Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II ane v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ane
(fra lavtysk) ha en (svak) følelse av, ha en tanke om
du aner ikke hvor slitsomt det er!du aner ikke hvor slitsomt det er! / han aner ingentinghan aner ingenting / det ante meg at det ville gå slikdet ante meg at det ville gå slik / jeg aner ikke hvor de erjeg aner ikke hvor de er / ane urådane uråd
: du aner ikke hvor slitsomt det er!du aner ikke hvor slitsomt det er! / han aner ingentinghan aner ingenting / det ante meg at det ville gå slikdet ante meg at det ville gå slik / jeg aner ikke hvor de erjeg aner ikke hvor de er / ane urådane uråd
//
ane fred og ingen fare være helt uforberedt på noe som hender være helt uforberedt på noe som hender
ane fred og ingen fare være helt uforberedt på noe som hender være helt uforberedt på noe som hender
ha en (svak) følelse av, ha en tanke om
du aner ikke hvor slitsomt det er!du aner ikke hvor slitsomt det er! / han aner ingentinghan aner ingenting / det ante meg at det ville gå slikdet ante meg at det ville gå slik / jeg aner ikke hvor de erjeg aner ikke hvor de er / ane urådane uråd
: du aner ikke hvor slitsomt det er!du aner ikke hvor slitsomt det er! / han aner ingentinghan aner ingenting / det ante meg at det ville gå slikdet ante meg at det ville gå slik / jeg aner ikke hvor de erjeg aner ikke hvor de er / ane urådane uråd
//
ane fred og ingen fare være helt uforberedt på noe som hender være helt uforberedt på noe som hender
ane fred og ingen fare være helt uforberedt på noe som hender være helt uforberedt på noe som hender
anelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anelse
(av II ane)
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
1 mistanke, tvil; fornemmelse, (forut)følelse, svakt inntrykk
få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
: få sine verste anelser bekreftetfå sine verste anelser bekreftet / ha bange anelserha bange anelser / vonde anelservonde anelser / ikke den fjerneste anelseikke den fjerneste anelse / det har jeg ingen anelse omdet har jeg ingen anelse om / jeg har mine anelserjeg har mine anelser / forutanelseforutanelse
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
2 liten mengde, svak forekomst
tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
: tilsett en anelse kajennepeppertilsett en anelse kajennepepper
angst|biter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet angstbiter
1 dyr, særlig hund, som biter av angst
1 dyr, særlig hund, som biter av angst
2 person som er aggressiv på grunn av redsel eller følelse av egen svakhet
2 person som er aggressiv på grunn av redsel eller følelse av egen svakhet
1 dyr, særlig hund, som biter av angst
1 dyr, særlig hund, som biter av angst
2 person som er aggressiv på grunn av redsel eller følelse av egen svakhet
2 person som er aggressiv på grunn av redsel eller følelse av egen svakhet
angst|bitersk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet angstbitersk
som er aggressiv på grunn av redsel eller følelse av egen svakhet
ledelsen reagerte angstbitersk på kritikkenledelsen reagerte angstbitersk på kritikken
: ledelsen reagerte angstbitersk på kritikkenledelsen reagerte angstbitersk på kritikken
som er aggressiv på grunn av redsel eller følelse av egen svakhet
ledelsen reagerte angstbitersk på kritikkenledelsen reagerte angstbitersk på kritikken
: ledelsen reagerte angstbitersk på kritikkenledelsen reagerte angstbitersk på kritikken
anstendighets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anstendighetsfølelse
eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
: eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
: eier du ikke anstendighetsfølelse?eier du ikke anstendighetsfølelse?
ansvars|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ansvarsfølelse
mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
: mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
: mangle ansvarsfølelsemangle ansvarsfølelse
ansvars|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ansvarsløs
; el. ansvars|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ansvarslaus
1 uten (følelse for) ansvar (1)
en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
: en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
1 uten (følelse for) ansvar (1)
en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
: en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
2 som adverb
det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
: det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
2 som adverb
det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
: det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
1 uten (følelse for) ansvar (1)
en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
: en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
1 uten (følelse for) ansvar (1)
en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
: en ansvarsløs handlingen ansvarsløs handling
2 som adverb
det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
: det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
2 som adverb
det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
: det var ansvarsløst gjortdet var ansvarsløst gjort
attityde m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet attityde
(fra fransk, av latin aptus 'tilpasset')
1 holdning (til personer, ting, ideer)
1 holdning (til personer, ting, ideer)
2 legemsstilling som uttrykker en viss følelse, stemning
2 legemsstilling som uttrykker en viss følelse, stemning
3 nedsettende: affektert holdning
ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
: ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
3 nedsettende: affektert holdning
ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
: ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
1 holdning (til personer, ting, ideer)
1 holdning (til personer, ting, ideer)
2 legemsstilling som uttrykker en viss følelse, stemning
2 legemsstilling som uttrykker en viss følelse, stemning
3 nedsettende: affektert holdning
ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
: ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
3 nedsettende: affektert holdning
ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
: ha lagt seg til attityderha lagt seg til attityder
avmakts|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avmaktsfølelse
behag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet behag
1 følelse av tilfredshet, glede
velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
: velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
1 følelse av tilfredshet, glede
velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
: velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
2 skjønn (I,1); forgodtbefinnende
betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
: betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
2 skjønn (I,1); forgodtbefinnende
betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
: betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
1 følelse av tilfredshet, glede
velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
: velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
1 følelse av tilfredshet, glede
velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
: velbehagvelbehag / finne behag i noefinne behag i noe / smak og behagsmak og behag
2 skjønn (I,1); forgodtbefinnende
betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
: betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
2 skjønn (I,1); forgodtbefinnende
betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
: betal etter behagbetal etter behag / velge etter behagvelge etter behag
beklemmende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet beklemmende
1 foruroligende, trykkende
en beklemmende følelseen beklemmende følelse
: en beklemmende følelseen beklemmende følelse
1 foruroligende, trykkende
en beklemmende følelseen beklemmende følelse
: en beklemmende følelseen beklemmende følelse
2 som adverb:
virke beklemmendevirke beklemmende
: virke beklemmendevirke beklemmende
2 som adverb:
virke beklemmendevirke beklemmende
: virke beklemmendevirke beklemmende
1 foruroligende, trykkende
en beklemmende følelseen beklemmende følelse
: en beklemmende følelseen beklemmende følelse
1 foruroligende, trykkende
en beklemmende følelseen beklemmende følelse
: en beklemmende følelseen beklemmende følelse
2 som adverb:
virke beklemmendevirke beklemmende
: virke beklemmendevirke beklemmende
2 som adverb:
virke beklemmendevirke beklemmende
: virke beklemmendevirke beklemmende
betryggende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet betryggende
1 beroligende
ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
: ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
1 beroligende
ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
: ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
2 tilstrekkelig; forsvarlig
under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
: under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
2 tilstrekkelig; forsvarlig
under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
: under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
1 beroligende
ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
: ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
1 beroligende
ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
: ha en betryggende følelse av at alt er i ordenha en betryggende følelse av at alt er i orden / det er betryggende å vite at du blir meddet er betryggende å vite at du blir med
2 tilstrekkelig; forsvarlig
under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
: under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
2 tilstrekkelig; forsvarlig
under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
: under betryggende forholdunder betryggende forhold / betryggende ordenstiltakbetryggende ordenstiltak
blygsel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet blygsel
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet blygsel
(av blyg) det å blyges; følelse av blyghet
uten blygseluten blygsel
: uten blygseluten blygsel
det å blyges; følelse av blyghet
uten blygseluten blygsel
: uten blygseluten blygsel
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
deja vu subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet deja vu
; el. déjà vu subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet déjà vu
(desjavy´; fransk 'allerede sett') følelse av å ha opplevd det samme før når en opplever noe for første gang følelse av å ha opplevd det samme før når en opplever noe for første gang
diffus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet diffus
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
: diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
: diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
2 uklar
en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
: en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
2 uklar
en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
: en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
: diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
1 fag. dårlig avgrenset; fag. utflytende, uklar
diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
