Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I anke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anke
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
2 jur. krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans, appell
godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
2 jur. krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans, appell
godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
1 klage (I,2), klagemål, innvending
en anke mot noenen anke mot noen
: en anke mot noenen anke mot noen
2 jur. krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans, appell
godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
2 jur. krav om at en dom eller avgjørelse skal inn for en høyere instans, appell
godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
: godta, forkaste en ankegodta, forkaste en anke / inngi ankeinngi anke
II anke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet anke
(trolig sammenfall av lavtysk anken og norrønt aumka, beslektet med ynke)
1 klage, jamre seg
1 klage, jamre seg
2 være urolig, engstelig (for); frykte
2 være urolig, engstelig (for); frykte
3 angre (på noe)
3 angre (på noe)
4 klage (over, på)
4 klage (over, på)
5 jur. kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans, appellere
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
5 jur. kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans, appellere
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
1 klage, jamre seg
1 klage, jamre seg
2 være urolig, engstelig (for); frykte
2 være urolig, engstelig (for); frykte
3 angre (på noe)
3 angre (på noe)
4 klage (over, på)
4 klage (over, på)
5 jur. kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans, appellere
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
5 jur. kreve (en dom, avgjørelse) inn for en høyere rettsinstans, appellere
anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
: anke over straffeutmålingenanke over straffeutmålingen / anke dommen til lagmannsrettenanke dommen til lagmannsretten
arbitrær a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet arbitrær
(fra fransk, av latin arbiter 'voldgiftsdommer') etter skjønn, vilkårlig
//
arbitrær straff straff uten dom etter loven straff uten dom etter loven
arbitrær straff straff uten dom etter loven straff uten dom etter loven
etter skjønn, vilkårlig
//
arbitrær straff straff uten dom etter loven straff uten dom etter loven
arbitrær straff straff uten dom etter loven straff uten dom etter loven
arbitrær straff straff uten dom etter loven straff uten dom etter loven
armods|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet armodsdom
fattigdom, nød; stakkarsdom fattigdom, nød; stakkarsdom
auksjons|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet auksjonsgrunnlag
dom, pantebrev og lignende som gir hjemmel for en tvangsauksjon dom, pantebrev og lignende som gir hjemmel for en tvangsauksjon
av|lede v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet avlede
; el av|leie v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet avleie
1 lede bort
avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
: avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
1 lede bort
avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
: avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
2 danne som resultat (av), med utgangspunkt (i)
avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
: avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
2 danne som resultat (av), med utgangspunkt (i)
avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
: avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
3 i språkvitenskap: lage ord av andre ord ved hjelp av prefikser og suffikser og/eller lydendring
dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
: dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
3 i språkvitenskap: lage ord av andre ord ved hjelp av prefikser og suffikser og/eller lydendring
dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
: dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
1 lede bort
avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
: avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
1 lede bort
avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
: avlede mistanken fra noenavlede mistanken fra noen / musikken avledet tankene deresmusikken avledet tankene deres / avlede oppmerksomheten fra noe(n)avlede oppmerksomheten fra noe(n) / avlede varmeavlede varme
2 danne som resultat (av), med utgangspunkt (i)
avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
: avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
2 danne som resultat (av), med utgangspunkt (i)
avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
: avlede et nytt stoff av oljenavlede et nytt stoff av oljen
3 i språkvitenskap: lage ord av andre ord ved hjelp av prefikser og suffikser og/eller lydendring
dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
: dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
3 i språkvitenskap: lage ord av andre ord ved hjelp av prefikser og suffikser og/eller lydendring
dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
: dømme' er avledet av 'dom'dømme' er avledet av 'dom'
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
// som adjektiv i perfektum partisipp, særlig om betydning: ikke opphavlig, sekundær
avledede betydningeravledede betydninger
: avledede betydningeravledede betydninger
av|si verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet avsi
1 gi avkall på; si fra seg
1 gi avkall på; si fra seg
2 si fram offentlig, gjøre kjent
avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
: avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
2 si fram offentlig, gjøre kjent
avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
: avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
1 gi avkall på; si fra seg
1 gi avkall på; si fra seg
2 si fram offentlig, gjøre kjent
avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
: avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
2 si fram offentlig, gjøre kjent
avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
: avsi en dom, en kjennelseavsi en dom, en kjennelse
barn|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet barndom
1 tid da en er barn
minnes barndommenminnes barndommen
: minnes barndommenminnes barndommen
//
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
1 tid da en er barn
minnes barndommenminnes barndommen
: minnes barndommenminnes barndommen
//
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
2 i overført betydning: første utviklingstrinn
i bilens barndomi bilens barndom
: i bilens barndomi bilens barndom
2 i overført betydning: første utviklingstrinn
i bilens barndomi bilens barndom
: i bilens barndomi bilens barndom
1 tid da en er barn
minnes barndommenminnes barndommen
: minnes barndommenminnes barndommen
//
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
1 tid da en er barn
minnes barndommenminnes barndommen
: minnes barndommenminnes barndommen
//
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
gå i barndommen være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn være så alderdomssvekket at en oppfører seg som et lite barn
2 i overført betydning: første utviklingstrinn
i bilens barndomi bilens barndom
: i bilens barndomi bilens barndom
2 i overført betydning: første utviklingstrinn
i bilens barndomi bilens barndom
: i bilens barndomi bilens barndom
betinge v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet betinge
(etter tysk, lavtysk bedingen, egentlig 'kjøpslå'; av tinge)
1 forbeholde
jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
: jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros //
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
1 forbeholde
jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
: jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros //
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
2 kreve; forutsette
en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
: en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
2 kreve; forutsette
en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
: en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
3 i psykologi, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
3 i psykologi, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
4 refleksivt: sette som betingelse
betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
: betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
4 refleksivt: sette som betingelse
betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
: betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
1 forbeholde
jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
: jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros //
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
1 forbeholde
jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
: jeg betinger meg en viss prosent av utbyttetjeg betinger meg en viss prosent av utbyttet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
// som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros
betinget ros forbeholden ros forbeholden ros //
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
2 kreve; forutsette
en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
: en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
2 kreve; forutsette
en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
: en prosess som er kulturelt betingeten prosess som er kulturelt betinget / den nye psykologien betinger en ny pedagogikkden nye psykologien betinger en ny pedagogikk
3 i psykologi, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
3 i psykologi, som adjektiv i perfektum partisipp:
//
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
betinget refleks refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring refleks som ikke er medfødt, men som beror på tidligere erfaring
4 refleksivt: sette som betingelse
betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
: betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
4 refleksivt: sette som betingelse
betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
: betinge seg rett til å lese gjennom manuskriptetbetinge seg rett til å lese gjennom manuskriptet
betinget dom dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels dom som fullbyrdes bare hvis tiltalte begår en ny forbrytels
bjelle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bjelle
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bjelle
(norrønt bjalla, objektsform bjǫllu)
1 liten metallklokke med kolv (til å henge om halsen på husdyr)
ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
: ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
1 liten metallklokke med kolv (til å henge om halsen på husdyr)
ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
: ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
2 ringeklokke på sykkel
bruke bjellabruke bjella
: bruke bjellabruke bjella
2 ringeklokke på sykkel
bruke bjellabruke bjella
: bruke bjellabruke bjella
3 i navn på planter med klokkeformede blomster, i ord som revebjelle
3 i navn på planter med klokkeformede blomster, i ord som revebjelle
1 liten metallklokke med kolv (til å henge om halsen på husdyr)
ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
: ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
1 liten metallklokke med kolv (til å henge om halsen på husdyr)
ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
: ringe på betjeningen med en bjelleringe på betjeningen med en bjelle / dombjelle, sauebjelledombjelle, sauebjelle
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningenda fikk bjella en annen låt da ble det omslag i stemningen
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
henge bjella på katten (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe (etter fabelen om musene som ville henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, egentlig 'våge livet for det felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
2 ringeklokke på sykkel
bruke bjellabruke bjella
: bruke bjellabruke bjella
2 ringeklokke på sykkel
bruke bjellabruke bjella
: bruke bjellabruke bjella
3 i navn på planter med klokkeformede blomster, i ord som revebjelle
3 i navn på planter med klokkeformede blomster, i ord som revebjelle
I denominativ n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet denominativ
