Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
and m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet and
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet and
(norrønt ǫnd)
1 svømmefugl av flere arter i andefamilien;
for eksempel fiskand, krikkand, stokkand, toppand, villand
1 svømmefugl av flere arter i andefamilien;
for eksempel fiskand, krikkand, stokkand, toppand, villand
2 and av hunkjønn; til forskjell fra andrik
2 and av hunkjønn; til forskjell fra andrik
3 kjøtt av and (1)
spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
: spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
3 kjøtt av and (1)
spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
: spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
1 svømmefugl av flere arter i andefamilien;
for eksempel fiskand, krikkand, stokkand, toppand, villand
1 svømmefugl av flere arter i andefamilien;
for eksempel fiskand, krikkand, stokkand, toppand, villand
2 and av hunkjønn; til forskjell fra andrik
2 and av hunkjønn; til forskjell fra andrik
3 kjøtt av and (1)
spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
: spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
3 kjøtt av and (1)
spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
: spise dansk and i påskenspise dansk and i påsken
aspik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aspik
(as´- el. -pik´; fra fransk av, gresk aspis 'skjold, slange') klar gelé av kjøtt- eller fiskekraft
kylling i aspikkylling i aspik
: kylling i aspikkylling i aspik
klar gelé av kjøtt- eller fiskekraft
kylling i aspikkylling i aspik
: kylling i aspikkylling i aspik
banke|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bankekjøtt
(av II banke) kjøtt til bankebiff kjøtt til bankebiff
barbecue|saus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet barbecuesaus
saus med røkt smak som særlig blir brukt til kjøtt ved grilling eller lignende saus med røkt smak som særlig blir brukt til kjøtt ved grilling eller lignende
bedervelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bedervelig
(bedær´veli) som lett blir bedervet
bedervelige matvarerbedervelige matvarer / kjøtt er lett bederveligkjøtt er lett bedervelig
: bedervelige matvarerbedervelige matvarer / kjøtt er lett bederveligkjøtt er lett bedervelig
som lett blir bedervet
bedervelige matvarerbedervelige matvarer / kjøtt er lett bederveligkjøtt er lett bedervelig
: bedervelige matvarerbedervelige matvarer / kjøtt er lett bederveligkjøtt er lett bedervelig
I bedre a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet bedre
(fra dansk, norrønt betri; komparativ av bra og god, jamfør II best)
1 dyktigere, flinkere; jamfør II best 1
være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
: være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
1 dyktigere, flinkere; jamfør II best 1
være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
: være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
2 mer tilfredsstillende eller hensiktsmessig; med høyere verdi; jamfør II best 2
ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
: ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
2 mer tilfredsstillende eller hensiktsmessig; med høyere verdi; jamfør II best 2
ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
: ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
3 mindre syk eller uvel; friskere
hun er bedre i daghun er bedre i dag
: hun er bedre i daghun er bedre i dag
3 mindre syk eller uvel; friskere
hun er bedre i daghun er bedre i dag
: hun er bedre i daghun er bedre i dag
4 som gir større nytelse eller velvære; jamfør II best 3
fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
: fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
4 som gir større nytelse eller velvære; jamfør II best 3
fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
: fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
5 i større monn; rikeligere; jamfør II best 4
flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
: flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
5 i større monn; rikeligere; jamfør II best 4
flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
: flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
6 mer moralsk (2); mer storsinnet; edlere; jamfør II best 5
bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
: bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
6 mer moralsk (2); mer storsinnet; edlere; jamfør II best 5
bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
: bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
7 i større grad gyldig eller begrunnet; jamfør II best 6
gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
: gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
7 i større grad gyldig eller begrunnet; jamfør II best 6
gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
: gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
8 som har høy posisjon i samfunnet; fornem; jamfør II best 7
være av bedre familievære av bedre familie
: være av bedre familievære av bedre familie
8 som har høy posisjon i samfunnet; fornem; jamfør II best 7
være av bedre familievære av bedre familie
: være av bedre familievære av bedre familie
9 brukt som adverb: mer intenst; grundigere; tydeligere; jamfør II best 9
dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
: dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
9 brukt som adverb: mer intenst; grundigere; tydeligere; jamfør II best 9
dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
: dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
10 uten tydelig sammenligning: mer enn middels god
en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
: en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
10 uten tydelig sammenligning: mer enn middels god
en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
: en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
1 dyktigere, flinkere; jamfør II best 1
være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
: være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
1 dyktigere, flinkere; jamfør II best 1
være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
: være bedre i fransk enn i matematikkvære bedre i fransk enn i matematikk
2 mer tilfredsstillende eller hensiktsmessig; med høyere verdi; jamfør II best 2
ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
: ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
2 mer tilfredsstillende eller hensiktsmessig; med høyere verdi; jamfør II best 2
ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
: ha en bedre sykkel enn de andreha en bedre sykkel enn de andre / en bedre løsningen bedre løsning / et bedre forslaget bedre forslag / stort bedre kan det ikke blistort bedre kan det ikke bli / det gikk ikke bedre enn at …det gikk ikke bedre enn at … / det er bedre å ta togetdet er bedre å ta toget / det er bedre å gjøre det slikdet er bedre å gjøre det slik / handle mot bedre vitendehandle mot bedre vitende
3 mindre syk eller uvel; friskere
hun er bedre i daghun er bedre i dag
: hun er bedre i daghun er bedre i dag
3 mindre syk eller uvel; friskere
hun er bedre i daghun er bedre i dag
: hun er bedre i daghun er bedre i dag
4 som gir større nytelse eller velvære; jamfør II best 3
fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
: fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
4 som gir større nytelse eller velvære; jamfør II best 3
fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
: fisk er bedre enn kjøttfisk er bedre enn kjøtt / håp om bedre tiderhåp om bedre tider
5 i større monn; rikeligere; jamfør II best 4
flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
: flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
5 i større monn; rikeligere; jamfør II best 4
flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
: flytte ut av byen for å få bedre plassflytte ut av byen for å få bedre plass / jeg skal gjøre det når jeg får bedre tidjeg skal gjøre det når jeg får bedre tid / bedre lykke neste gangbedre lykke neste gang
6 mer moralsk (2); mer storsinnet; edlere; jamfør II best 5
bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
: bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
6 mer moralsk (2); mer storsinnet; edlere; jamfør II best 5
bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
: bli et bedre menneskebli et bedre menneske / komme på bedre tankerkomme på bedre tanker / være bedre enn sitt ryktevære bedre enn sitt rykte
7 i større grad gyldig eller begrunnet; jamfør II best 6
gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
: gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
7 i større grad gyldig eller begrunnet; jamfør II best 6
gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
: gjøre sin bedre odelsrett gjeldendegjøre sin bedre odelsrett gjeldende / panteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens kravpanteheftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav
8 som har høy posisjon i samfunnet; fornem; jamfør II best 7
være av bedre familievære av bedre familie
: være av bedre familievære av bedre familie
8 som har høy posisjon i samfunnet; fornem; jamfør II best 7
være av bedre familievære av bedre familie
: være av bedre familievære av bedre familie
9 brukt som adverb: mer intenst; grundigere; tydeligere; jamfør II best 9
dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
: dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
9 brukt som adverb: mer intenst; grundigere; tydeligere; jamfør II best 9
dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
: dette liker jeg bedredette liker jeg bedre / hør bedre etterhør bedre etter / du må forklare deg bedredu må forklare deg bedre / forstå bedre hva som trengsforstå bedre hva som trengs
10 uten tydelig sammenligning: mer enn middels god
en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
: en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
10 uten tydelig sammenligning: mer enn middels god
en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
: en bedre middagen bedre middag / den siste boka hans hører med til hans bedreden siste boka hans hører med til hans bedre
bein|fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet beinfri
; el. ben|fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet benfri
om kjøtt og fisk: uten bein; jamfør I fri 15
en beinfri filet av torsken beinfri filet av torsk / beinfritt lammekjøttbeinfritt lammekjøtt
: en beinfri filet av torsken beinfri filet av torsk / beinfritt lammekjøttbeinfritt lammekjøtt
om kjøtt og fisk: uten bein; jamfør I fri 15
en beinfri filet av torsken beinfri filet av torsk / beinfritt lammekjøttbeinfritt lammekjøtt
: en beinfri filet av torsken beinfri filet av torsk / beinfritt lammekjøttbeinfritt lammekjøtt
I biff m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biff
(av engelsk beef)
1 mindre stykke (okse)kjøtt, raskt brunet
en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
: en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
1 mindre stykke (okse)kjøtt, raskt brunet
en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
: en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
2 matrett som ligner biff (I,1)
biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm
: biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm; som etterledd i ord som hvalbiff, seibiff
2 matrett som ligner biff (I,1)
biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm
: biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm; som etterledd i ord som hvalbiff, seibiff
3
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
3
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
1 mindre stykke (okse)kjøtt, raskt brunet
en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
: en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
1 mindre stykke (okse)kjøtt, raskt brunet
en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
: en mør og saftig biffen mør og saftig biff / biff med bearnéssausbiff med bearnéssaus
2 matrett som ligner biff (I,1)
biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm
: biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm; som etterledd i ord som hvalbiff, seibiff
2 matrett som ligner biff (I,1)
biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm
: biff à la Lindstrømbiff à la Lindstrøm; som etterledd i ord som hvalbiff, seibiff
3
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
3
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
i uttrykket greie biffen overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave overvinne vanskene; lykkes i å utføre en vanskelig oppgave
biff|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet biffkjøtt
