Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
banner n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet banner
(fra fransk bannière, opphavlig germansk) fane; stridsmerke; samlingsmerke
kjempe, tjene under ens banner under ens kommandokjempe, tjene under ens banner under ens kommando
: kjempe, tjene under ens banner under ens kommandokjempe, tjene under ens banner under ens kommando
fane; stridsmerke; samlingsmerke
kjempe, tjene under ens banner under ens kommandokjempe, tjene under ens banner under ens kommando
: kjempe, tjene under ens banner under ens kommandokjempe, tjene under ens banner under ens kommando
devise m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet devise
(fransk egentlig 'deling', dvs. 'det som skiller, særmerker')
1 valgspråk, motto på skjold, fane eller lignende; kort, spøkefull karakteristikk av en person
1 valgspråk, motto på skjold, fane eller lignende; kort, spøkefull karakteristikk av en person
2 sjekk eller veksel i utenlandsk valuta
2 sjekk eller veksel i utenlandsk valuta
1 valgspråk, motto på skjold, fane eller lignende; kort, spøkefull karakteristikk av en person
1 valgspråk, motto på skjold, fane eller lignende; kort, spøkefull karakteristikk av en person
2 sjekk eller veksel i utenlandsk valuta
2 sjekk eller veksel i utenlandsk valuta
ensein m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ensein
(engelsk ensign 'fane, fenrik') eldre befalsgrad i Frelsesarmeen mellom kaptein og adjutant eldre befalsgrad i Frelsesarmeen mellom kaptein og adjutant
fane m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fane
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fane
(lavtysk egentlig 'tøystykke', jamfør norrønt gunnfani 'hærmerke')
1 (flagg, duk som) samlingsmerke
vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
1 (flagg, duk som) samlingsmerke
vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
2 den glatte delen av en fuglefjær
2 den glatte delen av en fuglefjær
3 oppstikkende del av et skillekort i kartotek
3 oppstikkende del av et skillekort i kartotek
4 skråstrek på note
4 skråstrek på note
1 (flagg, duk som) samlingsmerke
vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
1 (flagg, duk som) samlingsmerke
vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: vaiende fanervaiende faner / lagsfane, skolefanelagsfane, skolefane / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
2 den glatte delen av en fuglefjær
2 den glatte delen av en fuglefjær
3 oppstikkende del av et skillekort i kartotek
3 oppstikkende del av et skillekort i kartotek
4 skråstrek på note
4 skråstrek på note
fane|bærer m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet fanebærer
fane|flukt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet faneflukt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet faneflukt
1 desertering
1 desertering
2 (større) frafall fra en idé, en sak, et parti eller lignende
2 (større) frafall fra en idé, en sak, et parti eller lignende
1 desertering
1 desertering
2 (større) frafall fra en idé, en sak, et parti eller lignende
2 (større) frafall fra en idé, en sak, et parti eller lignende
fane|junker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet fanejunker
eldre betegnelse for underoffiser(sgrad) i infanteriet eldre betegnelse for underoffiser(sgrad) i infanteriet
fane|kort n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet fanekort
jamfør fane (3) jamfør fane (3)
fane|vakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fanevakt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fanevakt
æresvakt omkring en fane æresvakt omkring en fane
fennik m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fennik
(fra lavtysk 'liten fane')
1 om eldre forhold: liten fane
1 om eldre forhold: liten fane
2 om eldre forhold: militæravdeling på 100–500 fotfolk
2 om eldre forhold: militæravdeling på 100–500 fotfolk
1 om eldre forhold: liten fane
1 om eldre forhold: liten fane
2 om eldre forhold: militæravdeling på 100–500 fotfolk
2 om eldre forhold: militæravdeling på 100–500 fotfolk
hær|merke n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet hærmerke
om eldre forhold: en hærs samlingsmerke, banner, fane om eldre forhold: en hærs samlingsmerke, banner, fane
opprørs|fane m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet opprørsfane
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet opprørsfane
i uttrykket heise opprørsfanen begynne et opprør begynne et opprør
i uttrykket heise opprørsfanen begynne et opprør begynne et opprør
i uttrykket heise opprørsfanen begynne et opprør begynne et opprør
i uttrykket heise opprørsfanen begynne et opprør begynne et opprør
reinfann m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet reinfann
(fra lavtysk; av I rein og samme opphav som fane) kurvblomstret plante med sterk krydderlukt, Chrysanthemum vulgare kurvblomstret plante med sterk krydderlukt, Chrysanthemum vulgare
samlings|merke n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet samlingsmerke
1 fane, banner
1 fane, banner
2 person, sak som en gruppe samler seg om
2 person, sak som en gruppe samler seg om
1 fane, banner
1 fane, banner
2 person, sak som en gruppe samler seg om
2 person, sak som en gruppe samler seg om
I standard m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet standard
(gjennom engelsk, fra gammelfransk estandard 'rettesnor, fane')
1 nivå
vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
: vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
1 nivå
vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
: vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
2 dokument som angir regler og retningslinjer for en aktivitet eller for resultatet av den
utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
: utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
2 dokument som angir regler og retningslinjer for en aktivitet eller for resultatet av den
utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
: utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
3 standardutstyr
nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
: nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
3 standardutstyr
nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
: nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
1 nivå
vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
: vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
1 nivå
vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
: vår sosiale standardvår sosiale standard / et arbeid av solid faglig standardet arbeid av solid faglig standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// kvalitet
epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
: epler, standard Iepler, standard I / huset har (en) høy standardhuset har (en) høy standard
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// målestokk, mønster
ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
: ha en viss standard å gå ut fraha en viss standard å gå ut fra
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
// kubikkmål for trelast = 4, 672 m²
2 dokument som angir regler og retningslinjer for en aktivitet eller for resultatet av den
utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
: utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
2 dokument som angir regler og retningslinjer for en aktivitet eller for resultatet av den
utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
: utarbeide en standard for noeutarbeide en standard for noe
3 standardutstyr
nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
: nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
3 standardutstyr
nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
: nakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodellernakkestøtter og kollisjonsputer er standard på våre bilmodeller
standart m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet standart
(fra tysk; samme opphav som I standard) fane (1) (for kavaleri), banner fane (1) (for kavaleri), banner

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
banner n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet banner
(opphavleg mellomalderlatin bandum 'feltteikn', kanskje samanheng med I bande) fane, stridsmerke; samlingsmerke
samlast under Herrens bannersamlast under Herrens banner
: samlast under Herrens bannersamlast under Herrens banner; som førsteledd i banner-berar, -førar
fane, stridsmerke; samlingsmerke
samlast under Herrens bannersamlast under Herrens banner
: samlast under Herrens bannersamlast under Herrens banner; som førsteledd i banner-berar, -førar
fane f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet fane
(lågtysk opphavleg 'tøystykke', jamfør norrønt gunnfani 'hærmerke')
1 (flagg, duk brukt som) samlingsmerke for foreining eller liknande
gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
//
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala //
den raude fana kommunismen kommunismen
den raude fana kommunismen kommunismen
1 (flagg, duk brukt som) samlingsmerke for foreining eller liknande
gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
//
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala //
den raude fana kommunismen kommunismen
den raude fana kommunismen kommunismen
2 skaft og strålar på ei fuglefjør
2 skaft og strålar på ei fuglefjør
3 oppstikkande del av skiljekort
3 oppstikkande del av skiljekort
4 skråstrek på note
4 skråstrek på note
1 (flagg, duk brukt som) samlingsmerke for foreining eller liknande
gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
//
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala //
den raude fana kommunismen kommunismen
den raude fana kommunismen kommunismen
1 (flagg, duk brukt som) samlingsmerke for foreining eller liknande
gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
: gå i tog med flagg og fanergå i tog med flagg og faner / samle seg under fanene fylke segsamle seg under fanene fylke seg
//
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala
halde fana høgt leve etter ideala leve etter ideala //
den raude fana kommunismen kommunismen
den raude fana kommunismen kommunismen
2 skaft og strålar på ei fuglefjør
2 skaft og strålar på ei fuglefjør
3 oppstikkande del av skiljekort
3 oppstikkande del av skiljekort
4 skråstrek på note
4 skråstrek på note
fane|berar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet faneberar
1 person som ber ei fane (1)
1 person som ber ei fane (1)
2 forkjempar
ein faneberar for sakaein faneberar for saka
: ein faneberar for sakaein faneberar for saka
2 forkjempar
ein faneberar for sakaein faneberar for saka
: ein faneberar for sakaein faneberar for saka
1 person som ber ei fane (1)
1 person som ber ei fane (1)
2 forkjempar
ein faneberar for sakaein faneberar for saka
: ein faneberar for sakaein faneberar for saka
2 forkjempar
ein faneberar for sakaein faneberar for saka
: ein faneberar for sakaein faneberar for saka
fane|flukt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet faneflukt
1 desertering
1 desertering
2 (større) fråfall frå ein idé, ei sak, eit parti eller liknande
2 (større) fråfall frå ein idé, ei sak, eit parti eller liknande
1 desertering
1 desertering
2 (større) fråfall frå ein idé, ei sak, eit parti eller liknande
2 (større) fråfall frå ein idé, ei sak, eit parti eller liknande
fane|junker m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fanejunker
før: underoffiser(sgrad) i infanteriet før: underoffiser(sgrad) i infanteriet
fane|vakt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fanevakt
(æres)vakt kring ei fane
stå fanevakt om ideen stå vakt omstå fanevakt om ideen stå vakt om
: stå fanevakt om ideen stå vakt omstå fanevakt om ideen stå vakt om
(æres)vakt kring ei fane
stå fanevakt om ideen stå vakt omstå fanevakt om ideen stå vakt om
: stå fanevakt om ideen stå vakt omstå fanevakt om ideen stå vakt om
fendel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet fendel
(frå tysk; av fane) signalflagg signalflagg
framstegs|fane f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet framstegsfane
hær|merke n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hærmerke
fane, stridsmerke, banner for ein hær (1) fane, stridsmerke, banner for ein hær (1)
kors|fane f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet korsfane
fane, banner med kross i, særleg brukt i krossferd (1) fane, banner med kross i, særleg brukt i krossferd (1)
