Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
adresse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adresse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet adresse
(fransk)
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
1 bosted; opplysning om stedet der noen bor
skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
: skifte adresseskifte adresse / uten fast adresseuten fast adresse / feil, ukjent, mangelfull adressefeil, ukjent, mangelfull adresse / navn og adressenavn og adresse / adressen til noenadressen til noen
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
// i overført betydning:
bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
: bemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemtbemerkningen hadde ikke adresse til noen bestemt var ikke rettet mot noen bestemt / en pasning uten adresse sleivpasningen pasning uten adresse sleivpasning
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
2 (høytidelig) skriv fra flere personer til en enkeltperson eller institusjon med krav, protest eller lykkønskning
en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
: en adresse fra Kongen til Stortingeten adresse fra Kongen til Stortinget / kunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kårkunstnerne sendte en adresse til styresmaktene der de klaget over sine kår
akademi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet akademi
(latin academia, av greskAkademeia, hage i Aten der Platon underviste)
1 høyere læreanstalt eller forskningsinstitutt
kunstakademikunstakademi
: kunstakademikunstakademi
1 høyere læreanstalt eller forskningsinstitutt
kunstakademikunstakademi
: kunstakademikunstakademi
2 (frittstående) institusjon for kunst eller vitenskap
Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
: Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
2 (frittstående) institusjon for kunst eller vitenskap
Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
: Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
1 høyere læreanstalt eller forskningsinstitutt
kunstakademikunstakademi
: kunstakademikunstakademi
1 høyere læreanstalt eller forskningsinstitutt
kunstakademikunstakademi
: kunstakademikunstakademi
2 (frittstående) institusjon for kunst eller vitenskap
Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
: Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
2 (frittstående) institusjon for kunst eller vitenskap
Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
: Det franske akademiDet franske akademi / vitenskapsakademivitenskapsakademi
annuum n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet annuum
(latin nøytrum av annuus 'årlig') årspenger, årlig bevilgning til en institusjon eller lignende, årlig inntekt eller tilskudd årspenger, årlig bevilgning til en institusjon eller lignende, årlig inntekt eller tilskudd
ansettelses|myndighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ansettelsesmyndighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ansettelsesmyndighet
1 myndighet (1) til å ansette
1 myndighet (1) til å ansette
2 institusjon som ansetter
2 institusjon som ansetter
1 myndighet (1) til å ansette
1 myndighet (1) til å ansette
2 institusjon som ansetter
2 institusjon som ansetter
anstalt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anstalt
(tysk)
1 institusjon, særlig om behandlingshjem
behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
: behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
1 institusjon, særlig om behandlingshjem
behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
: behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
2 unødig arbeid eller forberedelse
gjøre anstaltergjøre anstalter
: gjøre anstaltergjøre anstalter
2 unødig arbeid eller forberedelse
gjøre anstaltergjøre anstalter
: gjøre anstaltergjøre anstalter
1 institusjon, særlig om behandlingshjem
behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
: behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
1 institusjon, særlig om behandlingshjem
behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
: behandling i anstaltbehandling i anstalt / kuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstaltkuranstalt, sinnssykeanstalt, undervisningsanstalt
2 unødig arbeid eller forberedelse
gjøre anstaltergjøre anstalter
: gjøre anstaltergjøre anstalter
2 unødig arbeid eller forberedelse
gjøre anstaltergjøre anstalter
: gjøre anstaltergjøre anstalter
augias|stall m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet augiasstall
(etter et gresk sagn om kong Augias som hadde en stall som ikke hadde vært tømt for møkk på 30 år) sted, institusjon der det råder stor uorden sted, institusjon der det råder stor uorden
autoritet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet autoritet
(fra latin 'gyldighet, myndighet', av autor)
1 faglig innsikt, sakkunnskap; makt, myndighet
tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
: tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
1 faglig innsikt, sakkunnskap; makt, myndighet
tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
: tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
2 person, institusjon med autoritet (1)
være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
: være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
2 person, institusjon med autoritet (1)
være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
: være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
1 faglig innsikt, sakkunnskap; makt, myndighet
tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
: tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
1 faglig innsikt, sakkunnskap; makt, myndighet
tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
: tale med autoritettale med autoritet / bøye seg for farens autoritetbøye seg for farens autoritet
2 person, institusjon med autoritet (1)
være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
: være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
2 person, institusjon med autoritet (1)
være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
: være en autoritet på et områdevære en autoritet på et område
av|deling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avdeling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avdeling
1 del av en institusjon eller lignende (med egen administrasjon og egne oppgaver); (mer eller mindre selvstendig) del av en helhet
være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
: være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
//
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
1 del av en institusjon eller lignende (med egen administrasjon og egne oppgaver); (mer eller mindre selvstendig) del av en helhet
være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
: være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
//
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
2 mil. troppeenhet (av varierende størrelse)
oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
: oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
2 mil. troppeenhet (av varierende størrelse)
oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
: oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
1 del av en institusjon eller lignende (med egen administrasjon og egne oppgaver); (mer eller mindre selvstendig) del av en helhet
være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
: være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
//
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
1 del av en institusjon eller lignende (med egen administrasjon og egne oppgaver); (mer eller mindre selvstendig) del av en helhet
være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
: være ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologivære ferdig med første avdeling av jus, medisin, teologi / den andre avdelingen av konserten var bestden andre avdelingen av konserten var best
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
// hver av flere undergrupper i planteriket, inndelt i klasser
fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
: fabrikken har avdelinger flere stederfabrikken har avdelinger flere steder / et sykehus med mange avdelingeret sykehus med mange avdelinger / mosen danner sin egen avdeling i planteriketmosen danner sin egen avdeling i planteriket
//
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
lukket avdeling del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4) del av psykiatrisk sykehus der dørene er låst, slik at pasientene ikke kan gå ut uten tilsyn ; se lukke (II,4)
2 mil. troppeenhet (av varierende størrelse)
oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
: oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
2 mil. troppeenhet (av varierende størrelse)
oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
: oppsatt avdelingoppsatt avdeling / avdeling fremad marsjavdeling fremad marsj / en avdeling soldateren avdeling soldater
II bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(gjennom fransk, fra italienskbanco, egentlig 'pengevekslerdisk', opphavlig germansk; samme opphav som benk)
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
bank|inspeksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bankinspeksjon
1 offentlig inspeksjon av banker
1 offentlig inspeksjon av banker
2 (personer fra) offentlig institusjon som har til oppgave å inspisere banker
BankinspeksjonenBankinspeksjonen
: BankinspeksjonenBankinspeksjonen
2 (personer fra) offentlig institusjon som har til oppgave å inspisere banker
BankinspeksjonenBankinspeksjonen
: BankinspeksjonenBankinspeksjonen
1 offentlig inspeksjon av banker
1 offentlig inspeksjon av banker
2 (personer fra) offentlig institusjon som har til oppgave å inspisere banker
BankinspeksjonenBankinspeksjonen
: BankinspeksjonenBankinspeksjonen
2 (personer fra) offentlig institusjon som har til oppgave å inspisere banker
BankinspeksjonenBankinspeksjonen
: BankinspeksjonenBankinspeksjonen
barneverns|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet barnevernsinstitusjon
institusjon som gir omsorg til barn og unge som må bo utenfor hjemmet institusjon som gir omsorg til barn og unge som må bo utenfor hjemmet
beboer m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet beboer
husets, strøkets beboerehusets, strøkets beboere / beboerne ved en institusjonbeboerne ved en institusjon
: husets, strøkets beboerehusets, strøkets beboere / beboerne ved en institusjonbeboerne ved en institusjon
husets, strøkets beboerehusets, strøkets beboere / beboerne ved en institusjonbeboerne ved en institusjon
: husets, strøkets beboerehusets, strøkets beboere / beboerne ved en institusjonbeboerne ved en institusjon
bygge|nemnd m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet byggenemnd
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet byggenemnd
nemnd som på vegne av et lag eller en institusjon står for eller har tilsyn med et bygg nemnd som på vegne av et lag eller en institusjon står for eller har tilsyn med et bygg
bygger m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet bygger
person eller institusjon som bygger
verftet er blant de ledende byggere av oljeriggerverftet er blant de ledende byggere av oljerigger / brubygger, husbyggerbrubygger, husbygger / innbyggerinnbygger
: verftet er blant de ledende byggere av oljeriggerverftet er blant de ledende byggere av oljerigger / brubygger, husbyggerbrubygger, husbygger / innbyggerinnbygger
person eller institusjon som bygger
verftet er blant de ledende byggere av oljeriggerverftet er blant de ledende byggere av oljerigger / brubygger, husbyggerbrubygger, husbygger / innbyggerinnbygger
: verftet er blant de ledende byggere av oljeriggerverftet er blant de ledende byggere av oljerigger / brubygger, husbyggerbrubygger, husbygger / innbyggerinnbygger
byrå n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet byrå
(fransk bureau, fra latin burra 'grovt ullstoff, vadmel', deretter: 'bord dekket med vadmel, skrivebord, kontor')
1 kontor eller institusjon som står for eller ordner noe
avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
: avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
1 kontor eller institusjon som står for eller ordner noe
avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
: avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
2 særlig om utenlandske forhold: kontor i styringsverket
2 særlig om utenlandske forhold: kontor i styringsverket
1 kontor eller institusjon som står for eller ordner noe
avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
: avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
1 kontor eller institusjon som står for eller ordner noe
avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
: avskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyråavskrivningsbyrå, reisebyrå, telegrambyrå
2 særlig om utenlandske forhold: kontor i styringsverket
2 særlig om utenlandske forhold: kontor i styringsverket
college n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet college
(kållidsj; engelsk; samme opphav som kollegium)
1 om engelske forhold: institusjon ved universitetene Oxford og Cambridge; høyere fagskole
1 om engelske forhold: institusjon ved universitetene Oxford og Cambridge; høyere fagskole
2 om amerikanske forhold: fireårig skole som fører fram til en lavere akademisk grad, og der de to første årene svarer omtrent til de to siste årene på allmennfaglig studieretning i den videregående skolen
2 om amerikanske forhold: fireårig skole som fører fram til en lavere akademisk grad, og der de to første årene svarer omtrent til de to siste årene på allmennfaglig studieretning i den videregående skolen
1 om engelske forhold: institusjon ved universitetene Oxford og Cambridge; høyere fagskole
1 om engelske forhold: institusjon ved universitetene Oxford og Cambridge; høyere fagskole
2 om amerikanske forhold: fireårig skole som fører fram til en lavere akademisk grad, og der de to første årene svarer omtrent til de to siste årene på allmennfaglig studieretning i den videregående skolen
2 om amerikanske forhold: fireårig skole som fører fram til en lavere akademisk grad, og der de to første årene svarer omtrent til de to siste årene på allmennfaglig studieretning i den videregående skolen
dag|senter n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet dagsenter
institusjon der pasientene får behandling på dagtid, men ellers bor hjemme institusjon der pasientene får behandling på dagtid, men ellers bor hjemme
diakon|heim m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet diakonheim
; el. diakon|hjem n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet diakonhjem
Det norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakonerDet norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakoner
: Det norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakonerDet norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakoner
Det norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakonerDet norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakoner
: Det norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakonerDet norske Diakonhjem institusjon som blant annet utdanner diakoner
diakonisse|hus n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet diakonissehus
Diakonissehuset institusjon som utdanner diakonisserDiakonissehuset institusjon som utdanner diakonisser
: Diakonissehuset institusjon som utdanner diakonisserDiakonissehuset institusjon som utdanner diakonisser
Diakonissehuset institusjon som utdanner diakonisserDiakonissehuset institusjon som utdanner diakonisser
: Diakonissehuset institusjon som utdanner diakonisserDiakonissehuset institusjon som utdanner diakonisser
direktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet direktør
(gjennom fransk, fra middelalderlatin)
1 leder av et statlig eller kommunalt forvaltningsorgan, et økonomisk foretak eller en institusjon
teknisk direktørteknisk direktør
: teknisk direktørteknisk direktør
1 leder av et statlig eller kommunalt forvaltningsorgan, et økonomisk foretak eller en institusjon
teknisk direktørteknisk direktør
: teknisk direktørteknisk direktør
2 medlem av en direksjon; (daglig) leder for et større selskap, en organisasjon
generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
: generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
2 medlem av en direksjon; (daglig) leder for et større selskap, en organisasjon
generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
: generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
1 leder av et statlig eller kommunalt forvaltningsorgan, et økonomisk foretak eller en institusjon
teknisk direktørteknisk direktør
: teknisk direktørteknisk direktør
