Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
II A symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet A
1 symbol for ampere
1 symbol for ampere
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
1 symbol for ampere
1 symbol for ampere
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
2 symbol for massetall (nukleontall), som angir isotoper av et grunnstoff
Ac symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ac
symbol for grunnstoffet actinium symbol for grunnstoffet actinium
Ag symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ag
(forkorting for latin argentum 'sølv') symbol for grunnstoffet sølv symbol for grunnstoffet sølv
Al symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Al
kjemisk symbol for aluminium kjemisk symbol for aluminium
Am symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Am
symbol for grunnstoffet americium symbol for grunnstoffet americium
Ar symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ar
symbol for grunnstoffet argon symbol for grunnstoffet argon
As symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet As
symbol for grunnstoffet arsen symbol for grunnstoffet arsen
At symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet At
symbol for grunnstoffet astat symbol for grunnstoffet astat
Au symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Au
(av latin aurum) symbol for grunnstoffet gull 1 symbol for grunnstoffet gull 1
Ba symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ba
symbol for grunnstoffet barium symbol for grunnstoffet barium
Be symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Be
symbol for grunnstoffet beryllium symbol for grunnstoffet beryllium
Bh symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bh
symbol for grunnstoffet bohrium symbol for grunnstoffet bohrium
Bi symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bi
symbol for grunnstoffet vismut symbol for grunnstoffet vismut
Bk symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bk
symbol for grunnstoffet berkelium symbol for grunnstoffet berkelium
Bq symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bq
symbol for målenheten becquerel symbol for målenheten becquerel
Br symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Br
symbol for grunnstoffet brom symbol for grunnstoffet brom
II C symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet C
1 symbol for coulomb
1 symbol for coulomb
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
3 symbol for grunnstoffet II karbon
3 symbol for grunnstoffet II karbon
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
1 symbol for coulomb
1 symbol for coulomb
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
3 symbol for grunnstoffet II karbon
3 symbol for grunnstoffet II karbon
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
4 romersk talltegn for 100 (latin centum)
II CO2 symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet CO2
kjemisk symbol for karbondioksid; jamfør I CO2 kjemisk symbol for karbondioksid; jamfør I CO2
Ca symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ca
symbol for grunnstoffet kalsium symbol for grunnstoffet kalsium
Cd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cd
symbol for grunnstoffet kadmium symbol for grunnstoffet kadmium
Ce symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ce
symbol for grunnstoffet cerium symbol for grunnstoffet cerium
Cf symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cf
symbol for grunnstoffet californium symbol for grunnstoffet californium
Ci symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ci
symbol for curie symbol for curie
Cl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cl
symbol for grunnstoffet I klor symbol for grunnstoffet I klor
Cm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cm
symbol for grunnstoffet curium symbol for grunnstoffet curium
Cn symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cn
symbol for grunnstoffet copernicium symbol for grunnstoffet copernicium
Co symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Co
symbol for grunnstoffet kobolt symbol for grunnstoffet kobolt
Cr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cr
symbol for grunnstoffet krom 1 symbol for grunnstoffet krom 1
Cs symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cs
symbol for grunnstoffet cesium symbol for grunnstoffet cesium
Cu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cu
(av latin cuprum) symbol for grunnstoffet II kopper symbol for grunnstoffet II kopper
III D symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet D
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 romersk talltegn for 500
2 romersk talltegn for 500
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 romersk talltegn for 500
2 romersk talltegn for 500
Db symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Db
symbol for grunnstoffet dubnium symbol for grunnstoffet dubnium
Ds symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ds
i kjemi; symbol for grunnstoffet darmstadtium i kjemi; symbol for grunnstoffet darmstadtium
Dy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Dy
symbol for grunnstoffet dysprosium symbol for grunnstoffet dysprosium
Er symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Er