kjøtt som egner seg til biff (I,1) kjøtt som egner seg til biff (I,1)
blad|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bladkjøtt
grunnvev i blad (1) grunnvev i blad (1)
blod n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blod
(norrønt blóð)
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
1 hos mennesker og høyerestående dyr: rød væske som hjertet pumper gjennom kroppen, og som fører oksygen og andre næringsstoffer til kroppscellene og avfallsstoffer bort fra dem
slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
: slåss så blodet rennerslåss så blodet renner / slå, rive, skjære seg til blodsslå, rive, skjære seg til blods / ofre, våge liv og blodofre, våge liv og blod
//
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
2 blod som symbol for sjele- og følelseslivet
//
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser
slå kaldt vann i blodet på en dempe sterke følelser dempe sterke følelser //
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom
sette vondt blod mellom så splid, uvennskap mellom så splid, uvennskap mellom //
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur
gå en i blodet bli en del av ens natur bli en del av ens natur //
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter
nytt blod nye og friske krefter nye og friske krefter //
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
3 blod som symbol for slektsegenskaper
blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
: blod er tykkere enn vann se tjukk (2)blod er tykkere enn vann se tjukk (2) / være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2)være av blått blod, ha blått blod i årene være adelig ; se blå (2) / det flyter noen dråper russisk blod i årene hennesdet flyter noen dråper russisk blod i årene hennes / han har arvet farens urolige blodhan har arvet farens urolige blod
//
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
II bolle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bolle
(fra lavtysk 'rundt hvetebrød'; samme opprinnelse som I bolle)
1 lite, rundt bakverk
boller og brusboller og brus
: boller og brusboller og brus; som etterledd i ord som hvetebolle, skillingsbolle
1 lite, rundt bakverk
boller og brusboller og brus
: boller og brusboller og brus; som etterledd i ord som hvetebolle, skillingsbolle
2 rund klump av farse med kjøtt eller fisk i;
som etterledd i ord som fiskebolle, kjøttbolle
2 rund klump av farse med kjøtt eller fisk i;
som etterledd i ord som fiskebolle, kjøttbolle
3
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
//
ha bolle i ovnen være gravid være gravid
ha bolle i ovnen være gravid være gravid //
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
3
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
//
ha bolle i ovnen være gravid være gravid
ha bolle i ovnen være gravid være gravid //
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
1 lite, rundt bakverk
boller og brusboller og brus
: boller og brusboller og brus; som etterledd i ord som hvetebolle, skillingsbolle
1 lite, rundt bakverk
boller og brusboller og brus
: boller og brusboller og brus; som etterledd i ord som hvetebolle, skillingsbolle
2 rund klump av farse med kjøtt eller fisk i;
som etterledd i ord som fiskebolle, kjøttbolle
2 rund klump av farse med kjøtt eller fisk i;
som etterledd i ord som fiskebolle, kjøttbolle
3
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
//
ha bolle i ovnen være gravid være gravid
ha bolle i ovnen være gravid være gravid //
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
3
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
andre boller forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
forandring
her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
: her skal det bli andre bollerher skal det bli andre boller
//
ha bolle i ovnen være gravid være gravid
ha bolle i ovnen være gravid være gravid //
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
ta seg en bolle ta det rolig ta det rolig
buljong m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet buljong
(av fransk bouiller 'koke') kraft etter koking av kjøtt, bein, fisk eller grønnsaker, brukt som ingrediens i mat eller som suppe
drikke en kopp varm buljongdrikke en kopp varm buljong / spe med kraft eller buljongspe med kraft eller buljong
: drikke en kopp varm buljongdrikke en kopp varm buljong / spe med kraft eller buljongspe med kraft eller buljong
kraft etter koking av kjøtt, bein, fisk eller grønnsaker, brukt som ingrediens i mat eller som suppe
drikke en kopp varm buljongdrikke en kopp varm buljong / spe med kraft eller buljongspe med kraft eller buljong
: drikke en kopp varm buljongdrikke en kopp varm buljong / spe med kraft eller buljongspe med kraft eller buljong
børek m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet børek
bakverk fylt med kjøtt, ost og spinat, egg, poteter og annet bakverk fylt med kjøtt, ost og spinat, egg, poteter og annet
chop suey m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chop suey
(sjåpsu´i el. tsjåpsu´i; gjennom engelsk, fra kinesisk 'blandede biter') kinesisk rett (I) av småskåret kjøtt og ulike grønnsaker i saus kinesisk rett (I) av småskåret kjøtt og ulike grønnsaker i saus
couscous m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet couscous
(kos´kos; fra arabisk 'knust smått')
1 semulegryn av hardhvete
salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
: salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
1 semulegryn av hardhvete
salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
: salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
2 krydret matrett av dampet couscous (1) med kjøtt, grønnsaker eller frukt
mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
: mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
2 krydret matrett av dampet couscous (1) med kjøtt, grønnsaker eller frukt
mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
: mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
1 semulegryn av hardhvete
salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
: salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
1 semulegryn av hardhvete
salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
: salat med couscous og rekersalat med couscous og reker
2 krydret matrett av dampet couscous (1) med kjøtt, grønnsaker eller frukt
mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
: mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
2 krydret matrett av dampet couscous (1) med kjøtt, grønnsaker eller frukt
mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
: mange regner couscous som Marokkos nasjonalrettmange regner couscous som Marokkos nasjonalrett
dau|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet daukjøtt
; el. død|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dødkjøtt
1 svampet, følelsesløst vev i sår
1 svampet, følelsesløst vev i sår
2 slapp og utrent muskulatur
kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
: kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
2 slapp og utrent muskulatur
kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
: kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
3 i overført betydning: overflødig eller uproduktiv del av noe
det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
: det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
3 i overført betydning: overflødig eller uproduktiv del av noe
det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
: det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
1 svampet, følelsesløst vev i sår
1 svampet, følelsesløst vev i sår
2 slapp og utrent muskulatur
kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
: kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
2 slapp og utrent muskulatur
kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
: kvitte seg med fett og daukjøttkvitte seg med fett og daukjøtt
3 i overført betydning: overflødig eller uproduktiv del av noe
det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
: det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
3 i overført betydning: overflødig eller uproduktiv del av noe
det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
: det er mye daukjøtt i partietdet er mye daukjøtt i partiet / gruppa har litt for mye daukjøttgruppa har litt for mye daukjøtt
dyre|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dyrekjøtt
(av I dyr) kjøtt av hjortedyr kjøtt av hjortedyr
ens eget kjøtt og blod ens egne etterkommere ens egne etterkommere
I eitel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet eitel
(norrønt eitill)
1 klump eller knute som ikke er spiselig, i kjøtt eller flesk
1 klump eller knute som ikke er spiselig, i kjøtt eller flesk
2 klump eller knute som er hardere enn materialet ellers i tre, stein og lignende
2 klump eller knute som er hardere enn materialet ellers i tre, stein og lignende
3 hissig, irriterende og vanskelig person; vriompeis
3 hissig, irriterende og vanskelig person; vriompeis
1 klump eller knute som ikke er spiselig, i kjøtt eller flesk
1 klump eller knute som ikke er spiselig, i kjøtt eller flesk
2 klump eller knute som er hardere enn materialet ellers i tre, stein og lignende
2 klump eller knute som er hardere enn materialet ellers i tre, stein og lignende
3 hissig, irriterende og vanskelig person; vriompeis
3 hissig, irriterende og vanskelig person; vriompeis
eksport|forbud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet eksportforbud
forbud mot eksport (1) av en gitt vare eller til et gitt land
midlertidig eksportforbud på britisk kjøttmidlertidig eksportforbud på britisk kjøtt / de innførte eksportforbud til Tysklandde innførte eksportforbud til Tyskland
: midlertidig eksportforbud på britisk kjøttmidlertidig eksportforbud på britisk kjøtt / de innførte eksportforbud til Tysklandde innførte eksportforbud til Tyskland
forbud mot eksport (1) av en gitt vare eller til et gitt land
midlertidig eksportforbud på britisk kjøttmidlertidig eksportforbud på britisk kjøtt / de innførte eksportforbud til Tysklandde innførte eksportforbud til Tyskland
: midlertidig eksportforbud på britisk kjøttmidlertidig eksportforbud på britisk kjøtt / de innførte eksportforbud til Tysklandde innførte eksportforbud til Tyskland
I ekstrakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ekstrakt
konsentrert uttrekk, utkok (av næringsstoff)
kjøttekstrakt, maltekstraktkjøttekstrakt, maltekstrakt
: kjøttekstrakt, maltekstraktkjøttekstrakt, maltekstrakt
konsentrert uttrekk, utkok (av næringsstoff)
kjøttekstrakt, maltekstraktkjøttekstrakt, maltekstrakt
: kjøttekstrakt, maltekstraktkjøttekstrakt, maltekstrakt
I ert m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ert
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ert
(norrønt ertr flertall)
1 ettårig plante med svak stengel, grønne blader, hvite blomster og grønne eller gule frø; erteplante (2); Pisum sativum
1 ettårig plante med svak stengel, grønne blader, hvite blomster og grønne eller gule frø; erteplante (2); Pisum sativum
2 frø av ert (I,1) brukt til mat
gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
: gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
2 frø av ert (I,1) brukt til mat
gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
: gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
1 ettårig plante med svak stengel, grønne blader, hvite blomster og grønne eller gule frø; erteplante (2); Pisum sativum
1 ettårig plante med svak stengel, grønne blader, hvite blomster og grønne eller gule frø; erteplante (2); Pisum sativum
2 frø av ert (I,1) brukt til mat
gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
: gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
2 frø av ert (I,1) brukt til mat
gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
: gule og grønne ertergule og grønne erter / erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / tørkede ertertørkede erter / ordene rant ut av henne som erter av en sekkordene rant ut av henne som erter av en sekk
farse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet farse
(gjennom fransk, fra latin 'fyll')
1 hakket eller malt kjøtt eller fisk, spedd med mel, melk, egg og krydder
1 hakket eller malt kjøtt eller fisk, spedd med mel, melk, egg og krydder
2 løssluppent intrigeskuespill, parodi, komisk opptrinn
møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
: møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
2 løssluppent intrigeskuespill, parodi, komisk opptrinn
møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
: møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
1 hakket eller malt kjøtt eller fisk, spedd med mel, melk, egg og krydder