(av II denominativ) i språkvitenskap: ord som er avledet av et nomen eller en nominalstamme
'huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom''huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom'
: 'huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom''huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom'
i språkvitenskap: ord som er avledet av et nomen eller en nominalstamme
'huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom''huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom'
: 'huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom''huslig' er et denominativ av 'hus', 'dømme' er et denominativ av 'dom'
derivere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet derivere
(fra latin 'lede bort')
1 i språkvitenskap: avlede, utlede
'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
: 'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
1 i språkvitenskap: avlede, utlede
'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
: 'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
2 mat. danne avledet funksjon; jamfør differensialregning; som adjektiv i perfektum partisipp: avledet
den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
: den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
2 mat. danne avledet funksjon; jamfør differensialregning; som adjektiv i perfektum partisipp: avledet
den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
: den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
1 i språkvitenskap: avlede, utlede
'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
: 'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
1 i språkvitenskap: avlede, utlede
'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
: 'dømme' er derivert av 'dom''dømme' er derivert av 'dom'
2 mat. danne avledet funksjon; jamfør differensialregning; som adjektiv i perfektum partisipp: avledet
den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
: den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
2 mat. danne avledet funksjon; jamfør differensialregning; som adjektiv i perfektum partisipp: avledet
den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
: den deriverte (funksjonen)den deriverte (funksjonen)
dissens m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dissens
(fra latin; se dissentere) uttalelse, dom som avviker fra flertallets; meningsforskjell
avgi dissensavgi dissens / det var dissens blant dommernedet var dissens blant dommerne / forslaget ble vedtatt uten dissensforslaget ble vedtatt uten dissens / studentrepresentantene tok dissens på sakenstudentrepresentantene tok dissens på saken / det var dissens på to punkter i innstillingendet var dissens på to punkter i innstillingen / vedtatt under dissensvedtatt under dissens
: avgi dissensavgi dissens / det var dissens blant dommernedet var dissens blant dommerne / forslaget ble vedtatt uten dissensforslaget ble vedtatt uten dissens / studentrepresentantene tok dissens på sakenstudentrepresentantene tok dissens på saken / det var dissens på to punkter i innstillingendet var dissens på to punkter i innstillingen / vedtatt under dissensvedtatt under dissens
uttalelse, dom som avviker fra flertallets; meningsforskjell
avgi dissensavgi dissens / det var dissens blant dommernedet var dissens blant dommerne / forslaget ble vedtatt uten dissensforslaget ble vedtatt uten dissens / studentrepresentantene tok dissens på sakenstudentrepresentantene tok dissens på saken / det var dissens på to punkter i innstillingendet var dissens på to punkter i innstillingen / vedtatt under dissensvedtatt under dissens
: avgi dissensavgi dissens / det var dissens blant dommernedet var dissens blant dommerne / forslaget ble vedtatt uten dissensforslaget ble vedtatt uten dissens / studentrepresentantene tok dissens på sakenstudentrepresentantene tok dissens på saken / det var dissens på to punkter i innstillingendet var dissens på to punkter i innstillingen / vedtatt under dissensvedtatt under dissens
-dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet -dom
(norrønt -dómr, jamfør engelsk -dom, tysk -tum; samme opphav som I dom, med eldre betydning 'egenskap, tilstand')
1 suffiks brukt til å danne substantiv av adjektiv; i ord som ungdom, rikdom, kristendom og sykdom
1 suffiks brukt til å danne substantiv av adjektiv; i ord som ungdom, rikdom, kristendom og sykdom
2 suffiks brukt til å danne substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom
2 suffiks brukt til å danne substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom
1 suffiks brukt til å danne substantiv av adjektiv; i ord som ungdom, rikdom, kristendom og sykdom
1 suffiks brukt til å danne substantiv av adjektiv; i ord som ungdom, rikdom, kristendom og sykdom
2 suffiks brukt til å danne substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom
2 suffiks brukt til å danne substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom
I dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dom
(norrønt dómr, i betydning 4 med eldre betydning 'vesen, væremåte'; jamfør -dom)
1 endelig avgjørelse av en rettssak
anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
: anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
//
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
1 endelig avgjørelse av en rettssak
anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
: anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
//
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
2 kritisk bedømmelse, vurdering
felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
: felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
// med genitiv etter til:
// med genitiv etter til:
//
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
2 kritisk bedømmelse, vurdering
felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
: felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
// med genitiv etter til:
// med genitiv etter til:
//
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
4
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
4
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
1 endelig avgjørelse av en rettssak
anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
: anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
//
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
1 endelig avgjørelse av en rettssak
anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
: anke en domanke en dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / fengsles uten lov og domfengsles uten lov og dom / avsi, felle en domavsi, felle en dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// med genitiv etter til:
betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
: betinget dom se betingetbetinget dom se betinget / en hard, rettferdig, mild domen hard, rettferdig, mild dom
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
// i bibelspråk:
Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
: Guds dom, dommens dag se dommedagGuds dom, dommens dag se dommedag
//
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
2 kritisk bedømmelse, vurdering
felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
: felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
// med genitiv etter til:
// med genitiv etter til:
//
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
2 kritisk bedømmelse, vurdering
felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
: felle en dom over noe(n)felle en dom over noe(n) / være hard i sin domvære hard i sin dom
// med genitiv etter til:
// med genitiv etter til:
//
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
sette seg til doms over dømme, fordømme, kritisere dømme, fordømme, kritisere
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
4
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
4
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
i uttrykket i dyre dommer (kjøpe, betale) svært dyrt (kjøpe, betale) svært dyrt
II dom m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dom
(gjennom tysk, fransk, fra latin domus (Dei) '(Guds) hus') domkirke, katedral
NidarosdomenNidarosdomen
: NidarosdomenNidarosdomen
domkirke, katedral
NidarosdomenNidarosdomen
: NidarosdomenNidarosdomen
dom|bjelle m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dombjelle
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet dombjelle
(av adjektivet dum med betydning 'avdempet') rund, hul bjelle med kuler inni som brukes på hester rund, hul bjelle med kuler inni som brukes på hester
dom|felle verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet domfelle
(av I dom og III felle) avsi dom over; dømme skyldig; som substantiv i perfektum partisipp:
den domfelteden domfelte
: den domfelteden domfelte
avsi dom over; dømme skyldig; som substantiv i perfektum partisipp:
den domfelteden domfelte
: den domfelteden domfelte
dom|herre m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domherre
(av II dom) medlem i et domkapittel medlem i et domkapittel
dom|kapittel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet domkapittel
(av II dom) presteskap ved en katolsk domkirke presteskap ved en katolsk domkirke
dom|kirke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domkirke
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet domkirke
hovedkirke i et bispedømme hovedkirke i et bispedømme
dom|kor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet domkor
sangkor ved en domkirke sangkor ved en domkirke
domme|dag m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dommedag
(av I dom) dag da Gud skal dømme menneskene; i bibelspråk:verdens siste dag
holde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selvholde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selv / vente til dommedag vente i det uendeligevente til dommedag vente i det uendelige
: holde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selvholde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selv / vente til dommedag vente i det uendeligevente til dommedag vente i det uendelige
dag da Gud skal dømme menneskene; i bibelspråk:verdens siste dag
holde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selvholde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selv / vente til dommedag vente i det uendeligevente til dommedag vente i det uendelige
: holde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selvholde dommedag over seg selv (etter H. Ibsen) holde oppgjør med seg selv / vente til dommedag vente i det uendeligevente til dommedag vente i det uendelige
dom|organist m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domorganist
(av II dom) organist ved en domkirke; jamfør kantor organist ved en domkirke; jamfør kantor
dom|prost m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domprost
(av II dom)
1 sogneprest ved en domkirke
1 sogneprest ved en domkirke
2 forstander for et domkapittel
2 forstander for et domkapittel
1 sogneprest ved en domkirke
1 sogneprest ved en domkirke
2 forstander for et domkapittel
2 forstander for et domkapittel
doms|avgjørelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domsavgjørelse
(av I dom)
domsavgjørelsen ble underkjentdomsavgjørelsen ble underkjent
: domsavgjørelsen ble underkjentdomsavgjørelsen ble underkjent
domsavgjørelsen ble underkjentdomsavgjørelsen ble underkjent
: domsavgjørelsen ble underkjentdomsavgjørelsen ble underkjent
doms|avsigelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domsavsigelse
kunngjøring av en dom kunngjøring av en dom
doms|premiss m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domspremiss
, n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet domspremiss
særlig i flertall: grunner som retten bygger en dom på særlig i flertall: grunner som retten bygger en dom på
dom|stol m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domstol
rett (II,5); institusjon med dømmende makt
bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene / prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene
: bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene / prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene
rett (II,5); institusjon med dømmende makt
bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene / prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene
: bringe en sak for domstolenebringe en sak for domstolene / prøve en sak for domstoleneprøve en sak for domstolene
