Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anerkjennende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet anerkjennende
(av anerkjenne) som er tegn på anerkjennelse; rosende, bifallende
et anerkjennende blikket anerkjennende blikk / anerkjennende omtaleanerkjennende omtale
: et anerkjennende blikket anerkjennende blikk / anerkjennende omtaleanerkjennende omtale
// som adverb
uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
: uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
// som adverb
uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
: uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
som er tegn på anerkjennelse; rosende, bifallende
et anerkjennende blikket anerkjennende blikk / anerkjennende omtaleanerkjennende omtale
: et anerkjennende blikket anerkjennende blikk / anerkjennende omtaleanerkjennende omtale
// som adverb
uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
: uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
// som adverb
uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
: uttale seg anerkjennende om noeuttale seg anerkjennende om noe / nikke anerkjennendenikke anerkjennende
argus|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet argusblikk
(jamfør argusøye) skarpt blikk (I,1) skarpt blikk (I,1)
bebreidende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet bebreidende
(bebræi´dene) som gir uttrykk for bebreidelse; klandrende
et bebreidende blikket bebreidende blikk / ikke si et bebreidende ordikke si et bebreidende ord
: et bebreidende blikket bebreidende blikk / ikke si et bebreidende ordikke si et bebreidende ord
som gir uttrykk for bebreidelse; klandrende
et bebreidende blikket bebreidende blikk / ikke si et bebreidende ordikke si et bebreidende ord
: et bebreidende blikket bebreidende blikk / ikke si et bebreidende ordikke si et bebreidende ord
bedrøvet a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet bedrøvet
; el. bedrøva a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet bedrøva
(bedrø´vet; fra lavtysk; av bedrøve) sorgtung; trist
et bedrøvet blikket bedrøvet blikk / se bedrøvet utse bedrøvet ut / være bedrøvet over noevære bedrøvet over noe
: et bedrøvet blikket bedrøvet blikk / se bedrøvet utse bedrøvet ut / være bedrøvet over noevære bedrøvet over noe
sorgtung; trist
et bedrøvet blikket bedrøvet blikk / se bedrøvet utse bedrøvet ut / være bedrøvet over noevære bedrøvet over noe
: et bedrøvet blikket bedrøvet blikk / se bedrøvet utse bedrøvet ut / være bedrøvet over noevære bedrøvet over noe
bedåre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bedåre
(bedå´re; fra lavtysk, opprinnelig 'gjøre til dåre') sjarmere; gjøre forelsket i seg
hun bedårer alle hun møterhun bedårer alle hun møter / la seg bedårela seg bedåre / et blikk som bedåreret blikk som bedårer
: hun bedårer alle hun møterhun bedårer alle hun møter / la seg bedårela seg bedåre / et blikk som bedåreret blikk som bedårer
sjarmere; gjøre forelsket i seg
hun bedårer alle hun møterhun bedårer alle hun møter / la seg bedårela seg bedåre / et blikk som bedåreret blikk som bedårer
: hun bedårer alle hun møterhun bedårer alle hun møter / la seg bedårela seg bedåre / et blikk som bedåreret blikk som bedårer
bedårende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet bedårende
(bedå´rene; av bedåre) fortryllende, sjarmerende
et bedårende blikket bedårende blikk / en bedårende ungeen bedårende unge
: et bedårende blikket bedårende blikk / en bedårende ungeen bedårende unge
fortryllende, sjarmerende
et bedårende blikket bedårende blikk / en bedårende ungeen bedårende unge
: et bedårende blikket bedårende blikk / en bedårende ungeen bedårende unge
begjærlig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet begjærlig
(bejæ´rli) full av begjær etter noe; lysten, glupsk
et begjærlig blikket begjærlig blikk
: et begjærlig blikket begjærlig blikk
// brukt som adverb:
drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
: drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
// brukt som adverb:
drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
: drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
full av begjær etter noe; lysten, glupsk
et begjærlig blikket begjærlig blikk
: et begjærlig blikket begjærlig blikk
// brukt som adverb:
drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
: drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
// brukt som adverb:
drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
: drikke begjærligdrikke begjærlig / han grep sjansen begjærlighan grep sjansen begjærlig
betydnings|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet betydningsfull
1 uttrykksfull
et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
: et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
1 uttrykksfull
et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
: et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
2 avgjørende (1); viktig (1)
et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
: et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
2 avgjørende (1); viktig (1)
et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
: et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
1 uttrykksfull
et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
: et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
1 uttrykksfull
et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
: et betydningsfullt blikket betydningsfullt blikk
2 avgjørende (1); viktig (1)
et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
: et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
2 avgjørende (1); viktig (1)
et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
: et betydningsfullt skrittet betydningsfullt skritt / være betydningsfullt for noenvære betydningsfullt for noen / en betydningsfull personen betydningsfull person
beundre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet beundre
(beun´dre; fra tysk; jamfør II undre)
1 være imponert over; være betatt av
beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
: beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
1 være imponert over; være betatt av
beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
: beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
2 se opp til; dyrke (4), forgude
beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
: beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
2 se opp til; dyrke (4), forgude
beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
: beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
1 være imponert over; være betatt av
beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
: beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
1 være imponert over; være betatt av
beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
: beundre et kunstverkbeundre et kunstverk / beundre utsiktenbeundre utsikten / jeg beundrer din tålmodighetjeg beundrer din tålmodighet
2 se opp til; dyrke (4), forgude
beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
: beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
