Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
allmanna|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet allmannamøte
(av norrønt manna; genitiv flertall av mann) møte der alle på en skole, arbeidsplass eller lignende har rett til å møte; allmøte
arbeiderne ble innkalt til allmannamøtearbeiderne ble innkalt til allmannamøte
: arbeiderne ble innkalt til allmannamøtearbeiderne ble innkalt til allmannamøte
møte der alle på en skole, arbeidsplass eller lignende har rett til å møte; allmøte
arbeiderne ble innkalt til allmannamøtearbeiderne ble innkalt til allmannamøte
: arbeiderne ble innkalt til allmannamøtearbeiderne ble innkalt til allmannamøte
all|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet allmøte
møte der alle på en arbeidsplass, skole eller lignende har rett til å møte; allmannamøte
innkalle til allmøteinnkalle til allmøte / saken må tas opp på allmøtesaken må tas opp på allmøte
: innkalle til allmøteinnkalle til allmøte / saken må tas opp på allmøtesaken må tas opp på allmøte
møte der alle på en arbeidsplass, skole eller lignende har rett til å møte; allmannamøte
innkalle til allmøteinnkalle til allmøte / saken må tas opp på allmøtesaken må tas opp på allmøte
: innkalle til allmøteinnkalle til allmøte / saken må tas opp på allmøtesaken må tas opp på allmøte
angående prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet angående
(av angå) med hensyn til; om (II)
et møte angående nytt reglementet møte angående nytt reglement / angående neste møteangående neste møte / angående dette punktetangående dette punktet
: et møte angående nytt reglementet møte angående nytt reglement / angående neste møteangående neste møte / angående dette punktetangående dette punktet
med hensyn til; om (II)
et møte angående nytt reglementet møte angående nytt reglement / angående neste møteangående neste møte / angående dette punktetangående dette punktet
: et møte angående nytt reglementet møte angående nytt reglement / angående neste møteangående neste møte / angående dette punktetangående dette punktet
av|runde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avrunde
1 gi runde, jevne former; runde (II,1) av
avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
: avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
1 gi runde, jevne former; runde (II,1) av
avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
: avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
2 gjøre om (øke eller redusere) et tall slik at det for eksempel blir lettere å regne med
beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
: beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
2 gjøre om (øke eller redusere) et tall slik at det for eksempel blir lettere å regne med
beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
: beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
3 avslutte
avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
: avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
3 avslutte
avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
: avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
1 gi runde, jevne former; runde (II,1) av
avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
: avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
1 gi runde, jevne former; runde (II,1) av
avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
: avrunde en krapp svingavrunde en krapp sving
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
// brukt som adjektiv
et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
: et bord med avrundede kanteret bord med avrundede kanter
2 gjøre om (øke eller redusere) et tall slik at det for eksempel blir lettere å regne med
beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
: beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
2 gjøre om (øke eller redusere) et tall slik at det for eksempel blir lettere å regne med
beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
: beløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundrebeløpet avrundes nedover til nærmeste hele hundre / vi kan avrunde 9,21 til 9vi kan avrunde 9,21 til 9
3 avslutte
avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
: avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
3 avslutte
avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
: avrunde et møteavrunde et møte / avrunde kvelden med dansavrunde kvelden med dans
bedrifts|ledelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bedriftsledelse
1 gruppe av personer som leder en bedrift
et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
: et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
1 gruppe av personer som leder en bedrift
et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
: et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
2 det å lede en bedrift
god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
: god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
2 det å lede en bedrift
god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
: god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
1 gruppe av personer som leder en bedrift
et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
: et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
1 gruppe av personer som leder en bedrift
et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
: et møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatteet møte mellom bedriftsledelsen og representanter for de ansatte
2 det å lede en bedrift
god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
: god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
2 det å lede en bedrift
god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
: god bedriftsledelsegod bedriftsledelse / et kurs i moderne bedriftsledelseet kurs i moderne bedriftsledelse
behov n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet behov
(beho´v; av lavtysk behof, etterleddet beslektet med norrønt hóf 'måte, mål') det å trenge noe som kan oppheve en fysiologisk, psykologisk eller praktisk mangeltilstand; trang (I,1)
fysiske behovfysiske behov / få tilfredsstilt et behovfå tilfredsstilt et behov / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke
: fysiske behovfysiske behov / få tilfredsstilt et behovfå tilfredsstilt et behov / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke
det å trenge noe som kan oppheve en fysiologisk, psykologisk eller praktisk mangeltilstand; trang (I,1)
fysiske behovfysiske behov / få tilfredsstilt et behovfå tilfredsstilt et behov / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke
: fysiske behovfysiske behov / få tilfredsstilt et behovfå tilfredsstilt et behov / møte et behovmøte et behov / få støtte etter behovfå støtte etter behov / reklamen skaper ofte kunstige behovreklamen skaper ofte kunstige behov / ha behov for roha behov for ro / det er økende behov for folk med teknisk utdanningdet er økende behov for folk med teknisk utdanning / behovet for skipsutstyr vil økebehovet for skipsutstyr vil øke
bekjentskap n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet bekjentskap
(bekjen´tskap; etter tysk Bekanntschaft)
1 det å kjenne eller bli kjent med noe eller noen
den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
: den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
//
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
1 det å kjenne eller bli kjent med noe eller noen
den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
: den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
//
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
2 person en kjenner; bekjent (I)
møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
: møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
2 person en kjenner; bekjent (I)
møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
: møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
1 det å kjenne eller bli kjent med noe eller noen
den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
: den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
//
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
1 det å kjenne eller bli kjent med noe eller noen
den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
: den nye bilmodellen er et spennende bekjentskapden nye bilmodellen er et spennende bekjentskap / barytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumetbarytonen var et nytt bekjentskap for operapublikumet
//
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
stifte bekjentskap med bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
bli kjent med
stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
: stifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet landstifte bekjentskap med rettsapparatet i et annet land
2 person en kjenner; bekjent (I)
møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
: møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
2 person en kjenner; bekjent (I)
møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
: møte et gammelt bekjentskapmøte et gammelt bekjentskap / tilfeldige bekjentskapertilfeldige bekjentskaper / ha bekjentskaper i den politiske ledelsenha bekjentskaper i den politiske ledelsen / få jobb gjennom bekjentskaperfå jobb gjennom bekjentskaper
beredskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet beredskap
(bere´dskap; av tysk Bereitschaft 'den tilstand å være beredt')
1 det å være beredt
ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
: ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
1 det å være beredt
ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
: ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
2 det å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, særlig angrep
sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
: sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
2 det å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, særlig angrep
sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
: sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
1 det å være beredt
ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
: ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
1 det å være beredt
ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
: ha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfellerha, holde noe i beredskap ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller
2 det å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, særlig angrep
sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
: sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
2 det å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, særlig angrep
sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
: sette i beredskapsette i beredskap / være i full beredskapvære i full beredskap / opprettholde høy beredskapopprettholde høy beredskap
bestemme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bestemme
(bestem´me; fra lavtysk, opprinnelig 'gjøre fast')
1 treffe avgjørelse om, avgjøre; fastsette
bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
: bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
//
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
1 treffe avgjørelse om, avgjøre; fastsette
bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
: bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
//
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
2 brukt som adjektiv: avgjørende
virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
: virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
2 brukt som adjektiv: avgjørende
virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
: virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
3 konstatere, fastslå (2), presisere
bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
: bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
3 konstatere, fastslå (2), presisere
bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
: bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
1 treffe avgjørelse om, avgjøre; fastsette
bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
: bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
//
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
1 treffe avgjørelse om, avgjøre; fastsette
bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
: bestemme tidspunktet for et møtebestemme tidspunktet for et møte / her er det jeg som bestemmerher er det jeg som bestemmer / det har vi ikke bestemt ennådet har vi ikke bestemt ennå
//
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
bestemme seg treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
treffe en beslutning, avgjøre, lande på
de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
: de bestemte seg for den røde kommodende bestemte seg for den røde kommoden / vi har bestemt oss for å reise i morgenvi har bestemt oss for å reise i morgen / nøle med å bestemme segnøle med å bestemme seg
2 brukt som adjektiv: avgjørende
virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
: virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
2 brukt som adjektiv: avgjørende
virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
: virke bestemmende på noevirke bestemmende på noe / være bestemmende for noevære bestemmende for noe
3 konstatere, fastslå (2), presisere
bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
: bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
3 konstatere, fastslå (2), presisere
bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
: bestemme et skips posisjonbestemme et skips posisjon / bestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignendebestemme en plante klassifisere ved hjelp av flora eller lignende
besøke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet besøke
(besø´ke; fra lavtysk besoken opprinnelig 'oppsøke'; av søke)
1 hilse på, oppholde seg hos, være sammen med; gjeste
besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
: besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
1 hilse på, oppholde seg hos, være sammen med; gjeste
besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
: besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
2 delta på, møte opp på, være til stede for; oppsøke, overvære
besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
: besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
2 delta på, møte opp på, være til stede for; oppsøke, overvære
besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
: besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
1 hilse på, oppholde seg hos, være sammen med; gjeste
besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
: besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
1 hilse på, oppholde seg hos, være sammen med; gjeste
besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
: besøke slekt og vennerbesøke slekt og venner / jeg skal besøke deg i morgenjeg skal besøke deg i morgen
2 delta på, møte opp på, være til stede for; oppsøke, overvære
besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
: besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
2 delta på, møte opp på, være til stede for; oppsøke, overvære
besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
: besøke et museumbesøke et museum / turister som besøker Norgeturister som besøker Norge / utstillingen ble besøkt av mangeutstillingen ble besøkt av mange / arrangementet var dårlig besøktarrangementet var dårlig besøkt / parken er hyppig besøkt av byens befolkningparken er hyppig besøkt av byens befolkning
besøks|tid m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet besøkstid
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet besøkstid
1 (fast) tidsrom der det er mulig å gå på besøk, særlig ved sykehus og fengsler; visitt-tid
på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
: på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
1 (fast) tidsrom der det er mulig å gå på besøk, særlig ved sykehus og fengsler; visitt-tid
på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
: på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
2 tidsrom der en kan møte noen eller møte opp på noe
kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
: kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
//
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
2 tidsrom der en kan møte noen eller møte opp på noe
kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
: kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
//
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
1 (fast) tidsrom der det er mulig å gå på besøk, særlig ved sykehus og fengsler; visitt-tid
på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
: på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
1 (fast) tidsrom der det er mulig å gå på besøk, særlig ved sykehus og fengsler; visitt-tid
på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
: på søndager er det besøkstid i fengsletpå søndager er det besøkstid i fengslet
2 tidsrom der en kan møte noen eller møte opp på noe
kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
: kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
//
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
2 tidsrom der en kan møte noen eller møte opp på noe
kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
: kundeveilederen har besøkstid to timer hver dagkundeveilederen har besøkstid to timer hver dag / ha besøkstid med barnaha besøkstid med barna
//
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
kjenne sin besøkstid kjenne sin besøkelsestid kjenne sin besøkelsestid
bivåne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bivåne
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet bivåne
(fra tysk 'oppholde seg, bo ved siden av') overvære, være vitne til
bivåne et møtebivåne et møte / bivåne en trettebivåne en trette
: bivåne et møtebivåne et møte / bivåne en trettebivåne en trette
overvære, være vitne til
bivåne et møtebivåne et møte / bivåne en trettebivåne en trette
: bivåne et møtebivåne et møte / bivåne en trettebivåne en trette
blokk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blokk
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet blokk
(fra lavtysk, i betydning 3 og 4 fra engelsk, i betydning 8 fra fransk)
1 stort (firkantet) stykke av stein, betong, tre eller lignende
granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
: granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
1 stort (firkantet) stykke av stein, betong, tre eller lignende
granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
: granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
2 stabbe (I,1) som før ble brukt til halshogging
//
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
2 stabbe (I,1) som før ble brukt til halshogging
//
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
3 bygning i flere etasjer og med mange leiligheter
bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer
: bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer; som etterledd i ord som høyblokk, lavblokk
3 bygning i flere etasjer og med mange leiligheter
bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer
: bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer; som etterledd i ord som høyblokk, lavblokk
4 utmålt område for boring etter olje og gass
den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
: den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
4 utmålt område for boring etter olje og gass
den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
: den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
5 redskap til å forme fottøy, hatter og lignende over
5 redskap til å forme fottøy, hatter og lignende over
6 heisemekanisme sammensatt av et blokkhus (2) med en eller flere trinser i og festekrok eller festering
6 heisemekanisme sammensatt av et blokkhus (2) med en eller flere trinser i og festekrok eller festering
7 sammenheftede ark som lett kan rives av ett for ett
møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
: møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
//
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
7 sammenheftede ark som lett kan rives av ett for ett
møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
: møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
//
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
8 sammenslutning av grupper, partier, stater med felles interesser eller formål
den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
: den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
8 sammenslutning av grupper, partier, stater med felles interesser eller formål
den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