: diffust lys lys som ikke kaster skyggediffust lys lys som ikke kaster skygge / diffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessigdiffus lyd lyd som er spredt eller reflektert uregelmessig
2 uklar
en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
: en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
2 uklar
en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
: en diffus uttalelse, påstanden diffus uttalelse, påstand / ha en diffus følelse av noeha en diffus følelse av noe
eksponere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksponere
(latin 'sette, stille ut')
1 blottstille; belyse, framheve
eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
: eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
1 blottstille; belyse, framheve
eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
: eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
2 la lys virke på
eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
: eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
2 la lys virke på
eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
: eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
1 blottstille; belyse, framheve
eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
: eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
1 blottstille; belyse, framheve
eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
: eksponere sine ferdighetereksponere sine ferdigheter / eksponere en følelse, en sakeksponere en følelse, en sak
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
// refleksivt:
eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
: eksponere segeksponere seg / en programleder bør ikke eksponere seg selv for myeen programleder bør ikke eksponere seg selv for mye
2 la lys virke på
eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
: eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
2 la lys virke på
eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
: eksponere en filmeksponere en film / overeksponere, undereksponereovereksponere, undereksponere
ekstase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ekstase
(fra gresk 'sinnsforvirring, begeistring')
1 sterk henrykkelse; vill begeistring
publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
: publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
1 sterk henrykkelse; vill begeistring
publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
: publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
2 sjelstilstand med følelse av å være ett med guddommen eller verdensaltet
komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
: komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
2 sjelstilstand med følelse av å være ett med guddommen eller verdensaltet
komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
: komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
3 rus; tilstand med hallusinasjoner
oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
: oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
3 rus; tilstand med hallusinasjoner
oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
: oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
1 sterk henrykkelse; vill begeistring
publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
: publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
1 sterk henrykkelse; vill begeistring
publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
: publikum var i ekstasepublikum var i ekstase
2 sjelstilstand med følelse av å være ett med guddommen eller verdensaltet
komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
: komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
2 sjelstilstand med følelse av å være ett med guddommen eller verdensaltet
komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
: komme i ekstasekomme i ekstase / religiøs ekstasereligiøs ekstase
3 rus; tilstand med hallusinasjoner
oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
: oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
3 rus; tilstand med hallusinasjoner
oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
: oppnå ekstase ved narkotiske stofferoppnå ekstase ved narkotiske stoffer
iling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet iling
; el. II eling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eling
(av norrønt él 'eling'; samme opphav som I eling) plutselig følelse av glede, redsel, smerte eller lignende
frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
: frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
plutselig følelse av glede, redsel, smerte eller lignende
frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
: frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
emoji m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet emoji
lite bilde som symboliserer et begrep, for eksempel en følelse; ideogram lite bilde som symboliserer et begrep, for eksempel en følelse; ideogram
emosjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet emosjon
(gjennom fransk, fra latin av emovere 'bevege') følelse, sinnsbevegelse
sterke emosjonersterke emosjoner
: sterke emosjonersterke emosjoner
følelse, sinnsbevegelse
sterke emosjonersterke emosjoner
: sterke emosjonersterke emosjoner
ensomhets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ensomhetsfølelse
bli grepet av ensomhetsfølelsebli grepet av ensomhetsfølelse
: bli grepet av ensomhetsfølelsebli grepet av ensomhetsfølelse
bli grepet av ensomhetsfølelsebli grepet av ensomhetsfølelse
: bli grepet av ensomhetsfølelsebli grepet av ensomhetsfølelse
euforiserende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet euforiserende
som gir en følelse av eufori, berusende
euforiserende stoffereuforiserende stoffer
: euforiserende stoffereuforiserende stoffer
som gir en følelse av eufori, berusende
euforiserende stoffereuforiserende stoffer
: euforiserende stoffereuforiserende stoffer
fin|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet finfølelse
taktfølelse taktfølelse
fingerspiss|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fingerspissfølelse
teft, intuisjon teft, intuisjon
fore|drag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet foredrag
1 det å foredra; framføringsmåte, diksjon
sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
: sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
1 det å foredra; framføringsmåte, diksjon
sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
: sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
2 muntlig framstilling av et visst emne, forelesning
radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
: radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
2 muntlig framstilling av et visst emne, forelesning
radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
: radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
1 det å foredra; framføringsmåte, diksjon
sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
: sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
1 det å foredra; framføringsmåte, diksjon
sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
: sangeren la følelse i foredragetsangeren la følelse i foredraget
2 muntlig framstilling av et visst emne, forelesning
radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
: radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
2 muntlig framstilling av et visst emne, forelesning
radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
: radioforedragradioforedrag / holde foredrag om norsk malerkunstholde foredrag om norsk malerkunst / et interessant, kjedelig foredraget interessant, kjedelig foredrag / foredraget varer en timeforedraget varer en time
for|smak m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forsmak
(av I for-, egentlig 'forutgående smaksinntrykk') anelse, følelse av noe på forhånd
en forsmak på sommerenen forsmak på sommeren / få en forsmak på det som venter enfå en forsmak på det som venter en
: en forsmak på sommerenen forsmak på sommeren / få en forsmak på det som venter enfå en forsmak på det som venter en
anelse, følelse av noe på forhånd
en forsmak på sommerenen forsmak på sommeren / få en forsmak på det som venter enfå en forsmak på det som venter en
: en forsmak på sommerenen forsmak på sommeren / få en forsmak på det som venter enfå en forsmak på det som venter en
fremmed|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fremmedfølelse
følelse av å være utenfor, av isolasjon følelse av å være utenfor, av isolasjon
fremmed|gjøring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fremmedgjøring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fremmedgjøring
(etter tysk Entfremdung, Verfremdung)
1 hos Marx: det at mennesket mister kontrollen over resultatene av virksomheten sin, blir fremmed for sine egne produkter og beherskes av dem
1 hos Marx: det at mennesket mister kontrollen over resultatene av virksomheten sin, blir fremmed for sine egne produkter og beherskes av dem
2 følelse av å stå utenfor det systemet eller miljøet en er i; det å bli eller gjøre fremmed overfor noe (arbeid, ting, mennesker)
fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
: fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
2 følelse av å stå utenfor det systemet eller miljøet en er i; det å bli eller gjøre fremmed overfor noe (arbeid, ting, mennesker)
fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
: fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
1 hos Marx: det at mennesket mister kontrollen over resultatene av virksomheten sin, blir fremmed for sine egne produkter og beherskes av dem
1 hos Marx: det at mennesket mister kontrollen over resultatene av virksomheten sin, blir fremmed for sine egne produkter og beherskes av dem
2 følelse av å stå utenfor det systemet eller miljøet en er i; det å bli eller gjøre fremmed overfor noe (arbeid, ting, mennesker)
fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
: fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
2 følelse av å stå utenfor det systemet eller miljøet en er i; det å bli eller gjøre fremmed overfor noe (arbeid, ting, mennesker)
fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
: fremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnetfremmedgjøringen i det moderne industrisamfunnet / menneskets fremmedgjøringmenneskets fremmedgjøring / sosial fremmedgjøringsosial fremmedgjøring
frustrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet frustrasjon
(gjennom engelsk, fra latin frustratio 'skuffelse', av frustra 'forgjeves') skuffelse, oppgitthet, følelse av å komme til kort, særlig fordi en ikke får tilfredsstilt et behov skuffelse, oppgitthet, følelse av å komme til kort, særlig fordi en ikke får tilfredsstilt et behov
følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet følelse
1 følesans
lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
: lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
1 følesans
lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
: lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
2 (ubevisst) psykisk reaksjon på en situasjon, kjensle, emosjon, instinkt; sanseinntrykk
en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
: en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
2 (ubevisst) psykisk reaksjon på en situasjon, kjensle, emosjon, instinkt; sanseinntrykk