1 leder av et statlig eller kommunalt forvaltningsorgan, et økonomisk foretak eller en institusjon
teknisk direktørteknisk direktør
: teknisk direktørteknisk direktør
2 medlem av en direksjon; (daglig) leder for et større selskap, en organisasjon
generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
: generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
2 medlem av en direksjon; (daglig) leder for et større selskap, en organisasjon
generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
: generaldirektør, skoledirektørgeneraldirektør, skoledirektør / administrerende direktøradministrerende direktør
dom|stol m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domstol
rett (II,5); institusjon med dømmende makt
prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene / bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene
: prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene / bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene
rett (II,5); institusjon med dømmende makt
prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene / bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene
: prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene / bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene
dotasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dotasjon
større gave til en institusjon, stiftelse eller lignende; æresgave fra staten til en fortjent person større gave til en institusjon, stiftelse eller lignende; æresgave fra staten til en fortjent person
eldre|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eldreinstitusjon
eldre|omsorg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eldreomsorg
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet eldreomsorg
sosialomsorg som omfatter alderspensjonister
//
åpen eldreomsorg omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon) omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon)
åpen eldreomsorg omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon) omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon)
sosialomsorg som omfatter alderspensjonister
//
åpen eldreomsorg omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon) omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon)
åpen eldreomsorg omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon) omsorg i hjemmet (og ikke i institusjon)
embete n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet embete
(norrønt embætti, fra keltisk)
1 høyere stilling i statstjenesten (med utnevelse i statsråd)
dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
: dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
1 høyere stilling i statstjenesten (med utnevelse i statsråd)
dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
: dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
2 særlig i sammensetninger: kontor, institusjon i tilknytning til embete (1)
Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
: Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
2 særlig i sammensetninger: kontor, institusjon i tilknytning til embete (1)
Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
: Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
1 høyere stilling i statstjenesten (med utnevelse i statsråd)
dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
: dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
1 høyere stilling i statstjenesten (med utnevelse i statsråd)
dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
: dommerembetedommerembete / bekle et embetebekle et embete / fratre, tiltre et embetefratre, tiltre et embete / bli avsatt fra et embetebli avsatt fra et embete / misbruk av embetetmisbruk av embetet / i embets medfør se medføri embets medfør se medfør
2 særlig i sammensetninger: kontor, institusjon i tilknytning til embete (1)
Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
: Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
2 særlig i sammensetninger: kontor, institusjon i tilknytning til embete (1)
Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
: Økokrim er eget statsadvokatembeteØkokrim er eget statsadvokatembete
etter|vern n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ettervern
behandling, støtte og kontroll av klienter etter at de er skrevet ut av en institusjon behandling, støtte og kontroll av klienter etter at de er skrevet ut av en institusjon
fest|skrift n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet festskrift
jubileumsskrift, hedersskrift til en person eller institusjon jubileumsskrift, hedersskrift til en person eller institusjon
fideikommiss n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet fideikommiss
; el. fideikomiss n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet fideikomiss
(-komis´s el. fidei´-; fra latin 'betrodd (gods)') eiendom eller kapital som ikke må selges, men er båndlagt for familie, institusjon eller lignende eiendom eller kapital som ikke må selges, men er båndlagt for familie, institusjon eller lignende
fjern|syn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fjernsyn
(egentlig 'det å se langt')
1 elektrisk system for overføring av (levende) bilder (med lyd), televisjon, tv
se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
: se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
1 elektrisk system for overføring av (levende) bilder (med lyd), televisjon, tv
se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
: se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
2 institusjon som produserer fjernsyn (1)
2 institusjon som produserer fjernsyn (1)
3 kortord for fjernsynsapparat
fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
3 kortord for fjernsynsapparat
fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
1 elektrisk system for overføring av (levende) bilder (med lyd), televisjon, tv
se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
: se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
1 elektrisk system for overføring av (levende) bilder (med lyd), televisjon, tv
se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
: se fjernsynse fjernsyn / et program i fjernsynetet program i fjernsynet / i fjernsynets barndomi fjernsynets barndom
2 institusjon som produserer fjernsyn (1)
2 institusjon som produserer fjernsyn (1)
3 kortord for fjernsynsapparat
fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
3 kortord for fjernsynsapparat
fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: fargefjernsynfargefjernsyn / kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
folke|akademi n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet folkeakademi
institusjon for folkeopplysning institusjon for folkeopplysning
forretnings|gang m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningsgang
måte gjøremålene utføres på i en institusjon eller lignende måte gjøremålene utføres på i en institusjon eller lignende
forsøks|stasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forsøksstasjon
institusjon som driver forsøksvirksomhet av praktisk og yrkesmessig betydning, særlig i landbruket institusjon som driver forsøksvirksomhet av praktisk og yrkesmessig betydning, særlig i landbruket
fritt|stående a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet frittstående
1 som står for seg selv
et frittstående treet frittstående tre
: et frittstående treet frittstående tre
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
1 som står for seg selv
et frittstående treet frittstående tre
: et frittstående treet frittstående tre
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
2 som substantiv: turnøvelse uten apparat
vinne frittståendevinne frittstående
: vinne frittståendevinne frittstående
2 som substantiv: turnøvelse uten apparat
vinne frittståendevinne frittstående
: vinne frittståendevinne frittstående
1 som står for seg selv
et frittstående treet frittstående tre
: et frittstående treet frittstående tre
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
1 som står for seg selv
et frittstående treet frittstående tre
: et frittstående treet frittstående tre
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
// i overført betydning: uavhengig
en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
: en frittstående organisasjon, institusjonen frittstående organisasjon, institusjon / frittstående borettslagfrittstående borettslag
2 som substantiv: turnøvelse uten apparat
vinne frittståendevinne frittstående
: vinne frittståendevinne frittstående
2 som substantiv: turnøvelse uten apparat
vinne frittståendevinne frittstående
: vinne frittståendevinne frittstående
garant m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet garant
(fransk av garer 'ta i vare') person eller institusjon som garanterer, for eksempel ved lån person eller institusjon som garanterer, for eksempel ved lån
general|direktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet generaldirektør
øverste direktør i en bedrift, institusjon eller lignende øverste direktør i en bedrift, institusjon eller lignende
handels|høgskole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handelshøgskole
; el. handels|høyskole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handelshøyskole
vitenskapelig institusjon der det blir undervist og forsket i merkantile fag vitenskapelig institusjon der det blir undervist og forsket i merkantile fag
havne|vesen n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet havnevesen
fellesbetegnelse på institusjon, personer som er knyttet til ledelsen og den daglige drift av en havn fellesbetegnelse på institusjon, personer som er knyttet til ledelsen og den daglige drift av en havn
hjemme|side m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hjemmeside
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hjemmeside
; el. heime|side m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heimeside
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet heimeside
(etter engelsk home page) sted på Internett der en institusjon, en virksomhet eller lignende presenterer seg
på instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudenepå instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudene
: på instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudenepå instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudene
sted på Internett der en institusjon, en virksomhet eller lignende presenterer seg
på instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudenepå instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudene
: på instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudenepå instituttets hjemmesider finner du en oversikt over studietilbudene
helse|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet helseinstitusjon
institusjon som mottar syke til undersøkelse, behandling og pleie institusjon som mottar syke til undersøkelse, behandling og pleie
helse|råd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet helseråd
(av IV råd) kommunal institusjon som skal overvåke helsesituasjonen og sunnhetsforholdene i kommunen
helserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdenehelserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdene
: helserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdenehelserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdene
kommunal institusjon som skal overvåke helsesituasjonen og sunnhetsforholdene i kommunen
helserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdenehelserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdene
: helserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdenehelserådet måtte stenge skolen på grunn av de elendige sanitære forholdene
helse|stasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet helsestasjon
institusjon der gravide kvinner, spedbarn og småbarn kan komme til gratis helsekontroll, vaksinasjoner og lignende, og der det gis råd om ernæring, levesett og barnestell institusjon der gravide kvinner, spedbarn og småbarn kan komme til gratis helsekontroll, vaksinasjoner og lignende, og der det gis råd om ernæring, levesett og barnestell
hierarki n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet hierarki
(gjennom latin, fra gresk 'de helliges styre', av hieros 'hellig' og arkhein 'styre, lede')
1 institusjon, organisasjon med fast organisert og strengt ordnet rangfølge
1 institusjon, organisasjon med fast organisert og strengt ordnet rangfølge
2 presteskap; prestevelde
2 presteskap; prestevelde
3 rangordning
det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
: det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
3 rangordning
det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
: det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
1 institusjon, organisasjon med fast organisert og strengt ordnet rangfølge
1 institusjon, organisasjon med fast organisert og strengt ordnet rangfølge
2 presteskap; prestevelde
2 presteskap; prestevelde
3 rangordning
det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
: det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
3 rangordning
det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
: det militære hierarkietdet militære hierarkiet / finne sin plass i hierarkietfinne sin plass i hierarkiet
historiograf m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet historiograf
historieskriver, særlig om person som har fått i oppdrag å skrive historien til en forening, en institusjon eller lignende; om eldre forhold: historieskriver som var ansatt av et statsoverhode til å skrive hans eller landets historie historieskriver, særlig om person som har fått i oppdrag å skrive historien til en forening, en institusjon eller lignende; om eldre forhold: historieskriver som var ansatt av et statsoverhode til å skrive hans eller landets historie
hundre|åring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hundreåring
person som er 100 år; også om institusjon, forening eller lignende:
hundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i århundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i år
: hundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i århundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i år
person som er 100 år; også om institusjon, forening eller lignende:
hundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i århundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i år
: hundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i århundreåringen Klemetsrud skole går først i 17. mai-toget i Oslo i år
hus|mor m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet husmor
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet husmor
kvinne som har hovedansvaret for hus- og omsorgsarbeidet i en familie; leder for felleshusholdning ved internat eller institusjon kvinne som har hovedansvaret for hus- og omsorgsarbeidet i en familie; leder for felleshusholdning ved internat eller institusjon
hus|organ n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet husorgan
blad (4) som en bedrift eller institusjon utgir for sine ansatte blad (4) som en bedrift eller institusjon utgir for sine ansatte
hus|økonom m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet husøkonom
person som er leder for rengjøringspersonalet på hotell, sykehus eller annen institusjon person som er leder for rengjøringspersonalet på hotell, sykehus eller annen institusjon
høy|kirkelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet høykirkelig
; el. høg|kirkelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet høgkirkelig
om person eller retning innenfor evangeliske kirker: som ønsker at forkynnelse først og fremst skal skje innenfor kirken, og som legger stor vekt på sakramentene og på kirken som institusjon; motsatt lavkirkelig om person eller retning innenfor evangeliske kirker: som ønsker at forkynnelse først og fremst skal skje innenfor kirken, og som legger stor vekt på sakramentene og på kirken som institusjon; motsatt lavkirkelig
instans m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instans
(gjennom tysk, fra latin; av in-, (1) og stare 'stå')
1 trinn i rettergang
anke til høyere instansanke til høyere instans
: anke til høyere instansanke til høyere instans
1 trinn i rettergang
anke til høyere instansanke til høyere instans
: anke til høyere instansanke til høyere instans
2 myndighet, institusjon
alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
: alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
//
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
2 myndighet, institusjon
alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
: alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
//
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
1 trinn i rettergang
anke til høyere instansanke til høyere instans