II dyr a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dyr
(norrønt dýrr)
1 kostbar
det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
: det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
1 kostbar
det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
: det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
2 som koster en mye (slit og lignende)
det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
: det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
//
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
2 som koster en mye (slit og lignende)
det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
: det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
//
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
3 kostelig; som det er knapt med
et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
: et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
3 kostelig; som det er knapt med
et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
: et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
4 hellig
Guds dyre navnGuds dyre navn
: Guds dyre navnGuds dyre navn
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
4 hellig
Guds dyre navnGuds dyre navn
: Guds dyre navnGuds dyre navn
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
1 kostbar
det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
: det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
1 kostbar
det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
: det blir for dyrtdet blir for dyrt / dyre lån lån med høye renterdyre lån lån med høye renter / dyr i driftdyr i drift / i dyre dommer se dom (I)i dyre dommer se dom (I) / ha dyre vanerha dyre vaner / det er dyrt å reisedet er dyrt å reise / verdens dyreste byverdens dyreste by / alt blir dyrerealt blir dyrere
2 som koster en mye (slit og lignende)
det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
: det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
//
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
2 som koster en mye (slit og lignende)
det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
: det ble en dyr lærepengedet ble en dyr lærepenge / en dyr fornøyelseen dyr fornøyelse
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
// som adverb:
betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
: betale dyrt for hovmodet sittbetale dyrt for hovmodet sitt / bøte dyrt for noebøte dyrt for noe
//
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
selge seg dyrt kjempe innbitt kjempe innbitt
3 kostelig; som det er knapt med
et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
: et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
3 kostelig; som det er knapt med
et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
: et dyrt klenodium, minneet dyrt klenodium, minne / nå er gode råd dyrenå er gode råd dyre / dyre dråperdyre dråper
4 hellig
Guds dyre navnGuds dyre navn
: Guds dyre navnGuds dyre navn
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
4 hellig
Guds dyre navnGuds dyre navn
: Guds dyre navnGuds dyre navn
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
// som adverb:
love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
: love dyrt og helliglove dyrt og hellig / sverge høyt og dyrtsverge høyt og dyrt
døds|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dødsdom
1 rettsdom som går ut på henretting; i overført betydning:
å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
: å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
1 rettsdom som går ut på henretting; i overført betydning:
å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
: å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
2 varsel eller visshet om at en snart skal dø
2 varsel eller visshet om at en snart skal dø
1 rettsdom som går ut på henretting; i overført betydning:
å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
: å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
1 rettsdom som går ut på henretting; i overført betydning:
å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
: å gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdomå gjøre det er å skrive under på sin egen dødsdom
2 varsel eller visshet om at en snart skal dø
2 varsel eller visshet om at en snart skal dø
dødsformodnings|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dødsformodningsdom
dom som erklærer en person for å være død når vedkommende har vært savnet i minst ti år dom som erklærer en person for å være død når vedkommende har vært savnet i minst ti år
-dømme n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet -dømme
(norrønt dǿmi) maktområde, embetsområde; i ord som bispedømme, herredømme, kongedømme og lagdømme; jamfør -dom maktområde, embetsområde; i ord som bispedømme, herredømme, kongedømme og lagdømme; jamfør -dom
dømme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet dømme
(norrønt dǿma; av I dom)
1 avsi dom, idømme
dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
: dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som adjektiv i presens partisipp:
// som adjektiv i presens partisipp:
//
den dømmende myndighet domstolene domstolene
den dømmende myndighet domstolene domstolene
1 avsi dom, idømme
dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
: dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som adjektiv i presens partisipp:
// som adjektiv i presens partisipp:
//
den dømmende myndighet domstolene domstolene
den dømmende myndighet domstolene domstolene
2 i idrett: vurdere (om reglene overholdes)
ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
: ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
2 i idrett: vurdere (om reglene overholdes)
ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
: ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
3 gjøre seg opp en mening om, vurdere, bedømme; sette seg til doms over, klandre
dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
: dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
3 gjøre seg opp en mening om, vurdere, bedømme; sette seg til doms over, klandre
dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
: dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
1 avsi dom, idømme
dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
: dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som adjektiv i presens partisipp:
// som adjektiv i presens partisipp:
//
den dømmende myndighet domstolene domstolene
den dømmende myndighet domstolene domstolene
1 avsi dom, idømme
dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
: dømme en til å betale saksomkostningenedømme en til å betale saksomkostningene / bli dømt skyldigbli dømt skyldig / dømme en til dødendømme en til døden / dømme noen til straff, fengseldømme noen til straff, fengsel
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som substantiv i perfektum partisipp:
den dømteden dømte
: den dømteden dømte
// som adjektiv i presens partisipp:
// som adjektiv i presens partisipp:
//
den dømmende myndighet domstolene domstolene
den dømmende myndighet domstolene domstolene
2 i idrett: vurdere (om reglene overholdes)
ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
: ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
2 i idrett: vurdere (om reglene overholdes)
ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
: ballen ble dømt uteballen ble dømt ute / dømme en kampdømme en kamp
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
// idømme
dømme frisparkdømme frispark
: dømme frisparkdømme frispark
3 gjøre seg opp en mening om, vurdere, bedømme; sette seg til doms over, klandre
dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
: dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
3 gjøre seg opp en mening om, vurdere, bedømme; sette seg til doms over, klandre
dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
: dømme nord og ned se nord (II,2)dømme nord og ned se nord (II,2) / dømme mildt, strengt, rettferdigdømme mildt, strengt, rettferdig / dømme andredømme andre
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
// om Gud:
være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
: være dømt til å mislykkes forutbestemtvære dømt til å mislykkes forutbestemt / etter alt å dømme er det umuligetter alt å dømme er det umulig / det får andre dømme omdet får andre dømme om / dømme ut fra seg selvdømme ut fra seg selv / dømme levende og dødedømme levende og døde
dømme in absentia avsi dom uten at vedkommende er til stede avsi dom uten at vedkommende er til stede
eksekvere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet eksekvere
(fra latin exsequi 'følge etter, fullføre')
1 iverksette, fullbyrde (dom, straff)
eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
: eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
1 iverksette, fullbyrde (dom, straff)
eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
: eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
2 gjøre eksekusjon (2) i (noe)
2 gjøre eksekusjon (2) i (noe)
1 iverksette, fullbyrde (dom, straff)
eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
: eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
1 iverksette, fullbyrde (dom, straff)
eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
: eksekvere straffen, dødsdommeneksekvere straffen, dødsdommen
2 gjøre eksekusjon (2) i (noe)
2 gjøre eksekusjon (2) i (noe)
etter|mæle n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet ettermæle
(av II mæle) dom av ettertiden
få et godt ettermælefå et godt ettermæle
: få et godt ettermælefå et godt ettermæle
dom av ettertiden
få et godt ettermælefå et godt ettermæle
: få et godt ettermælefå et godt ettermæle
III felle verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet felle
(norrønt fella)
1 få til å falle
felle trærfelle trær
: felle trærfelle trær
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
1 få til å falle
felle trærfelle trær
: felle trærfelle trær
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
2 styrte
fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
: fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
2 styrte
fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
: fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
3 la falle, miste
felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
: felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
3 la falle, miste
felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
: felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
4 avsi, kunngjøre
felle en domfelle en dom
: felle en domfelle en dom
4 avsi, kunngjøre
felle en domfelle en dom
: felle en domfelle en dom
5 minske ved å strikke to masker sammen til én
begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
: begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
//
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
5 minske ved å strikke to masker sammen til én
begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
: begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
//
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
6 tilpasse
felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
: felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
6 tilpasse
felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
: felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
7 skille (II,1)
oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
: oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
7 skille (II,1)
oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
: oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
1 få til å falle
felle trærfelle trær
: felle trærfelle trær
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
1 få til å falle
felle trærfelle trær
: felle trærfelle trær
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
// drepe
felle en elgfelle en elg
: felle en elgfelle en elg
2 styrte
fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
: fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
2 styrte
fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
: fingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot hamfingeravtrykkene felte ham var det avgjørende skyldbeviset mot ham / felle regjeringenfelle regjeringen
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
// i fotball:
bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
: bli felt i straffefeltetbli felt i straffefeltet
