkning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet anmerkning
(av anmerke)
1 utfyllende kommentar til en tekst; note (I,1)
1 utfyllende kommentar til en tekst; note (I,1)
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
1 utfyllende kommentar til en tekst; note (I,1)
1 utfyllende kommentar til en tekst; note (I,1)
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
2 bemerkning, merknad, kommentar
gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
: gjøre anmerkninger omgjøre anmerkninger om / komme med anmerkningerkomme med anmerkninger
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
3 irettesettelse
anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
: anmerkning for å komme for sent på skolenanmerkning for å komme for sent på skolen
arbeids|oppgave m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidsoppgave
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeidsoppgave
1 gjøremål
arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
: arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
1 gjøremål
arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
: arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
2 oppgave (2) knyttet til tekst i lærebok
2 oppgave (2) knyttet til tekst i lærebok
1 gjøremål
arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
: arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
1 gjøremål
arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
: arbeidsoppgaver som gir meningarbeidsoppgaver som gir mening / omfordeling av arbeidsoppgaveromfordeling av arbeidsoppgaver / få nye arbeidsoppgaverfå nye arbeidsoppgaver
2 oppgave (2) knyttet til tekst i lærebok
2 oppgave (2) knyttet til tekst i lærebok
avis|overskrift m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avisoverskrift
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avisoverskrift
overskrift (1), tittel (1) over en tekst i en avis (1)
bare lese avisoverskriftenebare lese avisoverskriftene / fete avisoverskrifterfete avisoverskrifter
: bare lese avisoverskriftenebare lese avisoverskriftene / fete avisoverskrifterfete avisoverskrifter
overskrift (1), tittel (1) over en tekst i en avis (1)
bare lese avisoverskriftenebare lese avisoverskriftene / fete avisoverskrifterfete avisoverskrifter
: bare lese avisoverskriftenebare lese avisoverskriftene / fete avisoverskrifterfete avisoverskrifter
av|skriver m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet avskriver
person som skriver av en tekst; kopist (1) person som skriver av en tekst; kopist (1)
av|skriving m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avskriving
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avskriving
; el. av|skrivning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avskrivning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avskrivning
1 det å skrive (1) av en tekst
ren avskrivingren avskriving
: ren avskrivingren avskriving
1 det å skrive (1) av en tekst
ren avskrivingren avskriving
: ren avskrivingren avskriving
2 det å minske den bokførte verdien av noe
årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
: årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
2 det å minske den bokførte verdien av noe
årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
: årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
1 det å skrive (1) av en tekst
ren avskrivingren avskriving
: ren avskrivingren avskriving
1 det å skrive (1) av en tekst
ren avskrivingren avskriving
: ren avskrivingren avskriving
2 det å minske den bokførte verdien av noe
årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
: årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
2 det å minske den bokførte verdien av noe
årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
: årlig avskrivingårlig avskriving / avskriving av anleggsmidleravskriving av anleggsmidler
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
3 sum som en bokført verdi er nedskrevet med
foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
: foreta store avskrivingerforeta store avskrivinger
avsnitts|markering m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avsnittsmarkering
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avsnittsmarkering
markering av nytt avsnitt (1) i en tekst ved innrykk eller ved å begynne på ny linje markering av nytt avsnitt (1) i en tekst ved innrykk eller ved å begynne på ny linje
bibel|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bibeltekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bibeltekst
kort stykke av Bibelen (som emne for preken eller lignende) kort stykke av Bibelen (som emne for preken eller lignende)
bilde n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet bilde
(norrønt bilæti)
1 (tegnet, malt, fotografert) gjengivelse av noe eller noen
male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
: male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
1 (tegnet, malt, fotografert) gjengivelse av noe eller noen
male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
: male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
2 forestilling (2), idé (2)
få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
: få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
2 forestilling (2), idé (2)
få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
: få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
3 framstilling (1), skildring
filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
: filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
3 framstilling (1), skildring
filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
: filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
4 metafor, lignelse (1), symbol (1)
snakke i bildersnakke i bilder
: snakke i bildersnakke i bilder
4 metafor, lignelse (1), symbol (1)
snakke i bildersnakke i bilder
: snakke i bildersnakke i bilder
5 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
5 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
6
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
//
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
//
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
//
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
//
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
//
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
6
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
//
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
//
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
//
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
//
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
//
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
1 (tegnet, malt, fotografert) gjengivelse av noe eller noen
male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
: male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
1 (tegnet, malt, fotografert) gjengivelse av noe eller noen
male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
: male et bildemale et bilde / se på bilderse på bilder / illustrere en tekst med bilderillustrere en tekst med bilder
2 forestilling (2), idé (2)
få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
: få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
2 forestilling (2), idé (2)
få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
: få et klart bilde av hva som skjerfå et klart bilde av hva som skjer / ha bilder i hodetha bilder i hodet
3 framstilling (1), skildring
filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
: filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
3 framstilling (1), skildring
filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
: filmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et godt bilde av forholdene i 1920-årene
4 metafor, lignelse (1), symbol (1)
snakke i bildersnakke i bilder
: snakke i bildersnakke i bilder
4 metafor, lignelse (1), symbol (1)
snakke i bildersnakke i bilder
: snakke i bildersnakke i bilder
5 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
5 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt
6
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
//
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
//
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
//
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
//
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
//
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
6
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få et bilde av få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
få inntrykk av eller oversikt over
få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
: få et bilde av utviklingenfå et bilde av utviklingen
//
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi et bilde av gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
gi inntrykk av; avspeile
prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
: prøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivåprøvene gir et bilde av elevenes kunnskapsnivå
//
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
komme inn i bildet gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
gjøre seg gjeldende; måtte regnes med
det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
: det er her du kommer inn i bildetdet er her du kommer inn i bildet
//
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
ta bilde fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
fotografere
ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
: ta bilder av dyr i naturenta bilder av dyr i naturen
//
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
være inne i bildet gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
gjøre seg gjeldende
barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
: barnevernet er inne i bildetbarnevernet er inne i bildet
//
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være ute av bildet være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
være uaktuell
tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
: tre av spillerne er ute av bildettre av spillerne er ute av bildet