symbol for grunnstoffet erbium symbol for grunnstoffet erbium
Es symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Es
symbol for grunnstoffet einsteinium symbol for grunnstoffet einsteinium
Eu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Eu
kjemisk symbol for europium kjemisk symbol for europium
II F symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet F
1 kjemisk symbol for fluor
1 kjemisk symbol for fluor
2 symbol for fahrenheit
2 symbol for fahrenheit
3 symbol for kraft (av latin fortis)
3 symbol for kraft (av latin fortis)
4 i forbindelse med fjernsynssending: forkorting for farger
4 i forbindelse med fjernsynssending: forkorting for farger
5 symbol for farad
5 symbol for farad
1 kjemisk symbol for fluor
1 kjemisk symbol for fluor
2 symbol for fahrenheit
2 symbol for fahrenheit
3 symbol for kraft (av latin fortis)
3 symbol for kraft (av latin fortis)
4 i forbindelse med fjernsynssending: forkorting for farger
4 i forbindelse med fjernsynssending: forkorting for farger
5 symbol for farad
5 symbol for farad
Fe symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fe
(forkorting for latin ferrum 'jern') symbol for grunnstoffet jern symbol for grunnstoffet jern
Fl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fl
symbol for grunnstoffet flerovium symbol for grunnstoffet flerovium
Fm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fm
symbol for grunnstoffet fermium symbol for grunnstoffet fermium
Fr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fr
symbol for grunnstoffet francium symbol for grunnstoffet francium
II G symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet G
symbol for giga- symbol for giga-
GB symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GB
dataspråk: symbol for gigabyte dataspråk: symbol for gigabyte
GHz symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GHz
symbol for gigahertz symbol for gigahertz
GW symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GW
symbol for gigawatt symbol for gigawatt
GWh symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GWh
symbol for gigawatt-time symbol for gigawatt-time
Ga symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ga
i kjemi; symbol for grunnstoffet gallium i kjemi; symbol for grunnstoffet gallium
Gd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Gd
kjemisk symbol for gadolinium kjemisk symbol for gadolinium
Ge symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ge
kjemisk symbol for germanium kjemisk symbol for germanium
Gy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Gy
symbol for gray symbol for gray
II H symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet H
1 kjemisk symbol for hydrogen
1 kjemisk symbol for hydrogen
2 symbol for henry
2 symbol for henry
1 kjemisk symbol for hydrogen
1 kjemisk symbol for hydrogen
2 symbol for henry
2 symbol for henry
He symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet He
kjemisk symbol for helium kjemisk symbol for helium
Hf symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Hf
kjemisk symbol for hafnium kjemisk symbol for hafnium
Hg symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Hg
(forkorting for latin hydrargyrum) kjemisk symbol for kvikksølv kjemisk symbol for kvikksølv
Hs symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Hs
i kjemi; symbol for grunnstoffet hassium i kjemi; symbol for grunnstoffet hassium
Hz symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Hz
symbol for hertz symbol for hertz
II I symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet I
1 i kjemi; for grunnstoffet jod
1 i kjemi; for grunnstoffet jod
2 romersk talltegn = 1
2 romersk talltegn = 1
3 symbol for elektrisk strøm
3 symbol for elektrisk strøm
1 i kjemi; for grunnstoffet jod
1 i kjemi; for grunnstoffet jod
2 romersk talltegn = 1
2 romersk talltegn = 1
3 symbol for elektrisk strøm
3 symbol for elektrisk strøm
In symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet In
symbol for indium symbol for indium
Ir symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ir
kjemisk symbol for iridium kjemisk symbol for iridium
II J symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet J
symbol for joule symbol for joule
II K symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet K
1 kjemisk symbol for kalium
1 kjemisk symbol for kalium
2 i temperaturmåling; symbol for kelvin
2 i temperaturmåling; symbol for kelvin
1 kjemisk symbol for kalium
1 kjemisk symbol for kalium
2 i temperaturmåling; symbol for kelvin
2 i temperaturmåling; symbol for kelvin
Kr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Kr
kjemisk symbol for krypton kjemisk symbol for krypton
La symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet La
kjemisk symbol for lantan kjemisk symbol for lantan
Li symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Li
kjemisk symbol for litium kjemisk symbol for litium
Lu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Lu
kjemisk symbol for lutetium kjemisk symbol for lutetium
M symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet M
1 romertall for 1000
1 romertall for 1000
2 forkorting for mark
2 forkorting for mark
3 symbol for mach(tall)
3 symbol for mach(tall)
4 symbol for mega-