2 se opp til; dyrke (4), forgude
beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
: beundre noen på avstandbeundre noen på avstand
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
// brukt som adjektiv
beundrende blikkbeundrende blikk
: beundrende blikkbeundrende blikk
I blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blikk
(av lavtysk blick)
1 øyekast
de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
: de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
1 øyekast
de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
: de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
2 sans; syn
hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
: hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
2 sans; syn
hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
: hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
3
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
//
senke blikket se ned se ned
senke blikket se ned se ned //
slå blikket ned se ned se ned
slå blikket ned se ned se ned
3
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
//
senke blikket se ned se ned
senke blikket se ned se ned //
slå blikket ned se ned se ned
slå blikket ned se ned se ned
1 øyekast
de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
: de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
1 øyekast
de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
: de vekslet blikkde vekslet blikk / spedbarnet har alt festet blikketspedbarnet har alt festet blikket / bli fjern i blikketbli fjern i blikket / jeg har så vidt kastet et blikk på avisenjeg har så vidt kastet et blikk på avisen
2 sans; syn
hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
: hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
2 sans; syn
hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
: hun har et skarpt blikk for andres feilhun har et skarpt blikk for andres feil / han har et åpent blikk for stedets muligheterhan har et åpent blikk for stedets muligheter
3
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
//
senke blikket se ned se ned
senke blikket se ned se ned //
slå blikket ned se ned se ned
slå blikket ned se ned se ned
3
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
løfte blikket 1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
1 se opp
hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
: hun løftet blikket og så seg rundthun løftet blikket og så seg rundt
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
2 se stort på noe; ha et videre perspektiv
nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
: nå er det viktig å løfte blikket og se framovernå er det viktig å løfte blikket og se framover
//
senke blikket se ned se ned
senke blikket se ned se ned //
slå blikket ned se ned se ned
slå blikket ned se ned se ned
II blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blikk
(av lavtysk bleck, blick; beslektet med I blikk) tynnvalset metall, særlig av fortinnet jern
et tak av blikket tak av blikk
: et tak av blikket tak av blikk
tynnvalset metall, særlig av fortinnet jern
et tak av blikket tak av blikk
: et tak av blikket tak av blikk
III blikk adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet blikk
(norrønt blik substantiv 'glans') brukt forsterkende: helt
blikk stilleblikk stille
: blikk stilleblikk stille
brukt forsterkende: helt
blikk stilleblikk stille
: blikk stilleblikk stille
blikk-kontakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blikk-kontakt
; el. blikkontakt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blikkontakt
kontakt ved hjelp av blikk; øyekontakt
få blikk-kontakt med noenfå blikk-kontakt med noen / unngå blikk-kontaktunngå blikk-kontakt
: få blikk-kontakt med noenfå blikk-kontakt med noen / unngå blikk-kontaktunngå blikk-kontakt
kontakt ved hjelp av blikk; øyekontakt
få blikk-kontakt med noenfå blikk-kontakt med noen / unngå blikk-kontaktunngå blikk-kontakt
: få blikk-kontakt med noenfå blikk-kontakt med noen / unngå blikk-kontaktunngå blikk-kontakt
blikk|boks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blikkboks
boks (I,1) av blikk (II) boks (I,1) av blikk (II)
blikkende adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet blikkende
(av III blikk) brukt forsterkende: helt
blikkende stilleblikkende stille
: blikkende stilleblikkende stille
brukt forsterkende: helt
blikkende stilleblikkende stille
: blikkende stilleblikkende stille
blikken|slager m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet blikkenslager
; el. blikk|slager m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet blikkslager
(fra lavtysk) håndverker som arbeider med tynnplater i ulike metaller
blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
: blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
håndverker som arbeider med tynnplater i ulike metaller
blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
: blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
blikk|fang n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blikkfang
(av I blikk og fang) noe som fanger blikket eller som en legger merke til
hagen er full av fargerike blikkfanghagen er full av fargerike blikkfang
: hagen er full av fargerike blikkfanghagen er full av fargerike blikkfang
noe som fanger blikket eller som en legger merke til
hagen er full av fargerike blikkfanghagen er full av fargerike blikkfang
: hagen er full av fargerike blikkfanghagen er full av fargerike blikkfang
blikk|fanger m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet blikkfanger
noe eller noen som en må legge merke til noe eller noen som en må legge merke til
blikk|plate m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blikkplate
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet blikkplate
plate av blikk (II) plate av blikk (II)
blikk|saks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blikksaks
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet blikksaks
kraftig saks (I,1) til å klippe blikk (II) med kraftig saks (I,1) til å klippe blikk (II) med
blikk|skrammel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet blikkskrammel
skrammel (2) av blikk (II)
de fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekantende fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekanten
: de fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekantende fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekanten
skrammel (2) av blikk (II)
de fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekantende fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekanten
: de fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekantende fant mye søppel og bikkskrammel langs elvekanten
blikken|slager m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet blikkenslager
; el. blikk|slager m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet blikkslager
(fra lavtysk) håndverker som arbeider med tynnplater i ulike metaller
blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
: blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
håndverker som arbeider med tynnplater i ulike metaller
blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
: blikkenslageren monterer nye takrennerblikkenslageren monterer nye takrenner
blikk|spann n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blikkspann
spann av blikk (II) spann av blikk (II)
blikk|stille a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet blikkstille
(av III blikk) helt stille
vannet var blikkstillevannet var blikkstille
: vannet var blikkstillevannet var blikkstille
helt stille
vannet var blikkstillevannet var blikkstille
: vannet var blikkstillevannet var blikkstille
blikk|tak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet blikktak
tak (I,1) av blikk (II) tak (I,1) av blikk (II)
botaniserings|kasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet botaniseringskasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet botaniseringskasse
lang eske av blikk til botanisering lang eske av blikk til botanisering
bølge|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bølgeblikk
bølgeplate av galvanisert blikk (II) bølgeplate av galvanisert blikk (II)
bønnlig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet bønnlig
1 (ydmykt) bedende; inntrengende
et bønnlig blikket bønnlig blikk
: et bønnlig blikket bønnlig blikk
1 (ydmykt) bedende; inntrengende
et bønnlig blikket bønnlig blikk
: et bønnlig blikket bønnlig blikk
2 som adverb:
be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
: be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
2 som adverb:
be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
: be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
1 (ydmykt) bedende; inntrengende
et bønnlig blikket bønnlig blikk
: et bønnlig blikket bønnlig blikk
1 (ydmykt) bedende; inntrengende
et bønnlig blikket bønnlig blikk
: et bønnlig blikket bønnlig blikk
2 som adverb:
be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
: be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
2 som adverb:
be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
: be, spørre bønnligbe, spørre bønnlig
det onde øyet blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
blikk som sies å ha kraft til å skade mennesker eller dyr
beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
: beskytte seg mot det onde øyetbeskytte seg mot det onde øyet / kaste det onde øyet på noenkaste det onde øyet på noen
II dyp a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet dyp
; el. II djup a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet djup
(norrønt djúpr)
1 som rekker langt nedover eller innover; som har bunnen langt nede fra overflaten eller langt inne
sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
: sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
//
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
1 som rekker langt nedover eller innover; som har bunnen langt nede fra overflaten eller langt inne
sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
: sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
//
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
2 i overført betydning: tung, alvorlig, sterk, intens
lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
: lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
2 i overført betydning: tung, alvorlig, sterk, intens
lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
: lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
3 som ligger lavt på toneskalaen; mørk
en dyp toneen dyp tone
: en dyp toneen dyp tone
3 som ligger lavt på toneskalaen; mørk
en dyp toneen dyp tone
: en dyp toneen dyp tone
4 mørk, tett, intens
dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
: dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
4 mørk, tett, intens
dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
: dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
5 skjult, underliggende; vanskelig å fatte
den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
: den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
5 skjult, underliggende; vanskelig å fatte
den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
: den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
6 dypsindig
gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
: gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
6 dypsindig
gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
: gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
1 som rekker langt nedover eller innover; som har bunnen langt nede fra overflaten eller langt inne
sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
: sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
//
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
1 som rekker langt nedover eller innover; som har bunnen langt nede fra overflaten eller langt inne
sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
: sjøen er 80 favner dypsjøen er 80 favner dyp / deponering av CO2 på dypt vanndeponering av CO2 på dypt vann / en dyp dalen dyp dal / et dypt såret dypt sår
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
// brukt som adverb:
bukke og neie dyptbukke og neie dypt
: bukke og neie dyptbukke og neie dypt
//
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
på dypt vann i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
i store vanskeligheter
vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
: vi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke givi kastet oss ut på dypt vann, men noen garanti for at vi lykkes, kan vi ikke gi
2 i overført betydning: tung, alvorlig, sterk, intens
lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
: lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
2 i overført betydning: tung, alvorlig, sterk, intens
lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
: lokalsamfunnet er i dyp sorglokalsamfunnet er i dyp sorg / perioden var preget av dypt alvorperioden var preget av dypt alvor / gjøre et dypt inntrykkgjøre et dypt inntrykk
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
// brukt som adverb:
jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
: jeg er dypt uenig i hva du sierjeg er dypt uenig i hva du sier / se en dypt inn i øynenese en dypt inn i øynene / være dypt ulykkeligvære dypt ulykkelig / såre noen dyptsåre noen dypt / være dypt religiøsvære dypt religiøs
3 som ligger lavt på toneskalaen; mørk
en dyp toneen dyp tone
: en dyp toneen dyp tone
3 som ligger lavt på toneskalaen; mørk
en dyp toneen dyp tone
: en dyp toneen dyp tone
4 mørk, tett, intens
dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
: dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
4 mørk, tett, intens
dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
: dyp stillhetdyp stillhet / dypt mørkedypt mørke
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
// brukt som adverb:
den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
: den har en dypt rød fargeden har en dypt rød farge
5 skjult, underliggende; vanskelig å fatte
den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
: den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
5 skjult, underliggende; vanskelig å fatte