1 hakket eller malt kjøtt eller fisk, spedd med mel, melk, egg og krydder
2 løssluppent intrigeskuespill, parodi, komisk opptrinn
møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
: møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
2 løssluppent intrigeskuespill, parodi, komisk opptrinn
møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
: møtet ble en ren farsemøtet ble en ren farse
fete|vare m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fetevare
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fetevare
; el. feite|vare m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet feitevare
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet feitevare
særlig i flertall: varer som smør, ost, kjøtt og flesk særlig i flertall: varer som smør, ost, kjøtt og flesk
fersk|mat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ferskmat
kjøtt eller fisk som ikke er saltet; ferskvare; til forskjell fra saltmat kjøtt eller fisk som ikke er saltet; ferskvare; til forskjell fra saltmat
I filet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet filet
(file´; fra fransk 'nettverk')
1 langt, smalt kjøttstykke av rygg;
som etterledd i ord som indrefilet, ytrefilet
1 langt, smalt kjøttstykke av rygg;
som etterledd i ord som indrefilet, ytrefilet
2 beinfritt stykke av fisk eller kjøtt
eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person
: eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person; som etterledd i ord som kyllingfilet, torskefilet
2 beinfritt stykke av fisk eller kjøtt
eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person
: eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person; som etterledd i ord som kyllingfilet, torskefilet
1 langt, smalt kjøttstykke av rygg;
som etterledd i ord som indrefilet, ytrefilet
1 langt, smalt kjøttstykke av rygg;
som etterledd i ord som indrefilet, ytrefilet
2 beinfritt stykke av fisk eller kjøtt
eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person
: eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person; som etterledd i ord som kyllingfilet, torskefilet
2 beinfritt stykke av fisk eller kjøtt
eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person
: eksportere filet av fiskeksportere filet av fisk / beregn én filet per personberegn én filet per person; som etterledd i ord som kyllingfilet, torskefilet
filetere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet filetere
(av I filet) skjære fileter av kjøtt eller fisk
filetere seifiletere sei
: filetere seifiletere sei
// brukt som adjektiv
filetert fiskfiletert fisk
: filetert fiskfiletert fisk
// brukt som adjektiv
filetert fiskfiletert fisk
: filetert fiskfiletert fisk
skjære fileter av kjøtt eller fisk
filetere seifiletere sei
: filetere seifiletere sei
// brukt som adjektiv
filetert fiskfiletert fisk
: filetert fiskfiletert fisk
// brukt som adjektiv
filetert fiskfiletert fisk
: filetert fiskfiletert fisk
flesk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet flesk
(norrønt flesk; trolig beslektet med I flis, , opprinnelig 'noe avskåret')
1 fettlag på dyr eller person
erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
: erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
//
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr //
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp //
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten //
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
1 fettlag på dyr eller person
erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
: erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
//
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr //
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp //
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten //
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
2 svinekjøtt
2 svinekjøtt
1 fettlag på dyr eller person
erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
: erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
//
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr //
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp //
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten //
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
1 fettlag på dyr eller person
erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
: erter, kjøtt og fleskerter, kjøtt og flesk / handle billig fleskhandle billig flesk
//
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr
koste flesk koste mye; være dyr koste mye; være dyr //
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp
smør på flesk unødvendig mye; dobbelt opp unødvendig mye; dobbelt opp //
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten
selge flesk ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten ha underskjørtet hengende synlig nedenfor skjørtekanten //
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
sitte på flesket ha det godt selv, uten å bry seg om andre ha det godt selv, uten å bry seg om andre
2 svinekjøtt
2 svinekjøtt
fram|bud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet frambud
; el. frem|bud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet frembud
mengde som fins
frambudet av kjøttframbudet av kjøtt
: frambudet av kjøttframbudet av kjøtt
mengde som fins
frambudet av kjøttframbudet av kjøtt
: frambudet av kjøttframbudet av kjøtt
II fryse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet fryse
(samme opphav som I fryse) fryse ned for konservering, dypfryse
fryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brødfryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brød
: fryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brødfryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brød
fryse ned for konservering, dypfryse
fryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brødfryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brød
: fryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brødfryse bær, sopp, fisk, kjøtt, brød
få blod på tann finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde) finne stor tilfredsstillelse ved noe slik at en gjerne fortsetter med det (opphavlig om rovdyr som har fått smaken på rått kjøtt og ikke vil ha annen føde)
kjøtt på beina legge på seg legge på seg
gi kjøtt og blod til i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur i overført betydning: gestalte, framstille; gi liv, form til et skjelett, en struktur
gjø|kalv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjøkalv
(av III gjø)
1 kalv som hovedsakelig fôres opp på helmelk; kalv som blir fôret til slakt
1 kalv som hovedsakelig fôres opp på helmelk; kalv som blir fôret til slakt
2 kjøtt av gjøkalv (1)
2 kjøtt av gjøkalv (1)
1 kalv som hovedsakelig fôres opp på helmelk; kalv som blir fôret til slakt
1 kalv som hovedsakelig fôres opp på helmelk; kalv som blir fôret til slakt
2 kjøtt av gjøkalv (1)
2 kjøtt av gjøkalv (1)
gras|bjørn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grasbjørn
bjørn som ikke har smakt kjøtt, og som derfor ikke er farlig for buskapen; til forskjell fra slagbjørn bjørn som ikke har smakt kjøtt, og som derfor ikke er farlig for buskapen; til forskjell fra slagbjørn
grateng m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grateng
(fransk gratin 'skorpe i gryte') ovnsstekt rett av kokt kjøtt eller fisk eller grønnsaker i tykk, hvit saus tilsatt egg
fiskegrateng, potetgratengfiskegrateng, potetgrateng
: fiskegrateng, potetgratengfiskegrateng, potetgrateng
ovnsstekt rett av kokt kjøtt eller fisk eller grønnsaker i tykk, hvit saus tilsatt egg
fiskegrateng, potetgratengfiskegrateng, potetgrateng
: fiskegrateng, potetgratengfiskegrateng, potetgrateng
griljere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet griljere
(fra fransk) vende stykker av kjøtt eller fisk i egg og knust kavring, og deretter steke eller smultkoke, panere vende stykker av kjøtt eller fisk i egg og knust kavring, og deretter steke eller smultkoke, panere
gro|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet grokjøtt
organisk vev som heles etter sår, granulasjonsvev
ha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lettha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lett
: ha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lettha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lett
organisk vev som heles etter sår, granulasjonsvev
ha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lettha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lett
: ha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lettha godt grokjøtt ha kjøtt der sår gror lett
II hakke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet hakke
(fra lavtysk)
1 slå, hogge gjentatte ganger (med skarpt redskap)
hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
: hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
//
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre //
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
1 slå, hogge gjentatte ganger (med skarpt redskap)
hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
: hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
//
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre //
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
2 dele i småbiter, karve
hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
: hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
2 dele i småbiter, karve
hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
: hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
3 lyde ujevnt, støtvis
motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
: motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
3 lyde ujevnt, støtvis
motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
: motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
4 i håndarbeid: utføre en spesiell type hekling
4 i håndarbeid: utføre en spesiell type hekling
1 slå, hogge gjentatte ganger (med skarpt redskap)
hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
: hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
//
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre //
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
1 slå, hogge gjentatte ganger (med skarpt redskap)
hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
: hakke med kniven i en plankestubbhakke med kniven i en plankestubb / hakke hull på isenhakke hull på isen / hakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengendehakke noe ned på skrivemaskin slå hardt og usammenhengende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
// om fugl: hogge med nebbet
hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
: hønene hakket hverandrehønene hakket hverandre / holde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasendeholde på å hakke øynene ut på hverandre også: være rasende
//
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre
hakke tenner skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre skjelve (særlig av kulde) så tennene slår mot hverandre //
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
hakke på også: stadig kritisere, småskjenne på en også: stadig kritisere, småskjenne på en
2 dele i småbiter, karve
hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
: hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
2 dele i småbiter, karve
hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
: hakke einer, halmhakke einer, halm / hakke opp kjøtthakke opp kjøtt / hakke sund noehakke sund noe
3 lyde ujevnt, støtvis
motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
: motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
3 lyde ujevnt, støtvis
motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
: motoren hakket og harketmotoren hakket og harket / han hakket og stammethan hakket og stammet
4 i håndarbeid: utføre en spesiell type hekling
4 i håndarbeid: utføre en spesiell type hekling
hakke|blokk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hakkeblokk
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hakkeblokk
blokk til å hakke kjøtt og lignende på blokk til å hakke kjøtt og lignende på
hakke|mat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hakkemat
1 mat, rett (I) av opphakket kjøtt
1 mat, rett (I) av opphakket kjøtt
2 i overført betydning:
//
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
2 i overført betydning:
//
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
1 mat, rett (I) av opphakket kjøtt
1 mat, rett (I) av opphakket kjøtt
2 i overført betydning:
//
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
2 i overført betydning:
//
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
lage hakkemat av skamfere, lemleste skamfere, lemleste
halal|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet halalkjøtt