4 symbol for mega-
5 forkorting for monsieur
5 forkorting for monsieur
1 romertall for 1000
1 romertall for 1000
2 forkorting for mark
2 forkorting for mark
3 symbol for mach(tall)
3 symbol for mach(tall)
4 symbol for mega-
4 symbol for mega-
5 forkorting for monsieur
5 forkorting for monsieur
MHz symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet MHz
symbol for megahertz symbol for megahertz
MV symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet MV
symbol for megavolt symbol for megavolt
MW symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet MW
symbol for megawatt symbol for megawatt
Md symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Md
i kjemi; symbol for grunnstoffet mendelevium i kjemi; symbol for grunnstoffet mendelevium
Mg symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Mg
kjemisk symbol for magnesium kjemisk symbol for magnesium
Mn symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Mn
kjemisk symbol for mangan kjemisk symbol for mangan
Mo symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Mo
kjemisk symbol for molybden kjemisk symbol for molybden
I Mt symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Mt
symbol for megatonn symbol for megatonn
II N symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet N
1 symbol for newton
1 symbol for newton
2 kjemisk symbol for nitrogen
2 kjemisk symbol for nitrogen
3 forkorting for Norge (på bilskilt)
3 forkorting for Norge (på bilskilt)
1 symbol for newton
1 symbol for newton
2 kjemisk symbol for nitrogen
2 kjemisk symbol for nitrogen
3 forkorting for Norge (på bilskilt)
3 forkorting for Norge (på bilskilt)
Na symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Na
kjemisk symbol for natrium kjemisk symbol for natrium
Nb symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Nb
kjemisk symbol for niob kjemisk symbol for niob
Ne symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ne
kjemisk symbol for neon kjemisk symbol for neon
Ni symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ni
kjemisk symbol for nikkel kjemisk symbol for nikkel
No symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet No
kjemisk symbol for nobelium kjemisk symbol for nobelium
Np symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Np
kjemisk symbol for neptunium kjemisk symbol for neptunium
II O symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet O
1 kjemisk symbol for oksygen
1 kjemisk symbol for oksygen
2 i matematikk: for origo i koordinatsystemet
2 i matematikk: for origo i koordinatsystemet
1 kjemisk symbol for oksygen
1 kjemisk symbol for oksygen
2 i matematikk: for origo i koordinatsystemet
2 i matematikk: for origo i koordinatsystemet
Oe symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Oe
(av den internasjonale betegnelsen oersted) symbol for ørsted symbol for ørsted
Og symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Og
symbol for grunnstoffet oganesson symbol for grunnstoffet oganesson
Os symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Os
kjemisk symbol for osmium kjemisk symbol for osmium
II P symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet P
1 i kjemi: symbol for fosfor
1 i kjemi: symbol for fosfor
2 i fysikk: symbol for effekt; jamfør effekt 2
2 i fysikk: symbol for effekt; jamfør effekt 2
1 i kjemi: symbol for fosfor
1 i kjemi: symbol for fosfor
2 i fysikk: symbol for effekt; jamfør effekt 2
2 i fysikk: symbol for effekt; jamfør effekt 2
Pa symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pa
1 symbol for pascal
1 symbol for pascal
2 kjemisk symbol for protactinium
2 kjemisk symbol for protactinium
1 symbol for pascal
1 symbol for pascal
2 kjemisk symbol for protactinium
2 kjemisk symbol for protactinium
Pb symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pb
(forkorting for latin plumbum) kjemisk symbol for bly kjemisk symbol for bly
Pd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pd
kjemisk symbol for palladium kjemisk symbol for palladium
Pm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pm
kjemisk symbol for promethium kjemisk symbol for promethium
Po symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Po
kjemisk symbol for polonium kjemisk symbol for polonium
Pr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pr
kjemisk symbol for praseodym kjemisk symbol for praseodym
Pt symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pt
kjemisk symbol for platina kjemisk symbol for platina
Pu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pu
kjemisk symbol for plutonium kjemisk symbol for plutonium
R fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet R
1 forkorting for rex konge eller regina dronning
Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
: Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
1 forkorting for rex konge eller regina dronning
Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
: Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
2 forkorting for reaumur
2 forkorting for reaumur
3 symbol for resistans
3 symbol for resistans
1 forkorting for rex konge eller regina dronning
Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
: Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
1 forkorting for rex konge eller regina dronning
Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
: Olav R, Elisabeth ROlav R, Elisabeth R
2 forkorting for reaumur
2 forkorting for reaumur
3 symbol for resistans
3 symbol for resistans
Ra symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ra
kjemisk symbol for radium kjemisk symbol for radium
Rb symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Rb
kjemisk symbol for rubidium kjemisk symbol for rubidium
Re symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Re
kjemisk symbol for rhenium kjemisk symbol for rhenium
Rh symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Rh
1 kjemisk symbol for rhodium
1 kjemisk symbol for rhodium
2 forkorting for rhesus; jamfør rhesusfaktor
2 forkorting for rhesus; jamfør rhesusfaktor
1 kjemisk symbol for rhodium
1 kjemisk symbol for rhodium
2 forkorting for rhesus; jamfør rhesusfaktor
2 forkorting for rhesus; jamfør rhesusfaktor

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
Ac symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ac
symbol for grunnstoffet actinium symbol for grunnstoffet actinium
Ag symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ag
(forkorting for latin argentum 'sølv') symbol for grunnstoffet sølv symbol for grunnstoffet sølv
Am symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Am
symbol for grunnstoffet americium symbol for grunnstoffet americium
As symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet As
symbol for grunnstoffet arsen symbol for grunnstoffet arsen
At symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet At
symbol for grunnstoffet astat symbol for grunnstoffet astat
Au symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Au
(av latin aurum) symbol for grunnstoffet gull 1 symbol for grunnstoffet gull 1
Ba symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ba
symbol for grunnstoffet barium symbol for grunnstoffet barium
Be symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Be
symbol for grunnstoffet beryllium symbol for grunnstoffet beryllium
Bh symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bh
symbol for grunnstoffet bohrium symbol for grunnstoffet bohrium
Bi symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bi
symbol for grunnstoffet vismut symbol for grunnstoffet vismut
Bk symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bk
symbol for grunnstoffet berkelium symbol for grunnstoffet berkelium
Bq symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Bq
symbol for måleininga becquerel symbol for måleininga becquerel
Br symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Br
symbol for grunnstoffet brom symbol for grunnstoffet brom
II C symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet C
1 symbol for coulomb
1 symbol for coulomb
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
3 symbol for grunnstoffet I karbon
3 symbol for grunnstoffet I karbon
4 romersk talteikn for 100 (latin centum)
4 romersk talteikn for 100 (latin centum)
1 symbol for coulomb
1 symbol for coulomb
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
2 symbol for celsius
20 °C20 °C
: 20 °C20 °C
3 symbol for grunnstoffet I karbon
3 symbol for grunnstoffet I karbon
4 romersk talteikn for 100 (latin centum)
4 romersk talteikn for 100 (latin centum)
II CO2 symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet CO2
kjemisk symbol for karbondioksid; jamfør I CO2 kjemisk symbol for karbondioksid; jamfør I CO2
Ca symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ca
symbol for grunnstoffet kalsium symbol for grunnstoffet kalsium
Cd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cd
symbol for grunnstoffet kadmium symbol for grunnstoffet kadmium
Ce symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ce
symbol for grunnstoffet cerium symbol for grunnstoffet cerium
Cf symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cf
symbol for grunnstoffet californium symbol for grunnstoffet californium
Ci symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ci
symbol for curie symbol for curie
Cl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cl
symbol for grunnstoffet I klor symbol for grunnstoffet I klor
Cm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cm
symbol for grunnstoffet curium symbol for grunnstoffet curium
Cn symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cn
symbol for grunnstoffet copernicium symbol for grunnstoffet copernicium
Co symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Co
symbol for grunnstoffet kobolt symbol for grunnstoffet kobolt
Cr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cr
symbol for grunnstoffet krom 1 symbol for grunnstoffet krom 1
Cs symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cs
symbol for grunnstoffet cesium symbol for grunnstoffet cesium
Cu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Cu
(av latin cuprum) symbol for grunnstoffet kopar symbol for grunnstoffet kopar
II D symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet D
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 teikn for romartal med verdi = 500
2 teikn for romartal med verdi = 500
1 i kjemi: symbol for deuterium
1 i kjemi: symbol for deuterium
2 teikn for romartal med verdi = 500
2 teikn for romartal med verdi = 500
