Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bonitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bonitet
(bonite´t; gjennom tysk, fra latin bonitas 'godhet' av bonus 'god')
1 kvalitetsnivå, særlig av jord som vokseplass for nyttevekster
1 kvalitetsnivå, særlig av jord som vokseplass for nyttevekster
2 jord eller skog med en viss kvalitet
2 jord eller skog med en viss kvalitet
1 kvalitetsnivå, særlig av jord som vokseplass for nyttevekster
1 kvalitetsnivå, særlig av jord som vokseplass for nyttevekster
2 jord eller skog med en viss kvalitet
2 jord eller skog med en viss kvalitet
bonus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bonus
(av latin 'god', opprinnelig 'godtgjøring')
1 ekstra utbetaling av overskudd, for eksempel til aksjeeiere eller forsikringstakere
1 ekstra utbetaling av overskudd, for eksempel til aksjeeiere eller forsikringstakere
2 (avtalt) ekstra utbetaling til tilsatt (på grunnlag av prestasjon)
2 (avtalt) ekstra utbetaling til tilsatt (på grunnlag av prestasjon)
3 uventet fordel eller positivt resultat
all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
: all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
3 uventet fordel eller positivt resultat
all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
: all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
4 rabatt (II)
få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
: få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
4 rabatt (II)
få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
: få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
5 i motorvognforsikring: premiering for skadefri kjøring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
5 i motorvognforsikring: premiering for skadefri kjøring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
6 i kortspill: ekstrapoeng for vunnet doblet spill
6 i kortspill: ekstrapoeng for vunnet doblet spill
1 ekstra utbetaling av overskudd, for eksempel til aksjeeiere eller forsikringstakere
1 ekstra utbetaling av overskudd, for eksempel til aksjeeiere eller forsikringstakere
2 (avtalt) ekstra utbetaling til tilsatt (på grunnlag av prestasjon)
2 (avtalt) ekstra utbetaling til tilsatt (på grunnlag av prestasjon)
3 uventet fordel eller positivt resultat
all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
: all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
3 uventet fordel eller positivt resultat
all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
: all spilletid på førstelaget er bare bonusall spilletid på førstelaget er bare bonus
4 rabatt (II)
få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
: få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
4 rabatt (II)
få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
: få 5 prosent bonus på handelenfå 5 prosent bonus på handelen
5 i motorvognforsikring: premiering for skadefri kjøring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
5 i motorvognforsikring: premiering for skadefri kjøring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
6 i kortspill: ekstrapoeng for vunnet doblet spill
6 i kortspill: ekstrapoeng for vunnet doblet spill
bonus|barn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bonusbarn
en ektefelle eller samboers barn fra et tidligere forhold en ektefelle eller samboers barn fra et tidligere forhold
bonus|far m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bonusfar
mann som ikke er biologisk far til et barn, men lever sammen med barnets biologiske mor eller far mann som ikke er biologisk far til et barn, men lever sammen med barnets biologiske mor eller far
bonus|mor m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bonusmor
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet bonusmor
kvinne som ikke er biologisk mor til et barn, men lever sammen med barnets biologiske mor eller far kvinne som ikke er biologisk mor til et barn, men lever sammen med barnets biologiske mor eller far
bonus|ordning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bonusordning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bonusordning
1 ordning som gjør at noen får utbetalt en bonus (2)
1 ordning som gjør at noen får utbetalt en bonus (2)
2 ordning som gir lojale kunder en ekstra rabatt, for eksempel på en vare eller forsikringspremie
2 ordning som gir lojale kunder en ekstra rabatt, for eksempel på en vare eller forsikringspremie
1 ordning som gjør at noen får utbetalt en bonus (2)
1 ordning som gjør at noen får utbetalt en bonus (2)
2 ordning som gir lojale kunder en ekstra rabatt, for eksempel på en vare eller forsikringspremie
2 ordning som gir lojale kunder en ekstra rabatt, for eksempel på en vare eller forsikringspremie
bonus|poeng n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet bonuspoeng
ekstra poeng som en får som følge av at en har gjort noe bestemt, for eksempel kjøpt en reise eller en vare ekstra poeng som en får som følge av at en har gjort noe bestemt, for eksempel kjøpt en reise eller en vare

