Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II A symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet A
1 symbol for ampere
1 symbol for ampere
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
1 symbol for ampere
1 symbol for ampere
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
II a symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet a
symbol for ar symbol for ar
Ac symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ac
kjemisk symbol for actinium kjemisk symbol for actinium
actinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet actinium
(akti´nium; latin, fra gresk aktis 'stråle') radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac
Ag symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ag
(forkorting for latin argentum) kjemisk symbol for sølv kjemisk symbol for sølv
Al symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Al
kjemisk symbol for aluminium kjemisk symbol for aluminium
aluminium m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aluminium
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aluminium
(alumi´nium; nydanning av latin alumen 'alun') sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 13; kjemisk symbol Al sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 13; kjemisk symbol Al
Am symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Am
kjemisk symbol for americium kjemisk symbol for americium
americium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet americium
(ameri´kium; nydanning i nylatin, etter navnet America) radioaktivt grunnstoff med atomnummer 95; kjemisk symbol Am radioaktivt grunnstoff med atomnummer 95; kjemisk symbol Am
ampere m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ampere
(-pæ´r; etter navnet til den franske fysikeren A. M. Ampère (1775–1836)) fra 1881: målenhet for elektrisk strømstyrke, symbol A fra 1881: målenhet for elektrisk strømstyrke, symbol A
antimon n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet antimon
(middelalderlatin, opphavlig kanskje fra arabisk) metallisk, sølvhvitt, glinsende grunnstoff med atomnummer 51; kjemisk symbol Sb metallisk, sølvhvitt, glinsende grunnstoff med atomnummer 51; kjemisk symbol Sb
Ar symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ar
kjemisk symbol for argon kjemisk symbol for argon
ar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ar
(fra fransk, av latin area 'åpen plass, flate') flatemålenhet, symbol a
1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
: 1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
flatemålenhet, symbol a
1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
: 1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
argon n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet argon
(av gresk argos 'treg'; av II a- og ergon 'arbeid') grunnstoff med atomnummer 18 som tilhører edelgassene; kjemisk symbol Ar grunnstoff med atomnummer 18 som tilhører edelgassene; kjemisk symbol Ar
arsen n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet arsen
(forkorting av arsenikk) grunnstoff med både metalliske og ikke-metalliske egenskaper, med atomnummer 33; kjemisk symbol As grunnstoff med både metalliske og ikke-metalliske egenskaper, med atomnummer 33; kjemisk symbol As
As symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet As
kjemisk symbol for arsen kjemisk symbol for arsen
astat n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet astat
(av gresk astatos 'flyktig, ustabil') svært radioaktivt grunnstoff med atomnummer 85; kjemisk symbol At svært radioaktivt grunnstoff med atomnummer 85; kjemisk symbol At
At symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet At
kjemisk symbol for astat kjemisk symbol for astat
aurum subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet aurum
(latin) gull (kjemisk symbol Au) gull (kjemisk symbol Au)
III b symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet b
symbol for bar (III) symbol for bar (III)
Ba symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ba
kjemisk symbol for barium kjemisk symbol for barium
III bar m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bar
(nydanning av gresk baros 'tyngde', innført av V. Bjerknes) målenhet for trykk, symbol b
1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
: 1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
målenhet for trykk, symbol b
1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
: 1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
barium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet barium
(av gresk barys 'tung') metallisk grunnstoff i jordalkaliegruppen med atomnummer56; kjemisk symbol Ba metallisk grunnstoff i jordalkaliegruppen med atomnummer56; kjemisk symbol Ba
Be symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Be
kjemisk symbol for beryllium kjemisk symbol for beryllium
becquerel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet becquerel
(bekerel´; etter navnet til den franske fysikeren A.H. Becquerel, 1852–1908) enhet for radioaktivitet, symbol Bq enhet for radioaktivitet, symbol Bq
bel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bel
(bell; etter skotsk-amerikaneren A.G. Bell) logaritmisk målenhet for lydtrykk, symbol B
1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
: 1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
logaritmisk målenhet for lydtrykk, symbol B
1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
: 1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
berkelium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet berkelium
(etter navnet på byen Berkeley i California) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 97; kjemisk symbol Bk kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 97; kjemisk symbol Bk
beryllium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beryllium
(beryl´lium; av beryll) toverdig, stålgrått eller sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 4; kjemisk symbol Be toverdig, stålgrått eller sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 4; kjemisk symbol Be
betegne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet betegne
(etter lavtysk egentlig 'forsyne med tegn'; av tegn)
1 angi, være symbol for
på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
: på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
1 angi, være symbol for
på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
: på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
2 kjennetegne, karakterisere
legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
: legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
2 kjennetegne, karakterisere
legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
: legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
3 benevne
3 benevne
1 angi, være symbol for
på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
: på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
1 angi, være symbol for
på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
: på kart betegnes kirker med korspå kart betegnes kirker med kors
2 kjennetegne, karakterisere
legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
: legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
2 kjennetegne, karakterisere
legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
: legene betegnet situasjonen som kritisklegene betegnet situasjonen som kritisk
3 benevne
3 benevne
betegnelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet betegnelse
symbol, term, navn
oksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoffoksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoff / en uheldig betegnelseen uheldig betegnelse
: oksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoffoksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoff / en uheldig betegnelseen uheldig betegnelse
symbol, term, navn
oksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoffoksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoff / en uheldig betegnelseen uheldig betegnelse
: oksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoffoksygen er den vedtatte betegnelsen på surstoff / en uheldig betegnelseen uheldig betegnelse
bevis n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet bevis
(fra tysk; se bevise)
1 påvisning av riktigheten, gyldigheten av et forhold, en påstand
et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
: et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
1 påvisning av riktigheten, gyldigheten av et forhold, en påstand
et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
: et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
2 faktum som gir grunn for visshet
politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
: politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
2 faktum som gir grunn for visshet
politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
: politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
3 tegn, symbol
han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
: han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
3 tegn, symbol
han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
: han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
4 attest, skriftlig bevitnelse
gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
: gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
4 attest, skriftlig bevitnelse
gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
: gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
1 påvisning av riktigheten, gyldigheten av et forhold, en påstand
et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
: et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
1 påvisning av riktigheten, gyldigheten av et forhold, en påstand
et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
: et matematisk beviset matematisk bevis / et avgjørende beviset avgjørende bevis
2 faktum som gir grunn for visshet
politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
: politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
2 faktum som gir grunn for visshet
politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
: politiet har fellende bevis mot dempolitiet har fellende bevis mot dem / saken ble henlagt på grunn av bevisets stillingsaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling
3 tegn, symbol
han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
: han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
3 tegn, symbol
han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
: han fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighethan fikk overrakt en gave som bevis på firmaets takknemlighet
4 attest, skriftlig bevitnelse
gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
: gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
4 attest, skriftlig bevitnelse
gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
: gjeldsbevis, skolebevisgjeldsbevis, skolebevis
Bi symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bi
(forkorting for bisemuten latinisert form av vismut) kjemisk symbol for vismut kjemisk symbol for vismut
bilde n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet bilde
(norrøntbilæti, fra gammelsaksisk eller lavtysk)
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
1 tegning (II); maleri; foto; avspeiling
være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
: være sin fars uttrykte bildevære sin fars uttrykte bilde / tekst med bildertekst med bilder / male, tegne et bildemale, tegne et bilde
//
ta bilder fotografere fotografere
ta bilder fotografere fotografere
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
2 mønster, symbol
et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