: den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
9 ensartet eller sammenhørende enhet
reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
: reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
9 ensartet eller sammenhørende enhet
reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
: reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
1 stort (firkantet) stykke av stein, betong, tre eller lignende
granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
: granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
1 stort (firkantet) stykke av stein, betong, tre eller lignende
granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
: granitt brytes i blokkergranitt brytes i blokker
2 stabbe (I,1) som før ble brukt til halshogging
//
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
2 stabbe (I,1) som før ble brukt til halshogging
//
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
legge hodet på blokka handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk handle eller opptre på en slik måte at en lett blir utsatt for angrep og kritikk
3 bygning i flere etasjer og med mange leiligheter
bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer
: bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer; som etterledd i ord som høyblokk, lavblokk
3 bygning i flere etasjer og med mange leiligheter
bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer
: bo i blokkbo i blokk / bygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjerbygge nye boliger i blokker på opptil ni etasjer; som etterledd i ord som høyblokk, lavblokk
4 utmålt område for boring etter olje og gass
den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
: den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
4 utmålt område for boring etter olje og gass
den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
: den norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokkerden norske kontinentalsokkelen er delt inn i felter, som igjen er oppdelt i blokker / staten deler ut blokker i Nordsjøenstaten deler ut blokker i Nordsjøen
5 redskap til å forme fottøy, hatter og lignende over
5 redskap til å forme fottøy, hatter og lignende over
6 heisemekanisme sammensatt av et blokkhus (2) med en eller flere trinser i og festekrok eller festering
6 heisemekanisme sammensatt av et blokkhus (2) med en eller flere trinser i og festekrok eller festering
7 sammenheftede ark som lett kan rives av ett for ett
møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
: møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
//
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
7 sammenheftede ark som lett kan rives av ett for ett
møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
: møte opp med blokk og pennmøte opp med blokk og penn
//
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha på blokka ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
ha som mulighet
ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
: ha flere navn på blokkaha flere navn på blokka
8 sammenslutning av grupper, partier, stater med felles interesser eller formål
den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
: den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
8 sammenslutning av grupper, partier, stater med felles interesser eller formål
den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
: den borgerlige blokkenden borgerlige blokken
9 ensartet eller sammenhørende enhet
reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
: reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
9 ensartet eller sammenhørende enhet
reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
: reklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmenereklameinnslagene på tv skal legges i blokker mellom programmene
boikotte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet boikotte
bruke boikott; slutte å handle med, holde seg borte fra
boikotte et landboikotte et land / boikotte et møteboikotte et møte
: boikotte et landboikotte et land / boikotte et møteboikotte et møte
bruke boikott; slutte å handle med, holde seg borte fra
boikotte et landboikotte et land / boikotte et møteboikotte et møte
: boikotte et landboikotte et land / boikotte et møteboikotte et møte
brak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet brak
(norrønt brak, i betydning 2 fra svensk)
1 sterk og knakende lyd av noe som faller, eksploderer eller lignende; øredøvende larm; dunder (II); smell (II,1)
fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
: fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
//
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 sterk og knakende lyd av noe som faller, eksploderer eller lignende; øredøvende larm; dunder (II); smell (II,1)
fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
: fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
//
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 brukt som førsteledd i sammensetninger: med voldsom effekt; jamfør braknederlag, braktap, brakseier og brakvalg
2 brukt som førsteledd i sammensetninger: med voldsom effekt; jamfør braknederlag, braktap, brakseier og brakvalg
1 sterk og knakende lyd av noe som faller, eksploderer eller lignende; øredøvende larm; dunder (II); smell (II,1)
fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
: fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
//
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 sterk og knakende lyd av noe som faller, eksploderer eller lignende; øredøvende larm; dunder (II); smell (II,1)
fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
: fjellsiden raste med bulder og brakfjellsiden raste med bulder og brak / trærne falt med dunder og braktrærne falt med dunder og brak / de våknet brått av smell, dunk og brakde våknet brått av smell, dunk og brak
//
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
med et brak 1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
1 med høy lyd
døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
: døra ble slått igjen med et brakdøra ble slått igjen med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 i overført betyding: brått og ettertrykkelig
møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
: møte virkeligheten med et brakmøte virkeligheten med et brak / en artist som debuterte med et braken artist som debuterte med et brak
2 brukt som førsteledd i sammensetninger: med voldsom effekt; jamfør braknederlag, braktap, brakseier og brakvalg
2 brukt som førsteledd i sammensetninger: med voldsom effekt; jamfør braknederlag, braktap, brakseier og brakvalg
butikk|hylle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet butikkhylle
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet butikkhylle
hylle for varer i butikk
møte tomme butikkhyllermøte tomme butikkhyller / boka havner snart i norske butikkhyllerboka havner snart i norske butikkhyller / skreien ble revet ut av butikkhylleneskreien ble revet ut av butikkhyllene
: møte tomme butikkhyllermøte tomme butikkhyller / boka havner snart i norske butikkhyllerboka havner snart i norske butikkhyller / skreien ble revet ut av butikkhylleneskreien ble revet ut av butikkhyllene
hylle for varer i butikk
møte tomme butikkhyllermøte tomme butikkhyller / boka havner snart i norske butikkhyllerboka havner snart i norske butikkhyller / skreien ble revet ut av butikkhylleneskreien ble revet ut av butikkhyllene
: møte tomme butikkhyllermøte tomme butikkhyller / boka havner snart i norske butikkhyllerboka havner snart i norske butikkhyller / skreien ble revet ut av butikkhylleneskreien ble revet ut av butikkhyllene
bystyre|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet bystyremøte
møte i bystyret møte i bystyret
bønne|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet bønnemøte
religiøst møte (I,2) der en er samlet for å be (2)
holde bønnemøteholde bønnemøte / gå på bønnemøtegå på bønnemøte
: holde bønnemøteholde bønnemøte / gå på bønnemøtegå på bønnemøte
religiøst møte (I,2) der en er samlet for å be (2)
holde bønnemøteholde bønnemøte / gå på bønnemøtegå på bønnemøte
: holde bønnemøteholde bønnemøte / gå på bønnemøtegå på bønnemøte
II date m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet date
; el. II deit m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet deit
1 avtalt møte (I) mellom to personer, særlig kjærester eller blivende kjærester; stevnemøte
gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
: gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
1 avtalt møte (I) mellom to personer, særlig kjærester eller blivende kjærester; stevnemøte
gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
: gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
2 person en har en date (II,1) med
vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
: vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
2 person en har en date (II,1) med
vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
: vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
1 avtalt møte (I) mellom to personer, særlig kjærester eller blivende kjærester; stevnemøte
gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
: gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
1 avtalt møte (I) mellom to personer, særlig kjærester eller blivende kjærester; stevnemøte
gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
: gå på dategå på date / første dateførste date / be noen med på datebe noen med på date
2 person en har en date (II,1) med
vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
: vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
2 person en har en date (II,1) med
vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
: vil du være daten min?vil du være daten min? / mangle en date til juleballetmangle en date til juleballet
demonstrasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet demonstrasjon
(fra latin; av demonstrere)
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
1 presentasjon av hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
: demonstrasjon av ny teknologidemonstrasjon av ny teknologi / demonstrasjon av hvordan instrumentene fungererdemonstrasjon av hvordan instrumentene fungerer
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
