Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forlag
(fra lavtysk, tysk) firma, bedrift som framstiller og utgir bøker
starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlag for egen regningutgi noe på eget forlag for egen regning
: starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlag for egen regningutgi noe på eget forlag for egen regning
firma, bedrift som framstiller og utgir bøker
starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlag for egen regningutgi noe på eget forlag for egen regning
: starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlag for egen regningutgi noe på eget forlag for egen regning
II for|legger m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet forlegger
(jamfør tysk Verleger; av forlegge, (3)) utgiver av en bok, person som driver forlag utgiver av en bok, person som driver forlag
II ut|komme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet utkomme
bli sendt ut fra et forlag, komme ut
boka utkommer til julboka utkommer til jul
: boka utkommer til julboka utkommer til jul
bli sendt ut fra et forlag, komme ut
boka utkommer til julboka utkommer til jul
: boka utkommer til julboka utkommer til jul

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
forlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forlag
(frå tysk; av forleggje) verksemd som gjev ut (og sel) bøker
boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlag for eigen kostnadgje ut på eige forlag for eigen kostnad
: boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlag for eigen kostnadgje ut på eige forlag for eigen kostnad
verksemd som gjev ut (og sel) bøker
boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlag for eigen kostnadgje ut på eige forlag for eigen kostnad
: boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlag for eigen kostnadgje ut på eige forlag for eigen kostnad
for|log n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forlog
(norrønt forlag '(pengar til) opphelde', fleirtal forlǫg 'lagnad') føderåd, kår føderåd, kår
ISBN fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet ISBN
(for engelsk International Standard Book Number) internasjonalt standardboknummer (der talgruppene står for opphavsland, forlag, tittel og kontrollsiffer) internasjonalt standardboknummer (der talgruppene står for opphavsland, forlag, tittel og kontrollsiffer)
kommisjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kommisjon
(gjennom fransk, frå latin; sjå komite)
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
3 godtgjersle for kommisjonær
3 godtgjersle for kommisjonær
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
3 godtgjersle for kommisjonær
3 godtgjersle for kommisjonær
ut|givar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utgivar
; el. ut|gjevar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utgjevar
person, forlag eller liknande som sørgjer for å gje ut bok, skrift eller liknande person, forlag eller liknande som sørgjer for å gje ut bok, skrift eller liknande

 

Resultat pr. side