Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
allmenn|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndannelse
; el. allmenn|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet allmenndanning
(fra tysk) allsidig kunnskap i emner som språk, kultur, historie og naturvitenskap allsidig kunnskap i emner som språk, kultur, historie og naturvitenskap
alminnelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet alminnelig
(fra dansk, jamfør norrøntalmenniligr, av almennr 'allmenn')
1 som gjelder alle; allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
1 som gjelder alle; allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
2 utbredt, vanlig, ordinær
et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
: et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
2 utbredt, vanlig, ordinær
et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
: et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
1 som gjelder alle; allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
1 som gjelder alle; allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
2 utbredt, vanlig, ordinær
et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
: et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
2 utbredt, vanlig, ordinær
et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
: et alminnelig navnet alminnelig navn / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
analogi|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analogidannelse
nylaging etter mønster av noe annet; jamfør analogi
i barnespråk er det vanlig med analogidannelseri barnespråk er det vanlig med analogidannelser
: i barnespråk er det vanlig med analogidannelseri barnespråk er det vanlig med analogidannelser
nylaging etter mønster av noe annet; jamfør analogi
i barnespråk er det vanlig med analogidannelseri barnespråk er det vanlig med analogidannelser
: i barnespråk er det vanlig med analogidannelseri barnespråk er det vanlig med analogidannelser
arts|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet artsdannelse
; el. arts|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet artsdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet artsdanning
det at det oppstår en ny art
artsdannelse er en evolusjonær prosessartsdannelse er en evolusjonær prosess
: artsdannelse er en evolusjonær prosessartsdannelse er en evolusjonær prosess
det at det oppstår en ny art
artsdannelse er en evolusjonær prosessartsdannelse er en evolusjonær prosess
: artsdannelse er en evolusjonær prosessartsdannelse er en evolusjonær prosess
beleven a5
I dette vinduet skal du finne tabell a5 for oppslagsordet beleven
(bele´ven; gjennom dansk, fra lavtysk)
1 som er hensynsfull, høflig og selvsikker; verdensvant
en beleven ung mannen beleven ung mann
: en beleven ung mannen beleven ung mann
1 som er hensynsfull, høflig og selvsikker; verdensvant
en beleven ung mannen beleven ung mann
: en beleven ung mannen beleven ung mann
2 som vitner om dannelse
en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
: en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
2 som vitner om dannelse
en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
: en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
1 som er hensynsfull, høflig og selvsikker; verdensvant
en beleven ung mannen beleven ung mann
: en beleven ung mannen beleven ung mann
1 som er hensynsfull, høflig og selvsikker; verdensvant
en beleven ung mannen beleven ung mann
: en beleven ung mannen beleven ung mann
2 som vitner om dannelse
en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
: en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
2 som vitner om dannelse
en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
: en beleven væremåteen beleven væremåte / belevne samtalerbelevne samtaler
blokk|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blokkdannelse
; el. blokk|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blokkdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet blokkdanning
det at partier eller stater slutter seg sammen i blokker
valgforskerne tror ikke på varig blokkdannelsevalgforskerne tror ikke på varig blokkdannelse
: valgforskerne tror ikke på varig blokkdannelsevalgforskerne tror ikke på varig blokkdannelse
det at partier eller stater slutter seg sammen i blokker
valgforskerne tror ikke på varig blokkdannelsevalgforskerne tror ikke på varig blokkdannelse
: valgforskerne tror ikke på varig blokkdannelsevalgforskerne tror ikke på varig blokkdannelse
cyste m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cyste
(sys`te; gjennom latin, fra gresk kystis 'blære') væskefylt, blæreformet dannelse i vev (II) eller organ (1) væskefylt, blæreformet dannelse i vev (II) eller organ (1)
dannet a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet dannet
; el. danna a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet danna
(av danne) som viser dannelse (3); høflig, distingvert, veloppdragen
en dannet oppførselen dannet oppførsel / være i dannet selskapvære i dannet selskap / komme fra et dannet hjemkomme fra et dannet hjem
: en dannet oppførselen dannet oppførsel / være i dannet selskapvære i dannet selskap / komme fra et dannet hjemkomme fra et dannet hjem
som viser dannelse (3); høflig, distingvert, veloppdragen
en dannet oppførselen dannet oppførsel / være i dannet selskapvære i dannet selskap / komme fra et dannet hjemkomme fra et dannet hjem
: en dannet oppførselen dannet oppførsel / være i dannet selskapvære i dannet selskap / komme fra et dannet hjemkomme fra et dannet hjem
dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelse
; el. danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet danning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet danning
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
: dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
: dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
2 resultat av en dannelse (1)
en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene
: en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene; som etterledd i ord som nydannelse, sprekkdannelse
2 resultat av en dannelse (1)
en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene
: en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene; som etterledd i ord som nydannelse, sprekkdannelse