2 atferd som uttrykker en mening, følelse eller egenskap; handling som tydelig uttrykker støtte eller avstand til en sak
demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
: demonstrasjon av maktdemonstrasjon av makt / markeringen var en demonstrasjon av politisk engasjementmarkeringen var en demonstrasjon av politisk engasjement / hun forlot rommet som en demonstrasjonhun forlot rommet som en demonstrasjon
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
3 opptog, møte eller lignende for å uttrykke støtte eller protest; kollektiv meningsytring om en bestemt sak
en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
: en ulovlig demonstrasjonen ulovlig demonstrasjon / flere tusen personer deltok i demonstrasjonenflere tusen personer deltok i demonstrasjonen / det ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslagetdet ble holdt en stor demonstrasjon mot lovforslaget
demonstrasjons|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet demonstrasjonsmøte
offentlig møte der en arbeider for å fremme eller motarbeide en sak; jamfør demonstrere 3 offentlig møte der en arbeider for å fremme eller motarbeide en sak; jamfør demonstrere 3
demonstrere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet demonstrere
(demonstre´re; av latin de- og monstrare 'vise, peke på'; jamfør de-)
1 vise fram og forklare hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
: demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
1 vise fram og forklare hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
: demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
2 vise på en tydelig eller overbevisende måte
demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
: demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
2 vise på en tydelig eller overbevisende måte
demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
: demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
3 uttrykke sin mening ved å delta på offentlig møte eller samling, gå i tog eller lignende; delta i en demonstrasjon (3)
demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
: demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
3 uttrykke sin mening ved å delta på offentlig møte eller samling, gå i tog eller lignende; delta i en demonstrasjon (3)
demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
: demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
1 vise fram og forklare hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
: demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
1 vise fram og forklare hvordan noe fungerer eller skal gjøres
demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
: demonstrere et hjelpemiddeldemonstrere et hjelpemiddel / demonstrere et dataprogramdemonstrere et dataprogram / hjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannethjelpekorpset demonstrerer hvordan man får folk opp av vannet
2 vise på en tydelig eller overbevisende måte
demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
: demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
2 vise på en tydelig eller overbevisende måte
demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
: demonstrere ferdigheterdemonstrere ferdigheter / demonstrere viktigheten av prosjektetdemonstrere viktigheten av prosjektet / han har demonstrert sympati og forståelsehan har demonstrert sympati og forståelse
3 uttrykke sin mening ved å delta på offentlig møte eller samling, gå i tog eller lignende; delta i en demonstrasjon (3)
demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
: demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
3 uttrykke sin mening ved å delta på offentlig møte eller samling, gå i tog eller lignende; delta i en demonstrasjon (3)
demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
: demonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorgdemonstrere for økte bevilgninger til eldreomsorg / demonstrere på fredelig visdemonstrere på fredelig vis / de demonstrerte mot lovforslagetde demonstrerte mot lovforslaget
drøfting m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet drøfting
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet drøfting
1 det å drøfte (1); diskusjon, vurdering; drøftelse
etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
: etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
1 det å drøfte (1); diskusjon, vurdering; drøftelse
etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
: etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
2 møte der en drøfter, vurderer eller diskuterer noe; konferanse
de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
: de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
2 møte der en drøfter, vurderer eller diskuterer noe; konferanse
de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
: de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
1 det å drøfte (1); diskusjon, vurdering; drøftelse
etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
: etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
1 det å drøfte (1); diskusjon, vurdering; drøftelse
etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
: etter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtattetter lange, gjentatte drøftinger ble forslaget vedtatt / ta en sak opp til drøftingta en sak opp til drøfting / kapittelet inneholder analyse og drøfting av materialetkapittelet inneholder analyse og drøfting av materialet
2 møte der en drøfter, vurderer eller diskuterer noe; konferanse
de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
: de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
2 møte der en drøfter, vurderer eller diskuterer noe; konferanse
de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
: de ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelsede ansatte kalles inn til drøfting før en eventuell oppsigelse
døds|kjedelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet dødskjedelig
svært kjedelig (1)
jeg sitter i et dødskjedelig møtejeg sitter i et dødskjedelig møte
: jeg sitter i et dødskjedelig møtejeg sitter i et dødskjedelig møte
svært kjedelig (1)
jeg sitter i et dødskjedelig møtejeg sitter i et dødskjedelig møte
: jeg sitter i et dødskjedelig møtejeg sitter i et dødskjedelig møte
dør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dør
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dør
(norrønt dyr(r) flertall)
1 bevegelig plate til å åpne og stenge en inngang til et skap, et rom eller et hus
ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
: ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
//
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
//
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
//
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
//
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
//
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
//
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
//
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
//
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
//
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
//
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
//
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
//
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
//
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
//
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
//
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
//
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
1 bevegelig plate til å åpne og stenge en inngang til et skap, et rom eller et hus
ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
: ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
//
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
//
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
//
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
//
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
//
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
//
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
//
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
//
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
//
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
//
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
//
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
//
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
//
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
//
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
//
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
//
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
2 åpning i en vegg for gjennomgang; døråpning
gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
: gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
2 åpning i en vegg for gjennomgang; døråpning
gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
: gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
1 bevegelig plate til å åpne og stenge en inngang til et skap, et rom eller et hus
ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
: ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
//
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
//
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
//
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
//
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
//
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
//
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
//
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
//
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
//
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
//
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
//
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
//
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
//
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
//
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
//
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
//
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
1 bevegelig plate til å åpne og stenge en inngang til et skap, et rom eller et hus
ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
: ringe på døraringe på døra / stenge dørastenge døra / åpne døra til klesskapetåpne døra til klesskapet / lukk døra etter deg!lukk døra etter deg! / har du låst døra?har du låst døra?