Db symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Db
symbol for grunnstoffet dubnium symbol for grunnstoffet dubnium
Dy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Dy
symbol for grunnstoffet dysprosium symbol for grunnstoffet dysprosium
Er symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Er
symbol for grunnstoffet erbium symbol for grunnstoffet erbium
Es symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Es
symbol for grunnstoffet einsteinium symbol for grunnstoffet einsteinium
Fe symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fe
symbol for grunnstoffet jern symbol for grunnstoffet jern
Fl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fl
symbol for grunnstoffet flerovium symbol for grunnstoffet flerovium
Fm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fm
symbol for grunnstoffet fermium symbol for grunnstoffet fermium
Fr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Fr
symbol for grunnstoffet francium symbol for grunnstoffet francium
GW symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GW
symbol for gigawatt symbol for gigawatt
GWh symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet GWh
symbol for måleininga gigawatt-time symbol for måleininga gigawatt-time
Gy symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Gy
symbol for gray symbol for gray
Hz symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Hz
symbol for hertz symbol for hertz
MHz symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet MHz
symbol for megahertz symbol for megahertz
MW symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet MW
symbol for megawatt symbol for megawatt
Mg symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Mg
kjemisk symbol for magnesium kjemisk symbol for magnesium
Na symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Na
kjemisk symbol for natrium kjemisk symbol for natrium
Nb symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Nb
i kjemi; symbol for grunnstoffet niob i kjemi; symbol for grunnstoffet niob
Ni symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ni
kjemisk symbol for nikkel kjemisk symbol for nikkel
Og symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Og
symbol for grunnstoffet oganesson symbol for grunnstoffet oganesson
Pm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pm
i kjemi; symbol for promethium i kjemi; symbol for promethium
Po symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Po
kjemisk symbol for polonium kjemisk symbol for polonium
Pr symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pr
symbol for praseodym symbol for praseodym
Pt symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pt
symbol for platina symbol for platina
Pu symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Pu
kjemisk symbol for plutonium kjemisk symbol for plutonium
Ru symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ru
kjemisk symbol for ruthenium kjemisk symbol for ruthenium
Sa symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Sa
kjemisk symbol for samarium kjemisk symbol for samarium
Sb symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Sb
(forkorting for latin stibium) i kjemi; symbol for antimon i kjemi; symbol for antimon
Sc symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Sc
kjemisk symbol for scandium kjemisk symbol for scandium
Si symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Si
kjemisk symbol for silisium kjemisk symbol for silisium
Sm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Sm
i kjemi: symbol for samarium i kjemi: symbol for samarium
TW symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet TW
symbol for terawatt symbol for terawatt
I Ta symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Ta
symbol for grunnstoffet tantal symbol for grunnstoffet tantal
Th symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Th
kjemisk symbol for thorium kjemisk symbol for thorium
Tl symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Tl
kjemisk symbol for thallium kjemisk symbol for thallium
Tm symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet Tm
kjemisk symbol for thulium kjemisk symbol for thulium
II U symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet U
kjemisk symbol for uran kjemisk symbol for uran
VA symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet VA
symbol for voltampere symbol for voltampere
II W symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet W
i fysikk: symbol for watt i fysikk: symbol for watt
III W symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet W
kjemisk symbol for wolfram kjemisk symbol for wolfram
actinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet actinium
(akti´nium; frå latin, av gresk aktis 'stråle') radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac
aluminium m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aluminium
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aluminium
(alumi´nium; av latin alumen 'alun') sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 13; kjemisk symbol Al sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 13; kjemisk symbol Al
americium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet americium