billed|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet billedbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet billedbruk
; el. bilde|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildebruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bildebruk
1 bruk av bilder som illustrasjon
ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
: ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
1 bruk av bilder som illustrasjon
ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
: ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
2 bruk av bilder i tekst eller tale
dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
: dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
2 bruk av bilder i tekst eller tale
dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
: dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
1 bruk av bilder som illustrasjon
ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
: ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
1 bruk av bilder som illustrasjon
ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
: ha restriksjoner for billedbruk på internettha restriksjoner for billedbruk på internett
2 bruk av bilder i tekst eller tale
dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
: dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
2 bruk av bilder i tekst eller tale
dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
: dikt med symboltung billedbrukdikt med symboltung billedbruk
bilde|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bildetekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bildetekst
; el. billed|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet billedtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet billedtekst
tekst til et bilde (1) tekst til et bilde (1)
blad n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet blad
(norrønt blað)
1 tynn, oftest flat, grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene; som etterledd i ord som begerblad, kronblad, løvblad
1 tynn, oftest flat, grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene; som etterledd i ord som begerblad, kronblad, løvblad
2 noe tynt og flatt som minner om et blad (1)
bladet på en knivbladet på en kniv
: bladet på en knivbladet på en kniv; som etterledd i ord som barberblad, fotblad
2 noe tynt og flatt som minner om et blad (1)
bladet på en knivbladet på en kniv
: bladet på en knivbladet på en kniv; som etterledd i ord som barberblad, fotblad
3 stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format; ark (III,1), side
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
3 stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format; ark (III,1), side
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
4 periodisk publikasjon; jamfør avis
en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader
: en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader; som etterledd i ord som medlemsblad, ukeblad
4 periodisk publikasjon; jamfør avis
en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader
: en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader; som etterledd i ord som medlemsblad, ukeblad
5
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå)
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) //
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra //
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
5
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå)
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) //
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra //
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
1 tynn, oftest flat, grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene; som etterledd i ord som begerblad, kronblad, løvblad
1 tynn, oftest flat, grønn plantedel som vokser ut fra en stengel eller en gren
eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene
: eviggrønne bladereviggrønne blader / blomster og bladerblomster og blader / fotosyntesen foregår i de grønne bladenefotosyntesen foregår i de grønne bladene; som etterledd i ord som begerblad, kronblad, løvblad
2 noe tynt og flatt som minner om et blad (1)
bladet på en knivbladet på en kniv
: bladet på en knivbladet på en kniv; som etterledd i ord som barberblad, fotblad
2 noe tynt og flatt som minner om et blad (1)
bladet på en knivbladet på en kniv
: bladet på en knivbladet på en kniv; som etterledd i ord som barberblad, fotblad
3 stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format; ark (III,1), side
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
3 stykke papir (med eller uten tekst) som har et visst format; ark (III,1), side
det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
: det siste bladet i boka er bortedet siste bladet i boka er borte / spille fra bladetspille fra bladet
4 periodisk publikasjon; jamfør avis
en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader
: en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader; som etterledd i ord som medlemsblad, ukeblad
4 periodisk publikasjon; jamfør avis
en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader
: en kiosk med aviser og bladeren kiosk med aviser og blader; som etterledd i ord som medlemsblad, ukeblad
5
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå)
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) //
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra //
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
5
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå)
et ubeskrevet blad person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) person som ikke har vist sin dyktighet (ennå) //
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra
ta bladet fra munnen tale rett ut, si klart ifra tale rett ut, si klart ifra //
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
to blad brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
brukt om to personer med samme etternavn
to blad Eriksento blad Eriksen
: to blad Eriksento blad Eriksen
blå|kopi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blåkopi
(opprinnelig brukt innen grafisk reproduksjon om siste kopi før trykking der tekst og bilder kun ble vist i blå farge) nøyaktig gjengivelse eller gjentakelse; tro kopi
en blåkopi av avtalen fra i fjoren blåkopi av avtalen fra i fjor / direktøren var en blåkopi av forgjengerendirektøren var en blåkopi av forgjengeren
: en blåkopi av avtalen fra i fjoren blåkopi av avtalen fra i fjor / direktøren var en blåkopi av forgjengerendirektøren var en blåkopi av forgjengeren
nøyaktig gjengivelse eller gjentakelse; tro kopi
en blåkopi av avtalen fra i fjoren blåkopi av avtalen fra i fjor / direktøren var en blåkopi av forgjengerendirektøren var en blåkopi av forgjengeren
: en blåkopi av avtalen fra i fjoren blåkopi av avtalen fra i fjor / direktøren var en blåkopi av forgjengerendirektøren var en blåkopi av forgjengeren
I bok m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bok
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet bok
(norrønt bók; samme opprinnelse som bøk, , opprinnelig 'beskrevet bøketretavle')
1 sammenheftede eller innbunde ark med tekst og/eller bilder på
lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn
: lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn; som etterledd i ord som barnebok, ordbok, pocketbok
1 sammenheftede eller innbunde ark med tekst og/eller bilder på
lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn
: lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn; som etterledd i ord som barnebok, ordbok, pocketbok
2 særlig om eldre skrifter: hver av de delene et større bokverk er delt inn i
Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
: Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
2 særlig om eldre skrifter: hver av de delene et større bokverk er delt inn i
Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
: Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
3 heftede eller innbundne blad til å skrive eller tegne på
notere i en boknotere i en bok
: notere i en boknotere i en bok; som etterledd i ord som dagbok, kladdebok
3 heftede eller innbundne blad til å skrive eller tegne på
notere i en boknotere i en bok
: notere i en boknotere i en bok; som etterledd i ord som dagbok, kladdebok
4 noe som ligner en bok (I,1);
som etterledd i ord som lommebok
4 noe som ligner en bok (I,1);
som etterledd i ord som lommebok
5
bøkenes bok Bibelen Bibelen
bøkenes bok Bibelen Bibelen //
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
//
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken //
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt //
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
5
bøkenes bok Bibelen Bibelen
bøkenes bok Bibelen Bibelen //
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
//
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken //
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt //
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
1 sammenheftede eller innbunde ark med tekst og/eller bilder på
lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn
: lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn; som etterledd i ord som barnebok, ordbok, pocketbok
1 sammenheftede eller innbunde ark med tekst og/eller bilder på
lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn
: lese en boklese en bok / bla i bokabla i boka / hun har skrevet bøker for barnhun har skrevet bøker for barn; som etterledd i ord som barnebok, ordbok, pocketbok
2 særlig om eldre skrifter: hver av de delene et større bokverk er delt inn i
Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
: Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
2 særlig om eldre skrifter: hver av de delene et større bokverk er delt inn i
Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
: Det gamle testamente består av 39 bøkerDet gamle testamente består av 39 bøker
3 heftede eller innbundne blad til å skrive eller tegne på
notere i en boknotere i en bok
: notere i en boknotere i en bok; som etterledd i ord som dagbok, kladdebok