//
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
møte seg selv i døra si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
si eller gjøre noe som ikke er i samsvar med noe en har sagt eller gjort før
politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
: politikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsrådpolitikeren møtte seg selv i døra da hun ble statsråd
//
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
slå inn åpne dører kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
kjempe for noe det alt er enighet om
partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
: partiet slår inn åpne dører med dette forslagetpartiet slår inn åpne dører med dette forslaget
//
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke gi ved dørene ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
ikke la noen komme lett til noe
laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
: laget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampenlaget har ikke tenkt å gi ved dørene i den viktige kampen
//
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
for lukkede dører uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
uten adgang for publikum
møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
: møtet gikk for lukkede dørermøtet gikk for lukkede dører
//
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
for åpne dører med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
med adgang for publikum; fullt synlig for alle
rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
: rettssaken gikk for åpne dørerrettssaken gikk for åpne dører / krangle for åpne dørerkrangle for åpne dører
//
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste på dør kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
kaste ut; vise bort
pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
: pressen ble kastet på dør da møtet begyntepressen ble kastet på dør da møtet begynte
//
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
stryke på dør springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
springe ut av huset
etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
: etter krangelen strøk hun på dør uten et ordetter krangelen strøk hun på dør uten et ord
//
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra dør til dør gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
gå fra hus til hus
de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
: de gikk fra dør til dør og solgte loddde gikk fra dør til dør og solgte lodd
//
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
kroken på døra slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
slutten på noe
avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
: avgiften betydde kroken på døra for bedriftenavgiften betydde kroken på døra for bedriften
//
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
holde døra åpen la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
la en mulighet være åpen
de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
: de holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senerede holder døra åpen for å gjenoppta samarbeidet senere
//
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
stå for døra være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
være nær forestående
nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
: nå står jula snart for døranå står jula snart for døra
//
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
gå stille i dørene fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
fare varsomt; tie
her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
: her er det best å gå stille i døreneher er det best å gå stille i dørene
//
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
feie for egen dør ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
ordne sine egne saker først før en bryr seg med andre
hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
: hun bør feie for egen dør før hun kritiserer meghun bør feie for egen dør før hun kritiserer meg
//
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
vise noen døra sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
sende ut; jage vekk
sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
: sjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslagetsjefen viste ham døra etter å ha oppdaget underslaget
//
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
renne ned dørene hos plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
plage med stadige besøk
naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
: naboungene renner ned dørene hos ossnaboungene renner ned dørene hos oss
//
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
sette stolen for døra gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
gi ultimatum
hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
: hun satte ham stolen for dørahun satte ham stolen for døra
2 åpning i en vegg for gjennomgang; døråpning
gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
: gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
2 åpning i en vegg for gjennomgang; døråpning
gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
: gå inn gjennom døragå inn gjennom døra / stå i dørastå i døra / gå ut i døragå ut i døra
enkom a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet enkom
; el. einkom a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet einkom
(norrønt einkum 'særlig, særskilt'; av II en)
1 særskilt (1), eneste (2)
gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
: gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
1 særskilt (1), eneste (2)
gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
: gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
2 bare for én tings skyld; ens ærend
reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
: reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
2 bare for én tings skyld; ens ærend
reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
: reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
1 særskilt (1), eneste (2)
gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
: gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
1 særskilt (1), eneste (2)
gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
: gå enkom ærend for å hente noegå enkom ærend for å hente noe
2 bare for én tings skyld; ens ærend
reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
: reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
2 bare for én tings skyld; ens ærend
reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
: reise enkom til Vestlandet for å være med på et møtereise enkom til Vestlandet for å være med på et møte
eks|kjæreste m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ekskjæreste
tidligere kjæreste
hevne seg på ekskjærestenhevne seg på ekskjæresten / være venner med ekskjærestenvære venner med ekskjæresten / møte en ekskjæreste på gatamøte en ekskjæreste på gata
: hevne seg på ekskjærestenhevne seg på ekskjæresten / være venner med ekskjærestenvære venner med ekskjæresten / møte en ekskjæreste på gatamøte en ekskjæreste på gata
tidligere kjæreste
hevne seg på ekskjærestenhevne seg på ekskjæresten / være venner med ekskjærestenvære venner med ekskjæresten / møte en ekskjæreste på gatamøte en ekskjæreste på gata
: hevne seg på ekskjærestenhevne seg på ekskjæresten / være venner med ekskjærestenvære venner med ekskjæresten / møte en ekskjæreste på gatamøte en ekskjæreste på gata
fakultets|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet fakultetsmøte
fast|satt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fastsatt
(jamfør sette) bestemt, avgjort
møte til fastsatt tidmøte til fastsatt tid
: møte til fastsatt tidmøte til fastsatt tid
bestemt, avgjort
møte til fastsatt tidmøte til fastsatt tid
: møte til fastsatt tidmøte til fastsatt tid
filibuster m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet filibuster
(gjennom engelsk, spansk, fransk, fra nederlandsk vrijbuiter 'pirat') person som haler ut debatten i et møte eller en forsamling for å hindre vedtak person som haler ut debatten i et møte eller en forsamling for å hindre vedtak
filibuster|taktikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet filibustertaktikk
taktikk med å hale ut debatten i et møte eller en forsamling for å hindre vedtak taktikk med å hale ut debatten i et møte eller en forsamling for å hindre vedtak
folke|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet folkemøte
åpent (politisk) møte åpent (politisk) møte
for|beredt a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet forberedt
1 budd
møte godt forberedtmøte godt forberedt
: møte godt forberedtmøte godt forberedt
1 budd
møte godt forberedtmøte godt forberedt
: møte godt forberedtmøte godt forberedt
2 planlagt
møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
: møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
2 planlagt
møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
: møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
3 innstilt
være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
: være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
3 innstilt
være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
: være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
1 budd
møte godt forberedtmøte godt forberedt
: møte godt forberedtmøte godt forberedt
1 budd
møte godt forberedtmøte godt forberedt
: møte godt forberedtmøte godt forberedt
2 planlagt
møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
: møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
2 planlagt
møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
: møtet var dårlig forberedtmøtet var dårlig forberedt
3 innstilt
være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
: være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
3 innstilt
være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
: være forberedt på altvære forberedt på alt / være forberedt på det verstevære forberedt på det verste
fore|kommende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet forekommende
(etter tysk, fransk; av forekomme, med foreldet betydning 'komme en i møte') høflig, imøtekommende, hjelpsom høflig, imøtekommende, hjelpsom
forenings|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet foreningsmøte
formannskaps|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet formannskapsmøte
for|sete n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet forsete
(av I for-)
1 fremste (bil)sete
vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
: vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
1 fremste (bil)sete
vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
: vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
2 ledelse av et møte; formannsverv
ha forsetetha forsetet
: ha forsetetha forsetet
2 ledelse av et møte; formannsverv
ha forsetetha forsetet
: ha forsetetha forsetet
1 fremste (bil)sete
vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
: vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
1 fremste (bil)sete
vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
: vil du sitte i forsetet?vil du sitte i forsetet?