3 la falle, miste
felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
: felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
3 la falle, miste
felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
: felle tårer, tenner, løv, fjær, hårfelle tårer, tenner, løv, fjær, hår
4 avsi, kunngjøre
felle en domfelle en dom
: felle en domfelle en dom
4 avsi, kunngjøre
felle en domfelle en dom
: felle en domfelle en dom
5 minske ved å strikke to masker sammen til én
begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
: begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
//
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
5 minske ved å strikke to masker sammen til én
begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
: begynne å fellebegynne å felle / fell hver tiende maskefell hver tiende maske
//
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
felle av avslutte et strikkearbeid avslutte et strikkearbeid
6 tilpasse
felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
: felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
6 tilpasse
felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
: felle inn tre, stofffelle inn tre, stoff / felle sammen to trestykkerfelle sammen to trestykker
7 skille (II,1)
oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
: oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
7 skille (II,1)
oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
: oppløsningen i væsken ble felt utoppløsningen i væsken ble felt ut
for|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet fordom
(etter tysk Vorurteil) forhåndsmening, vanetro
befri seg fra fordommerbefri seg fra fordommer / være full av fordommervære full av fordommer / ha fordommer mot noe(n)ha fordommer mot noe(n)
: befri seg fra fordommerbefri seg fra fordommer / være full av fordommervære full av fordommer / ha fordommer mot noe(n)ha fordommer mot noe(n)
forhåndsmening, vanetro
befri seg fra fordommerbefri seg fra fordommer / være full av fordommervære full av fordommer / ha fordommer mot noe(n)ha fordommer mot noe(n)
: befri seg fra fordommerbefri seg fra fordommer / være full av fordommervære full av fordommer / ha fordommer mot noe(n)ha fordommer mot noe(n)
forhands|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet forhandsdom
; el forhånds|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet forhåndsdom
forhånds|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet forhåndsdom
; el forhands|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet forhandsdom
gudinne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gudinne
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gudinne
kvinnelig gud(dom)
fruktbarhetsgudinnefruktbarhetsgudinne
: fruktbarhetsgudinnefruktbarhetsgudinne
kvinnelig gud(dom)
fruktbarhetsgudinnefruktbarhetsgudinne
: fruktbarhetsgudinnefruktbarhetsgudinne
guds|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet gudsdom
(av I dom) om eldre forhold: metode til å bevise om en anklaget var skyldig eller uskyldig, for eksempel ved jernbyrd, der en så resultatet som et tegn fra Gud om eldre forhold: metode til å bevise om en anklaget var skyldig eller uskyldig, for eksempel ved jernbyrd, der en så resultatet som et tegn fra Gud
gå til doms (om sak i retten) dom skal avsies (om sak i retten) dom skal avsies
hen|rette v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet henrette
(etter tysk hinrichten) avlive (dødsdømt person)
opprørerne ble henrettet uten lov og domopprørerne ble henrettet uten lov og dom
: opprørerne ble henrettet uten lov og domopprørerne ble henrettet uten lov og dom
avlive (dødsdømt person)
opprørerne ble henrettet uten lov og domopprørerne ble henrettet uten lov og dom
: opprørerne ble henrettet uten lov og domopprørerne ble henrettet uten lov og dom
historie m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet historie
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet historie
(fra gresk egentlig 'undersøkelse, viten')
1 utviklingsgang
jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
: jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
1 utviklingsgang
jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
: jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
2 (vitenskapen om) menneskenes kulturutvikling eller en avgrenset del av den
dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
: dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
//
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden //
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden //
gå over i historien bli husket som bli husket som
gå over i historien bli husket som bli husket som
2 (vitenskapen om) menneskenes kulturutvikling eller en avgrenset del av den
dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
: dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
//
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden //
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden //
gå over i historien bli husket som bli husket som
gå over i historien bli husket som bli husket som
3 verk, (lære)bok i historie (2)
skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
: skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
3 verk, (lære)bok i historie (2)
skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
: skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
4 mindre fortelling, anekdote, skrøne
dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
: dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
4 mindre fortelling, anekdote, skrøne
dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
: dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
5 (pinlig, ubehagelig) hending, opplevelse, sak
magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
: magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
5 (pinlig, ubehagelig) hending, opplevelse, sak
magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
: magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
1 utviklingsgang
jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
: jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
1 utviklingsgang
jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
: jordens, menneskehetens historiejordens, menneskehetens historie
2 (vitenskapen om) menneskenes kulturutvikling eller en avgrenset del av den
dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
: dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
//
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden //
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden //
gå over i historien bli husket som bli husket som
gå over i historien bli husket som bli husket som
2 (vitenskapen om) menneskenes kulturutvikling eller en avgrenset del av den
dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
: dette er nå historie forbi, foreldet, gammeldagsdette er nå historie forbi, foreldet, gammeldags / historiens første kvinnelige presidenthistoriens første kvinnelige president / vi fikk høre hele hennes historie livsløpvi fikk høre hele hennes historie livsløp / bibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistoriebibelhistorie, litteraturhistorie, lokalhistorie, middelalderhistorie, rettshistorie, slektshistorie, språkhistorie, verdenshistorie / Bergen bys historieBergen bys historie / være godt inne i Norges eldste historievære godt inne i Norges eldste historie / landene i Midtøsten har en svært gammel historielandene i Midtøsten har en svært gammel historie
//
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden
skape, skrive historie utrette noe som vil huskes for ettertiden utrette noe som vil huskes for ettertiden //
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden //
gå over i historien bli husket som bli husket som
gå over i historien bli husket som bli husket som
3 verk, (lære)bok i historie (2)
skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
: skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
3 verk, (lære)bok i historie (2)
skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
: skrive Norges historie fra 1814 til 1905skrive Norges historie fra 1814 til 1905
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
// skolefag, studium med historie (2) som emne
ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
: ta hovedfagseksamen i historieta hovedfagseksamen i historie / studere historiestudere historie / ha tre timer historie i ukaha tre timer historie i uka
4 mindre fortelling, anekdote, skrøne
dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
: dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
4 mindre fortelling, anekdote, skrøne
dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
: dikte opp en fæl historiedikte opp en fæl historie / grove, morsomme historiergrove, morsomme historier / fortelle historierfortelle historier
5 (pinlig, ubehagelig) hending, opplevelse, sak
magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
: magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
5 (pinlig, ubehagelig) hending, opplevelse, sak
magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
: magehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertetmagehistorie, hjertehistorie en eller annen sykdom i magen, hjertet / han har visst vært innblandet i en del småkriminelle historierhan har visst vært innblandet i en del småkriminelle historier / en nydelig historieen nydelig historie / det ble en dyr historiedet ble en dyr historie
in absentia adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet in absentia
(latin 'i fravær')
dømme in absentia avsi dom uten at vedkommende er til stede avsi dom uten at vedkommende er til stede
dømme in absentia avsi dom uten at vedkommende er til stede avsi dom uten at vedkommende er til stede
dømme in absentia avsi dom uten at vedkommende er til stede avsi dom uten at vedkommende er til stede
dømme in absentia avsi dom uten at vedkommende er til stede avsi dom uten at vedkommende er til stede
kapittel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet kapittel
(norrønt kapituli, kapitulum, fra latin av caput 'hode')
1 del, avsnitt (i bok og lignende)
lese første kapittellese første kapittel
: lese første kapittellese første kapittel
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
1 del, avsnitt (i bok og lignende)
lese første kapittellese første kapittel
: lese første kapittellese første kapittel
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
2 forsamling av munker eller prester i et kloster eller en kirke; styre for en kirkelig orden
domkapitteldomkapittel
: domkapitteldomkapittel
2 forsamling av munker eller prester i et kloster eller en kirke; styre for en kirkelig orden
domkapitteldomkapittel
: domkapitteldomkapittel
1 del, avsnitt (i bok og lignende)
lese første kapittellese første kapittel
: lese første kapittellese første kapittel
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
1 del, avsnitt (i bok og lignende)
lese første kapittellese første kapittel
: lese første kapittellese første kapittel
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// i overført betydning:
regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
: regne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er sluttregne noe som et avsluttet kapittel regne at noe er slutt
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
// sak, spørsmål
være et kapittel for segvære et kapittel for seg
: være et kapittel for segvære et kapittel for seg
2 forsamling av munker eller prester i et kloster eller en kirke; styre for en kirkelig orden
domkapitteldomkapittel
: domkapitteldomkapittel
2 forsamling av munker eller prester i et kloster eller en kirke; styre for en kirkelig orden
domkapitteldomkapittel
: domkapitteldomkapittel
kjennelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjennelse
rettslig beslutning som ikke er dom
fengslingskjennelsefengslingskjennelse / dommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkesdommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkes
: fengslingskjennelsefengslingskjennelse / dommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkesdommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkes
rettslig beslutning som ikke er dom
fengslingskjennelsefengslingskjennelse / dommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkesdommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkes
: fengslingskjennelsefengslingskjennelse / dommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkesdommeren avsa kjennelse om at dørene skulle lukkes
knuse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet knuse
(jamfør norrønt knosa 'slå, klemme, knuse')
1 slå, klemme, male i stykker
knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
: knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
1 slå, klemme, male i stykker
knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
: knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
2 slå ned, ødelegge (fullstendig)
være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
: være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
2 slå ned, ødelegge (fullstendig)
være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
: være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
3 som adjektiv og adverb, brukt forsterkende:
være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
: være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
3 som adjektiv og adverb, brukt forsterkende:
være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
: være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
1 slå, klemme, male i stykker
knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
: knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
1 slå, klemme, male i stykker
knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
: knuse stein til singelknuse stein til singel / knuse et glassknuse et glass
2 slå ned, ødelegge (fullstendig)
være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
: være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
2 slå ned, ødelegge (fullstendig)
være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
: være knust av sorgvære knust av sorg / knuse et opprør, en motstanderknuse et opprør, en motstander
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
// som adjektiv i presens partisipp:
et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
: et knusende nederlaget knusende nederlag / en knusende kritikk, domen knusende kritikk, dom
3 som adjektiv og adverb, brukt forsterkende:
være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
: være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
3 som adjektiv og adverb, brukt forsterkende:
være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
: være en knusende likegyldigvære en knusende likegyldig / ta noe med knusende rota noe med knusende ro
kontradiktorisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet kontradiktorisk
1 motsigende, som utelukker hverandre
kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
: kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
1 motsigende, som utelukker hverandre
kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
: kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
2 jur. som lar begge parter bli hørt før dom
det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
: det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
2 jur. som lar begge parter bli hørt før dom
det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
: det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
1 motsigende, som utelukker hverandre
kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
: kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
1 motsigende, som utelukker hverandre
kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
: kontradiktoriske motsetningerkontradiktoriske motsetninger
2 jur. som lar begge parter bli hørt før dom
det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
: det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
2 jur. som lar begge parter bli hørt før dom
det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
: det kontradiktoriske prinsippdet kontradiktoriske prinsipp
logisk dom setning som fastslår forholdet mellom to begreper setning som fastslår forholdet mellom to begreper
I lov m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lov
(dansk, norrønt lǫg, flertall av lag, egentlig 'det som er lagt'; jamfør lag-)
1 rettsregel som er vedtatt av myndighetene i samsvar med grunnlov og sedvanerett; rettsreglene som gjelder i et land
lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
: lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
; i ord som arbeidsmiljølov, skattelov, straffelov
1 rettsregel som er vedtatt av myndighetene i samsvar med grunnlov og sedvanerett; rettsreglene som gjelder i et land
lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
: lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
; i ord som arbeidsmiljølov, skattelov, straffelov
2 i bibelspråk: (samling av) påbud fra Gud til menneskene
lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
: lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
2 i bibelspråk: (samling av) påbud fra Gud til menneskene
lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
: lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
3 vedtekt(er) for et lag eller en organisasjon
foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
: foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
3 vedtekt(er) for et lag eller en organisasjon
foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
: foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
4 setning eller formel som uttrykker et forhold som på visse vilkår er konstant
naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
: naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
4 setning eller formel som uttrykker et forhold som på visse vilkår er konstant
naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
: naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
5 norm, konvensjon
morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
: morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
5 norm, konvensjon
morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
: morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
6 som adjektiv i uttrykket
det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
: det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
6 som adjektiv i uttrykket
det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
: det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
1 rettsregel som er vedtatt av myndighetene i samsvar med grunnlov og sedvanerett; rettsreglene som gjelder i et land
lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
: lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
; i ord som arbeidsmiljølov, skattelov, straffelov
1 rettsregel som er vedtatt av myndighetene i samsvar med grunnlov og sedvanerett; rettsreglene som gjelder i et land
lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
: lov og ordenlov og orden / lov og rettlov og rett / alle er like for lovenalle er like for loven / etter norsk lovetter norsk lov / sitte fengslet uten lov og dom uten rettergangsitte fengslet uten lov og dom uten rettergang / heling er forbudt ved lov, etter lovenheling er forbudt ved lov, etter loven / i lovs formi lovs form / bryte, holde lovenbryte, holde loven / vedta en lovvedta en lov
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
// personifisert:
ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
: ha vært i konflikt med lovenha vært i konflikt med loven / lovens lange armlovens lange arm
; i ord som arbeidsmiljølov, skattelov, straffelov
2 i bibelspråk: (samling av) påbud fra Gud til menneskene
lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
: lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
2 i bibelspråk: (samling av) påbud fra Gud til menneskene
lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
: lov og evangeliumlov og evangelium / loven og profeteneloven og profetene / MoselovenMoseloven
3 vedtekt(er) for et lag eller en organisasjon
foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
: foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
3 vedtekt(er) for et lag eller en organisasjon
foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
: foreningens loverforeningens lover / speiderlovenspeiderloven
4 setning eller formel som uttrykker et forhold som på visse vilkår er konstant
naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
: naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
4 setning eller formel som uttrykker et forhold som på visse vilkår er konstant
naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
: naturlov, tyngdelovnaturlov, tyngdelov / Verners lovVerners lov / Parkinsons lovParkinsons lov / psykologiske, økonomiske loverpsykologiske, økonomiske lover
5 norm, konvensjon
morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
: morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
5 norm, konvensjon
morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
: morallovmorallov / det er en uskreven lovdet er en uskreven lov
6 som adjektiv i uttrykket
det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
: det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
6 som adjektiv i uttrykket
det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
: det er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillattdet er (ikke) lov (ikke) lovlig, (ikke) tillatt
lynsje v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lynsje
(engelsk lynch, kanskje etter Charles Lynch, 1736–1796, eller William Lynch, 1742–1820, begge fra Virginia i USA) straffe, drepe uten lov og dom
fra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USAfra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USA
: fra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USAfra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USA
straffe, drepe uten lov og dom
fra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USAfra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USA
: fra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USAfra 1882 til 1950 ble det lynsjet 4729 personer i USA
manisk-depressiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet manisk-depressiv
om sinnssyk(dom): som veksler mellom mani (1) og depresjon om sinnssyk(dom): som veksler mellom mani (1) og depresjon
mild a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet mild
(norrønt mildr)
1 blid, godlynt, vennlig
være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
: være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
1 blid, godlynt, vennlig
være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
: være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
2 skånsom, overbærende, ikke streng
en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
: en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
2 skånsom, overbærende, ikke streng
en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
: en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
3 dus (II); svak, veik; som ikke er skarp eller sterk
et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
: et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
3 dus (II); svak, veik; som ikke er skarp eller sterk
et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
: et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
4 om vær, klima: som ikke er kaldt, men heller ikke særlig varmt
det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
: det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
4 om vær, klima: som ikke er kaldt, men heller ikke særlig varmt
det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
: det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
5 nå sjelden: gavmild, raus (II), rundhåndet; jamfør lattermild
milde gaver,milde gaver,
: milde gaver,milde gaver,
5 nå sjelden: gavmild, raus (II), rundhåndet; jamfør lattermild
milde gaver,milde gaver,
: milde gaver,milde gaver,
1 blid, godlynt, vennlig
være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
: være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
1 blid, godlynt, vennlig
være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
: være mild i blikket, stemmenvære mild i blikket, stemmen
2 skånsom, overbærende, ikke streng
en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
: en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
2 skånsom, overbærende, ikke streng
en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
: en mild dom, kritikken mild dom, kritikk
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
// i utrop (egentlig til guder):
du milde moses, måne!du milde moses, måne!
: du milde moses, måne!du milde moses, måne!