kjøtt av dyr som er slaktet etter islamsk ritual kjøtt av dyr som er slaktet etter islamsk ritual
I hold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hold
(norrønt hold) kjøtt på kroppen
//
i godt hold være fyldig, lubben være fyldig, lubben
i godt hold være fyldig, lubben være fyldig, lubben
kjøtt på kroppen
//
i godt hold være fyldig, lubben være fyldig, lubben
i godt hold være fyldig, lubben være fyldig, lubben
hval|olje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hvalolje
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hvalolje
; el. kval|olje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalolje
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kvalolje
fettstoff som utvinnes av hvalens spekk, kjøtt, bein og andre deler fettstoff som utvinnes av hvalens spekk, kjøtt, bein og andre deler
hønseri n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet hønseri
anlegg der en aler opp kyllinger og produserer egg og kjøtt anlegg der en aler opp kyllinger og produserer egg og kjøtt
|brann m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet håbrann
(av II hå og I brand (1)) (normalt 2–3 m lang) hai med velsmakende kjøtt av familien Isuridae, sildehai, Lamna nasus (normalt 2–3 m lang) hai med velsmakende kjøtt av familien Isuridae, sildehai, Lamna nasus
inkarnere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet inkarnere
(fra latin; av in-, (1) og caro 'kjøtt', egentlig 'bli til kjøtt')
1 legemliggjøre, personifisere
inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
: inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
1 legemliggjøre, personifisere
inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
: inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
1 legemliggjøre, personifisere
inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
: inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
1 legemliggjøre, personifisere
inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
: inkarnere hat og ondskapinkarnere hat og ondskap
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus / han er den inkarnerte mistenksomhethan er den inkarnerte mistenksomhet
kabaret m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kabaret
(utt kabare´; fra fransk 'lite vertshus')
1 variert underholdning (visesang, dans, musikk) i et intimt lokale, ofte med servering
1 variert underholdning (visesang, dans, musikk) i et intimt lokale, ofte med servering
2 rett av fisk eller kjøtt i gelé
2 rett av fisk eller kjøtt i gelé
3 kabaretfat
3 kabaretfat
1 variert underholdning (visesang, dans, musikk) i et intimt lokale, ofte med servering
1 variert underholdning (visesang, dans, musikk) i et intimt lokale, ofte med servering
2 rett av fisk eller kjøtt i gelé
2 rett av fisk eller kjøtt i gelé
3 kabaretfat
3 kabaretfat
I kake m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kake
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kake
(jamfør norrønt kǫkukorn 'liten kake')
1 (finere) bakverk av (gjær)deig
kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
: kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
//
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel //
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles //
ta kaka vinne vinne
ta kaka vinne vinne
1 (finere) bakverk av (gjær)deig
kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
: kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
//
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel //
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles //
ta kaka vinne vinne
ta kaka vinne vinne
2 masse, deig formet som klump eller skive (til steking eller koking)
kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
: kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
2 masse, deig formet som klump eller skive (til steking eller koking)
kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
: kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
3 størknet klump
blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
: blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
3 størknet klump
blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
: blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
1 (finere) bakverk av (gjær)deig
kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
: kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
//
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel //
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles //
ta kaka vinne vinne
ta kaka vinne vinne
1 (finere) bakverk av (gjær)deig
kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
: kaffe og kakerkaffe og kaker / tørre kakertørre kaker / bløtkake, formkake, småkake, sirupskakebløtkake, formkake, småkake, sirupskake
//
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel
mele sin egen kake arbeide for sin egen fordel arbeide for sin egen fordel //
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles
en del av kaka en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles en del av fortjenesten, utbyttet, det som skal deles //
ta kaka vinne vinne
ta kaka vinne vinne
2 masse, deig formet som klump eller skive (til steking eller koking)
kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
: kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
2 masse, deig formet som klump eller skive (til steking eller koking)
kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
: kjøttkake, fiskekakekjøttkake, fiskekake / vokskakevokskake
3 størknet klump
blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
: blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
3 størknet klump
blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
: blodkake, morkake, kukakeblodkake, morkake, kukake
kald|røyke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet kaldrøyke
; el. kald|røke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kaldrøke
1 suge på tobakkspipe uten fyr
1 suge på tobakkspipe uten fyr
2 som adjektiv i perfektum partisipp:; røyke fisk eller kjøtt med svak varme uten flamme; jamfør varmrøke
kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
: kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
2 som adjektiv i perfektum partisipp:; røyke fisk eller kjøtt med svak varme uten flamme; jamfør varmrøke
kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
: kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
1 suge på tobakkspipe uten fyr
1 suge på tobakkspipe uten fyr
2 som adjektiv i perfektum partisipp:; røyke fisk eller kjøtt med svak varme uten flamme; jamfør varmrøke
kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
: kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
2 som adjektiv i perfektum partisipp:; røyke fisk eller kjøtt med svak varme uten flamme; jamfør varmrøke
kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
: kaldrøykt makrellkaldrøykt makrell
karbonade m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet karbonade
(fra italiensk '(kjøtt) stekt over kullild') kake av grovmalt storfekjøtt kake av grovmalt storfekjøtt
karneval n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet karneval
(fra italiensk folkeetymologi knyttet til middelalderlatin carne vale 'kjøtt farvel!', omdannet av gammelitaliensk carnelevare 'det å ta bort kjøttet' (i fasten))
1 i katolske land: fest siste uka før fasten
1 i katolske land: fest siste uka før fasten
2 maskeball
2 maskeball
1 i katolske land: fest siste uka før fasten
1 i katolske land: fest siste uka før fasten
2 maskeball
2 maskeball
karri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet karri
(gjennom engelsk fra tamil 'saus')
1 pulverisert krydderblanding
1 pulverisert krydderblanding
2 saus av karri (1)
servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
: servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
2 saus av karri (1)
servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
: servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
1 pulverisert krydderblanding
1 pulverisert krydderblanding
2 saus av karri (1)
servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
: servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
2 saus av karri (1)
servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
: servere kjøtt i karriservere kjøtt i karri
kebab m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kebab
(tyrkisk (shish) kebab, '(grillet) lammekjøtt') rett som består av grillet kjøtt i tynne strimler servert på spidd eller som fyll i brød; jamfør sjaslik rett som består av grillet kjøtt i tynne strimler servert på spidd eller som fyll i brød; jamfør sjaslik
kid n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kid
; el. II kje n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kje
(kjidd; dansk form av kje; jamfør I kje) kjøtt av geitekilling kjøtt av geitekilling
I kje n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kje
(norrønt kið)
1 geitekilling
1 geitekilling
2 kjøtt av geitekilling; kid
2 kjøtt av geitekilling; kid
1 geitekilling
1 geitekilling
2 kjøtt av geitekilling; kid
2 kjøtt av geitekilling; kid
kjød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjød
(dansk) i bibelspråk: legeme; jamfør kjøtt; til forskjell fra ånd og sjel
ånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelseånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelse / kjødets oppstandelsekjødets oppstandelse
: ånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelseånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelse / kjødets oppstandelsekjødets oppstandelse
//
gå all kjødets gang gå til grunne gå til grunne
gå all kjødets gang gå til grunne gå til grunne
i bibelspråk: legeme; jamfør kjøtt; til forskjell fra ånd og sjel
ånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelseånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelse / kjødets oppstandelsekjødets oppstandelse
: ånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelseånden er villig, men kjødet er skrøpelig Matt 26,41, gammel oversettelse / kjødets oppstandelsekjødets oppstandelse
//
gå all kjødets gang gå til grunne gå til grunne
gå all kjødets gang gå til grunne gå til grunne
kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtt
(norrønt kjǫt)
1 muskel- (og fett)vev hos mennesker og dyr
ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
: ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
//
kjøtt på beina legge på seg legge på seg
kjøtt på beina legge på seg legge på seg //
være av kjøtt og blod være levende være levende
være av kjøtt og blod være levende være levende
1 muskel- (og fett)vev hos mennesker og dyr
ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
: ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
//
kjøtt på beina legge på seg legge på seg
kjøtt på beina legge på seg legge på seg //
være av kjøtt og blod være levende være levende
være av kjøtt og blod være levende være levende
2 mykt, saftrikt fruktvev
fruktkjøttfruktkjøtt
: fruktkjøttfruktkjøtt
2 mykt, saftrikt fruktvev
fruktkjøttfruktkjøtt
: fruktkjøttfruktkjøtt
3 legeme, menneskenatur; se kjød
3 legeme, menneskenatur; se kjød
1 muskel- (og fett)vev hos mennesker og dyr
ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
: ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
//
kjøtt på beina legge på seg legge på seg
kjøtt på beina legge på seg legge på seg //
være av kjøtt og blod være levende være levende
være av kjøtt og blod være levende være levende
1 muskel- (og fett)vev hos mennesker og dyr
ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
: ørreten var rød og fin i kjøttetørreten var rød og fin i kjøttet / spise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i ukaspise fisk tre ganger og kjøtt fire ganger i uka / kokt, stekt, rått kjøttkokt, stekt, rått kjøtt
//
kjøtt på beina legge på seg legge på seg
kjøtt på beina legge på seg legge på seg //
være av kjøtt og blod være levende være levende
være av kjøtt og blod være levende være levende
2 mykt, saftrikt fruktvev
fruktkjøttfruktkjøtt
: fruktkjøttfruktkjøtt
2 mykt, saftrikt fruktvev
fruktkjøttfruktkjøtt
: fruktkjøttfruktkjøtt
3 legeme, menneskenatur; se kjød
3 legeme, menneskenatur; se kjød
kjøtt|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttbein
; el. kjøtt|ben n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttben
hunden gnager på et kjøttbeinhunden gnager på et kjøttbein
: hunden gnager på et kjøttbeinhunden gnager på et kjøttbein
hunden gnager på et kjøttbeinhunden gnager på et kjøttbein
: hunden gnager på et kjøttbeinhunden gnager på et kjøttbein
kjøtt|berg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttberg
1 stort lager av kjøtt
1 stort lager av kjøtt
