Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
debatt|redaktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet debattredaktør
redaktør for debattinnleggene i en avis, et tidsskrift eller et forlag redaktør for debattinnleggene i en avis, et tidsskrift eller et forlag
forlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forlag
(fra lavtysk eller tysk; av forlegge) bedrift som utgir bøker, tidsskrifter og lignende
starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlagutgi noe på eget forlag
: starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlagutgi noe på eget forlag
bedrift som utgir bøker, tidsskrifter og lignende
starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlagutgi noe på eget forlag
: starte et forlagstarte et forlag / hvilket forlag er boka kommet ut på?hvilket forlag er boka kommet ut på? / utgi noe på eget forlagutgi noe på eget forlag
forlags|redaktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forlagsredaktør
person ansatt i forlag med ansvar for manuskript før publisering person ansatt i forlag med ansvar for manuskript før publisering
forlags|sjef m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forlagssjef
sjef for et forlag
forlagssjefen i Kunnskapsforlagetforlagssjefen i Kunnskapsforlaget
: forlagssjefen i Kunnskapsforlagetforlagssjefen i Kunnskapsforlaget
sjef for et forlag
forlagssjefen i Kunnskapsforlagetforlagssjefen i Kunnskapsforlaget
: forlagssjefen i Kunnskapsforlagetforlagssjefen i Kunnskapsforlaget
forlags|virksomhet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forlagsvirksomhet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet forlagsvirksomhet
virksomhet som forlag driver
området blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhetområdet blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhet / drive forlagsvirksomhet med egen bokhandeldrive forlagsvirksomhet med egen bokhandel
: området blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhetområdet blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhet / drive forlagsvirksomhet med egen bokhandeldrive forlagsvirksomhet med egen bokhandel
virksomhet som forlag driver
området blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhetområdet blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhet / drive forlagsvirksomhet med egen bokhandeldrive forlagsvirksomhet med egen bokhandel
: området blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhetområdet blir ofte regnet som sentrum for norsk forlagsvirksomhet / drive forlagsvirksomhet med egen bokhandeldrive forlagsvirksomhet med egen bokhandel
forlegge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet forlegge
(fra lavtysk eller tysk; av II for-)
1 legge bort uten å finne igjen; miste (1)
forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
: forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
1 legge bort uten å finne igjen; miste (1)
forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
: forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
2 plassere, stasjonere, innkvartere
troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
: troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
2 plassere, stasjonere, innkvartere
troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
: troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
3 sørge for utgivelsen av bok eller lignende
boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
: boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
3 sørge for utgivelsen av bok eller lignende
boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
: boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
1 legge bort uten å finne igjen; miste (1)
forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
: forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
1 legge bort uten å finne igjen; miste (1)
forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
: forlegge nøklene sineforlegge nøklene sine / papiret er blitt forlagtpapiret er blitt forlagt
2 plassere, stasjonere, innkvartere
troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
: troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
2 plassere, stasjonere, innkvartere
troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
: troppene ble forlagt i byentroppene ble forlagt i byen
3 sørge for utgivelsen av bok eller lignende
boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
: boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
3 sørge for utgivelsen av bok eller lignende
boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
: boka er forlagt på et stort forlagboka er forlagt på et stort forlag
II forlegger m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet forlegger
(av tysk Verleger) person som driver forlag; utgiver av en bok person som driver forlag; utgiver av en bok
II ut|komme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet utkomme
bli sendt ut fra et forlag, komme ut
boka utkommer til julboka utkommer til jul
: boka utkommer til julboka utkommer til jul
bli sendt ut fra et forlag, komme ut
boka utkommer til julboka utkommer til jul
: boka utkommer til julboka utkommer til jul

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ISBN fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet ISBN
(for engelsk International Standard Book Number) internasjonalt standardboknummer (der talgruppene står for opphavsland, forlag, tittel og kontrollsiffer) internasjonalt standardboknummer (der talgruppene står for opphavsland, forlag, tittel og kontrollsiffer)
debatt|redaktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet debattredaktør
redaktør for debattinnlegga i ei avis, eit tidsskrift eller eit forlag redaktør for debattinnlegga i ei avis, eit tidsskrift eller eit forlag
forlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forlag
(frå lågtysk eller tysk; av forleggje) verksemd som gjev ut bøker, tidsskrift og liknande
boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlaggje ut på eige forlag
: boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlaggje ut på eige forlag
verksemd som gjev ut bøker, tidsskrift og liknande
boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlaggje ut på eige forlag
: boka kjem på det forlagetboka kjem på det forlaget / gje ut på eige forlaggje ut på eige forlag
forlags|redaktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forlagsredaktør
person tilsett i forlag med ansvar for manuskript før publisering person tilsett i forlag med ansvar for manuskript før publisering
forlags|sjef m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forlagssjef
sjef for eit forlag
jobbe som forlagssjefjobbe som forlagssjef
: jobbe som forlagssjefjobbe som forlagssjef
sjef for eit forlag
jobbe som forlagssjefjobbe som forlagssjef
: jobbe som forlagssjefjobbe som forlagssjef
forlags|verksemd f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet forlagsverksemd
verksemd som forlag driv
tidlegare vart det drive forlagsverksemd i byggettidlegare vart det drive forlagsverksemd i bygget
: tidlegare vart det drive forlagsverksemd i byggettidlegare vart det drive forlagsverksemd i bygget
verksemd som forlag driv
tidlegare vart det drive forlagsverksemd i byggettidlegare vart det drive forlagsverksemd i bygget
: tidlegare vart det drive forlagsverksemd i byggettidlegare vart det drive forlagsverksemd i bygget
II forleggjar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forleggjar
; el. II forleggar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet forleggar
(av tysk Verleger) person som driv forlag; utgjevar av bøker person som driv forlag; utgjevar av bøker
for|log n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forlog
(norrønt forlag '(pengar til) opphelde', fleirtal forlǫg 'lagnad') føderåd, kår føderåd, kår
kommisjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kommisjon
(gjennom fransk, frå latin; sjå komite)
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
3 godtgjersle for kommisjonær
3 godtgjersle for kommisjonær
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
1 nemnd, utval med eit særskilt oppdrag
eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
: eksamenskommisjoneksamenskommisjon / granskingskommisjongranskingskommisjon / mordkommisjonmordkommisjon / EU-kommisjonenEU-kommisjonen
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
2 verv, oppdrag, fullmakt til å utføre noko for ein annan
få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
: få, gje, ha i kommisjonfå, gje, ha i kommisjon / gje ut boka i kommisjon på eit forlaggje ut boka i kommisjon på eit forlag
3 godtgjersle for kommisjonær
3 godtgjersle for kommisjonær
ut|givar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utgivar
; el. ut|gjevar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet utgjevar
person, forlag eller liknande som sørgjer for å gje ut bok, skrift eller liknande person, forlag eller liknande som sørgjer for å gje ut bok, skrift eller liknande

 

Resultat pr. side