3 heftede eller innbundne blad til å skrive eller tegne på
notere i en boknotere i en bok
: notere i en boknotere i en bok; som etterledd i ord som dagbok, kladdebok
4 noe som ligner en bok (I,1);
som etterledd i ord som lommebok
4 noe som ligner en bok (I,1);
som etterledd i ord som lommebok
5
bøkenes bok Bibelen Bibelen
bøkenes bok Bibelen Bibelen //
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
//
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken //
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt //
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
5
bøkenes bok Bibelen Bibelen
bøkenes bok Bibelen Bibelen //
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
en lukket bok noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
noe som er ukjent eller uforståelig
det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
: det er en lukket bok for megdet er en lukket bok for meg
//
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken
ha penger på bok ha penger i banken ha penger i banken //
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt
handle på bok kjøpe på kreditt kjøpe på kreditt //
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
lese som en åpen bok gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
gjennomskue, skjønne
han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
: han kunne lese henne som en åpen bokhan kunne lese henne som en åpen bok
bokmåls|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bokmålstekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bokmålstekst
tekstbokmål (2) tekstbokmål (2)
bok|rull m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bokrull
rull av pergament eller papyrus (2) som inneholder en lengre tekst; papyrusrull rull av pergament eller papyrus (2) som inneholder en lengre tekst; papyrusrull
bokstav|rett a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bokstavrett
som følger en tekst nøye, bokstav for bokstav
en bokstavrett gjengivelseen bokstavrett gjengivelse
: en bokstavrett gjengivelseen bokstavrett gjengivelse
som følger en tekst nøye, bokstav for bokstav
en bokstavrett gjengivelseen bokstavrett gjengivelse
: en bokstavrett gjengivelseen bokstavrett gjengivelse
brød|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet brødtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet brødtekst
lengre løpende tekst (trykt med brødskrift) lengre løpende tekst (trykt med brødskrift)
calypso m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet calypso
(kalyp´so; fra engelsk) sang- og musikkform fra Karibia, med synkopert rytme og ofte improvisert tekst sang- og musikkform fra Karibia, med synkopert rytme og ofte improvisert tekst
chiffer|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chiffertekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet chiffertekst
(av chiffer) tekst skrevet i chiffer; siffertekst tekst skrevet i chiffer; siffertekst
dekonstruksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dekonstruksjon
1 analytisk nedbryting av kunstverk, filosofisk idé eller lignende
dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
: dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
1 analytisk nedbryting av kunstverk, filosofisk idé eller lignende
dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
: dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
2 litteraturvitenskapelig metode som går ut på å kritisk bryte ned en tekst i mindre bestanddeler og sammenligne ulike lesninger for å finne kontraster og motsetninger
2 litteraturvitenskapelig metode som går ut på å kritisk bryte ned en tekst i mindre bestanddeler og sammenligne ulike lesninger for å finne kontraster og motsetninger
1 analytisk nedbryting av kunstverk, filosofisk idé eller lignende
dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
: dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
1 analytisk nedbryting av kunstverk, filosofisk idé eller lignende
dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
: dekonstruksjon av et maleridekonstruksjon av et maleri / dekonstruksjon av et begrepdekonstruksjon av et begrep
2 litteraturvitenskapelig metode som går ut på å kritisk bryte ned en tekst i mindre bestanddeler og sammenligne ulike lesninger for å finne kontraster og motsetninger
2 litteraturvitenskapelig metode som går ut på å kritisk bryte ned en tekst i mindre bestanddeler og sammenligne ulike lesninger for å finne kontraster og motsetninger
I diktat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet diktat
(av latin dicere 'si'; jamfør diktere)
1 (øving i) nedskriving etter opplesing
ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
: ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
1 (øving i) nedskriving etter opplesing
ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
: ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
2 tekst som er skrevet etter opplesing
læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
: læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
2 tekst som er skrevet etter opplesing
læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
: læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
3 opplesing
stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
: stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
3 opplesing
stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
: stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
1 (øving i) nedskriving etter opplesing
ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
: ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
1 (øving i) nedskriving etter opplesing
ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
: ha diktat i engelsktimenha diktat i engelsktimen
2 tekst som er skrevet etter opplesing
læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
: læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
2 tekst som er skrevet etter opplesing
læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
: læreren rettet diktatenelæreren rettet diktatene
3 opplesing
stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
: stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
3 opplesing
stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
: stenografere etter sjefens diktatstenografere etter sjefens diktat
dikte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet dikte
(norrønt dikta, av lavtysk dichten, påvirket av latin dictare; jamfør diktere)
1 forfatte en skjønnlitterær tekst; arbeide kunstnerisk med ord; jamfør dikt 1
dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
: dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
1 forfatte en skjønnlitterær tekst; arbeide kunstnerisk med ord; jamfør dikt 1
dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
: dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
2 finne på; fantasere
du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
: du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
2 finne på; fantasere
du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
: du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
1 forfatte en skjønnlitterær tekst; arbeide kunstnerisk med ord; jamfør dikt 1
dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
: dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
1 forfatte en skjønnlitterær tekst; arbeide kunstnerisk med ord; jamfør dikt 1
dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
: dikte en visedikte en vise / dikte om livet på sjøendikte om livet på sjøen
2 finne på; fantasere
du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
: du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
2 finne på; fantasere
du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
: du dikter!du dikter! / dikte opp en historiedikte opp en historie
direkte a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet direkte
(direk´te el. dir´ekte; av latin dirigere)
1 uten omveier eller avbrudd
direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
: direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
1 uten omveier eller avbrudd
direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
: direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
2 uten mellomledd; førstehånds; til forskjell fra indirekte
direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
: direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
//
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
//
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
//
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue //
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
//
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg //
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
2 uten mellomledd; førstehånds; til forskjell fra indirekte
direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
: direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
//
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
//
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
//
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue //
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
//
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg //
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 som går rett på sak; beint fram; åpenhjertig
et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
: et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
3 som går rett på sak; beint fram; åpenhjertig
et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
: et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
4 brukt som adverb: rett og slett; helt
direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
: direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
4 brukt som adverb: rett og slett; helt
direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
: direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
1 uten omveier eller avbrudd
direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
: direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
1 uten omveier eller avbrudd
direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
: direkte bussforbindelsedirekte bussforbindelse
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
// brukt som adverb
direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
: direkte på badetdirekte på badet / kjøre direkte hjemkjøre direkte hjem
2 uten mellomledd; førstehånds; til forskjell fra indirekte
direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
: direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
//
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
//
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
//
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue //
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
//
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg //
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
2 uten mellomledd; førstehånds; til forskjell fra indirekte
direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
: direkte observasjondirekte observasjon / komme i direkte kontakt med noekomme i direkte kontakt med noe / ha direkte kjennskap til en sakha direkte kjennskap til en sak
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
// brukt som adverb:
henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
: henvende seg direkte til sjefenhenvende seg direkte til sjefen
//
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
direkte aksjon utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
utenomparlamentarisk kampmetode som streik, demonstrasjon, sabotasje eller lignende
aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
: aktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiskeaktivister i gummibåter gikk til direkte aksjon for å avbryte ulovlig fiske
//
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
direkte objekt setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
setningsledd som uttrykker den eller det som umiddelbart berøres av den handlingen eller prosessen som verbalet uttrykker
i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
: i setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekti setningen 'han gav katten mat' er 'mat' direkte objekt
//
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue
direkte skatt skatt av inntekt og formue skatt av inntekt og formue //
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
direkte tale 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst) 2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
//
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg
direkte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg valg der velgerne stemmer på de personene de ønsker å ha som representanter i et parlament eller lignende; til forskjell fra indirekte valg //
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
på direkten 1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
1 uten forberedelse; på sparket
være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
: være klar til å undertegne avtalen nærmest på direktenvære klar til å undertegne avtalen nærmest på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
2 i direktesending
bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
: bli intervjuet på direktenbli intervjuet på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 i ballspill: uten å dempe ballen før en sender den videre
skåre på direktenskåre på direkten
: skåre på direktenskåre på direkten
3 som går rett på sak; beint fram; åpenhjertig
et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
: et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
3 som går rett på sak; beint fram; åpenhjertig
et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
: et direkte spørsmålet direkte spørsmål / han er så direktehan er så direkte
4 brukt som adverb: rett og slett; helt
direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
: direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
4 brukt som adverb: rett og slett; helt
direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
: direkte dårligdirekte dårlig / påstanden er direkte feilpåstanden er direkte feil / det er direkte farlig å krysse veien herdet er direkte farlig å krysse veien her / dette er direkte i strid med reglementetdette er direkte i strid med reglementet
direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst)
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst)
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst)
1 ordrett gjengivelse av et utsagn (i en tekst)
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
2 klart og utvetydig språk
hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
: hun var kjent for spissformuleringer og sin direkte talehun var kjent for spissformuleringer og sin direkte tale
dobbelt|bunn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dobbeltbunn
; el. dobbelt|botn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dobbeltbotn
1 bunn av to lag (med rom imellom)
det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
: det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
1 bunn av to lag (med rom imellom)
det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
: det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
2 noe som kan tolkes på to måter
en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
: en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
2 noe som kan tolkes på to måter
en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
: en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
1 bunn av to lag (med rom imellom)
det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
: det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
1 bunn av to lag (med rom imellom)
det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
: det er innført påbud om dobbeltbunn på skipdet er innført påbud om dobbeltbunn på skip
2 noe som kan tolkes på to måter
en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
: en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
2 noe som kan tolkes på to måter
en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
: en tekst med underfundig dobbeltbunnen tekst med underfundig dobbeltbunn
dokument n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet dokument
(fra latin '(belærende) eksempel, bevis'; av I dosere)
1 skriftlig redegjørelse som kan brukes til bevis; kildeskrift, vitnesbyrd
et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
: et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
1 skriftlig redegjørelse som kan brukes til bevis; kildeskrift, vitnesbyrd
et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
: et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
2 elektronisk tekst som kan lagres og redigeres i et tekstbehandlingsprogram
2 elektronisk tekst som kan lagres og redigeres i et tekstbehandlingsprogram
1 skriftlig redegjørelse som kan brukes til bevis; kildeskrift, vitnesbyrd
et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
: et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
1 skriftlig redegjørelse som kan brukes til bevis; kildeskrift, vitnesbyrd
et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
: et historisk dokumentet historisk dokument / sakens dokumentersakens dokumenter / pass og andre personlige dokumenterpass og andre personlige dokumenter
2 elektronisk tekst som kan lagres og redigeres i et tekstbehandlingsprogram
2 elektronisk tekst som kan lagres og redigeres i et tekstbehandlingsprogram
e-kom|nett n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet e-komnett
kortform av elektronisk kommunikasjonsnett; system eller infrastruktur som gjør det mulig å overføre lyd, bilde, tekst eller annen data elektronisk kortform av elektronisk kommunikasjonsnett; system eller infrastruktur som gjør det mulig å overføre lyd, bilde, tekst eller annen data elektronisk
eksegere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksegere
(fra gresk; jamfør eksegese) tolke historisk tekst, særlig bibeltekst; fortolke tolke historisk tekst, særlig bibeltekst; fortolke
eksegese m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eksegese
(av gresk eksegesis 'fortolkning') tolking av historisk tekst, særlig bibeltekst; jamfør bibelfortolking tolking av historisk tekst, særlig bibeltekst; jamfør bibelfortolking
epistel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet epistel
(gjennom latin, fra gresk epistellein 'sende til'; jamfør apostel)
1 (avsnitt av) apostelbrev i Det nye testamente
denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
: denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
1 (avsnitt av) apostelbrev i Det nye testamente
denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
: denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
2 litterær tekst i brevform
Holbergs epistlerHolbergs epistler
: Holbergs epistlerHolbergs epistler
2 litterær tekst i brevform
Holbergs epistlerHolbergs epistler
: Holbergs epistlerHolbergs epistler
3 brev, artikkel
han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
: han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
3 brev, artikkel
han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
: han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
1 (avsnitt av) apostelbrev i Det nye testamente
denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
: denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
1 (avsnitt av) apostelbrev i Det nye testamente
denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
: denne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevetdenne hellige epistel står skrevet i Hebreerbrevet
2 litterær tekst i brevform
Holbergs epistlerHolbergs epistler
: Holbergs epistlerHolbergs epistler
2 litterær tekst i brevform
Holbergs epistlerHolbergs epistler
: Holbergs epistlerHolbergs epistler
3 brev, artikkel
han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
: han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
3 brev, artikkel
han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
: han skrev en liten epistel i lokalavisenhan skrev en liten epistel i lokalavisen
essayistisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet essayistisk
som gjelder eller kjennetegner essay; i form av essay
en essayistisk teksten essayistisk tekst / essayistisk stilessayistisk stil / essayistisk litteraturessayistisk litteratur
: en essayistisk teksten essayistisk tekst / essayistisk stilessayistisk stil / essayistisk litteraturessayistisk litteratur
// brukt som adverb
skrive essayistiskskrive essayistisk
: skrive essayistiskskrive essayistisk
// brukt som adverb
skrive essayistiskskrive essayistisk
: skrive essayistiskskrive essayistisk
som gjelder eller kjennetegner essay; i form av essay
en essayistisk teksten essayistisk tekst / essayistisk stilessayistisk stil / essayistisk litteraturessayistisk litteratur
: en essayistisk teksten essayistisk tekst / essayistisk stilessayistisk stil / essayistisk litteraturessayistisk litteratur
// brukt som adverb
skrive essayistiskskrive essayistisk
: skrive essayistiskskrive essayistisk
// brukt som adverb
skrive essayistiskskrive essayistisk
: skrive essayistiskskrive essayistisk
fasit m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fasit
(fra latin 'det utgjør', av facere 'gjøre')
1 riktig svar på regnestykke
1 riktig svar på regnestykke
2 bok eller del av tekst med svar på spørsmål eller oppgaver
slå opp i fasitenslå opp i fasiten
: slå opp i fasitenslå opp i fasiten
2 bok eller del av tekst med svar på spørsmål eller oppgaver
slå opp i fasitenslå opp i fasiten
: slå opp i fasitenslå opp i fasiten
3 resultat, konklusjon
fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
: fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
3 resultat, konklusjon
fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
: fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
1 riktig svar på regnestykke
1 riktig svar på regnestykke
2 bok eller del av tekst med svar på spørsmål eller oppgaver
slå opp i fasitenslå opp i fasiten
: slå opp i fasitenslå opp i fasiten
2 bok eller del av tekst med svar på spørsmål eller oppgaver
slå opp i fasitenslå opp i fasiten
: slå opp i fasitenslå opp i fasiten
3 resultat, konklusjon
fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
: fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
3 resultat, konklusjon
fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
: fasiten ble andreplass i lengdefasiten ble andreplass i lengde
figur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet figur
(av latin fingere 'lage')
1 ytre form eller fasong, særlig på menneskekropp; skikkelse (1)
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
1 ytre form eller fasong, særlig på menneskekropp; skikkelse (1)
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
2 person; skikkelse (2)
en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
: en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
2 person; skikkelse (2)
en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
: en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
3 karakter i diktverk
figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer
: figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer; som etterledd i ord som gjennomgangsfigur, rollefigur
3 karakter i diktverk
figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer
: figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer; som etterledd i ord som gjennomgangsfigur, rollefigur
4 måte å te seg eller opptre på
gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
: gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
4 måte å te seg eller opptre på
gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
: gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
5 skikkelse laget i materiale som leire, plast, is, glass eller sand; statue, skulptur (2); modell (1)
leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
: leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
5 skikkelse laget i materiale som leire, plast, is, glass eller sand; statue, skulptur (2); modell (1)
leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
: leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
6 forklarende illustrasjon til tekst
se figuren på neste sidese figuren på neste side
: se figuren på neste sidese figuren på neste side
6 forklarende illustrasjon til tekst
se figuren på neste sidese figuren på neste side
: se figuren på neste sidese figuren på neste side
7 i matematikk: samling linjer og flater som lager en geometrisk form
tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
: tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
7 i matematikk: samling linjer og flater som lager en geometrisk form
tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
: tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
8 retorisk eller poetisk uttrykk som avviker fra vanlig uttrykksmåte
8 retorisk eller poetisk uttrykk som avviker fra vanlig uttrykksmåte
9 i musikk: mindre, avgrenset gruppe av toner som gjerne gjentas flere ganger
9 i musikk: mindre, avgrenset gruppe av toner som gjerne gjentas flere ganger
10 sammenhengende og etablert sett av bevegelser eller posisjoner i dans; avdeling av turdans
10 sammenhengende og etablert sett av bevegelser eller posisjoner i dans; avdeling av turdans
1 ytre form eller fasong, særlig på menneskekropp; skikkelse (1)
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
1 ytre form eller fasong, særlig på menneskekropp; skikkelse (1)
ha god figurha god figur
: ha god figurha god figur
2 person; skikkelse (2)
en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
: en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
2 person; skikkelse (2)
en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
: en sentral figur i byens nærlingsliven sentral figur i byens nærlingsliv
3 karakter i diktverk
figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer
: figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer; som etterledd i ord som gjennomgangsfigur, rollefigur
3 karakter i diktverk
figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer
: figurene i skuespilletfigurene i skuespillet / animerte figureranimerte figurer; som etterledd i ord som gjennomgangsfigur, rollefigur
4 måte å te seg eller opptre på
gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
: gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
4 måte å te seg eller opptre på
gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
: gjøre en ynkelig figurgjøre en ynkelig figur
5 skikkelse laget i materiale som leire, plast, is, glass eller sand; statue, skulptur (2); modell (1)
leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
: leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
5 skikkelse laget i materiale som leire, plast, is, glass eller sand; statue, skulptur (2); modell (1)
leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
: leke med klosser og figurerleke med klosser og figurer / samle på figurersamle på figurer / støpe figurer av gipsstøpe figurer av gips
6 forklarende illustrasjon til tekst
se figuren på neste sidese figuren på neste side
: se figuren på neste sidese figuren på neste side
6 forklarende illustrasjon til tekst
se figuren på neste sidese figuren på neste side
: se figuren på neste sidese figuren på neste side
7 i matematikk: samling linjer og flater som lager en geometrisk form
tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
: tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
7 i matematikk: samling linjer og flater som lager en geometrisk form
tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
: tegne todimensjonale figurertegne todimensjonale figurer
8 retorisk eller poetisk uttrykk som avviker fra vanlig uttrykksmåte
8 retorisk eller poetisk uttrykk som avviker fra vanlig uttrykksmåte
9 i musikk: mindre, avgrenset gruppe av toner som gjerne gjentas flere ganger
9 i musikk: mindre, avgrenset gruppe av toner som gjerne gjentas flere ganger
10 sammenhengende og etablert sett av bevegelser eller posisjoner i dans; avdeling av turdans
10 sammenhengende og etablert sett av bevegelser eller posisjoner i dans; avdeling av turdans
forteller|stemme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fortellerstemme
stemme (I,1) eller person som forteller historien i en tekst, film eller lignende
han har en unik fortellerstemmehan har en unik fortellerstemme / fortellerstemmene i filmen skifter ustanseligfortellerstemmene i filmen skifter ustanselig
: han har en unik fortellerstemmehan har en unik fortellerstemme / fortellerstemmene i filmen skifter ustanseligfortellerstemmene i filmen skifter ustanselig
stemme (I,1) eller person som forteller historien i en tekst, film eller lignende
han har en unik fortellerstemmehan har en unik fortellerstemme / fortellerstemmene i filmen skifter ustanseligfortellerstemmene i filmen skifter ustanselig
: han har en unik fortellerstemmehan har en unik fortellerstemme / fortellerstemmene i filmen skifter ustanseligfortellerstemmene i filmen skifter ustanselig
fortolker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet fortolker
person som fortolker en tekst eller et verk; ekseget
hun er lovens mest autoritative fortolkerhun er lovens mest autoritative fortolker / han en dyktig fortolker av Mozarthan en dyktig fortolker av Mozart
: hun er lovens mest autoritative fortolkerhun er lovens mest autoritative fortolker / han en dyktig fortolker av Mozarthan en dyktig fortolker av Mozart; som etterledd i ord som bibelfortolker
person som fortolker en tekst eller et verk; ekseget
hun er lovens mest autoritative fortolkerhun er lovens mest autoritative fortolker / han en dyktig fortolker av Mozarthan en dyktig fortolker av Mozart
: hun er lovens mest autoritative fortolkerhun er lovens mest autoritative fortolker / han en dyktig fortolker av Mozarthan en dyktig fortolker av Mozart; som etterledd i ord som bibelfortolker
foto|kopi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fotokopi
1 metode til å reprodusere tekst, tegning og annet ved hjelp av kopieringsmaskin
1 metode til å reprodusere tekst, tegning og annet ved hjelp av kopieringsmaskin
