Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
allmenn|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndannelse
(etter tysk) (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst
allmenn|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet allmenndanning
(det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst; allmenndannelse (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst; allmenndannelse
allmue|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmuemål
(av mål) folkemål folkemål
a-mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet a-mål
(av mål)
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
angrep n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrep
(av angripe)
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
angreps|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrepsmål
(av II mål)
angripe verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet angripe
(fra lavtysk; av I an-)
1 overfalle; gå til angrep på, attakkere, storme, invadere
bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
: bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
1 overfalle; gå til angrep på, attakkere, storme, invadere
bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
: bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
2 i idrett: forsøke å få mål
laget angrep stadiglaget angrep stadig
: laget angrep stadiglaget angrep stadig
2 i idrett: forsøke å få mål
laget angrep stadiglaget angrep stadig
: laget angrep stadiglaget angrep stadig
3 kritisere, polemisere mot
regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
: regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
3 kritisere, polemisere mot
regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
: regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
4 tære på, bryte ned, ødelegge
være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
: være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
4 tære på, bryte ned, ødelegge
være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
: være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
5 løse, takle, ordne opp i
angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
: angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
5 løse, takle, ordne opp i
angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
: angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
6 røre (III), begynne å bruke
nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
: nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
6 røre (III), begynne å bruke
nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
: nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
1 overfalle; gå til angrep på, attakkere, storme, invadere
bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
: bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
1 overfalle; gå til angrep på, attakkere, storme, invadere
bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
: bli angrepet på gatabli angrepet på gata / bærplukkeren ble angrepet av en bjørnbærplukkeren ble angrepet av en bjørn / fiendtlige styrker har angrepet hovedstadenfiendtlige styrker har angrepet hovedstaden
2 i idrett: forsøke å få mål
laget angrep stadiglaget angrep stadig
: laget angrep stadiglaget angrep stadig
2 i idrett: forsøke å få mål
laget angrep stadiglaget angrep stadig
: laget angrep stadiglaget angrep stadig
3 kritisere, polemisere mot
regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
: regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
3 kritisere, polemisere mot
regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
: regjeringenes politikk ble sterkt angrepetregjeringenes politikk ble sterkt angrepet
4 tære på, bryte ned, ødelegge
være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
: være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
4 tære på, bryte ned, ødelegge
være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
: være angrepet av lide avvære angrepet av lide av / bli angrepet av en sykdombli angrepet av en sykdom / huset var angrepet av sopp og råtehuset var angrepet av sopp og råte
5 løse, takle, ordne opp i
angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
: angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
5 løse, takle, ordne opp i
angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
: angripe saken fra gal sideangripe saken fra gal side / hvordan skal dette angripes?hvordan skal dette angripes?
6 røre (III), begynne å bruke
nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
: nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
6 røre (III), begynne å bruke
nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
: nå må vi angripe kapitalennå må vi angripe kapitalen
anke|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ankemål
(av mål) anke (I) anke (I)
arbeid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet arbeid
(lavtysk arbe(i)t 'strev')
1 det å bruke kropps- eller åndskraft og eventuelle tekniske hjelpemidler med tanke på et visst (nyttig) mål eller resultat
arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
: arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
1 det å bruke kropps- eller åndskraft og eventuelle tekniske hjelpemidler med tanke på et visst (nyttig) mål eller resultat
arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
: arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
2 slit (I,1), strev
bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
: bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
2 slit (I,1), strev
bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
: bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
3 fast, lønnet virksomhet, sysselsetting, jobb
ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
: ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
3 fast, lønnet virksomhet, sysselsetting, jobb
ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
: ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
4 resultat, produkt av et arbeid (1)
det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
: det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
4 resultat, produkt av et arbeid (1)
det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
: det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
1 det å bruke kropps- eller åndskraft og eventuelle tekniske hjelpemidler med tanke på et visst (nyttig) mål eller resultat
arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
: arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
1 det å bruke kropps- eller åndskraft og eventuelle tekniske hjelpemidler med tanke på et visst (nyttig) mål eller resultat
arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
: arbeidet unna segarbeidet unna seg / arbeidet går raskt framoverarbeidet går raskt framover / gjøre godt arbeidgjøre godt arbeid / i lek og arbeidi lek og arbeid / i arbeid og festi arbeid og fest / ha noe under arbeidha noe under arbeid / kreve mye arbeidkreve mye arbeid / legge arbeid i noelegge arbeid i noe / være i arbeid med noevære i arbeid med noe / manuelt arbeidmanuelt arbeid / åndsarbeidåndsarbeid
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
// i fysikk:
arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
: arbeid er lik kraft multiplisert med veiarbeid er lik kraft multiplisert med vei
2 slit (I,1), strev
bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
: bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
2 slit (I,1), strev
bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
: bortkastet arbeidbortkastet arbeid / det skaffet meg mye arbeiddet skaffet meg mye arbeid / det var hardt arbeiddet var hardt arbeid
3 fast, lønnet virksomhet, sysselsetting, jobb
ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
: ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
3 fast, lønnet virksomhet, sysselsetting, jobb
ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
: ha folk i arbeidha folk i arbeid / gå på arbeidgå på arbeid / miste arbeidetmiste arbeidet / være uten arbeidvære uten arbeid / ha fast arbeidha fast arbeid / arbeid til allearbeid til alle / få, søke arbeidfå, søke arbeid
4 resultat, produkt av et arbeid (1)
det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
: det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
4 resultat, produkt av et arbeid (1)
det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
: det siste arbeidet hans er det bestedet siste arbeidet hans er det beste / et pent stykke arbeidet pent stykke arbeid / et arbeid i treet arbeid i tre / et litterært arbeidet litterært arbeid / elevenes skriftlige arbeiderelevenes skriftlige arbeider
arbeids|tegning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet arbeidstegning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet arbeidstegning
tegning med mål og opplysninger til å arbeide etter tegning med mål og opplysninger til å arbeide etter
austlands|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet austlandsmål
; el. østlands|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet østlandsmål
østlands|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet østlandsmål
; el. austlands|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet austlandsmål
i språkvitenskap: fellesbetegnelse på dialektene i de østlandske flatbygdene og Østerdalen i språkvitenskap: fellesbetegnelse på dialektene i de østlandske flatbygdene og Østerdalen
av|spark n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet avspark
i fotball: spark som setter spillet i gang når en kamp eller omgang begynner eller etter et mål i fotball: spark som setter spillet i gang når en kamp eller omgang begynner eller etter et mål
av|svi verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet avsvi
1 svi av
1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
: 1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
1 svi av
1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
: 1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
: en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
: en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
1 svi av
1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
: 1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
1 svi av
1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
: 1000 mål skog ble avsvidd1000 mål skog ble avsvidd
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
: en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
: en avsvidd landsbyen avsvidd landsby
baklengs|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet baklengsmål
(av II mål) innsluppet mål; mål som det andre laget får, minusmål innsluppet mål; mål som det andre laget får, minusmål
ballistisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ballistisk
som gjelder ballistikk
//
ballistisk rakett rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten
ballistisk rakett rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten //
ballistisk pendel apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet
ballistisk pendel apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet //
ballistisk bane den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta
ballistisk bane den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta
som gjelder ballistikk
//
ballistisk rakett rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten
ballistisk rakett rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten //
ballistisk pendel apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet
ballistisk pendel apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet apparat til å måle et prosjektils begynnelseshastighet //
ballistisk bane den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta
ballistisk bane den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta den banen et utskutt prosjektil beskriver i lufta
ballistisk rakett rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten rakettvåpen som er rettet inn mot et bestemt mål, og som ikke kan styres under flukten
bånd|legge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet båndlegge
; el. band|legge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bandlegge
jur. begrense eierens frie disposisjonsrett over
båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
: båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
jur. begrense eierens frie disposisjonsrett over
båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
: båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
behov n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet behov
(lavtysk behof og norrønt hóf 'måte, mål'; beslektet med behøve) ønske (I), krav (I,1), bruk (I), etterspørsel
få dekket, tilfredsstilt et behovfå dekket, tilfredsstilt et behov / fysiske, primære behovfysiske, primære behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov
: få dekket, tilfredsstilt et behovfå dekket, tilfredsstilt et behov / fysiske, primære behovfysiske, primære behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov
ønske (I), krav (I,1), bruk (I), etterspørsel
få dekket, tilfredsstilt et behovfå dekket, tilfredsstilt et behov / fysiske, primære behovfysiske, primære behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov
: få dekket, tilfredsstilt et behovfå dekket, tilfredsstilt et behov / fysiske, primære behovfysiske, primære behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov
bevisst a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bevisst
(fra høytysk egentlig 'bekjent, velkjent')
1 gjennomtenkt; forsettlig; klar
en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
: en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
1 gjennomtenkt; forsettlig; klar
en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
: en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
2 ved bevissthet
pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
: pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
2 ved bevissthet
pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
: pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
3 oppmerksom på, med interesse for
kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
: kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
3 oppmerksom på, med interesse for
kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
: kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
1 gjennomtenkt; forsettlig; klar
en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
: en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
1 gjennomtenkt; forsettlig; klar
en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
: en bevisst tankeen bevisst tanke / et bevisst valget bevisst valg / en bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelseen bevisst utelatelse, lekkasje, overtredelse / et bevisst menneske se samfunnsbevisstet bevisst menneske se samfunnsbevisst
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
// som adverb:
arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
: arbeide bevisst mot et målarbeide bevisst mot et mål
2 ved bevissthet
pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
: pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
2 ved bevissthet
pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
: pasienten hadde høy feber, men var bevisstpasienten hadde høy feber, men var bevisst
3 oppmerksom på, med interesse for
kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
: kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
3 oppmerksom på, med interesse for
kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
: kvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisstkvalitetsbevisst, motebevisst, prisbevisst, selvbevisst
blod|senkning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blodsenkning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet blodsenkning
mål for hastigheten som de røde blodcellene synker med i en blodprøve, brukt i diagnose; jamfør senkningsreaksjon mål for hastigheten som de røde blodcellene synker med i en blodprøve, brukt i diagnose; jamfør senkningsreaksjon
bok|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bokmål
(av mål)
1 litteraturspråk; til forskjell fra talemål
1 litteraturspråk; til forskjell fra talemål
2 fra 1929: betegnelse for den ene av Norges to offisielle målformer, utviklet fra dansk og dansk-norsk og påvirket av norsk talemål; til forskjell fra nynorsk (I)
//
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3)
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) //
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
2 fra 1929: betegnelse for den ene av Norges to offisielle målformer, utviklet fra dansk og dansk-norsk og påvirket av norsk talemål; til forskjell fra nynorsk (I)
//
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3)
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) //
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
1 litteraturspråk; til forskjell fra talemål
1 litteraturspråk; til forskjell fra talemål
2 fra 1929: betegnelse for den ene av Norges to offisielle målformer, utviklet fra dansk og dansk-norsk og påvirket av norsk talemål; til forskjell fra nynorsk (I)
//
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3)
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) //
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
2 fra 1929: betegnelse for den ene av Norges to offisielle målformer, utviklet fra dansk og dansk-norsk og påvirket av norsk talemål; til forskjell fra nynorsk (I)
//
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3)
moderat bokmål bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) bokmål skrevet med rettskrivningsformer som ligger nær riksmål (3) //
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
radikalt bokmål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål bokmål skrevet med rettskrivingsformer som ligger nær tradisjonelt talemål
II bombe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bombe
angripe med bomber (fra fly)
byen ble bombet sønder og sammenbyen ble bombet sønder og sammen / bombe militære, sivile målbombe militære, sivile mål
: byen ble bombet sønder og sammenbyen ble bombet sønder og sammen / bombe militære, sivile målbombe militære, sivile mål
angripe med bomber (fra fly)
byen ble bombet sønder og sammenbyen ble bombet sønder og sammen / bombe militære, sivile målbombe militære, sivile mål
: byen ble bombet sønder og sammenbyen ble bombet sønder og sammen / bombe militære, sivile målbombe militære, sivile mål
bo|sette verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bosette
; el. bu|sette verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet busette
1 refleksivt: skaffe seg (fast) bolig, slå seg ned
bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
: bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
1 refleksivt: skaffe seg (fast) bolig, slå seg ned
bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
: bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
2 sørge for bolig til (hjemløs person)
myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
: myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
2 sørge for bolig til (hjemløs person)
myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
: myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
1 refleksivt: skaffe seg (fast) bolig, slå seg ned
bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
: bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
1 refleksivt: skaffe seg (fast) bolig, slå seg ned
bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
: bosette seg i Tromsøbosette seg i Tromsø / bosette seg i utlandetbosette seg i utlandet
2 sørge for bolig til (hjemløs person)
myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
: myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
2 sørge for bolig til (hjemløs person)
myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
: myndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i årmyndighetene har som mål å bosette 13 000 flyktninger i år
bredd|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet breddfull
(av bredd)
1 full til randen
et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
: et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
1 full til randen
et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
: et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
2 i overført betydning:
hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
: hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
2 i overført betydning:
hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
: hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
1 full til randen
et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
: et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
1 full til randen
et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
: et breddfullt kar, målet breddfullt kar, mål
2 i overført betydning:
hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
: hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
2 i overført betydning:
hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
: hun er breddfull av historierhun er breddfull av historier
brutto|nasjonalinntekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bruttonasjonalinntekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bruttonasjonalinntekt
mål på de samlede inntektene i et land, forkorting BNI mål på de samlede inntektene i et land, forkorting BNI
brutto|registertonn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bruttoregistertonn
mål for bruttotonnasjen for et skip mål for bruttotonnasjen for et skip
bryst|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet brystmål
(av II mål) omkrets rundt brystet omkrets rundt brystet
bur n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bur
(norrønt búr; beslektet med bu I)
1 om eldre forhold: hus med soverom
1 om eldre forhold: hus med soverom