en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
: en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
3 medkjensle
har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
: har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
3 medkjensle
har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
: har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
4 anelse, fornemmelse, forutanelse
følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
: følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
4 anelse, fornemmelse, forutanelse
følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
: følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
1 følesans
lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
: lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
1 følesans
lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
: lukt, smak, syn, hørsel og følelselukt, smak, syn, hørsel og følelse / jeg har ingen følelse i armenjeg har ingen følelse i armen
2 (ubevisst) psykisk reaksjon på en situasjon, kjensle, emosjon, instinkt; sanseinntrykk
en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
: en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
2 (ubevisst) psykisk reaksjon på en situasjon, kjensle, emosjon, instinkt; sanseinntrykk
en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
: en følelse av smerte, kuldeen følelse av smerte, kulde / en følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelseen følelse av glede, lettelse, sorg, vemmelse / appellere til følelseneappellere til følelsene / ha sterke følelserha sterke følelser / gi utløp for følelsene sinegi utløp for følelsene sine / skjule, vise følelsene sineskjule, vise følelsene sine / spille med følelsespille med følelse / nære ømme følelser for noennære ømme følelser for noen / leke med andres følelserleke med andres følelser / nyheten ble mottatt med blandede følelsernyheten ble mottatt med blandede følelser
3 medkjensle
har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
: har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
3 medkjensle
har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
: har du ingen følelser i livet?har du ingen følelser i livet? / medfølelsemedfølelse
4 anelse, fornemmelse, forutanelse
følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
: følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
4 anelse, fornemmelse, forutanelse
følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
: følelser og stemningerfølelser og stemninger / ha en følelse av noeha en følelse av noe / ha noe på følelsenha noe på følelsen
følelses|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet følelsesløs
; el. følelses|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet følelseslaus
uten følelse (1, 2 og 3)
være følelsesløs av kuldevære følelsesløs av kulde / han må være helt følelsesløshan må være helt følelsesløs
: være følelsesløs av kuldevære følelsesløs av kulde / han må være helt følelsesløshan må være helt følelsesløs
uten følelse (1, 2 og 3)
være følelsesløs av kuldevære følelsesløs av kulde / han må være helt følelsesløshan må være helt følelsesløs
: være følelsesløs av kuldevære følelsesløs av kulde / han må være helt følelsesløshan må være helt følelsesløs
heim|kjensle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet heimkjensle
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet heimkjensle
følelse av tilknytning, kjærlighet til hjemmet følelse av tilknytning, kjærlighet til hjemmet
himmel|stormende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet himmelstormende
1 som går voldsomt, hensynsløst fram (overfor det bestående eller noe mektig)
en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
: en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
1 som går voldsomt, hensynsløst fram (overfor det bestående eller noe mektig)
en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
: en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
2 om følelse, begeistring eller lignende: voldsom
en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
: en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
2 om følelse, begeistring eller lignende: voldsom
en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
: en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
1 som går voldsomt, hensynsløst fram (overfor det bestående eller noe mektig)
en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
: en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
1 som går voldsomt, hensynsløst fram (overfor det bestående eller noe mektig)
en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
: en himmelstormende taler, dikteren himmelstormende taler, dikter
2 om følelse, begeistring eller lignende: voldsom
en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
: en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
2 om følelse, begeistring eller lignende: voldsom
en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
: en himmelstormende lidenskapen himmelstormende lidenskap
hjelpe|løshet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hjelpeløshet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hjelpeløshet
det å være hjelpeløs
ha en følelse av avmakt og hjelpeløshetha en følelse av avmakt og hjelpeløshet
: ha en følelse av avmakt og hjelpeløshetha en følelse av avmakt og hjelpeløshet
det å være hjelpeløs
ha en følelse av avmakt og hjelpeløshetha en følelse av avmakt og hjelpeløshet
: ha en følelse av avmakt og hjelpeløshetha en følelse av avmakt og hjelpeløshet
hjerne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hjerne
(norrønt hjarni)
1 den delen av sentralnervesystemet som ligger i hodeskallen
lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
: lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
1 den delen av sentralnervesystemet som ligger i hodeskallen
lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
: lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
2 intelligens, forstand
ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
: ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
//
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av //
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
2 intelligens, forstand
ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
: ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
//
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av //
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
1 den delen av sentralnervesystemet som ligger i hodeskallen
lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
: lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
1 den delen av sentralnervesystemet som ligger i hodeskallen
lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
: lillehjernen bakre, nederste del av hjernenlillehjernen bakre, nederste del av hjernen / storhjernen fremste og største del av hjernenstorhjernen fremste og største del av hjernen / få svulst på hjernenfå svulst på hjernen
2 intelligens, forstand
ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
: ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
//
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av //
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
2 intelligens, forstand
ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
: ha en klar hjerneha en klar hjerne / bruke hjernenbruke hjernen / landets skarpeste hjerner mest intelligente personerlandets skarpeste hjerner mest intelligente personer / hjernen bak en plan skaperen, planleggerenhjernen bak en plan skaperen, planleggeren
//
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av
få på hjernen bli altfor opptatt av bli altfor opptatt av //
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
både hjerte og hjerne både følelse og forstand både følelse og forstand
II i prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet i
(norrønt í)
1 med betydning: omgitt, omsluttet av noen
de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
: de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
1 med betydning: omgitt, omsluttet av noen
de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
: de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
2 med betydning: form eller utseende som
gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
: gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
2 med betydning: form eller utseende som
gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
: gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
3 med betydning: mot en (ytre) flate
klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
: klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
3 med betydning: mot en (ytre) flate
klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
: klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
4 til å betegne tilstand, sinnsstemning, virksomhet og lignende:
slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
: slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
4 til å betegne tilstand, sinnsstemning, virksomhet og lignende:
slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
: slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
5 til å betegne middel, emne, form, måte, mening og lignende:
i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
: i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
5 til å betegne middel, emne, form, måte, mening og lignende:
i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
: i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
6 om tid:
i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
: i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
6 om tid:
i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
: i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
7 ved ord for del, part av noe:
eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
: eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
7 ved ord for del, part av noe:
eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
: eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
8 med betydning: med hensyn til, når det gjelder
i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
: i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
8 med betydning: med hensyn til, når det gjelder
i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
: i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
9 ved ord for virksomhet, fagområde og lignende:
arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
: arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
9 ved ord for virksomhet, fagområde og lignende:
arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
: arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
10 ved ord for noen som en følelse er rettet mot:
gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
: gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
10 ved ord for noen som en følelse er rettet mot:
gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
: gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
11 som adverb i forbindelse med visse verb:
ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
: ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
11 som adverb i forbindelse med visse verb:
ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
: ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
