Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
III -id a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet -id
(fransk -ide, latin -idus) suffiks i adjektiv fra fransk og latin, i ord som
rigid, solid, stupidrigid, solid, stupid
: rigid, solid, stupidrigid, solid, stupid
suffiks i adjektiv fra fransk og latin, i ord som
rigid, solid, stupidrigid, solid, stupid
: rigid, solid, stupidrigid, solid, stupid
flyge|ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flygeide
; el. flyge|idé m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flygeidé
; el. flyve|idé m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flyveidé
; el. flyve|ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flyveide
idé som en plutselig får og lar falle igjen
det var bare en flygeidédet var bare en flygeidé
: det var bare en flygeidédet var bare en flygeidé
idé som en plutselig får og lar falle igjen
det var bare en flygeidédet var bare en flygeidé
: det var bare en flygeidédet var bare en flygeidé
forretnings|ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningside
; el. forretnings|idé m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningsidé
idé til noe et foretak kan tjene penger på
selskapets forretningsidéselskapets forretningsidé / komme med en genial forretningsidékomme med en genial forretningsidé
: selskapets forretningsidéselskapets forretningsidé / komme med en genial forretningsidékomme med en genial forretningsidé
idé til noe et foretak kan tjene penger på
selskapets forretningsidéselskapets forretningsidé / komme med en genial forretningsidékomme med en genial forretningsidé
: selskapets forretningsidéselskapets forretningsidé / komme med en genial forretningsidékomme med en genial forretningsidé
ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ide
; el. idé m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idé
(fra gresk egentlig 'utseende, form')
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
ide|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideassosiasjon
; el. idé|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéassosiasjon
det at en forestilling kaller fram en annen i bevisstheten, forestillingssammenheng det at en forestilling kaller fram en annen i bevisstheten, forestillingssammenheng
ide|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedebatt
; el. idé|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédebatt
debatt om politiske eller kulturelle ideer debatt om politiske eller kulturelle ideer
ide|dugnad m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedugnad
; el. idé|dugnad m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédugnad
(norsk ord for engelsk brainstorming) møte der en prøver å løse et problem ved at deltakerne impulsivt kaster fram de ideer de kommer på møte der en prøver å løse et problem ved at deltakerne impulsivt kaster fram de ideer de kommer på
ide|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idegrunnlag
; el. idé|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idégrunnlag
(av idé)
idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
: idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
: idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
ide|historie m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idehistorie
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idehistorie
; el. idé|historie m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéhistorie
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idéhistorie
gren av historieforskningen som særlig tar for seg de viktigste ideer og åndsstrømninger til ulike tider, åndshistorie gren av historieforskningen som særlig tar for seg de viktigste ideer og åndsstrømninger til ulike tider, åndshistorie
ide|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idehistorisk
; el. idé|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idéhistorisk
som gjelder idéhistorie som gjelder idéhistorie
ide|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idekonkurranse
; el. idé|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idékonkurranse
(særlig av idé (3 og 4))
utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
: utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
: utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
ide|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ideløs
; el. idé|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idélaus
; el. idé|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idéløs
; el. ide|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idelaus
uten ideer, idéfattig uten ideer, idéfattig
ide|lære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idelære
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idelære
; el. idé|lære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idélære
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idélære
(av idé, (1))
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
ide|myldring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idemyldring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idemyldring
; el. idé|myldring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idémyldring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idémyldring
møte (I,2) med formål å få fram gode ideer om et emne; idédugnad møte (I,2) med formål å få fram gode ideer om et emne; idédugnad
ide|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet iderik
; el. idé|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idérik
rik på ideer
en idérik personen idérik person
: en idérik personen idérik person
rik på ideer
en idérik personen idérik person
: en idérik personen idérik person
ide|skisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideskisse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ideskisse
; el. idé|skisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéskisse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idéskisse
skisse som tar sikte på å få fram hovedideen ved et byggverk, kunstverk og lignende skisse som tar sikte på å få fram hovedideen ved et byggverk, kunstverk og lignende
ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ide