den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
: den var dyp!den var dyp! / et dypt svaret dypt svar / et dypt blikket dypt blikk / livets dypere spørsmållivets dypere spørsmål
6 dypsindig
gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
: gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
6 dypsindig
gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
: gå i dype tankergå i dype tanker / være en dyp naturvære en dyp natur
dragende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet dragende
(presens partisipp av dra) tillokkende
et dragende blikket dragende blikk
: et dragende blikket dragende blikk
// brukt som adverb:
virke dragendevirke dragende
: virke dragendevirke dragende
// brukt som adverb:
virke dragendevirke dragende
: virke dragendevirke dragende
tillokkende
et dragende blikket dragende blikk
: et dragende blikket dragende blikk
// brukt som adverb:
virke dragendevirke dragende
: virke dragendevirke dragende
// brukt som adverb:
virke dragendevirke dragende
: virke dragendevirke dragende
drepende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet drepende
1 som volder døden
et drepende skuddet drepende skudd
: et drepende skuddet drepende skudd
1 som volder døden
et drepende skuddet drepende skudd
: et drepende skuddet drepende skudd
2 nådeløs, tilintetgjørende
et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
: et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
2 nådeløs, tilintetgjørende
et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
: et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
1 som volder døden
et drepende skuddet drepende skudd
: et drepende skuddet drepende skudd
1 som volder døden
et drepende skuddet drepende skudd
: et drepende skuddet drepende skudd
2 nådeløs, tilintetgjørende
et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
: et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
2 nådeløs, tilintetgjørende
et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
: et drepende blikk, svaret drepende blikk, svar / sette opp et drepende temposette opp et drepende tempo / drepende kritikkdrepende kritikk / drepende varmedrepende varme
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
// brukt som forsterkende adverb: uutholdelig
drepende kjedeligdrepende kjedelig
: drepende kjedeligdrepende kjedelig
erte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet erte
(norrønt erta) drive ap med; terge (1), tirre; egge
erte broren sinerte broren sin / være redd for å bli ertetvære redd for å bli ertet / han kunne erte på seg en steinhan kunne erte på seg en stein
: erte broren sinerte broren sin / være redd for å bli ertetvære redd for å bli ertet / han kunne erte på seg en steinhan kunne erte på seg en stein
// brukt som adjektiv
sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
: sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
// brukt som adjektiv
sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
: sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
drive ap med; terge (1), tirre; egge
erte broren sinerte broren sin / være redd for å bli ertetvære redd for å bli ertet / han kunne erte på seg en steinhan kunne erte på seg en stein
: erte broren sinerte broren sin / være redd for å bli ertetvære redd for å bli ertet / han kunne erte på seg en steinhan kunne erte på seg en stein
// brukt som adjektiv
sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
: sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
// brukt som adjektiv
sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
: sende et ertende blikksende et ertende blikk / et ertende smilet ertende smil
etter|tenksom adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet ettertenksom
tankefull, fortenkt
et ettertenksomt blikk, svaret ettertenksomt blikk, svar / en ettertenksom mineen ettertenksom mine
: et ettertenksomt blikk, svaret ettertenksomt blikk, svar / en ettertenksom mineen ettertenksom mine
tankefull, fortenkt
et ettertenksomt blikk, svaret ettertenksomt blikk, svar / en ettertenksom mineen ettertenksom mine
: et ettertenksomt blikk, svaret ettertenksomt blikk, svar / en ettertenksom mineen ettertenksom mine
falke|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet falkeblikk
skarpt, gjennomtrengende blikk skarpt, gjennomtrengende blikk
III fange v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet fange
(sent norrønt fanga, fra lavtysk; beslektet med I fang og II få) få tak i, gripe
fange musfange mus / fange en rømlingfange en rømling / fange interessen, oppmerksomhetenfange interessen, oppmerksomheten / fange (opp, inn) en stemning, et inntrykkfange (opp, inn) en stemning, et inntrykk / fange ens blikkfange ens blikk
: fange musfange mus / fange en rømlingfange en rømling / fange interessen, oppmerksomhetenfange interessen, oppmerksomheten / fange (opp, inn) en stemning, et inntrykkfange (opp, inn) en stemning, et inntrykk / fange ens blikkfange ens blikk
få tak i, gripe
fange musfange mus / fange en rømlingfange en rømling / fange interessen, oppmerksomhetenfange interessen, oppmerksomheten / fange (opp, inn) en stemning, et inntrykkfange (opp, inn) en stemning, et inntrykk / fange ens blikkfange ens blikk
: fange musfange mus / fange en rømlingfange en rømling / fange interessen, oppmerksomhetenfange interessen, oppmerksomheten / fange (opp, inn) en stemning, et inntrykkfange (opp, inn) en stemning, et inntrykk / fange ens blikkfange ens blikk
fast a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fast
(norrønt fastr)
1 som henger sammen med noe og ikke kan flyttes
fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
: fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
1 som henger sammen med noe og ikke kan flyttes
fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
: fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
2 som holder formen, hard, kompakt
faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
: faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
//
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde //
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
2 som holder formen, hard, kompakt
faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
: faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
//
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde //
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
3 sikker, stødig, kraftig, pålitelig
en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
: en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
3 sikker, stødig, kraftig, pålitelig
en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
: en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
4 lovfestet; uforanderlig; varig; regelmessig
fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
: fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
4 lovfestet; uforanderlig; varig; regelmessig
fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
: fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
5 i språkvitenskap:
et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
: et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