2 ledelse av et møte; formannsverv
ha forsetetha forsetet
: ha forsetetha forsetet
2 ledelse av et møte; formannsverv
ha forsetetha forsetet
: ha forsetetha forsetet
forutsetnings|løs a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet forutsetningsløs
; el. forutsetnings|laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet forutsetningslaus
som er uten forutsetninger eller dogmer; fri (I,8), upåvirket
filosofien har en forutsetningsløs holdningfilosofien har en forutsetningsløs holdning
: filosofien har en forutsetningsløs holdningfilosofien har en forutsetningsløs holdning
// brukt som adverb:
møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
: møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
// brukt som adverb:
møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
: møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
som er uten forutsetninger eller dogmer; fri (I,8), upåvirket
filosofien har en forutsetningsløs holdningfilosofien har en forutsetningsløs holdning
: filosofien har en forutsetningsløs holdningfilosofien har en forutsetningsløs holdning
// brukt som adverb:
møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
: møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
// brukt som adverb:
møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
: møte andre forutsetningsløstmøte andre forutsetningsløst
fram|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet frammøte
; el. frem|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet fremmøte
det å møte fram, oppmøte
personlig frammøtepersonlig frammøte / frammøte klokka 13frammøte klokka 13 / det var stort frammøte ved valgetdet var stort frammøte ved valget
: personlig frammøtepersonlig frammøte / frammøte klokka 13frammøte klokka 13 / det var stort frammøte ved valgetdet var stort frammøte ved valget
det å møte fram, oppmøte
personlig frammøtepersonlig frammøte / frammøte klokka 13frammøte klokka 13 / det var stort frammøte ved valgetdet var stort frammøte ved valget
: personlig frammøtepersonlig frammøte / frammøte klokka 13frammøte klokka 13 / det var stort frammøte ved valgetdet var stort frammøte ved valget
fram|skyte verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet framskyte
; el. frem|skyte verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet fremskyte
fastsette et tidligere tidspunkt enn opphavlig bestemt; skyte fram
framskyte et møteframskyte et møte
: framskyte et møteframskyte et møte
fastsette et tidligere tidspunkt enn opphavlig bestemt; skyte fram
framskyte et møteframskyte et møte
: framskyte et møteframskyte et møte
fram|tid m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet framtid
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet framtid
; el. frem|tid m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fremtid
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fremtid
1 tid som følger nåtiden, kommende tid
fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
: fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
1 tid som følger nåtiden, kommende tid
fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
: fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
2 i språkvitenskap:
framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
: framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
2 i språkvitenskap:
framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
: framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
3 i språkvitenskap: futurum
ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
: ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
3 i språkvitenskap: futurum
ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
: ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
1 tid som følger nåtiden, kommende tid
fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
: fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
1 tid som følger nåtiden, kommende tid
fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
: fortid, nåtid og framtidfortid, nåtid og framtid / i framtideni framtiden / for framtiden heretterfor framtiden heretter / framtiden ligger åpen foran degframtiden ligger åpen foran deg / en gang i framtidenen gang i framtiden / framtiden vil viseframtiden vil vise / det er ingen framtid i det ingenting å satse pådet er ingen framtid i det ingenting å satse på / det er ingen framtid for ham derdet er ingen framtid for ham der / gå en dyster, lys framtid i møtegå en dyster, lys framtid i møte / skape seg en framtidskape seg en framtid / se lyst på framtidense lyst på framtiden
2 i språkvitenskap:
framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
: framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
2 i språkvitenskap:
framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
: framtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialerframtid kan uttrykkes ved presens eller futurum av verb eller ved adverbialer
3 i språkvitenskap: futurum
ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
: ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
3 i språkvitenskap: futurum
ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
: ferdig framtid andre futurumferdig framtid andre futurum
frelsesarme|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet frelsesarmemøte
; el. frelsesarmé|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet frelsesarmémøte
frilufts|møte n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet friluftsmøte
fruktbar a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet fruktbar
(fra lavtysk egentlig 'fruktbærende')
1 grøderik
fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
: fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
1 grøderik
fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
: fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
2 som lett blir med foster, fertil; som har evne til å få avkom
kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
: kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
2 som lett blir med foster, fertil; som har evne til å få avkom
kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
: kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
3 produktiv, hensiktsmessig, nyttig
en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
: en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
3 produktiv, hensiktsmessig, nyttig
en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
: en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
1 grøderik
fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
: fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
1 grøderik
fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
: fruktbar jordfruktbar jord / fruktbare dalerfruktbare daler
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
// follrik
fruktbare planteslagfruktbare planteslag
: fruktbare planteslagfruktbare planteslag
2 som lett blir med foster, fertil; som har evne til å få avkom
kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
: kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
2 som lett blir med foster, fertil; som har evne til å få avkom
kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
: kvinner i fruktbar alderkvinner i fruktbar alder / grisen er et fruktbart dyrgrisen er et fruktbart dyr
3 produktiv, hensiktsmessig, nyttig
en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
: en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
3 produktiv, hensiktsmessig, nyttig
en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
: en fruktbar hypoteseen fruktbar hypotese / et fruktbart samarbeid, møteet fruktbart samarbeid, møte
full|tallig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fulltallig
(etter tysk; av II tall)
1 med fastsatt tall eller mengde
en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
: en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
1 med fastsatt tall eller mengde
en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
: en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
2 som adverb:
møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
: møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
2 som adverb:
møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
: møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
1 med fastsatt tall eller mengde
en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
: en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
1 med fastsatt tall eller mengde
en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
: en fulltallig forsamling, klasseen fulltallig forsamling, klasse
2 som adverb:
møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
: møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
2 som adverb:
møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
: møte opp fulltalligmøte opp fulltallig
fysisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fysisk
(av gresk physikos; jamfør fysikk)
1 som gjelder fysikk (1)
fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
: fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
1 som gjelder fysikk (1)
fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
: fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
2 som gjelder eller samsvarer med naturlovene
fysiske loverfysiske lover
: fysiske loverfysiske lover
//
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
2 som gjelder eller samsvarer med naturlovene
fysiske loverfysiske lover
: fysiske loverfysiske lover
//
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
3 som kan oppfattes med sansene
være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
: være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
3 som kan oppfattes med sansene
være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
: være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
4 som gjelder menneskekroppen og kroppsfunksjoner; kroppslig
fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
: fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
//
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda //
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi //
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
//
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
//
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
4 som gjelder menneskekroppen og kroppsfunksjoner; kroppslig
fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
: fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
//
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda //
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi //
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
//
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
//
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
1 som gjelder fysikk (1)
fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
: fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
1 som gjelder fysikk (1)
fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
: fysisk laboratoriumfysisk laboratorium / fysiske forsøkfysiske forsøk
2 som gjelder eller samsvarer med naturlovene