2 kopi (1) som er framstilt ved fotokopi (1)
2 kopi (1) som er framstilt ved fotokopi (1)
1 metode til å reprodusere tekst, tegning og annet ved hjelp av kopieringsmaskin
1 metode til å reprodusere tekst, tegning og annet ved hjelp av kopieringsmaskin
2 kopi (1) som er framstilt ved fotokopi (1)
2 kopi (1) som er framstilt ved fotokopi (1)
fri|stil m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fristil
(av I fri, betydning 2 av engelsk freestyle)
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som blant annet består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som blant annet består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
1 stil som ikke er bundet til en viss tekst
skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
: skrive engelsk fristilskrive engelsk fristil
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som blant annet består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
2 i idrett: fribryting; skidisiplin som blant annet består av kulekjøring og skicross; i langrenn: med fri teknikk; jamfør teknikk
II gammel|dansk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gammeldansk
; el. II gammal|dansk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gammaldansk
en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
: en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
: en gammeldansk teksten gammeldansk tekst
gjen|dikting m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjendikting
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gjendikting
; el. gjen|diktning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjendiktning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gjendiktning
fri omdiktning av en tekst fra et annet språk
en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
: en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
fri omdiktning av en tekst fra et annet språk
en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
: en gjendikting av Baudelaires prosadikten gjendikting av Baudelaires prosadikt
gjen|fortelling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjenfortelling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gjenfortelling
1 det å gjenfortelle
1 det å gjenfortelle
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
1 det å gjenfortelle
1 det å gjenfortelle
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
2 i skolespråk: tekst som elevene skal gjenfortelle etter å ha fått den opplest
veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
: veksle mellom diktat og gjenfortellingveksle mellom diktat og gjenfortelling
gjennom|gåelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjennomgåelse
det å gjennomgå (2)
lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
: lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
det å gjennomgå (2)
lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
: lærerens gjennomgåelse av stoffetlærerens gjennomgåelse av stoffet / en grundig, overflatisk gjennomgåelseen grundig, overflatisk gjennomgåelse / tekstgjennomgåelsetekstgjennomgåelse
glose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet glose
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet glose
(gresk glossa 'språk, tunge')
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
1 enkeltord som trenger forklaring, oftest i en tekst på et annet språk (forklart i en ordbok); ord i ordliste eller ordbok
skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
: skrive, lære, pugge, slå opp gloserskrive, lære, pugge, slå opp gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
2 skjellsord, fantord
komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
: komme med noen velvalgte gloserkomme med noen velvalgte gloser
grunn|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grunntekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet grunntekst
originaltekst
hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
: hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
originaltekst
hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
: hva står det i grunnteksten?hva står det i grunnteksten?
gruppe|teater n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet gruppeteater
arbeidsform der alle ansatte i et teater deler ansvaret for tekst og spill arbeidsform der alle ansatte i et teater deler ansvaret for tekst og spill
hyper|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hypertekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hypertekst
i edb: elektronisk tekst som inneholder koblinger til andre tekster, som brukeren kan hente inn ved å klikke på henvisninger i teksten i edb: elektronisk tekst som inneholder koblinger til andre tekster, som brukeren kan hente inn ved å klikke på henvisninger i teksten
illustrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet illustrasjon
(fra latin; se illustrere)
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
1 forklarende bilde til en tekst
boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
: boka har mange gode illustrasjonerboka har mange gode illustrasjoner
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
2 opplysning, forklaring, opplysende eksempel
hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
: hans artikkel er en god illustrasjon på det jeg menerhans artikkel er en god illustrasjon på det jeg mener
illustrere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet illustrere
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
1 utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder
boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
: boka er rikt illustrertboka er rikt illustrert
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
// som adjektiv i perfektum partisipp:
illustrerte bladillustrerte blad
: illustrerte bladillustrerte blad
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
2 gjøre tydelig
avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
: avisenes reportasjer illustrerer problemet godtavisenes reportasjer illustrerer problemet godt
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
// som adjektiv i presens partisipp:
et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
: et illustrerende eksempelet illustrerende eksempel
interpolasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet interpolasjon
(fra latin)
1 det å interpolere
1 det å interpolere
2 innskutt ord eller stykke i tekst
2 innskutt ord eller stykke i tekst
1 det å interpolere
1 det å interpolere
2 innskutt ord eller stykke i tekst
2 innskutt ord eller stykke i tekst
interpolere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpolere
(fra latin egentlig 'pusse opp')
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
interpretere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpretere
(fra latin 'forklare, tolke') tolke, forklare en tekst, et utsagn tolke, forklare en tekst, et utsagn
interpunksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet interpunksjon
(fra latin; av interpungere 'sette punkt, prikk mellom') bruk av skilletegn i en tekst bruk av skilletegn i en tekst
inter|punktere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpunktere
sette skilletegn i en tekst sette skilletegn i en tekst
jammer|dal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jammerdal
(etter latin in valle lacrymarum 'i tårenes dal', jamfør Sal 84,7, eldre tekst) brukt om denne verden som stedet for elendighet og sorg:
i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
: i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
brukt om denne verden som stedet for elendighet og sorg:
i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
: i denne jammerdali denne jammerdal / forlate denne jammerdalforlate denne jammerdal
I jeg n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet jeg
(substantivering av II jeg)
1 ens egen person; ens egentlige karakter eller personlighet; selv (I); ego (I)
bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
: bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
//
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
//
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
1 ens egen person; ens egentlige karakter eller personlighet; selv (I); ego (I)
bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
: bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
//
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
//
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
2 forteller i 1. person entall i en litterær tekst
det lyriske jegetdet lyriske jeget
: det lyriske jegetdet lyriske jeget
2 forteller i 1. person entall i en litterær tekst
det lyriske jegetdet lyriske jeget
: det lyriske jegetdet lyriske jeget
1 ens egen person; ens egentlige karakter eller personlighet; selv (I); ego (I)
bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
: bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
//
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
//
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
1 ens egen person; ens egentlige karakter eller personlighet; selv (I); ego (I)
bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
: bare være opptatt av sitt eget jegbare være opptatt av sitt eget jeg / jeget og omverdenenjeget og omverdenen / finne sitt sanne jegfinne sitt sanne jeg
//
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
mitt andre jeg 1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
1 den skjulte eller ukjente siden av personligheten
avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
: avsløre sitt andre jegavsløre sitt andre jeg
2 ens alter ego 2 ens alter ego
//
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
mitt bedre jeg den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
den moralske delen av personligheten; det gode i en person
appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
: appellere til hans bedre jegappellere til hans bedre jeg
2 forteller i 1. person entall i en litterær tekst
det lyriske jegetdet lyriske jeget
: det lyriske jegetdet lyriske jeget