2 stor, kraftig person
2 stor, kraftig person
1 stort lager av kjøtt
1 stort lager av kjøtt
2 stor, kraftig person
2 stor, kraftig person
kjøtt|bolle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbolle
bolle (II,2) av kjøttfarse bolle (II,2) av kjøttfarse
kjøtt|deig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttdeig
deig av finmalt kjøtt deig av finmalt kjøtt
kjøtt|ekstrakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttekstrakt
masse (1) av inndampet kraft av oksekjøtt, buljong masse (1) av inndampet kraft av oksekjøtt, buljong
kjøtt|etende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøttetende
som spiser kjøtt
kjøttetende dyr, planterkjøttetende dyr, planter
: kjøttetende dyr, planterkjøttetende dyr, planter
som spiser kjøtt
kjøttetende dyr, planterkjøttetende dyr, planter
: kjøttetende dyr, planterkjøttetende dyr, planter
kjøtt|eter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet kjøtteter
kjøtt|farse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttfarse
farse (1) av kjøtt farse (1) av kjøtt
kjøtt|flue m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttflue
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttflue
snylteflue av slekta Sarcophaga snylteflue av slekta Sarcophaga
kjøtt|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøttfull
kjøttfulle kroppsdelerkjøttfulle kroppsdeler / planten har kjøttfulle bladplanten har kjøttfulle blad
: kjøttfulle kroppsdelerkjøttfulle kroppsdeler / planten har kjøttfulle bladplanten har kjøttfulle blad
kjøttfulle kroppsdelerkjøttfulle kroppsdeler / planten har kjøttfulle bladplanten har kjøttfulle blad
: kjøttfulle kroppsdelerkjøttfulle kroppsdeler / planten har kjøttfulle bladplanten har kjøttfulle blad
kjøtt|gryte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttgryte
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttgryte
gryte som det blir kokt kjøtt i
//
Egyptens kjøttgryter (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår
Egyptens kjøttgryter (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår
gryte som det blir kokt kjøtt i
//
Egyptens kjøttgryter (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår
Egyptens kjøttgryter (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår (etter 2. Mos 16,3) (lengte hjem til) rikelig med mat og drikke, gode kår
kjøtt|kake m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttkake
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttkake
stekt kake av malt kjøtt
//
mors kjøttkaker også: den maten en er vant til å få hjemme også: den maten en er vant til å få hjemme
mors kjøttkaker også: den maten en er vant til å få hjemme også: den maten en er vant til å få hjemme
stekt kake av malt kjøtt
//
mors kjøttkaker også: den maten en er vant til å få hjemme også: den maten en er vant til å få hjemme
mors kjøttkaker også: den maten en er vant til å få hjemme også: den maten en er vant til å få hjemme
kjøtt|kontroll m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttkontroll
offentlig kontroll for å hindre at sunnhetsfarlig kjøtt blir brukt til menneskeføde offentlig kontroll for å hindre at sunnhetsfarlig kjøtt blir brukt til menneskeføde
kjøtt|kvern m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttkvern
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttkvern
kvern til å male kjøtt med kvern til å male kjøtt med
kjøtt|meis m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttmeis
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttmeis
meisefuglen Parus major, talgokse meisefuglen Parus major, talgokse
kjøtt|pudding m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttpudding
ha kjøttpudding til middagha kjøttpudding til middag
: ha kjøttpudding til middagha kjøttpudding til middag
ha kjøttpudding til middagha kjøttpudding til middag
: ha kjøttpudding til middagha kjøttpudding til middag
kjøtt|sag m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttsag
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttsag
(liten) sag til å skjære av bein i kjøtt med (liten) sag til å skjære av bein i kjøtt med
kjøtt|side m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttside
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttside
1 side av slaktet dyr
1 side av slaktet dyr
2 den siden på et dyreskinn som har vendt inn
2 den siden på et dyreskinn som har vendt inn
1 side av slaktet dyr
1 side av slaktet dyr
2 den siden på et dyreskinn som har vendt inn
2 den siden på et dyreskinn som har vendt inn
kjøtt|suppe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttsuppe
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttsuppe
suppe som er kokt på kjøttbein suppe som er kokt på kjøttbein
kjøtt|sår n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttsår
sår i kjøtt, uten beinskade sår i kjøtt, uten beinskade
kjøtt|øks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttøks
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttøks
(liten) øks til å hogge opp slaktekjøtt med (liten) øks til å hogge opp slaktekjøtt med
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
kraft m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kraft
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet kraft
(norrøntkraptr, også påvirkning fra tysk)
1 drag i eller press på en gjenstand, påvirkning som forårsaker bevegelse, forandring
tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
: tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
1 drag i eller press på en gjenstand, påvirkning som forårsaker bevegelse, forandring
tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
: tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
2 energi
atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
: atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
2 energi
atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
: atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
3 kroppsstyrke
ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
: ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
3 kroppsstyrke
ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
: ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
4 driftig, ledende person
hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
: hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
4 driftig, ledende person
hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
: hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
5 iboende evne, styrke
plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
: plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
5 iboende evne, styrke
plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
: plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
6 gyldighet
loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
: loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
6 gyldighet
loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
: loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
7 væske fra koking av fisk, kjøtt, grønnsaker
7 væske fra koking av fisk, kjøtt, grønnsaker
1 drag i eller press på en gjenstand, påvirkning som forårsaker bevegelse, forandring
tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
: tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
1 drag i eller press på en gjenstand, påvirkning som forårsaker bevegelse, forandring
tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
: tyngdekraft, sentrifugalkrafttyngdekraft, sentrifugalkraft / dragkraft, drivkraftdragkraft, drivkraft / elektriske, magnetiske krefterelektriske, magnetiske krefter
2 energi
atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
: atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
2 energi
atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
: atomkraftatomkraft / elektrisk kraftelektrisk kraft / vannkraftvannkraft / hestekrafthestekraft
3 kroppsstyrke
ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
: ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
3 kroppsstyrke
ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
: ta i av alle krefterta i av alle krefter / mat og hvile gir nye kreftermat og hvile gir nye krefter / ha ungdommens fulle kraftha ungdommens fulle kraft
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// helse, friskhet
komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
: komme til krefter etter sykdommenkomme til krefter etter sykdommen
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
// arbeidsevne, energi, sjelelig styrke
legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
: legge all sin kraft i arbeidetlegge all sin kraft i arbeidet / utnytte sine evner og krefterutnytte sine evner og krefter / dømmekraftdømmekraft
4 driftig, ledende person
hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
: hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
4 driftig, ledende person
hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
: hun var en drivende kraft i det lokale kulturlivethun var en drivende kraft i det lokale kulturlivet / de ledende krefter i partietde ledende krefter i partiet
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// medarbeider, mannskap
lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
: lærerkreftene ved skolen var de bestelærerkreftene ved skolen var de beste / la yngre krefter få slippe tilla yngre krefter få slippe til
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
// maktfaktor, (skjult) virksomhet
det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
: det er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjortdet er sterke krefter i sving for å få vedtaket omgjort
5 iboende evne, styrke
plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
: plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
5 iboende evne, styrke
plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
: plantens legende kraftplantens legende kraft / hennes ord hadde en forunderlig krafthennes ord hadde en forunderlig kraft / være fylt av en indre kraftvære fylt av en indre kraft / i kraft av kunnskap og erfaring på grunn avi kraft av kunnskap og erfaring på grunn av / i kraft av loven med hjemmel ii kraft av loven med hjemmel i
6 gyldighet
loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
: loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
6 gyldighet
loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
: loven trer i kraft 1. oktoberloven trer i kraft 1. oktober / sette ut av kraftsette ut av kraft
7 væske fra koking av fisk, kjøtt, grønnsaker
7 væske fra koking av fisk, kjøtt, grønnsaker
kreosot m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kreosot
(av gresk kreas 'kjøtt' og soter 'frelser, bevarer') væske av løvtretjære som brukes til impregnering og desinfisering væske av løvtretjære som brukes til impregnering og desinfisering
krokett m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet krokett
(fra fransk av croquer 'knase') liten rett av stuet kjøtt, fisk, sopp eller grønnsaker som gis en rundaktig form, paneres og kokes i fett liten rett av stuet kjøtt, fisk, sopp eller grønnsaker som gis en rundaktig form, paneres og kokes i fett
kutt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kutt
(av II kutte)
1 det å kutte (II), skjære (II), snitt (II)
dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
: dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
1 det å kutte (II), skjære (II), snitt (II)
dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
: dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
2 nedskjæring
det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
: det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
2 nedskjæring
det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
: det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
3 avskåret bit
det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
: det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
3 avskåret bit
det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
: det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
1 det å kutte (II), skjære (II), snitt (II)
dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
: dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
1 det å kutte (II), skjære (II), snitt (II)
dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
: dele opp kjøtt med raske kuttdele opp kjøtt med raske kutt
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
// sår etter noe skarpt
få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
: få et kutt over øyetfå et kutt over øyet
2 nedskjæring
det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
: det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
2 nedskjæring
det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