2 forrådshus på en gard
stabburstabbur
: stabburstabbur
2 forrådshus på en gard
stabburstabbur
: stabburstabbur
3 i overført betydning: fengsel; kasse eller rom med gitterverk til å stenge dyr eller fugler inne i
fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
: fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
3 i overført betydning: fengsel; kasse eller rom med gitterverk til å stenge dyr eller fugler inne i
fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
: fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
4 i idrett: mål (II,7)
//
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
4 i idrett: mål (II,7)
//
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
1 om eldre forhold: hus med soverom
1 om eldre forhold: hus med soverom
2 forrådshus på en gard
stabburstabbur
: stabburstabbur
2 forrådshus på en gard
stabburstabbur
: stabburstabbur
3 i overført betydning: fengsel; kasse eller rom med gitterverk til å stenge dyr eller fugler inne i
fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
: fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
3 i overført betydning: fengsel; kasse eller rom med gitterverk til å stenge dyr eller fugler inne i
fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
: fuglebur, kaninbur, løveburfuglebur, kaninbur, løvebur / sette i bursette i bur
4 i idrett: mål (II,7)
//
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
4 i idrett: mål (II,7)
//
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
holde buret rent ikke slippe inn mål ikke slippe inn mål
bygde|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bygdemål
(av mål) dialekt som blir talt i en bygd eller et bygdelag (1) dialekt som blir talt i en bygd eller et bygdelag (1)
by|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bymål
(av mål) dialekt i en by
Bergens bymålBergens bymål
: Bergens bymålBergens bymål
dialekt i en by
Bergens bymålBergens bymål
: Bergens bymålBergens bymål
bånd|legge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet båndlegge
; el. band|legge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bandlegge
jur. begrense eierens frie disposisjonsrett over
båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
: båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
jur. begrense eierens frie disposisjonsrett over
båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
: båndlegge 10 000 mål til friluftsområdebåndlegge 10 000 mål til friluftsområde
close race subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet close race
(klous reis; engelsk 'tett løp') i idrett: det at to eller flere konkurrenter kommer i mål (nesten) samtidig; i overført betydning:
close race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupenclose race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupen
: close race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupenclose race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupen
i idrett: det at to eller flere konkurrenter kommer i mål (nesten) samtidig; i overført betydning:
close race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupenclose race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupen
: close race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupenclose race mellom sentrumspartiene ved den siste gallupen
død|vekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dødvekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dødvekt
; el. daud|vekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet daudvekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet daudvekt
(etter engelsk dead weight)
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
2 ekstravekt på veddeløpshest
2 ekstravekt på veddeløpshest
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
2 ekstravekt på veddeløpshest
2 ekstravekt på veddeløpshest
de skjønne kunster kunstarter som har det skjønne som mål, i motsetning til de funksjonsbestemte kunstarter som har det skjønne som mål, i motsetning til de funksjonsbestemte
debut m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet debut
(deby´; fransk av de- og but 'skive, mål', egentlig 'første kast i spill') det å debutere
klaverdebutklaverdebut / landslagsdebutlandslagsdebut / ha en vellykket debutha en vellykket debut
: klaverdebutklaverdebut / landslagsdebutlandslagsdebut / ha en vellykket debutha en vellykket debut
//
seksuell debut første samleie første samleie
seksuell debut første samleie første samleie
det å debutere
klaverdebutklaverdebut / landslagsdebutlandslagsdebut / ha en vellykket debutha en vellykket debut
: klaverdebutklaverdebut / landslagsdebutlandslagsdebut / ha en vellykket debutha en vellykket debut
//
seksuell debut første samleie første samleie
seksuell debut første samleie første samleie
dekar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dekar
(av deka-) ti ar, mål (II,3), symbol daa ti ar, mål (II,3), symbol daa
deknings|bidrag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dekningsbidrag
mål for hvor mye et produkt eller en tjeneste dekker av de faste kostnadene i en virksomhet, dekningstilskudd mål for hvor mye et produkt eller en tjeneste dekker av de faste kostnadene i en virksomhet, dekningstilskudd
denier m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet denier
(denie´; fransk, fra latin deni 'ti til hver'; samme opphav som denar) mål for trådtykkelse som angir antall gram for 9000 m tråd
et par strømper på 20 denieret par strømper på 20 denier
: et par strømper på 20 denieret par strømper på 20 denier
mål for trådtykkelse som angir antall gram for 9000 m tråd
et par strømper på 20 denieret par strømper på 20 denier
: et par strømper på 20 denieret par strømper på 20 denier
desimal|system n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet desimalsystem
målsystem for mynt, mål og vekt der hver enhet inneholder ti enheter av nærmeste mindre enhet
nå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynternå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynter
: nå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynternå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynter
målsystem for mynt, mål og vekt der hver enhet inneholder ti enheter av nærmeste mindre enhet
nå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynternå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynter
: nå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynternå har også Storbritannia innført desimalsystemet for mynter
dimensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dimensjon
(fra latin av dimetiri 'avmåle'; av II di- og metiri 'måle')
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
1 målretning i rommet
de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
: de tre dimensjonene bredde, lengde og høydede tre dimensjonene bredde, lengde og høyde / Einstein innførte tiden som den fjerde dimensjonEinstein innførte tiden som den fjerde dimensjon / planet har to dimensjonerplanet har to dimensjoner
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
2 side, trekk (II,5), aspekt
gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
: gi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjongi, tilføre rollen, debatten en ny dimensjon / den estetiske, religiøse, sosiale dimensjonden estetiske, religiøse, sosiale dimensjon / matrisen består av tre dimensjoner koordinatermatrisen består av tre dimensjoner koordinater
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
3 mål (II), størrelse, omfang
skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
: skruer i alle dimensjonerskruer i alle dimensjoner / saken antok betydelige dimensjonersaken antok betydelige dimensjoner / en skandale av dimensjoner en stor skandaleen skandale av dimensjoner en stor skandale / et problem av globale dimensjoneret problem av globale dimensjoner
drøm m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet drøm
(norrøntdraumr, uvisst opphav)
1 (kjede av) sansebilder i bevisstheten når en sover
ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
: ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
//
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
1 (kjede av) sansebilder i bevisstheten når en sover
ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
: ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
//
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
2 luftslott, fantasibilde; sterkt ønske; (urealistisk) forestilling, håp om et fjernt mål
hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
: hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
//
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
2 luftslott, fantasibilde; sterkt ønske; (urealistisk) forestilling, håp om et fjernt mål
hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
: hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
//
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
1 (kjede av) sansebilder i bevisstheten når en sover
ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
: ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
//
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
1 (kjede av) sansebilder i bevisstheten når en sover
ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
: ha en merkelig drømha en merkelig drøm / maredrømmaredrøm / tyde drømmertyde drømmer
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
// med gammel dativ etter i:
det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
: det står for meg som en drømdet står for meg som en drøm / det var som en vond drømdet var som en vond drøm
//
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
i drømme (som skjer) mens en drømmer, i en drøm (som skjer) mens en drømmer, i en drøm
2 luftslott, fantasibilde; sterkt ønske; (urealistisk) forestilling, håp om et fjernt mål
hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
: hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
//
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
2 luftslott, fantasibilde; sterkt ønske; (urealistisk) forestilling, håp om et fjernt mål
hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
: hun er som en drøm svært vakkerhun er som en drøm svært vakker / drømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighetdrømmen gikk i oppfyllelse ble til virkelighet / ddrømmen er å bli forfatterddrømmen er å bli forfatter / ikke i mine villeste drømmer ...ikke i mine villeste drømmer ... / drømmen om lykkendrømmen om lykken / dagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrømdagdrøm, framtidsdrøm, ønskedrøm
//
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
gå som en drøm gå svært lett eller godt gå svært lett eller godt
dverg|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dvergmål
(av mål) ekko ekko
død|vekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dødvekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dødvekt