2 forteller i 1. person entall i en litterær tekst
det lyriske jegetdet lyriske jeget
: det lyriske jegetdet lyriske jeget
jeg-forteller m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet jeg-forteller
forteller i en litterær tekst som benytter direkte tale i første person entall; jamfør jeg-form
en novelle der jeg-fortelleren er en gammel dameen novelle der jeg-fortelleren er en gammel dame
: en novelle der jeg-fortelleren er en gammel dameen novelle der jeg-fortelleren er en gammel dame
forteller i en litterær tekst som benytter direkte tale i første person entall; jamfør jeg-form
en novelle der jeg-fortelleren er en gammel dameen novelle der jeg-fortelleren er en gammel dame
: en novelle der jeg-fortelleren er en gammel dameen novelle der jeg-fortelleren er en gammel dame
kantate m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kantate
(italiensk, av latin cantare 'synge')
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
2 tekst til kantate (1), festdikt
2 tekst til kantate (1), festdikt
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
1 høystemt korverk med solostemmer og orkester
2 tekst til kantate (1), festdikt
2 tekst til kantate (1), festdikt
klar|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet klartekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet klartekst
klar, forståelig tekst
kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
: kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
//
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
klar, forståelig tekst
kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
: kodemeldingen må omskrives til klartekstkodemeldingen må omskrives til klartekst
//
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
i klartekst med rene ord, uten omsvøp med rene ord, uten omsvøp
kommentere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kommentere
gi, komme med kommentar
kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
: kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
gi, komme med kommentar
kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
: kommentere en tekstkommentere en tekst / kommentere valgresultatetkommentere valgresultatet
konjektur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet konjektur
(fra latin 'gjetning') gjetning, formodning om riktig lesemåte av forvansket eller uriktig overlevert sted i en tekst gjetning, formodning om riktig lesemåte av forvansket eller uriktig overlevert sted i en tekst
kontekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kontekst
(også utt -tek´st; fra latin 'sammenheng') tekst- eller tankesammenheng, språklig helhet som et ord eller uttrykk er en del av
forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
: forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
tekst- eller tankesammenheng, språklig helhet som et ord eller uttrykk er en del av
forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
: forstå et ord ut fra kontekstenforstå et ord ut fra konteksten
kritikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kritikk
(gjennom fransk, fra gresk kritike tekhne 'kunsten å bedømme')
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
krypto|analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kryptoanalyse
(av krypto-) den delen av kryptologien som handler om å tyde kryptert tekst uten å kjenne nøkkelen den delen av kryptologien som handler om å tyde kryptert tekst uten å kjenne nøkkelen
lakune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lakune
(latin lacuna 'hull'; samme opprinnelse som lagune) tomrom, hull (I,1); manglende del av en tekst
et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
: et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
tomrom, hull (I,1); manglende del av en tekst
et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
: et håndskrift med store lakuneret håndskrift med store lakuner
layout m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet layout
(utt leiaut; engelsk av lay 'legge' og out 'ut') arbeidstegning til en avisside, annonse eller lignende; plassering av tekst og bildestoff i en trykksak; utforming, uttegning, grafisk formgiving
arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
: arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
arbeidstegning til en avisside, annonse eller lignende; plassering av tekst og bildestoff i en trykksak; utforming, uttegning, grafisk formgiving
arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
: arbeide med layoutarbeide med layout / bladet har god layoutbladet har god layout
legge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet legge
(norrøntleggja, av ligge)
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
1 få til å ligge, plassere i vannrett stilling
legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
: legge duk på bordetlegge duk på bordet / legge barnalegge barna / legge seg syklegge seg syk
//
legge seg gå til sengs gå til sengs
legge seg gå til sengs gå til sengs //
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe
legge ned få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe få til å ligge nede; hermetisere; også i overført betydning: gi opp, slutte med noe //
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak)
legge seg borti blande seg opp i (en sak) blande seg opp i (en sak) //
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
legge seg imellom gå imellom, få ende på en strid gå imellom, få ende på en strid
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
2 sette, stille fra seg, plassere i en viss orden
legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
: legge pengene på sparebøssalegge pengene på sparebøssa / legge armen rundt enlegge armen rundt en / legge håretlegge håret / legge en bandasjelegge en bandasje / legge veien om fare innomlegge veien om fare innom / hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet?hva legger du i det ordet? hvordan oppfatter du det ordet? / legge ødelegge øde / legge byen i ruinerlegge byen i ruiner / legge av en uvanelegge av en uvane / legge seg etter noe prøve å lære seglegge seg etter noe prøve å lære seg / legge inn vann og elektrisitetlegge inn vann og elektrisitet
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
// snu (II), endre
legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
: legge om kursenlegge om kursen / det legges opp til en pakkeløsningdet legges opp til en pakkeløsning / legge gjøre større, økelegge gjøre større, øke / legge på prisenelegge på prisene / legge noe på seg ta noe innover seglegge noe på seg ta noe innover seg / legge til tilføyelegge til tilføye / legge ved vedleggelegge ved vedlegge
//
legge egg verpe; gyte verpe; gyte
legge egg verpe; gyte verpe; gyte //
legge i seg ete mye ete mye
legge i seg ete mye ete mye //
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste)
legge an på sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) sikte på noen; streve for (å få noen til kjæreste) //
legge av legge til side legge til side
legge av legge til side legge til side //
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte
legge inn årene også i overført betydning: legge opp, slutte også i overført betydning: legge opp, slutte //
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en
legge ut for betale (på forskudd) for en betale (på forskudd) for en //
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere)
legge opp særl i idr: slutte (å konkurrere) særl i idr: slutte (å konkurrere) //
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med
legge opp til forberede, grunnlegge, begynne med forberede, grunnlegge, begynne med //
legge på seg bli tykkere bli tykkere
legge på seg bli tykkere bli tykkere //
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en
legge seg ut med komme i strid med en komme i strid med en //
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over
legge under seg få herredømme over, ta makt over få herredømme over, ta makt over //
legge ut om berette berette
legge ut om berette berette //
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
3 spre utover, dekke
snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
: snøen, støvet legger segsnøen, støvet legger seg / legge fliser på badetlegge fliser på badet / legge papp på taketlegge papp på taket
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
4 om vann:
legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
: legge seg fryse tillegge seg fryse til / isen legger seg på fjordenisen legger seg på fjorden
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
5 ordne, utforme; lage, bygge
legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
: legge vei, brulegge vei, bru / legge grunnen til noelegge grunnen til noe / legge planerlegge planer / legge kaballegge kabal / legge vinlegge vin
//
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
legge opp masker strikke eller hekle første rad på et arbeid strikke eller hekle første rad på et arbeid
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
6 styre, stevne, ta veien, fare
skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
: skipet legger til, fra kaiskipet legger til, fra kai / legge av sted, av gårdelegge av sted, av gårde / legge ut på reiselegge ut på reise / legge på sprang, svømlegge på sprang, svøm
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
7 fastsette, pålegge
legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
: legge skatt, toll, avgift pålegge skatt, toll, avgift på / legge forpliktelser pålegge forpliktelser på / legge press pålegge press på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
8 bruke, ofre
legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
: legge arbeid pålegge arbeid på / legge sin elsk pålegge sin elsk på
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
9 skaffe seg
legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
: legge seg opp pengerlegge seg opp penger / legge seg til uvanerlegge seg til uvaner
legge ut fortolke (en tekst) fortolke (en tekst)