kross|fane f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet krossfane
fane, banner med kross i, særleg brukt i krossferd (1) fane, banner med kross i, særleg brukt i krossferd (1)
opprørs|fane f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet opprørsfane
i uttrykk
//
heise opprørsfana byrje eit opprør byrje eit opprør
heise opprørsfana byrje eit opprør byrje eit opprør
i uttrykk
//
heise opprørsfana byrje eit opprør byrje eit opprør
heise opprørsfana byrje eit opprør byrje eit opprør
rein|fann m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet reinfann
(frå lågtysk; av I rein og same opphav som fane) korgblomstra plante av slekta prestekrage; Chrysanthemum vulgare korgblomstra plante av slekta prestekrage; Chrysanthemum vulgare
salutt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet salutt
(frå fransk, av latin salus 'hell, velferd')
1 helsing eller honnør som blir gjord med å fyre av eit visst tal (lause) (kanon)skot
kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
: kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
1 helsing eller honnør som blir gjord med å fyre av eit visst tal (lause) (kanon)skot
kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
: kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
2 militær helsing med fane eller dregen sabel
2 militær helsing med fane eller dregen sabel
1 helsing eller honnør som blir gjord med å fyre av eit visst tal (lause) (kanon)skot
kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
: kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
1 helsing eller honnør som blir gjord med å fyre av eit visst tal (lause) (kanon)skot
kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
: kongesaluttkongesalutt / æressaluttæressalutt / gje, skyte saluttgje, skyte salutt
2 militær helsing med fane eller dregen sabel
2 militær helsing med fane eller dregen sabel
samlings|merke n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet samlingsmerke
1 person, sak som ei gruppe samlar seg om; samlingsfigur
1 person, sak som ei gruppe samlar seg om; samlingsfigur
2 banner, fane
2 banner, fane
1 person, sak som ei gruppe samlar seg om; samlingsfigur
1 person, sak som ei gruppe samlar seg om; samlingsfigur
2 banner, fane
2 banner, fane
I standard m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet standard
(gjennom engelsk, frå gammalfransk estandard 'fane, rettesnor')
1 (kvalitets)grad, nivå
levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
: levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
1 (kvalitets)grad, nivå
levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
: levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
2 kubikkmål for trelast
1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
: 1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
2 kubikkmål for trelast
1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
: 1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
3 standardutstyr
bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
: bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
3 standardutstyr
bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
: bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
1 (kvalitets)grad, nivå
levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
: levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
1 (kvalitets)grad, nivå
levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
: levestandardlevestandard / eit arbeid med høg fagleg standardeit arbeid med høg fagleg standard / sosial standardsosial standard
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// kvalitet
huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
: huset har (ein) høg standardhuset har (ein) høg standard / eple av standard Ieple av standard I
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
// mønster, målestokk; normalmål(I), norm
ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
: ha ein viss standard å gå ut fråha ein viss standard å gå ut frå
2 kubikkmål for trelast
1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
: 1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
2 kubikkmål for trelast
1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
: 1 standard = 4,672 m31 standard = 4,672 m3
3 standardutstyr
bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
: bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
3 standardutstyr
bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
: bilbelte er standard i alle personbilarbilbelte er standard i alle personbilar
standart m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet standart
(frå tysk; same opphav som I standard) (ryttar)fane; banner (ryttar)fane; banner
ørn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ørn
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ørn
, f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet ørn
(norrønt ǫrn m)
1 stor rovfugl av visse arter i familien Accipitridae
havørnhavørn / kongeørnkongeørn
: havørnhavørn / kongeørnkongeørn
1 stor rovfugl av visse arter i familien Accipitridae
havørnhavørn / kongeørnkongeørn
: havørnhavørn / kongeørnkongeørn
2 bilete av ørn (1) på fane, våpenskjold, i riksvåpen eller liknande:
den tyske ørnaden tyske ørna
: den tyske ørnaden tyske ørna
2 bilete av ørn (1) på fane, våpenskjold, i riksvåpen eller liknande:
den tyske ørnaden tyske ørna
: den tyske ørnaden tyske ørna
3 i overført tyding: (einsam) stolt, sterk person med eit imponerande ytre
3 i overført tyding: (einsam) stolt, sterk person med eit imponerande ytre
1 stor rovfugl av visse arter i familien Accipitridae
havørnhavørn / kongeørnkongeørn
: havørnhavørn / kongeørnkongeørn
1 stor rovfugl av visse arter i familien Accipitridae
havørnhavørn / kongeørnkongeørn
: havørnhavørn / kongeørnkongeørn
2 bilete av ørn (1) på fane, våpenskjold, i riksvåpen eller liknande:
den tyske ørnaden tyske ørna
: den tyske ørnaden tyske ørna
2 bilete av ørn (1) på fane, våpenskjold, i riksvåpen eller liknande:
den tyske ørnaden tyske ørna
: den tyske ørnaden tyske ørna
3 i overført tyding: (einsam) stolt, sterk person med eit imponerande ytre
3 i overført tyding: (einsam) stolt, sterk person med eit imponerande ytre

 

Resultat pr. side