5 i språkvitenskap:
et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
: et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
1 som henger sammen med noe og ikke kan flyttes
fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
: fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
1 som henger sammen med noe og ikke kan flyttes
fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
: fast ordstillingfast ordstilling / fast eiendomfast eiendom / en fast benken fast benk
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
// som adverb:
det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
: det står fast det er sikkertdet står fast det er sikkert / være fast forankretvære fast forankret
2 som holder formen, hard, kompakt
faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
: faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
//
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde //
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
2 som holder formen, hard, kompakt
faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
: faste musklerfaste muskler / fast dekke, grunnfast dekke, grunn / i fast formi fast form / faste stofferfaste stoffer
//
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde
fast føde mat; til forskjell fra flytende føde mat; til forskjell fra flytende føde //
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
fast i fisken med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press med god muskulatur; også i overført betydning: som ikke gir etter for press
3 sikker, stødig, kraftig, pålitelig
en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
: en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
3 sikker, stødig, kraftig, pålitelig
en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
: en fast overbevisningen fast overbevisning / med fast håndmed fast hånd / et fast grep, blikket fast grep, blikk
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
// som adverb:
tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
: tro fullt og fast på noetro fullt og fast på noe / være fast bestemt påvære fast bestemt på
4 lovfestet; uforanderlig; varig; regelmessig
fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
: fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
4 lovfestet; uforanderlig; varig; regelmessig
fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
: fast arbeid, bopel, lønnfast arbeid, bopel, lønn / faste uttrykkfaste uttrykk / et fast holdepunkt i tilværelsenet fast holdepunkt i tilværelsen / fast inventarfast inventar / ha fast følgeha fast følge / ha faste utgifterha faste utgifter / spise til faste tiderspise til faste tider / ha faste vanerha faste vaner
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
// som adverb:
holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
: holde fast vedholde fast ved / stå fast ved det en har sagtstå fast ved det en har sagt / være fast ansattvære fast ansatt
5 i språkvitenskap:
et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
: et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
5 i språkvitenskap:
et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
: et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'et fast sammensatt verb ord som består av en partikkel (2) og et verb, for eksempel 'avslå', til forskjell fra 'slå av'
fiendsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet fiendsk
uvennlig, hatefull, fiendtlig (1)
sende noen et fiendsk blikksende noen et fiendsk blikk / ha et fiendsk sinnelagha et fiendsk sinnelag
: sende noen et fiendsk blikksende noen et fiendsk blikk / ha et fiendsk sinnelagha et fiendsk sinnelag
uvennlig, hatefull, fiendtlig (1)
sende noen et fiendsk blikksende noen et fiendsk blikk / ha et fiendsk sinnelagha et fiendsk sinnelag
: sende noen et fiendsk blikksende noen et fiendsk blikk / ha et fiendsk sinnelagha et fiendsk sinnelag
flakke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet flakke
(norrønt flakka; beslektet med flagre)
1 vandre, reke (III), ferdes
flakke omkringflakke omkring
: flakke omkringflakke omkring
1 vandre, reke (III), ferdes
flakke omkringflakke omkring
: flakke omkringflakke omkring
2 bevege seg urolig
lyset flakketlyset flakket
: lyset flakketlyset flakket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
2 bevege seg urolig
lyset flakketlyset flakket
: lyset flakketlyset flakket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
1 vandre, reke (III), ferdes
flakke omkringflakke omkring
: flakke omkringflakke omkring
1 vandre, reke (III), ferdes
flakke omkringflakke omkring
: flakke omkringflakke omkring
2 bevege seg urolig
lyset flakketlyset flakket
: lyset flakketlyset flakket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
2 bevege seg urolig
lyset flakketlyset flakket
: lyset flakketlyset flakket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
// som adjektiv i presens partisipp:
et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
: et flakkende blikket flakkende blikk / bli flakkende i blikketbli flakkende i blikket
flammende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet flammende
brennende, glødende, oppildnende
et flammende bålet flammende bål / et flammende blikket flammende blikk / flammende begeistringflammende begeistring / en flammende appellen flammende appell
: et flammende bålet flammende bål / et flammende blikket flammende blikk / flammende begeistringflammende begeistring / en flammende appellen flammende appell
brennende, glødende, oppildnende
et flammende bålet flammende bål / et flammende blikket flammende blikk / flammende begeistringflammende begeistring / en flammende appellen flammende appell
: et flammende bålet flammende bål / et flammende blikket flammende blikk / flammende begeistringflammende begeistring / en flammende appellen flammende appell
flyktig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet flyktig
1 om stoff: som lett fordamper, ubestandig
flyktige væskerflyktige væsker
: flyktige væskerflyktige væsker
1 om stoff: som lett fordamper, ubestandig
flyktige væskerflyktige væsker
: flyktige væskerflyktige væsker
2 overflatisk, ustadig; kortvarig
et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
: et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
2 overflatisk, ustadig; kortvarig
et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
: et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
1 om stoff: som lett fordamper, ubestandig
flyktige væskerflyktige væsker
: flyktige væskerflyktige væsker
1 om stoff: som lett fordamper, ubestandig
flyktige væskerflyktige væsker
: flyktige væskerflyktige væsker
2 overflatisk, ustadig; kortvarig
et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
: et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
2 overflatisk, ustadig; kortvarig
et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
: et flyktig bekjentskapet flyktig bekjentskap / flyktige forbindelserflyktige forbindelser / en flyktig forelskelseen flyktig forelskelse / kaste et flyktig blikk på noekaste et flyktig blikk på noe / en flyktig naturen flyktig natur
foraktelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet foraktelig
1 som er preget av forakt
et foraktelig blikket foraktelig blikk
: et foraktelig blikket foraktelig blikk
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
1 som er preget av forakt
et foraktelig blikket foraktelig blikk
: et foraktelig blikket foraktelig blikk
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
2 som fortjener forakt
et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
: et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
2 som fortjener forakt
et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
: et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
1 som er preget av forakt
et foraktelig blikket foraktelig blikk
: et foraktelig blikket foraktelig blikk
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
1 som er preget av forakt
et foraktelig blikket foraktelig blikk
: et foraktelig blikket foraktelig blikk
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
// som adverb:
snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
: snakke foraktelig om nedsettendesnakke foraktelig om nedsettende
2 som fortjener forakt
et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
: et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
2 som fortjener forakt
et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
: et foraktelig menneskeet foraktelig menneske / et foraktelig tilbudet foraktelig tilbud
for|føre v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet forføre
(av II for- og IV føre)
1 friste, lokke til noe galt; lokke til erotisk forhold, dåre
la seg forførela seg forføre
: la seg forførela seg forføre
1 friste, lokke til noe galt; lokke til erotisk forhold, dåre
la seg forførela seg forføre
: la seg forførela seg forføre
2 som adjektiv i presens partisipp:
et forførende blikket forførende blikk
: et forførende blikket forførende blikk
2 som adjektiv i presens partisipp:
et forførende blikket forførende blikk
: et forførende blikket forførende blikk
1 friste, lokke til noe galt; lokke til erotisk forhold, dåre
la seg forførela seg forføre
: la seg forførela seg forføre
1 friste, lokke til noe galt; lokke til erotisk forhold, dåre
la seg forførela seg forføre
: la seg forførela seg forføre
2 som adjektiv i presens partisipp:
et forførende blikket forførende blikk
: et forførende blikket forførende blikk
2 som adjektiv i presens partisipp:
et forførende blikket forførende blikk
: et forførende blikket forførende blikk
forhåpnings|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet forhåpningsfull
full av håp
et forhåpningsfullt blikket forhåpningsfullt blikk
: et forhåpningsfullt blikket forhåpningsfullt blikk
full av håp
et forhåpningsfullt blikket forhåpningsfullt blikk
: et forhåpningsfullt blikket forhåpningsfullt blikk
for|jaget a4
I dette vinduet skal du finne tabell a4 for oppslagsordet forjaget
; el. for|jaga a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet forjaga
; el. for|jagd a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet forjagd
(fra lavtysk, tysk; av foreldet forjage 'jage, drive bort') nervøs, urolig
være oppspilt og forjagetvære oppspilt og forjaget / et forjaget blikket forjaget blikk
: være oppspilt og forjagetvære oppspilt og forjaget / et forjaget blikket forjaget blikk
nervøs, urolig
være oppspilt og forjagetvære oppspilt og forjaget / et forjaget blikket forjaget blikk
: være oppspilt og forjagetvære oppspilt og forjaget / et forjaget blikket forjaget blikk
forskende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet forskende
granskende, prøvende
han sendte henne et forskende blikkhan sendte henne et forskende blikk / en forskende mineen forskende mine
: han sendte henne et forskende blikkhan sendte henne et forskende blikk / en forskende mineen forskende mine
granskende, prøvende
han sendte henne et forskende blikkhan sendte henne et forskende blikk / en forskende mineen forskende mine
: han sendte henne et forskende blikkhan sendte henne et forskende blikk / en forskende mineen forskende mine
forsker|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet forskerblikk
granskende blikk granskende blikk
for|undre v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet forundre
(fra lavtysk; av II for-)
1 forbause, overraske
det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
: det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
1 forbause, overraske
det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
: det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et forundret blikket forundret blikk
: et forundret blikket forundret blikk
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et forundret blikket forundret blikk
: et forundret blikket forundret blikk
3
refleksivt forundre seg undres undres
refleksivt forundre seg undres undres
3
refleksivt forundre seg undres undres
refleksivt forundre seg undres undres
1 forbause, overraske
det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
: det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
1 forbause, overraske
det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
: det forundrer meg ikke!det forundrer meg ikke! / ingenting forundrer meg lengeringenting forundrer meg lenger
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et forundret blikket forundret blikk
: et forundret blikket forundret blikk
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
et forundret blikket forundret blikk
: et forundret blikket forundret blikk
3
refleksivt forundre seg undres undres
refleksivt forundre seg undres undres
3
refleksivt forundre seg undres undres
refleksivt forundre seg undres undres
fra|værende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet fraværende
1 ikke til stede
tre elever er fraværendetre elever er fraværende
: tre elever er fraværendetre elever er fraværende
1 ikke til stede
tre elever er fraværendetre elever er fraværende
: tre elever er fraværendetre elever er fraværende
2 uttrykksløs
et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
: et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
2 uttrykksløs
et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
: et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
1 ikke til stede
tre elever er fraværendetre elever er fraværende
: tre elever er fraværendetre elever er fraværende
1 ikke til stede
tre elever er fraværendetre elever er fraværende
: tre elever er fraværendetre elever er fraværende
2 uttrykksløs
et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
: et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
2 uttrykksløs
et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
: et fraværende blikk, smilet fraværende blikk, smil
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
// som adverb:
stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
: stirre fraværende på noenstirre fraværende på noen
I fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fri
(lavtysk vri)
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
som substantiv: stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