: et bilde på sunnhet og velværeet bilde på sunnhet og velvære / Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27Gud skapte mennesket i sitt bilde 1. Mos 1,27
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
3 forestilling, idé
tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
: tallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonentallene gir ikke noe riktig bilde av situasjonen / danne seg et bilde av noe(n)danne seg et bilde av noe(n) / verdensbildeverdensbilde
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
4 framstilling; skildring; glimt
noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
: noen bilder fra hverdagslivetnoen bilder fra hverdagslivet / filmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årenefilmen gir et realistisk, dystert, levende bilde av forholdene i 1920-årene
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
5 metafor, lignelse
bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
: bli i bildetbli i bildet / tale i bildertale i bilder
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
6
være ute av bildetvære ute av bildet
: være ute av bildetvære ute av bildet
//
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
komme inn i bildet være aktuell, delta; måtte regnes med være aktuell, delta; måtte regnes med
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
7 aktuell situasjon (slik den ter seg)
finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
: finske hoppere dominerer bildetfinske hoppere dominerer bildet / det politiske bildet forandrer seg rasktdet politiske bildet forandrer seg raskt / motebildemotebilde
Bk symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bk
kjemisk symbol for berkelium kjemisk symbol for berkelium
blod n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blod
(norrønt blóð)
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
blomster|barn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blomsterbarn
(etter engelsk flower children) kollektivt: navn på en ungdomsbevegelse som oppstod i USA i 1960-årene, og som hadde blomsten som symbol på kjærlighet og fred; jamfør hippie kollektivt: navn på en ungdomsbevegelse som oppstod i USA i 1960-årene, og som hadde blomsten som symbol på kjærlighet og fred; jamfør hippie
bly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bly
(lavtysk, jamfør norrøntblý, kanskje egentlig 'det blåglinsende')
1 blåhvitt, mykt metallisk grunnstoff med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
: kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
1 blåhvitt, mykt metallisk grunnstoff med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
: kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
2 blykule, blyhagl
i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
: i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
2 blykule, blyhagl
i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
: i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
1 blåhvitt, mykt metallisk grunnstoff med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
: kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
1 blåhvitt, mykt metallisk grunnstoff med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
: kofferten er tung som blykofferten er tung som bly
2 blykule, blyhagl
i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
: i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
2 blykule, blyhagl
i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
: i patronen var det krutt og blyi patronen var det krutt og bly
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
blå adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet blå
(norrønt blár 'blå, blåsvart')
1 som har en farge som havet
blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
: blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
1 som har en farge som havet
blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
: blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
2 i faste uttrykk
// som substantiv:
// som substantiv:
//
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for //
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig //
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for //
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel //
helt i det blå helt uvisst helt uvisst
helt i det blå helt uvisst helt uvisst //
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
2 i faste uttrykk
// som substantiv:
// som substantiv:
//
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for //
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig //
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for //
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel //
helt i det blå helt uvisst helt uvisst
helt i det blå helt uvisst helt uvisst //
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
3 i overført betydning:
blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
: blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
//
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
3 i overført betydning:
blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
: blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
//
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
1 som har en farge som havet
blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
: blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
1 som har en farge som havet
blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
: blå himmel og blått havblå himmel og blått hav / blå øyneblå øyne / slå seg gul og blåslå seg gul og blå
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
// som substantiv:
han kler blåtthan kler blått
: han kler blåtthan kler blått
2 i faste uttrykk
// som substantiv:
// som substantiv:
//
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for //
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig //
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for //
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel //
helt i det blå helt uvisst helt uvisst
helt i det blå helt uvisst helt uvisst //
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
2 i faste uttrykk
// som substantiv:
// som substantiv:
//
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for
brenne et blått lys for nærme seg slutten for nærme seg slutten for //
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig
blått blod (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig (opphavlig om vestgotiske adelsmenn som hadde mer framtredende blodårer enn maurerne på grunn av sin lyse hudfarge) være adelig //
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for
bli blå for ikke lykkes i; bli snytt for ikke lykkes i; bli snytt for //
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel
romantikkens blå blomst (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel (etter tysk 'die blaue Wunderblume') symbol for romantikkens evighetslengsel //
helt i det blå helt uvisst helt uvisst
helt i det blå helt uvisst helt uvisst //
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
ut i det blå med ukjent bestemmelsessted med ukjent bestemmelsessted
3 i overført betydning:
blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
: blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
//
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
3 i overført betydning:
blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
: blå toner, musikk bluesblå toner, musikk blues
//
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
politisk blå høyreorientert, konservativ høyreorientert, konservativ
bohrium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bohrium
(bo´r-; etter navnet til den danske fysikeren Niels Bohr (1885–1962)) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 107, som er et transisjonsmetall; kjemisk symbol Bh kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 107, som er et transisjonsmetall; kjemisk symbol Bh
bokstav m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bokstav
(norrønt bókstafr, trolig etter gammelengelsk opphavlig trolig om innrissede tegn på bøkeplater)
1 skrifttegn for en språklyd
bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
: bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
1 skrifttegn for en språklyd
bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
: bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
2 symbol for ukjente tallstørrelser
regne med bokstaverregne med bokstaver
: regne med bokstaverregne med bokstaver
2 symbol for ukjente tallstørrelser
regne med bokstaverregne med bokstaver
: regne med bokstaverregne med bokstaver
3 type (I,2)
3 type (I,2)
4 snevreste betydning
lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
: lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
4 snevreste betydning
lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
: lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
1 skrifttegn for en språklyd
bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
: bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
1 skrifttegn for en språklyd
bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
: bokstaven ebokstaven e / liten, stor bokstavliten, stor bokstav / latinske og greske bokstaverlatinske og greske bokstaver
2 symbol for ukjente tallstørrelser
regne med bokstaverregne med bokstaver
: regne med bokstaverregne med bokstaver
2 symbol for ukjente tallstørrelser
regne med bokstaverregne med bokstaver
: regne med bokstaverregne med bokstaver
3 type (I,2)
3 type (I,2)
4 snevreste betydning
lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
: lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
4 snevreste betydning
lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
: lovens ånd og lovens bokstavlovens ånd og lovens bokstav / etter bokstavenetter bokstaven
bokstav|regning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bokstavregning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bokstavregning
regning med bokstaver som symbol for tallstørrelser, algebra regning med bokstaver som symbol for tallstørrelser, algebra
II bor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bor
(forkorting for boraks) syredannende grunnstoff med atomnummer 5 som ikke fins fritt i naturen, men som alltid er bundet til oksygen; kjemisk symbol B; jamfør II B 2 syredannende grunnstoff med atomnummer 5 som ikke fins fritt i naturen, men som alltid er bundet til oksygen; kjemisk symbol B; jamfør II B 2
Bq symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bq
symbol for becquerel symbol for becquerel
Br symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Br
i kjemi; symbol for grunnstoffet brom; jamfør I brom i kjemi; symbol for grunnstoffet brom; jamfør I brom
I brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(av gresk bromos 'stank') grunnstoff med atomnummer 35, som blant annet blir brukt i nerveberoligende midler; kjemisk symbol Br grunnstoff med atomnummer 35, som blant annet blir brukt i nerveberoligende midler; kjemisk symbol Br
II C symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet C
1 symbol for coulomb
1 symbol for coulomb
2 symbol for celsius
2 symbol for celsius
3 kjemisk symbol for karbon; jamfør II karbon
3 kjemisk symbol for karbon; jamfør II karbon
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
1 symbol for coulomb
1 symbol for coulomb
2 symbol for celsius
2 symbol for celsius
3 kjemisk symbol for karbon; jamfør II karbon
3 kjemisk symbol for karbon; jamfør II karbon
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
cal symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cal
symbol for kalori symbol for kalori
californium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet californium