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
bonitet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bonitet
(bonite´t; gjennom tysk, frå latin bonitas 'godleik' av bonus 'god')
1 kvalitetsnivå, særleg av jord som vekseplass for nytteplanter
1 kvalitetsnivå, særleg av jord som vekseplass for nytteplanter
2 jord eller skog med ein viss kvalitet
2 jord eller skog med ein viss kvalitet
1 kvalitetsnivå, særleg av jord som vekseplass for nytteplanter
1 kvalitetsnivå, særleg av jord som vekseplass for nytteplanter
2 jord eller skog med ein viss kvalitet
2 jord eller skog med ein viss kvalitet
bonus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bonus
(av latin 'god', opphavleg 'godtgjering')
1 godtgjersle som ein økonomisk samskipnad (særleg livstrygdelag) deler ut av overskotet til dei som er med i samskipnaden
1 godtgjersle som ein økonomisk samskipnad (særleg livstrygdelag) deler ut av overskotet til dei som er med i samskipnaden
2 (avtala) ekstra utbetaling til tilsett (på grunnlag av prestasjon)
2 (avtala) ekstra utbetaling til tilsett (på grunnlag av prestasjon)
3 uventa fordel eller positivt resultat
all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
: all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
3 uventa fordel eller positivt resultat
all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
: all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
4 rabatt (II)
forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
: forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
4 rabatt (II)
forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
: forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
5 i motorvognforsikring: premie for skadefri køyring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
5 i motorvognforsikring: premie for skadefri køyring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
6 i kortspel: ekstrapoeng for vunne dobla spel
6 i kortspel: ekstrapoeng for vunne dobla spel
1 godtgjersle som ein økonomisk samskipnad (særleg livstrygdelag) deler ut av overskotet til dei som er med i samskipnaden
1 godtgjersle som ein økonomisk samskipnad (særleg livstrygdelag) deler ut av overskotet til dei som er med i samskipnaden
2 (avtala) ekstra utbetaling til tilsett (på grunnlag av prestasjon)
2 (avtala) ekstra utbetaling til tilsett (på grunnlag av prestasjon)
3 uventa fordel eller positivt resultat
all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
: all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
3 uventa fordel eller positivt resultat
all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
: all speletid på førstelaget er berre bonusall speletid på førstelaget er berre bonus
4 rabatt (II)
forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
: forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
4 rabatt (II)
forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
: forretninga gav to prosent bonus på årshandelenforretninga gav to prosent bonus på årshandelen
5 i motorvognforsikring: premie for skadefri køyring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
5 i motorvognforsikring: premie for skadefri køyring
miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
: miste bonusenmiste bonusen / ha 50 prosent bonus på kaskoenha 50 prosent bonus på kaskoen
6 i kortspel: ekstrapoeng for vunne dobla spel
6 i kortspel: ekstrapoeng for vunne dobla spel
bonus|barn n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet bonusbarn
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bonusbarn
ein ektefelle eller sambuar sitt barn frå eit tidlegare forhold ein ektefelle eller sambuar sitt barn frå eit tidlegare forhold
bonus|far m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet bonusfar
mann som ikkje er biologisk far til eit barn, men lever saman med barnets biologiske mor eller far mann som ikkje er biologisk far til eit barn, men lever saman med barnets biologiske mor eller far
bonus|mor f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet bonusmor
kvinne som ikkje er biologisk mor til eit barn, men lever saman med barnets biologiske mor eller far kvinne som ikkje er biologisk mor til eit barn, men lever saman med barnets biologiske mor eller far
bonus|ordning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet bonusordning
1 ordning som gjer at nokon får utbetalt ein bonus (2)
1 ordning som gjer at nokon får utbetalt ein bonus (2)
2 ordning som gjev lojale kundar ein ekstra rabatt, til dømes på ei vare eller ein forsikringspremie
2 ordning som gjev lojale kundar ein ekstra rabatt, til dømes på ei vare eller ein forsikringspremie
1 ordning som gjer at nokon får utbetalt ein bonus (2)
1 ordning som gjer at nokon får utbetalt ein bonus (2)
2 ordning som gjev lojale kundar ein ekstra rabatt, til dømes på ei vare eller ein forsikringspremie
2 ordning som gjev lojale kundar ein ekstra rabatt, til dømes på ei vare eller ein forsikringspremie
bonus|poeng n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bonuspoeng
ekstra poeng som ein får som følgje av at ein har gjort noko særskilt, til dømes kjøpt ei reise eller ei vare ekstra poeng som ein får som følgje av at ein har gjort noko særskilt, til dømes kjøpt ei reise eller ei vare

 

Resultat pr. side