1 med betydning: omgitt, omsluttet av noen
de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
: de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
1 med betydning: omgitt, omsluttet av noen
de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
: de hadde en god venn i hennede hadde en god venn i henne / det er mye i det du sierdet er mye i det du sier / i en avstand av 1000 meteri en avstand av 1000 meter / med sorg i hjertetmed sorg i hjertet / arbeide i en bankarbeide i en bank / gå i første klassegå i første klasse / det står i brevet, bokadet står i brevet, boka / et hull i veggenet hull i veggen / i nord, søri nord, sør / nede i dalennede i dalen / stå i forgrunnenstå i forgrunnen / i hele verdeni hele verden / i Norgei Norge / i Osloi Oslo / være i skogen, fjelletvære i skogen, fjellet / ute i mørketute i mørket / han kom i en stor, sid frakkhan kom i en stor, sid frakk / ha hendene i lommaha hendene i lomma / bo i et husbo i et hus / ligge i jordaligge i jorda
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// med betydning: blandet med
det er vann i melkadet er vann i melka
: det er vann i melkadet er vann i melka
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// brukt til å knytte sammen to like substantiv:
slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
: slag i slagslag i slag / vegg i veggvegg i vegg
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
// med betydning av bevegelse mot noe
gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
: gå i kirkengå i kirken / hviske en noe i ørethviske en noe i øret / slå en i hodetslå en i hodet / gripe tak i noegripe tak i noe / klatre opp i et treklatre opp i et tre / slå vann i glassetslå vann i glasset
2 med betydning: form eller utseende som
gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
: gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
2 med betydning: form eller utseende som
gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
: gå i ringgå i ring / stå i en buestå i en bue
3 med betydning: mot en (ytre) flate
klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
: klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
3 med betydning: mot en (ytre) flate
klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
: klappe i hendeneklappe i hendene / slå i bordetslå i bordet
4 til å betegne tilstand, sinnsstemning, virksomhet og lignende:
slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
: slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
4 til å betegne tilstand, sinnsstemning, virksomhet og lignende:
slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
: slå noe i små biterslå noe i små biter / sette penger i aksjersette penger i aksjer / dele noe i tre delerdele noe i tre deler / sitte godt i detsitte godt i det / få noe i standfå noe i stand / falle i søvnfalle i søvn / være i sin beste aldervære i sin beste alder / være i gangvære i gang / stå i stampestå i stampe / leve i fredleve i fred
5 til å betegne middel, emne, form, måte, mening og lignende:
i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
: i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
5 til å betegne middel, emne, form, måte, mening og lignende:
i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
: i beste meningi beste mening / i alle falli alle fall / trekke i langdragtrekke i langdrag / si noe i spøksi noe i spøk / ha bøker i kommisjonha bøker i kommisjon / betale 40 000 i skattbetale 40 000 i skatt / elva gikk i flomelva gikk i flom / tale i lignelser, i gåtertale i lignelser, i gåter / en byste i marmoren byste i marmor / få lønn i pengerfå lønn i penger / Kongens fortjenstmedalje i gullKongens fortjenstmedalje i gull / henge seg i et reiphenge seg i et reip
6 om tid:
i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
: i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
6 om tid:
i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
: i våronnai våronna / talen varte (i) en timetalen varte (i) en time / han bodde der i mange århan bodde der i mange år / i øyeblikketi øyeblikket / i dag, morgeni dag, morgen / i julii juli / i året 1940i året 1940 / i vår tidi vår tid / i gamle dageri gamle dager
7 ved ord for del, part av noe:
eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
: eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
7 ved ord for del, part av noe:
eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
: eplet er delt i tre delereplet er delt i tre deler / et skuespill i fem akteret skuespill i fem akter / han hadde del i gardenhan hadde del i garden
8 med betydning: med hensyn til, når det gjelder
i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
: i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
8 med betydning: med hensyn til, når det gjelder
i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
: i ett og alti ett og alt / gå fram i alder og visdomgå fram i alder og visdom / ha rett i noeha rett i noe / være flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regningvære flink i idrett, stor i kjeften, dårlig i regning
9 ved ord for virksomhet, fagområde og lignende:
arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
: arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
9 ved ord for virksomhet, fagområde og lignende:
arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
: arbeide i trearbeide i tre / professor i historieprofessor i historie
10 ved ord for noen som en følelse er rettet mot:
gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
: gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
10 ved ord for noen som en følelse er rettet mot:
gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
: gi blaffen i noegi blaffen i noe / han er glad i mathan er glad i mat / være forelsket i envære forelsket i en
11 som adverb i forbindelse med visse verb:
ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
: ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
11 som adverb i forbindelse med visse verb:
ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
: ta ita i / sette isette i / stemme istemme i / henge ihenge i
iling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet iling
; el. II eling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eling
(av norrønt él 'eling'; samme opphav som I eling) plutselig følelse av glede, redsel, smerte eller lignende
frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
: frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
plutselig følelse av glede, redsel, smerte eller lignende
frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
: frostilingfrostiling / det gikk ilinger av fryd gjennom megdet gikk ilinger av fryd gjennom meg
in vivo adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet in vivo
(latin av in 'i' og vivum 'de delene av kroppen som har følelse') i den levende organisme; til forskjell fra in vitro i den levende organisme; til forskjell fra in vitro
inn|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet inntrykk
(etter tysk Eindruck, etter latin impressio) påvirkning, følelse, forestilling, fornemmelse
nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
: nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
påvirkning, følelse, forestilling, fornemmelse
nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
: nye inntrykk strømmet på under reisennye inntrykk strømmet på under reisen / være var for alle inntrykkvære var for alle inntrykk / naturinntrykknaturinntrykk / gi inntrykk av å være flinkgi inntrykk av å være flink / få, ha et visst inntrykk av noefå, ha et visst inntrykk av noe / gjøre et dypt inntrykk på engjøre et dypt inntrykk på en / prøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerketprøve å gjøre inntrykk gjøre seg bemerket
instinktiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet instinktiv
som skyldes instinkt, ubevisst
instinktive handlingerinstinktive handlinger / instinktivt kastet hun seg ned da smellet kominstinktivt kastet hun seg ned da smellet kom / ha en instinktiv følelse av noeha en instinktiv følelse av noe
: instinktive handlingerinstinktive handlinger / instinktivt kastet hun seg ned da smellet kominstinktivt kastet hun seg ned da smellet kom / ha en instinktiv følelse av noeha en instinktiv følelse av noe
som skyldes instinkt, ubevisst
instinktive handlingerinstinktive handlinger / instinktivt kastet hun seg ned da smellet kominstinktivt kastet hun seg ned da smellet kom / ha en instinktiv følelse av noeha en instinktiv følelse av noe
: instinktive handlingerinstinktive handlinger / instinktivt kastet hun seg ned da smellet kominstinktivt kastet hun seg ned da smellet kom / ha en instinktiv følelse av noeha en instinktiv følelse av noe
irreligiøsitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet irreligiøsitet
mangel på religiøs tro eller følelse mangel på religiøs tro eller følelse
III kile v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kile
(norrønt kitla)
1 berøre en følsom del av kroppen slik at det vekker både lystfølelse og irritasjon
kile en under armenekile en under armene
: kile en under armenekile en under armene
1 berøre en følsom del av kroppen slik at det vekker både lystfølelse og irritasjon
kile en under armenekile en under armene
: kile en under armenekile en under armene
2 gi, framkalle en sugende, prikkende følelse
det kiler i magendet kiler i magen
: det kiler i magendet kiler i magen
2 gi, framkalle en sugende, prikkende følelse
det kiler i magendet kiler i magen
: det kiler i magendet kiler i magen
1 berøre en følsom del av kroppen slik at det vekker både lystfølelse og irritasjon
kile en under armenekile en under armene
: kile en under armenekile en under armene
1 berøre en følsom del av kroppen slik at det vekker både lystfølelse og irritasjon
kile en under armenekile en under armene
: kile en under armenekile en under armene
2 gi, framkalle en sugende, prikkende følelse
det kiler i magendet kiler i magen
: det kiler i magendet kiler i magen
2 gi, framkalle en sugende, prikkende følelse
det kiler i magendet kiler i magen
: det kiler i magendet kiler i magen
kjensle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjensle
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjensle
(norrønt kensla 'gjenkjenning') det å kjenne, følelse
ha en kjensle av at noe vil skjeha en kjensle av at noe vil skje / spille på kjenslenespille på kjenslene
: ha en kjensle av at noe vil skjeha en kjensle av at noe vil skje / spille på kjenslenespille på kjenslene
det å kjenne, følelse
ha en kjensle av at noe vil skjeha en kjensle av at noe vil skje / spille på kjenslenespille på kjenslene
: ha en kjensle av at noe vil skjeha en kjensle av at noe vil skje / spille på kjenslenespille på kjenslene
kjærlighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjærlighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjærlighet
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
II lam adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet lam
(norrønt lami)
1 om kroppsdel: uten kraft (og følelse), vanfør
være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
: være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
1 om kroppsdel: uten kraft (og følelse), vanfør
være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