3 dus (II); svak, veik; som ikke er skarp eller sterk
et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
: et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
3 dus (II); svak, veik; som ikke er skarp eller sterk
et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
: et mildt lyset mildt lys / du ser mildt sagt trett utdu ser mildt sagt trett ut / 'påståelig' er et mildt uttrykk'påståelig' er et mildt uttrykk / mild ost, tobakkmild ost, tobakk
4 om vær, klima: som ikke er kaldt, men heller ikke særlig varmt
det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
: det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
4 om vær, klima: som ikke er kaldt, men heller ikke særlig varmt
det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
: det er mildt i dagdet er mildt i dag / en mild vinteren mild vinter / mildt værmildt vær
5 nå sjelden: gavmild, raus (II), rundhåndet; jamfør lattermild
milde gaver,milde gaver,
: milde gaver,milde gaver,
5 nå sjelden: gavmild, raus (II), rundhåndet; jamfør lattermild
milde gaver,milde gaver,
: milde gaver,milde gaver,
minnelighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet minnelighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet minnelighet
saken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighetsaken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighet
: saken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighetsaken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighet
saken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighetsaken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighet
: saken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighetsaken må avgjøres ved dom ettersom den ikke kan løses i minnelighet
modalitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet modalitet
(gjennom fransk, fra middelalderlatin)
1 grad av visshet ved en logisk dom
1 grad av visshet ved en logisk dom
2 i språkvitenskap: det som gjelder modus (1) og modale forhold
2 i språkvitenskap: det som gjelder modus (1) og modale forhold
1 grad av visshet ved en logisk dom
1 grad av visshet ved en logisk dom
2 i språkvitenskap: det som gjelder modus (1) og modale forhold
2 i språkvitenskap: det som gjelder modus (1) og modale forhold
mortifikasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mortifikasjon
(fra latin; se mortifisere) erklæring ved dom om at et dokument eller en påstand er ugyldig erklæring ved dom om at et dokument eller en påstand er ugyldig
mortifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet mortifisere
(fra latin av mors 'død' og facere 'gjøre') erklære et dokument for ugyldig ved dom, sette ut av kraft (ved dom)
mortifisere ærekrenkende beskyldningermortifisere ærekrenkende beskyldninger / mortifisere et gjeldsbrev som har kommet bortmortifisere et gjeldsbrev som har kommet bort
: mortifisere ærekrenkende beskyldningermortifisere ærekrenkende beskyldninger / mortifisere et gjeldsbrev som har kommet bortmortifisere et gjeldsbrev som har kommet bort
erklære et dokument for ugyldig ved dom, sette ut av kraft (ved dom)
mortifisere ærekrenkende beskyldningermortifisere ærekrenkende beskyldninger / mortifisere et gjeldsbrev som har kommet bortmortifisere et gjeldsbrev som har kommet bort
: mortifisere ærekrenkende beskyldningermortifisere ærekrenkende beskyldninger / mortifisere et gjeldsbrev som har kommet bortmortifisere et gjeldsbrev som har kommet bort
om|dømme n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet omdømme
(norrønt umdǿmi)
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
1 dom (I,2), vurdering
stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
: stå høyt i folks omdømmestå høyt i folks omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
2 evne til å dømme, dømmekraft
ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
: ha et sunt omdømmeha et sunt omdømme
over|hørig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet overhørig
(fra lavtysk)
i uttrykket sitte noe overhørig ikke rette seg etter (en dom eller lignende) ikke rette seg etter (en dom eller lignende)
i uttrykket sitte noe overhørig ikke rette seg etter (en dom eller lignende) ikke rette seg etter (en dom eller lignende)
i uttrykket sitte noe overhørig ikke rette seg etter (en dom eller lignende) ikke rette seg etter (en dom eller lignende)
i uttrykket sitte noe overhørig ikke rette seg etter (en dom eller lignende) ikke rette seg etter (en dom eller lignende)
over|prøve v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet overprøve
gjennomgå og kontrollere (en dom eller lignende)
en klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelseen klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelse
: en klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelseen klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelse
gjennomgå og kontrollere (en dom eller lignende)
en klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelseen klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelse
: en klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelseen klagenemnd skal overprøve sensorenes avgjørelse
over|sitte verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet oversitte
unnlate å rette seg etter (en dom); ikke overholde frist eller lignende unnlate å rette seg etter (en dom); ikke overholde frist eller lignende
partisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet partisk
(av parti) som tar parti for eller holder med en av partene, urettferdig, subjektiv
en partisk domen partisk dom / dommeren var partiskdommeren var partisk
: en partisk domen partisk dom / dommeren var partiskdommeren var partisk
som tar parti for eller holder med en av partene, urettferdig, subjektiv
en partisk domen partisk dom / dommeren var partiskdommeren var partisk
: en partisk domen partisk dom / dommeren var partiskdommeren var partisk
promille|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet promilledom
dom for promillekjøring dom for promillekjøring
|dømme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet pådømme
avsi dom
pådømme en sakpådømme en sak
: pådømme en sakpådømme en sak
avsi dom
pådømme en sakpådømme en sak
: pådømme en sakpådømme en sak
retts|kraftig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet rettskraftig
rettskraftig dom dom som er endelig, bindende dom som er endelig, bindende
rettskraftig dom dom som er endelig, bindende dom som er endelig, bindende
rettskraftig dom dom som er endelig, bindende dom som er endelig, bindende
rettskraftig dom dom som er endelig, bindende dom som er endelig, bindende
rettskraftig dom dom som er endelig, bindende dom som er endelig, bindende
salomonisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet salomonisk
(etter Salomo)
i uttrykket salomonisk dom klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre) klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre)
i uttrykket salomonisk dom klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre) klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre)
i uttrykket salomonisk dom klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre) klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre)
i uttrykket salomonisk dom klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre) klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre)
salomonisk dom klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre) klok, rettferdig dom (etter den dommen kong Salomo ifølge 1. Kong 3,16–28 avsa mellom to mødre)
sitte noe overhørig ikke rette seg etter (en dom eller lignende) ikke rette seg etter (en dom eller lignende)
sjibbolett n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet sjibbolett
(hebraisk; et ord som Jefta og hans folk kunne kjenne de flyktende efraimittene på fordi de ikke kunne uttale sj, Dom 12,6) kjennetegn, løsen; prøvestein kjennetegn, løsen; prøvestein
skilsmisse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skilsmisse
(fra dansk sisteleddet, beslektet med norrønt missa femininum 'tap, savn')
1 oppløsning av ekteskap (ved bevilling eller dom)
forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
: forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
1 oppløsning av ekteskap (ved bevilling eller dom)
forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
: forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
2 atskillelse
en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
: en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
2 atskillelse
en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
: en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
1 oppløsning av ekteskap (ved bevilling eller dom)
forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
: forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
1 oppløsning av ekteskap (ved bevilling eller dom)
forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
: forlange, oppnå skilsmisseforlange, oppnå skilsmisse
2 atskillelse
en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
: en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
2 atskillelse
en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
: en skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg framen skilsmisse mellom kirke og stat vil tvinge seg fram
skilsmisse|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet skilsmissedom
dom som oppløser et ekteskap dom som oppløser et ekteskap
slakt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet slakt
(fra lavtysk; se slakte)
1 det å slakte, slakting
selge dyr til slaktselge dyr til slakt
: selge dyr til slaktselge dyr til slakt
1 det å slakte, slakting
selge dyr til slaktselge dyr til slakt
: selge dyr til slaktselge dyr til slakt
2 slaktet dyr, slaktekjøtt
kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
: kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
2 slaktet dyr, slaktekjøtt
kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
: kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
3 knusende dom
filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
: filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
3 knusende dom
filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
: filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
1 det å slakte, slakting
selge dyr til slaktselge dyr til slakt
: selge dyr til slaktselge dyr til slakt
1 det å slakte, slakting
selge dyr til slaktselge dyr til slakt
: selge dyr til slaktselge dyr til slakt
2 slaktet dyr, slaktekjøtt
kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
: kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
2 slaktet dyr, slaktekjøtt
kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
: kjøpe (et) slaktkjøpe (et) slakt
3 knusende dom
filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
: filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
3 knusende dom
filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
: filmen ble utsatt for regelrett slakt i pressenfilmen ble utsatt for regelrett slakt i pressen
II sone v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sone
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet sone
(fra lavtysk av sone 'erstatning')
1 gjøre bot for
sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
: sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
1 gjøre bot for
sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
: sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
2 unngjelde, lide
sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
: sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
2 unngjelde, lide
sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
: sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
1 gjøre bot for
sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
: sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
1 gjøre bot for
sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
: sone sin synd, brødesone sin synd, brøde
2 unngjelde, lide
sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
: sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
2 unngjelde, lide
sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
: sone en dom på fem årsone en dom på fem år / sone det andre har forbruttsone det andre har forbrutt
stol m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stol