: det blir kutt i neste års budsjettdet blir kutt i neste års budsjett
3 avskåret bit
det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
: det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
3 avskåret bit
det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
: det lå igjen en del kuttdet lå igjen en del kutt
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
// utdrag, klipp (II,2)
NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
: NRK sendte noen kutt fra debattenNRK sendte noen kutt fra debatten
hval|olje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hvalolje
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hvalolje
; el. kval|olje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvalolje
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kvalolje
fettstoff som utvinnes av hvalens spekk, kjøtt, bein og andre deler fettstoff som utvinnes av hvalens spekk, kjøtt, bein og andre deler
kvern m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvern
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kvern
(norrønt kvern)
1 redskap til knusing, maling
kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
: kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
1 redskap til knusing, maling
kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
: kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
2 liten mølle
bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
: bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
2 liten mølle
bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
: bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
3 i overført betydning:
den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
: den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
3 i overført betydning:
den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
: den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
1 redskap til knusing, maling
kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
: kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
1 redskap til knusing, maling
kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
: kaffekvern, kjøttkvern, mandelkvernkaffekvern, kjøttkvern, mandelkvern
2 liten mølle
bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
: bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
2 liten mølle
bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
: bekkekvernbekkekvern / bære korn til kvernabære korn til kverna / kjeften går som en kvern går uten stanskjeften går som en kvern går uten stans
3 i overført betydning:
den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
: den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
3 i overført betydning:
den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
: den byråkratiske kvernden byråkratiske kvern / resolusjonskvernresolusjonskvern
kverne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kverne
1 male med kvern
kverne kjøttkverne kjøtt
: kverne kjøttkverne kjøtt
1 male med kvern
kverne kjøttkverne kjøtt
: kverne kjøttkverne kjøtt
2 dreie, kretse
tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
: tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
2 dreie, kretse
tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
: tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
1 male med kvern
kverne kjøttkverne kjøtt
: kverne kjøttkverne kjøtt
1 male med kvern
kverne kjøttkverne kjøtt
: kverne kjøttkverne kjøtt
2 dreie, kretse
tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
: tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
2 dreie, kretse
tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
: tankene kvernet rundt i hodettankene kvernet rundt i hodet
kvik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvik
; el. kvike m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvike
(se kvikk; egentlig 'levende kjøtt) den følsomme delen av hov eller klauv; kjøttet under neglene
skjære inn i kvikenskjære inn i kviken
: skjære inn i kvikenskjære inn i kviken
den følsomme delen av hov eller klauv; kjøttet under neglene
skjære inn i kvikenskjære inn i kviken
: skjære inn i kvikenskjære inn i kviken
kylling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kylling
(norrønt kjúklingr)
1 (kjøtt av) unge av hønsefugl, kjukling
grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
: grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
1 (kjøtt av) unge av hønsefugl, kjukling
grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
: grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
2 spøkefullt: unggutt, grønnskolling
hør på kyllingen!hør på kyllingen!
: hør på kyllingen!hør på kyllingen!
2 spøkefullt: unggutt, grønnskolling
hør på kyllingen!hør på kyllingen!
: hør på kyllingen!hør på kyllingen!
1 (kjøtt av) unge av hønsefugl, kjukling
grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
: grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
1 (kjøtt av) unge av hønsefugl, kjukling
grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
: grillet kyllinggrillet kylling / spise kylling til middagspise kylling til middag / rypekyllingrypekylling / en høne med kyllingeren høne med kyllinger
2 spøkefullt: unggutt, grønnskolling
hør på kyllingen!hør på kyllingen!
: hør på kyllingen!hør på kyllingen!
2 spøkefullt: unggutt, grønnskolling
hør på kyllingen!hør på kyllingen!
: hør på kyllingen!hør på kyllingen!
kål m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kål
(norrønt kál, av latin caulis)
1 plante av slekta Brassica i korsblomstfamilien
blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
: blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
1 plante av slekta Brassica i korsblomstfamilien
blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
: blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
2 blad, hode av kål (1)
servere kål til stekenservere kål til steken
: servere kål til stekenservere kål til steken
//
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på //
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
2 blad, hode av kål (1)
servere kål til stekenservere kål til steken
: servere kål til stekenservere kål til steken
//
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på //
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
1 plante av slekta Brassica i korsblomstfamilien
blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
: blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
1 plante av slekta Brassica i korsblomstfamilien
blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
: blomkål, hodekål, kinakål, rosenkålblomkål, hodekål, kinakål, rosenkål
2 blad, hode av kål (1)
servere kål til stekenservere kål til steken
: servere kål til stekenservere kål til steken
//
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på //
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
2 blad, hode av kål (1)
servere kål til stekenservere kål til steken
: servere kål til stekenservere kål til steken
//
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på
gjøre kål på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på (egentlig koke kålsuppe på); ødelegge, gjøre ende på //
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
koke bort i kålen (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe (egentlig om kjøtt i fårikål) forsvinne i snakk og talemåter, ikke bli til noe
lakse|farget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet laksefarget
; el. lakse|farga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet laksefarga
; el. laks|farga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet laksfarga
; el. laks|farget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet laksfarget
med samme rødfarge som laksens kjøtt, lakserød med samme rødfarge som laksens kjøtt, lakserød
lakse|rød a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet lakserød
; el. laks|rød a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet laksrød
rød som laksens kjøtt
en lakserød kjoleen lakserød kjole
: en lakserød kjoleen lakserød kjole
rød som laksens kjøtt
en lakserød kjoleen lakserød kjole
: en lakserød kjoleen lakserød kjole
løk|saus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet løksaus
kjøtt med løksauskjøtt med løksaus
: kjøtt med løksauskjøtt med løksaus
kjøtt med løksauskjøtt med løksaus
: kjøtt med løksauskjøtt med løksaus
I male verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet male
(norrønt mala)
1 knuse til mel (med kvern), pulverisere
male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
: male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
1 knuse til mel (med kvern), pulverisere
male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
: male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
2 svive (1) rundt som en kvern
tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
: tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
2 svive (1) rundt som en kvern
tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
: tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
3 dure som en kvern
katten maler av velværekatten maler av velvære
: katten maler av velværekatten maler av velvære
3 dure som en kvern
katten maler av velværekatten maler av velvære
: katten maler av velværekatten maler av velvære
4 gjenta og gjenta noe, gnåle
gå og male på det sammegå og male på det samme
: gå og male på det sammegå og male på det samme
4 gjenta og gjenta noe, gnåle
gå og male på det sammegå og male på det samme
: gå og male på det sammegå og male på det samme
1 knuse til mel (med kvern), pulverisere
male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
: male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
1 knuse til mel (med kvern), pulverisere
male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
: male kjøtt, korn, mandlermale kjøtt, korn, mandler / kverna maler fint, grovtkverna maler fint, grovt / hvordan vil du ha kaffen malt?hvordan vil du ha kaffen malt? / skuta ble malt i stykker av isenskuta ble malt i stykker av isen
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
// lage, produsere (mel)
mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
: mølla maler melmølla maler mel / Guds kvern maler langsomtGuds kvern maler langsomt
2 svive (1) rundt som en kvern
tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
: tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
2 svive (1) rundt som en kvern
tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
: tankene mol i hodet hennestankene mol i hodet hennes
3 dure som en kvern
katten maler av velværekatten maler av velvære
: katten maler av velværekatten maler av velvære
3 dure som en kvern
katten maler av velværekatten maler av velvære
: katten maler av velværekatten maler av velvære
4 gjenta og gjenta noe, gnåle
gå og male på det sammegå og male på det samme
: gå og male på det sammegå og male på det samme
4 gjenta og gjenta noe, gnåle
gå og male på det sammegå og male på det samme
: gå og male på det sammegå og male på det samme
marinere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet marinere
(fra fransk trolig egentlig 'gi sjøsmak til'; jamfør marin) legge ned (matvarer) i marinade; som adjektiv i perfektum partisipp:
marinert kjøtt, sildmarinert kjøtt, sild
: marinert kjøtt, sildmarinert kjøtt, sild
legge ned (matvarer) i marinade; som adjektiv i perfektum partisipp:
marinert kjøtt, sildmarinert kjøtt, sild
: marinert kjøtt, sildmarinert kjøtt, sild
marmorere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet marmorere
(gjennom tysk, fra latin 'dekke med marmor') som adjektiv i perfektum partisipp:; male, tegne eller farge (årer) på noe så det ligner marmor
marmorert papirmarmorert papir
: marmorert papirmarmorert papir
//
marmorert kjøtt kjøtt med isprengt fett kjøtt med isprengt fett
marmorert kjøtt kjøtt med isprengt fett kjøtt med isprengt fett
som adjektiv i perfektum partisipp:; male, tegne eller farge (årer) på noe så det ligner marmor
marmorert papirmarmorert papir
: marmorert papirmarmorert papir
//
marmorert kjøtt kjøtt med isprengt fett kjøtt med isprengt fett
marmorert kjøtt kjøtt med isprengt fett kjøtt med isprengt fett
marmorert kjøtt kjøtt med isprengt fett kjøtt med isprengt fett
maule v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet maule
(jamfør tysk Maul; av et ord for munn)
1 tygge lenge på tørr mat
maule brødmaule brød
: maule brødmaule brød
1 tygge lenge på tørr mat
maule brødmaule brød
: maule brødmaule brød
2 spise bare én slags mat uten det som hører til
maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
: maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
2 spise bare én slags mat uten det som hører til
maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
: maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
1 tygge lenge på tørr mat
maule brødmaule brød
: maule brødmaule brød
1 tygge lenge på tørr mat
maule brødmaule brød
: maule brødmaule brød
2 spise bare én slags mat uten det som hører til
maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
: maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
2 spise bare én slags mat uten det som hører til
maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
: maule påleggmaule pålegg / maule kjøttmaule kjøtt
medister m3
I dette vinduet skal du finne tabell m3 for oppslagsordet medister
(lavtyskmetworst, av met '(svine)kjøtt' og worst 'pølse', påvirket av ister) deig av opphakket svinekjøtt tilsatt spekk eller annet fett deig av opphakket svinekjøtt tilsatt spekk eller annet fett

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
banke|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bankekjøt
; el. banke|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bankekjøtt
kjøt til bankebiff kjøt til bankebiff
biff|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet biffkjøt
; el. biff|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet biffkjøtt
kjøt som høver til biff (I,1) kjøt som høver til biff (I,1)
blad|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bladkjøt
; el. blad|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bladkjøtt
grunnvev i blad (1) grunnvev i blad (1)
daud|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet daudkjøt
; el. daud|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet daudkjøtt
1 svampete, kjenslelaust vev i sår
1 svampete, kjenslelaust vev i sår
2 slapp og dårleg trent muskulatur
kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
: kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
2 slapp og dårleg trent muskulatur
kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
: kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
3 i overført tyding: overflødig eller uproduktiv del av noko
staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
: staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
3 i overført tyding: overflødig eller uproduktiv del av noko
staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
: staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
1 svampete, kjenslelaust vev i sår
1 svampete, kjenslelaust vev i sår
2 slapp og dårleg trent muskulatur
kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
: kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
2 slapp og dårleg trent muskulatur
kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
: kvitte seg med feitt og daudkjøtkvitte seg med feitt og daudkjøt
3 i overført tyding: overflødig eller uproduktiv del av noko
staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
: staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
3 i overført tyding: overflødig eller uproduktiv del av noko
staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
: staben har litt daudkjøtstaben har litt daudkjøt / det er ikkje rom for daudkjøt på lagetdet er ikkje rom for daudkjøt på laget
dyre|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dyrekjøt
; el. dyre|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dyrekjøtt
kjøt av hjortedyr kjøt av hjortedyr
frose|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet frosekjøt
; el. frose|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet frosekjøtt
; el. frosi|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet frosikjøt
; el. frosi|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet frosikjøtt
djupfryst kjøt djupfryst kjøt
frukt|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fruktkjøt
; el. frukt|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fruktkjøtt
saftrik (etande) del av frukt saftrik (etande) del av frukt
geite|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet geitekjøt
; el. geite|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet geitekjøtt
grise|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet grisekjøt
; el. grise|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet grisekjøtt
gro|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet grokjøt
; el. gro|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet grokjøtt
ha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seintha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seint
: ha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seintha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seint
ha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seintha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seint
: ha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seintha godt, dårleg grokjøt ha kjøt der sår gror lett, seint
høne|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hønekjøt
; el. høne|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hønekjøtt
; el. hønse|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hønsekjøt
; el. hønse|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hønsekjøtt
kalve|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kalvekjøt
; el. kalve|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kalvekjøtt
ferskt kalvekjøtferskt kalvekjøt
: ferskt kalvekjøtferskt kalvekjøt
ferskt kalvekjøtferskt kalvekjøt
: ferskt kalvekjøtferskt kalvekjøt
kanin|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kaninkjøt
; el. kanin|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kaninkjøtt
kylling|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kyllingkjøt
; el. kjukling|kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjuklingkjøt
; el. kjukling|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjuklingkjøtt
; el. kylling|kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kyllingkjøtt
kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøt
; el. kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtt
(norrønt kjǫt)
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
kjøt|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtbein
; el. kjøtt|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttbein
eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
: eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
: eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
kjøt|berg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtberg
; el. kjøtt|berg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttberg
1 stort lager av kjøt (2)
1 stort lager av kjøt (2)
2 i overført tyding: stor og kraftig person
2 i overført tyding: stor og kraftig person
1 stort lager av kjøt (2)
1 stort lager av kjøt (2)
2 i overført tyding: stor og kraftig person
2 i overført tyding: stor og kraftig person
kjøt|bete m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtbete
; el. kjøt|bit m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtbit
; el. kjøtt|bete m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbete
; el. kjøtt|bit m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbit
ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
: ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
: ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
kjøt|bolle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtbolle
; el. kjøtt|bolle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbolle
bolle (II,2) av kjøtfarse bolle (II,2) av kjøtfarse
kjøt|deig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtdeig
; el. kjøtt|deig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttdeig
deig av finmale reint kjøt (2) og feitt, tilsett vatn og salt deig av finmale reint kjøt (2) og feitt, tilsett vatn og salt
kjøt|eirik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøteirik
; el. kjøt|erik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøterik
; el. kjøtt|eirik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtteirik
; el. kjøtt|erik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtterik
kjøtmeis kjøtmeis
kjøt|ekstrakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtekstrakt
; el. kjøtt|ekstrakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttekstrakt
masse av inndampa (storfe)kjøtsaft; buljong masse av inndampa (storfe)kjøtsaft; buljong
kjøt|etande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøtetande
; el. kjøtt|etande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøttetande
1 om dyr: som lever av kjøt
1 om dyr: som lever av kjøt
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
1 om dyr: som lever av kjøt
1 om dyr: som lever av kjøt
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
kjøt|etar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtetar
; el. kjøtt|etar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttetar
kjøtetande dyr, motsett planteetar kjøtetande dyr, motsett planteetar
kjøt|fabrikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtfabrikk
; el. kjøtt|fabrikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttfabrikk
industrialisert kjøtproduksjon industrialisert kjøtproduksjon
kjøt|farga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøtfarga
; el. kjøtt|farga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøttfarga
kjøt|farse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtfarse
; el. kjøtt|farse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttfarse
farse av spedd, finmale kjøt (2) og feitt farse av spedd, finmale kjøt (2) og feitt
kjøt|fe n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtfe
; el. kjøtt|fe n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttfe
ferase som er spesialisert (gjennom al) til einsidig kjøtproduksjon; dyr som høver til kjøtproduksjon ferase som er spesialisert (gjennom al) til einsidig kjøtproduksjon; dyr som høver til kjøtproduksjon
kjøt|fluge f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtfluge
; el. kjøtt|fluge f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttfluge
slekt av store snyltefluger; Sarcophaga slekt av store snyltefluger; Sarcophaga
kjøt|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtforbruk
; el. kjøtt|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttforbruk
auka kjøtforbrukauka kjøtforbruk
: auka kjøtforbrukauka kjøtforbruk
auka kjøtforbrukauka kjøtforbruk
: auka kjøtforbrukauka kjøtforbruk
kjøt|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøtfull
; el. kjøtt|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøttfull
// som har mykje kjøt; tjukk
kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
: kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
// som har mykje kjøt; tjukk
kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
: kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
// om plante:
kjøtfulle bladkjøtfulle blad
: kjøtfulle bladkjøtfulle blad
// om plante:
kjøtfulle bladkjøtfulle blad
: kjøtfulle bladkjøtfulle blad
// som har mykje kjøt; tjukk
kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
: kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
// som har mykje kjøt; tjukk
kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
: kjøtfulle kroppsdelarkjøtfulle kroppsdelar
// om plante:
kjøtfulle bladkjøtfulle blad
: kjøtfulle bladkjøtfulle blad
// om plante:
kjøtfulle bladkjøtfulle blad
: kjøtfulle bladkjøtfulle blad
kjøt|gryte f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtgryte
; el. kjøtt|gryte f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttgryte
1 gryte det blir kokt kjøt i
1 gryte det blir kokt kjøt i
2 i overført tyding (etter 2. Mos. 16,3): rikeleg med mat og drikke; gode kår
lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
: lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
2 i overført tyding (etter 2. Mos. 16,3): rikeleg med mat og drikke; gode kår
lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
: lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
1 gryte det blir kokt kjøt i
1 gryte det blir kokt kjøt i
2 i overført tyding (etter 2. Mos. 16,3): rikeleg med mat og drikke; gode kår
lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
: lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
2 i overført tyding (etter 2. Mos. 16,3): rikeleg med mat og drikke; gode kår
lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
: lengte attende til kjøtgrytenelengte attende til kjøtgrytene
kjøt|hermetikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøthermetikk
; el. kjøtt|hermetikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtthermetikk
kjøt|hovud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøthovud
; el. kjøtt|hovud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtthovud
nedsetjande om person:
vere eit kjøthovud vere dumvere eit kjøthovud vere dum