leser m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet leser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
1 person som leser noe
bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
: bladet har mange leserebladet har mange lesere / avisleser, tankeleseravisleser, tankeleser
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
2 ofte nedsettende: ivrig bibelleser; haugianer; pietist
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
3 innretning for overføring eller behandling av tekst eller data
kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
: kortleserkortleser / optisk leseroptisk leser
libretto m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet libretto
(italiensk diminutiv av libro 'bok') tekst til opera eller operette tekst til opera eller operette
liks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liks
(svensklix, av läsbarhetsindex) mål på hvor lett eller tung en tekst er å oppfatte (summen av gjennomsnittlig antall ord og prosenten av ord på minst sju bokstaver) mål på hvor lett eller tung en tekst er å oppfatte (summen av gjennomsnittlig antall ord og prosenten av ord på minst sju bokstaver)
liturgi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liturgi
(gjennom middelalderlatin, fra gresk 'offentlig verv, gudstjeneste') fast tekst med tilhørende handlinger som utgjør (del av) den kristne gudstjenesten; gudstjenesteordning fast tekst med tilhørende handlinger som utgjør (del av) den kristne gudstjenesten; gudstjenesteordning
lov|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lovtekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lovtekst
tekst i en lov (I) tekst i en lov (I)
manuskript n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet manuskript
(fra middelalderlatin 'håndskrevet', av latin manus 'hånd' og scribere 'skrive') hånd- eller maskinskrevet tekst som skal trykkes, lages film etter eller framføres muntlig
romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av…manuskriptet til filmen bygger på en roman av…
: romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av…manuskriptet til filmen bygger på en roman av…
hånd- eller maskinskrevet tekst som skal trykkes, lages film etter eller framføres muntlig
romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av…manuskriptet til filmen bygger på en roman av…
: romanen foreligger i manuskriptromanen foreligger i manuskript / bearbeide et manuskriptbearbeide et manuskript / et dårlig manuskriptet dårlig manuskript / holde tale uten manuskriptholde tale uten manuskript / manuskriptet til filmen bygger på en roman av…manuskriptet til filmen bygger på en roman av…
maskinell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet maskinell
(gjennom tysk, fra latin)
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
1 som gjelder, er sammensatt av maskiner
maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
: maskinelt utstyrmaskinelt utstyr
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
2 som blir gjort, laget av maskiner
maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
: maskinelt arbeidmaskinelt arbeid / maskinell driftmaskinell drift
//
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskinell lesing optisk lesing (med digital lagring av tekst) optisk lesing (med digital lagring av tekst)
maskin|leselig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet maskinleselig
som kan avleses ved hjelp av datamaskin
en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
: en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
som kan avleses ved hjelp av datamaskin
en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
: en maskinleselig teksten maskinleselig tekst
mikro|kort n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mikrokort
arkivkort der mye tekst kan kopieres sammen på mikrofilm arkivkort der mye tekst kan kopieres sammen på mikrofilm
motett m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet motett
(gjennom italiensk, fra middelalderlatin av muttum 'mumling') flerstemmig korkomposisjon til bibelsk tekst
en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
: en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
flerstemmig korkomposisjon til bibelsk tekst
en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
: en motett av Egil Hovlanden motett av Egil Hovland
nær|lesing m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nærlesing
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nærlesing
; el. nær|lesning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nærlesning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nærlesning
(etter engelsk close reading) inngående tolking av en litterær tekst uten hensyn til hvordan den er blitt til inngående tolking av en litterær tekst uten hensyn til hvordan den er blitt til
nær|værende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet nærværende
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
1 som er til stede
de nærværende representanterde nærværende representanter
: de nærværende representanterde nærværende representanter
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
// som er framme i bevisstheten
ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
: ha frihetsidealet nærværende i sinnetha frihetsidealet nærværende i sinnet
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
2 som er her nå, som en har for seg i øyeblikket
nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
: nærværende forfatternærværende forfatter / nærværende tekstnærværende tekst / det nærværende det som hører til nåtidendet nærværende det som hører til nåtiden
//
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
for nærværende for øyeblikket, nå for øyeblikket, nå
objekts|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet objektsspråk
språk som ord eller tekst blir oversatt til; naturlig språk som blir beskrevet ved hjelp av et metaspråk språk som ord eller tekst blir oversatt til; naturlig språk som blir beskrevet ved hjelp av et metaspråk
opplysnings|skilt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet opplysningsskilt
veitrafikkskilt med opplysninger som gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling, vanligvis rektangelformet med blå bunn og hvit tekst veitrafikkskilt med opplysninger som gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling, vanligvis rektangelformet med blå bunn og hvit tekst
optisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet optisk
(fra gresk; se optikk) som angår lys- og synsfenomener eller optikk
//
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop //
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag //
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
som angår lys- og synsfenomener eller optikk
//
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop
optisk instrument instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop instrument som tjener som hjelpemiddel for øyet, for eksempel briller, kikkert, mikroskop //
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag
optisk bedrag synsbedrag synsbedrag //
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
optisk lesing maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller maskinell overføring fra tekst til datamaskin ved hjelp av fotoceller
oratorium n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet oratorium
(latin egentlig 'bønnesal') stort musikkverk (oftest med tekst av religiøst innhold) for kor, solister og orkester stort musikkverk (oftest med tekst av religiøst innhold) for kor, solister og orkester
parallell|tekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet parallelltekst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet parallelltekst
tekstavsnitt, særlig i Bibelen, som svarer til eller omhandler samme begivenhet eller tanke som en annen tekst tekstavsnitt, særlig i Bibelen, som svarer til eller omhandler samme begivenhet eller tanke som en annen tekst
passus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet passus
(latin 'skritt') kortere avsnitt av en tekst
i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: …i en passus i rundskrivet heter det: …
: i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: …i en passus i rundskrivet heter det: …
kortere avsnitt av en tekst
i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: …i en passus i rundskrivet heter det: …
: i loven er det tatt med en passus om dettei loven er det tatt med en passus om dette / i en passus i rundskrivet heter det: …i en passus i rundskrivet heter det: …
I polyglott m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet polyglott
(av gresk glotta 'tunge, språk')
1 person som taler flere språk
1 person som taler flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
1 person som taler flere språk
1 person som taler flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
2 bok som gir samme tekst på flere språk
II polyglott a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet polyglott
1 som taler flere språk
1 som taler flere språk
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
1 som taler flere språk
1 som taler flere språk
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
2 som har samme tekst på flere språk
en polyglott bibelen polyglott bibel
: en polyglott bibelen polyglott bibel
II preke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet preke
(fra latin praedicare 'utrope, utsi, forkynne'; av predike)
1 holde preken, forkynne
presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
: presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
1 holde preken, forkynne
presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
: presten prekte over søndagens tekstpresten prekte over søndagens tekst
2 formane til, propagandere for
preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
: preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
2 formane til, propagandere for
preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe
: preke avholdssakpreke avholdssak / preke dyd og moral moraliserepreke dyd og moral moralisere / preke noen ørene fulle av noepreke noen ørene fulle av noe