; el. daud|vekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet daudvekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet daudvekt
(etter engelsk dead weight)
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
2 ekstravekt på veddeløpshest
2 ekstravekt på veddeløpshest
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
1 mål for et skips største tillatte lastevekt
2 ekstravekt på veddeløpshest
2 ekstravekt på veddeløpshest
døle|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dølemål
(av mål)
1 dialekt i en (fjell)dal, ofte: gudbrandsdalsmål
1 dialekt i en (fjell)dal, ofte: gudbrandsdalsmål
2 midlandsmål
2 midlandsmål
1 dialekt i en (fjell)dal, ofte: gudbrandsdalsmål
1 dialekt i en (fjell)dal, ofte: gudbrandsdalsmål
2 midlandsmål
2 midlandsmål
dølgs|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dølgsmål
(av mål, med betydning 'sak')
i uttrykket i dølgsmål i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i uttrykket i dølgsmål i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i uttrykket i dølgsmål i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i uttrykket i dølgsmål i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
i all hemmelighet, i det skjulte
fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
: fødsel i dølgsmålfødsel i dølgsmål
eksplisitt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet eksplisitt
(eks´- el. -sit´t; av latin explicitus 'utfoldet, forklart'; se implisitt)
1 klart sagt, tydelig, uttrykkelig; motsatt implisitt
et eksplisitt målet eksplisitt mål
: et eksplisitt målet eksplisitt mål
1 klart sagt, tydelig, uttrykkelig; motsatt implisitt
et eksplisitt målet eksplisitt mål
: et eksplisitt målet eksplisitt mål
2 som adverb:
gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
: gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
2 som adverb:
gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
: gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
3 mat. som er gitt direkte
en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
: en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
3 mat. som er gitt direkte
en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
: en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
1 klart sagt, tydelig, uttrykkelig; motsatt implisitt
et eksplisitt målet eksplisitt mål
: et eksplisitt målet eksplisitt mål
1 klart sagt, tydelig, uttrykkelig; motsatt implisitt
et eksplisitt målet eksplisitt mål
: et eksplisitt målet eksplisitt mål
2 som adverb:
gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
: gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
2 som adverb:
gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
: gjøre eksplisitt greie forgjøre eksplisitt greie for / forutsetningene kommer aldri eksplisitt til syneforutsetningene kommer aldri eksplisitt til syne
3 mat. som er gitt direkte
en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
: en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
3 mat. som er gitt direkte
en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
: en eksplisitt funksjonen eksplisitt funksjon
ekspropriere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ekspropriere
(gjennom fransk, fra middelalderlatin, av latin eks- og proprius 'egen') foreta ekspropriasjon
kommunen eksproprierte ti mål av garden til tomterkommunen eksproprierte ti mål av garden til tomter / ekspropriere jordekspropriere jord
: kommunen eksproprierte ti mål av garden til tomterkommunen eksproprierte ti mål av garden til tomter / ekspropriere jordekspropriere jord
foreta ekspropriasjon
kommunen eksproprierte ti mål av garden til tomterkommunen eksproprierte ti mål av garden til tomter / ekspropriere jordekspropriere jord
: kommunen eksproprierte ti mål av garden til tomterkommunen eksproprierte ti mål av garden til tomter / ekspropriere jordekspropriere jord
e-mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet e-mål
(av mål) dialekt eller nynorsk skriftmål som bruker endelsen -e, særlig i infinitiv og svake hunkjønnsord, for eksempel å lese, ei vise; til forskjell fra a-mål 1 dialekt eller nynorsk skriftmål som bruker endelsen -e, særlig i infinitiv og svake hunkjønnsord, for eksempel å lese, ei vise; til forskjell fra a-mål 1
ende|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet endemål
(av II mål) sluttmål; intensjon sluttmål; intensjon
I eng m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eng
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet eng
(norrønt eng) gressmark (til slått)
blomstereng, kløverengblomstereng, kløvereng / åker og engåker og eng / ha 20 mål engha 20 mål eng / grønne engergrønne enger
: blomstereng, kløverengblomstereng, kløvereng / åker og engåker og eng / ha 20 mål engha 20 mål eng / grønne engergrønne enger
gressmark (til slått)
blomstereng, kløverengblomstereng, kløvereng / åker og engåker og eng / ha 20 mål engha 20 mål eng / grønne engergrønne enger
: blomstereng, kløverengblomstereng, kløvereng / åker og engåker og eng / ha 20 mål engha 20 mål eng / grønne engergrønne enger
enhet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet enhet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet enhet
(etter tysk; av I en)
1 helhet; sammenheng
søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
: søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
//
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
1 helhet; sammenheng
søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
: søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
//
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
2 selvstendig del (av en større helhet)
skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
: skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
//
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
2 selvstendig del (av en større helhet)
skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
: skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
//
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
3 grunnstørrelse i et målsystem
dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
: dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
3 grunnstørrelse i et målsystem
dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
: dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
1 helhet; sammenheng
søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
: søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
//
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
1 helhet; sammenheng
søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
: søke enheten i mangfoldetsøke enheten i mangfoldet / oppleve et kunstverk som en enhetoppleve et kunstverk som en enhet
//
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
gå opp i en høyere enhet særlig om motsetninger: forenes særlig om motsetninger: forenes
2 selvstendig del (av en større helhet)
skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
: skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
//
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
2 selvstendig del (av en større helhet)
skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
: skifte koplingsenhetskifte koplingsenhet / produsere 100 enheter i døgnetprodusere 100 enheter i døgnet
//
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
militær enhet avdeling i forsvaret avdeling i forsvaret
3 grunnstørrelse i et målsystem
dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
: dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
3 grunnstørrelse i et målsystem
dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
: dekadisk enhetdekadisk enhet / fôrenhet, myntenhet, målenhetfôrenhet, myntenhet, målenhet
ett|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ettmål
(fra lavtysk eller nederlandsk av et- 'tilbake' og maal 'tid', egentlig 'døgn') i sjømannsspråk: tidsrom fra klokka 12 én dag til klokka 12 neste dag i sjømannsspråk: tidsrom fra klokka 12 én dag til klokka 12 neste dag
evaluere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet evaluere
(fra fransk 'vurdere', av gammelfransk value 'verdi')
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
1 verdsette, vurdere; beregne mål, vekt og myntsorters verdi
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
2 vurdere elevprestasjon, gi karakterer for
fem|meter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet femmeter
(av I -meter) i fotball: linje fem meter fra mål; avsats i stupetårn fem meter over vannet
stupe fra femmeterenstupe fra femmeteren
: stupe fra femmeterenstupe fra femmeteren
i fotball: linje fem meter fra mål; avsats i stupetårn fem meter over vannet
stupe fra femmeterenstupe fra femmeteren
: stupe fra femmeterenstupe fra femmeteren
ferdig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ferdig
(norrøntferðugr, trolig påvirket av lavtysk verdich, egentlig 'klar til ferd')
1 beredt, parat
jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
: jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
1 beredt, parat
jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
: jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
2 avsluttet, tilberedt, fullført
huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
: huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
2 avsluttet, tilberedt, fullført
huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
: huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
3
gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
: gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
3
gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
: gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
4 ute av dansen, passé
han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
: han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
4 ute av dansen, passé
han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
: han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
5 utslitt, utmattet
hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
: hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
5 utslitt, utmattet
hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
: hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
6 på nippet
ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
: ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
6 på nippet
ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
: ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
7 villig; klar, rede (III)
gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
: gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
7 villig; klar, rede (III)
gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
: gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
1 beredt, parat
jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
: jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
1 beredt, parat
jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
: jeg er ferdig til å drajeg er ferdig til å dra / klar, ferdig, gå!klar, ferdig, gå!