som substantiv: i det fri utendørs utendørs
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å … frimodigfår jeg være så fri å … frimodig
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
fryktsom adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fryktsom
engstelig
et fryktsomt blikket fryktsomt blikk / fryktsomme barnfryktsomme barn
: et fryktsomt blikket fryktsomt blikk / fryktsomme barnfryktsomme barn
engstelig
et fryktsomt blikket fryktsomt blikk / fryktsomme barnfryktsomme barn
: et fryktsomt blikket fryktsomt blikk / fryktsomme barnfryktsomme barn
ful a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ful
(norrøntfúll, egentlig 'stinkende, uren')
1 lur (IV), slu, utspekulert
en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
: en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
1 lur (IV), slu, utspekulert
en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
: en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
2 sint
være ful (på noen)være ful (på noen)
: være ful (på noen)være ful (på noen)
2 sint
være ful (på noen)være ful (på noen)
: være ful (på noen)være ful (på noen)
1 lur (IV), slu, utspekulert
en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
: en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
1 lur (IV), slu, utspekulert
en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
: en ful fyren ful fyr / et fult blikket fult blikk
2 sint
være ful (på noen)være ful (på noen)
: være ful (på noen)være ful (på noen)
2 sint
være ful (på noen)være ful (på noen)
: være ful (på noen)være ful (på noen)
gaselle|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gaselleblikk
i overført betydning: blikk som en gaselle i overført betydning: blikk som en gaselle
gjennom|bore v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet gjennombore
gjennomhulle, dolke, gjennomtrenge; som adjektiv i presens partisipp:
et gjennomborende blikket gjennomborende blikk
: et gjennomborende blikket gjennomborende blikk
gjennomhulle, dolke, gjennomtrenge; som adjektiv i presens partisipp:
et gjennomborende blikket gjennomborende blikk
: et gjennomborende blikket gjennomborende blikk
gjennom|trengende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet gjennomtrengende
som går gjennom marg og bein, skarp, bitende
en gjennomtrengende vinden gjennomtrengende vind / et gjennomtrengende skrik, blikket gjennomtrengende skrik, blikk
: en gjennomtrengende vinden gjennomtrengende vind / et gjennomtrengende skrik, blikket gjennomtrengende skrik, blikk
som går gjennom marg og bein, skarp, bitende
en gjennomtrengende vinden gjennomtrengende vind / et gjennomtrengende skrik, blikket gjennomtrengende skrik, blikk
: en gjennomtrengende vinden gjennomtrengende vind / et gjennomtrengende skrik, blikket gjennomtrengende skrik, blikk
glass|aktig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet glassaktig
glasslignende, gjennomsiktig, blank (II,1), stiv
et glassaktig blikket glassaktig blikk
: et glassaktig blikket glassaktig blikk
glasslignende, gjennomsiktig, blank (II,1), stiv
et glassaktig blikket glassaktig blikk
: et glassaktig blikket glassaktig blikk
I halv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet halv
(norrønt halfr)
1 som utgjør den ene av de to like store delene som noe er delt eller kan deles i
et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
: et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
//
på halv tolv på snei på snei
på halv tolv på snei på snei //
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
1 som utgjør den ene av de to like store delene som noe er delt eller kan deles i
et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
: et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
//
på halv tolv på snei på snei
på halv tolv på snei på snei //
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
2 som utgjør opptil halvparten av noe, delvis, nesten
være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
: være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
//
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter //
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk //
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
2 som utgjør opptil halvparten av noe, delvis, nesten
være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
: være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
//
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter //
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk //
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
1 som utgjør den ene av de to like store delene som noe er delt eller kan deles i
et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
: et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
//
på halv tolv på snei på snei
på halv tolv på snei på snei //
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
1 som utgjør den ene av de to like store delene som noe er delt eller kan deles i
et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
: et halvt brødet halvt brød / halve kongerikethalve kongeriket / en halv kilo, liter, meter, timeen halv kilo, liter, meter, time / et halvt hundre 50et halvt hundre 50 / to og en halvto og en halv / klokka er halv ti 9.30 eller 21.30klokka er halv ti 9.30 eller 21.30 / en halv omdreiningen halv omdreining
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// om kar, beholder:
spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
: spannet var halvt halvfyltspannet var halvt halvfylt / ta en halv øl halvflaske ølta en halv øl halvflaske øl / båten gikk med halv fartbåten gikk med halv fart / flagge på halv stangflagge på halv stang
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som substantiv:
ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
: ikke det halve ikke halvpartenikke det halve ikke halvparten
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
// som adverb:
snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
: snu seg halvt på stolensnu seg halvt på stolen
//
på halv tolv på snei på snei
på halv tolv på snei på snei //
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
en halv gang til femti prosent mer femti prosent mer
2 som utgjør opptil halvparten av noe, delvis, nesten
være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
: være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
//
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter //
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk //
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
2 som utgjør opptil halvparten av noe, delvis, nesten
være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
: være oppe halve nattavære oppe halve natta / en halv seieren halv seier / halve sannheter bare delvis santhalve sannheter bare delvis sant / si hoe halvt i spøksi hoe halvt i spøk
//
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter
høre med et halvt øre høre dårlig etter høre dårlig etter //
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk
se med et halvt øye se noe med én gang, med et flyktig blikk se noe med én gang, med et flyktig blikk //