(norrønt stóll, egentlig 'noe faststående')
1 møbel til å sitte på
sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
: sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
//
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
1 møbel til å sitte på
sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
: sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
//
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
2 mest i sammensetninger: opphøyd plattform til å tale fra
prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
: prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
2 mest i sammensetninger: opphøyd plattform til å tale fra
prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
: prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
3 bærende ramme, stativ til noe
vevstol, takstolvevstol, takstol
: vevstol, takstolvevstol, takstol
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
3 bærende ramme, stativ til noe
vevstol, takstolvevstol, takstol
: vevstol, takstolvevstol, takstol
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
1 møbel til å sitte på
sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
: sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
//
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
1 møbel til å sitte på
sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
: sette en stolen for døren tvinge en til et valgsette en stolen for døren tvinge en til et valg / falle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formålfalle mellom to stoler passe verken til det ene eller det andre formål / pinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestolpinnestol, kurvstol, lenestol, liggestol, kubbestol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
// i sammensetninger: symbol på embete, verdighet, makt
kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
: kongestol, bispestol, domstolkongestol, bispestol, domstol
//
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
stikke noe under stol skjule, fortie noe skjule, fortie noe
2 mest i sammensetninger: opphøyd plattform til å tale fra
prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
: prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
2 mest i sammensetninger: opphøyd plattform til å tale fra
prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
: prekestol, talerstol, lærestolprekestol, talerstol, lærestol / presten stod alt på stolenpresten stod alt på stolen
3 bærende ramme, stativ til noe
vevstol, takstolvevstol, takstol
: vevstol, takstolvevstol, takstol
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
3 bærende ramme, stativ til noe
vevstol, takstolvevstol, takstol
: vevstol, takstolvevstol, takstol
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
// brett på strykeinstrument til å spenne strengene over
straffedom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet straffedom
1 dom som fører til straff
1 dom som fører til straff
2 tuktelse, straff for synd, misgjerning
en Herrens straffedomen Herrens straffedom
: en Herrens straffedomen Herrens straffedom
2 tuktelse, straff for synd, misgjerning
en Herrens straffedomen Herrens straffedom
: en Herrens straffedomen Herrens straffedom
1 dom som fører til straff
1 dom som fører til straff
2 tuktelse, straff for synd, misgjerning
en Herrens straffedomen Herrens straffedom
: en Herrens straffedomen Herrens straffedom
2 tuktelse, straff for synd, misgjerning
en Herrens straffedomen Herrens straffedom
: en Herrens straffedomen Herrens straffedom
stå for historiens dom bli anerkjent også i ettertiden bli anerkjent også i ettertiden
subjektiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet subjektiv
1 i filosofi: som er avhengig av subjektet
//
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
1 i filosofi: som er avhengig av subjektet
//
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
2 (sterkt) personlig, partisk
en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
: en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
2 (sterkt) personlig, partisk
en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
: en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
1 i filosofi: som er avhengig av subjektet
//
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
1 i filosofi: som er avhengig av subjektet
//
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
subjektiv erkjennelse erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget erkjennelse av at omverdenen eksisterer bare i forhold til jeget
2 (sterkt) personlig, partisk
en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
: en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
2 (sterkt) personlig, partisk
en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
: en subjektiv oppfatning, domen subjektiv oppfatning, dom
suffiks n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet suffiks
(fra latin av suffigere 'feste noe nedenfor eller bak') ledd, språkelement som henges etter en ordstamme, særlig om avledningsendelse
'-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk'-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk
: '-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk'-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk
ledd, språkelement som henges etter en ordstamme, særlig om avledningsendelse
'-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk'-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk
: '-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk'-dom', '-else', '-het', '-lig' er vanlige suffikser i norsk
til|dømme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tildømme
jur. la tilfalle ved dom
huset ble tildømt saksøkerenhuset ble tildømt saksøkeren
: huset ble tildømt saksøkerenhuset ble tildømt saksøkeren
jur. la tilfalle ved dom
huset ble tildømt saksøkerenhuset ble tildømt saksøkeren
: huset ble tildømt saksøkerenhuset ble tildømt saksøkeren
til|kjenne verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tilkjenne
oftest: tildele ved dom
NN tilkjennes foreldreretten, saksomkostningerNN tilkjennes foreldreretten, saksomkostninger
: NN tilkjennes foreldreretten, saksomkostningerNN tilkjennes foreldreretten, saksomkostninger
oftest: tildele ved dom
NN tilkjennes foreldreretten, saksomkostningerNN tilkjennes foreldreretten, saksomkostninger
: NN tilkjennes foreldreretten, saksomkostningerNN tilkjennes foreldreretten, saksomkostninger
II tykke n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet tykke
(norrønt þykki i sammensetning, jamfør þykkja femininum 'mening, dom'; av III tykke) oppfatning, skjønn (I,1), forgodtbefinnende; jamfør samtykke (I)
etter eget tykkeetter eget tykke
: etter eget tykkeetter eget tykke
oppfatning, skjønn (I,1), forgodtbefinnende; jamfør samtykke (I)
etter eget tykkeetter eget tykke
: etter eget tykkeetter eget tykke
u|betinget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet ubetinget
; el u|betinga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet ubetinga
uten forbehold, absolutt
svare et ubetinget jasvare et ubetinget ja
: svare et ubetinget jasvare et ubetinget ja
//
ubetinget dom, fengsel dom, fengselsstraff som må sones dom, fengselsstraff som må sones
ubetinget dom, fengsel dom, fengselsstraff som må sones dom, fengselsstraff som må sones
uten forbehold, absolutt
svare et ubetinget jasvare et ubetinget ja
: svare et ubetinget jasvare et ubetinget ja
//
ubetinget dom, fengsel dom, fengselsstraff som må sones dom, fengselsstraff som må sones
ubetinget dom, fengsel dom, fengselsstraff som må sones dom, fengselsstraff som må sones
ubetinget dom, fengsel dom, fengselsstraff som må sones dom, fengselsstraff som må sones
u|partisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet upartisk
rettferdig, fordomsfri, objektiv (II)
en upartisk domen upartisk dom
: en upartisk domen upartisk dom
rettferdig, fordomsfri, objektiv (II)
en upartisk domen upartisk dom
: en upartisk domen upartisk dom
u|rettferdig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet urettferdig
1 ikke i samsvar med rimelig dom, fordeling eller lignende, ikke rett og rimelig
en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
: en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
1 ikke i samsvar med rimelig dom, fordeling eller lignende, ikke rett og rimelig
en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
: en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
2 usann
en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
: en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
2 usann
en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
: en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
3 i religiøst språk: syndig
(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
: (Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
3 i religiøst språk: syndig
(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
: (Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
1 ikke i samsvar med rimelig dom, fordeling eller lignende, ikke rett og rimelig
en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
: en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
1 ikke i samsvar med rimelig dom, fordeling eller lignende, ikke rett og rimelig
en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
: en urettferdig fordeling av samfunnsgodeneen urettferdig fordeling av samfunnsgodene / en urettferdig dommeren urettferdig dommer
2 usann
en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
: en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
2 usann
en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
: en urettferdig beskyldningen urettferdig beskyldning
3 i religiøst språk: syndig
(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
: (Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
3 i religiøst språk: syndig
(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
: (Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45(Gud) lar det regne over rettferdige og urettferdige Matt 5,45
uteblivelses|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet uteblivelsesdom
dom som felles i tilfeller da saksøker eller saksøkte ikke møter i retten dom som felles i tilfeller da saksøker eller saksøkte ikke møter i retten
ved|ta verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedta
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
: vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
: vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
: vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
: vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta en lovendringvedta en lovendring / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta budsjettetvedta budsjettet / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta en dom, botvedta en dom, bot
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
verdi|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet verdidom
(av I dom) særlig i filosofi: vurdering av den moralske, etiske eller estetiske verdien noe har særlig i filosofi: vurdering av den moralske, etiske eller estetiske verdien noe har
vilkårs|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet vilkårsdom
betinget dom; se betinge betinget dom; se betinge

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
alderdom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet alderdom
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alderdom
(frå lågtysk; av alder og -dom) tid da ein er gammal; høg alder
det som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjærtdet som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjært
: det som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjærtdet som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjært; òg i sms som alderdoms-sjukdom, -slø, -veik, -veiking, -veikskap
tid da ein er gammal; høg alder
det som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjærtdet som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjært
: det som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjærtdet som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjært; òg i sms som alderdoms-sjukdom, -slø, -veik, -veiking, -veikskap
all|fader m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet allfader
; el all|far m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet allfar
(norrønt allfaðir, -fǫðr)
