Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
analog a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet analog
(fra gresk av ana- 'i samsvar med' og logos 'forhold , proporsjon ')
1 som samsvarer, parallell, lignende
den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
: den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
1 som samsvarer, parallell, lignende
den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
: den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
2 motsatt digital; som er basert på fysiske, kontinuerlig varierbare størrelser
analoge maskineranaloge maskiner
: analoge maskineranaloge maskiner
//
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
2 motsatt digital; som er basert på fysiske, kontinuerlig varierbare størrelser
analoge maskineranaloge maskiner
: analoge maskineranaloge maskiner
//
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
1 som samsvarer, parallell, lignende
den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
: den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
1 som samsvarer, parallell, lignende
den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
: den nye ordningen er analog til den gamleden nye ordningen er analog til den gamle / et analogt tilfelleet analogt tilfelle
2 motsatt digital; som er basert på fysiske, kontinuerlig varierbare størrelser
analoge maskineranaloge maskiner
: analoge maskineranaloge maskiner
//
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
2 motsatt digital; som er basert på fysiske, kontinuerlig varierbare størrelser
analoge maskineranaloge maskiner
: analoge maskineranaloge maskiner
//
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
analoge data data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser data som gjengir fysiske størrelser med andre fysiske størrelser
for|hold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forhold
(etter tysk)
1 omstendighet, ytre vilkår
arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
: arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
1 omstendighet, ytre vilkår
arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
: arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
2 innbyrdes stilling, forbindelse
ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
: ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
//
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
2 innbyrdes stilling, forbindelse
ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
: ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
//
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
3 proporsjon, samsvar
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
3 proporsjon, samsvar
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
1 omstendighet, ytre vilkår
arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
: arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
1 omstendighet, ytre vilkår
arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
: arbeide under vanskelige forholdarbeide under vanskelige forhold / flere forhold spiller innflere forhold spiller inn / en etter forholdene god innsatsen etter forholdene god innsats / føreforhold, samfunnsforhold, værforholdføreforhold, samfunnsforhold, værforhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// tilstand
etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
: etter norske forholdetter norske forhold / ordnede forholdordnede forhold
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// kjensgjerning, sak
forholdet er:...forholdet er:...
: forholdet er:...forholdet er:...
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
// atferd, oppførsel, vandel
soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
: soldatens tjenstlige forholdsoldatens tjenstlige forhold / et straffbart forholdet straffbart forhold
2 innbyrdes stilling, forbindelse
ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
: ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
//
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
2 innbyrdes stilling, forbindelse
ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
: ha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sineha et godt, dårlig forhold til arbeidskameratene sine / et spent forholdet spent forhold / avhengighetsforholdavhengighetsforhold
//
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
ha et forhold om par: ha en seksuell forbindelse om par: ha en seksuell forbindelse
3 proporsjon, samsvar
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
3 proporsjon, samsvar
forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
: forholdet mellom tilbud og etterspørselforholdet mellom tilbud og etterspørsel / forholdet mellom liv og læreforholdet mellom liv og lære / resultatene står ikke i forhold til innsatsenresultatene står ikke i forhold til innsatsen / saft og vann blandes i forholdet 1 : 5saft og vann blandes i forholdet 1 : 5
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
// kvotient
forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
: forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2forholdet 2 : 1 er lik forholdet 4 : 2
heterolog a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet heterolog
(av gresk logos 'forhold, proporsjon') uensartet, som består av forskjellige elementer uensartet, som består av forskjellige elementer
homolog a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet homolog
(av gresk logos 'forhold, proporsjon') ensartet, innbyrdes samsvarende
homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
: homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
ensartet, innbyrdes samsvarende
homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
: homologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurerhomologe hjørner, sider og flater i kongruente geometriske figurer / homologe organerhomologe organer
proporsjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjon
(fra latin; av pro- og portione 'forhold')
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
1 forhold, samsvar mellom størrelser
vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
: vann og sukker i proporsjonen 3 : 1vann og sukker i proporsjonen 3 : 1 / mangle sansen for proporsjonermangle sansen for proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
// (harmonisk) samsvar mellom delene av et hele
bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
: bygningen har vakre proporsjonerbygningen har vakre proporsjoner
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
2 mat. ligning som uttrykker at to forhold er like store
9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er en proporsjon
I proporsjonal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjonal
(av II proporsjonal) ledd i en matematisk proporsjon ledd i en matematisk proporsjon
proporsjonere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet proporsjonere
(fra middelalderlatin) gi riktig proporsjon, forme på rett måte
bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert
: bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert
gi riktig proporsjon, forme på rett måte
bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert
: bygningen var vakkert proporsjonertbygningen var vakkert proporsjonert