; el. idé m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idé
(fra gresk egentlig 'utseende, form')
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
1 i filosofi: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
2 (klar) forestilling, anelse
han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
: han hadde ingen idé om hvor mange det varhan hadde ingen idé om hvor mange det var
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
3 innfall, hugskott
ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
: ha merkelige idéerha merkelige idéer / en fiks idéen fiks idé
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast
idéen til et dramaidéen til et drama
: idéen til et dramaidéen til et drama
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
5 mening, innhold, hovedtanke
idéen i diktetidéen i diktet
: idéen i diktetidéen i diktet
ide|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideassosiasjon
; el. idé|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéassosiasjon
det at en forestilling kaller fram en annen i bevisstheten, forestillingssammenheng det at en forestilling kaller fram en annen i bevisstheten, forestillingssammenheng
ide|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedebatt
; el. idé|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédebatt
debatt om politiske eller kulturelle ideer debatt om politiske eller kulturelle ideer
ide|dugnad m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedugnad
; el. idé|dugnad m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédugnad
(norsk ord for engelsk brainstorming) møte der en prøver å løse et problem ved at deltakerne impulsivt kaster fram de ideer de kommer på møte der en prøver å løse et problem ved at deltakerne impulsivt kaster fram de ideer de kommer på
ide|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idegrunnlag
; el. idé|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idégrunnlag
(av idé)
idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
: idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
: idégrunnlaget for målreisingenidégrunnlaget for målreisingen
ide|historie m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idehistorie
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idehistorie
; el. idé|historie m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéhistorie
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idéhistorie
gren av historieforskningen som særlig tar for seg de viktigste ideer og åndsstrømninger til ulike tider, åndshistorie gren av historieforskningen som særlig tar for seg de viktigste ideer og åndsstrømninger til ulike tider, åndshistorie
ide|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idehistorisk
; el. idé|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idéhistorisk
som gjelder idéhistorie som gjelder idéhistorie
ide|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idekonkurranse
; el. idé|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idékonkurranse
(særlig av idé (3 og 4))
utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
: utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
: utlyse en idékonkurranseutlyse en idékonkurranse
ide|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ideløs
; el. idé|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idélaus
; el. idé|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idéløs
; el. ide|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idelaus
uten ideer, idéfattig uten ideer, idéfattig
ide|lære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idelære
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idelære
; el. idé|lære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idélære
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idélære
(av idé, (1))
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
ide|myldring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idemyldring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idemyldring
; el. idé|myldring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idémyldring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idémyldring
møte (I,2) med formål å få fram gode ideer om et emne; idédugnad møte (I,2) med formål å få fram gode ideer om et emne; idédugnad
ide|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet iderik
; el. idé|rik a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idérik
rik på ideer
en idérik personen idérik person
: en idérik personen idérik person
rik på ideer
en idérik personen idérik person
: en idérik personen idérik person
ide|skisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideskisse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ideskisse
; el. idé|skisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéskisse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idéskisse
skisse som tar sikte på å få fram hovedideen ved et byggverk, kunstverk og lignende skisse som tar sikte på å få fram hovedideen ved et byggverk, kunstverk og lignende

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
III -id a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet -id
(fransk -ide, latin -idus) i adjektiv (og substantiv avleidd av slikt adjektiv) frå fransk og latin; til dømes i rigid, solid og stupid i adjektiv (og substantiv avleidd av slikt adjektiv) frå fransk og latin; til dømes i rigid, solid og stupid
atter|ide f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet atteride
(av ide) bakevje bakevje
bak|evje f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet bakevje
1 (stillare) straum (i elv eller større bekk) som på grunn av naturleg hindring skjer ut frå hovudstraumen og bøyer attende; ide (I)
båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
: båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
1 (stillare) straum (i elv eller større bekk) som på grunn av naturleg hindring skjer ut frå hovudstraumen og bøyer attende; ide (I)
båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
: båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
2 vik, krok med bakevje (1)
2 vik, krok med bakevje (1)
3 i overført tyding: stagnert tilstand, utvikling; stillstand
laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
: laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
3 i overført tyding: stagnert tilstand, utvikling; stillstand
laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
: laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
1 (stillare) straum (i elv eller større bekk) som på grunn av naturleg hindring skjer ut frå hovudstraumen og bøyer attende; ide (I)
båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
: båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
1 (stillare) straum (i elv eller større bekk) som på grunn av naturleg hindring skjer ut frå hovudstraumen og bøyer attende; ide (I)
båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
: båten vart liggjande i ei bakevjebåten vart liggjande i ei bakevje
2 vik, krok med bakevje (1)
2 vik, krok med bakevje (1)
3 i overført tyding: stagnert tilstand, utvikling; stillstand
laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
: laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
3 i overført tyding: stagnert tilstand, utvikling; stillstand
laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
: laget har havna i ei bakevjelaget har havna i ei bakevje / ei politisk bakevjeei politisk bakevje
bak|ide f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet bakide
(av III bak og ide) bakevje bakevje
bilete n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bilete
; el. bilde n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bilde
(norrønt bilæti)
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
1 (teikna, måla, fotografert) attgjeving av noko eller nokon
måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
: måle eit biletemåle eit bilete / ha bilete på veggenha bilete på veggen / sjå på biletesjå på bilete
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
2 førestilling, ide (2)
ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
: ha eit klart bilete av nokoha eit klart bilete av noko / ha bilete i hovudetha bilete i hovudet
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
3 framstilling (1), skildring
romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
: romanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigenromanen gjev eit råkande bilete av tilhøva under krigen
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
4 likning, metafor, symbol (1)
tale i biletetale i bilete
: tale i biletetale i bilete
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
5 aktuell situasjon (slik han ter seg)
etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
: etter kommunevalet er biletet eit annaetter kommunevalet er biletet eit anna
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
6
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få eit bilete av få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
få inntrykk av eller oversikt over
vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
: vi må få eit bilete av situasjonenvi må få eit bilete av situasjonen
//
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit bilete av gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
gje eit inntrykk av; spegle av
målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
: målingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelarmålingane gjev eit bilete av meiningane i ulike landsdelar
//
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
kome inn i biletet bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
bli aktuell, måtte reknast med
andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
: andre reglar kan kome inn i biletetandre reglar kan kome inn i biletet
//
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
ta bilete fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
fotografere
kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
: kan du ta eit bilete av meg?kan du ta eit bilete av meg?
//
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
vere inne i biletet gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
gjere seg gjeldande
dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
: dei har vore sterkt inne i biletetdei har vore sterkt inne i biletet
//
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere ute av biletet vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
vere uaktuell
to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
: to av alternativa er ute av biletetto av alternativa er ute av biletet
flyge|ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flygeide
; el. flyge|idé m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet flygeidé
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet flygeidé
flogtanke flogtanke
forretnings|ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningside
; el. forretnings|idé m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet forretningsidé
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forretningsidé
idé til noko eit føretak kan tene pengar på
realisere ein spanande forretningsidérealisere ein spanande forretningsidé / ein attraktiv forretningsidé for selskapetein attraktiv forretningsidé for selskapet
: realisere ein spanande forretningsidérealisere ein spanande forretningsidé / ein attraktiv forretningsidé for selskapetein attraktiv forretningsidé for selskapet
idé til noko eit føretak kan tene pengar på
realisere ein spanande forretningsidérealisere ein spanande forretningsidé / ein attraktiv forretningsidé for selskapetein attraktiv forretningsidé for selskapet
: realisere ein spanande forretningsidérealisere ein spanande forretningsidé / ein attraktiv forretningsidé for selskapetein attraktiv forretningsidé for selskapet
framtids|musikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet framtidsmusikk
(frå tysk, opphavleg brukt ironisk om Richard Wagners musikk)
1 musikk som er føre si tid; avantgardemusikk
1 musikk som er føre si tid; avantgardemusikk
2 planar, idéar som i beste fall let seg realisere ein gong i framtida
dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
: dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
2 planar, idéar som i beste fall let seg realisere ein gong i framtida
dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
: dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