(-få´r-; etter navnet på staten California i USA) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 98; kjemisk symbol Cf kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 98; kjemisk symbol Cf
candela m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet candela
(kandela el. -e´la; latin 'kjerte, lys') enhet for lysstyrke, symbol cd
1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme
: 1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme
enhet for lysstyrke, symbol cd
1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme
: 1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme1 candela tilsvarer omtrent lysstyrken av en enkelt lysflamme
Cd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cd
kjemisk symbol for kadmium kjemisk symbol for kadmium
cd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cd
symbol for candela symbol for candela
Ce symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ce
kjemisk symbol for cerium kjemisk symbol for cerium
celsius subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet celsius
(etter navnet til den svenske astronomen Anders Celsius, 1701–1744) nevning for termometerskala; symbol C; jamfør II C 2; jamfør også fahrenheit
18 grader celsius eller 18 °C18 grader celsius eller 18 °C
: 18 grader celsius eller 18 °C18 grader celsius eller 18 °C
nevning for termometerskala; symbol C; jamfør II C 2; jamfør også fahrenheit
18 grader celsius eller 18 °C18 grader celsius eller 18 °C
: 18 grader celsius eller 18 °C18 grader celsius eller 18 °C
centi- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet centi-
(senti el. sangti; av latin centum 'hundre') forledd som markerer at hele ordet står for en hundredel av den målenheten som etterleddet nevner, symbol c (III,2) forledd som markerer at hele ordet står for en hundredel av den målenheten som etterleddet nevner, symbol c (III,2)
centigram n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet centigram
1/100 gram, symbol cg 1/100 gram, symbol cg
centiliter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet centiliter
1/100 liter, symbol cl 1/100 liter, symbol cl
centimeter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet centimeter
(av centi-) 1/100 meter, symbol cm 1/100 meter, symbol cm
cerium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet cerium
(etter navnet til asteroiden Ceres) mykt, metallisk grunnstoff med atomnummer 58; kjemisk symbol Ce mykt, metallisk grunnstoff med atomnummer 58; kjemisk symbol Ce
cesium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet cesium
(opphavlig latin caesius 'gråblå') sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 55; kjemisk symbol Cs sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 55; kjemisk symbol Cs
Cf symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cf
kjemisk symbol for californium kjemisk symbol for californium
cg symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cg
symbol for centigram symbol for centigram
Ci symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ci
symbol for curie symbol for curie
Cl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cl
kjemisk symbol for klor (I) kjemisk symbol for klor (I)
cl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cl
symbol for centiliter symbol for centiliter
Cm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cm
kjemisk symbol for curium kjemisk symbol for curium
cm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cm
symbol for centimeter
cm3 kubikkcentimetercm3 kubikkcentimeter / cm2 kvadratcentimetercm2 kvadratcentimeter
: cm3 kubikkcentimetercm3 kubikkcentimeter / cm2 kvadratcentimetercm2 kvadratcentimeter
symbol for centimeter
cm3 kubikkcentimetercm3 kubikkcentimeter / cm2 kvadratcentimetercm2 kvadratcentimeter
: cm3 kubikkcentimetercm3 kubikkcentimeter / cm2 kvadratcentimetercm2 kvadratcentimeter
Co symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Co
kjemisk symbol for kobolt kjemisk symbol for kobolt
copernicium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet copernicium
(koperni´kium; etter navnet til den polske matematikeren og astronomen Nicolaus Copernicus 1473–1543) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 112; kjemisk symbol Cn kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 112; kjemisk symbol Cn
coulomb m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet coulomb
(kulåm´b; etter navnet til den franske fysikeren C.A. de Coulomb, 1736–1806) enhet for elektrisk ladning, symbol C
1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere
: 1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere
enhet for elektrisk ladning, symbol C
1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere
: 1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere1 C tilsvarer den elektrisitetsmengden som per sekund går gjennom tverrsnittet av en ledning der strømstyrken er 1 ampere
Cr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cr
kjemisk symbol for krom kjemisk symbol for krom
Cs symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cs
kjemisk symbol for cesium kjemisk symbol for cesium
Cu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cu
(forkorting av latin cuprum) kjemisk symbol for kopper (II,1) kjemisk symbol for kopper (II,1)
curie m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet curie
(kyri´; etter navnet til den polsk-franske fysikeren og kjemikeren Marie Curie, 1867–1934) eldre enhet for radioaktiv intensitet (symbol Ci); jamfør becquerel eldre enhet for radioaktiv intensitet (symbol Ci); jamfør becquerel
curium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet curium
(ku´r-; etter navnet til ekteparet Marie Curie (1867–1934) og Pierre Curie (1859–1906)) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 96; kjemisk symbol Cm kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 96; kjemisk symbol Cm
III D symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet D
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 romersk talltegn for 500
2 romersk talltegn for 500
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 romersk talltegn for 500
2 romersk talltegn for 500
II d symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet d
1 i målesystem, symbol for desi-
1 i målesystem, symbol for desi-
2 om tid, symbol for døgn
2 om tid, symbol for døgn
1 i målesystem, symbol for desi-
1 i målesystem, symbol for desi-
2 om tid, symbol for døgn
2 om tid, symbol for døgn
I da symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet da
symbol for deka- symbol for deka-
daa symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet daa
symbol for dekar symbol for dekar
darmstadtium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet darmstadtium
(-stat´tium; etter navnet på byen Darmstadt i Tyskland) kunstig framstilt radioaktivt metallisk grunnstoff med atomnummer 110; kjemisk symbol Ds kunstig framstilt radioaktivt metallisk grunnstoff med atomnummer 110; kjemisk symbol Ds
davids|stjerne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet davidsstjerne
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet davidsstjerne
(etter navnet til David, konge i Israel 1015–975 f.Kr.) alminnelig jødisk symbol i form av en sekstagget stjerne som er satt sammen av to triangler alminnelig jødisk symbol i form av en sekstagget stjerne som er satt sammen av to triangler
Db symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Db
kjemisk symbol for dubnium kjemisk symbol for dubnium
deka- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet deka-
(gresk deka) ti, symbol da, i ord som dekagram, dekalog ti, symbol da, i ord som dekagram, dekalog
dekar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dekar
(av deka-) ti ar, mål (II,3), symbol daa ti ar, mål (II,3), symbol daa
I delta m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet delta
(semittisk opphav)
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet (δ, Δ)
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet (δ, Δ)
2 mat. symbol for forandring av en størrelse
2 mat. symbol for forandring av en størrelse
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet (δ, Δ)
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet (δ, Δ)
2 mat. symbol for forandring av en størrelse
2 mat. symbol for forandring av en størrelse
den ukjente soldat uidentifisert soldat som er begravd og skal være et symbol for alle falne i krigen (særlig den første verdenskrigen) uidentifisert soldat som er begravd og skal være et symbol for alle falne i krigen (særlig den første verdenskrigen)
desi- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet desi-
(fra fransk, av latin decem 'ti') forledd som viser at hele ordet står for en tidel av den målenheten som er nevnt i etterleddet; symbol d (II,1): desi-gram, -liter, -meter forledd som viser at hele ordet står for en tidel av den målenheten som er nevnt i etterleddet; symbol d (II,1): desi-gram, -liter, -meter
desibel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet desibel
(av bel) logaritmisk målenhet for lydstyrke, støy, symbol dB
lydstyrken i rommet var over 90 desibellydstyrken i rommet var over 90 desibel
: lydstyrken i rommet var over 90 desibellydstyrken i rommet var over 90 desibel
logaritmisk målenhet for lydstyrke, støy, symbol dB
lydstyrken i rommet var over 90 desibellydstyrken i rommet var over 90 desibel
: lydstyrken i rommet var over 90 desibellydstyrken i rommet var over 90 desibel
desigram n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet desigram
(av desi-) 1/10 gram, symbol dg 1/10 gram, symbol dg
desiliter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet desiliter
1/10 liter; symbol dl 1/10 liter; symbol dl
desimeter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet desimeter
(av desi-) 1/10 meter, symbol dm 1/10 meter, symbol dm
deuterium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet deuterium
(av gresk deuteros 'den annen') hydrogenisotop med dobbelt så stor atommasse som naturlig hydrogen, tungt hydrogen (kjemisk symbol D) hydrogenisotop med dobbelt så stor atommasse som naturlig hydrogen, tungt hydrogen (kjemisk symbol D)
dg symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet dg
symbol for desigram symbol for desigram
dl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet dl
symbol for desiliter symbol for desiliter
dm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet dm
symbol for desimeter
dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
: dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
symbol for desimeter
dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
: dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
Ds symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ds
i kjemi; symbol for grunnstoffet darmstadtium i kjemi; symbol for grunnstoffet darmstadtium
dubnium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dubnium
(etter navnet på byen Dubna i Russland) syntetisk, svært radioaktivt grunnstoff med atomnummer 105; kjemisk symbol Db syntetisk, svært radioaktivt grunnstoff med atomnummer 105; kjemisk symbol Db
Dy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Dy
kjemisk symbol for dysprosium kjemisk symbol for dysprosium
dysprosium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dysprosium
(av gresk dysprositos 'utilgjengelig') metallisk grunnstoff med atomnummer 66; kjemisk symbol Dy metallisk grunnstoff med atomnummer 66; kjemisk symbol Dy
II e symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet e
1 symbol for den elektriske elementærladningen
1 symbol for den elektriske elementærladningen
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718...e = 2,718...
: e = 2,718...e = 2,718...
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718...e = 2,718...