(ameri´kium; frå nylatin, etter namnet America) radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 95; kjemisk symbol Am radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 95; kjemisk symbol Am
ampere m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ampere
(ampæ´r; etter namnet til den franske fysikaren A. M. Ampère, 1775–1836) frå 1881: måleining for elektrisk straumstyrke; symbol A frå 1881: måleining for elektrisk straumstyrke; symbol A
antimon n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet antimon
(antimo´n; frå mellomalderlatin) sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 51; kjemisk symbol Sb sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 51; kjemisk symbol Sb
ar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ar
(gjennom fransk, frå latin area 'open plass, flate') no lite brukt måleining for flate; symbol a
1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
: 1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
no lite brukt måleining for flate; symbol a
1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
: 1 ar = 100 m21 ar = 100 m2
argon n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet argon
(av gresk argos 'treg' og ergon 'arbeid') grunnstoff (1) med atomnummer 18 som høyrer med til edelgassane; kjemisk symbol Ar grunnstoff (1) med atomnummer 18 som høyrer med til edelgassane; kjemisk symbol Ar
arsen n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet arsen
(arse´n; forkorting av arsenikk) grunnstoff (1) med både metalliske og ikkje-metalliske eigenskapar; med atomnummer 33; kjemisk symbol As grunnstoff (1) med både metalliske og ikkje-metalliske eigenskapar; med atomnummer 33; kjemisk symbol As
astat n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet astat
(asta´t; av gresk astatos 'flyktig, ustabil') svært radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 85; kjemisk symbol At svært radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 85; kjemisk symbol At
atomær a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet atomær
(atomæ´r)
1 som finst i atomform
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
1 som finst i atomform
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
2 om utsegn: usamansett
atomære setningaratomære setningar
: atomære setningaratomære setningar
2 om utsegn: usamansett
atomære setningaratomære setningar
: atomære setningaratomære setningar
1 som finst i atomform
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
1 som finst i atomform
atomære grunnstoffatomære grunnstoff
: atomære grunnstoffatomære grunnstoff
//
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
2 om utsegn: usamansett
atomære setningaratomære setningar
: atomære setningaratomære setningar
2 om utsegn: usamansett
atomære setningaratomære setningar
: atomære setningaratomære setningar
atomær masseeining 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u 1/12 av massen av karbonisotopen 12C; symbol u; jamfør IV u
avatar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avatar
(avata´r; gjennom engelsk, frå sanskrit)
1 inkarnasjon av eit guddommeleg vesen
1 inkarnasjon av eit guddommeleg vesen
2 symbol eller figur som representerer ein bruker på internett, til dømes i dataspel
2 symbol eller figur som representerer ein bruker på internett, til dømes i dataspel
1 inkarnasjon av eit guddommeleg vesen
1 inkarnasjon av eit guddommeleg vesen
2 symbol eller figur som representerer ein bruker på internett, til dømes i dataspel
2 symbol eller figur som representerer ein bruker på internett, til dømes i dataspel
III bar m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bar
(nylaging av gresk baros 'tyngd', innført av V. Bjerknes) måleining for trykk; symbol b
1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
: 1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
måleining for trykk; symbol b
1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
: 1 bar = 100 000 pascal1 bar = 100 000 pascal
barium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet barium
(av gresk barys 'tung') grunnstoff (1) i jordalkaliegruppa med atomnummer 56; kjemisk symbol Ba grunnstoff (1) i jordalkaliegruppa med atomnummer 56; kjemisk symbol Ba
becquerel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet becquerel
(bekerel´l; etter namnet til den franske fysikaren A.H. Becquerel, 1852–1908) måleining for radioaktivitet; symbol Bq måleining for radioaktivitet; symbol Bq
I bel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bel
(bell; etter namnet til den skotsk-amerikanske fysikaren A. Graham Bell, 1847–1922) logaritmisk måleining for lydtrykk; symbol B
1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
: 1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
logaritmisk måleining for lydtrykk; symbol B
1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
: 1 bel = 10 desibel1 bel = 10 desibel
berkelium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet berkelium
(berke´lium; etter namnet på byen Berkeley i California i USA) radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 97; kjemisk symbol Bk radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 97; kjemisk symbol Bk
beryllium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beryllium