: være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
2 som substantiv:
blinde og lammeblinde og lamme
: blinde og lammeblinde og lamme
2 som substantiv:
blinde og lammeblinde og lamme
: blinde og lammeblinde og lamme
1 om kroppsdel: uten kraft (og følelse), vanfør
være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
: være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
1 om kroppsdel: uten kraft (og følelse), vanfør
være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
: være lam i begge beinavære lam i begge beina / være lam fra livet og nedvære lam fra livet og ned
2 som substantiv:
blinde og lammeblinde og lamme
: blinde og lammeblinde og lamme
2 som substantiv:
blinde og lammeblinde og lamme
: blinde og lammeblinde og lamme
lidenskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lidenskap
(fra tysk)
1 intens erotisk følelse; mektig følelse eller stemning; glød
kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
: kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
1 intens erotisk følelse; mektig følelse eller stemning; glød
kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
: kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
2 brennende interesse
ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
: ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
2 brennende interesse
ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
: ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
1 intens erotisk følelse; mektig følelse eller stemning; glød
kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
: kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
1 intens erotisk følelse; mektig følelse eller stemning; glød
kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
: kaste seg inn i arbeidet med lidenskapkaste seg inn i arbeidet med lidenskap / hennes lidenskap skremte hamhennes lidenskap skremte ham
2 brennende interesse
ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
: ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
2 brennende interesse
ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
: ha en lidenskap for gamle tingha en lidenskap for gamle ting
lykke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lykke
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lykke
(norrønt lykka, lavtysk (ge)lucke 'skjebne, lykke')
1 skjebne, tilfeldighet
prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
: prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
1 skjebne, tilfeldighet
prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
: prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
2 god skjebne, hell
fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
: fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
//
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var //
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
2 god skjebne, hell
fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
: fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
//
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var //
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
3 gode levekår
jordisk lykkejordisk lykke
: jordisk lykkejordisk lykke
3 gode levekår
jordisk lykkejordisk lykke
: jordisk lykkejordisk lykke
4 dyp og varig følelse av glede og velvære
finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
: finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
4 dyp og varig følelse av glede og velvære
finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
: finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
1 skjebne, tilfeldighet
prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
: prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
1 skjebne, tilfeldighet
prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
: prøve lykkenprøve lykken / er lykken god, rekker vi togeter lykken god, rekker vi toget
2 god skjebne, hell
fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
: fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
//
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var //
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
2 god skjebne, hell
fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
: fiskelykke, vinnerlykkefiskelykke, vinnerlykke / ha lykken med segha lykken med seg / bedre lykke neste gang!bedre lykke neste gang! / det var en lykke at skredet gikk bortenfor husenedet var en lykke at skredet gikk bortenfor husene / gjøre lykke hos publikum ha suksessgjøre lykke hos publikum ha suksess / lykken var bedre enn forstandenlykken var bedre enn forstanden / lykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det værelykke på reisen! god reise!; ofte iron: jeg er likeglad, det samme kan det være
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
// i ønsker:
til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
: til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!til lykke (med dagen, konfirmanten)! gratulerer!
//
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var
til all lykke heldigvis, som vel var heldigvis, som vel var //
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
lykke til! godt ønske for en som skal begynne med noe godt ønske for en som skal begynne med noe
3 gode levekår
jordisk lykkejordisk lykke
: jordisk lykkejordisk lykke
3 gode levekår
jordisk lykkejordisk lykke
: jordisk lykkejordisk lykke
4 dyp og varig følelse av glede og velvære
finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
: finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
4 dyp og varig følelse av glede og velvære
finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
: finne lykkenfinne lykken / stråle av lykkestråle av lykke
mage|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet magefølelse
; el. mave|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mavefølelse
intuitiv følelse
magefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bramagefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bra
: magefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bramagefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bra
intuitiv følelse
magefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bramagefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bra
: magefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bramagefølelsen sa meg at resultatet kom til å bli bra
mage|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet magefølelse
; el. mave|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mavefølelse
med|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet medfølelse
følelsesmessig deltaking i andres lidelse, sorg eller motgang, medlidenhet
ha, vise medfølelse med noenha, vise medfølelse med noen / uttrykke sin medfølelseuttrykke sin medfølelse
: ha, vise medfølelse med noenha, vise medfølelse med noen / uttrykke sin medfølelseuttrykke sin medfølelse
følelsesmessig deltaking i andres lidelse, sorg eller motgang, medlidenhet
ha, vise medfølelse med noenha, vise medfølelse med noen / uttrykke sin medfølelseuttrykke sin medfølelse
: ha, vise medfølelse med noenha, vise medfølelse med noen / uttrykke sin medfølelseuttrykke sin medfølelse
metthets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet metthetsfølelse
mindre|verd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mindreverd
(av III verd) det å være mindreverdig
ha en følelse av mindreverdha en følelse av mindreverd
: ha en følelse av mindreverdha en følelse av mindreverd
det å være mindreverdig
ha en følelse av mindreverdha en følelse av mindreverd
: ha en følelse av mindreverdha en følelse av mindreverd
mindreverds|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mindreverdsfølelse
følelse av at en selv duger mindre enn andre følelse av at en selv duger mindre enn andre
moralitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet moralitet
(gjennom tysk eller fransk, fra latin)
1 moralsk følelse eller bevissthet
1 moralsk følelse eller bevissthet
2 på slutten av middelalderen: dramatisert moralpreken der dyder og laster er personifisert
2 på slutten av middelalderen: dramatisert moralpreken der dyder og laster er personifisert
1 moralsk følelse eller bevissthet
1 moralsk følelse eller bevissthet
2 på slutten av middelalderen: dramatisert moralpreken der dyder og laster er personifisert
2 på slutten av middelalderen: dramatisert moralpreken der dyder og laster er personifisert
mot|vilje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet motvilje
uvilje, uvennlig følelse eller stemning, antipati
få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)
: få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)
uvilje, uvennlig følelse eller stemning, antipati
få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)
: få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)få, ha, kjenne motvilje mot noe(n)
nasjonal|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nasjonalfølelse
følelse av å være eller tilhøre en nasjon
nasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mainasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mai
: nasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mainasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mai
følelse av å være eller tilhøre en nasjon
nasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mainasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mai
: nasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mainasjonalfølelsen er aldri sterkere enn på 17. mai
nytelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nytelse
(av nyte)
1 (følelse av) lyst, velbehag; glede (I), fornøyelse
det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
: det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
1 (følelse av) lyst, velbehag; glede (I), fornøyelse
det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
: det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
2 vellyst
seksuell nytelseseksuell nytelse
: seksuell nytelseseksuell nytelse
2 vellyst
seksuell nytelseseksuell nytelse
: seksuell nytelseseksuell nytelse
1 (følelse av) lyst, velbehag; glede (I), fornøyelse
det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
: det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
1 (følelse av) lyst, velbehag; glede (I), fornøyelse
det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
: det var en nytelse å høre henne spilledet var en nytelse å høre henne spille
2 vellyst
seksuell nytelseseksuell nytelse
: seksuell nytelseseksuell nytelse
2 vellyst
seksuell nytelseseksuell nytelse
: seksuell nytelseseksuell nytelse
om|fatte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet omfatte
(fra tysk egentlig 'gripe om med hendene')
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
1 spenne om eller over
boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
: boka omfatter hele middelalderenboka omfatter hele middelalderen / samarbeidet omfatter fem bedriftersamarbeidet omfatter fem bedrifter
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
2 forholde seg til noe(n) med en bestemt følelse
omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
: omfatte noe(n) med sympatiomfatte noe(n) med sympati
opp|bygge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet oppbygge
(etter latin aedificare) oppløfte, styrke i religiøs tro og følelse