: e = 2,718...e = 2,718...
1 symbol for den elektriske elementærladningen
1 symbol for den elektriske elementærladningen
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718...e = 2,718...
: e = 2,718...e = 2,718...
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718...e = 2,718...
: e = 2,718...e = 2,718...
effekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet effekt
(fra latin av efficere 'iverksette, utføre')
1 virkning
en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
: en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
1 virkning
en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
: en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
2 fys. energi (1) per tidsenhet; arbeid (1) per tidsenhet, symbol P
avgitt effektavgitt effekt
: avgitt effektavgitt effekt
2 fys. energi (1) per tidsenhet; arbeid (1) per tidsenhet, symbol P
avgitt effektavgitt effekt
: avgitt effektavgitt effekt
3 særlig i flertall: bagasje, løsøre, tilhørigheter
nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
: nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
3 særlig i flertall: bagasje, løsøre, tilhørigheter
nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
: nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
4 i flertall: omsettelige verdipapirer
4 i flertall: omsettelige verdipapirer
1 virkning
en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
: en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
1 virkning
en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
: en uventet effekten uventet effekt / effekten av prisstoppeneffekten av prisstoppen / for effektens skyldfor effektens skyld / ytre effekterytre effekter / musikk med dramatisk effektmusikk med dramatisk effekt / lyseffektlyseffekt
2 fys. energi (1) per tidsenhet; arbeid (1) per tidsenhet, symbol P
avgitt effektavgitt effekt
: avgitt effektavgitt effekt
2 fys. energi (1) per tidsenhet; arbeid (1) per tidsenhet, symbol P
avgitt effektavgitt effekt
: avgitt effektavgitt effekt
3 særlig i flertall: bagasje, løsøre, tilhørigheter
nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
: nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
3 særlig i flertall: bagasje, løsøre, tilhørigheter
nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
: nytteeffektnytteeffekt / personlige effekterpersonlige effekter / militære effektermilitære effekter
4 i flertall: omsettelige verdipapirer
4 i flertall: omsettelige verdipapirer

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
actinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet actinium
(akti´nium; latin, av gresk aktis 'stråle') radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac
aluminium m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aluminium
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aluminium
(-mi´nium; nylaging av latin alumen 'alun') sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 13; kjemisk symbol Al sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 13; kjemisk symbol Al
americium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet americium
(ameri´kium; nylatin laging, av namnet America) radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 95; kjemisk symbol Am radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 95; kjemisk symbol Am
ampere m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ampere
(ampæ´r; etter namnet til den franske fysikaren A. M. Ampère 1775–1836) frå 1881: måleining for elektrisk straumstyrke; symbol A; jamfør II A frå 1881: måleining for elektrisk straumstyrke; symbol A; jamfør II A
antimon n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet antimon
(frå mellomalderlatin, opphavleg kanskje frå arabisk) grunnstoff (1) som er eit sølvkvitt, glinsande metall med atomnummer 51; kjemisk symbol Sb grunnstoff (1) som er eit sølvkvitt, glinsande metall med atomnummer 51; kjemisk symbol Sb
ar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ar
(frå fransk av, latin area 'open plass, flate') flatemålseining, symbol a
1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
: 1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
flatemålseining, symbol a
1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
: 1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
argon n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet argon
(av gresk argos 'treg' av a- 'ikkje' og ergon 'arbeid') grunnstoff (1) med atomnummer 18 som høyrer med til edelgassane; kjemisk symbol Ar grunnstoff (1) med atomnummer 18 som høyrer med til edelgassane; kjemisk symbol Ar
arsen n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet arsen
(forkorting av arsenikk) grunnstoff (1) med både metalliske og ikkje-metalliske eigenskapar; med atomnummer 33; kjemisk symbol As grunnstoff (1) med både metalliske og ikkje-metalliske eigenskapar; med atomnummer 33; kjemisk symbol As
astat n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet astat
(av gresk astatos 'flyktig, ustabil') svært radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 85; kjemisk symbol At svært radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 85; kjemisk symbol At
atomær a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet atomær
1 som finst i atomform; atom-
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
1 som finst i atomform; atom-
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
2 om utsegn: usamansett; grunn-
atomære satsaratomære satsar
: atomære satsaratomære satsar
2 om utsegn: usamansett; grunn-
atomære satsaratomære satsar
: atomære satsaratomære satsar
1 som finst i atomform; atom-
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
1 som finst i atomform; atom-
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
2 om utsegn: usamansett; grunn-
atomære satsaratomære satsar
: atomære satsaratomære satsar
2 om utsegn: usamansett; grunn-
atomære satsaratomære satsar
: atomære satsaratomære satsar
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
barium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet barium
(av gresk barys 'tung') metallisk grunnstoff (1) i jordalkaliegruppa med atomnummer 56; kjemisk symbol Ba metallisk grunnstoff (1) i jordalkaliegruppa med atomnummer 56; kjemisk symbol Ba
becquerel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet becquerel
(bek(e)rel´; etter namnet til den franske fysikaren A. H. Becquerel, 1852–1908) måleining for radioaktivitet; symbol Bq måleining for radioaktivitet; symbol Bq
I bel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bel
(bell; etter namnet til skotsk-amerikanaren A. G. Bell 1847–1922) logaritmisk måleining for lydtrykk; symbol B; jamfør II B
1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
: 1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
logaritmisk måleining for lydtrykk; symbol B; jamfør II B
1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
: 1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
berkelium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet berkelium
(etter namnet på byen Berkeley i California) radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 97; kjemisk symbol Bk radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 97; kjemisk symbol Bk
beryllium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beryllium
(bery´llium; av beryll) toverdig, stålgrått eller sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 4; kjemisk symbol Be toverdig, stålgrått eller sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 4; kjemisk symbol Be
bilete n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bilete
; el. bilde n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bilde
(norrønt bilæti, gammallågtysk bilithi; samanheng med billeg)
1 (teikna, fotografert, måla) attgjeving av noko; avspegling
ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
: ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
//
ta eit bilete fotografere fotografere
ta eit bilete fotografere fotografere //
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
; òg i sms som avgudsbilde, brystbilde, fargebilde, spegelbilde
1 (teikna, fotografert, måla) attgjeving av noko; avspegling
ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
: ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
//
ta eit bilete fotografere fotografere
ta eit bilete fotografere fotografere //
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
; òg i sms som avgudsbilde, brystbilde, fargebilde, spegelbilde
2 førestilling, tanke(syn)
gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
: gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
2 førestilling, tanke(syn)
gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
: gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
3 symbol, sinnbilde
elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
: elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
3 symbol, sinnbilde
elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
: elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
4 omskrivande uttrykk; likning, allegori, metafor
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
4 omskrivande uttrykk; likning, allegori, metafor
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
1 (teikna, fotografert, måla) attgjeving av noko; avspegling
ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
: ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
//
ta eit bilete fotografere fotografere
ta eit bilete fotografere fotografere //
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
; òg i sms som avgudsbilde, brystbilde, fargebilde, spegelbilde
1 (teikna, fotografert, måla) attgjeving av noko; avspegling
ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
: ha bilete på veggenha bilete på veggen / i el. etter eins bilete med ein til modell, førebiletei el. etter eins bilete med ein til modell, førebilete
//
ta eit bilete fotografere fotografere
ta eit bilete fotografere fotografere //
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med bli aktuell, måtte reknast med
; òg i sms som avgudsbilde, brystbilde, fargebilde, spegelbilde
2 førestilling, tanke(syn)
gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
: gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
2 førestilling, tanke(syn)
gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
: gjere seg, få, ha eit klart bilete av nokogjere seg, få, ha eit klart bilete av noko
3 symbol, sinnbilde
elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
: elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
3 symbol, sinnbilde
elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
: elva er ofte brukt til bilete på livetelva er ofte brukt til bilete på livet
4 omskrivande uttrykk; likning, allegori, metafor
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
4 omskrivande uttrykk; likning, allegori, metafor
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
// skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
bispe|ring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bispering
symbol på truskap mot kyrkja symbol på truskap mot kyrkja
bly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bly
(norrønt blý; kanskje samanheng med blid)
1 grunnstoff (1) som er eit mjukt, blåkvitt tungmetall; med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
1 grunnstoff (1) som er eit mjukt, blåkvitt tungmetall; med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
1 grunnstoff (1) som er eit mjukt, blåkvitt tungmetall; med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
1 grunnstoff (1) som er eit mjukt, blåkvitt tungmetall; med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
bohrium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bohrium
(bo´r-; etter namnet til den danske atomfysikaren Niels Bohr 1885–1962) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) som er transisjonsmetall, med atomnummer 107; kjemisk symbol Bh kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) som er transisjonsmetall, med atomnummer 107; kjemisk symbol Bh
II bor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bor
(forkorting av boraks) grunnstoff (1) med atomnummer 5 som ikkje finst fritt i naturen, men alltid bunde til oksygen; kjemisk symbol B; jamfør II B 2 grunnstoff (1) med atomnummer 5 som ikkje finst fritt i naturen, men alltid bunde til oksygen; kjemisk symbol B; jamfør II B 2
II brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(gresk bromos 'stank, tev') grunnstoff (1) med atomnummer 35 som i fri tilstand er ei illeluktande væske, og m a brukt i roande middel; kjemisk symbol Br grunnstoff (1) med atomnummer 35 som i fri tilstand er ei illeluktande væske, og m a brukt i roande middel; kjemisk symbol Br
brød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet brød
(norrønt brauð)
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
1 (næringsemne i) steikt stykke av esa deig, elta saman av mjøl, vatn og/el. mjølk og gjær
halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
: halvfint brødhalvfint brød / heimebakt brødheimebakt brød / tørt brød gammalt brød el. brød utan smørtørt brød gammalt brød el. brød utan smør / pølse med brødpølse med brød / kvitt brød brød av mjøl utan grov fiberkvitt brød brød av mjøl utan grov fiber
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// òg utan gjær:
flatbrødflatbrød
: flatbrødflatbrød
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
// i religiøst mål:
gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
: gje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttiggje steinar for brød gje noko verdilaust i staden for noko nyttig / gå som varmt brød få rivande avsetnadgå som varmt brød få rivande avsetnad
; som etterledd i grovbrød, heilkornbrød, kaffibrød, kjøpebrød, knekkebrød, kveitebrød, småbrød, sukkerbrød, wienerbrød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
2 alt som trengst til å leve; føde (I), mat
levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
: levebrødlevebrød / det daglege brøddet daglege brød
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
3 i faste uttrykk
//
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod //
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp
få steinar for brød ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp ikkje få det ein treng; bli nekta hjelp //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus
livsens brød (trua på) Jesus (trua på) Jesus //
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel
sitje på vatn og brød no: sitje i fengsel no: sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide arbeide
tene sitt brød arbeide arbeide
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
californium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet californium
(etter namnet på staten California i USA) kunstig laga radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 98; kjemisk symbol Cf kunstig laga radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 98; kjemisk symbol Cf
candela m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet candela
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet candela
(latin 'lys' av candere 'skine') eining for lysstyrke, symbol cd eining for lysstyrke, symbol cd
celsius subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet celsius
(etter namnet til den svenske astronomen Anders Celsius, 1701–1774) nemning på termometerskala; symbol C; jamfør II C; jamfør òg fahrenheit
20 grader celsius el. 20 °C20 grader celsius el. 20 °C
: 20 grader celsius el. 20 °C20 grader celsius el. 20 °C
nemning på termometerskala; symbol C; jamfør II C; jamfør òg fahrenheit
20 grader celsius el. 20 °C20 grader celsius el. 20 °C
: 20 grader celsius el. 20 °C20 grader celsius el. 20 °C
centi- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet centi-
(senti- el. sangti-; av latin centum 'hundre') førsteledd som fortel at heile ordet står for ein hundredel av den måleininga som sisteleddet nemner; symbol c; til dømes i centigrad og centigram førsteledd som fortel at heile ordet står for ein hundredel av den måleininga som sisteleddet nemner; symbol c; til dømes i centigrad og centigram
centi|gram n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet centigram
1/100 gram (II); symbol cg 1/100 gram (II); symbol cg
centi|liter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet centiliter
1/100 liter (I); symbol cl 1/100 liter (I); symbol cl
centi|meter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet centimeter
(av centi- og I meter) 1/100 meter, symbol cm 1/100 meter, symbol cm
cerium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet cerium
(etter namnet til asteroiden Ceres) mjukt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 58; kjemisk symbol Ce mjukt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 58; kjemisk symbol Ce
cesium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet cesium
(opphavleg latin caesius 'gråblå') sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 55; kjemisk symbol Cs sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 55; kjemisk symbol Cs
copernicium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet copernicium
(etter namnet til den polske matematikaren og astronomen Nicolaus Copernicus 1473–1543) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 112; kjemisk symbol Cn kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 112; kjemisk symbol Cn
cosinus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cosinus
(ko´-; forkorting for latincomplementi sinus, 'sinus til komplementvinkelen') i matematikk, ein trigonometrisk funksjon; i ein rettvinkla trekant: høve mellom den kateten som er med og dannar vinkelen, og hypotenusen; symbol cos; jamfør sinus 1 i matematikk, ein trigonometrisk funksjon; i ein rettvinkla trekant: høve mellom den kateten som er med og dannar vinkelen, og hypotenusen; symbol cos; jamfør sinus 1
coulomb m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet coulomb
(kulåm´m; etter namnet til den franske fysikaren Coulomb 1736–1806) eining for elektrisk ladning målt i ampere/sekund; symbol C; jamfør II C
1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere
: 1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere
eining for elektrisk ladning målt i ampere/sekund; symbol C; jamfør II C
1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere
: 1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere1 coulomb svarer til den elektrisitetsmengda som kvart sekund går gjennom tverrsnittet av ein leidning der straumstyrken er 1 ampere
curie m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet curie
(kyri´; etter namnet til den polsk-franske forskaren Marie Curie 1867–1934) eldre måleining for radioaktivitet; symbol Ci; no: becquerel eldre måleining for radioaktivitet; symbol Ci; no: becquerel
curium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet curium
(utt ku´rium; etter namnet til ekteparet Marie Curie (1867–1934) og Pierre Curie (1859–1906)) kunstig laga radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 96; kjemisk symbol Cm kunstig laga radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 96; kjemisk symbol Cm
II D symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet D
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 teikn for romartal med verdi = 500
2 teikn for romartal med verdi = 500
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 teikn for romartal med verdi = 500
2 teikn for romartal med verdi = 500
damoklessverd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet damoklessverd
(etter namnetDamokles, hovudperson i ei soge frå antikken somgår føre seg i Syrakus i Italia) (symbol på) fare som heng over ein som kjenner seg trygg og lykkeleg (symbol på) fare som heng over ein som kjenner seg trygg og lykkeleg
darmstadtium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet darmstadtium
(etter namnet på byen Darmstadt i Tyskland) kunstig framstilt radioaktivt metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 110; kjemisk symbol Ds kunstig framstilt radioaktivt metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 110; kjemisk symbol Ds
data n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet data
(av latin; eigenleg fleirtal av datum)
1 i fleirtal: opplysningar, kjensgjerningar
gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
: gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
1 i fleirtal: opplysningar, kjensgjerningar
gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
: gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
2 særleg i fleirtal: einskildopplysning (i eit større materiale); i edb: opplysning i form av bokstavar, tal og symbol som blir brukt i (eller som kjem ut av) databehandling
2 særleg i fleirtal: einskildopplysning (i eit større materiale); i edb: opplysning i form av bokstavar, tal og symbol som blir brukt i (eller som kjem ut av) databehandling