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
halvt om halvt (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si (etter tysk halb und halb) bortimot, så å si
hav|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet havblikk
(av II hav) blank sjøoverflate uten krusning blank sjøoverflate uten krusning
hen|blikk subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet henblikk
i uttrykket med henblikk på med tanke på med tanke på
i uttrykket med henblikk på med tanke på med tanke på
i uttrykket med henblikk på med tanke på med tanke på
i uttrykket med henblikk på med tanke på med tanke på
i ånden (se noe) for sitt indre blikk, i tankene (se noe) for sitt indre blikk, i tankene
inn|blikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet innblikk
innsyn, kjennskap, innsikt
få, gi innblikk i noefå, gi innblikk i noe
: få, gi innblikk i noefå, gi innblikk i noe
innsyn, kjennskap, innsikt
få, gi innblikk i noefå, gi innblikk i noe
: få, gi innblikk i noefå, gi innblikk i noe
kjærlig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet kjærlig
(norrønt kærligr) varm, hengiven, hjertelig
sende en et kjærlig blikk, en kjærlig tankesende en et kjærlig blikk, en kjærlig tanke / ta kjærlig imot enta kjærlig imot en / stelle om en med kjærlige henderstelle om en med kjærlige hender
: sende en et kjærlig blikk, en kjærlig tankesende en et kjærlig blikk, en kjærlig tanke / ta kjærlig imot enta kjærlig imot en / stelle om en med kjærlige henderstelle om en med kjærlige hender
varm, hengiven, hjertelig
sende en et kjærlig blikk, en kjærlig tankesende en et kjærlig blikk, en kjærlig tanke / ta kjærlig imot enta kjærlig imot en / stelle om en med kjærlige henderstelle om en med kjærlige hender
: sende en et kjærlig blikk, en kjærlig tankesende en et kjærlig blikk, en kjærlig tanke / ta kjærlig imot enta kjærlig imot en / stelle om en med kjærlige henderstelle om en med kjærlige hender
kjærlighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kjærlighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kjærlighet
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
1 varm, hengiven følelse for noe(n)
kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
: kjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunstenkjærlighet til hjemmet, nesten, fedrelandet, folket, naturen, kunsten / Guds kjærlighetGuds kjærlighet
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
2 erotisk følelse, hengivenhet for en annen person
kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
: kjærligheten mellom mann og kvinnekjærligheten mellom mann og kvinne / kjærlighet ved første blikkkjærlighet ved første blikk / den store kjærlighetenden store kjærligheten / gammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikkegammel kjærlighet ruster ikke taper seg ikke
//
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap
fri kjærlighet seksuelt samliv uten ekteskap seksuelt samliv uten ekteskap //
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
ulykkelig kjærlighet kjærlighet som ikke blir gjengjeldt kjærlighet som ikke blir gjengjeldt
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
3 gjenstand for kjærlighet (1, 2)
hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
: hun ble hans store kjærlighethun ble hans store kjærlighet / bøker er hennes store kjærlighetbøker er hennes store kjærlighet
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
4
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
kjærlighet på pinne sukkertøy festet på en pinne sukkertøy festet på en pinne
klar|syn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet klarsyn
1 (intuitivt) klart blikk, klar forståelse for noe
i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
: i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
1 (intuitivt) klart blikk, klar forståelse for noe
i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
: i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
2 synskhet; synsk opplevelse
se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
: se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
2 synskhet; synsk opplevelse
se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
: se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
1 (intuitivt) klart blikk, klar forståelse for noe
i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
: i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
1 (intuitivt) klart blikk, klar forståelse for noe
i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
: i denne saken viste hun stort klarsyni denne saken viste hun stort klarsyn
2 synskhet; synsk opplevelse
se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
: se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
2 synskhet; synsk opplevelse
se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
: se noe i et klarsynse noe i et klarsyn
krympe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet krympe
(beslektet med II kreppe)
1 trekke seg sammen, skrumpe inn
tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
: tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
1 trekke seg sammen, skrumpe inn
tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
: tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
2 vri seg, ynke seg
krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
: krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
2 vri seg, ynke seg
krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
: krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
3 feire ved å drikke alkohol
krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
: krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
3 feire ved å drikke alkohol
krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
: krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
1 trekke seg sammen, skrumpe inn
tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
: tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
1 trekke seg sammen, skrumpe inn
tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
: tøyet krymper i vasktøyet krymper i vask / krympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefrittkrympe ulltøy behandle det slik at det trekker seg sammen og blir krympefritt
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
// i overført betydning:
krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
: krympe utgiftene redusere, gjøre mindrekrympe utgiftene redusere, gjøre mindre
2 vri seg, ynke seg
krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
: krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
2 vri seg, ynke seg
krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
: krympe seg i smertekrympe seg i smerte / han krympet seg under farens strenge blikkhan krympet seg under farens strenge blikk
3 feire ved å drikke alkohol
krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
: krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
3 feire ved å drikke alkohol
krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
: krympe seieren, gevinstenkrympe seieren, gevinsten
</