: anke til høyere instansanke til høyere instans
1 trinn i rettergang
anke til høyere instansanke til høyere instans
: anke til høyere instansanke til høyere instans
2 myndighet, institusjon
alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
: alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
//
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
2 myndighet, institusjon
alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
: alle instanser har hatt spørsmålet til uttalelsealle instanser har hatt spørsmålet til uttalelse / i første instans i første omgangi første instans i første omgang
//
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
i siste instans når alt kommer til alt når alt kommer til alt
institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet institusjon
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
institusjonalisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet institusjonalisere
gjøre til institusjon, få i faste former
en praksis som nå er institusjonaliserten praksis som nå er institusjonalisert
: en praksis som nå er institusjonaliserten praksis som nå er institusjonalisert
gjøre til institusjon, få i faste former
en praksis som nå er institusjonaliserten praksis som nå er institusjonalisert
: en praksis som nå er institusjonaliserten praksis som nå er institusjonalisert
institusjonell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet institusjonell
som gjelder institusjon(er)
få noe inn i faste, institusjonelle formerfå noe inn i faste, institusjonelle former / trenge institusjonell behandlingtrenge institusjonell behandling
: få noe inn i faste, institusjonelle formerfå noe inn i faste, institusjonelle former / trenge institusjonell behandlingtrenge institusjonell behandling
som gjelder institusjon(er)
få noe inn i faste, institusjonelle formerfå noe inn i faste, institusjonelle former / trenge institusjonell behandlingtrenge institusjonell behandling
: få noe inn i faste, institusjonelle formerfå noe inn i faste, institusjonelle former / trenge institusjonell behandlingtrenge institusjonell behandling
interesse|kontor n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet interessekontor
kontor ved bedrift, institusjon eller lignende som yter arbeidstakerne forskjellige tjenester kontor ved bedrift, institusjon eller lignende som yter arbeidstakerne forskjellige tjenester
jubilant m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jubilant
person, institusjon eller lignende som feirer jubileum person, institusjon eller lignende som feirer jubileum
juridisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet juridisk
(fra latin av jus 'rett') som gjelder rettsvitenskap, rettslig
framgangsmåten er ikke juridisk holdbarframgangsmåten er ikke juridisk holdbar / søke juridisk hjelpsøke juridisk hjelp / ta juridisk embetseksamenta juridisk embetseksamen / juridisk studiumjuridisk studium
: framgangsmåten er ikke juridisk holdbarframgangsmåten er ikke juridisk holdbar / søke juridisk hjelpsøke juridisk hjelp / ta juridisk embetseksamenta juridisk embetseksamen / juridisk studiumjuridisk studium
//
juridisk person rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening
juridisk person rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening
som gjelder rettsvitenskap, rettslig
framgangsmåten er ikke juridisk holdbarframgangsmåten er ikke juridisk holdbar / søke juridisk hjelpsøke juridisk hjelp / ta juridisk embetseksamenta juridisk embetseksamen / juridisk studiumjuridisk studium
: framgangsmåten er ikke juridisk holdbarframgangsmåten er ikke juridisk holdbar / søke juridisk hjelpsøke juridisk hjelp / ta juridisk embetseksamenta juridisk embetseksamen / juridisk studiumjuridisk studium
//
juridisk person rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening
juridisk person rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening
juridisk person rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men består av en institusjon, for eksempel stat, kommune, stiftelse eller forening
juster|vesen n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet justervesen
offentlig institusjon som kontrollerer og godkjenner måle- og veieredskaper som skal brukes ved kjøp og salg offentlig institusjon som kontrollerer og godkjenner måle- og veieredskaper som skal brukes ved kjøp og salg
kammer n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet kammer
(latin camera 'lite værelse', gresk kamara 'hvelvet rom')
1 lite værelse, rom
spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
: spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
1 lite værelse, rom
spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
: spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
2 (lokale for) institusjon
handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
: handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
2 (lokale for) institusjon
handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
: handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
3 del av nasjonalforsamling
førstekammerførstekammer
: førstekammerførstekammer
3 del av nasjonalforsamling
førstekammerførstekammer
: førstekammerførstekammer
4 ladningsrom på skytevåpen
legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
: legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
4 ladningsrom på skytevåpen
legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
: legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
1 lite værelse, rom
spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
: spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
1 lite værelse, rom
spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
: spiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammerspiskammer, lønnkammer, gravkammer, hjertekammer
2 (lokale for) institusjon
handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
: handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
2 (lokale for) institusjon
handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
: handelskammer, politikammerhandelskammer, politikammer
3 del av nasjonalforsamling
førstekammerførstekammer
: førstekammerførstekammer
3 del av nasjonalforsamling
førstekammerførstekammer
: førstekammerførstekammer
4 ladningsrom på skytevåpen
legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
: legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
4 ladningsrom på skytevåpen
legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
: legge en patron klar i kammeretlegge en patron klar i kammeret
kart|verk n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kartverk
(av II verk)
1 samling av kart over et visst område
1 samling av kart over et visst område
2 kontor, institusjon som utarbeider og utgir kart
2 kontor, institusjon som utarbeider og utgir kart
1 samling av kart over et visst område
1 samling av kart over et visst område
2 kontor, institusjon som utarbeider og utgir kart
2 kontor, institusjon som utarbeider og utgir kart
kasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kasse
(gjennom tysk, fra italiensk, fra latin capsa; beslektet med capere)
1 (oftest firkantet) beholder av varierende størrelse
pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
: pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
1 (oftest firkantet) beholder av varierende størrelse
pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
: pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
2 kvadratisk og høyt hus, lite strømlinjeformet kjøretøy, og lignende
en fæl kasseen fæl kasse
: en fæl kasseen fæl kasse
2 kvadratisk og høyt hus, lite strømlinjeformet kjøretøy, og lignende
en fæl kasseen fæl kasse
: en fæl kasseen fæl kasse
3 noe som omgir og beskytter noe
urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
: urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
3 noe som omgir og beskytter noe
urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
: urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
4 sted for inn- og utbetalinger i butikk, bank og lignende
arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
: arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
4 sted for inn- og utbetalinger i butikk, bank og lignende
arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
: arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
5 pengebeholdning
telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
: telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
5 pengebeholdning
telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
: telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
6 midler, fond til samfunnsformål eller for medlemmene i en institusjon
statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
: statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
6 midler, fond til samfunnsformål eller for medlemmene i en institusjon
statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
: statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
1 (oftest firkantet) beholder av varierende størrelse
pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
: pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
1 (oftest firkantet) beholder av varierende størrelse
pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
: pakke bøker i kasserpakke bøker i kasser / en kasse appelsineren kasse appelsiner / vedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkassevedkasse, ølkasse, postkasse, sigarkasse
2 kvadratisk og høyt hus, lite strømlinjeformet kjøretøy, og lignende
en fæl kasseen fæl kasse
: en fæl kasseen fæl kasse
2 kvadratisk og høyt hus, lite strømlinjeformet kjøretøy, og lignende
en fæl kasseen fæl kasse
: en fæl kasseen fæl kasse
3 noe som omgir og beskytter noe
urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
: urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
3 noe som omgir og beskytter noe
urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
: urkasse, motorkasseurkasse, motorkasse / brystkasse, hjernekassebrystkasse, hjernekasse
4 sted for inn- og utbetalinger i butikk, bank og lignende
arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
: arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
4 sted for inn- og utbetalinger i butikk, bank og lignende
arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
: arbeide, sitte i kassaarbeide, sitte i kassa
5 pengebeholdning
telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
: telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
5 pengebeholdning
telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
: telle opp, gjøre opp kassatelle opp, gjøre opp kassa / stjele av kassastjele av kassa / reisekassereisekasse
6 midler, fond til samfunnsformål eller for medlemmene i en institusjon
statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
: statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
6 midler, fond til samfunnsformål eller for medlemmene i en institusjon
statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
: statskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskassestatskasse, kommunekasse, trygdekasse, brannkasse, pensjonskasse
kompetanse|senter n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet kompetansesenter
senter, institusjon som har særlig god kompetanse innenfor et (fag)felt og dermed kan bistå med hjelp og opplæring
planen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologiplanen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologi / et regionalt kompetansesenter for idrettet regionalt kompetansesenter for idrett
: planen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologiplanen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologi / et regionalt kompetansesenter for idrettet regionalt kompetansesenter for idrett
senter, institusjon som har særlig god kompetanse innenfor et (fag)felt og dermed kan bistå med hjelp og opplæring
planen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologiplanen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologi / et regionalt kompetansesenter for idrettet regionalt kompetansesenter for idrett
: planen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologiplanen er å opprette et nytt kompetansesenter for IT og høyteknologi / et regionalt kompetansesenter for idrettet regionalt kompetansesenter for idrett
kontor n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kontor
(fra fransk, italiensk; se konto)
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
: advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
: advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
: ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
: ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor / tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
: advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
: advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor / billettkontorbillettkontor
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
: ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
: ha eget kontorha eget kontor / bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor
kreditt|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kredittinstitusjon
institusjon som låner ut kapital (I,1) institusjon som låner ut kapital (I,1)
kring|kasting m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kringkasting
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kringkasting
1 det å kringkaste
1 det å kringkaste
2 institusjon som kringkaster
være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
: være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
2 institusjon som kringkaster
være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
: være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
1 det å kringkaste
1 det å kringkaste
2 institusjon som kringkaster
være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
: være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
2 institusjon som kringkaster
være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
: være ansatt i Kringkastingenvære ansatt i Kringkastingen
kunde m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kunde
(tysk) person, institusjon eller lignende som gjør innkjøp hos en handelsmann, kjøper tjenester i et firma eller lignende
en fast kundeen fast kunde
: en fast kundeen fast kunde
person, institusjon eller lignende som gjør innkjøp hos en handelsmann, kjøper tjenester i et firma eller lignende
en fast kundeen fast kunde
: en fast kundeen fast kunde
kur|bad n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kurbad
(av I kur) institusjon som behandler syke med blant annet medisinske bad, kuranstalt institusjon som behandler syke med blant annet medisinske bad, kuranstalt
lege|senter n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet legesenter
institusjon der flere leger har praksis, og der de har felles kontorpersonale, venteværelse og lignende institusjon der flere leger har praksis, og der de har felles kontorpersonale, venteværelse og lignende
lån|giver m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet långiver
person eller institusjon som yter (penge)lån person eller institusjon som yter (penge)lån
lån|taker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet låntaker
; el. lån|tager m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet låntager
person eller institusjon som tar opp pengelån person eller institusjon som tar opp pengelån
makt|faktor m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet maktfaktor
institusjon, person(er), forhold med makt
politiske, økonomiske maktfaktorerpolitiske, økonomiske maktfaktorer
: politiske, økonomiske maktfaktorerpolitiske, økonomiske maktfaktorer
institusjon, person(er), forhold med makt
politiske, økonomiske maktfaktorerpolitiske, økonomiske maktfaktorer
: politiske, økonomiske maktfaktorerpolitiske, økonomiske maktfaktorer
morsmelk|sentral m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet morsmelksentral
; el. morsmjølk|sentral m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet morsmjølksentral
institusjon som kjøper overskuddsmorsmelk og leverer den videre til spedbarn som trenger den institusjon som kjøper overskuddsmorsmelk og leverer den videre til spedbarn som trenger den
museum n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet museum
; el. II musé n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet musé
; el. muse n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet muse
(gresk museion 'tempel for musene'; se muse) institusjon eller bygning med samling og utstilling av kunstverk eller ting som har kulturhistorisk interesse
folkemuseum, kunstmuseumfolkemuseum, kunstmuseum / teknisk museumteknisk museum / liker du å gå i museer?liker du å gå i museer?