3 kortord for datateknologi, edb
innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
: innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
3 kortord for datateknologi, edb
innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
: innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
1 i fleirtal: opplysningar, kjensgjerningar
gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
: gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
1 i fleirtal: opplysningar, kjensgjerningar
gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
: gje opp alle datagje opp alle data / tekniske datatekniske data / byggje på sikre databyggje på sikre data
2 særleg i fleirtal: einskildopplysning (i eit større materiale); i edb: opplysning i form av bokstavar, tal og symbol som blir brukt i (eller som kjem ut av) databehandling
2 særleg i fleirtal: einskildopplysning (i eit større materiale); i edb: opplysning i form av bokstavar, tal og symbol som blir brukt i (eller som kjem ut av) databehandling
3 kortord for datateknologi, edb
innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
: innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
3 kortord for datateknologi, edb
innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
: innføre data som fag i skuleninnføre data som fag i skulen / bruke data på kontoretbruke data på kontoret / Noregs lover finst på data er lagra i ein databaseNoregs lover finst på data er lagra i ein database
davids|stjerne f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet davidsstjerne
(etter namnet til David, konge i Israel 1015–975 f.Kr.) sekstakka stjerne sett saman av to trekantar, brukt som jødisk symbol sekstakka stjerne sett saman av to trekantar, brukt som jødisk symbol
deka- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet deka-
(gjennom fransk, frå gresk) førsteledd som fortel at heile ordet står for ti gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet; til dømes i dekadisk og dekagram; symbol da; jamfør II da førsteledd som fortel at heile ordet står for ti gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet; til dømes i dekadisk og dekagram; symbol da; jamfør II da
dekar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dekar
(av deka- og I ar) ti ar (I); mål (I,4); symbol daa ti ar (I); mål (I,4); symbol daa
I delta m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet delta
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet delta
(del´ta; opphavleg semittisk)
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet, Δ, δ
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet, Δ, δ
2 i matematikk: symbol for endring av ein storleik
2 i matematikk: symbol for endring av ein storleik
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet, Δ, δ
1 fjerde bokstav i det greske alfabetet, Δ, δ
2 i matematikk: symbol for endring av ein storleik
2 i matematikk: symbol for endring av ein storleik
desi- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet desi-
(frå fransk, av latin decem 'ti') førsteledd som fortel at heile ordet står for ein tidel av den måleininga som er nemnd i etterleddet; symbol d; i til dømes desigram og desiliter førsteledd som fortel at heile ordet står for ein tidel av den måleininga som er nemnd i etterleddet; symbol d; i til dømes desigram og desiliter
desibel m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet desibel
(av I bel) logaritmisk måleining for lydtrykk; symbol dB
lydstyrken i lokalet var minst 90 desibellydstyrken i lokalet var minst 90 desibel
: lydstyrken i lokalet var minst 90 desibellydstyrken i lokalet var minst 90 desibel
logaritmisk måleining for lydtrykk; symbol dB
lydstyrken i lokalet var minst 90 desibellydstyrken i lokalet var minst 90 desibel
: lydstyrken i lokalet var minst 90 desibellydstyrken i lokalet var minst 90 desibel
desi|gram n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet desigram
(av desi- og II gram) 1/10 gram; symbol dg 1/10 gram; symbol dg
desi|liter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet desiliter
(av I liter) 1/10 liter (I); symbol dl 1/10 liter (I); symbol dl
desi|meter m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet desimeter
(av desi- og I meter) 1/10 meter (I); symbol dm 1/10 meter (I); symbol dm
deuterium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet deuterium
(av gresk deutereios 'som har andreplassen') hydrogenisotop med dobbelt så stor atommasse som naturleg hydrogen; tungt hydrogen (kjemisk symbol D) hydrogenisotop med dobbelt så stor atommasse som naturleg hydrogen; tungt hydrogen (kjemisk symbol D)
dm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet dm
symbol for desimeter
dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
: dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
symbol for desimeter
dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
: dm2 kvadratdesimeterdm2 kvadratdesimeter / dm3 kubikkdesimeterdm3 kubikkdesimeter
dubnium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dubnium
(etter namnet på byen Dubna i Russland) syntetisk, særs radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 105; kjemisk symbol Db syntetisk, særs radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 105; kjemisk symbol Db
Dy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Dy
kjemisk symbol for dysprosium kjemisk symbol for dysprosium
dysprosium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dysprosium
(av gresk dysprositos 'utilgjengeleg') metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 66; kjemisk symbol Dy metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 66; kjemisk symbol Dy
døgn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet døgn
; el. døger n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet døger
(norrønt dǿgr, dǿgn; samanheng med dag) tidsrom på ein dag og ei natt, 24 timar; symbol d
30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
: 30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
//
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
tidsrom på ein dag og ei natt, 24 timar; symbol d
30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
: 30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
//
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
einsteinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet einsteinium
(etter namnet til fysikaren Albert Einstein 1879–1955) metallisk, radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 99; kjemisk symbol Es metallisk, radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 99; kjemisk symbol Es
elektron|volt m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet elektronvolt
måleining for energi i atom-, kjerne- og partikkelfysikk (symbol eV) måleining for energi i atom-, kjerne- og partikkelfysikk (symbol eV)
elementær|ladning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elementærladning
, f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet elementærladning
minstemengd av elektrisk ladning (symbol e) minstemengd av elektrisk ladning (symbol e)
emblem n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet emblem
(frå fransk av, latin, gresk 'innlagt arbeid') figur, merke brukt som symbol, til dømes for ei foreining figur, merke brukt som symbol, til dømes for ei foreining
emblematisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet emblematisk
som gjeld emblem(atikk); som inneheld bruk av symbol og symbolikk som gjeld emblem(atikk); som inneheld bruk av symbol og symbolikk
erbium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet erbium
(etter namnet på funnstaden, Ytterby i Sverige; jamfør ytterbium og terbium) i kjemi; metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 68; symbol Er i kjemi; metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 68; symbol Er
europium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet europium
(au-; etter namnet Europa) mjukt, nokså sjeldsynt metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 63; kjemisk symbol Eu mjukt, nokså sjeldsynt metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 63; kjemisk symbol Eu
eV symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet eV
symbol for elektronvolt symbol for elektronvolt
fahrenheit subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet fahrenheit
(etter namnet til den tyske fysikaren D.G. Fahrenheit 1686–1736) termometerskala med frysepunkt på 32° og kokepunkt på 212°; symbol F; jamfør II F 2; jamfør òg celsius
10 grader fahrenheit el. 10 °F10 grader fahrenheit el. 10 °F
: 10 grader fahrenheit el. 10 °F10 grader fahrenheit el. 10 °F
termometerskala med frysepunkt på 32° og kokepunkt på 212°; symbol F; jamfør II F 2; jamfør òg celsius
10 grader fahrenheit el. 10 °F10 grader fahrenheit el. 10 °F
: 10 grader fahrenheit el. 10 °F10 grader fahrenheit el. 10 °F
fallos m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fallos
(gresk) (framstilling, attgjeving av erigert) mannleg kjønnslem, i somme kulturar symbol på avlekraft og grøderikdom (framstilling, attgjeving av erigert) mannleg kjønnslem, i somme kulturar symbol på avlekraft og grøderikdom
fallos|symbol n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fallossymbol
farad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet farad
(etter namnet til den engelske fysikaren M. Faraday 1791–1867) måleining for elektrisk kapasitans, lik 1 coulomb/volt; symbol F; jamfør II F 3 måleining for elektrisk kapasitans, lik 1 coulomb/volt; symbol F; jamfør II F 3
I farge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet farge
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet farge
(frå lågtysk)
1 let, kulør
fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
: fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
; òg i samansetningar som grunnfarge, hårfarge, raudfarge
1 let, kulør
fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
: fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
; òg i samansetningar som grunnfarge, hårfarge, raudfarge
2 stoff, oppløysning med ein viss farge (I,1); fargestoff, fargelog;
til dømes oljefarge, plantefarge, vassfarge
2 stoff, oppløysning med ein viss farge (I,1); fargestoff, fargelog;
til dømes oljefarge, plantefarge, vassfarge
3 kvart av dei fire kortslaga i ein kortstokk (spar, kløver osv.)
følgje fargenfølgje fargen
: følgje fargenfølgje fargen
3 kvart av dei fire kortslaga i ein kortstokk (spar, kløver osv.)