fysiske loverfysiske lover
: fysiske loverfysiske lover
//
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
2 som gjelder eller samsvarer med naturlovene
fysiske loverfysiske lover
: fysiske loverfysiske lover
//
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
fysisk umulig imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
imot naturlovene; helt umulig
det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
: det er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidigdet er fysisk umulig å befinne seg to steder samtidig
3 som kan oppfattes med sansene
være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
: være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
3 som kan oppfattes med sansene
være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
: være fysisk til stedevære fysisk til stede / bli kjent med nye fysiske omgivelserbli kjent med nye fysiske omgivelser / møte en fysisk hindringmøte en fysisk hindring
4 som gjelder menneskekroppen og kroppsfunksjoner; kroppslig
fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
: fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
//
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda //
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi //
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
//
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
//
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
4 som gjelder menneskekroppen og kroppsfunksjoner; kroppslig
fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
: fysisk avstandfysisk avstand / fysisk nærhetfysisk nærhet / fysisk og psykisk helsefysisk og psykisk helse / være i god fysisk formvære i god fysisk form / være utsatt for fysisk voldvære utsatt for fysisk vold / bli påført smerte og fysiske påkjenningerbli påført smerte og fysiske påkjenninger / legge til rette for fysisk aktivitet og friluftslivlegge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv / spredning av skabb skjer ved fysisk kontaktspredning av skabb skjer ved fysisk kontakt
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
// brukt som adverb
møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
: møtes fysiskmøtes fysisk / en fysisk krevende jobben fysisk krevende jobb
//
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda
fysisk geografi lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda lære om form og utvikling av landjorda eller om naturforhold på jorda //
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi
fysisk antropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi lære om menneskenes utviklingshistorie og om kroppslige forskjeller mellom rasene; til forskjell fra kulturantropologi //
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
fysisk arbeid kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
kroppsarbeid
de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
: de sliter med hardt fysisk arbeid på jordenede sliter med hardt fysisk arbeid på jordene
//
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
fysisk fostring trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
trening, oppbygging av kroppen
belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
: belastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostringbelastningsskader som kunne vært forebygget ved fysisk fostring
//
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
fysisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person i jus: person i vanlig forstand; til forskjell fra juridisk person
få en kald skulder møte kulde, kjølig reservasjon møte kulde, kjølig reservasjon
general|forsamling m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet generalforsamling
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet generalforsamling
møte for alle medlemmer i en sammenslutning, særlig om lovbestemt årsmøte møte for alle medlemmer i en sammenslutning, særlig om lovbestemt årsmøte
guds|tjenstlig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gudstjenstlig
gudstjenstlig møtegudstjenstlig møte
: gudstjenstlig møtegudstjenstlig møte
gudstjenstlig møtegudstjenstlig møte
: gudstjenstlig møtegudstjenstlig møte
II ha verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ha
(norrønt hafa)
1 eie, råde over, disponere, være blitt til del
ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
: ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
1 eie, råde over, disponere, være blitt til del
ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
: ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
2 være utstyrt med, lide av, nære, huse (særlig følelser, sinnelag), vise
fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
: fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
//
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å //
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje //
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
2 være utstyrt med, lide av, nære, huse (særlig følelser, sinnelag), vise
fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
: fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
//
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å //
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje //
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
3 oppleve, møte, være utsatt for
ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
: ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
3 oppleve, møte, være utsatt for
ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
: ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
4 være pålagt, være opptatt med, være nødt til, være pliktig til
ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
: ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
4 være pålagt, være opptatt med, være nødt til, være pliktig til
ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
: ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
5 få, bringe (i ny tilstand), føre, flytte
ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
: ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
//
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
5 få, bringe (i ny tilstand), føre, flytte
ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
: ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
//
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
6 få, ta imot, forlange
jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
: jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
//
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel //
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
6 få, ta imot, forlange
jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
: jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
//
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel //
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
7 holde (fast) (i en viss tilstand, på en viss måte), ta vare på, bære, føre
nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
: nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
7 holde (fast) (i en viss tilstand, på en viss måte), ta vare på, bære, føre
nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
: nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
8 brukt som hjelpeverb i sammensatte tider:
hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
: hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
8 brukt som hjelpeverb i sammensatte tider:
hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
: hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
1 eie, råde over, disponere, være blitt til del
ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
: ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
1 eie, råde over, disponere, være blitt til del
ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
: ha både hus og bilha både hus og bil / ha mye pengerha mye penger / miste alt en eier og harmiste alt en eier og har / ha (god) tidha (god) tid / ha kone og barnha kone og barn / ha anledning til noeha anledning til noe / de har tre barn sammende har tre barn sammen / ha verken far eller morha verken far eller mor / ha venner, fienderha venner, fiender / ha flinke lærereha flinke lærere / ha maktha makt / ha tillit til enha tillit til en / ha penger på segha penger på seg / ha hele dagen for segha hele dagen for seg / ha litt av hvert å by påha litt av hvert å by på / dette sølvet har jeg etter bestefaren mindette sølvet har jeg etter bestefaren min
2 være utstyrt med, lide av, nære, huse (særlig følelser, sinnelag), vise
fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
: fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
//
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å //
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje //
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
2 være utstyrt med, lide av, nære, huse (særlig følelser, sinnelag), vise
fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
: fjellet har bratte siderfjellet har bratte sider / rommet har to dørerrommet har to dører / ha for vaneha for vane / løven har dusk på halenløven har dusk på halen / ha rødt hårha rødt hår / ha respekt for noeha respekt for noe / kjært barn har mange navnkjært barn har mange navn / ha gode evnerha gode evner / ha en alvorlig sykdomha en alvorlig sykdom / ha vondt i magenha vondt i magen / alt har sin verdialt har sin verdi / ha medynk, tålmodighet med noenha medynk, tålmodighet med noen / ha interesse for noeha interesse for noe
//
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å
ha det med pleie å, bruke å pleie å, bruke å //
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje
ha bein i nesen vise sterk vilje vise sterk vilje //
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
ha imot mislike (noe eller noen) mislike (noe eller noen)
3 oppleve, møte, være utsatt for
ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
: ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
3 oppleve, møte, være utsatt for
ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
: ha stygt, fint værha stygt, fint vær / ha en urolig nattha en urolig natt / ha et uhellha et uhell / ha medgang, motgangha medgang, motgang / ha sorgha sorg / ha hastverkha hastverk / ha en stor opplevelseha en stor opplevelse / ha glede avha glede av / ha bruk forha bruk for / ha godt av også: være til pass for; se godha godt av også: være til pass for; se god
4 være pålagt, være opptatt med, være nødt til, være pliktig til
ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
: ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
4 være pålagt, være opptatt med, være nødt til, være pliktig til
ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
: ha eksamenha eksamen / ha noe i lekseha noe i lekse / ha vaktha vakt / ha mange plikterha mange plikter / nå skal vi ha geografinå skal vi ha geografi / ha selskapha selskap / ha mye å tenke påha mye å tenke på
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
// med modal funksjon: måtte, skulle
du har å lystre!du har å lystre!