: folkemuseum, kunstmuseumfolkemuseum, kunstmuseum / teknisk museumteknisk museum / liker du å gå i museer?liker du å gå i museer?
institusjon eller bygning med samling og utstilling av kunstverk eller ting som har kulturhistorisk interesse
folkemuseum, kunstmuseumfolkemuseum, kunstmuseum / teknisk museumteknisk museum / liker du å gå i museer?liker du å gå i museer?
: folkemuseum, kunstmuseumfolkemuseum, kunstmuseum / teknisk museumteknisk museum / liker du å gå i museer?liker du å gå i museer?
mødre|heim m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mødreheim
; el. mødre|hjem n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet mødrehjem
(av mødre flertall av I mor) institusjon der enslige mødre kan bo før og etter en fødsel institusjon der enslige mødre kan bo før og etter en fødsel
mødrehygiene|kontor n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet mødrehygienekontor
institusjon som driver med helsekontroll av gravide og småbarn, og som gir prevensjonsveiledning institusjon som driver med helsekontroll av gravide og småbarn, og som gir prevensjonsveiledning
observator m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet observator
(i fl også utt -to´r-) person i vitenskapelig stilling ved en astronomisk institusjon person i vitenskapelig stilling ved en astronomisk institusjon
opera m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet opera
(italiensk av opera per musica 'musikkverk')
1 teaterstykke der replikkene synges (til orkestermusikk); jamfør operette og syngespill
operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
: operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
1 teaterstykke der replikkene synges (til orkestermusikk); jamfør operette og syngespill
operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
: operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
2 institusjon som oppfører slike musikkdramatiske verker
være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
: være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
2 institusjon som oppfører slike musikkdramatiske verker
være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
: være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
3 teaterbygning der det oppføres operaer
gå i operaengå i operaen
: gå i operaengå i operaen
3 teaterbygning der det oppføres operaer
gå i operaengå i operaen
: gå i operaengå i operaen
1 teaterstykke der replikkene synges (til orkestermusikk); jamfør operette og syngespill
operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
: operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
1 teaterstykke der replikkene synges (til orkestermusikk); jamfør operette og syngespill
operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
: operaen 'Orfeo' av Monteverdioperaen 'Orfeo' av Monteverdi
2 institusjon som oppfører slike musikkdramatiske verker
være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
: være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
2 institusjon som oppfører slike musikkdramatiske verker
være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
: være engasjert ved operaenvære engasjert ved operaen
3 teaterbygning der det oppføres operaer
gå i operaengå i operaen
: gå i operaengå i operaen
3 teaterbygning der det oppføres operaer
gå i operaengå i operaen
: gå i operaengå i operaen
oppdrags|giver m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet oppdragsgiver
person, institusjon og lignende som gir oppdrag person, institusjon og lignende som gir oppdrag
opp|lysning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet opplysning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet opplysning
1 informasjon, beskjed, forklaring
innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
: innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
1 informasjon, beskjed, forklaring
innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
: innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
2 utdannelse, kunnskap
folkeopplysningfolkeopplysning
: folkeopplysningfolkeopplysning
2 utdannelse, kunnskap
folkeopplysningfolkeopplysning
: folkeopplysningfolkeopplysning
3 institusjon, kontor der en får veiledning, informasjon
ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
: ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
3 institusjon, kontor der en får veiledning, informasjon
ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
: ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
1 informasjon, beskjed, forklaring
innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
: innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
1 informasjon, beskjed, forklaring
innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
: innhente, få, ha opplysninger om noeinnhente, få, ha opplysninger om noe
2 utdannelse, kunnskap
folkeopplysningfolkeopplysning
: folkeopplysningfolkeopplysning
2 utdannelse, kunnskap
folkeopplysningfolkeopplysning
: folkeopplysningfolkeopplysning
3 institusjon, kontor der en får veiledning, informasjon
ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
: ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
3 institusjon, kontor der en får veiledning, informasjon
ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
: ringe opplysningen for å få greie på et telefonnummerringe opplysningen for å få greie på et telefonnummer
ordbok|verk n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet ordbokverk
1 institusjon som samler inn ord som danner grunnlaget for ordbøker institusjonen gir eller skal gi ut
1 institusjon som samler inn ord som danner grunnlaget for ordbøker institusjonen gir eller skal gi ut
2 ordbok i flere bind (3)
2 ordbok i flere bind (3)
1 institusjon som samler inn ord som danner grunnlaget for ordbøker institusjonen gir eller skal gi ut
1 institusjon som samler inn ord som danner grunnlaget for ordbøker institusjonen gir eller skal gi ut
2 ordbok i flere bind (3)
2 ordbok i flere bind (3)
organ n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet organ
(fra gresk opphavlig 'redskap')
1 del av plante, dyr eller menneske som har en bestemt funksjon
lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
: lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
1 del av plante, dyr eller menneske som har en bestemt funksjon
lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
: lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
2 stemme (I,1), røst (I)
han har et kraftig organhan har et kraftig organ
: han har et kraftig organhan har et kraftig organ
2 stemme (I,1), røst (I)
han har et kraftig organhan har et kraftig organ
: han har et kraftig organhan har et kraftig organ
3 skrift, blad som har til formål å fremme visse synspunkter; talerør
avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
: avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
3 skrift, blad som har til formål å fremme visse synspunkter; talerør
avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
: avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
1 del av plante, dyr eller menneske som har en bestemt funksjon
lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
: lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
1 del av plante, dyr eller menneske som har en bestemt funksjon
lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
: lungene er organer for åndedrettetlungene er organer for åndedrettet / kjønnsorgan, sanseorgankjønnsorgan, sanseorgan
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
// i overført betydning: (samfunns)institusjon med faste oppgaver
forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
: forslaget er til behandling i partiets organerforslaget er til behandling i partiets organer
2 stemme (I,1), røst (I)
han har et kraftig organhan har et kraftig organ
: han har et kraftig organhan har et kraftig organ
2 stemme (I,1), røst (I)
han har et kraftig organhan har et kraftig organ
: han har et kraftig organhan har et kraftig organ
3 skrift, blad som har til formål å fremme visse synspunkter; talerør
avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
: avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
3 skrift, blad som har til formål å fremme visse synspunkter; talerør
avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
: avisen er organ for opposisjonenavisen er organ for opposisjonen
ornitologisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ornitologisk
som hører til eller gjelder ornitologi
//
ornitologisk stasjon institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst
ornitologisk stasjon institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst
som hører til eller gjelder ornitologi
//
ornitologisk stasjon institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst
ornitologisk stasjon institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst
ornitologisk stasjon institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst institusjon som har til formål å studere fuglelivet, særlig flyttingen vår og høst
person|data m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet persondata
, n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet persondata
data om enkeltpersoner som offentlig eller privat foretak eller institusjon sitter inne med data om enkeltpersoner som offentlig eller privat foretak eller institusjon sitter inne med
politi|kammer n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet politikammer
1 (institusjon som har) den øverste myndighet i en by eller et distrikt
1 (institusjon som har) den øverste myndighet i en by eller et distrikt
2 bygning der politikammer (1) holder til
2 bygning der politikammer (1) holder til
1 (institusjon som har) den øverste myndighet i en by eller et distrikt
1 (institusjon som har) den øverste myndighet i en by eller et distrikt
2 bygning der politikammer (1) holder til
2 bygning der politikammer (1) holder til
post|verk n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet postverk
(av II verk) institusjon som driver befordring av post (IV) og andre posttjenester; i Norge:
PostenPosten
: PostenPosten
institusjon som driver befordring av post (IV) og andre posttjenester; i Norge:
PostenPosten
: PostenPosten
prest m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet prest
(norrønt prestr; samme opphav som presbyter)
1 person med teologisk utdanning og kirkelig innvielse som gjør tjeneste i en menighet eller institusjon
gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
: gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
1 person med teologisk utdanning og kirkelig innvielse som gjør tjeneste i en menighet eller institusjon
gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
: gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
2 person som foretar gudstjenstlige handlinger, driver forkynnelse og lignende i et religiøst samfunn
buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
: buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
2 person som foretar gudstjenstlige handlinger, driver forkynnelse og lignende i et religiøst samfunn
buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
: buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
1 person med teologisk utdanning og kirkelig innvielse som gjør tjeneste i en menighet eller institusjon
gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
: gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
1 person med teologisk utdanning og kirkelig innvielse som gjør tjeneste i en menighet eller institusjon
gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
: gå for presten gå til konfirmasjonsforberedelsegå for presten gå til konfirmasjonsforberedelse / sogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprestsogneprest, hjelpeprest, sykehusprest, fengselsprest
2 person som foretar gudstjenstlige handlinger, driver forkynnelse og lignende i et religiøst samfunn
buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
: buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
2 person som foretar gudstjenstlige handlinger, driver forkynnelse og lignende i et religiøst samfunn
buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
: buddhistprest, offerprest, øversteprestbuddhistprest, offerprest, øversteprest
rekvirent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet rekvirent
(fra latin; se rekvirere)
1 person, institusjon som begjærer auksjon, utpanting eller lignende
1 person, institusjon som begjærer auksjon, utpanting eller lignende
2 bestiller
2 bestiller
1 person, institusjon som begjærer auksjon, utpanting eller lignende
1 person, institusjon som begjærer auksjon, utpanting eller lignende
2 bestiller
2 bestiller
representere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet representere
(gjennom fransk, fra latin egentlig 'vise seg på ny')
1 opptre i stedet for, være utsending for
representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
: representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
1 opptre i stedet for, være utsending for
representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
: representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
2 sitte som utsending, tillitsmann i Stortinget, i kommunestyre og lignende
2 sitte som utsending, tillitsmann i Stortinget, i kommunestyre og lignende
3 holde selskap som representant for firma, institusjon eller myndighet
3 holde selskap som representant for firma, institusjon eller myndighet
4 gi, være eksempel på
boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
: boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
4 gi, være eksempel på
boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
: boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
1 opptre i stedet for, være utsending for
representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
: representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
1 opptre i stedet for, være utsending for
representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
: representere Norge i utlandetrepresentere Norge i utlandet
2 sitte som utsending, tillitsmann i Stortinget, i kommunestyre og lignende
2 sitte som utsending, tillitsmann i Stortinget, i kommunestyre og lignende
3 holde selskap som representant for firma, institusjon eller myndighet
3 holde selskap som representant for firma, institusjon eller myndighet
4 gi, være eksempel på
boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
: boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
4 gi, være eksempel på
boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
: boka representerer noe nyttboka representerer noe nytt
retts|hjelp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet rettshjelp
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet rettshjelp
(institusjon som gir) rettskyndig hjelp (institusjon som gir) rettskyndig hjelp
ridder|orden m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ridderorden
1 orden (4) av riddere som opprinnelig skulle pleie syke korsfarere
1 orden (4) av riddere som opprinnelig skulle pleie syke korsfarere
2 institusjon (2) som deler ut en orden
2 institusjon (2) som deler ut en orden
3 ordenstegn av graden ridder
3 ordenstegn av graden ridder
1 orden (4) av riddere som opprinnelig skulle pleie syke korsfarere
1 orden (4) av riddere som opprinnelig skulle pleie syke korsfarere
2 institusjon (2) som deler ut en orden
2 institusjon (2) som deler ut en orden
3 ordenstegn av graden ridder
3 ordenstegn av graden ridder
riks|revisjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet riksrevisjon