: vere eit kjøthovud vere dumvere eit kjøthovud vere dum
nedsetjande om person:
vere eit kjøthovud vere dumvere eit kjøthovud vere dum
: vere eit kjøthovud vere dumvere eit kjøthovud vere dum
kjøt|industri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtindustri
; el. kjøtt|industri m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttindustri
industri som driv med slakt og tilverking av kjøt industri som driv med slakt og tilverking av kjøt
kjøt|kake f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtkake
; el. kjøtt|kake f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttkake
steikt kake av kjøtdeig steikt kake av kjøtdeig
kjøt|konserv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtkonserv
; el. kjøt|konserve m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtkonserve
; el. kjøtt|konserv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttkonserv
; el. kjøtt|konserve m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttkonserve
kjøt|kontroll m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtkontroll
; el. kjøtt|kontroll m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttkontroll
1 offentleg veterinærkontroll av slakt og kjøtvarer
1 offentleg veterinærkontroll av slakt og kjøtvarer
2 institusjon, person(ar) som held kjøtkontroll (1)
2 institusjon, person(ar) som held kjøtkontroll (1)
1 offentleg veterinærkontroll av slakt og kjøtvarer
1 offentleg veterinærkontroll av slakt og kjøtvarer
2 institusjon, person(ar) som held kjøtkontroll (1)
2 institusjon, person(ar) som held kjøtkontroll (1)
kjøt|kraft f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet kjøtkraft
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøtkraft
; el. kjøtt|kraft f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet kjøttkraft
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttkraft
kraft (II) av kjøt; sjy kraft (II) av kjøt; sjy
kjøt|kvern f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøtkvern
, f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet kjøtkvern
; el. kjøtt|kvern f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttkvern
, f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet kjøttkvern
(hand)kvern til å male kjøt med (hand)kvern til å male kjøt med
kjøt|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøtlaus
; el. kjøtt|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøttlaus
mange kjøtlause dagarmange kjøtlause dagar
: mange kjøtlause dagarmange kjøtlause dagar
mange kjøtlause dagarmange kjøtlause dagar
: mange kjøtlause dagarmange kjøtlause dagar
kjøt|mat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtmat
; el. kjøtt|mat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttmat
kjøt og kjøtprodukt som mat
bruke mykje kjøtmatbruke mykje kjøtmat
: bruke mykje kjøtmatbruke mykje kjøtmat
kjøt og kjøtprodukt som mat
bruke mykje kjøtmatbruke mykje kjøtmat
: bruke mykje kjøtmatbruke mykje kjøtmat
kjøt|meis f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøtmeis
; el. kjøtt|meis f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttmeis
gul og svart meis; talgmeis, talgokse, tertit; Parus major
kjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noregkjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noreg
: kjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noregkjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noreg
gul og svart meis; talgmeis, talgokse, tertit; Parus major
kjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noregkjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noreg
: kjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noregkjøtmeisa er den vanlegaste meisa i Noreg
kjøt|produksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtproduksjon
; el. kjøtt|produksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttproduksjon
det å ha husdyr for å produsere kjøt det å ha husdyr for å produsere kjøt
kjøt|produkt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtprodukt
; el. kjøtt|produkt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttprodukt
produkt av kjøtråvarer utan iblanding av anna enn krydder, stive og vatn eller mjølk produkt av kjøtråvarer utan iblanding av anna enn krydder, stive og vatn eller mjølk
kjøt|pølse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtpølse
; el. kjøtt|pølse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttpølse
pølse som er eit kjøtprodukt pølse som er eit kjøtprodukt
kjøt|rett m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kjøtrett
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtrett
; el. kjøtt|rett m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet kjøttrett
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttrett
matrett av kjøt(råvare) matrett av kjøt(råvare)
kjøt|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøtrik
; el. kjøtt|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet kjøttrik
om dyr: kjøtfull
ein kjøtrik storferaseein kjøtrik storferase
: ein kjøtrik storferaseein kjøtrik storferase
om dyr: kjøtfull
ein kjøtrik storferaseein kjøtrik storferase
: ein kjøtrik storferaseein kjøtrik storferase
kjøt|råvare f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtråvare
; el. kjøtt|råvare f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttråvare
reint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvarereint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvare
: reint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvarereint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvare
reint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvarereint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvare
: reint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvarereint kjøt, feitt, blod og innmat er kjøtråvare
kjøt|sag f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøtsag
; el. kjøtt|sag f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjøttsag
(lita) sag til å skjere (av bein) i kjøt med (lita) sag til å skjere (av bein) i kjøt med
kjøt|side f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtside
; el. kjøtt|side f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttside
1 side av slakta dyr
1 side av slakta dyr
2 side på dyreskinn som har vendt inn
2 side på dyreskinn som har vendt inn
1 side av slakta dyr
1 side av slakta dyr
2 side på dyreskinn som har vendt inn
2 side på dyreskinn som har vendt inn
kjøt|sjy m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtsjy
; el. kjøtt|sjy m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttsjy
kjøt|sodd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtsodd
; el. kjøtt|sodd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttsodd
kjøtsuppe kjøtsuppe
kjøt|stempel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet kjøtstempel
; el. kjøtt|stempel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet kjøttstempel
1 stempel til å stemple kontrollert kjøt med
1 stempel til å stemple kontrollert kjøt med
2 merke av kjøtstempel (1)
2 merke av kjøtstempel (1)
1 stempel til å stemple kontrollert kjøt med
1 stempel til å stemple kontrollert kjøt med
2 merke av kjøtstempel (1)
2 merke av kjøtstempel (1)
kjøt|stykke n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtstykke
; el. kjøtt|stykke n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttstykke
eit fint kjøtstykkeeit fint kjøtstykke
: eit fint kjøtstykkeeit fint kjøtstykke
eit fint kjøtstykkeeit fint kjøtstykke
: eit fint kjøtstykkeeit fint kjøtstykke
kjøt|suppe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøtsuppe
; el. kjøtt|suppe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kjøttsuppe
suppe kokt på kjøt(bein) suppe kokt på kjøt(bein)
kjøt|sår n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtsår
; el. kjøtt|sår n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttsår
sår i musklar eller mjukare kroppsdelar, utan beinskade sår i musklar eller mjukare kroppsdelar, utan beinskade
kjøt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøt
; el. kjøtt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtt
(norrønt kjǫt)
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
1 muskel- (og feitt)vev hos menneske og dyr
//
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
av kjøt og blod levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
levande; òg: med kjensler og vanlege reaksjonar
ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
: ein person av kjøt og blodein person av kjøt og blod
//
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg
få kjøt på beina leggje på seg leggje på seg //
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
kjøt og blod eige avkom, barn eige avkom, barn
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
2 skjelettmuskulatur (med feitt, bein og bindevev) av slakta pattedyr og fuglar
ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
: ete kjøtete kjøt / fisk og kjøtfisk og kjøt / kokt, steikt, rått kjøtkokt, steikt, rått kjøt / reinskore kjøtreinskore kjøt
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
3 blautdelar av fisk, skaldyr eller krypdyr
kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
: kjøt av hummar, slangekjøt av hummar, slange
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
4 mjukt, saftrikt vev i planter
fruktkjøtfruktkjøt
: fruktkjøtfruktkjøt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
5 i overført tyding og eldre religiøst mål: lekam, kropp; òg: menneskenatur; etter Matt. 26,41 til skilnad frå sjel 2
oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
: oppstoda av kjøtetoppstoda av kjøtet / ånda er villig, men kjøtet er veiktånda er villig, men kjøtet er veikt
kjøt|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtbein
; el. kjøtt|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttbein
eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
: eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
: eit kjøtbein til hundeneit kjøtbein til hunden
kjøt|berg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøtberg
; el. kjøtt|berg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjøttberg
1 stort lager av kjøt (2)
1 stort lager av kjøt (2)
2 i overført tyding: stor og kraftig person
2 i overført tyding: stor og kraftig person
1 stort lager av kjøt (2)
1 stort lager av kjøt (2)
2 i overført tyding: stor og kraftig person
2 i overført tyding: stor og kraftig person
kjøt|bete m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtbete
; el. kjøt|bit m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtbit
; el. kjøtt|bete m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbete
; el. kjøtt|bit m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbit
ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
: ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
: ein liten kjøtbeteein liten kjøtbete
kjøt|bolle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtbolle
; el. kjøtt|bolle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttbolle
bolle (II,2) av kjøtfarse bolle (II,2) av kjøtfarse
kjøt|deig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtdeig
; el. kjøtt|deig m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttdeig
deig av finmale reint kjøt (2) og feitt, tilsett vatn og salt deig av finmale reint kjøt (2) og feitt, tilsett vatn og salt
kjøt|eirik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøteirik
; el. kjøt|erik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøterik
; el. kjøtt|eirik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtteirik
; el. kjøtt|erik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtterik
kjøtmeis kjøtmeis
kjøt|ekstrakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtekstrakt
; el. kjøtt|ekstrakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttekstrakt
masse av inndampa (storfe)kjøtsaft; buljong masse av inndampa (storfe)kjøtsaft; buljong
kjøt|etande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøtetande
; el. kjøtt|etande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet kjøttetande
1 om dyr: som lever av kjøt
1 om dyr: som lever av kjøt
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
1 om dyr: som lever av kjøt
1 om dyr: som lever av kjøt
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
2 om plante: som fangar og meltar insekt og smådyr
kjøt|etar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtetar
; el. kjøtt|etar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttetar
kjøtetande dyr, motsett planteetar kjøtetande dyr, motsett planteetar
kjøt|fabrikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøtfabrikk
; el. kjøtt|fabrikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjøttfabrikk
industrialisert kjøtproduksjon industrialisert kjøtproduksjon