(beryl´lium; av beryll) toverdig, stålgrått eller sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 4; kjemisk symbol Be toverdig, stålgrått eller sølvkvitt, metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 4; kjemisk symbol Be
bevis n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bevis
(bevi´s; gjennom bokmål, frå tysk; jamfør bevise)
1 opplysning som syner kva som er sant; prov (1)
leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
: leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
1 opplysning som syner kva som er sant; prov (1)
leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
: leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
2 tegn, symbol
ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
: ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
2 tegn, symbol
ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
: ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
3 attest (1)
ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
: ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
3 attest (1)
ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
: ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
1 opplysning som syner kva som er sant; prov (1)
leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
: leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
1 opplysning som syner kva som er sant; prov (1)
leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
: leggje fram bevisleggje fram bevis / eit matematisk beviseit matematisk bevis
2 tegn, symbol
ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
: ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
2 tegn, symbol
ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
: ein pokal som bevis på kva ho har oppnåddein pokal som bevis på kva ho har oppnådd / lånetala er eit bevis på at biblioteket er populærtlånetala er eit bevis på at biblioteket er populært
3 attest (1)
ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
: ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
3 attest (1)
ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
: ho henta fram beviset på at ho hadde gått på kursho henta fram beviset på at ho hadde gått på kurs
bilete n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bilete
; el. bilde n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bilde
(norrønt bilæti)
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
bispe|ring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bispering
(av bisp) ring (I,1) som er eit av embetsteikna til ein romersk-katolsk biskop, symbol på truskap mot kyrkja ring (I,1) som er eit av embetsteikna til ein romersk-katolsk biskop, symbol på truskap mot kyrkja
blomster|barn n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet blomsterbarn
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blomsterbarn
(etter engelsk flower children) (ung) person som slutta seg til ei uorganisert rørsle i storbyane i USA og Vest-Europa i slutten av 1960-åra som protest mot det materialistiske samfunnet, og som brukte blomstrar som symbol på kjærleik og fred; hippie (ung) person som slutta seg til ei uorganisert rørsle i storbyane i USA og Vest-Europa i slutten av 1960-åra som protest mot det materialistiske samfunnet, og som brukte blomstrar som symbol på kjærleik og fred; hippie
bly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bly
(norrønt blý)
1 mjukt, blåkvitt tungmetall; grunnstoff (1) med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
vere tung som blyvere tung som bly
: vere tung som blyvere tung som bly
1 mjukt, blåkvitt tungmetall; grunnstoff (1) med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
vere tung som blyvere tung som bly
: vere tung som blyvere tung som bly
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
1 mjukt, blåkvitt tungmetall; grunnstoff (1) med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
vere tung som blyvere tung som bly
: vere tung som blyvere tung som bly
1 mjukt, blåkvitt tungmetall; grunnstoff (1) med atomnummer 82; kjemisk symbol Pb
vere tung som blyvere tung som bly
: vere tung som blyvere tung som bly
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
2 blykule, blyhagl
i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
: i patrona var det krut og blyi patrona var det krut og bly
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
3 blyantstift
bryte av blyetbryte av blyet
: bryte av blyetbryte av blyet
bohrium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bohrium
(bo´rium; etter namnet til den danske atomfysikaren Niels Bohr, 1885–1962) kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 107; kjemisk symbol Bh kunstig framstilt radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 107; kjemisk symbol Bh
II bor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bor
(forkorting for boraks) grunnstoff (1) med atomnummer 5 som ikkje finst fritt i naturen, men som alltid er bunde til oksygen; kjemisk symbol B grunnstoff (1) med atomnummer 5 som ikkje finst fritt i naturen, men som alltid er bunde til oksygen; kjemisk symbol B
II brom n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet brom
