Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
meta- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet meta-
(gresk 'etter')
1 endret i stilling eller form, i ord som metamorfose, metatese
1 endret i stilling eller form, i ord som metamorfose, metatese
2 etter-, i ord som metafysikk
2 etter-, i ord som metafysikk
3 på den andre siden (av), utenfor, ut over, i ord som metafor, metaspråk
3 på den andre siden (av), utenfor, ut over, i ord som metafor, metaspråk
1 endret i stilling eller form, i ord som metamorfose, metatese
1 endret i stilling eller form, i ord som metamorfose, metatese
2 etter-, i ord som metafysikk
2 etter-, i ord som metafysikk
3 på den andre siden (av), utenfor, ut over, i ord som metafor, metaspråk
3 på den andre siden (av), utenfor, ut over, i ord som metafor, metaspråk
metafysiker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet metafysiker
(av metafysikk) person som driver med metafysikk person som driver med metafysikk
metafysikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet metafysikk
(fra middelalderlatin, av gresk egentlig betegnelse for det verket av Aristoteles som følger etter skriftene hans om fysikk)
1 læren om verden i vid forstand og de egentlige årsakene til alt som er
1 læren om verden i vid forstand og de egentlige årsakene til alt som er
2 læren om det som er utenfor den fysiske verden og erfaringene
2 læren om det som er utenfor den fysiske verden og erfaringene
3 livsfjern spekulasjon
3 livsfjern spekulasjon
1 læren om verden i vid forstand og de egentlige årsakene til alt som er
1 læren om verden i vid forstand og de egentlige årsakene til alt som er
2 læren om det som er utenfor den fysiske verden og erfaringene
2 læren om det som er utenfor den fysiske verden og erfaringene
3 livsfjern spekulasjon
3 livsfjern spekulasjon
metafysisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet metafysisk
som gjelder metafysikk; oversanselig
metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål
: metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål
som gjelder metafysikk; oversanselig
metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål
: metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
antroposofi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antroposofi
(sjå -sofi) tru på oversanseleg kunnskapstileigning som vil gje svar på alle spørsmåla i metafysikk og vitskap
Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
: Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
tru på oversanseleg kunnskapstileigning som vil gje svar på alle spørsmåla i metafysikk og vitskap
Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
: Rudolf Steiner grunnla antroposofienRudolf Steiner grunnla antroposofien
meta- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet meta-
(gresk meta 'i midten av, mellom, etter')
1 endra i stilling eller form, til dømes i metamorfose og metatese
1 endra i stilling eller form, til dømes i metamorfose og metatese
2 etter-, til dømes i metafysikk
2 etter-, til dømes i metafysikk
3 på den andre sida (av), utanfor, ut over, til dømes i metafor og metaspråk
3 på den andre sida (av), utanfor, ut over, til dømes i metafor og metaspråk
1 endra i stilling eller form, til dømes i metamorfose og metatese
1 endra i stilling eller form, til dømes i metamorfose og metatese
2 etter-, til dømes i metafysikk
2 etter-, til dømes i metafysikk
3 på den andre sida (av), utanfor, ut over, til dømes i metafor og metaspråk
3 på den andre sida (av), utanfor, ut over, til dømes i metafor og metaspråk
meta|fysikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet metafysikar
(av metafysikk) person som driv med metafysikk person som driv med metafysikk
meta|fysikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet metafysikk
(frå mellomalderlatin av, gresk eigenleg nemning på det verket av Aristoteles som følgjer etter skriftene hans om fysikk; jamfør meta- (2))
1 lære om verda i det heile og dei eigenlege årsakene til alt som er
1 lære om verda i det heile og dei eigenlege årsakene til alt som er
2 lære om det som er utanfor den fysiske verda og røynslene
2 lære om det som er utanfor den fysiske verda og røynslene
3 livsfjern spekulasjon
3 livsfjern spekulasjon
1 lære om verda i det heile og dei eigenlege årsakene til alt som er
1 lære om verda i det heile og dei eigenlege årsakene til alt som er
2 lære om det som er utanfor den fysiske verda og røynslene
2 lære om det som er utanfor den fysiske verda og røynslene
3 livsfjern spekulasjon
3 livsfjern spekulasjon
meta|fysisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet metafysisk
som gjeld metafysikk; oversanseleg
metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål
: metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål
som gjeld metafysikk; oversanseleg
metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål
: metafysiske spørsmålmetafysiske spørsmål

 

Resultat pr. side