3 tilegnelse (1) av kunnskap, viten og erfaring gjennom oppdragelse, utdanning og sosialisering
bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
: bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
3 tilegnelse (1) av kunnskap, viten og erfaring gjennom oppdragelse, utdanning og sosialisering
bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
: bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
4 resultat av dannelse (3) som kjennetegnes av innsikt i vesentlige temaer og en verdensvant framtreden; jamfør allmenndannelse
mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
: mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
4 resultat av dannelse (3) som kjennetegnes av innsikt i vesentlige temaer og en verdensvant framtreden; jamfør allmenndannelse
mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
: mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
: dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
: dannelse av en ny regjeringdannelse av en ny regjering / dannelse av skyer på himmelendannelse av skyer på himmelen
2 resultat av en dannelse (1)
en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene
: en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene; som etterledd i ord som nydannelse, sprekkdannelse
2 resultat av en dannelse (1)
en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene
: en sterk dannelseen sterk dannelse / trådformede dannelser i cellenetrådformede dannelser i cellene; som etterledd i ord som nydannelse, sprekkdannelse
3 tilegnelse (1) av kunnskap, viten og erfaring gjennom oppdragelse, utdanning og sosialisering
bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
: bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
3 tilegnelse (1) av kunnskap, viten og erfaring gjennom oppdragelse, utdanning og sosialisering
bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
: bidra til læring og dannelsebidra til læring og dannelse / programmet bidrar til folkeopplysning og dannelseprogrammet bidrar til folkeopplysning og dannelse
4 resultat av dannelse (3) som kjennetegnes av innsikt i vesentlige temaer og en verdensvant framtreden; jamfør allmenndannelse
mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
: mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
4 resultat av dannelse (3) som kjennetegnes av innsikt i vesentlige temaer og en verdensvant framtreden; jamfør allmenndannelse
mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
: mangle klassisk dannelsemangle klassisk dannelse / vise alminnelig dannelsevise alminnelig dannelse / moralsk dannelsemoralsk dannelse
dannelses|nivå n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet dannelsesnivå
grad av dannelse (4) grad av dannelse (4)
dannelses|reise m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelsesreise
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dannelsesreise
rundreise som ledd i opplæring og dannelse (3)
dra på dannelsesreise til viktige historiske stederdra på dannelsesreise til viktige historiske steder
: dra på dannelsesreise til viktige historiske stederdra på dannelsesreise til viktige historiske steder
rundreise som ledd i opplæring og dannelse (3)
dra på dannelsesreise til viktige historiske stederdra på dannelsesreise til viktige historiske steder
: dra på dannelsesreise til viktige historiske stederdra på dannelsesreise til viktige historiske steder
dannelses|roman m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelsesroman
roman som følger viktige trinn i hovedkarakterens dannelse (3)
verket er en tydelig dannelsesromanverket er en tydelig dannelsesroman
: verket er en tydelig dannelsesromanverket er en tydelig dannelsesroman
roman som følger viktige trinn i hovedkarakterens dannelse (3)
verket er en tydelig dannelsesromanverket er en tydelig dannelsesroman
: verket er en tydelig dannelsesromanverket er en tydelig dannelsesroman
egg|sekk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet eggsekk
blæreformet dannelse som inneholder ett eller flere egg (II,4)
en edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppenen edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppen / hormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekkerhormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekker
: en edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppenen edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppen / hormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekkerhormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekker
blæreformet dannelse som inneholder ett eller flere egg (II,4)
en edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppenen edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppen / hormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekkerhormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekker
: en edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppenen edderkopp med eggene i en eggsekk under bakkroppen / hormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekkerhormoner som stimulerer eggstokkene til å danne eggsekker
folke|opplysning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet folkeopplysning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet folkeopplysning
allmenn opplysning, dannelse av eller hos folket
arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
: arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
allmenn opplysning, dannelse av eller hos folket
arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
: arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
follikkel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet follikkel
(av latin follis 'sekk') i anatomi: liten sekk- eller blæreformet dannelse i kroppen
follikkelen i eggstokkenefollikkelen i eggstokkene
: follikkelen i eggstokkenefollikkelen i eggstokkene
i anatomi: liten sekk- eller blæreformet dannelse i kroppen
follikkelen i eggstokkenefollikkelen i eggstokkene
: follikkelen i eggstokkenefollikkelen i eggstokkene
hinne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hinne
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hinne
(norrønt hinna)
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
humanistisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet humanistisk
som gjelder humanisme eller humaniora
//
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag //
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