2 avsluttet, tilberedt, fullført
huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
: huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
2 avsluttet, tilberedt, fullført
huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
: huset, arbeidet, maten er ferdighuset, arbeidet, maten er ferdig / det ferdige produktetdet ferdige produktet / få, ha ferdig noefå, ha ferdig noe
3
gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
: gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
3
gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
: gjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avsluttegjøre seg, bli ferdig med noe få gjort, avslutte / jeg er snart ferdig har snart gjort detjeg er snart ferdig har snart gjort det
4 ute av dansen, passé
han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
: han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
4 ute av dansen, passé
han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
: han er ferdig som politiker etter dettehan er ferdig som politiker etter dette / jeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjørejeg er ferdig med henne vil ikke ha mer med henne å gjøre / ferdig med det! det er ikke mer å diskutereferdig med det! det er ikke mer å diskutere
5 utslitt, utmattet
hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
: hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
5 utslitt, utmattet
hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
: hun var helt ferdig da hun kom i målhun var helt ferdig da hun kom i mål
6 på nippet
ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
: ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
6 på nippet
ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
: ferdig til å sprekkeferdig til å sprekke / sprekkeferdigsprekkeferdig
7 villig; klar, rede (III)
gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
: gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
7 villig; klar, rede (III)
gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
: gifteferdiggifteferdig / ferdig til stridferdig til strid
fjern|styrt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fjernstyrt
fjernstyrt våpen (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler
fjernstyrt våpen (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler
fjernstyrt våpen (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler
fjernstyrt våpen (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler (etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler
fjernstyrt våpen etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler etter engelsk) prosjektil som kan dirigeres mot et mål ved elektroniske hjelpemidler
fjære|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fjæremål
; el. fjøre|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fjøremål
(av II mål) laveste nivå sjøen faller til; motsatt flomål laveste nivå sjøen faller til; motsatt flomål
fjøre|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fjøremål
; el. fjære|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fjæremål
flate|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet flatemål
(av II mål) fellesbetegnelse for enheter som brukes ved måling av flateinnhold fellesbetegnelse for enheter som brukes ved måling av flateinnhold
flo|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet flomål
(av II flo og II mål)
1 vannlinje for middel høyvann
1 vannlinje for middel høyvann
2 overflødd del av strand ved flo sjø
2 overflødd del av strand ved flo sjø
1 vannlinje for middel høyvann
1 vannlinje for middel høyvann
2 overflødd del av strand ved flo sjø
2 overflødd del av strand ved flo sjø
II fluid a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fluid
(latin fluidus 'flytende') lettflytende; i mål: angir at den etterfølgende enheten er en volumenhet lettflytende; i mål: angir at den etterfølgende enheten er en volumenhet
fluiditet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fluiditet
betegnelse eller mål for hvor lett en væske renner; motsatt viskositet betegnelse eller mål for hvor lett en væske renner; motsatt viskositet
folk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet folk
(norrønt folk)
1 innbyggere i et land, nasjon
det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
: det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
1 innbyggere i et land, nasjon
det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
: det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
2 i bestemt form: borgerne, undersåttene i et land
herskerne og folketherskerne og folket
: herskerne og folketherskerne og folket
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
2 i bestemt form: borgerne, undersåttene i et land
herskerne og folketherskerne og folket
: herskerne og folketherskerne og folket
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
3 ansatte; mannskap
mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
: mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
3 ansatte; mannskap
mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
: mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
4 stand, yrkesgruppe, interessegruppe, særlig i sammensetninger:
embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
: embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
4 stand, yrkesgruppe, interessegruppe, særlig i sammensetninger:
embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
: embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
5 innbyggere
folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
: folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
5 innbyggere
folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
: folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
6 forsamling; mennesker, personer
treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
: treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
6 forsamling; mennesker, personer
treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
: treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
7 folk flest
folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
: folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
7 folk flest
folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
: folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
8 fremmede, gjester
det kommer folkdet kommer folk
: det kommer folkdet kommer folk
8 fremmede, gjester
det kommer folkdet kommer folk
: det kommer folkdet kommer folk
1 innbyggere i et land, nasjon
det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
: det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
1 innbyggere i et land, nasjon
det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
: det norske folkdet norske folk / folket vårtfolket vårt / være ett folkvære ett folk
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// rase (I), stamme (I,4), folkegruppe
alle folk i verdenalle folk i verden
: alle folk i verdenalle folk i verden
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
// slekt
være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
: være av godt folkvære av godt folk / ligne folket sittligne folket sitt
2 i bestemt form: borgerne, undersåttene i et land
herskerne og folketherskerne og folket
: herskerne og folketherskerne og folket
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
2 i bestemt form: borgerne, undersåttene i et land
herskerne og folketherskerne og folket
: herskerne og folketherskerne og folket
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
// de brede lag, allmennheten
en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
: en mann av folketen mann av folket / folkets røstfolkets røst
3 ansatte; mannskap
mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
: mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
3 ansatte; mannskap
mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
: mangle, leie, hyre folkmangle, leie, hyre folk / han behandler folkene sine godthan behandler folkene sine godt / onnefolkonnefolk
4 stand, yrkesgruppe, interessegruppe, særlig i sammensetninger:
embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
: embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
4 stand, yrkesgruppe, interessegruppe, særlig i sammensetninger:
embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
: embetsfolk, sjøfolkembetsfolk, sjøfolk / næringslivets folknæringslivets folk / avholdsfolk, høyrefolk, målfolkavholdsfolk, høyrefolk, målfolk
5 innbyggere
folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
: folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
5 innbyggere
folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
: folket på garden, i bygdafolket på garden, i bygda
6 forsamling; mennesker, personer
treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
: treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
6 forsamling; mennesker, personer
treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
: treffe folktreffe folk / folk på gatafolk på gata / (bryllups)folket satte seg(bryllups)folket satte seg / leve, oppføre seg som folk ordentligleve, oppføre seg som folk ordentlig / folk og fefolk og fe
7 folk flest
folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
: folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
7 folk flest
folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
: folk sier at ...folk sier at ... / folk er rarefolk er rare
8 fremmede, gjester
det kommer folkdet kommer folk
: det kommer folkdet kommer folk
8 fremmede, gjester
det kommer folkdet kommer folk
: det kommer folkdet kommer folk
folke|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet folkemål
(av mål; trolig først brukt av Wergeland, 1832)
1 mannemål
1 mannemål
2 talemål som ikke er normert av skriftspråket; til forskjell fra riksmål 1
2 talemål som ikke er normert av skriftspråket; til forskjell fra riksmål 1
1 mannemål
1 mannemål
2 talemål som ikke er normert av skriftspråket; til forskjell fra riksmål 1
2 talemål som ikke er normert av skriftspråket; til forskjell fra riksmål 1
for fulle mugger i fullt mål, helt ut i fullt mål, helt ut
fôr|enhet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fôrenhet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fôrenhet
mål for nettoenergi i fôret og for dyras energibehov, forkorting f._e.
//
nordisk fôrenhet fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann
nordisk fôrenhet fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann
mål for nettoenergi i fôret og for dyras energibehov, forkorting f._e.