1 musikk som er føre si tid; avantgardemusikk
1 musikk som er føre si tid; avantgardemusikk
2 planar, idéar som i beste fall let seg realisere ein gong i framtida
dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
: dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
2 planar, idéar som i beste fall let seg realisere ein gong i framtida
dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
: dette er berre framtidsmusikkdette er berre framtidsmusikk
III ide v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ide
(av ide)
1 kvervle; lage straumkvervel
1 kvervle; lage straumkvervel
2 aule, kry (III)
2 aule, kry (III)
1 kvervle; lage straumkvervel
1 kvervle; lage straumkvervel
2 aule, kry (III)
2 aule, kry (III)
I ide f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ide
(norrønt iða) (straum)kvervel, bakevje (straum)kvervel, bakevje
ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ide
; el. II idé m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idé
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idé
(gresk idea 'utsjånad, art, form, omgrep')
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
ide|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideassosiasjon
; el. idé|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéassosiasjon
det at ei førestilling kallar fram ei anna i medvitet, førestillingssamanheng det at ei førestilling kallar fram ei anna i medvitet, førestillingssamanheng
ide|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedebatt
; el. idé|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédebatt
debatt om politiske og kulturelle idear debatt om politiske og kulturelle idear
ide|drama n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idedrama
; el. idé|drama n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idédrama
drama, skodespel der handlinga tener til å utvikle, demonstrere ein idé eller drøfte eit problem drama, skodespel der handlinga tener til å utvikle, demonstrere ein idé eller drøfte eit problem
ide|dugnad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idedugnad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedugnad
; el. idé|dugnad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idédugnad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédugnad
(avløysar for engelsk brainstorming) intens drøfting av ei sak, eit problem ved at mange kjem med spontane idear intens drøfting av ei sak, eit problem ved at mange kjem med spontane idear
ide|flog n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ideflog
; el. idé|flog n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idéflog
ideflukt ideflukt
ide|flukt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ideflukt
; el. idé|flukt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idéflukt
tankeflukt; sjukleg svekt konsentrasjonsevne tankeflukt; sjukleg svekt konsentrasjonsevne
ide|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idegrunnlag
; el. idé|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idégrunnlag
grunnlag av idear eller tankar
idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
: idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
grunnlag av idear eller tankar
idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
: idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
ide|historie f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idehistorie
; el. idé|historie f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idéhistorie
historieforsking som særleg tek for seg idear og åndsstraumdrag til ulike tider; åndshistorie historieforsking som særleg tek for seg idear og åndsstraumdrag til ulike tider; åndshistorie
ide|historikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idehistorikar
; el. idé|historikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéhistorikar
ide|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idehistorisk
; el. idé|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idéhistorisk
som gjeld idehistorie som gjeld idehistorie
ide|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idekamp
; el. idé|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idékamp
kamp mellom eller for ulike idear eller åndsretningar kamp mellom eller for ulike idear eller åndsretningar
ide|kompleks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idekompleks
; el. idé|kompleks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idékompleks
kompleks av meir eller mindre nærskylde idear kompleks av meir eller mindre nærskylde idear
ide|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idekonkurranse
; el. idé|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idékonkurranse
(særleg av ide (3), og 4)
lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
: lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
: lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
ide|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idelaus
; el. idé|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idélaus
utan idear og originale tankar utan idear og originale tankar
ide|lære f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idelære
; el. idé|lære f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idélære
(av ide (1))
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
ide|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ideløyse
; el. idé|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idéløyse
(sjå -løyse) det å vere idélaus det å vere idélaus
ide|makar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idemakar
; el. idé|makar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idémakar
(av ide (3), og 4 og -makar) person som kjem med idear person som kjem med idear
ide|myldring f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idemyldring
; el. idé|myldring f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idémyldring
møte med føremål å få fram gode idear om eit emne; idedugnad møte med føremål å få fram gode idear om eit emne; idedugnad
ideo- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet ideo-
(av gresk idea; sjå ide) som har å gjere med tanke, førestilling, omgrep; tanke- til dømes i ideogram og ideolog som har å gjere med tanke, førestilling, omgrep; tanke- til dømes i ideogram og ideolog
