Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forkvakle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forkvakle
(av tysk verquackeln; beslektet med kvakksalver) ødelegge, skiple
forkvakle livet sittforkvakle livet sitt
: forkvakle livet sittforkvakle livet sitt
// brukt som adjektiv
ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
: ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
// brukt som adjektiv
ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
: ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
ødelegge, skiple
forkvakle livet sittforkvakle livet sitt
: forkvakle livet sittforkvakle livet sitt
// brukt som adjektiv
ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
: ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
// brukt som adjektiv
ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
: ha et forkvaklet syn på noeha et forkvaklet syn på noe / et forkvaklet følelseslivet forkvaklet følelsesliv
kvakke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kvakke
drive med kvakksalveri (2) drive med kvakksalveri (2)
kvakker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet kvakker
(fra svensk) kortord for kvakksalver kortord for kvakksalver
kvakker|arbeid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kvakkerarbeid
kvakksalveri (2) kvakksalveri (2)
kvakksalver m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet kvakksalver
(fra lavtysk, nederlandsk 'person som tukler med salver')
1 person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon
1 person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon
2 fusker i et fag; person som utfører håndverksarbeid uten autorisasjon
2 fusker i et fag; person som utfører håndverksarbeid uten autorisasjon
1 person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon
1 person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon
2 fusker i et fag; person som utfører håndverksarbeid uten autorisasjon
2 fusker i et fag; person som utfører håndverksarbeid uten autorisasjon
kvakksalveri n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kvakksalveri
1 ulovlig legevirksomhet
drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
: drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
1 ulovlig legevirksomhet
drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
: drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
2 fusk og fanteri; ulovlig håndverkervirksomhet
2 fusk og fanteri; ulovlig håndverkervirksomhet
1 ulovlig legevirksomhet
drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
: drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
1 ulovlig legevirksomhet
drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
: drive (med) kvakksalveridrive (med) kvakksalveri
2 fusk og fanteri; ulovlig håndverkervirksomhet
2 fusk og fanteri; ulovlig håndverkervirksomhet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forkvakle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forkvakle
(av tysk verquackeln; samanheng med kvakksalvar) øydeleggje, skiple
// brukt som adjektiv
forkvakla språkforkvakla språk
: forkvakla språkforkvakla språk
// brukt som adjektiv
forkvakla språkforkvakla språk
: forkvakla språkforkvakla språk
øydeleggje, skiple
// brukt som adjektiv
forkvakla språkforkvakla språk
: forkvakla språkforkvakla språk
// brukt som adjektiv
forkvakla språkforkvakla språk
: forkvakla språkforkvakla språk
klok a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet klok
(norrønt klókr, frå lågtysk)
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
II kvakke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kvakke
(av kvakkar) drive med kvakksalveri (2) drive med kvakksalveri (2)
kvakkar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvakkar
(svensk kvackare) forkorting for kvakksalvar forkorting for kvakksalvar
kvakkar|arbeid n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kvakkararbeid
kvakksalveri (2) kvakksalveri (2)
kvakksalvar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvakksalvar
(frå lågtysk, nederlandsk 'person som kvaklar med salver')
1 person som driv ulovleg lækjarverksemd
1 person som driv ulovleg lækjarverksemd
2 i overført tyding: fuskar i faget
2 i overført tyding: fuskar i faget
1 person som driv ulovleg lækjarverksemd
1 person som driv ulovleg lækjarverksemd
2 i overført tyding: fuskar i faget
2 i overført tyding: fuskar i faget
kvakksalveri n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kvakksalveri
1 ulovleg lækjarverksemd
drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
: drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
1 ulovleg lækjarverksemd
drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
: drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
2 fusk og fanteri
2 fusk og fanteri
1 ulovleg lækjarverksemd
drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
: drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
1 ulovleg lækjarverksemd
drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
: drive med kvakksalveridrive med kvakksalveri
2 fusk og fanteri
2 fusk og fanteri

 

Resultat pr. side