følgje fargenfølgje fargen
: følgje fargenfølgje fargen
4 (sær)svip, preg, dåm, nyanse
setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
: setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
4 (sær)svip, preg, dåm, nyanse
setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
: setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
5 i faste uttrykk
//
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling //
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme //
setje farge på friske opp friske opp
setje farge på friske opp friske opp //
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud //
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner //
ta farge av bli prega av bli prega av
ta farge av bli prega av bli prega av
5 i faste uttrykk
//
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling //
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme //
setje farge på friske opp friske opp
setje farge på friske opp friske opp //
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud //
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner //
ta farge av bli prega av bli prega av
ta farge av bli prega av bli prega av
1 let, kulør
fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
: fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
; òg i samansetningar som grunnfarge, hårfarge, raudfarge
1 let, kulør
fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
: fargane raudt og blåttfargane raudt og blått / sterke, lyse, mørke fargarsterke, lyse, mørke fargar / huset er lyst på farge, i f-nhuset er lyst på farge, i f-n
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
// fargane i flagget brukte som nasjonalt symbol
dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
: dei norske fargane Noreg, det norske landslagetdei norske fargane Noreg, det norske landslaget
; òg i samansetningar som grunnfarge, hårfarge, raudfarge
2 stoff, oppløysning med ein viss farge (I,1); fargestoff, fargelog;
til dømes oljefarge, plantefarge, vassfarge
2 stoff, oppløysning med ein viss farge (I,1); fargestoff, fargelog;
til dømes oljefarge, plantefarge, vassfarge
3 kvart av dei fire kortslaga i ein kortstokk (spar, kløver osv.)
følgje fargenfølgje fargen
: følgje fargenfølgje fargen
3 kvart av dei fire kortslaga i ein kortstokk (spar, kløver osv.)
følgje fargenfølgje fargen
: følgje fargenfølgje fargen
4 (sær)svip, preg, dåm, nyanse
setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
: setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
4 (sær)svip, preg, dåm, nyanse
setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
: setje sin farge på pregesetje sin farge på prege / politisk fargepolitisk farge
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
// i musikk: klangpreg
tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
: tonen var lys i fargentonen var lys i fargen
5 i faste uttrykk
//
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling //
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme //
setje farge på friske opp friske opp
setje farge på friske opp friske opp //
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud //
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner //
ta farge av bli prega av bli prega av
ta farge av bli prega av bli prega av
5 i faste uttrykk
//
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling
få farge bli raud el. brun av soling bli raud el. brun av soling //
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme
miste fargen bli bleik; falme bli bleik; falme //
setje farge på friske opp friske opp
setje farge på friske opp friske opp //
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud
skifte farge om folk: bli bleik el. raud om folk: bli bleik el. raud //
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner
vise farge òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner òg: openberre kvar ein står, kva ein meiner //
ta farge av bli prega av bli prega av
ta farge av bli prega av bli prega av
fascisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fascisme
; el. fasisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fasisme
(fas(j)i-; frå italiensk av fascio, latin fascis '(ris)bunt', symbol for dei romerske liktorane og seinare for fascistpartiet)
1 nasjonalistisk og autoritær rørsle i Italia under Mussolini (1922–43, med dyrking av staten, nasjonen, eliten, leiaren)
1 nasjonalistisk og autoritær rørsle i Italia under Mussolini (1922–43, med dyrking av staten, nasjonen, eliten, leiaren)
2 sterkt reaksjonært og rasistisk politisk syn eller styre som liknar på eller har mønster i fascisme (1)
Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
: Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
2 sterkt reaksjonært og rasistisk politisk syn eller styre som liknar på eller har mønster i fascisme (1)
Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
: Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
1 nasjonalistisk og autoritær rørsle i Italia under Mussolini (1922–43, med dyrking av staten, nasjonen, eliten, leiaren)
1 nasjonalistisk og autoritær rørsle i Italia under Mussolini (1922–43, med dyrking av staten, nasjonen, eliten, leiaren)
2 sterkt reaksjonært og rasistisk politisk syn eller styre som liknar på eller har mønster i fascisme (1)
Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
: Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
2 sterkt reaksjonært og rasistisk politisk syn eller styre som liknar på eller har mønster i fascisme (1)
Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
: Hitlers fascismeHitlers fascisme / nyfascismenyfascisme
Fe symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fe
(forkorting for latin ferrum 'jern') symbol i kjemi for grunnstoffet jarn symbol i kjemi for grunnstoffet jarn
fermium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fermium
(etter namnet til den italiensk-amerikanske fysikaren Enrico Fermi 1901–1954) (kunstig framstilt) metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 100; kjemisk symbol Fm (kunstig framstilt) metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 100; kjemisk symbol Fm
flerovium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet flerovium
(etter namnet til den russiske fysikaren G.N. Flerov, 1913–1990) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 114; kjemisk symbol Fl kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 114; kjemisk symbol Fl
fluor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fluor
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fluor
(latin av fluere 'flyte')
1 lysegult, giftig, gassformig grunnstoff (1) med atomnummer 9; kjemisk symbol F; jamfør II F 1
1 lysegult, giftig, gassformig grunnstoff (1) med atomnummer 9; kjemisk symbol F; jamfør II F 1
2 fluorid
2 fluorid
1 lysegult, giftig, gassformig grunnstoff (1) med atomnummer 9; kjemisk symbol F; jamfør II F 1
1 lysegult, giftig, gassformig grunnstoff (1) med atomnummer 9; kjemisk symbol F; jamfør II F 1
2 fluorid
2 fluorid
fosfor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fosfor
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fosfor
(frå gresk phosphoros 'lysberar' av phos 'lys') sjølvlysande, giftig (og oftast gulvore) grunnstoff (1) med atomnummer 15; kjemisk symbol P; jamfør II P sjølvlysande, giftig (og oftast gulvore) grunnstoff (1) med atomnummer 15; kjemisk symbol P; jamfør II P
fram|syning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet framsyning
1 det å syne fram film, teaterstykke eller liknande; arrangement med film, skodespel eller liknande
filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
: filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
1 det å syne fram film, teaterstykke eller liknande; arrangement med film, skodespel eller liknande
filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
: filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
2 utstilling, arrangement, demonstrasjon, presentasjon
framsyning av varerframsyning av varer
: framsyning av varerframsyning av varer
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
2 utstilling, arrangement, demonstrasjon, presentasjon
framsyning av varerframsyning av varer
: framsyning av varerframsyning av varer
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
3 representant; symbol
vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
: vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
3 representant; symbol
vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
: vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
4 ovring, fenomen
ei ny framsyningei ny framsyning
: ei ny framsyningei ny framsyning
4 ovring, fenomen
ei ny framsyningei ny framsyning
: ei ny framsyningei ny framsyning
1 det å syne fram film, teaterstykke eller liknande; arrangement med film, skodespel eller liknande
filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
: filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
1 det å syne fram film, teaterstykke eller liknande; arrangement med film, skodespel eller liknande
filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
: filmframsyningfilmframsyning / teaterframsyningteaterframsyning
2 utstilling, arrangement, demonstrasjon, presentasjon
framsyning av varerframsyning av varer
: framsyning av varerframsyning av varer
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
2 utstilling, arrangement, demonstrasjon, presentasjon
framsyning av varerframsyning av varer
: framsyning av varerframsyning av varer
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
// framstilling
grafisk framsyninggrafisk framsyning
: grafisk framsyninggrafisk framsyning
3 representant; symbol
vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
: vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
3 representant; symbol
vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
: vere ei framsyning av el. for nokovere ei framsyning av el. for noko
4 ovring, fenomen
ei ny framsyningei ny framsyning
: ei ny framsyningei ny framsyning
4 ovring, fenomen
ei ny framsyningei ny framsyning
: ei ny framsyningei ny framsyning
francium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet francium
(frå fransk, etter namnet på landet la France, 'Frankrike') radioaktivt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 87; kjemisk symbol Fr radioaktivt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 87; kjemisk symbol Fr
freds|due f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet fredsdue
1 (due som) symbolfred (1)
1 (due som) symbolfred (1)
2 fredsvenleg person
2 fredsvenleg person
1 (due som) symbolfred (1)
1 (due som) symbolfred (1)
2 fredsvenleg person
2 fredsvenleg person
gadolinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gadolinium
(etter namnet til den finske kjemikaren Johan Gadolin 1760–1852) treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 64; kjemisk symbol Gd treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 64; kjemisk symbol Gd