ide|påverknad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idepåverknad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idepåverknad
; el. idé|påverknad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idépåverknad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idépåverknad
tankepåverknad tankepåverknad
ide|rikdom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet iderikdom
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet iderikdom
; el. idé|rikdom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idérikdom
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idérikdom
ide|sfære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idesfære
; el. idé|sfære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idésfære
førestillingssfære eller -krins førestillingssfære eller -krins
ide|skisse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ideskisse
; el. idé|skisse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idéskisse
skisse som tek sikte på å få fram hovudideen til eit byggverk, kunstverk og liknande skisse som tek sikte på å få fram hovudideen til eit byggverk, kunstverk og liknande
ide|straum m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idestraum
; el. idé|straum m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéstraum
straum, rikdom av idear straum, rikdom av idear
ide|system n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idesystem
; el. idé|system n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idésystem
ideologi ideologi
ide|tevling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idetevling
; el. idé|tevling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idétevling
idekonkurranse idekonkurranse
ide m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ide
; el. II idé m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idé
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idé
(gresk idea 'utsjånad, art, form, omgrep')
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
1 i filosofi: allmennomgrep; urbilete, uforanderleg mønster
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
2 (klar) førestilling, tanke
han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
: han hadde ingen idé om kva det dreia seg omhan hadde ingen idé om kva det dreia seg om
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
3 innfall, hugskot, tanke (I)
ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
: ha merkelege idearha merkelege idear / ein fiks idéein fiks idé
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
4 (grunnleggjande, original) tanke, plan, utkast
ideen til dramaetideen til dramaet
: ideen til dramaetideen til dramaet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
5 meining, innhald, hovudtanke
ideen i diktetideen i diktet
: ideen i diktetideen i diktet
ide|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ideassosiasjon
; el. idé|assosiasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéassosiasjon
det at ei førestilling kallar fram ei anna i medvitet, førestillingssamanheng det at ei førestilling kallar fram ei anna i medvitet, førestillingssamanheng
ide|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedebatt
; el. idé|debatt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédebatt
debatt om politiske og kulturelle idear debatt om politiske og kulturelle idear
ide|drama n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idedrama
; el. idé|drama n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idédrama
drama, skodespel der handlinga tener til å utvikle, demonstrere ein idé eller drøfte eit problem drama, skodespel der handlinga tener til å utvikle, demonstrere ein idé eller drøfte eit problem
ide|dugnad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idedugnad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idedugnad
; el. idé|dugnad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idédugnad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idédugnad
(avløysar for engelsk brainstorming) intens drøfting av ei sak, eit problem ved at mange kjem med spontane idear intens drøfting av ei sak, eit problem ved at mange kjem med spontane idear
ide|flog n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ideflog
; el. idé|flog n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idéflog
ideflukt ideflukt
ide|flukt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ideflukt
; el. idé|flukt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet idéflukt
tankeflukt; sjukleg svekt konsentrasjonsevne tankeflukt; sjukleg svekt konsentrasjonsevne
ide|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idegrunnlag
; el. idé|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idégrunnlag
grunnlag av idear eller tankar
idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
: idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
grunnlag av idear eller tankar
idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
: idégrunnlaget for målreisingaidégrunnlaget for målreisinga
ide|historie f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idehistorie
; el. idé|historie f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idéhistorie
historieforsking som særleg tek for seg idear og åndsstraumdrag til ulike tider; åndshistorie historieforsking som særleg tek for seg idear og åndsstraumdrag til ulike tider; åndshistorie
ide|historikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idehistorikar
; el. idé|historikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéhistorikar
ide|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idehistorisk
; el. idé|historisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet idéhistorisk
som gjeld idehistorie som gjeld idehistorie
ide|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idekamp
; el. idé|kamp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idékamp
kamp mellom eller for ulike idear eller åndsretningar kamp mellom eller for ulike idear eller åndsretningar
ide|kompleks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idekompleks
; el. idé|kompleks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idékompleks