: du har å lystre!du har å lystre!
5 få, bringe (i ny tilstand), føre, flytte
ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
: ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
//
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
5 få, bringe (i ny tilstand), føre, flytte
ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
: ha noe på plassha noe på plass / ha en til å gjøre noeha en til å gjøre noe / ha opp, igjen døraha opp, igjen døra / ha mer salt i suppaha mer salt i suppa
//
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
ha fram gjøre kjent, understreke gjøre kjent, understreke
6 få, ta imot, forlange
jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
: jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
//
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel //
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
6 få, ta imot, forlange
jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
: jeg skal ha 400 kroner for arbeidetjeg skal ha 400 kroner for arbeidet / vil du ha denne kniven?vil du ha denne kniven? / hun skal ha barnhun skal ha barn / du skulle hatt julingdu skulle hatt juling / han vil ha hevnhan vil ha hevn / det er av sine egne en skal ha detdet er av sine egne en skal ha det / takk skal du hatakk skal du ha / ha seg en hvilha seg en hvil / det skal vi ikke ha noe avdet skal vi ikke ha noe av
//
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel
ha det, ha det bra avskjedshilsen: lev vel avskjedshilsen: lev vel //
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
ha igjen for få unngjelde for få unngjelde for
7 holde (fast) (i en viss tilstand, på en viss måte), ta vare på, bære, føre
nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
: nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
7 holde (fast) (i en viss tilstand, på en viss måte), ta vare på, bære, føre
nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
: nå har vi degnå har vi deg / nå har jeg detnå har jeg det / ha hendene i lommaha hendene i lomma / jeg skal ha kloa i den fyrenjeg skal ha kloa i den fyren / ha en finger med i spillet være delaktig i; se fingerha en finger med i spillet være delaktig i; se finger / ha sekk på ryggenha sekk på ryggen / ha klær på segha klær på seg / ha noe i forvaringha noe i forvaring / ha noe for seg selvha noe for seg selv / ha en kjærha en kjær / ha en mistenktha en mistenkt / ha noe på samvittighetenha noe på samvittigheten / ha mange jern i ilden; se jernha mange jern i ilden; se jern / ha sitt på det tørre; se tørrha sitt på det tørre; se tørr / ha døra lukketha døra lukket / ha noe for øye; se I øyeha noe for øye; se I øye
8 brukt som hjelpeverb i sammensatte tider:
hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
: hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
8 brukt som hjelpeverb i sammensatte tider:
hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
: hun har solgt gardenhun har solgt garden / han hadde skrevet brevethan hadde skrevet brevet / de hadde sovet lengede hadde sovet lenge / han hadde gått hele dagenhan hadde gått hele dagen / han er eller har blitt rik på handelhan er eller har blitt rik på handel
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
// brukt gjentakende:
har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
: har vi lovet det, så har vihar vi lovet det, så har vi
harm|dirrende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet harmdirrende
svare med harmdirrende stemmesvare med harmdirrende stemme / møte harmdirrende protestermøte harmdirrende protester
: svare med harmdirrende stemmesvare med harmdirrende stemme / møte harmdirrende protestermøte harmdirrende protester
svare med harmdirrende stemmesvare med harmdirrende stemme / møte harmdirrende protestermøte harmdirrende protester
: svare med harmdirrende stemmesvare med harmdirrende stemme / møte harmdirrende protestermøte harmdirrende protester
herre|dag m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet herredag
(av I herre) om eldre forhold, i Danmark: møte der kongen og riksrådet dømte som rikets høyeste domstol; i Norge: møte av adelsmenn og lagmenn under forsete av en kongelig kommissær som blant annet var landets høyeste domstol, gav forordninger og mottok klager og ønskemål fra allmennheten om eldre forhold, i Danmark: møte der kongen og riksrådet dømte som rikets høyeste domstol; i Norge: møte av adelsmenn og lagmenn under forsete av en kongelig kommissær som blant annet var landets høyeste domstol, gav forordninger og mottok klager og ønskemål fra allmennheten
hind|ring m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hindring
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet hindring
1 det å hindre
hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
: hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
1 det å hindre
hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
: hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
2 noe som hindrer
møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
: møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
2 noe som hindrer
møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
: møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
1 det å hindre
hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
: hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
1 det å hindre
hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
: hindring av trafikken, arbeidethindring av trafikken, arbeidet
2 noe som hindrer
møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
: møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
2 noe som hindrer
møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
: møte hindringermøte hindringer / legge hindringer i veien for noe(n)legge hindringer i veien for noe(n)
hjertelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet hjertelig
(norrønt hjartaligr)
1 som kommer fra hjertet, inderlig, oppriktig
rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
: rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
1 som kommer fra hjertet, inderlig, oppriktig
rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
: rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
2 inderlig, hjertens
bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
: bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
2 inderlig, hjertens
bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
: bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
1 som kommer fra hjertet, inderlig, oppriktig
rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
: rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
1 som kommer fra hjertet, inderlig, oppriktig
rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
: rette en hjertelig takk til enrette en hjertelig takk til en / hilse hjertelig på enhilse hjertelig på en / det ble et hjertelig møtedet ble et hjertelig møte
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
// i brevunderskrift:
hjertelig hilsenhjertelig hilsen
: hjertelig hilsenhjertelig hilsen
2 inderlig, hjertens
bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
: bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
2 inderlig, hjertens
bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
: bli så hjertelig gladbli så hjertelig glad / de var hjertelig uenigede var hjertelig uenige
hode n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet hode
(norrønt hǫfuð)
1 øverste del av kroppen hos mennesker, øverste eller fremste del av kroppen hos dyr med hjerne, høyere sanseorganer, munn og åpning til luftveiene
sitte med hodet i hendenesitte med hodet i hendene / slå en i hodetslå en i hodet / få en snøball i hodetfå en snøball i hodet / ha vondt i hodetha vondt i hodet / være snau i hodetvære snau i hodet / et troll med tre hoderet troll med tre hoder
: sitte med hodet i hendenesitte med hodet i hendene / slå en i hodetslå en i hodet / få en snøball i hodetfå en snøball i hodet / ha vondt i hodetha vondt i hodet / være snau i hodetvære snau i hodet / et troll med tre hoder