prekenen skal oppbygge menighetenprekenen skal oppbygge menigheten
: prekenen skal oppbygge menighetenprekenen skal oppbygge menigheten
oppløfte, styrke i religiøs tro og følelse
prekenen skal oppbygge menighetenprekenen skal oppbygge menigheten
: prekenen skal oppbygge menighetenprekenen skal oppbygge menigheten
pasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pasjon
(fra latin av pati 'lide')
1 lidelse, særlig om Jesu lidelse og død
1 lidelse, særlig om Jesu lidelse og død
2 framstilling av Jesu lidelseshistorie, særlig i musikken
2 framstilling av Jesu lidelseshistorie, særlig i musikken
3 altoppslukende interesse; sterk følelse, lidenskap
ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
: ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
3 altoppslukende interesse; sterk følelse, lidenskap
ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
: ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
1 lidelse, særlig om Jesu lidelse og død
1 lidelse, særlig om Jesu lidelse og død
2 framstilling av Jesu lidelseshistorie, særlig i musikken
2 framstilling av Jesu lidelseshistorie, særlig i musikken
3 altoppslukende interesse; sterk følelse, lidenskap
ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
: ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
3 altoppslukende interesse; sterk følelse, lidenskap
ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
: ha en pasjon for noeha en pasjon for noe / hans pasjon her i livet er racerbiler og flyhans pasjon her i livet er racerbiler og fly
-pati m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -pati
(av gresk pathos 'lidelse, lidenskap') suffiks brukt til å danne substantiv: lidelse, sykdom; følelse, i ord som
apati, homøopati, sympati, telepatiapati, homøopati, sympati, telepati
: apati, homøopati, sympati, telepatiapati, homøopati, sympati, telepati
suffiks brukt til å danne substantiv: lidelse, sykdom; følelse, i ord som
apati, homøopati, sympati, telepatiapati, homøopati, sympati, telepati
: apati, homøopati, sympati, telepatiapati, homøopati, sympati, telepati
pietets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pietetsfølelse
religiøsitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet religiøsitet
religiøs følelse, fromhet, gudstro religiøs følelse, fromhet, gudstro
sam|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet samfølelse
(av sam-) følelse av samhørighet, fellesskap
samfølelse mellom menneskenesamfølelse mellom menneskene
: samfølelse mellom menneskenesamfølelse mellom menneskene
følelse av samhørighet, fellesskap
samfølelse mellom menneskenesamfølelse mellom menneskene
: samfølelse mellom menneskenesamfølelse mellom menneskene
sam|vittighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet samvittighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet samvittighet
(fra lavtysk, etter latin conscientia 'medviten') indre følelse av hva som er rett eller urett
samvittighetens røstsamvittighetens røst / ha en våken samvittighetha en våken samvittighet / ha god, dårlig samvittighetha god, dårlig samvittighet / min samvittighet er renmin samvittighet er ren / (ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe(ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe / ha mye på samvittigheten ha gjort mye galtha mye på samvittigheten ha gjort mye galt
: samvittighetens røstsamvittighetens røst / ha en våken samvittighetha en våken samvittighet / ha god, dårlig samvittighetha god, dårlig samvittighet / min samvittighet er renmin samvittighet er ren / (ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe(ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe / ha mye på samvittigheten ha gjort mye galtha mye på samvittigheten ha gjort mye galt
//
på ære og samvittighet høytidelig forsikring høytidelig forsikring
på ære og samvittighet høytidelig forsikring høytidelig forsikring
indre følelse av hva som er rett eller urett
samvittighetens røstsamvittighetens røst / ha en våken samvittighetha en våken samvittighet / ha god, dårlig samvittighetha god, dårlig samvittighet / min samvittighet er renmin samvittighet er ren / (ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe(ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe / ha mye på samvittigheten ha gjort mye galtha mye på samvittigheten ha gjort mye galt
: samvittighetens røstsamvittighetens røst / ha en våken samvittighetha en våken samvittighet / ha god, dårlig samvittighetha god, dårlig samvittighet / min samvittighet er renmin samvittighet er ren / (ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe(ikke) ha samvittighet til (å gjøre) noe / ha mye på samvittigheten ha gjort mye galtha mye på samvittigheten ha gjort mye galt
//
på ære og samvittighet høytidelig forsikring høytidelig forsikring
på ære og samvittighet høytidelig forsikring høytidelig forsikring
sans m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sans
(gjennom fransk, fra latin sensus 'følelse, fornuft', av sentire 'føle, merke')
1 interesse, forståelse, skjønn (I,1)
(ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
: (ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
1 interesse, forståelse, skjønn (I,1)
(ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
: (ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
2
de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
: de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
//
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
2
de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
: de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
//
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
3 forstand, besinnelse
være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
: være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
3 forstand, besinnelse
være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
: være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
1 interesse, forståelse, skjønn (I,1)
(ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
: (ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
1 interesse, forståelse, skjønn (I,1)
(ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
: (ikke) ha sans for musikk, humor(ikke) ha sans for musikk, humor / ha kritisk, økonomisk sansha kritisk, økonomisk sans
2
de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
: de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
//
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
2
de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
: de fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smakde fem sanser syn, hørsel, følelse, lukt og smak / ha sine sansers fulle brukha sine sansers fulle bruk / luktesans, smakssansluktesans, smakssans
//
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
ha en sjette sans være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige) være synsk (ved å ha en sans utenom de fem vanlige)
3 forstand, besinnelse
være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
: være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
3 forstand, besinnelse
være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
: være fra, komme til sans og samlingvære fra, komme til sans og samling
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
// fornuft
det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
: det er ikke sunn sans i det du sierdet er ikke sunn sans i det du sier
selv|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selvfølelse
; el. sjøl|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjølfølelse
selvbevissthet, selvsikkerhet selvbevissthet, selvsikkerhet
sjøl|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjølfølelse
; el. selv|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selvfølelse
selvstendighets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selvstendighetsfølelse
; el. sjølstendighets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjølstendighetsfølelse
følelse v å være selvstendig følelse v å være selvstendig
sjølstendighets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjølstendighetsfølelse
; el. selvstendighets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet selvstendighetsfølelse
sensasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sensasjon
(fra middelalderlatin, av latin sensus 'sans, følelse', egentlig 'sanseinntrykk, sinnsbevegelse')
1 sanseinntrykk, fornemmelse
1 sanseinntrykk, fornemmelse
2 sterkt inntrykk, oppsikt
vekke sensasjonvekke sensasjon
: vekke sensasjonvekke sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
2 sterkt inntrykk, oppsikt
vekke sensasjonvekke sensasjon
: vekke sensasjonvekke sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
1 sanseinntrykk, fornemmelse
1 sanseinntrykk, fornemmelse
2 sterkt inntrykk, oppsikt
vekke sensasjonvekke sensasjon
: vekke sensasjonvekke sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
2 sterkt inntrykk, oppsikt
vekke sensasjonvekke sensasjon
: vekke sensasjonvekke sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
// oppsiktsvekkende begivenhet
skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
: skandalen var en virkelig sensasjonskandalen var en virkelig sensasjon
sensitiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sensitiv
(fra latin av sensus 'sans, følelse') følsom, lettpåvirkelig, nærtagen følsom, lettpåvirkelig, nærtagen
skam|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skamfølelse
følelse av skam følelse av skam
skyld|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skyldfølelse
følelse av skyld følelse av skyld
slekts|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet slektsfølelse
følelse av samhørighet med dem en er i slekt med følelse av samhørighet med dem en er i slekt med
smak m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet smak
(lavtysk)
1 egenskap hos væske eller løste stoffer som en kan fornemme med visse sanseorganer i munnen
vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
: vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
1 egenskap hos væske eller løste stoffer som en kan fornemme med visse sanseorganer i munnen
vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
: vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
2 evne til å fornemme søtt, salt, surt og bittert, smakssans
våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
: våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
// smaksfornemmelse
// smaksfornemmelse
//
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
2 evne til å fornemme søtt, salt, surt og bittert, smakssans
våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
: våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
// smaksfornemmelse
// smaksfornemmelse
//
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
3 liten bit, smakebit
få en smak av noefå en smak av noe
: få en smak av noefå en smak av noe
3 liten bit, smakebit
få en smak av noefå en smak av noe
: få en smak av noefå en smak av noe
4 det å like det ene eller det andre
smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
: smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
4 det å like det ene eller det andre
smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
: smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