//
nordisk fôrenhet fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann
nordisk fôrenhet fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann fôrverdi av 1 kg bygg med 14 % vann
for|følge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet forfølge
(etter lavtysk; av II for- og III følge)
1 følge etter for å fange, drepe; etterspore
forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
: forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
1 følge etter for å fange, drepe; etterspore
forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
: forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
2 følge og plage
minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
: minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
2 følge og plage
minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
: minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
3 etterstrebe; fortsette
forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
: forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
//
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
3 etterstrebe; fortsette
forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
: forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
//
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
4 bringe for retten
forfølge en sakforfølge en sak
: forfølge en sakforfølge en sak
4 bringe for retten
forfølge en sakforfølge en sak
: forfølge en sakforfølge en sak
1 følge etter for å fange, drepe; etterspore
forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
: forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
1 følge etter for å fange, drepe; etterspore
forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
: forfølge byttet, tyvenforfølge byttet, tyven
2 følge og plage
minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
: minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
2 følge og plage
minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
: minnene forfølger henneminnene forfølger henne / forfølge opposisjonelleforfølge opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyldbli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhellkjenne seg forfulgt av uhell
3 etterstrebe; fortsette
forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
: forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
//
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
3 etterstrebe; fortsette
forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
: forfølge en idé, et målforfølge en idé, et mål / forfølge en tankegangforfølge en tankegang
//
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
forfølge suksessen utnytte suksessen maksimalt utnytte suksessen maksimalt
4 bringe for retten
forfølge en sakforfølge en sak
: forfølge en sakforfølge en sak
4 bringe for retten
forfølge en sakforfølge en sak
: forfølge en sakforfølge en sak
for|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet formål
(av I for- og II mål) tanke (I), hensikt, plan (I); endelig mål, sikte; sak
gi til et godt formålgi til et godt formål / hva er formålet med reisen?hva er formålet med reisen? / ikke tjene noe formålikke tjene noe formål / med formål ekteskapmed formål ekteskap / svare til formåletsvare til formålet
: gi til et godt formålgi til et godt formål / hva er formålet med reisen?hva er formålet med reisen? / ikke tjene noe formålikke tjene noe formål / med formål ekteskapmed formål ekteskap / svare til formåletsvare til formålet
tanke (I), hensikt, plan (I); endelig mål, sikte; sak
gi til et godt formålgi til et godt formål / hva er formålet med reisen?hva er formålet med reisen? / ikke tjene noe formålikke tjene noe formål / med formål ekteskapmed formål ekteskap / svare til formåletsvare til formålet
: gi til et godt formålgi til et godt formål / hva er formålet med reisen?hva er formålet med reisen? / ikke tjene noe formålikke tjene noe formål / med formål ekteskapmed formål ekteskap / svare til formåletsvare til formålet
formåls|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet formålsløs
; el. formåls|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet formålslaus
uten verdi; uten mål og med
formålsløs vandringformålsløs vandring / formålsløst arbeidformålsløst arbeid
: formålsløs vandringformålsløs vandring / formålsløst arbeidformålsløst arbeid
uten verdi; uten mål og med
formålsløs vandringformålsløs vandring / formålsløst arbeidformålsløst arbeid
: formålsløs vandringformålsløs vandring / formålsløst arbeidformålsløst arbeid
formåls|paragraf m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet formålsparagraf
paragraf som uttrykker et overordnet mål
skolens formålsparagrafskolens formålsparagraf / kristen formålsparagrafkristen formålsparagraf
: skolens formålsparagrafskolens formålsparagraf / kristen formålsparagrafkristen formålsparagraf
paragraf som uttrykker et overordnet mål
skolens formålsparagrafskolens formålsparagraf / kristen formålsparagrafkristen formålsparagraf
: skolens formålsparagrafskolens formålsparagraf / kristen formålsparagrafkristen formålsparagraf
for|svarer m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet forsvarer
noen som forsvarer, særlig
1 jur. advokat som forsvarer en tiltalt i retten
1 jur. advokat som forsvarer en tiltalt i retten
2 i idrett: lagspiller som ligger langt tilbake og har som hovedoppgave å forsvare eget mål
2 i idrett: lagspiller som ligger langt tilbake og har som hovedoppgave å forsvare eget mål
noen som forsvarer, særlig
1 jur. advokat som forsvarer en tiltalt i retten
1 jur. advokat som forsvarer en tiltalt i retten
2 i idrett: lagspiller som ligger langt tilbake og har som hovedoppgave å forsvare eget mål
2 i idrett: lagspiller som ligger langt tilbake og har som hovedoppgave å forsvare eget mål
for|søke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet forsøke
(etter lavtysk, tysk egentlig 'søke mot et mål'; av II for- og søke)
1 prøve (II,3)
forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
: forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
1 prøve (II,3)
forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
: forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
2 refleksivt: prøve (uten å få til)
elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
: elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
//
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
2 refleksivt: prøve (uten å få til)
elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
: elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
//
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
1 prøve (II,3)
forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
: forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
1 prøve (II,3)
forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
: forsøke alle midler, utveierforsøke alle midler, utveier / forsøk å ta deg sammen!forsøk å ta deg sammen! / forsøk en gang til!forsøk en gang til!
2 refleksivt: prøve (uten å få til)
elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
: elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
//
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
2 refleksivt: prøve (uten å få til)
elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
: elevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignendeelevene forsøkte seg prøvde å provosere, lage bråk (II) eller lignende / forsøke seg som skuespillerforsøke seg som skuespiller
//
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
forsøke seg på noen gjøre tilnærmelser overfor noen gjøre tilnærmelser overfor noen
fram adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet fram
; el. frem adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet frem
(norrønt fram 'god, gjev') i forbindelse med verb, se også under de enkelte verbene
1 i den retningen en ser eller farer, framover mot et visst mål, ofte i overført betydning
fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
: fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
1 i den retningen en ser eller farer, framover mot et visst mål, ofte i overført betydning
fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
: fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
2 ut over
fram gjennom tidenefram gjennom tidene
: fram gjennom tidenefram gjennom tidene
2 ut over
fram gjennom tidenefram gjennom tidene
: fram gjennom tidenefram gjennom tidene
3 til ende, til målet
komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
: komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
3 til ende, til målet
komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
: komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
4 til stede, til syne, ut i dagen, ut
bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
: bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
4 til stede, til syne, ut i dagen, ut
bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
: bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
i forbindelse med verb, se også under de enkelte verbene
1 i den retningen en ser eller farer, framover mot et visst mål, ofte i overført betydning
fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
: fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
1 i den retningen en ser eller farer, framover mot et visst mål, ofte i overført betydning
fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
: fare framfare fram / ture framture fram / spørre seg framspørre seg fram / komme seg opp og fram i verdenkomme seg opp og fram i verden / ha noe å se fram tilha noe å se fram til / fram og tilbakefram og tilbake / beint fram, bent frembeint fram, bent frem / ende fram; jamfør endeframende fram; jamfør endefram
2 ut over
fram gjennom tidenefram gjennom tidene
: fram gjennom tidenefram gjennom tidene
2 ut over
fram gjennom tidenefram gjennom tidene
: fram gjennom tidenefram gjennom tidene
3 til ende, til målet
komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
: komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
3 til ende, til målet
komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
: komme framkomme fram / finne framfinne fram / det er langt framdet er langt fram / nå, vinne fram også: lykkesnå, vinne fram også: lykkes / bære fram et fosterbære fram et foster / fram paprika dyrkefram paprika dyrke
4 til stede, til syne, ut i dagen, ut
bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
: bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
4 til stede, til syne, ut i dagen, ut
bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
: bryte frambryte fram / vise (seg) framvise (seg) fram / piple frampiple fram / bære, si fram en hilsenbære, si fram en hilsen / legge fram en saklegge fram en sak / sannheten skal framsannheten skal fram / det går fram av sammenhengendet går fram av sammenhengen / illustrasjonen får fram det den skal viseillustrasjonen får fram det den skal vise / det kommer ikke klart framdet kommer ikke klart fram / lokke fram smiletlokke fram smilet
freds|bevegelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fredsbevegelse
bevegelse som har som mål å motvirke hat og uvilje mellom folkene, og særlig å motarbeide krig som middel til å avgjøre konflikter mellom stater bevegelse som har som mål å motvirke hat og uvilje mellom folkene, og særlig å motarbeide krig som middel til å avgjøre konflikter mellom stater
full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet full
(norrønt fullr)
1 med maksimalt innhold, fylt
et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
: et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
//
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i //
i fullt mål rikelig rikelig