gallium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gallium
(etter det historiske namnet på regionen Gallia, no Frankrike) kvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 31; kjemisk symbol Ga kvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 31; kjemisk symbol Ga
gallon m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet gallon
(utt gæl´len; engelsk) måleining for rommål, i England = 4,546 l, i USA = 3,785 l ; symbol gal; jamfør II gal måleining for rommål, i England = 4,546 l, i USA = 3,785 l ; symbol gal; jamfør II gal
genfkors n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet genfkors
raud kross på kvit botn, symbol for Raudekrossen raud kross på kvit botn, symbol for Raudekrossen
genf|kross m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet genfkross
raud kross på kvit botn, symbol for Raudekrossen raud kross på kvit botn, symbol for Raudekrossen
germanium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet germanium
(av latin, etter namnet Germania 'Tyskland') metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 32, m a brukt til halvleiarar; kjemisk symbol Ge metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 32, m a brukt til halvleiarar; kjemisk symbol Ge
gevær n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gevær
(frå tysk; samanheng med II verje) handskytevåpen med langt løp; børse (I)
i gevær! kommando til vakta om å stille med våpeni gevær! kommando til vakta om å stille med våpen / det brotne gevær(et) symbol på antimilitarismedet brotne gevær(et) symbol på antimilitarisme
: i gevær! kommando til vakta om å stille med våpeni gevær! kommando til vakta om å stille med våpen / det brotne gevær(et) symbol på antimilitarismedet brotne gevær(et) symbol på antimilitarisme
//
presentere gevær gjere honnør med gevær gjere honnør med gevær
presentere gevær gjere honnør med gevær gjere honnør med gevær
handskytevåpen med langt løp; børse (I)
i gevær! kommando til vakta om å stille med våpeni gevær! kommando til vakta om å stille med våpen / det brotne gevær(et) symbol på antimilitarismedet brotne gevær(et) symbol på antimilitarisme
: i gevær! kommando til vakta om å stille med våpeni gevær! kommando til vakta om å stille med våpen / det brotne gevær(et) symbol på antimilitarismedet brotne gevær(et) symbol på antimilitarisme
//
presentere gevær gjere honnør med gevær gjere honnør med gevær
presentere gevær gjere honnør med gevær gjere honnør med gevær
gifte|ring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet giftering
fingerring som symbol på ekteskap fingerring som symbol på ekteskap
giga- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet giga-
(gi´ga-; av gresk gigas; sjå gigant) førsteledd med tyding 'milliard' i visse måleiningar; m a gigawatt; symbol G; jamfør III G førsteledd med tyding 'milliard' i visse måleiningar; m a gigawatt; symbol G; jamfør III G
giga|watt m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet gigawatt
milliard watt (symbol GW) milliard watt (symbol GW)
gigawatt-time m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gigawatt-time
; el. gigawattime m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gigawattime
eining på éin gigawatt i éin time; symbol GWh eining på éin gigawatt i éin time; symbol GWh
II gram n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet gram
(gresk gramma 'bokstav', samanheng med -graf) eining for masse (I,2); 1/1000 kilogram (symbol g)
brevet veg 20 gram el. 20 gbrevet veg 20 gram el. 20 g
: brevet veg 20 gram el. 20 gbrevet veg 20 gram el. 20 g
eining for masse (I,2); 1/1000 kilogram (symbol g)
brevet veg 20 gram el. 20 gbrevet veg 20 gram el. 20 g
: brevet veg 20 gram el. 20 gbrevet veg 20 gram el. 20 g
gray m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet gray
(grei; etter namnet til den britiske fysikaren og stråleforskaren L. H. Gray 1905–1965) måleining for absorbert dose med stråling (1); symbol Gy
1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad
: 1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad
måleining for absorbert dose med stråling (1); symbol Gy
1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad
: 1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad
gresk alfabet eige alfabet og typesett brukte i gresk og (delvis el. tillempa) i visse andre språk; teiknsett nytta i symbol for omgrep, særleg måleiningar, i realfaga eige alfabet og typesett brukte i gresk og (delvis el. tillempa) i visse andre språk; teiknsett nytta i symbol for omgrep, særleg måleiningar, i realfaga
gull n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gull
(norrønt gull, goll; samanheng med II gul, eigenleg 'gult metall')
1 gulraudt, edelt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 79; kjemisk symbol Au
ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
: ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
//
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
1 gulraudt, edelt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 79; kjemisk symbol Au
ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
: ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
//
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
2 rikdom, pengar, store verdiar
vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
: vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
2 rikdom, pengar, store verdiar
vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
: vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
3 brukt som kjælenamn
gullet mittgullet mitt
: gullet mittgullet mitt
3 brukt som kjælenamn
gullet mittgullet mitt
: gullet mittgullet mitt
4 noko forgylt eller skinande; gyllen farge
mønster i blått og gullmønster i blått og gull
: mønster i blått og gullmønster i blått og gull
4 noko forgylt eller skinande; gyllen farge
mønster i blått og gullmønster i blått og gull
: mønster i blått og gullmønster i blått og gull
1 gulraudt, edelt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 79; kjemisk symbol Au
ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
: ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
//
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
1 gulraudt, edelt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 79; kjemisk symbol Au
ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
: ein ring av gullein ring av gull / ei kjede i gullei kjede i gull / få Kongens (fortenestmedalje i) gullfå Kongens (fortenestmedalje i) gull / grave etter gullgrave etter gull / god som gull heilt framifrågod som gull heilt framifrå / vere tru som gullvere tru som gull / det er ikkje gull alt som glimardet er ikkje gull alt som glimar
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// gullmedalje
ta tre gull i OLta tre gull i OL
: ta tre gull i OLta tre gull i OL
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
// adjektivisk bruk:
eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
: eit gull armbandsur av gull, gylleeit gull armbandsur av gull, gylle
//
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
verd vekta si i gull heilt uunnverleg heilt uunnverleg
2 rikdom, pengar, store verdiar
vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
: vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
2 rikdom, pengar, store verdiar
vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
: vinne, eige gods og gullvinne, eige gods og gull / love gull og grøne skogarlove gull og grøne skogar / opplysninga er gull verdopplysninga er gull verd / bondens gull gjødselbondens gull gjødsel
3 brukt som kjælenamn
gullet mittgullet mitt
: gullet mittgullet mitt
3 brukt som kjælenamn
gullet mittgullet mitt
: gullet mittgullet mitt
4 noko forgylt eller skinande; gyllen farge
mønster i blått og gullmønster i blått og gull
: mønster i blått og gullmønster i blått og gull
4 noko forgylt eller skinande; gyllen farge
mønster i blått og gullmønster i blått og gull
: mønster i blått og gullmønster i blått og gull
GW symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GW
symbol for gigawatt symbol for gigawatt
Gy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Gy
symbol for gray symbol for gray
hafnium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hafnium
(av latin, etter namnet Hafnia 'København') metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 72; kjemisk symbol Hf metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 72; kjemisk symbol Hf
hake|kors n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hakekors
(av II hake) kross som har alle fire armane bøygde i rett vinkel (frå gammalt av brukt som religiøst symbol og magisk teikn, i nyare tid symbol for dei tyske nasjonalsosialistane); svastika kross som har alle fire armane bøygde i rett vinkel (frå gammalt av brukt som religiøst symbol og magisk teikn, i nyare tid symbol for dei tyske nasjonalsosialistane); svastika
hake|kross m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hakekross
(av II hake) kross som har alle fire armane bøygde i rett vinkel (frå gammalt av brukt som religiøst symbol og magisk teikn, i nyare tid symbol for dei tyske nasjonalsosialistane); svastika kross som har alle fire armane bøygde i rett vinkel (frå gammalt av brukt som religiøst symbol og magisk teikn, i nyare tid symbol for dei tyske nasjonalsosialistane); svastika
halv|måne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet halvmåne
1 måneskive der halvparten er lysande
det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
: det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
1 måneskive der halvparten er lysande
det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
: det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
2 (symbol for) muhammedanismen, den muhammedanske verda
ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
: ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
2 (symbol for) muhammedanismen, den muhammedanske verda
ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
: ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
1 måneskive der halvparten er lysande
det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
: det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
1 måneskive der halvparten er lysande
det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
: det er halvmåne i kvelddet er halvmåne i kveld
2 (symbol for) muhammedanismen, den muhammedanske verda
ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
: ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
2 (symbol for) muhammedanismen, den muhammedanske verda
ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol
: ein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islamein strid mellom kross og halvmåne kristendom og islam / Den raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbolDen raude halvmånen (namn på) organisasjon i muhammedanske land som svarer til Raudekrossen i kristne land og med ein raud halvmåne (eigl månesigd) på kvit botn som symbol

 

Resultat pr. side