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forhold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forhold
(etter tysk) tilstand, stode, tilhøve, vilkår; høve (I); omstende; samband; proporsjon
føreforholdføreforhold / samfunnsforholdsamfunnsforhold / under gode, vanskelege forholdunder gode, vanskelege forhold / etter forholda står det bra tiletter forholda står det bra til / forholdet mellom, til nokon er godt, dårlegforholdet mellom, til nokon er godt, dårleg / ha eit (seksuelt) forhold tilha eit (seksuelt) forhold til / blande saft og vatn i forholdet 1 : 5blande saft og vatn i forholdet 1 : 5
: føreforholdføreforhold / samfunnsforholdsamfunnsforhold / under gode, vanskelege forholdunder gode, vanskelege forhold / etter forholda står det bra tiletter forholda står det bra til / forholdet mellom, til nokon er godt, dårlegforholdet mellom, til nokon er godt, dårleg / ha eit (seksuelt) forhold tilha eit (seksuelt) forhold til / blande saft og vatn i forholdet 1 : 5blande saft og vatn i forholdet 1 : 5
//
i forhold til jamført med jamført med
i forhold til jamført med jamført med
tilstand, stode, tilhøve, vilkår; høve (I); omstende; samband; proporsjon
føreforholdføreforhold / samfunnsforholdsamfunnsforhold / under gode, vanskelege forholdunder gode, vanskelege forhold / etter forholda står det bra tiletter forholda står det bra til / forholdet mellom, til nokon er godt, dårlegforholdet mellom, til nokon er godt, dårleg / ha eit (seksuelt) forhold tilha eit (seksuelt) forhold til / blande saft og vatn i forholdet 1 : 5blande saft og vatn i forholdet 1 : 5
: føreforholdføreforhold / samfunnsforholdsamfunnsforhold / under gode, vanskelege forholdunder gode, vanskelege forhold / etter forholda står det bra tiletter forholda står det bra til / forholdet mellom, til nokon er godt, dårlegforholdet mellom, til nokon er godt, dårleg / ha eit (seksuelt) forhold tilha eit (seksuelt) forhold til / blande saft og vatn i forholdet 1 : 5blande saft og vatn i forholdet 1 : 5
//
i forhold til jamført med jamført med
i forhold til jamført med jamført med
I høve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet høve
(norrønt hǿfi; av II hov)
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
1 omstende; tilfelle; grunn (I), råd (I), sjanse (I), mogelegskap
i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
: i, ved ymse (somme, fleire) høvei, ved ymse (somme, fleire) høve / ved festlege høveved festlege høve / i høve 70-årsdageni høve 70-årsdagen / eg skal gjere det ved høveeg skal gjere det ved høve / når høvet byr segnår høvet byr seg / sjå seg høve til nokosjå seg høve til noko / ha, få høve til å komeha, få høve til å kome / nytte høvetnytte høvet
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
2 tilhøve, forhold, stode; proporsjon
i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
: i dette høvet er han strengi dette høvet er han streng / vere stor i høve til alderenvere stor i høve til alderen / høvet mellom dei to (tinga)høvet mellom dei to (tinga) / blande saft og vatn i høvet 1 : 5blande saft og vatn i høvet 1 : 5
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
3 slump(etreff)
det hende på eit høvedet hende på eit høve
: det hende på eit høvedet hende på eit høve
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
4 det at noko høver; rett mål, måte(hald), noko som passar
det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
: det er inkje høve på det er ingen måte med detdet er inkje høve på det er ingen måte med det / det er ikkje mitt høve det passar ikkje megdet er ikkje mitt høve det passar ikkje meg
//
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
til høves som fortent; i rette augneblinken som fortent; i rette augneblinken
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
5 i faste uttrykk
//
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
i alle høve i alle måtar; i alle fall; uansett i alle måtar; i alle fall; uansett
jam|høve n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet jamhøve
likt eller rett høve; samsvar, proporsjon
det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
: det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
likt eller rett høve; samsvar, proporsjon
det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
: det må vere jamhøve i representasjonendet må vere jamhøve i representasjonen
jam|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet jammål
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
1 (rett) proporsjon
huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
: huset er utan stil og jammålhuset er utan stil og jammål
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
2 gjennomsnitt
stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
: stå el. vere over, under jammåletstå el. vere over, under jammålet
proporsjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjon
(latin proportio 'samsvar, jamhøve', av pro portione 'i høve (til), etter måten')
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
1 høve eller samsvar mellom storleikar, mellom delar av ein heilskap
mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
: mangle sans for proporsjonarmangle sans for proporsjonar / ein bygning med vakre proporsjonarein bygning med vakre proporsjonar
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
2 i matematikk: likning som uttrykkjer at to høve er like store
9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
: 9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon9 : 6 = 3 : 2 er ein proporsjon
I proporsjonal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proporsjonal
(substantivering av II proporsjonal) ledd i ein matematisk proporsjon ledd i ein matematisk proporsjon
reguladetri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet reguladetri
(frå mellomalderlatin regula de tribus 'tretalsregel') reknemåte der ein ut frå tre kjende storleikar i ein proporsjon kan finne den fjerde reknemåte der ein ut frå tre kjende storleikar i ein proporsjon kan finne den fjerde

 

Resultat pr. side