kompleks av meir eller mindre nærskylde idear kompleks av meir eller mindre nærskylde idear
ide|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idekonkurranse
; el. idé|konkurranse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idékonkurranse
(særleg av ide (3), og 4)
lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
: lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
: lyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernenlyse ut ein idékonkurranse om fornyinga av bykjernen
ide|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idelaus
; el. idé|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet idélaus
utan idear og originale tankar utan idear og originale tankar
ide|lære f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idelære
; el. idé|lære f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idélære
(av ide (1))
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
Platons idélærePlatons idélære
: Platons idélærePlatons idélære
ide|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ideløyse
; el. idé|løyse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idéløyse
(sjå -løyse) det å vere idélaus det å vere idélaus
ide|makar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idemakar
; el. idé|makar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idémakar
(av ide (3), og 4 og -makar) person som kjem med idear person som kjem med idear
ide|myldring f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idemyldring
; el. idé|myldring f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idémyldring
møte med føremål å få fram gode idear om eit emne; idedugnad møte med føremål å få fram gode idear om eit emne; idedugnad
ide|påverknad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idepåverknad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idepåverknad
; el. idé|påverknad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idépåverknad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idépåverknad
tankepåverknad tankepåverknad
ide|rikdom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet iderikdom
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet iderikdom
; el. idé|rikdom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet idérikdom
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idérikdom
ide|sfære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idesfære
; el. idé|sfære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idésfære
førestillingssfære eller -krins førestillingssfære eller -krins
ide|skisse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ideskisse
; el. idé|skisse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet idéskisse
skisse som tek sikte på å få fram hovudideen til eit byggverk, kunstverk og liknande skisse som tek sikte på å få fram hovudideen til eit byggverk, kunstverk og liknande
ide|straum m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idestraum
; el. idé|straum m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idéstraum
straum, rikdom av idear straum, rikdom av idear
ide|system n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idesystem
; el. idé|system n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet idésystem
ideologi ideologi
ide|tevling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idetevling
; el. idé|tevling f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet idétevling
idekonkurranse idekonkurranse
om|grep n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet omgrep
(etter dansk begreb og tysk Umgriff 'det å gripe om noko')
1 klart avgrensa og allmenngyldig førestilling om dei karakteristiske fellestrekka ved ein viss type ting, vesen eller fenomen
omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
: omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
1 klart avgrensa og allmenngyldig førestilling om dei karakteristiske fellestrekka ved ein viss type ting, vesen eller fenomen
omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
: omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
2 grunnleggjande forståing; oppfatning (2), ide (2)
etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
: etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
2 grunnleggjande forståing; oppfatning (2), ide (2)
etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
: etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
3 velkjend førestilling
oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
: oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
3 velkjend førestilling
oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
: oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
1 klart avgrensa og allmenngyldig førestilling om dei karakteristiske fellestrekka ved ein viss type ting, vesen eller fenomen
omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
: omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
1 klart avgrensa og allmenngyldig førestilling om dei karakteristiske fellestrekka ved ein viss type ting, vesen eller fenomen
omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
: omgrepet 'fred'omgrepet 'fred' / grammatiske omgrepgrammatiske omgrep / eit juridisk omgrepeit juridisk omgrep
2 grunnleggjande forståing; oppfatning (2), ide (2)
etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
: etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
2 grunnleggjande forståing; oppfatning (2), ide (2)
etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
: etter mine omgrep er dette ei dårleg løysingetter mine omgrep er dette ei dårleg løysing / fritid var eit ukjent omgrep for deifritid var eit ukjent omgrep for dei
3 velkjend førestilling
oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
: oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
3 velkjend førestilling
oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
: oljebyen Stavanger er no eit omgrepoljebyen Stavanger er no eit omgrep
straum|ide f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet straumide
(av ide) straum (I,1) som går rundt i ein kvervel straum (I,1) som går rundt i ein kvervel
straum|ide f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet straumide

 

Resultat pr. side