i fullt mål rikelig rikelig //
for fulle mugger for fullt for fullt
for fulle mugger for fullt for fullt //
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre //
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
1 med maksimalt innhold, fylt
et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
: et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
//
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i //
i fullt mål rikelig rikelig
i fullt mål rikelig rikelig //
for fulle mugger for fullt for fullt
for fulle mugger for fullt for fullt //
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre //
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
2 fullstendig, komplett, hel (I), uavgrenset, sterk
fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
: fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
2 fullstendig, komplett, hel (I), uavgrenset, sterk
fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
: fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
3 som adverb: helt ut, i alle deler
stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
: stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
//
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig //
til fulle til gagns til gagns
til fulle til gagns til gagns //
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart //
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
3 som adverb: helt ut, i alle deler
stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
: stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
//
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig //
til fulle til gagns til gagns
til fulle til gagns til gagns //
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart //
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
4 beruset
drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
: drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
4 beruset
drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
: drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
1 med maksimalt innhold, fylt
et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
: et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
//
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i //
i fullt mål rikelig rikelig
i fullt mål rikelig rikelig //
for fulle mugger for fullt for fullt
for fulle mugger for fullt for fullt //
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre //
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
1 med maksimalt innhold, fylt
et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
: et fullt glass med vannet fullt glass med vann / slå koppen fullslå koppen full / ha fullt programha fullt program / få, skyte fullt husfå, skyte fullt hus / skrike av full halsskrike av full hals / i full(t) monni full(t) monn / være full av ideer, undring, entusiasmevære full av ideer, undring, entusiasme / ha fullt opp av, med noe rikelig, flustha fullt opp av, med noe rikelig, flust
//
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i
ta munnen for full ta for sterkt i ta for sterkt i //
i fullt mål rikelig rikelig
i fullt mål rikelig rikelig //
for fulle mugger for fullt for fullt
for fulle mugger for fullt for fullt //
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre
ha hendene fulle ha mye å gjøre ha mye å gjøre //
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
fullt hus med alle plasser opptatt; (få) toppresultat med alle plasser opptatt; (få) toppresultat
2 fullstendig, komplett, hel (I), uavgrenset, sterk
fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
: fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
2 fullstendig, komplett, hel (I), uavgrenset, sterk
fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
: fullt navnfullt navn / full stilling, lønn, prisfull stilling, lønn, pris / full utdanningfull utdanning / full kvotefull kvote / være i full standvære i full stand / i fullt alvor, sinnei fullt alvor, sinne / være i sin fulle rettvære i sin fulle rett / stå i full blomst, luestå i full blomst, lue / ha full kontrollha full kontroll / full stoppfull stopp / full erstatningfull erstatning / være ved full bevissthetvære ved full bevissthet / være ved sine fulle femvære ved sine fulle fem / for full musikkfor full musikk / full fart, innsatsfull fart, innsats / full storm, vinterfull storm, vinter
3 som adverb: helt ut, i alle deler
stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
: stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
//
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig //
til fulle til gagns til gagns
til fulle til gagns til gagns //
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart //
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
3 som adverb: helt ut, i alle deler
stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
: stå fullt på høydestå fullt på høyde / tro fullt og fast påtro fullt og fast på / ikke fullt så myeikke fullt så mye
//
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig
fullt ut aldeles, fullstendig aldeles, fullstendig //
til fulle til gagns til gagns
til fulle til gagns til gagns //
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart
for fullt (gå) med toppfart (gå) med toppfart //
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
like fullt likevel, ikke desto mindre, enda likevel, ikke desto mindre, enda
4 beruset
drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
: drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
4 beruset
drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
: drikke seg fulldrikke seg full / av barn og fulle folk får en høre sannhetenav barn og fulle folk får en høre sannheten / dørgende fulldørgende full
fylking m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fylking
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fylking
(norrønt fylking) om eldre forhold: hær oppstilt til slag; i overført betydning: krets av mennesker med felles mål eller felles interesser om eldre forhold: hær oppstilt til slag; i overført betydning: krets av mennesker med felles mål eller felles interesser
III følge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet følge
(norrønt fylgja, tysk folgen)
1 ledsage, eskortere, fare etter; fare eller være sammen med
følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
: følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
//
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse //
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
1 ledsage, eskortere, fare etter; fare eller være sammen med
følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
: følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
//
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse //
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
2 avløse, komme etter
en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
: en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
2 avløse, komme etter
en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
: en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
3 dra langsetter
følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
: følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
3 dra langsetter
følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
: følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
4 rette oppmerksomheten mot, observere, oppfatte
følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
: følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
4 rette oppmerksomheten mot, observere, oppfatte
følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
: følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
5 handle i samsvar med, rette seg etter
følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
: følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
5 handle i samsvar med, rette seg etter
følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
: følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
6 være resultat eller slutning
det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
: det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
6 være resultat eller slutning
det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
: det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
7
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
7
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
1 ledsage, eskortere, fare etter; fare eller være sammen med
følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
: følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
//
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse //
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
1 ledsage, eskortere, fare etter; fare eller være sammen med
følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
: følge gjestene til dørafølge gjestene til døra / følge etter, i hælene på enfølge etter, i hælene på en / følge strømmenfølge strømmen / skal jeg følge deg et stykke?skal jeg følge deg et stykke? / han fulgte etter henne på gatahan fulgte etter henne på gata
//
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse
følge en til graven være til stede i ens begravelse være til stede i ens begravelse //
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
2 avløse, komme etter
en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
: en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
2 avløse, komme etter
en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
: en vond tid fulgteen vond tid fulgte / brev følgerbrev følger / følge etter en på tronenfølge etter en på tronen
3 dra langsetter
følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
: følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
3 dra langsetter
følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
: følg E6 til Oppdalfølg E6 til Oppdal / følge veien, sporenefølge veien, sporene
4 rette oppmerksomheten mot, observere, oppfatte
følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
: følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
4 rette oppmerksomheten mot, observere, oppfatte
følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
: følge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjerfølge begivenhetene på nært hold være til stede der begivenhetene skjer / følge med i timene være oppmerksomfølge med i timene være oppmerksom / greie å følge et resonnement, en framstillinggreie å følge et resonnement, en framstilling / følge forelesninger ta regelmessig del ifølge forelesninger ta regelmessig del i / følge med i tidenfølge med i tiden / følge med i avisene, i det som skjerfølge med i avisene, i det som skjer / følge utviklingen nøyefølge utviklingen nøye / følge en med øynenefølge en med øynene
5 handle i samsvar med, rette seg etter
følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
: følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
5 handle i samsvar med, rette seg etter
følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
: følge en innskytelse, en impulsfølge en innskytelse, en impuls / følge spillereglenefølge spillereglene / følge ens eksempel, i ens fotsporfølge ens eksempel, i ens fotspor / følge skikk og brukfølge skikk og bruk / følge kalletfølge kallet / følge sin samvittighetfølge sin samvittighet / følge loven, forskriftene, oppskriftenfølge loven, forskriftene, oppskriften
6 være resultat eller slutning
det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
: det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
6 være resultat eller slutning
det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
: det følger av seg selvdet følger av seg selv / av det følger at ...av det følger at ...