5 evne til å vurdere, avgjøre hva som er vakkert og smakfullt
ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
: ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
5 evne til å vurdere, avgjøre hva som er vakkert og smakfullt
ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
: ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
1 egenskap hos væske eller løste stoffer som en kan fornemme med visse sanseorganer i munnen
vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
: vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
1 egenskap hos væske eller løste stoffer som en kan fornemme med visse sanseorganer i munnen
vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
: vinen hadde en fyldig smakvinen hadde en fyldig smak / krydder med bitter smakkrydder med bitter smak / det var vond smak på vannetdet var vond smak på vannet
2 evne til å fornemme søtt, salt, surt og bittert, smakssans
våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
: våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
// smaksfornemmelse
// smaksfornemmelse
//
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
2 evne til å fornemme søtt, salt, surt og bittert, smakssans
våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
: våre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelsevåre fem sanser er syn, hørsel, lukt, smak og følelse
// smaksfornemmelse
// smaksfornemmelse
//
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
ha en vond smak i munnen også: være flau, skamfull over også: være flau, skamfull over
3 liten bit, smakebit
få en smak av noefå en smak av noe
: få en smak av noefå en smak av noe
3 liten bit, smakebit
få en smak av noefå en smak av noe
: få en smak av noefå en smak av noe
4 det å like det ene eller det andre
smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
: smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
4 det å like det ene eller det andre
smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
: smak og behag kan ikke diskuteressmak og behag kan ikke diskuteres / smaken på noesmaken på noe / falle i ens smakfalle i ens smak / noe for enhver smaknoe for enhver smak
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
// stil, maner
musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
: musikk i tidens smakmusikk i tidens smak / det var smaken den gangdet var smaken den gang
5 evne til å vurdere, avgjøre hva som er vakkert og smakfullt
ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
: ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
5 evne til å vurdere, avgjøre hva som er vakkert og smakfullt
ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
: ha god, dårlig smakha god, dårlig smak
solidaritets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet solidaritetsfølelse
språk|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet språkfølelse
umiddelbar fornemmelse av hva som er god og riktig språkbruk umiddelbar fornemmelse av hva som er god og riktig språkbruk
I streng m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet streng
(norrøntstrengr, betydning 4 etter engelsk string)
1 utspent snor eller metalltråd
buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
: buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
// i overført betydning:
// i overført betydning:
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
//
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
1 utspent snor eller metalltråd
buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
: buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
// i overført betydning:
// i overført betydning:
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
//
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
2 tråd- eller snorlignende del av noe
navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
: navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
2 tråd- eller snorlignende del av noe
navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
: navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
3 tynn stråle
etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
: etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
3 tynn stråle
etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
: etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
4 i edb: rekke av tegn som behandles som en enhet
4 i edb: rekke av tegn som behandles som en enhet
1 utspent snor eller metalltråd
buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
: buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
// i overført betydning:
// i overført betydning:
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
//
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
1 utspent snor eller metalltråd
buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
: buestreng, felestreng, klokkestreng, løypestrengbuestreng, felestreng, klokkestreng, løypestreng
// i overført betydning:
// i overført betydning:
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
// stemning, følelse
slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
: slå, spille på de nasjonale strengeneslå, spille på de nasjonale strengene / røre ved de romantiske strengene i enrøre ved de romantiske strengene i en
//
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
spille på mange strenger være allsidig være allsidig
2 tråd- eller snorlignende del av noe
navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
: navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
2 tråd- eller snorlignende del av noe
navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
: navlestreng, ryggstrengnavlestreng, ryggstreng
3 tynn stråle
etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
: etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
3 tynn stråle
etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
: etter tørken var fossen bare en tynn strengetter tørken var fossen bare en tynn streng
4 i edb: rekke av tegn som behandles som en enhet
4 i edb: rekke av tegn som behandles som en enhet
støt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet støt
; el. II støyt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet støyt
(av støte, jamfør I støyt)
1 det å støte (1)
kulestøtkulestøt
: kulestøtkulestøt
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
//
være i støtet være i slag være i slag
være i støtet være i slag være i slag //
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
1 det å støte (1)
kulestøtkulestøt
: kulestøtkulestøt
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
//
være i støtet være i slag være i slag
være i støtet være i slag være i slag //
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
2 plutselig følelse av glede, redsel og lignende, stikk
det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
: det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
2 plutselig følelse av glede, redsel og lignende, stikk
det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
: det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
3 kast, tak (II)
stormstøtstormstøt
: stormstøtstormstøt
3 kast, tak (II)
stormstøtstormstøt
: stormstøtstormstøt
4 skarp lyd
skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
: skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
4 skarp lyd
skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
: skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
5 rykk, tak (II,4)
brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
: brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
5 rykk, tak (II,4)
brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
: brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
6 jamfør rykk; øvelse i vektløfting
greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
: greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
6 jamfør rykk; øvelse i vektløfting
greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
: greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
1 det å støte (1)
kulestøtkulestøt
: kulestøtkulestøt
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
//
være i støtet være i slag være i slag
være i støtet være i slag være i slag //
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
1 det å støte (1)
kulestøtkulestøt
: kulestøtkulestøt
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
// dunk (II), slag (I)
lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
: lastebilene tørnet sammen med et voldsomt støtlastebilene tørnet sammen med et voldsomt støt / få et støt i hodetfå et støt i hodet
//
være i støtet være i slag være i slag
være i støtet være i slag være i slag //
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
gi støtet til være en impuls, foranledning til være en impuls, foranledning til
2 plutselig følelse av glede, redsel og lignende, stikk
det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
: det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
2 plutselig følelse av glede, redsel og lignende, stikk
det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
: det gikk et støt gjennom megdet gikk et støt gjennom meg / kjenne et støt av gledekjenne et støt av glede
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
// kortvarig elektrisk strøm
få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
: få et støt på flere hundre voltfå et støt på flere hundre volt
3 kast, tak (II)
stormstøtstormstøt
: stormstøtstormstøt
3 kast, tak (II)
stormstøtstormstøt
: stormstøtstormstøt
4 skarp lyd
skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
: skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
4 skarp lyd
skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
: skipet gav et støt i fløytaskipet gav et støt i fløyta / trompetstøttrompetstøt
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
// i språkvitenskap: lyd som blir laget ved at stemmebåndene lukker for luftstrømmen, karakteristisk i dansk
5 rykk, tak (II,4)
brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
: brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
5 rykk, tak (II,4)
brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
: brystet hevet seg i korte støtbrystet hevet seg i korte støt
6 jamfør rykk; øvelse i vektløfting
greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
: greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
6 jamfør rykk; øvelse i vektløfting
greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
: greie 150 kg i støtgreie 150 kg i støt
sug n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sug
1 det å suge, drag
ta et sug av snaddata et sug av snadda
: ta et sug av snaddata et sug av snadda
1 det å suge, drag
ta et sug av snaddata et sug av snadda
: ta et sug av snaddata et sug av snadda
2 sterk, sugende følelse av sult, nervøsitet, lengsel eller lignende
kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
: kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
2 sterk, sugende følelse av sult, nervøsitet, lengsel eller lignende
kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
: kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
3 redskap som suger, særlig brukt på sykehus og av tannleger
sette på sugsette på sug
: sette på sugsette på sug
3 redskap som suger, særlig brukt på sykehus og av tannleger
sette på sugsette på sug
: sette på sugsette på sug
1 det å suge, drag
ta et sug av snaddata et sug av snadda
: ta et sug av snaddata et sug av snadda
1 det å suge, drag
ta et sug av snaddata et sug av snadda
: ta et sug av snaddata et sug av snadda
2 sterk, sugende følelse av sult, nervøsitet, lengsel eller lignende
kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
: kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
2 sterk, sugende følelse av sult, nervøsitet, lengsel eller lignende
kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
: kjenne et sug for brystetkjenne et sug for brystet / et sterkt sug etter alkoholet sterkt sug etter alkohol
3 redskap som suger, særlig brukt på sykehus og av tannleger
sette på sugsette på sug
: sette på sugsette på sug
3 redskap som suger, særlig brukt på sykehus og av tannleger
sette på sugsette på sug
: sette på sugsette på sug
I takt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet takt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet takt
(latin tactus 'berøring, følelse, virkning')
1 om mennesker: rytmisk bevegelse, regelmessig gange
komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
: komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
1 om mennesker: rytmisk bevegelse, regelmessig gange
komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
: komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
2 rytmisk lyd, rytmiske forhold i musikk og tale
vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
: vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
2 rytmisk lyd, rytmiske forhold i musikk og tale
vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
: vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
3 enhet som et musikkstykke kan deles inn i (egentlig om dirigentens slag med taktstokken mot bordet)
slå taktenslå takten
: slå taktenslå takten
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
3 enhet som et musikkstykke kan deles inn i (egentlig om dirigentens slag med taktstokken mot bordet)
slå taktenslå takten
: slå taktenslå takten
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
4 litt. versefot
4 litt. versefot
1 om mennesker: rytmisk bevegelse, regelmessig gange
komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
: komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
1 om mennesker: rytmisk bevegelse, regelmessig gange
komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
: komme ut av takt(en)komme ut av takt(en) / ta, holde taktenta, holde takten / gå, ro i (rask, langsom) taktgå, ro i (rask, langsom) takt
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// i uttrykk som
vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
: vise gode, friske, lovende taktervise gode, friske, lovende takter
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
// om forbrenningsmotor: bevegelse som utføres under gang
2 rytmisk lyd, rytmiske forhold i musikk og tale
vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
: vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
2 rytmisk lyd, rytmiske forhold i musikk og tale
vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
: vogge i takt med skinneskjøtene, melodienvogge i takt med skinneskjøtene, melodien
3 enhet som et musikkstykke kan deles inn i (egentlig om dirigentens slag med taktstokken mot bordet)
slå taktenslå takten
: slå taktenslå takten
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
3 enhet som et musikkstykke kan deles inn i (egentlig om dirigentens slag med taktstokken mot bordet)
slå taktenslå takten
: slå taktenslå takten
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
// taktart
4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
: 4/4 takt skrives ofte C4/4 takt skrives ofte C
4 litt. versefot
4 litt. versefot
II takt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet takt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet takt
(fra engelsk; samme opphav som I takt) følelse for hva som passer seg i omgang med andre mennesker
takt og tonetakt og tone
: takt og tonetakt og tone
følelse for hva som passer seg i omgang med andre mennesker
takt og tonetakt og tone
: takt og tonetakt og tone
takt|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet taktfølelse
takt (II) takt (II)
telestesi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet telestesi
(av gresk tele- og aisthesis 'følelse, følsomhet'; jamfør tele-) det å oppfatte hendinger eller ting som ligger utenfor rekkevidden av de vanlige sansene det å oppfatte hendinger eller ting som ligger utenfor rekkevidden av de vanlige sansene
trygghet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trygghet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet trygghet
det å være trygg, sikkerhet
en følelse av tryggheten følelse av trygghet
: en følelse av tryggheten følelse av trygghet
det å være trygg, sikkerhet
en følelse av tryggheten følelse av trygghet
: en følelse av tryggheten følelse av trygghet
u|behag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ubehag
følelse av uvelhet, ulyst, motvilje eller lignende
forkjølelsesubehagforkjølelsesubehag / føle ubehag ved å kjøre heisføle ubehag ved å kjøre heis / vekke ubehagvekke ubehag
: forkjølelsesubehagforkjølelsesubehag / føle ubehag ved å kjøre heisføle ubehag ved å kjøre heis / vekke ubehagvekke ubehag
følelse av uvelhet, ulyst, motvilje eller lignende
forkjølelsesubehagforkjølelsesubehag / føle ubehag ved å kjøre heisføle ubehag ved å kjøre heis / vekke ubehagvekke ubehag
: forkjølelsesubehagforkjølelsesubehag / føle ubehag ved å kjøre heisføle ubehag ved å kjøre heis / vekke ubehagvekke ubehag
u|beskrivelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ubeskrivelig
1 som en ikke kan beskrive (2)
ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
: ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
1 som en ikke kan beskrive (2)
ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
: ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
2 voldsom, veldig
et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
: et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
2 voldsom, veldig
et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
: et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
3 som adverb, brukt forsterkende:
være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
: være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
3 som adverb, brukt forsterkende:
være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
: være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
1 som en ikke kan beskrive (2)
ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
: ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
1 som en ikke kan beskrive (2)
ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
: ha en ubeskrivelig følelse av noeha en ubeskrivelig følelse av noe
2 voldsom, veldig
et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
: et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
2 voldsom, veldig
et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
: et ubeskrivelig oppstyret ubeskrivelig oppstyr
3 som adverb, brukt forsterkende:
være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
: være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
3 som adverb, brukt forsterkende:
være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
: være ubeskrivelig deiligvære ubeskrivelig deilig
u|hygge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet uhygge
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet uhygge
(stemning eller følelse skapt av) noe nifst, makabert eller (av) uvennskap
drapet skapte uhygge i bygdadrapet skapte uhygge i bygda / krangel og uhygge mellom ektefellenekrangel og uhygge mellom ektefellene
: drapet skapte uhygge i bygdadrapet skapte uhygge i bygda / krangel og uhygge mellom ektefellenekrangel og uhygge mellom ektefellene
(stemning eller følelse skapt av) noe nifst, makabert eller (av) uvennskap
drapet skapte uhygge i bygdadrapet skapte uhygge i bygda / krangel og uhygge mellom ektefellenekrangel og uhygge mellom ektefellene
: drapet skapte uhygge i bygdadrapet skapte uhygge i bygda / krangel og uhygge mellom ektefellenekrangel og uhygge mellom ektefellene
uhygge|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet uhyggefølelse
det ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelsedet ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelse
: det ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelsedet ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelse
det ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelsedet ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelse
: det ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelsedet ensomme huset gav meg en slags uhyggefølelse
ulyst|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ulystfølelse
følelse av ulyst, motvilje
bli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noebli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noe
: bli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noebli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noe
følelse av ulyst, motvilje
bli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noebli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noe
: bli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noebli grepet av en sterk ulystfølelse overfor noe
u|tilfredshet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utilfredshet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet utilfredshet
kjenne en sterk følelse av utilfredshetkjenne en sterk følelse av utilfredshet
: kjenne en sterk følelse av utilfredshetkjenne en sterk følelse av utilfredshet
kjenne en sterk følelse av utilfredshetkjenne en sterk følelse av utilfredshet
: kjenne en sterk følelse av utilfredshetkjenne en sterk følelse av utilfredshet
u|trygghet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utrygghet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet utrygghet
en følelse av utryggheten følelse av utrygghet / barnets sinn ble fylt med utrygghetbarnets sinn ble fylt med utrygghet
: en følelse av utryggheten følelse av utrygghet / barnets sinn ble fylt med utrygghetbarnets sinn ble fylt med utrygghet
en følelse av utryggheten følelse av utrygghet / barnets sinn ble fylt med utrygghetbarnets sinn ble fylt med utrygghet
: en følelse av utryggheten følelse av utrygghet / barnets sinn ble fylt med utrygghetbarnets sinn ble fylt med utrygghet
utrygghets|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utrygghetsfølelse
vellyst|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vellystfølelse
vår|fornemmelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vårfornemmelse
følelse, inntrykk av at våren er i anmarsj; følelse (av økt livslyst) som våren vekker følelse, inntrykk av at våren er i anmarsj; følelse (av økt livslyst) som våren vekker
æres|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet æresfølelse
følelse for hva som sømmer seg, omhu for sin vandel følelse for hva som sømmer seg, omhu for sin vandel

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
fingerspiss|følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fingerspissfølelse
teft, intuisjon teft, intuisjon
følelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet følelse
kjensle (1-2) kjensle (1-2)

 

Resultat pr. side