Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
akademisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet akademisk
1 som gjelder universitetet og akademikere
akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
: akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
//
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner //
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
1 som gjelder universitetet og akademikere
akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
: akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
//
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner //
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
2 konvensjonell; teoretisk, lidenskapsløs
akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
: akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
2 konvensjonell; teoretisk, lidenskapsløs
akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
: akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
1 som gjelder universitetet og akademikere
akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
: akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
//
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner //
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
1 som gjelder universitetet og akademikere
akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
: akademisk dannelseakademisk dannelse / akademisk yrkeakademisk yrke / akademisk utdanningakademisk utdanning
//
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner
akademisk kvarter kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner kvarter over en hel time da en forelesning begynner (opphavlig et kvarter for sent); tid som går fra et arrangement var bestemt til å begynne til det virkelig begynner //
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
akademisk borger person som er immatrikulert ved et universitet person som er immatrikulert ved et universitet
2 konvensjonell; teoretisk, lidenskapsløs
akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
: akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
2 konvensjonell; teoretisk, lidenskapsløs
akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
: akademisk kunstakademisk kunst / det har bare akademisk interessedet har bare akademisk interesse / en akademisk diskusjonen akademisk diskusjon
aks|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aksdannelse
allmenn|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndannelse
(etter tysk) (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst
alluvial|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alluvialdannelse
løs jordart som er avleiret av vann løs jordart som er avleiret av vann
alminnelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet alminnelig
(norrøntalmenniligr, av almennr 'allmenn')
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
analogi|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet analogidannelse
nylaging etter mønster av noe annet
en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
: en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
nylaging etter mønster av noe annet
en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
: en falsk analogidannelseen falsk analogidannelse
belegg|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet beleggdannelse
beleggdannelse på tennenebeleggdannelse på tennene
: beleggdannelse på tennenebeleggdannelse på tennene
beleggdannelse på tennenebeleggdannelse på tennene
: beleggdannelse på tennenebeleggdannelse på tennene
I dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelse
(av danne) (grad av) finhet i kultur og væremåte kombinert med (visse) kunnskaper
allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
: allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
(grad av) finhet i kultur og væremåte kombinert med (visse) kunnskaper
allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
: allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
II dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelse
; el. danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet danning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet danning
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
: dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
: dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
2 resultat av en prosess eller utvikling
nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
: nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
2 resultat av en prosess eller utvikling
nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
: nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
: dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
1 tilblivelse; det å danne
dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
: dannelse av trusterdannelse av truster / dannelse av skyerdannelse av skyer
2 resultat av en prosess eller utvikling
nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
: nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
2 resultat av en prosess eller utvikling
nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
: nydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelsenydannelse, omdannelse, rustdannelse, sprekkdannelse, utdannelse / tertiære, kvartære dannelser avleiringer, lagtertiære, kvartære dannelser avleiringer, lag
danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet danning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet danning
; el. II dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelse
s d s d
dannelses|nivå n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet dannelsesnivå
grad av dannelse (I) grad av dannelse (I)
delta|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet deltadannelse
dannelse av et delta (II) dannelse av et delta (II)
drypp|stein m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dryppstein
istapplignende dannelse som blir avsatt gjennom rennende vann, særlig i grotter istapplignende dannelse som blir avsatt gjennom rennende vann, særlig i grotter
folke|opplysning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet folkeopplysning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet folkeopplysning
allmenn opplysning, dannelse av eller hos det brede lag av folket
arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
: arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
allmenn opplysning, dannelse av eller hos det brede lag av folket
arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
: arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
follikkel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet follikkel
(fra latin av follis 'sekk') i anatomi: liten sekk- eller blæreformet dannelse
eggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkeleggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkel
: eggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkeleggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkel
i anatomi: liten sekk- eller blæreformet dannelse
eggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkeleggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkel
: eggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkeleggfollikkel, hårfollikkel, lymfefollikkel
hinne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hinne
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hinne
(norrønt hinna)
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
1 i menneske- og dyrekropp: tynn hudlignende dannelse (oftest som beskyttelse omkring et organ)
øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
: øyet er bygd opp av flere hinnerøyet er bygd opp av flere hinner / bukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinnebukhinne, hjernehinne, slimhinne, trommehinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
// på planter: tynt beskyttende dekke
frøhinnefrøhinne
: frøhinnefrøhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
2 tynt belegg, overtrekk over noe, snerk
det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
: det dannet seg en hinne på melkadet dannet seg en hinne på melka / støvhinnestøvhinne
humanistisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet humanistisk
som gjelder humanisme eller humaniora
//
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag //
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
som gjelder humanisme eller humaniora
//
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag
humanistiske fag, vitenskaper fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag fag som historie, litteratur, språk (og iblant også teologi og jus og lignende), humaniora, til forskjell fra realfag //
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
humanistisk dannelse dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie dannelse som særlig bygger på studium av språk, litteratur og historie
is|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet isdannelse
det at det danner seg is
vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
: vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
det at det danner seg is
vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
: vannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelsevannet i elva demmer seg opp på grunn av isdannelse
klassisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet klassisk
(av latin classicus 'førsteklasses')
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
1 som hører til antikken
klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
: klassisk arkeologi, filologiklassisk arkeologi, filologi
//
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
2 mesterlig, mønstergyldig
hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
: hans verker er for lengst blitt klassiskehans verker er for lengst blitt klassiske / en klassisk kriminalromanen klassisk kriminalroman / klassisk musikkklassisk musikk
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// ren, harmonisk
en klassisk profilen klassisk profil
: en klassisk profilen klassisk profil
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// typisk
et klassisk eksempelet klassisk eksempel
: et klassisk eksempelet klassisk eksempel
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
// rammende
en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
: en klassisk bemerkning, replikken klassisk bemerkning, replikk
klassisk dannelse dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken dannelse som bygger på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken
knute m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet knute
(norrønt knútr)
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
1 sammenknyttet del av tråd, tau, bånd og lignende
knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
: knytte, løse en knuteknytte, løse en knute / slå (en) knute på tauetslå (en) knute på tauet / hun hadde satt opp håret i en knute i nakkenhun hadde satt opp håret i en knute i nakken
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
2 vanskelighet, floke (I)
//
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold)
knute på tråden uoverensstemmelse (særlig i parforhold) uoverensstemmelse (særlig i parforhold) //
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
hogge knuten over fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte fjerne en vanskelighet på en resolutt (og hensynsløs) måte
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
3 oppsvulmet dannelse i bark, hud, bein og lignende
frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
: frostknute, fruktknute, giktknute, åreknutefrostknute, fruktknute, giktknute, åreknute
kromosom n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kromosom
(av gresk soma 'legeme') trådformet dannelse i cellekjernen hos planter og dyr som er bærer av arveanleggene trådformet dannelse i cellekjernen hos planter og dyr som er bærer av arveanleggene
kultur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kultur
(fra latin av colere 'dyrke')
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
1 dyrking av jord, skog, planter eller vann
frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
: frilandskulturfrilandskultur / jorda er i god kulturjorda er i god kultur / legge land, skog under kulturlegge land, skog under kultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
2 rendyrking av organismer
bakteriekulturbakteriekultur
: bakteriekulturbakteriekultur
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
3 resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn)
steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
: steinalderkultursteinalderkultur / lære fremmede kulturer å kjennelære fremmede kulturer å kjenne / Kina med sin eldgamle kulturKina med sin eldgamle kultur / Vestens kulturVestens kultur / åndelig og materiell kulturåndelig og materiell kultur / barnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskulturbarnekultur, bondekultur, finkultur, folkekultur, popkultur, ungdomskultur / vår politiske kulturvår politiske kultur
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
// ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur, religion osv.:
myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
: myndighetene må bevilge mer til kultur(en)myndighetene må bevilge mer til kultur(en)
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
4 forfinelse, dannelse (I)
opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
: opptre med kulturopptre med kultur / en mann blottet for kulturen mann blottet for kultur / motsetningen mellom natur og kulturmotsetningen mellom natur og kultur / møtekultur, trafikk-kulturmøtekultur, trafikk-kultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
// pleie og utvikling av fysiske eller åndelige evner
kroppskulturkroppskultur
: kroppskulturkroppskultur
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
5 holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat eller lignende
jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
: jeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriftenjeg møtte en helt annen kultur i den nye bedriften / det utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøringdet utviklet seg en kultur i etaten som godtok visse former for smøring
kultur|arbeid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kulturarbeid
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
1 dyrkingsarbeid med jord, skog, planter og lignende
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
2 arbeid som fremmer åndelig virksomhet og dannelse
|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kødannelse
(av ) dannelse (II,1) av kø
trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
: trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
dannelse (II,1) av kø
trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
: trafikkulykken førte til stor dannelse i begge retningertrafikkulykken førte til stor dannelse i begge retninger
mis|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet misdannelse
1 misdanning
1 misdanning
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
1 misdanning
1 misdanning
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
2 misdannet organ; lyte, skavank
medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
: medfødte misdannelsermedfødte misdannelser
myte|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mytedannelse
(av I myte) oppkomst av myter
religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
: religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
oppkomst av myter
religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
: religiøs mytedannelsereligiøs mytedannelse / mytedannelsen omkring Che Guevaramytedannelsen omkring Che Guevara
ny|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nydannelse
; el. ny|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nydanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nydanning
noe som er nydannet, novasjon
språklige nydannelserspråklige nydannelser
: språklige nydannelserspråklige nydannelser
noe som er nydannet, novasjon
språklige nydannelserspråklige nydannelser
: språklige nydannelserspråklige nydannelser
opp|dragelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet oppdragelse
1 oppfostring, undervisning
1 oppfostring, undervisning
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
1 oppfostring, undervisning
1 oppfostring, undervisning
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
2 dannelse, det å forstå å oppføre seg
mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
: mangle oppdragelsemangle oppdragelse / ha god oppdragelseha god oppdragelse
ord|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet orddannelse
; el. ord|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet orddanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet orddanning
i språkvitenskap: det å danne nye ord ved avledning eller sammensetning i språkvitenskap: det å danne nye ord ved avledning eller sammensetning
politur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet politur
(fra latin)
1 væske til polering
1 væske til polering
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
1 væske til polering
1 væske til polering
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
2 polering(sglans)
polituren var slittpolituren var slitt
: polituren var slittpolituren var slitt
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
// i overført betydning: ytre dannelse, fine manerer
mangle politurmangle politur
: mangle politurmangle politur
sagn|motiv n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet sagnmotiv
motiv (2) som gir stoff for dannelse av sagn motiv (2) som gir stoff for dannelse av sagn
sekt|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sektdannelse
(av I sekt)
sentrums|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sentrumsdannelse
dannelse av kulturelt, administrativt eller økonomisk sentrum
bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
: bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
dannelse av kulturelt, administrativt eller økonomisk sentrum
bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
: bebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelsebebyggelsen er spredt og uten noen tydelig sentrumsdannelse
I skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet skjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet skjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skjell
(norrønt skel)
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
1 (skall av) musling
plukke, spise skjellplukke, spise skjell
: plukke, spise skjellplukke, spise skjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
2 taksteinlignende dannelse på visse planter og dyr
fiskeskjellfiskeskjell
: fiskeskjellfiskeskjell
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
3 tørr, avskallet hud, flass; i bibelspråk, foreldet: små flak av hinne
det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
: det falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammendet falt skjell fra hans øyne han fikk øynene opp for hvordan noe hang sammen
slim|pose m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet slimpose
væskefylt dannelse mellom sene og knokkel væskefylt dannelse mellom sene og knokkel
spermatologi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet spermatologi
(se -logi) læren om sæden og dens dannelse læren om sæden og dens dannelse
sprekk|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sprekkdannelse
; el. sprekk|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sprekkdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sprekkdanning
det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
: det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
: det var store sprekkdannelser i fjelletdet var store sprekkdannelser i fjellet
u|kultur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ukultur
mangel på kultur (4) og dannelse mangel på kultur (4) og dannelse
ut|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utdannelse
det å utdanne (seg)
være under utdannelsevære under utdannelse / økonomisk støtte til utdannelseøkonomisk støtte til utdannelse
: være under utdannelsevære under utdannelse / økonomisk støtte til utdannelseøkonomisk støtte til utdannelse
det å utdanne (seg)
være under utdannelsevære under utdannelse / økonomisk støtte til utdannelseøkonomisk støtte til utdannelse
: være under utdannelsevære under utdannelse / økonomisk støtte til utdannelseøkonomisk støtte til utdannelse
vulgaritet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vulgaritet
simpelhet, mangel på dannelse simpelhet, mangel på dannelse
vulgær|agitasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vulgæragitasjon
agitasjon som bærer preg av mangel på kunnskap og dannelse agitasjon som bærer preg av mangel på kunnskap og dannelse

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'dannelse' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.