7
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
7
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
i uttrykket følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
følge en til døra i idrett: følge like til mål uten å nå igjen i idrett: følge like til mål uten å nå igjen
følge opp (etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
(etter engelsk follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere
forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
: forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisningforelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning / følge opp en suksessfølge opp en suksess / følge opp i praksisfølge opp i praksis / følge opp en sakfølge opp en sak
I adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet få
(norrønt fár)
1 som det ikke er mange av
han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
: han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
1 som det ikke er mange av
han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
: han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
2 som substantiv:
mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
: mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
2 som substantiv:
mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
: mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
1 som det ikke er mange av
han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
: han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
1 som det ikke er mange av
han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
: han er en mann av få ordhan er en mann av få ord / det blir færre og færre håndverkere stadig færredet blir færre og færre håndverkere stadig færre
2 som substantiv:
mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
: mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
2 som substantiv:
mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
: mange startet, men bare noen få kom i målmange startet, men bare noen få kom i mål / det er noe de færreste vetdet er noe de færreste vet
gauge m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet gauge
(utt geidsj; engelsk 'mål', opphavlig keltisk) mål for masketetthet, forkorting gg mål for masketetthet, forkorting gg
gave|pakke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gavepakke
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gavepakke
i overført betydning: noe en kommer lettvint til
lagets andre mål var en ren gavepakkelagets andre mål var en ren gavepakke
: lagets andre mål var en ren gavepakkelagets andre mål var en ren gavepakke
i overført betydning: noe en kommer lettvint til
lagets andre mål var en ren gavepakkelagets andre mål var en ren gavepakke
: lagets andre mål var en ren gavepakkelagets andre mål var en ren gavepakke
gi godt mål måle rikelig måle rikelig
gi igjen med renter i økt mål, dobbelt opp i økt mål, dobbelt opp
gifter|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet giftermål
(av mål, (I,3)) det å inngå ekteskap det å inngå ekteskap
gjøre|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gjøremål
(etter svensk; av mål, (I,3)) arbeidsoppgave, virksomhet
ha mange gjøremålha mange gjøremål / nyttige og unyttige gjøremålnyttige og unyttige gjøremål
: ha mange gjøremålha mange gjøremål / nyttige og unyttige gjøremålnyttige og unyttige gjøremål
arbeidsoppgave, virksomhet
ha mange gjøremålha mange gjøremål / nyttige og unyttige gjøremålnyttige og unyttige gjøremål
: ha mange gjøremålha mange gjøremål / nyttige og unyttige gjøremålnyttige og unyttige gjøremål
goal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet goal
(utt gåll; engelsk) i ballspill, særlig fotball: mål (II,7) i ballspill, særlig fotball: mål (II,7)
goalgetter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet goalgetter
(utt gåll-; engelsk) i idrett: spiller som ofte lager mål, storskårer
laget mangler en goalgetterlaget mangler en goalgetter
: laget mangler en goalgetterlaget mangler en goalgetter
i idrett: spiller som ofte lager mål, storskårer
laget mangler en goalgetterlaget mangler en goalgetter
: laget mangler en goalgetterlaget mangler en goalgetter
god a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet god
(norrønt góðr)
1 av høy kvalitet, bra, fin, gagnlig, tjenlig, skikket, dugende
i gode, gamle dageri gode, gamle dager / en god kniven god kniv / ha gode intensjonerha gode intensjoner / et godt spørsmålet godt spørsmål / ha god helse, hørsel, samvittighetha god helse, hørsel, samvittighet / en god film, bok, debatten god film, bok, debatt / gode veier, forholdgode veier, forhold / godt værgodt vær
: i gode, gamle dageri gode, gamle dager / en god kniven god kniv / ha gode intensjonerha gode intensjoner / et godt spørsmålet godt spørsmål / ha god helse, hørsel, samvittighetha god helse, hørsel, samvittighet / en god film, bok, debatten god film, bok, debatt / gode veier, forholdgode veier, forhold / godt værgodt vær
// som adverb:
mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
: mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
// som adverb:
mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
: mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
// fordelaktig
du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
: du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
// fordelaktig
du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
: du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
// som adverb:
den var god! om historie, replikk, ofte ironiskden var god! om historie, replikk, ofte ironisk / gjøre så godt en kangjøre så godt en kan / godt gjort!godt gjort!
: den var god! om historie, replikk, ofte ironiskden var god! om historie, replikk, ofte ironisk / gjøre så godt en kangjøre så godt en kan / godt gjort!godt gjort!
// som adverb:
den var god! om historie, replikk, ofte ironiskden var god! om historie, replikk, ofte ironisk / gjøre så godt en kangjøre så godt en kan / godt gjort!godt gjort!
: den var god! om historie, replikk, ofte ironiskden var god! om historie, replikk, ofte ironisk / gjøre så godt en kangjøre så godt en kan / godt gjort!godt gjort!
// som adverb:
komme godt overenskomme godt overens / hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?
: komme godt overenskomme godt overens / hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?
// som adverb:
komme godt overenskomme godt overens / hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?
: komme godt overenskomme godt overens / hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?hva skulle nå det være godt for? hva er vitsen med det?
// som substantiv, med gammel genitiv etter til:
godt! fint!godt! fint! / tvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltaltetvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltalte
: godt! fint!godt! fint! / tvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltaltetvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltalte
// som substantiv, med gammel genitiv etter til:
godt! fint!godt! fint! / tvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltaltetvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltalte
: godt! fint!godt! fint! / tvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltaltetvilen kommer tiltalte til gode blir godskrevet tiltalte
// som substantiv:
hva sier han til godt? hva har han å si?hva sier han til godt? hva har han å si?
: hva sier han til godt? hva har han å si?hva sier han til godt? hva har han å si?
// som substantiv:
hva sier han til godt? hva har han å si?hva sier han til godt? hva har han å si?
: hva sier han til godt? hva har han å si?hva sier han til godt? hva har han å si?
// som adverb:
finne det for godt å utebli utebli uten grunnfinne det for godt å utebli utebli uten grunn
: finne det for godt å utebli utebli uten grunnfinne det for godt å utebli utebli uten grunn
// som adverb:
finne det for godt å utebli utebli uten grunnfinne det for godt å utebli utebli uten grunn
: finne det for godt å utebli utebli uten grunnfinne det for godt å utebli utebli uten grunn
//
gjøre godt igjen slette ut (uenighet eller lignende) slette ut (uenighet eller lignende)
gjøre godt igjen slette ut (uenighet eller lignende) slette ut (uenighet eller lignende) //
se godt ut se sunn og frisk ut se sunn og frisk ut
se godt ut se sunn og frisk ut se sunn og frisk ut //
være god for være i stand til, greie være i stand til, greie
være god for være i stand til, greie være i stand til, greie //
ha godt av ha nytte av; være til pass for ha nytte av; være til pass for
ha godt av ha nytte av; være til pass for ha nytte av; være til pass for //
kort og godt kort sagt; rett og slett kort sagt; rett og slett
kort og godt kort sagt; rett og slett kort sagt; rett og slett //
komme godt med være nyttig å ha være nyttig å ha
komme godt med være nyttig å ha være nyttig å ha //
til gode (ha) til overs, utestående; (ha) til senere (ha) til overs, utestående; (ha) til senere
til gode (ha) til overs, utestående; (ha) til senere (ha) til overs, utestående; (ha) til senere //
så godt som så å si, praktisk talt så å si, praktisk talt
så godt som så å si, praktisk talt så å si, praktisk talt //
for godt (etter engelsk for good) for alvor; for alltid (etter engelsk for good) for alvor; for alltid
for godt (etter engelsk for good) for alvor; for alltid (etter engelsk for good) for alvor; for alltid
1 av høy kvalitet, bra, fin, gagnlig, tjenlig, skikket, dugende
i gode, gamle dageri gode, gamle dager / en god kniven god kniv / ha gode intensjonerha gode intensjoner / et godt spørsmålet godt spørsmål / ha god helse, hørsel, samvittighetha god helse, hørsel, samvittighet / en god film, bok, debatten god film, bok, debatt / gode veier, forholdgode veier, forhold / godt værgodt vær
: i gode, gamle dageri gode, gamle dager / en god kniven god kniv / ha gode intensjonerha gode intensjoner / et godt spørsmålet godt spørsmål / ha god helse, hørsel, samvittighetha god helse, hørsel, samvittighet / en god film, bok, debatten god film, bok, debatt / gode veier, forholdgode veier, forhold / godt værgodt vær
// som adverb:
mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
: mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
// som adverb:
mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
: mosjon er godt for helsa suntmosjon er godt for helsa sunt / ta seg godt ut (i det eller det antrekket)ta seg godt ut (i det eller det antrekket)
// fordelaktig
du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
: du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
// fordelaktig
du er god å hadu er god å ha / en god handelen god handel / et godt parti, gifteet godt parti, gifte
: