Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
alpin a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet alpin
(av latin alpinus 'fra Alpene')
1 som gjelder, kommer fra Alpene eller andre fjellstrøk
1 som gjelder, kommer fra Alpene eller andre fjellstrøk
2 som gjelder området over bjørkeskoggrensen, høyfjellet
alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
: alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
2 som gjelder området over bjørkeskoggrensen, høyfjellet
alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
: alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
3 som gjelder slalåm, utfor og lignende
alpin skisportalpin skisport
: alpin skisportalpin skisport
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
//
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
3 som gjelder slalåm, utfor og lignende
alpin skisportalpin skisport
: alpin skisportalpin skisport
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
//
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
1 som gjelder, kommer fra Alpene eller andre fjellstrøk
1 som gjelder, kommer fra Alpene eller andre fjellstrøk
2 som gjelder området over bjørkeskoggrensen, høyfjellet
alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
: alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
2 som gjelder området over bjørkeskoggrensen, høyfjellet
alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
: alpin vegetasjonalpin vegetasjon / den alpine soneden alpine sone
3 som gjelder slalåm, utfor og lignende
alpin skisportalpin skisport
: alpin skisportalpin skisport
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
//
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
3 som gjelder slalåm, utfor og lignende
alpin skisportalpin skisport
: alpin skisportalpin skisport
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
// som substantiv: skisport der utøveren står ned bratte, svingete løyper
konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
: konkurrere i alpintkonkurrere i alpint
//
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
alpine grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener slalåm, parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til forskjell fra nordiske grener
makt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet makt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet makt
(norrønt makt, fra lavtysk; beslektet med måtte)
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
: det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
: det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
2 vold, tvang
maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
: maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
2 vold, tvang
maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
: maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
: ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
: ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
: gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
: gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
: gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
: gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
: det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
1 kraft, kroppsstyrke, styrke (I), evne (I), velstand, rikdom
det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
: det står ikke i min makt å hindre detdet står ikke i min makt å hindre det / gjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noegjøre alt som står i ens makt for å gjennomføre noe / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / bruke makt for å åpne dørabruke makt for å åpne døra / allmakt, avmakt, velmaktallmakt, avmakt, velmakt
//
stå ved makt være gyldig være gyldig
stå ved makt være gyldig være gyldig
2 vold, tvang
maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
: maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
2 vold, tvang
maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
: maktmakt / bruke makt for å oppnå noebruke makt for å oppnå noe
//
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
sette makt bak tvinge fram ved trussel om vold tvinge fram ved trussel om vold
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
: ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
3 overtak; herredømme, myndighet, autoritet; sterk innflytelse
ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
: ingen makt på jord kan få meg til å forandre meningingen makt på jord kan få meg til å forandre mening / få, ha noe(n) i sin maktfå, ha noe(n) i sin makt / sitte ved maktensitte ved makten / sitte med maktensitte med makten / ha, ta makten i landetha, ta makten i landet / komme til maktenkomme til makten / makt korrumperermakt korrumperer / eksempelets, vanens makteksempelets, vanens makt / domsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmaktdomsmakt, enevoldsmakt, fullmakt, kongemakt, statsmakt
//
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
ha ordet i sin makt være god til å uttrykke seg være god til å uttrykke seg
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
: gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
4 stat; noe som har makt (3), mektig faktor
gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
: gå i tjeneste hos en fremmed maktgå i tjeneste hos en fremmed makt / en nøytral makten nøytral makt / påtalemakt, stormakt, styresmakt, supermaktpåtalemakt, stormakt, styresmakt, supermakt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
5 stridskrefter
krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
: krigsmakt, våpenmaktkrigsmakt, våpenmakt
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
: gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
6 i flertall: (overnaturlig) vesen
gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
: gode og onde maktergode og onde makter / himmelske makterhimmelske makter
marked n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet marked
(norrønt mark(n)aðr, gjennom gammelfransk, fra latin mercatus 'handel, marked')
1 sted der en viss vare blir omsatt; (årlig) kjøpstevne; større butikk med mange slags (mat)varer
supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
: supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
1 sted der en viss vare blir omsatt; (årlig) kjøpstevne; større butikk med mange slags (mat)varer
supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
: supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
2 (samlet) tilbud og etterspørsel av en viss vare eller tjeneste; avsetningsområde
selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
: selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
//
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
2 (samlet) tilbud og etterspørsel av en viss vare eller tjeneste; avsetningsområde
selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
: selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
//
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
3 basarlignende tilstelning
3 basarlignende tilstelning
1 sted der en viss vare blir omsatt; (årlig) kjøpstevne; større butikk med mange slags (mat)varer
supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
: supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
1 sted der en viss vare blir omsatt; (årlig) kjøpstevne; større butikk med mange slags (mat)varer
supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
: supermarkedsupermarked / grønnsakmarked, hestemarked, loppemarkedgrønnsakmarked, hestemarked, loppemarked
2 (samlet) tilbud og etterspørsel av en viss vare eller tjeneste; avsetningsområde
selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
: selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
//
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
2 (samlet) tilbud og etterspørsel av en viss vare eller tjeneste; avsetningsområde
selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
: selgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøperselgers, kjøpers marked gode vilkår for selger, kjøper / forsøke å komme seg inn på det amerikanske markedetforsøke å komme seg inn på det amerikanske markedet / markedet er mettet etterspørselen er dekketmarkedet er mettet etterspørselen er dekket / opparbeide et marked for nye produkteropparbeide et marked for nye produkter / være, komme, sende ut på markedet i handelenvære, komme, sende ut på markedet i handelen / arbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarkedarbeidsmarked, eksportmarked, fraktmarked, lånemarked, verdensmarked
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
// gruppe som blir regnet som mulig kjøper av en vare, kundekrets
ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
: ungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrienungdommen er et viktig marked for konfeksjonsindustrien
//
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
det frie marked marked med fri konkurranse og fri prissetting marked med fri konkurranse og fri prissetting
3 basarlignende tilstelning
3 basarlignende tilstelning
slalåm m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet slalåm
(av sla 'hellende' og låm 'løype')
1 alpin skidisiplin som kjøres i en merket løype med porter og krappe svinger og med en høydeforskjell på opptil 220 m; det å kjøre på ski i stadige svinger i bratt lende; til forskjell fra storslalåm, super-G
bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
: bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
1 alpin skidisiplin som kjøres i en merket løype med porter og krappe svinger og med en høydeforskjell på opptil 220 m; det å kjøre på ski i stadige svinger i bratt lende; til forskjell fra storslalåm, super-G
bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
: bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
2 det å kjøre i svinger med kjøretøy
bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
: bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
2 det å kjøre i svinger med kjøretøy
bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
: bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
1 alpin skidisiplin som kjøres i en merket løype med porter og krappe svinger og med en høydeforskjell på opptil 220 m; det å kjøre på ski i stadige svinger i bratt lende; til forskjell fra storslalåm, super-G
bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
: bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
1 alpin skidisiplin som kjøres i en merket løype med porter og krappe svinger og med en høydeforskjell på opptil 220 m; det å kjøre på ski i stadige svinger i bratt lende; til forskjell fra storslalåm, super-G
bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
: bli norgesmester i slalåmbli norgesmester i slalåm / stå, kjøre slalåmstå, kjøre slalåm
2 det å kjøre i svinger med kjøretøy
bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
: bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
2 det å kjøre i svinger med kjøretøy
bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
: bilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullenebilene måtte kjøre slalåm mellom alle hullene
sopran m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sopran
(fra italiensk, av latin super 'over')
1 kvinne- eller barnestemme i det høyeste leiet; den høyeste kvinnestemmen i en korsats
1 kvinne- eller barnestemme i det høyeste leiet; den høyeste kvinnestemmen i en korsats
2 sanger(inne) med sopran (1)
2 sanger(inne) med sopran (1)
3 høyeste instrument i sin gruppe, for eksempel
// sopranfløyte, sopransaksofon
// sopranfløyte, sopransaksofon
3 høyeste instrument i sin gruppe, for eksempel
// sopranfløyte, sopransaksofon
// sopranfløyte, sopransaksofon
4 sopranparti i en komposisjon
4 sopranparti i en komposisjon
1 kvinne- eller barnestemme i det høyeste leiet; den høyeste kvinnestemmen i en korsats
1 kvinne- eller barnestemme i det høyeste leiet; den høyeste kvinnestemmen i en korsats
2 sanger(inne) med sopran (1)
2 sanger(inne) med sopran (1)
3 høyeste instrument i sin gruppe, for eksempel
// sopranfløyte, sopransaksofon
// sopranfløyte, sopransaksofon
3 høyeste instrument i sin gruppe, for eksempel
// sopranfløyte, sopransaksofon
// sopranfløyte, sopransaksofon
4 sopranparti i en komposisjon
4 sopranparti i en komposisjon
stor|slalåm m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet storslalåm
slalåm i løype med høydeforskjell på opptil 450 m og bredere porter enn i vanlig slalåm; til forskjell fra slalåm, super-G slalåm i løype med høydeforskjell på opptil 450 m og bredere porter enn i vanlig slalåm; til forskjell fra slalåm, super-G
II supe verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet supe
(norrønt súpa)
1 dra inn i munnen, drikke, svelge
han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
: han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
1 dra inn i munnen, drikke, svelge
han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
: han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
2 puste, suge inn
supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
: supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
2 puste, suge inn
supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
: supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
1 dra inn i munnen, drikke, svelge
han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
: han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
1 dra inn i munnen, drikke, svelge
han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
: han super en del misbruker alkoholhan super en del misbruker alkohol / supe i seg noesupe i seg noe
2 puste, suge inn
supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
: supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
2 puste, suge inn
supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
: supe inn den kalde, rene luftasupe inn den kalde, rene lufta
I super m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet super
en som drikker mye alkohol en som drikker mye alkohol
II super a5
I dette vinduet skal du finne tabell a5 for oppslagsordet super
(se super-) svært fin, bra
et supert opplegget supert opplegg / flere supre modellerflere supre modeller / de har et supert husde har et supert hus
: et supert opplegget supert opplegg / flere supre modellerflere supre modeller / de har et supert husde har et supert hus
svært fin, bra
et supert opplegget supert opplegg / flere supre modellerflere supre modeller / de har et supert husde har et supert hus
: et supert opplegget supert opplegg / flere supre modellerflere supre modeller / de har et supert husde har et supert hus
super- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet super-
(latin preposisjon 'over') over-, hyper-, størst, i ord som
superbensin, superintendant, superelegant, superegoistsuperbensin, superintendant, superelegant, superegoist
: superbensin, superintendant, superelegant, superegoistsuperbensin, superintendant, superelegant, superegoist
over-, hyper-, størst, i ord som
superbensin, superintendant, superelegant, superegoistsuperbensin, superintendant, superelegant, superegoist
: superbensin, superintendant, superelegant, superegoistsuperbensin, superintendant, superelegant, superegoist
super-G subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet super-G
; el super G m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet super G
(forkorting for engelsk super giant slalom 'superstorslalåm') alpin skidisiplin som er en mellomting mellom utfor (I) og storslalåm, og som kjøres i løyper med porter og et fall på opptil 650 m, superstorslalåm alpin skidisiplin som er en mellomting mellom utfor (I) og storslalåm, og som kjøres i løyper med porter og et fall på opptil 650 m, superstorslalåm
superb a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet superb
(gjennom fransk, fra latin; av II super) ypperlig, praktfull
en superb middag, forestillingen superb middag, forestilling
: en superb middag, forestillingen superb middag, forestilling
ypperlig, praktfull
en superb middag, forestillingen superb middag, forestilling
: en superb middag, forestillingen superb middag, forestilling
super|bensin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superbensin
(av super-) bensin med høyt oktantall, høyoktanbensin bensin med høyt oktantall, høyoktanbensin
super|ellipse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superellipse
(av super-) (skapt og navngitt av Piet Hein 1966) geometrisk form som danner overgang mellom rektangel og sirkel (skapt og navngitt av Piet Hein 1966) geometrisk form som danner overgang mellom rektangel og sirkel
super|fosfat n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet superfosfat
fosforsyregjødsel som en framstiller ved å la svovelsyre reagere med finmalt råfosfat fosforsyregjødsel som en framstiller ved å la svovelsyre reagere med finmalt råfosfat
super|intendent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superintendent
1 om utenlandske protestantiske forhold: kirkelig tilsynsmann som visiterer menighetene i et distrikt
1 om utenlandske protestantiske forhold: kirkelig tilsynsmann som visiterer menighetene i et distrikt
2 tittel på danske og norske biskoper i den første tiden etter reformasjonen
2 tittel på danske og norske biskoper i den første tiden etter reformasjonen
1 om utenlandske protestantiske forhold: kirkelig tilsynsmann som visiterer menighetene i et distrikt
1 om utenlandske protestantiske forhold: kirkelig tilsynsmann som visiterer menighetene i et distrikt
2 tittel på danske og norske biskoper i den første tiden etter reformasjonen
2 tittel på danske og norske biskoper i den første tiden etter reformasjonen
superior m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superior
(latin; av II super) om katolske forhold: forstander for visse klostre og ordener om katolske forhold: forstander for visse klostre og ordener
super|kargo m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superkargo
(gjennom engelsk, fra spansk) tilsynsmann for lasten om bord på skip, kargadør tilsynsmann for lasten om bord på skip, kargadør
super|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet superleder
; el supra|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet supraleder
(av super- og supra-) stoff med superledning stoff med superledning
supra|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet supraleder
; el super|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet superleder
super|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet superledning
; el supra|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supraledning
det at den elektriske motstanden i visse stoffer blir tilnærmet lik 0 ved temperaturer nær det absolutte nullpunktet det at den elektriske motstanden i visse stoffer blir tilnærmet lik 0 ved temperaturer nær det absolutte nullpunktet
supra|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supraledning
; el super|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet superledning
s d s d
super|makt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supermakt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supermakt
dominerende stormakt
i dag er USA den eneste gjenværende supermakti dag er USA den eneste gjenværende supermakt
: i dag er USA den eneste gjenværende supermakti dag er USA den eneste gjenværende supermakt
dominerende stormakt
i dag er USA den eneste gjenværende supermakti dag er USA den eneste gjenværende supermakt
: i dag er USA den eneste gjenværende supermakti dag er USA den eneste gjenværende supermakt
super|mann m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet supermann
(etter engelsk egentlig 'overmenneske') mann med fenomenal fysikk mann med fenomenal fysikk
super|marked n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet supermarked
(etter engelsk) stor selvbetjeningsforretning stor selvbetjeningsforretning
super|nova m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supernova
stjerne som plutselig øker sin lysstyrke ca 100 millioner ganger stjerne som plutselig øker sin lysstyrke ca 100 millioner ganger
super|oksid n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet superoksid
peroksid peroksid
super|storslalåm m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superstorslalåm
super-G super-G
super|tanker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet supertanker
stort tankskip stort tankskip
super|tungvekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supertungvekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supertungvekt
øverste vektklasse i boksing (over 91 kilogram), bryting (100–130 kilogram) og andre kampidretter, vektløfting (over 110 kilogram) og styrkeløft (over 125 kilogram) øverste vektklasse i boksing (over 91 kilogram), bryting (100–130 kilogram) og andre kampidretter, vektløfting (over 110 kilogram) og styrkeløft (over 125 kilogram)
super|tungvekter m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet supertungvekter
idrettsutøver som stiller i klassen for supertungvekt idrettsutøver som stiller i klassen for supertungvekt
super|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet superleder
; el supra|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet supraleder
(av super- og supra-) stoff med superledning stoff med superledning
supra|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet supraleder
; el super|leder m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet superleder
super|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet superledning
; el supra|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supraledning
det at den elektriske motstanden i visse stoffer blir tilnærmet lik 0 ved temperaturer nær det absolutte nullpunktet det at den elektriske motstanden i visse stoffer blir tilnærmet lik 0 ved temperaturer nær det absolutte nullpunktet
supra|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supraledning
; el super|ledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet superledning
s d s d
II suveren a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet suveren
(fra fransk av super)
1 uavhengig
et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
: et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
1 uavhengig
et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
: et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
2 overlegen
være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
: være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
2 overlegen
være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
: være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
3 svært god
han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
: han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
3 svært god
han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
: han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
4 absolutt (II)
med suveren foraktmed suveren forakt
: med suveren foraktmed suveren forakt
4 absolutt (II)
med suveren foraktmed suveren forakt
: med suveren foraktmed suveren forakt
1 uavhengig
et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
: et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
1 uavhengig
et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
: et folks suverene rettigheteret folks suverene rettigheter / en suveren staten suveren stat
2 overlegen
være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
: være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
2 overlegen
være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
: være suveren i en konkurransevære suveren i en konkurranse
3 svært god
han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
: han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
3 svært god
han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
: han er suveren i engelskhan er suveren i engelsk / spille helt suverentspille helt suverent
4 absolutt (II)
med suveren foraktmed suveren forakt
: med suveren foraktmed suveren forakt
4 absolutt (II)
med suveren foraktmed suveren forakt
: med suveren foraktmed suveren forakt
tanker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet tanker
(engelsk av tank) tankskip
gasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertankergasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertanker / tre tankere og ni tørrlastskip i opplagtre tankere og ni tørrlastskip i opplag
: gasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertankergasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertanker / tre tankere og ni tørrlastskip i opplagtre tankere og ni tørrlastskip i opplag
tankskip
gasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertankergasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertanker / tre tankere og ni tørrlastskip i opplagtre tankere og ni tørrlastskip i opplag
: gasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertankergasstanker, kjemikalietanker, oljetanker, supertanker / tre tankere og ni tørrlastskip i opplagtre tankere og ni tørrlastskip i opplag
I ut|for m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utfor
jamfør super-G; fartspreget alpin skiøvelse som kjøres i en avmerket løype med høydeforskjell på opptil 1100 m
bli nummer tre i utforbli nummer tre i utfor / vinne utfor i årets NMvinne utfor i årets NM
: bli nummer tre i utforbli nummer tre i utfor / vinne utfor i årets NMvinne utfor i årets NM
jamfør super-G; fartspreget alpin skiøvelse som kjøres i en avmerket løype med høydeforskjell på opptil 1100 m
bli nummer tre i utforbli nummer tre i utfor / vinne utfor i årets NMvinne utfor i årets NM
: bli nummer tre i utforbli nummer tre i utfor / vinne utfor i årets NMvinne utfor i årets NM

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
adrenal a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet adrenal
(og latin renalis av renes 'super'; av ad) som gjeld eller skriv seg frå binyrene som gjeld eller skriv seg frå binyrene
alpin a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet alpin
(alpi´n; latin avl. Alpes, 'Alpane', opphavleg trul. keltisk; )
1 som gjeld, kjem frå Alpane eller andre fjellstrøk
alpine busetjingaralpine busetjingar
: alpine busetjingaralpine busetjingar
1 som gjeld, kjem frå Alpane eller andre fjellstrøk
alpine busetjingaralpine busetjingar
: alpine busetjingaralpine busetjingar
2 som gjeld (stor)slalåm og utfor på ski
alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
: alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
//
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
2 som gjeld (stor)slalåm og utfor på ski
alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
: alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
//
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
3 i geografi: som gjeld område og plante- og dyreliv over tregrensa; i Noreg: over bjørkeskogbeltet
den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
: den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
3 i geografi: som gjeld område og plante- og dyreliv over tregrensa; i Noreg: over bjørkeskogbeltet
den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
: den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
1 som gjeld, kjem frå Alpane eller andre fjellstrøk
alpine busetjingaralpine busetjingar
: alpine busetjingaralpine busetjingar
1 som gjeld, kjem frå Alpane eller andre fjellstrøk
alpine busetjingaralpine busetjingar
: alpine busetjingaralpine busetjingar
2 som gjeld (stor)slalåm og utfor på ski
alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
: alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
//
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
2 som gjeld (stor)slalåm og utfor på ski
alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
: alpin skisportalpin skisport / tevle i alpinttevle i alpint
//
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
3 i geografi: som gjeld område og plante- og dyreliv over tregrensa; i Noreg: over bjørkeskogbeltet
den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
: den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
3 i geografi: som gjeld område og plante- og dyreliv over tregrensa; i Noreg: over bjørkeskogbeltet
den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
: den alpine sonaden alpine sona / alpin vegetasjonalpin vegetasjon
alpine greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner slalåm (II), parallellslalåm, storslalåm, super-G og utfor (I); til skilnad frå nordiske greiner
kali|super n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kalisuper
granulert gjødselslag som er ei mekanisk blanding av superfosfat og kaliumgjødsel granulert gjødselslag som er ei mekanisk blanding av superfosfat og kaliumgjødsel
over|eg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet overeg
(etter latin super ego; av I eg) i psykologi: del av eget som sensurerer og forbyr visse umoralske eller primitive reaksjonar; samvett i psykologi: del av eget som sensurerer og forbyr visse umoralske eller primitive reaksjonar; samvett
sopran m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sopran
(frå italiensk av, latin super 'over')
1 kvinne- eller barnerøyst i høgaste leiet
1 kvinne- eller barnerøyst i høgaste leiet
2 songar(inne) med sopran (1)
2 songar(inne) med sopran (1)
3 høgaste instrument i si gruppe, til dømes sopranfløyte og sopransaksofon
3 høgaste instrument i si gruppe, til dømes sopranfløyte og sopransaksofon
4 parti for sopran (2) i ein komposisjon
4 parti for sopran (2) i ein komposisjon
1 kvinne- eller barnerøyst i høgaste leiet
1 kvinne- eller barnerøyst i høgaste leiet
2 songar(inne) med sopran (1)
2 songar(inne) med sopran (1)
3 høgaste instrument i si gruppe, til dømes sopranfløyte og sopransaksofon
3 høgaste instrument i si gruppe, til dømes sopranfløyte og sopransaksofon
4 parti for sopran (2) i ein komposisjon
4 parti for sopran (2) i ein komposisjon
super adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet super
(sjå super-) svært bra, fin
dei har eit supert husdei har eit supert hus / fleire supre modellarfleire supre modellar / eit supert oppleggeit supert opplegg
: dei har eit supert husdei har eit supert hus / fleire supre modellarfleire supre modellar / eit supert oppleggeit supert opplegg
svært bra, fin
dei har eit supert husdei har eit supert hus / fleire supre modellarfleire supre modellar / eit supert oppleggeit supert opplegg
: dei har eit supert husdei har eit supert hus / fleire supre modellarfleire supre modellar / eit supert oppleggeit supert opplegg
super- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet super-
(latin preposisjon 'over') hyper-, over-, størst; til dømes i superbensin, superegoist, superelegant og superintendent hyper-, over-, størst; til dømes i superbensin, superegoist, superelegant og superintendent
super-G m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet super-G
; el super G subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet super G
(forkorting for engelsk super giant slalom) alpin skidisiplin som er ein mellomting mellom storslalåm og utfor, og som har portar som skal passerast alpin skidisiplin som er ein mellomting mellom storslalåm og utfor, og som har portar som skal passerast
superb a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet superb
(gjennom fransk, frå latin; av super) herleg (I), praktfull, staseleg, storfelt, ypparleg
ein superb middagein superb middag / ei superb framsyningei superb framsyning
: ein superb middagein superb middag / ei superb framsyningei superb framsyning
herleg (I), praktfull, staseleg, storfelt, ypparleg
ein superb middagein superb middag / ei superb framsyningei superb framsyning
: ein superb middagein superb middag / ei superb framsyningei superb framsyning
super|bensin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superbensin
(av super-) bensin med høgt oktantal bensin med høgt oktantal
super|egoist m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superegoist
(av super-) uvanleg sjølvkjær person uvanleg sjølvkjær person
super|elegant a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet superelegant
omframt elegant; særs fin omframt elegant; særs fin
super|fosfat n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet superfosfat
fosforsyregjødsel som ein lager med å la svovelsyre reagere med finmale råfosfat fosforsyregjødsel som ein lager med å la svovelsyre reagere med finmale råfosfat
super|intendent m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superintendent
(av super-) i protestantiske kyrkjesamfunn i utlandet: kyrkjeleg tilsynsmann som svarer til prost eller biskop i protestantiske kyrkjesamfunn i utlandet: kyrkjeleg tilsynsmann som svarer til prost eller biskop
superior m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superior
(latin; av super)
1 i reformasjonstida: tittel på danske og norske biskopar
1 i reformasjonstida: tittel på danske og norske biskopar
2 i den katolske kyrkja: forstandar for visse kloster og ordenar
2 i den katolske kyrkja: forstandar for visse kloster og ordenar
1 i reformasjonstida: tittel på danske og norske biskopar
1 i reformasjonstida: tittel på danske og norske biskopar
2 i den katolske kyrkja: forstandar for visse kloster og ordenar
2 i den katolske kyrkja: forstandar for visse kloster og ordenar
super|kargo m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superkargo
(gjennom engelsk, frå spansk) tilsynsmann for lasta om bord på skip; kargadør tilsynsmann for lasta om bord på skip; kargadør
super|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superleiar
; el supra|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraleiar
(sjå super- og supra-) stoff med superleiing stoff med superleiing
super|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superleiar
; el supra|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraleiar
super|leiing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet superleiing
; el supra|leiing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet supraleiing
det at den elektriske motstanden i visse stoff blir tilnærma lik 0 ved temperaturar nær det absolutte nullpunktet det at den elektriske motstanden i visse stoff blir tilnærma lik 0 ved temperaturar nær det absolutte nullpunktet
super|makt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supermakt
(av super-) stormakt
supermaktene USA og Sovjetunionensupermaktene USA og Sovjetunionen
: supermaktene USA og Sovjetunionensupermaktene USA og Sovjetunionen
stormakt
supermaktene USA og Sovjetunionensupermaktene USA og Sovjetunionen
: supermaktene USA og Sovjetunionensupermaktene USA og Sovjetunionen
super|mann m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet supermann
(etter engelsk eigenleg 'overmenneske') mann som greier det utrulege mann som greier det utrulege
super|marknad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet supermarknad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supermarknad
stor (daglegvare)butikk med sjølvhjelp stor (daglegvare)butikk med sjølvhjelp
super|nova f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supernova
stjerne som brått aukar lysstyrken sin om lag 100 millionar gonger stjerne som brått aukar lysstyrken sin om lag 100 millionar gonger
super|oksid n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet superoksid
eldre nemning på peroksid eldre nemning på peroksid
super|tankar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supertankar
stort tankskip stort tankskip
super|tungvekt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet supertungvekt
høgaste vektklasse i boksing (for deltakarar over 91 kilogram); jamfør tungvekt høgaste vektklasse i boksing (for deltakarar over 91 kilogram); jamfør tungvekt
super|tungvektar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supertungvektar
deltakar i supertungvekt deltakar i supertungvekt
super|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superleiar
; el supra|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraleiar
(sjå super- og supra-) stoff med superleiing stoff med superleiing
super|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet superleiar
; el supra|leiar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet supraleiar
super|leiing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet superleiing
; el supra|leiing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet supraleiing
det at den elektriske motstanden i visse stoff blir tilnærma lik 0 ved temperaturar nær det absolutte nullpunktet det at den elektriske motstanden i visse stoff blir tilnærma lik 0 ved temperaturar nær det absolutte nullpunktet
II suveren a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet suveren
(frå fransk 'høgast'; av super)
// fri (I), sjølvråden, ubunden
ein suveren statein suveren stat
: ein suveren statein suveren stat
// fri (I), sjølvråden, ubunden
ein suveren statein suveren stat
: ein suveren statein suveren stat
// i særklasse
vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
: vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
// i særklasse
vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
: vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
// svært god
spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
: spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
// svært god
spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
: spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
// fullstendig
suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
: suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
// fullstendig
suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
: suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
// fri (I), sjølvråden, ubunden
ein suveren statein suveren stat
: ein suveren statein suveren stat
// fri (I), sjølvråden, ubunden
ein suveren statein suveren stat
: ein suveren statein suveren stat
// i særklasse
vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
: vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
// i særklasse
vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
: vere suveren i ein konkurransevere suveren i ein konkurranse
// svært god
spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
: spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
// svært god
spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
: spele heilt suverentspele heilt suverent / ho er suveren i engelskho er suveren i engelsk
// fullstendig
suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
: suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
// fullstendig
suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene
: suverent sjå bort ifrå klagenesuverent sjå bort ifrå klagene

 

Resultat pr. side