institusjon som reviderer statens regnskaper institusjon som reviderer statens regnskaper
sand|påstrøer m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet sandpåstrøer
person eller institusjon som bare passivt godtar andres avgjørelser; jamfør sand
folkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøerefolkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøere
: folkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøerefolkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøere
person eller institusjon som bare passivt godtar andres avgjørelser; jamfør sand
folkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøerefolkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøere
: folkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøerefolkevalgte organer er ofte bare sandpåstrøere
sekretariat n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet sekretariat
(fra middelalderlatin av secretarius; se sekretær) kontor i en større institusjon eller virksomhet som tar seg av saksbehandling og korrespondanse kontor i en større institusjon eller virksomhet som tar seg av saksbehandling og korrespondanse
selv|angivelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selvangivelse
til og med 2016: oppgave fra en skattepliktig person eller institusjon til skattevesenet over inntekt og formue, sjølmelding; jamfør skattemelding til og med 2016: oppgave fra en skattepliktig person eller institusjon til skattevesenet over inntekt og formue, sjølmelding; jamfør skattemelding
selv|stendig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet selvstendig
; el. sjøl|stendig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet sjølstendig
(også utt -sten´dig; etter tyskselbständig, egentlig 'som står, består for seg selv')
1 som tenker og handler uten å rette seg etter andre, som selv bestemmer, fri, uavhengig
en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
: en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
1 som tenker og handler uten å rette seg etter andre, som selv bestemmer, fri, uavhengig
en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
: en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
2 original (II)
stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
: stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
2 original (II)
stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
: stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
3 som driver på egen hånd, for egen regning
en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
: en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
3 som driver på egen hånd, for egen regning
en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
: en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
1 som tenker og handler uten å rette seg etter andre, som selv bestemmer, fri, uavhengig
en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
: en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
1 som tenker og handler uten å rette seg etter andre, som selv bestemmer, fri, uavhengig
en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
: en selvstendig stat, institusjonen selvstendig stat, institusjon / tenke selvstendigtenke selvstendig / en selvstendig natur, opptreden, oppfatningen selvstendig natur, opptreden, oppfatning / en selvstendig løsning av et problemen selvstendig løsning av et problem
2 original (II)
stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
: stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
2 original (II)
stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
: stå fram som en selvstendig forfatterstå fram som en selvstendig forfatter
3 som driver på egen hånd, for egen regning
en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
: en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
3 som driver på egen hånd, for egen regning
en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
: en selvstendig næringsdrivende, håndverkeren selvstendig næringsdrivende, håndverker
service|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet serviceinstitusjon
; el. sørvis|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sørvisinstitusjon
serviceinstitusjoner som postkontor, butikker og bankerserviceinstitusjoner som postkontor, butikker og banker
: serviceinstitusjoner som postkontor, butikker og bankerserviceinstitusjoner som postkontor, butikker og banker
serviceinstitusjoner som postkontor, butikker og bankerserviceinstitusjoner som postkontor, butikker og banker
: serviceinstitusjoner som postkontor, butikker og bankerserviceinstitusjoner som postkontor, butikker og banker
sørvis|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sørvisinstitusjon
; el. service|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet serviceinstitusjon
syke|kasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sykekasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sykekasse
; el. sjuke|kasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjukekasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sjukekasse
tidligere offentlig institusjon for syketrygd tidligere offentlig institusjon for syketrygd
skog|oppsyn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skogoppsyn
; el. skau|oppsyn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skauoppsyn
(offentlig institusjon som fører) oppsyn med stell og drift av skog (offentlig institusjon som fører) oppsyn med stell og drift av skog
skips|kontroll m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skipskontroll
(offentlig institusjon for) kontroll av skips sjødyktighet og utrustning (offentlig institusjon for) kontroll av skips sjødyktighet og utrustning

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abonnent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet abonnent
(tysk, avleiing av fransk abonner; sjå abonnere) person, institusjon o.l. som abonnerer på noko; tingar
straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
: straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
person, institusjon o.l. som abonnerer på noko; tingar
straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
: straumabonnentstraumabonnent / alle husstandane er abonnentar på lokalbladetalle husstandane er abonnentar på lokalbladet
adressat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adressat
(tysk, avleiing av fransk adresser) person, institusjon eller liknande som noko er adressert til person, institusjon eller liknande som noko er adressert til
adresse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet adresse
(fransk)
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
1 opplysning om staden der nokon bur; bustad; tilskrift (på brev o.l.)
få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
: få adressa til nokonfå adressa til nokon / skrive namn og adresse på konvoluttenskrive namn og adresse på konvolutten
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
// i fotball: sleivete ballføring
ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
: ei pasning utan adresseei pasning utan adresse
//
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
ha adresse til i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot i overført tyding: sikte på (til), vere retta mot
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
2 (høgtideleg) skriv frå fleire personar til ein einskildperson eller institusjon
kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
: kunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sinekunstnarane sende ei adresse til styresmaktene der dei klaga på kåra sine / ei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynskingei adresse til Kongen frå Stortinget lykkynsking
annuum n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annuum
(latin n av annuus 'årleg') årspengar; årleg løyving til ein institusjon eller liknande årspengar; årleg løyving til ein institusjon eller liknande
anstalt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anstalt
(tysk) institusjon, skule, heim særleg med sosialt føremål
vere på anstaltvere på anstalt
: vere på anstaltvere på anstalt; òg i sms som kuranstalt, undervisningsanstalt
institusjon, skule, heim særleg med sosialt føremål
vere på anstaltvere på anstalt
: vere på anstaltvere på anstalt; òg i sms som kuranstalt, undervisningsanstalt
arbeids|formidling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet arbeidsformidling
institusjon, verksemd, kontor som set arbeidstakarar og dei som skal ha utført arbeid i samband med kvarandre institusjon, verksemd, kontor som set arbeidstakarar og dei som skal ha utført arbeid i samband med kvarandre
attestant m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet attestant
person, institusjon som attesterer, stadfestar person, institusjon som attesterer, stadfestar
augias|stall m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet augiasstall
(frå gresk, etter namnet til segnkongen Aug(e)ias, som hadde ein stall som ikkje hadde vore tømd for møk på 30 år) stad, institusjon med kaotiske tilhøve stad, institusjon med kaotiske tilhøve
autoritet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet autoritet
(latin auctoritas 'gildskap, mynde'; av autor)
1 makt, mynde, vørdnad som ein bøyer seg for
ha stor autoritetha stor autoritet
: ha stor autoritetha stor autoritet
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
1 makt, mynde, vørdnad som ein bøyer seg for
ha stor autoritetha stor autoritet
: ha stor autoritetha stor autoritet
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
2 person, institusjon med autoritet (1)
vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
: vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
2 person, institusjon med autoritet (1)
vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
: vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
1 makt, mynde, vørdnad som ein bøyer seg for
ha stor autoritetha stor autoritet
: ha stor autoritetha stor autoritet
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
1 makt, mynde, vørdnad som ein bøyer seg for
ha stor autoritetha stor autoritet
: ha stor autoritetha stor autoritet
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
// overtydande sakkunnskap
bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
: bøye seg for autoriteten til nokonbøye seg for autoriteten til nokon
2 person, institusjon med autoritet (1)
vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
: vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
2 person, institusjon med autoritet (1)
vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
: vere ein av autoritetane på eit områdevere ein av autoritetane på eit område
av|deling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet avdeling
1 det å dele av
1 det å dele av
2 (meir eller mindre) sjølvstendig del av eit heile; deild; del (av ein institusjon eller liknande) med (i nokon mon) eigen administrasjon og eigne oppgåver
verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
: verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
2 (meir eller mindre) sjølvstendig del av eit heile; deild; del (av ein institusjon eller liknande) med (i nokon mon) eigen administrasjon og eigne oppgåver
verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
: verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
1 det å dele av
1 det å dele av
2 (meir eller mindre) sjølvstendig del av eit heile; deild; del (av ein institusjon eller liknande) med (i nokon mon) eigen administrasjon og eigne oppgåver
verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
: verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
2 (meir eller mindre) sjølvstendig del av eit heile; deild; del (av ein institusjon eller liknande) med (i nokon mon) eigen administrasjon og eigne oppgåver
verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
: verksemda har avdelingar på fleire staderverksemda har avdelingar på fleire stader / eit sjukehus med mange avdelingareit sjukehus med mange avdelingar / vere ferdig med første avdeling av medisin, jusvere ferdig med første avdeling av medisin, jus / andre avdelinga av konsertenandre avdelinga av konserten
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// kvar av fleire undergrupper i planteriket, samansett av klasser
mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
: mosen dannar ei eiga avdeling i planteriketmosen dannar ei eiga avdeling i planteriket
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
// i militærstell: troppeeining (av varierande storleik)
ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
: ei avdeling soldatarei avdeling soldatar
ballett m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ballett
(frå fransk, italiensk, opphavleg av italiensk ballare 'danse')
1 kunstform der ein syner handling, kjensler osv. utan ord, med dans til musikk
danse ballettdanse ballett
: danse ballettdanse ballett
1 kunstform der ein syner handling, kjensler osv. utan ord, med dans til musikk
danse ballettdanse ballett
: danse ballettdanse ballett
2 framsyning med ballett (1)
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
2 framsyning med ballett (1)
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
3 institusjon som oppfører ballett (1); kollektivt, dansarane i ein ballett (1)
3 institusjon som oppfører ballett (1); kollektivt, dansarane i ein ballett (1)
1 kunstform der ein syner handling, kjensler osv. utan ord, med dans til musikk
danse ballettdanse ballett
: danse ballettdanse ballett
1 kunstform der ein syner handling, kjensler osv. utan ord, med dans til musikk
danse ballettdanse ballett
: danse ballettdanse ballett
2 framsyning med ballett (1)
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
2 framsyning med ballett (1)
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
// (òg:) einskild kunstverk med ballett (1) som uttrykksform
den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
: den norske balletten "Tyrihans"den norske balletten "Tyrihans"
3 institusjon som oppfører ballett (1); kollektivt, dansarane i ein ballett (1)
3 institusjon som oppfører ballett (1); kollektivt, dansarane i ein ballett (1)
II bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(gjennom fransk, frå italienskbanca, banco, eigenleg 'pengevekslardisk', opphavleg germansk; same opphav som benk)
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
bank|inspeksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bankinspeksjon
1 offentleg inspeksjon av bankar
1 offentleg inspeksjon av bankar
2 (personar frå) offentleg institusjon som har til oppgåve å inspisere bankar
2 (personar frå) offentleg institusjon som har til oppgåve å inspisere bankar
1 offentleg inspeksjon av bankar
1 offentleg inspeksjon av bankar
2 (personar frå) offentleg institusjon som har til oppgåve å inspisere bankar
2 (personar frå) offentleg institusjon som har til oppgåve å inspisere bankar
barneverns|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet barnevernsinstitusjon
institusjon som tek seg av barn og unge som må bu utanfor heimen institusjon som tek seg av barn og unge som må bu utanfor heimen
bebuar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bebuar
(frå bokmål; av III bu) person (pasient, asylant o.l.) som bur i, har husvære i ein institusjon (2) (pleieheim, asylmottak o.l.) person (pasient, asylant o.l.) som bur i, har husvære i ein institusjon (2) (pleieheim, asylmottak o.l.)
betenings|personale n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet beteningspersonale
personale på ein institusjon (særleg sjukehus o.l.) personale på ein institusjon (særleg sjukehus o.l.)
byggje|nemnd f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet byggjenemnd
; el. bygge|nemnd f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet byggenemnd
nemnd som på vegner av ein institusjon, eit lag står for eller har tilsyn med eit bygg (II,1) nemnd som på vegner av ein institusjon, eit lag står for eller har tilsyn med eit bygg (II,1)
bygg|herre m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet byggherre
(av II bygg) person (institusjon) som får gjort eit byggjearbeid for si rekning; oppdragsgjevar for ein byggmeister person (institusjon) som får gjort eit byggjearbeid for si rekning; oppdragsgjevar for ein byggmeister
byrå n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet byrå
(frå fransk av, latin burra 'grovt ullstoff, vadmål', deretter: 'bord dekt med vadmål, skrivebord, kontor')
1 kontor eller institusjon som står for eller ordnar noko
reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
: reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
1 kontor eller institusjon som står for eller ordnar noko
reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
: reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
2 særleg om utanlandske forhold: kontor i styringsverket
2 særleg om utanlandske forhold: kontor i styringsverket
1 kontor eller institusjon som står for eller ordnar noko
reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
: reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
1 kontor eller institusjon som står for eller ordnar noko
reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
: reisebyråreisebyrå / telegrambyråtelegrambyrå
2 særleg om utanlandske forhold: kontor i styringsverket
2 særleg om utanlandske forhold: kontor i styringsverket
college n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet college
(utt kål´lidsj; engelsk; same opphav som kollegium)
1 om engelske forhold: institusjon ved universiteta Oxford og Cambridge; høgare fagskule
1 om engelske forhold: institusjon ved universiteta Oxford og Cambridge; høgare fagskule
2 om amerikanske forhold: fireårig skule som fører fram til ei lågare akademisk grad, og der dei to første åra svarer om lag til dei to siste åra på allmennfagleg studieretning i den vidaregåande skulen
2 om amerikanske forhold: fireårig skule som fører fram til ei lågare akademisk grad, og der dei to første åra svarer om lag til dei to siste åra på allmennfagleg studieretning i den vidaregåande skulen
1 om engelske forhold: institusjon ved universiteta Oxford og Cambridge; høgare fagskule
1 om engelske forhold: institusjon ved universiteta Oxford og Cambridge; høgare fagskule
2 om amerikanske forhold: fireårig skule som fører fram til ei lågare akademisk grad, og der dei to første åra svarer om lag til dei to siste åra på allmennfagleg studieretning i den vidaregåande skulen
2 om amerikanske forhold: fireårig skule som fører fram til ei lågare akademisk grad, og der dei to første åra svarer om lag til dei to siste åra på allmennfagleg studieretning i den vidaregåande skulen
dag|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet daginstitusjon
barnehage, dagheim barnehage, dagheim
delegasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet delegasjon
(frå latin; av delegere) gruppe av utsendingar med fullmakt til å føre tingingar på vegner av ein institusjon, stat eller liknande; sendelag
kommunen sende ein delegasjon til departementetkommunen sende ein delegasjon til departementet
: kommunen sende ein delegasjon til departementetkommunen sende ein delegasjon til departementet
gruppe av utsendingar med fullmakt til å føre tingingar på vegner av ein institusjon, stat eller liknande; sendelag
kommunen sende ein delegasjon til departementetkommunen sende ein delegasjon til departementet
: kommunen sende ein delegasjon til departementetkommunen sende ein delegasjon til departementet
delegere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet delegere
(delege´re; av latin de- og legare 'sende ut, utnemne'; jamfør de-)
1 sende (person) med fullmakt; som substantiv i perfektum partisipp:
(ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
: (ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
1 sende (person) med fullmakt; som substantiv i perfektum partisipp:
(ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
: (ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
2 føre over (ein rett, ei fullmakt til ein person eller institusjon), overlate
delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
: delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
2 føre over (ein rett, ei fullmakt til ein person eller institusjon), overlate
delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
: delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
1 sende (person) med fullmakt; som substantiv i perfektum partisipp:
(ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
: (ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
1 sende (person) med fullmakt; som substantiv i perfektum partisipp:
(ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
: (ein) delegert delegat(ein) delegert delegat
2 føre over (ein rett, ei fullmakt til ein person eller institusjon), overlate
delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
: delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
2 føre over (ein rett, ei fullmakt til ein person eller institusjon), overlate
delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
: delegere makt, ansvardelegere makt, ansvar
distrikts|helsetenest f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet distriktshelsetenest
; el. distrikts|helseteneste f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet distriktshelseteneste
helseteneste utanfor institusjon; primærhelseteneste helseteneste utanfor institusjon; primærhelseteneste
domene|namn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet domenenamn
namn (som står for institusjon, person eller liknande) i ei Internett-adresse namn (som står for institusjon, person eller liknande) i ei Internett-adresse
dom|stol m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domstol
(norrøntdómstóll, eigenleg 'dommarsete i retten') institusjon med dømmande makt; rett (II,5)
prøve ei sak for domstolaneprøve ei sak for domstolane
: prøve ei sak for domstolaneprøve ei sak for domstolane
institusjon med dømmande makt; rett (II,5)
prøve ei sak for domstolaneprøve ei sak for domstolane
: prøve ei sak for domstolaneprøve ei sak for domstolane
dotasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dotasjon
(frå latin; av dotere) (større) gåve til ei stifting, ein institusjon eller liknande; heidersgåve til ein fortent person; jamfør donasjon (større) gåve til ei stifting, ein institusjon eller liknande; heidersgåve til ein fortent person; jamfør donasjon
drift f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet drift
(norrønt drift; av III drive)
1 det å halde i gang ei verksemd, ein institusjon eller liknande; verksemd, aktivitet; funksjon, gang, bruk (I)
fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
: fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
1 det å halde i gang ei verksemd, ein institusjon eller liknande; verksemd, aktivitet; funksjon, gang, bruk (I)
fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
: fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
2 driv (II), kraft, fart, energi
det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
: det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
2 driv (II), kraft, fart, energi
det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
: det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
3 tildriv, lyst, trong (I); medfødd, målretta trong
kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
: kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
3 tildriv, lyst, trong (I); medfødd, målretta trong
kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
: kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
4 (krøter)flokk som blir driven av stad
fedriftfedrift
: fedriftfedrift
4 (krøter)flokk som blir driven av stad
fedriftfedrift
: fedriftfedrift
5 rørsle på grunn av straum eller vind
ungdom i driftungdom i drift
: ungdom i driftungdom i drift
//
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
5 rørsle på grunn av straum eller vind
ungdom i driftungdom i drift
: ungdom i driftungdom i drift
//
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
1 det å halde i gang ei verksemd, ein institusjon eller liknande; verksemd, aktivitet; funksjon, gang, bruk (I)
fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
: fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
1 det å halde i gang ei verksemd, ein institusjon eller liknande; verksemd, aktivitet; funksjon, gang, bruk (I)
fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
: fabrikkdriftfabrikkdrift / gardsdriftgardsdrift / gruvedriftgruvedrift / stå for den daglege driftastå for den daglege drifta / elektrisk driftelektrisk drift / leggje ned, stanse driftaleggje ned, stanse drifta / vere i (full), ute av driftvere i (full), ute av drift / billig i driftbillig i drift
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
// tømmeravverking
store drifterstore drifter
: store drifterstore drifter
2 driv (II), kraft, fart, energi
det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
: det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
2 driv (II), kraft, fart, energi
det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
: det er slik drift i han, i arbeidetdet er slik drift i han, i arbeidet
3 tildriv, lyst, trong (I); medfødd, målretta trong
kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
: kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
3 tildriv, lyst, trong (I); medfødd, målretta trong
kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
: kjønnsdriftkjønnsdrift / gjere noko av eiga driftgjere noko av eiga drift / følgje driftene sinefølgje driftene sine
4 (krøter)flokk som blir driven av stad
fedriftfedrift
: fedriftfedrift
4 (krøter)flokk som blir driven av stad
fedriftfedrift
: fedriftfedrift
5 rørsle på grunn av straum eller vind
ungdom i driftungdom i drift
: ungdom i driftungdom i drift
//
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
5 rørsle på grunn av straum eller vind
ungdom i driftungdom i drift
: ungdom i driftungdom i drift
//
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
kome i drift drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa drive av (frå staden sin, retninga si) på sjøen; i overført tyding, om person: miste den faste forankringa
eldre|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eldreinstitusjon
eldre|omsorg f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet eldreomsorg
sosialomsorg for alderspensjonistar (på institusjon eller heime) sosialomsorg for alderspensjonistar (på institusjon eller heime)
etter|vern n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ettervern
hjelpe- og stønadstiltak for klientar etter at dei er utskrivne frå ein institusjon hjelpe- og stønadstiltak for klientar etter at dei er utskrivne frå ein institusjon
faktoring f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet faktoring
(frå engelsk av factor 'agent, kommisjonær')
1 det at ei bedrift overlet til ein eigen institusjon å innkassere kundekrav; sal av kundekrav
1 det at ei bedrift overlet til ein eigen institusjon å innkassere kundekrav; sal av kundekrav
2 lån eller kreditt som ei bedrift får mot å stille som garanti uteståande kundekrav; fakturakreditt
2 lån eller kreditt som ei bedrift får mot å stille som garanti uteståande kundekrav; fakturakreditt
1 det at ei bedrift overlet til ein eigen institusjon å innkassere kundekrav; sal av kundekrav
1 det at ei bedrift overlet til ein eigen institusjon å innkassere kundekrav; sal av kundekrav
2 lån eller kreditt som ei bedrift får mot å stille som garanti uteståande kundekrav; fakturakreditt
2 lån eller kreditt som ei bedrift får mot å stille som garanti uteståande kundekrav; fakturakreditt
faktoring|selskap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet faktoringselskap
institusjon som driv med faktoring (1 eller 2) institusjon som driv med faktoring (1 eller 2)
fattig|heim m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fattigheim
1 fattig heim
1 fattig heim
2 før: institusjon for fattige
2 før: institusjon for fattige
1 fattig heim
1 fattig heim
2 før: institusjon for fattige
2 før: institusjon for fattige
fattig|stell n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fattigstell
før: (institusjon for) fattigforsyting før: (institusjon for) fattigforsyting
fest|skrift n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet festskrift
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet festskrift
skrift (ofte artikkelsamling) til ære for person eller institusjon, særleg ved eit jubileum; heidersskrift, jubileumsskrift skrift (ofte artikkelsamling) til ære for person eller institusjon, særleg ved eit jubileum; heidersskrift, jubileumsskrift
fideikommiss n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fideikommiss
(el. utt fidei´-; frå latin 'tiltrudd (gods)'; jamfør fidus) eigedom som ikkje må seljast, men er bandlagd for familie, institusjon eller liknande eigedom som ikkje må seljast, men er bandlagd for familie, institusjon eller liknande
fjern|syn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fjernsyn
1 elektrisk system for overføring av (levande) bilete (med lyd) over lengre avstandar; televisjon
innføre fjernsyninnføre fjernsyn
: innføre fjernsyninnføre fjernsyn
1 elektrisk system for overføring av (levande) bilete (med lyd) over lengre avstandar; televisjon
innføre fjernsyninnføre fjernsyn
: innføre fjernsyninnføre fjernsyn
2 institusjon som driv med fjernsyn (1)
dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
: dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
2 institusjon som driv med fjernsyn (1)
dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
: dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
3 fjernsynssending, fjernsynsprogram
han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
: han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
3 fjernsynssending, fjernsynsprogram
han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
: han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
4 fjernsynsmottakar
kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
4 fjernsynsmottakar
kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
1 elektrisk system for overføring av (levande) bilete (med lyd) over lengre avstandar; televisjon
innføre fjernsyninnføre fjernsyn
: innføre fjernsyninnføre fjernsyn
1 elektrisk system for overføring av (levande) bilete (med lyd) over lengre avstandar; televisjon
innføre fjernsyninnføre fjernsyn
: innføre fjernsyninnføre fjernsyn
2 institusjon som driv med fjernsyn (1)
dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
: dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
2 institusjon som driv med fjernsyn (1)
dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
: dei tilsette i fjernsynetdei tilsette i fjernsynet
3 fjernsynssending, fjernsynsprogram
han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
: han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
3 fjernsynssending, fjernsynsprogram
han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
: han var i fjernsyn(et) i gårhan var i fjernsyn(et) i går
4 fjernsynsmottakar
kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
4 fjernsynsmottakar
kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
: kjøpe fjernsynkjøpe fjernsyn
folke|akademi n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet folkeakademi
institusjon for folkeopplysning institusjon for folkeopplysning
forbrukar|ombod n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forbrukarombod
i Noreg:
1 institusjon under Forbrukardepartementet som tek seg av interessene til forbrukarane, særleg med marknadsføringskontroll
1 institusjon under Forbrukardepartementet som tek seg av interessene til forbrukarane, særleg med marknadsføringskontroll
2 leiar for Forbrukarombodet (1)
2 leiar for Forbrukarombodet (1)
i Noreg:
1 institusjon under Forbrukardepartementet som tek seg av interessene til forbrukarane, særleg med marknadsføringskontroll
1 institusjon under Forbrukardepartementet som tek seg av interessene til forbrukarane, særleg med marknadsføringskontroll
2 leiar for Forbrukarombodet (1)
2 leiar for Forbrukarombodet (1)
forbrukar|råd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forbrukarråd
i Noreg:
Forbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontrollForbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontroll
: Forbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontrollForbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontroll
i Noreg:
Forbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontrollForbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontroll
: Forbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontrollForbrukarrådet institusjon under Forbrukardepartementet som driv forbrukaropplysning og til dels produktkontroll
forretnings|gang m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningsgang
framgangsmåte i gjeremåla til ein institusjon eller liknande framgangsmåte i gjeremåla til ein institusjon eller liknande
forretnings|orden m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningsorden
reglar for forretningsgang eller saksførehaving i institusjon, forsamling eller liknande; møteføresegner reglar for forretningsgang eller saksførehaving i institusjon, forsamling eller liknande; møteføresegner
forstandar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forstandar
(etter tysk opphavleg med tyding 'ein som står for noko') leiar, tilsynsmann (for institusjon eller liknande)
forstandar for kyrkjelydenforstandar for kyrkjelyden
: forstandar for kyrkjelydenforstandar for kyrkjelyden; som etterledd i klasseforstandar, rodeforstandar
leiar, tilsynsmann (for institusjon eller liknande)
forstandar for kyrkjelydenforstandar for kyrkjelyden
: forstandar for kyrkjelydenforstandar for kyrkjelyden; som etterledd i klasseforstandar, rodeforstandar
for|svar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forsvar
(av forsvare)
1 det å forsvare
ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
: ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
1 det å forsvare
ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
: ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
2 forsvarar(ar) (1) i retten
forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
: forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
2 forsvarar(ar) (1) i retten
forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
: forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
3 forsvararar på eit lag; sjå forsvarar 2
forsvaret spela godtforsvaret spela godt
: forsvaret spela godtforsvaret spela godt
3 forsvararar på eit lag; sjå forsvarar 2
forsvaret spela godtforsvaret spela godt
: forsvaret spela godtforsvaret spela godt
4 militære stridskrefter (i eit land); militærstell; militær etat
styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
: styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
4 militære stridskrefter (i eit land); militærstell; militær etat
styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
: styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
1 det å forsvare
ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
: ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
1 det å forsvare
ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
: ta ein i forsvarta ein i forsvar / seie noko til sitt forsvarseie noko til sitt forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i idrett:
laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
: laget la seg i forsvarlaget la seg i forsvar
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
// i militærstell:
forsvaret av landetforsvaret av landet
: forsvaret av landetforsvaret av landet
2 forsvarar(ar) (1) i retten
forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
: forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
2 forsvarar(ar) (1) i retten
forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
: forsvaret førte to vitneforsvaret førte to vitne
3 forsvararar på eit lag; sjå forsvarar 2
forsvaret spela godtforsvaret spela godt
: forsvaret spela godtforsvaret spela godt
3 forsvararar på eit lag; sjå forsvarar 2
forsvaret spela godtforsvaret spela godt
: forsvaret spela godtforsvaret spela godt
4 militære stridskrefter (i eit land); militærstell; militær etat
styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
: styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
4 militære stridskrefter (i eit land); militærstell; militær etat
styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
: styrkje forsvaretstyrkje forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
// i bunden form: namn på institusjon i Noreg
tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
: tilsette i Forsvarettilsette i Forsvaret
forsøks|stasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forsøksstasjon
institusjon som driv forsøksverksemd institusjon som driv forsøksverksemd
II fritt|ståande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet frittståande
// som står for seg sjølv; åtskild
frittståande husfrittståande hus
: frittståande husfrittståande hus
// som står for seg sjølv; åtskild
frittståande husfrittståande hus
: frittståande husfrittståande hus
// i overført tyding: uavhengig, ubunden (av andre, av staten eller liknande)
frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
: frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
// i overført tyding: uavhengig, ubunden (av andre, av staten eller liknande)
frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
: frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
//
frittståande vegg utan samband med andre vegger utan samband med andre vegger
frittståande vegg utan samband med andre vegger utan samband med andre vegger
// som står for seg sjølv; åtskild
frittståande husfrittståande hus
: frittståande husfrittståande hus
// som står for seg sjølv; åtskild
frittståande husfrittståande hus
: frittståande husfrittståande hus
// i overført tyding: uavhengig, ubunden (av andre, av staten eller liknande)
frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
: frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
// i overført tyding: uavhengig, ubunden (av andre, av staten eller liknande)
frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
: frittståande organisasjon, institusjon, organ, utvalfrittståande organisasjon, institusjon, organ, utval
//
frittståande vegg utan samband med andre vegger utan samband med andre vegger
frittståande vegg utan samband med andre vegger utan samband med andre vegger
førskole|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet førskoleinstitusjon
; el. førskule|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet førskuleinstitusjon
samnamn på dagheim og barnehage samnamn på dagheim og barnehage
førskole|lærar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet førskolelærar
; el. førskule|lærar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet førskulelærar
lærar på førskule(institusjon), lærar i barnehage, småbarnspedagog lærar på førskule(institusjon), lærar i barnehage, småbarnspedagog
garant m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet garant
(fransk av garer 'ta i vare', opphavleg germansk; same opphav som III vare, jamfør garasje) person eller institusjon som garanterer, til dømes for lån
stå som garant for firmaet, for planenstå som garant for firmaet, for planen
: stå som garant for firmaet, for planenstå som garant for firmaet, for planen
person eller institusjon som garanterer, til dømes for lån
stå som garant for firmaet, for planenstå som garant for firmaet, for planen
: stå som garant for firmaet, for planenstå som garant for firmaet, for planen
gauk|unge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gaukunge
1 unge av gauk
1 unge av gauk
2 person eller institusjon som breier seg og trengjer unna andre på ein egoistisk måte
2 person eller institusjon som breier seg og trengjer unna andre på ein egoistisk måte
1 unge av gauk
1 unge av gauk
2 person eller institusjon som breier seg og trengjer unna andre på ein egoistisk måte
2 person eller institusjon som breier seg og trengjer unna andre på ein egoistisk måte
general|direktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet generaldirektør
øvste direktør ved bedrift, institusjon eller liknande
generaldirektøren i Hydro, i NSBgeneraldirektøren i Hydro, i NSB
: generaldirektøren i Hydro, i NSBgeneraldirektøren i Hydro, i NSB
øvste direktør ved bedrift, institusjon eller liknande
generaldirektøren i Hydro, i NSBgeneraldirektøren i Hydro, i NSB
: generaldirektøren i Hydro, i NSBgeneraldirektøren i Hydro, i NSB
givar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet givar
; el. gjevar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gjevar
person (eller institusjon, lag) som gjev noko; donator, bidragsytar
ein glad, anonym givarein glad, anonym givar
: ein glad, anonym givarein glad, anonym givar; òg i sms som blodgivar, fullmaktsgivar, rådgivar
person (eller institusjon, lag) som gjev noko; donator, bidragsytar
ein glad, anonym givarein glad, anonym givar
: ein glad, anonym givarein glad, anonym givar; òg i sms som blodgivar, fullmaktsgivar, rådgivar
handels|høgskole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handelshøgskole
; el. handels|høgskule m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet handelshøgskule
vitskapleg institusjon der det blir forska og undervist i merkantile fag vitskapleg institusjon der det blir forska og undervist i merkantile fag
I heim m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heim
(norrønt heimr)
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
1 stad, hus der ein bur; (varande) bustad (stundom medrekna huslyden)
få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
: få seg, byggje, skipe ein heimfå seg, byggje, skipe ein heim / bu (mellombels) langt frå heimenbu (mellombels) langt frå heimen / gå frå hus og heimgå frå hus og heim / ein god heim gode tilhøve i familien o.l.ein god heim gode tilhøve i familien o.l.
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
2 institusjon (2) for folk som treng omsorg og ikkje kan greie seg sjølve
heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim
: heim for narkomaneheim for narkomane / senda borna på heimsenda borna på heim; òg i sms som barneheim, gamleheim, pleieheim
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
3 bustad(hus) for bortebuande
studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
: studentheimstudentheim / heim for landsungdomheim for landsungdom
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
4 verd (I), jord
i denne heimeni denne heimen
: i denne heimeni denne heimen
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
5 (trygt) rasjonelt grunnlag, fornuft
det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
: det er ikkje heim i (el. med) detdet er ikkje heim i (el. med) det
heime|side f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet heimeside
(etter engelsk home page) stad på Internett der institusjon, verksemd eller privatperson presenterer seg
ha eiga heimesideha eiga heimeside
: ha eiga heimesideha eiga heimeside
stad på Internett der institusjon, verksemd eller privatperson presenterer seg
ha eiga heimesideha eiga heimeside
: ha eiga heimesideha eiga heimeside
helse|institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet helseinstitusjon
institusjon som tek imot sjuke til undersøking, behandling og pleie institusjon som tek imot sjuke til undersøking, behandling og pleie
hundre|åring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hundreåring
person som er hundre år gammal; institusjon, foreining eller liknande som er hundre år gammal person som er hundre år gammal; institusjon, foreining eller liknande som er hundre år gammal
hus|organ n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet husorgan
blad som ei bedrift eller ein institusjon gjev ut til dei tilsette blad som ei bedrift eller ein institusjon gjev ut til dei tilsette
III i prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet i
(norrønt í)
1 med tyding: omgjeven, omslutta av noko(n); innanfor eit avgrensa område, gruppe, institusjon o.l.
liggje i jordaliggje i jorda / bu i eit husbu i eit hus / ha hendene i lommaha hendene i lomma / han kom i ein stor, sid frakkhan kom i ein stor, sid frakk / ute i mørkeretute i mørkeret / vere i skogen, i fjelletvere i skogen, i fjellet / i Osloi Oslo / i Noregi Noreg / i heile verdai heile verda / stå i framgrunnenstå i framgrunnen / nede i dalennede i dalen / i det fjernei det fjerne / i nord, søri nord, sør / eit hol i veggeneit hol i veggen / det står i brevet, i bokadet står i brevet, i boka / byrje i første klassebyrje i første klasse / arbeide i ein bankarbeide i ein bank / med sorg i hjartetmed sorg i hjartet / vondt i hovudetvondt i hovudet / i ein avstand av 1000 meteri ein avstand av 1000 meter / det er mykje i det du seierdet er mykje i det du seier / dei hadde ein god ven i handei hadde ein god ven i han
: liggje i jordaliggje i jorda / bu i eit husbu i eit hus / ha hendene i lommaha hendene i lomma / han kom i ein stor, sid frakkhan kom i ein stor, sid frakk / ute i mørkeretute i mørkeret / vere i skogen, i fjelletvere i skogen, i fjellet / i Osloi Oslo / i Noregi Noreg / i heile verdai heile verda / stå i framgrunnenstå i framgrunnen / nede i dalennede i dalen / i det fjernei det fjerne / i nord, søri nord, sør / eit hol i veggeneit hol i veggen / det står i brevet, i bokadet står i brevet, i boka / byrje i første klassebyrje i første klasse / arbeide i ein bankarbeide i ein bank / med sorg i hjartetmed sorg i hjartet / vondt i hovudetvondt i hovudet / i ein avstand av 1000 meteri ein avstand av 1000 meter / det er mykje i det du seierdet er mykje i det du seier / dei hadde ein god ven i handei hadde ein god ven i han
// med tyding: blanda med
det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
: det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
// med tyding: blanda med
det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
: det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
// brukt til å knyte saman to like substantiv; med tyding: like inntil eller innpå, like etter
vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
: vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
// brukt til å knyte saman to like substantiv; med tyding: like inntil eller innpå, like etter
vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
: vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
// med tyding: til det indre av noko eller inn på eit visst (avgrensa) område eller til eit visst mål for noko o.l.
slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
: slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
// med tyding: til det indre av noko eller inn på eit visst (avgrensa) område eller til eit visst mål for noko o.l.
slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
: slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
1 med tyding: omgjeven, omslutta av noko(n); innanfor eit avgrensa område, gruppe, institusjon o.l.
liggje i jordaliggje i jorda / bu i eit husbu i eit hus / ha hendene i lommaha hendene i lomma / han kom i ein stor, sid frakkhan kom i ein stor, sid frakk / ute i mørkeretute i mørkeret / vere i skogen, i fjelletvere i skogen, i fjellet / i Osloi Oslo / i Noregi Noreg / i heile verdai heile verda / stå i framgrunnenstå i framgrunnen / nede i dalennede i dalen / i det fjernei det fjerne / i nord, søri nord, sør / eit hol i veggeneit hol i veggen / det står i brevet, i bokadet står i brevet, i boka / byrje i første klassebyrje i første klasse / arbeide i ein bankarbeide i ein bank / med sorg i hjartetmed sorg i hjartet / vondt i hovudetvondt i hovudet / i ein avstand av 1000 meteri ein avstand av 1000 meter / det er mykje i det du seierdet er mykje i det du seier / dei hadde ein god ven i handei hadde ein god ven i han
: liggje i jordaliggje i jorda / bu i eit husbu i eit hus / ha hendene i lommaha hendene i lomma / han kom i ein stor, sid frakkhan kom i ein stor, sid frakk / ute i mørkeretute i mørkeret / vere i skogen, i fjelletvere i skogen, i fjellet / i Osloi Oslo / i Noregi Noreg / i heile verdai heile verda / stå i framgrunnenstå i framgrunnen / nede i dalennede i dalen / i det fjernei det fjerne / i nord, søri nord, sør / eit hol i veggeneit hol i veggen / det står i brevet, i bokadet står i brevet, i boka / byrje i første klassebyrje i første klasse / arbeide i ein bankarbeide i ein bank / med sorg i hjartetmed sorg i hjartet / vondt i hovudetvondt i hovudet / i ein avstand av 1000 meteri ein avstand av 1000 meter / det er mykje i det du seierdet er mykje i det du seier / dei hadde ein god ven i handei hadde ein god ven i han
// med tyding: blanda med
det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
: det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
// med tyding: blanda med
det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
: det er vatn i mjølkadet er vatn i mjølka
// brukt til å knyte saman to like substantiv; med tyding: like inntil eller innpå, like etter
vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
: vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
// brukt til å knyte saman to like substantiv; med tyding: like inntil eller innpå, like etter
vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
: vegg i veggvegg i vegg / slag i slagslag i slag
// med tyding: til det indre av noko eller inn på eit visst (avgrensa) område eller til eit visst mål for noko o.l.
slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
: slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
// med tyding: til det indre av noko eller inn på eit visst (avgrensa) område eller til eit visst mål for noko o.l.
slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
: slå vatn i glasetslå vatn i glaset / blåse i hornblåse i horn / klive opp i eit treklive opp i eit tre / gripe tak i nokogripe tak i noko / slå ein i hovudetslå ein i hovudet / kviskre ein noko i øyretkviskre ein noko i øyret / gå i kyrkjagå i kyrkja
2 med tyding: med form eller skapnad som
stå i ein bogestå i ein boge / gå i ringgå i ring
: stå i ein bogestå i ein boge / gå i ringgå i ring
2 med tyding: med form eller skapnad som
stå i ein bogestå i ein boge / gå i ringgå i ring
: stå i ein bogestå i ein boge / gå i ringgå i ring
3 med tyding: mot ei (ytre) flate
slå seg i ein steinslå seg i ein stein / slå i bordetslå i bordet / klappe i hendeneklappe i hendene
: slå seg i ein steinslå seg i ein stein / slå i bordetslå i bordet / klappe i hendeneklappe i hendene
3 med tyding: mot ei (ytre) flate
slå seg i ein steinslå seg i ein stein / slå i bordetslå i bordet / klappe i hendeneklappe i hendene
: slå seg i ein steinslå seg i ein stein / slå i bordetslå i bordet / klappe i hendeneklappe i hendene
4 til å merkje av tilstand, sinnsstemning, verksemd o.l.; i samband med visse verb til å merkje av tilstand som resultat av ei rørsle, utvikling, endring o.l.
leve i fredleve i fred / vere i gangvere i gang / vere i sin beste aldervere i sin beste alder / falle i søvnfalle i søvn / få noko i standfå noko i stand / dele noko i tre delardele noko i tre delar / setje pengane i aksjarsetje pengane i aksjar / slå noko i små bitarslå noko i små bitar
: leve i fredleve i fred / vere i gangvere i gang / vere i sin beste aldervere i sin beste alder / falle i søvnfalle i søvn / få noko i standfå noko i stand / dele noko i tre delardele noko i tre delar / setje pengane i aksjarsetje pengane i aksjar / slå noko i små bitarslå noko i små bitar
//
i og med som ei nødvendig følgje av som ei nødvendig følgje av
i og med som ei nødvendig følgje av som ei nødvendig følgje av //
i og for seg i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
i og for seg i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
4 til å merkje av tilstand, sinnsstemning, verksemd o.l.; i samband med visse verb til å merkje av tilstand som resultat av ei rørsle, utvikling, endring o.l.
leve i fredleve i fred / vere i gangvere i gang / vere i sin beste aldervere i sin beste alder / falle i søvnfalle i søvn / få noko i standfå noko i stand / dele noko i tre delardele noko i tre delar / setje pengane i aksjarsetje pengane i aksjar / slå noko i små bitarslå noko i små bitar
: leve i fredleve i fred / vere i gangvere i gang / vere i sin beste aldervere i sin beste alder / falle i søvnfalle i søvn / få noko i standfå noko i stand / dele noko i tre delardele noko i tre delar / setje pengane i aksjarsetje pengane i aksjar / slå noko i små bitarslå noko i små bitar
//
i og med som ei nødvendig følgje av som ei nødvendig følgje av
i og med som ei nødvendig følgje av som ei nødvendig følgje av //
i og for seg i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
i og for seg i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
i seg sjølv; eine og aleine
det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
: det er i og for seg ikkje så rartdet er i og for seg ikkje så rart
5 til å merkje av middel, emne, form, måte, meining o.l.
hengje seg i eit reiphengje seg i eit reip / kongens fortenestmedalje i gullkongens fortenestmedalje i gull / ei byste i marmorei byste i marmor / tale i likningartale i likningar / det er sagt i to orddet er sagt i to ord / elva gjekk i flaumelva gjekk i flaum / få løn i pengarfå løn i pengar / betale i skattbetale i skatt / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / seie noko i spøkseie noko i spøk / trekkje i langdragtrekkje i langdrag / i alle falli alle fall / i beste meiningi beste meining
: hengje seg i eit reiphengje seg i eit reip / kongens fortenestmedalje i gullkongens fortenestmedalje i gull / ei byste i marmorei byste i marmor / tale i likningartale i likningar / det er sagt i to orddet er sagt i to ord / elva gjekk i flaumelva gjekk i flaum / få løn i pengarfå løn i pengar / betale i skattbetale i skatt / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / seie noko i spøkseie noko i spøk / trekkje i langdragtrekkje i langdrag / i alle falli alle fall / i beste meiningi beste meining
5 til å merkje av middel, emne, form, måte, meining o.l.
hengje seg i eit reiphengje seg i eit reip / kongens fortenestmedalje i gullkongens fortenestmedalje i gull / ei byste i marmorei byste i marmor / tale i likningartale i likningar / det er sagt i to orddet er sagt i to ord / elva gjekk i flaumelva gjekk i flaum / få løn i pengarfå løn i pengar / betale i skattbetale i skatt / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / seie noko i spøkseie noko i spøk / trekkje i langdragtrekkje i langdrag / i alle falli alle fall / i beste meiningi beste meining
: hengje seg i eit reiphengje seg i eit reip / kongens fortenestmedalje i gullkongens fortenestmedalje i gull / ei byste i marmorei byste i marmor / tale i likningartale i likningar / det er sagt i to orddet er sagt i to ord / elva gjekk i flaumelva gjekk i flaum / få løn i pengarfå løn i pengar / betale i skattbetale i skatt / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / seie noko i spøkseie noko i spøk / trekkje i langdragtrekkje i langdrag / i alle falli alle fall / i beste meiningi beste meining
6 til å merkje av tid
i gamle dagari gamle dagar / i vår tidi vår tid / i året 1940i året 1940 / i julii juli / i dag, morgoni dag, morgon / i augeblinkeni augeblinken / han budde der i mange århan budde der i mange år / tala varte (i) ein timetala varte (i) ein time / i slåtten, våronnai slåtten, våronna
: i gamle dagari gamle dagar / i vår tidi vår tid / i året 1940i året 1940 / i julii juli / i dag, morgoni dag, morgon / i augeblinkeni augeblinken / han budde der i mange århan budde der i mange år / tala varte (i) ein timetala varte (i) ein time / i slåtten, våronnai slåtten, våronna
6 til å merkje av tid
i gamle dagari gamle dagar / i vår tidi vår tid / i året 1940i året 1940 / i julii juli / i dag, morgoni dag, morgon / i augeblinkeni augeblinken / han budde der i mange århan budde der i mange år / tala varte (i) ein timetala varte (i) ein time / i slåtten, våronnai slåtten, våronna
: i gamle dagari gamle dagar / i vår tidi vår tid / i året 1940i året 1940 / i julii juli / i dag, morgoni dag, morgon / i augeblinkeni augeblinken / han budde der i mange århan budde der i mange år / tala varte (i) ein timetala varte (i) ein time / i slåtten, våronnai slåtten, våronna
7 ved ord for del, lut til å merkje av eit heile, ein heilskap som ordet er knytt til
ein lut i skipetein lut i skipet / han hadde ein del i gardenhan hadde ein del i garden
: ein lut i skipetein lut i skipet / han hadde ein del i gardenhan hadde ein del i garden
// til å merkje av delar, einingar, stoff o.l. som eit heile er samansett av
eit skodespel i fem aktereit skodespel i fem akter / eplet er delt i tre delareplet er delt i tre delar / blusen er i silkeblusen er i silke
: eit skodespel i fem aktereit skodespel i fem akter / eplet er delt i tre delareplet er delt i tre delar / blusen er i silkeblusen er i silke
// til å merkje av delar, einingar, stoff o.l. som eit heile er samansett av
eit skodespel i fem aktereit skodespel i fem akter / eplet er delt i tre delareplet er delt i tre delar / blusen er i silkeblusen er i silke
: eit skodespel i fem aktereit skodespel i fem akter / eplet er delt i tre delareplet er delt i tre delar / blusen er i silkeblusen er i silke
7 ved ord for del, lut til å merkje av eit heile, ein heilskap som ordet er knytt til
ein lut i skipetein lut i skipet / han hadde ein del i gardenhan hadde ein del i garden
: ein lut i skipet</