1 i norrønt mytologi: guden Odin
1 i norrønt mytologi: guden Odin
2 gud(dom); Gud
2 gud(dom); Gud
1 i norrønt mytologi: guden Odin
1 i norrønt mytologi: guden Odin
2 gud(dom); Gud
2 gud(dom); Gud
II anke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet anke
(truleg samangliding av lågtysk anken og norrønt aumka; samanheng med ynke)
1 klage, jamre seg
1 klage, jamre seg
2 vere uroleg, ottefull (for); ottast
2 vere uroleg, ottefull (for); ottast
3 angre, trege (på noko)
3 angre, trege (på noko)
4 klage (over, på)
4 klage (over, på)
5 i jus: krevje (ein dom, ei avgjerd o.l.) inn for høgare rettsinstans til overprøving; appellere
anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
: anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
5 i jus: krevje (ein dom, ei avgjerd o.l.) inn for høgare rettsinstans til overprøving; appellere
anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
: anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
1 klage, jamre seg
1 klage, jamre seg
2 vere uroleg, ottefull (for); ottast
2 vere uroleg, ottefull (for); ottast
3 angre, trege (på noko)
3 angre, trege (på noko)
4 klage (over, på)
4 klage (over, på)
5 i jus: krevje (ein dom, ei avgjerd o.l.) inn for høgare rettsinstans til overprøving; appellere
anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
: anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
5 i jus: krevje (ein dom, ei avgjerd o.l.) inn for høgare rettsinstans til overprøving; appellere
anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
: anke dommen i heradsretten til lagmannsrettenanke dommen i heradsretten til lagmannsretten / anke over straffeutmålingaanke over straffeutmålinga
I anke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anke
1 klage(mål), motlegg
ein anke mot nokonein anke mot nokon
: ein anke mot nokonein anke mot nokon
1 klage(mål), motlegg
ein anke mot nokonein anke mot nokon
: ein anke mot nokonein anke mot nokon
2 i jus: krav om at dom eller avgjerd skal inn for ein høgare instans; appell
retten godtok ankenretten godtok anken
: retten godtok ankenretten godtok anken
2 i jus: krav om at dom eller avgjerd skal inn for ein høgare instans; appell
retten godtok ankenretten godtok anken
: retten godtok ankenretten godtok anken
1 klage(mål), motlegg
ein anke mot nokonein anke mot nokon
: ein anke mot nokonein anke mot nokon
1 klage(mål), motlegg
ein anke mot nokonein anke mot nokon
: ein anke mot nokonein anke mot nokon
2 i jus: krav om at dom eller avgjerd skal inn for ein høgare instans; appell
retten godtok ankenretten godtok anken
: retten godtok ankenretten godtok anken
2 i jus: krav om at dom eller avgjerd skal inn for ein høgare instans; appell
retten godtok ankenretten godtok anken
: retten godtok ankenretten godtok anken
auksjons|grunnlag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet auksjonsgrunnlag
dom, pantebrev o.l. som gjev heimel for ein tvangsauksjon dom, pantebrev o.l. som gjev heimel for ein tvangsauksjon
av|seie verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet avseie
(norrønt afsegja)
1 gje avkall på; seie frå seg
1 gje avkall på; seie frå seg
2 særleg i perfektum partisipp: dømme, seie fram (ein dom)
avseie ein domavseie ein dom
: avseie ein domavseie ein dom
2 særleg i perfektum partisipp: dømme, seie fram (ein dom)
avseie ein domavseie ein dom
: avseie ein domavseie ein dom
1 gje avkall på; seie frå seg
1 gje avkall på; seie frå seg
2 særleg i perfektum partisipp: dømme, seie fram (ein dom)
avseie ein domavseie ein dom
: avseie ein domavseie ein dom
2 særleg i perfektum partisipp: dømme, seie fram (ein dom)
avseie ein domavseie ein dom
: avseie ein domavseie ein dom
av|setning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet avsetning
1 avsetjing (2)
1 avsetjing (2)
2 i jus: utlegg (pant) som etter dom om utbetaling blir teke i eiga til den dømde til trygd i tida før dommen blir rettsgyldig
2 i jus: utlegg (pant) som etter dom om utbetaling blir teke i eiga til den dømde til trygd i tida før dommen blir rettsgyldig
3 avsetnad
3 avsetnad
4 avsetjing (4)
4 avsetjing (4)
1 avsetjing (2)
1 avsetjing (2)
2 i jus: utlegg (pant) som etter dom om utbetaling blir teke i eiga til den dømde til trygd i tida før dommen blir rettsgyldig
2 i jus: utlegg (pant) som etter dom om utbetaling blir teke i eiga til den dømde til trygd i tida før dommen blir rettsgyldig
3 avsetnad
3 avsetnad
4 avsetjing (4)
4 avsetjing (4)
byretts|dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet byrettsdom
dom i ein byrett (1) dom i ein byrett (1)
-dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet -dom
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet -dom
(norrønt -dómr; same opphav som I dom, i eldre tyding 'eigenskap, tilstand') nytta til å lage nemningar for
1 ting, person(ar), mengd; til dømes eigedom, rikdom og ungdom
1 ting, person(ar), mengd; til dømes eigedom, rikdom og ungdom
2 eigenskap, tilstand; til dømes barndom, fridom, rikdom og sjukdom
2 eigenskap, tilstand; til dømes barndom, fridom, rikdom og sjukdom
3 religion, lære; til dømes kristendom
3 religion, lære; til dømes kristendom
4 evne, verksemd; til dømes spådom
4 evne, verksemd; til dømes spådom
nytta til å lage nemningar for
1 ting, person(ar), mengd; til dømes eigedom, rikdom og ungdom
1 ting, person(ar), mengd; til dømes eigedom, rikdom og ungdom
2 eigenskap, tilstand; til dømes barndom, fridom, rikdom og sjukdom
2 eigenskap, tilstand; til dømes barndom, fridom, rikdom og sjukdom
3 religion, lære; til dømes kristendom
3 religion, lære; til dømes kristendom
4 evne, verksemd; til dømes spådom
4 evne, verksemd; til dømes spådom
I dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dom
(norrønt dómr, jamfør tysk tun, engelsk do 'gjere')
1 sluttavgjerd i ei rettssak
felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
: felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
//
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom //
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling //
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
1 sluttavgjerd i ei rettssak
felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
: felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
//
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom //
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling //
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
2 omdøming, vurdering, meining
min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
: min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
2 omdøming, vurdering, meining
min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
: min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
4 vesen, måte, i uttrykk
//
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
4 vesen, måte, i uttrykk
//
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
1 sluttavgjerd i ei rettssak
felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
: felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
//
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom //
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling //
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
1 sluttavgjerd i ei rettssak
felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
: felle, få, gje, seie (ein) domfelle, få, gje, seie (ein) dom / dommen lyder på to års fengseldommen lyder på to års fengsel / dom utan vilkårdom utan vilkår / ein mild domein mild dom / anke ein domanke ein dom / utan lov og domutan lov og dom
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
// i bibelmål: (avgjerd om) straff
Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
: Guds dom; sjå dommedagGuds dom; sjå dommedag
//
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom //
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling
gå til doms (om sak for retten) vere klar til domfelling (om sak for retten) vere klar til domfelling //
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
setje seg til doms over (for)dømme, kritisere (for)dømme, kritisere
2 omdøming, vurdering, meining
min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
: min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
2 omdøming, vurdering, meining
min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
: min dom om kunstverketmin dom om kunstverket
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
3 i filosofi:
//
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
logisk dom setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep setning som hevdar el. nektar at det er eit samband mellom to omgrep
4 vesen, måte, i uttrykk
//
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
4 vesen, måte, i uttrykk
//
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
i dyre dommar for store pengar, dyrt for store pengar, dyrt
II dom m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dom
(same opphav som I dom) grann (I), mole (I), dogg (I,3)
ikkje dommen ikkje det grannikkje dommen ikkje det grann
: ikkje dommen ikkje det grannikkje dommen ikkje det grann
grann (I), mole (I), dogg (I,3)
ikkje dommen ikkje det grannikkje dommen ikkje det grann
: ikkje dommen ikkje det grannikkje dommen ikkje det grann
III dom m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dom
(gjennom tysk, frå latin Domus (Dei) '(Guds) hus') domkyrkje, katedral
NidarosdomenNidarosdomen
: NidarosdomenNidarosdomen
domkyrkje, katedral
NidarosdomenNidarosdomen
: NidarosdomenNidarosdomen
dom in contumaciam dom som er avsagd over ein tiltalt som ikkje har møtt under rettargangen dom som er avsagd over ein tiltalt som ikkje har møtt under rettargangen
dom på vilkår vilkårsdom vilkårsdom
dommar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dommar
; el domar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet domar
(norrønt dómari; av I dom)
1 person som dømmer i rettssak, tvist eller tevling
fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
: fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
1 person som dømmer i rettssak, tvist eller tevling
fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
: fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
2 person som seier meininga si om noko(n); kritikar
smaksdommarsmaksdommar
: smaksdommarsmaksdommar
2 person som seier meininga si om noko(n); kritikar
smaksdommarsmaksdommar
: smaksdommarsmaksdommar
3 i religiøst mål: israelittisk ættehovding
Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
: Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
3 i religiøst mål: israelittisk ættehovding
Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
: Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
1 person som dømmer i rettssak, tvist eller tevling
fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
: fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
1 person som dømmer i rettssak, tvist eller tevling
fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
: fotballdommarfotballdommar / lagdommarlagdommar / lekdommarlekdommar / gjere seg til dommar over nokogjere seg til dommar over noko
2 person som seier meininga si om noko(n); kritikar
smaksdommarsmaksdommar
: smaksdommarsmaksdommar
2 person som seier meininga si om noko(n); kritikar
smaksdommarsmaksdommar
: smaksdommarsmaksdommar
3 i religiøst mål: israelittisk ættehovding
Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
: Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
3 i religiøst mål: israelittisk ættehovding
Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
: Dommarane ei av skriftene i Det gamle testamentetDommarane ei av skriftene i Det gamle testamentet
dom|bjølle f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet dombjølle
(av dum (3)) rund, hol bjølle med kuler inni til bruk på hestar rund, hol bjølle med kuler inni til bruk på hestar
dom|felle verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet domfelle
(av I dom) seie dom over, dømme skyldig; som substantiv i perfektum partisipp:
(den) domfelte bad om områdingstid(den) domfelte bad om områdingstid
: (den) domfelte bad om områdingstid(den) domfelte bad om områdingstid
seie dom over, dømme skyldig; som substantiv i perfektum partisipp:
(den) domfelte bad om områdingstid(den) domfelte bad om områdingstid
: (den) domfelte bad om områdingstid(den) domfelte bad om områdingstid