som gjelder humanisme eller humaniora
//
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag //
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
is|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet isdannelse
det at det danner seg is
vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
: vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
det at det danner seg is
vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
: vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
klassisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet klassisk
(av latin classicus 'førsteklasses')
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
knute m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet knute
(norrønt knútr)
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
kromosom n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kromosom
(av gresk soma 'legeme') trådformet dannelse i cellekjernen hos planter og dyr som er bærer av arveanleggene trådformet dannelse i cellekjernen hos planter og dyr som er bærer av arveanleggene
kultur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kultur
(fra latin av colere 'dyrke')
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
kultur|arbeid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kulturarbeid
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kødannelse
; el. |danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kødanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kødanning
(av ) dannelse (1) av kø
trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
: trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
dannelse (1) av kø
trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
: trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
mis|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet misdannelse
1 misdanning
1 misdanning
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
1 misdanning
1 misdanning
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
myte|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mytedannelse
; el. myte|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mytedanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet mytedanning
(av I myte) oppkomst av myter
religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
: religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
oppkomst av myter
religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
: religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
ny|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nydannelse
; el. ny|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nydanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nydanning
noe som er nydannet, novasjon
språklige nydannelserspråklige nydannelser
: språklige nydannelserspråklige nydannelser
noe som er nydannet, novasjon
språklige nydannelserspråklige nydannelser
: språklige nydannelserspråklige nydannelser
opp|dragelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet oppdragelse
1 oppfostring, undervisning
1 oppfostring, undervisning
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
1 oppfostring, undervisning
1 oppfostring, undervisning
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
ord|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet orddannelse
; el. ord|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet orddanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet orddanning
i språkvitenskap: det å danne nye ord ved avledning eller sammensetning i språkvitenskap: det å danne nye ord ved avledning eller sammensetning
politur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet politur
(fra latin)
1 væske til polering
1 væske til polering
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
1 væske til polering
1 væske til polering
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
sagn|motiv n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet sagnmotiv
motiv (2) som gir stoff for dannelse av sagn motiv (2) som gir stoff for dannelse av sagn
sekt|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sektdannelse
; el. sekt|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sektdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sektdanning
(av I sekt)
sentrums|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sentrumsdannelse
; el. sentrums|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sentrumsdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sentrumsdanning
dannelse av kulturelt, administrativt eller økonomisk sentrum
bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
: bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
dannelse av kulturelt, administrativt eller økonomisk sentrum
bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
: bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
I skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet skjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet skjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skjell
(norrønt skel)
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
slim|pose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet slimpose
væskefylt dannelse mellom sene og knokkel væskefylt dannelse mellom sene og knokkel
spermatologi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet spermatologi
(se -logi) læren om sæden og dens dannelse læren om sæden og dens dannelse
sprekk|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sprekkdannelse
; el. sprekk|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sprekkdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sprekkdanning
det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
: det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
: det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
u|kultur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ukultur
mangel på kultur (4) og dannelse mangel på kultur (4) og dannelse
vulgaritet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vulgaritet
simpelhet, mangel på dannelse simpelhet, mangel på dannelse
vulgær|agitasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vulgæragitasjon
agitasjon som bærer preg av mangel på kunnskap og dannelse agitasjon som bærer preg av mangel på kunnskap og dannelse

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'dannelse' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.