(gresk bromos 'stank, tev') grunnstoff (1) med atomnummer 35 som i fri tilstand er ei illeluktande væske, og m a brukt i roande middel; kjemisk symbol Br grunnstoff (1) med atomnummer 35 som i fri tilstand er ei illeluktande væske, og m a brukt i roande middel; kjemisk symbol Br
brød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet brød
(norrønt brauð)
1 bakverk av est deig, elta saman av mjøl, væske og gjær og steikt
grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
: grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
1 bakverk av est deig, elta saman av mjøl, væske og gjær og steikt
grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
: grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
2 brukt som etterledd i nemningar for kaker og andre bakverk;
til dømes flatbrød, knekkebrød, sukkerbrød, wienerbrød
2 brukt som etterledd i nemningar for kaker og andre bakverk;
til dømes flatbrød, knekkebrød, sukkerbrød, wienerbrød
3 alt som trengst til å leve; føde (I); jamfør levebrød
det daglege brøddet daglege brød
: det daglege brøddet daglege brød
3 alt som trengst til å leve; føde (I); jamfør levebrød
det daglege brøddet daglege brød
: det daglege brøddet daglege brød
4
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
//
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
//
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden //
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
4
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
//
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
//
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden //
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
1 bakverk av est deig, elta saman av mjøl, væske og gjær og steikt
grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
: grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
1 bakverk av est deig, elta saman av mjøl, væske og gjær og steikt
grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
: grovt brødgrovt brød / heimebakt brødheimebakt brød / pølse med brødpølse med brød
2 brukt som etterledd i nemningar for kaker og andre bakverk;
til dømes flatbrød, knekkebrød, sukkerbrød, wienerbrød
2 brukt som etterledd i nemningar for kaker og andre bakverk;
til dømes flatbrød, knekkebrød, sukkerbrød, wienerbrød
3 alt som trengst til å leve; føde (I); jamfør levebrød
det daglege brøddet daglege brød
: det daglege brøddet daglege brød
3 alt som trengst til å leve; føde (I); jamfør levebrød
det daglege brøddet daglege brød
: det daglege brøddet daglege brød
4
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
//
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
//
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden //
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
4
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
ta i sitt brød tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
tilsette
han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
: han tek slektningar i sitt brødhan tek slektningar i sitt brød
//
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
brød og sirkus mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
mat og underhaldning (i staden for reformar og endringar i samfunnet)
ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
: ingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkusingen i valkampen vil love meir enn fire nye år med brød og sirkus
//
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden
brød og vin symbol på Kristi lekam og blod i nattverden symbol på Kristi lekam og blod i nattverden //
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig
steinar for brød noko verdilaust i staden for noko nyttig noko verdilaust i staden for noko nyttig //
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
ha i sitt brød vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
vere arbeidsgjevar for
staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
: staten har mange i sitt brødstaten har mange i sitt brød
//
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel
sitje på vatn og brød sitje i fengsel sitje i fengsel //
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
tene sitt brød arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
arbeide for å få inntekter
han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
: han tente sitt brød på sjøenhan tente sitt brød på sjøen
brød og vin i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod i nattverd: symbol på Kristi lekam og blod
III c symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet c
symbol for centi-; til dømes i cl og cm symbol for centi-; til dømes i cl og cm
cal symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cal
symbol for kalori symbol for kalori
californium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet californium
(kalifå´rnium; etter namnet på staten California i USA) kunstig laga radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 98; symbol Cf kunstig laga radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 98; symbol Cf
candela m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet candela
(kan´dela; frå latin 'vokslys', av candere 'skine') eining for lysstyrke; symbol cd eining for lysstyrke; symbol cd
II cd symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet cd
symbol for candela symbol for candela

 

Resultat pr. side