Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forhold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forhold
(fra tysk)
1 omstendighet eller ytre vilkår for hvordan noe arter seg; tilstand (2), stode
ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
: ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
1 omstendighet eller ytre vilkår for hvordan noe arter seg; tilstand (2), stode
ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
: ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
2 relasjon eller forbindelse mellom to personer, fenomener eller lignende; innbyrdes stilling
ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
: ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
2 relasjon eller forbindelse mellom to personer, fenomener eller lignende; innbyrdes stilling
ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
: ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
3 romantisk eller seksuell forbindelse mellom personer
være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
: være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
3 romantisk eller seksuell forbindelse mellom personer
være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
: være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorer
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
//
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorer
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
//
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
1 omstendighet eller ytre vilkår for hvordan noe arter seg; tilstand (2), stode
ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
: ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
1 omstendighet eller ytre vilkår for hvordan noe arter seg; tilstand (2), stode
ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
: ordnede forholdordnede forhold / arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn
2 relasjon eller forbindelse mellom to personer, fenomener eller lignende; innbyrdes stilling
ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
: ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
2 relasjon eller forbindelse mellom to personer, fenomener eller lignende; innbyrdes stilling
ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
: ha et bevisst forhold til eget temperamentha et bevisst forhold til eget temperament / ha et godt forhold til arbeidskameratene sineha et godt forhold til arbeidskameratene sine / et anspent forholdet anspent forhold / ha et nært forhold til sjøenha et nært forhold til sjøen
3 romantisk eller seksuell forbindelse mellom personer
være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
: være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
3 romantisk eller seksuell forbindelse mellom personer
være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
: være i et forholdvære i et forhold / de to har hatt et forhold lengede to har hatt et forhold lenge
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorer
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
//
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorer
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen
//
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
i forhold til sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
sammenlignet med; tatt i betraktning
det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
: det er mange butikker her i forhold til størrelsen på byendet er mange butikker her i forhold til størrelsen på byen
heterolog a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet heterolog
(av gresk logos 'forhold, proporsjon') uensartet, som består av forskjellige elementer uensartet, som består av forskjellige elementer
homolog a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet homolog
(av gresk logos 'forhold, proporsjon') ensartet, innbyrdes samsvarende
homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
: homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
ensartet, innbyrdes samsvarende
homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
: homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
proporsjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjon
(fra latin; av pro- og portione 'forhold')
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
I proporsjonal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjonal
(av II proporsjonal) ledd i en matematisk proporsjon ledd i en matematisk proporsjon
proporsjonere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet proporsjonere
(fra middelalderlatin) gi riktig proporsjon, forme på rett måte
bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert
: bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert
gi riktig proporsjon, forme på rett måte
bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert
: bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forhold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forhold
(frå tysk)
1 omstende eller ytre vilkår for korleis noko artar seg; stode (2), høve (I,2)
eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
: eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
1 omstende eller ytre vilkår for korleis noko artar seg; stode (2), høve (I,2)
eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
: eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
2 relasjon eller samband mellom to personar, fenomen eller liknande; innbyrdes stilling
ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
: ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
2 relasjon eller samband mellom to personar, fenomen eller liknande; innbyrdes stilling
ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
: ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
3 romantisk eller seksuelt samband mellom personar
vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
: vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
3 romantisk eller seksuelt samband mellom personar
vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
: vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorar
eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
: eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
//
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorar
eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
: eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
//
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
1 omstende eller ytre vilkår for korleis noko artar seg; stode (2), høve (I,2)
eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
: eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
1 omstende eller ytre vilkår for korleis noko artar seg; stode (2), høve (I,2)
eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
: eksperimentere under trygge og kontrollerte forholdeksperimentere under trygge og kontrollerte forhold / dårlege forhold for opplæringdårlege forhold for opplæring / forholda er skiftande gjennom åretforholda er skiftande gjennom året / tilpasse seg etter lokale forholdtilpasse seg etter lokale forhold
2 relasjon eller samband mellom to personar, fenomen eller liknande; innbyrdes stilling
ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
: ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
2 relasjon eller samband mellom to personar, fenomen eller liknande; innbyrdes stilling
ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
: ho har eit nært forhold til høgtidaho har eit nært forhold til høgtida / dei to har alltid hatt eit dårleg forholddei to har alltid hatt eit dårleg forhold
3 romantisk eller seksuelt samband mellom personar
vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
: vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
3 romantisk eller seksuelt samband mellom personar
vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
: vere i eit forholdvere i eit forhold / dei hadde eit forhold for lenge sidandei hadde eit forhold for lenge sidan
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorar
eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
: eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
//
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
4 proporsjon eller samsvar mellom ulike faktorar
eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
: eit nært forhold mellom det gamle og det nyeeit nært forhold mellom det gamle og det nye / forholdet mellom teori og praksisforholdet mellom teori og praksis
//
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
i forhold til jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
jamført eller samanlikna med; vurdert opp mot
inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
: inntekta er stor i forhold til investeringainntekta er stor i forhold til investeringa
I høve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet høve
(norrønt hǿfi; av II hov)
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
jam|høve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet jamhøve
likt eller rett høve; samsvar, proporsjon
det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
: det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
likt eller rett høve; samsvar, proporsjon
det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
: det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
jam|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet jammål
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
proporsjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjon
(latin proportio 'samsvar, jamhøve', av pro portione 'i høve (til), etter måten')
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
I proporsjonal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjonal
(substantivering av II proporsjonal) ledd i ein matematisk proporsjon ledd i ein matematisk proporsjon
reguladetri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet reguladetri
(frå mellomalderlatin regula de tribus 'tretalsregel') reknemåte der ein ut frå tre kjende storleikar i ein proporsjon kan finne den fjerde reknemåte der ein ut frå tre kjende storleikar i ein proporsjon kan finne den fjerde

 

Resultat pr. side