Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
allmenn adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet allmenn
(norrøntalmennr, påvirket av tysk (all)gemein 'felles for alt, alle')
1 felles for alle, som gjelder alle
allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
: allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
1 felles for alle, som gjelder alle
allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
: allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
2 offentlig
lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
: lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
2 offentlig
lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
: lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
3 generell; vanlig, gjengs
han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
: han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
//
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
3 generell; vanlig, gjengs
han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
: han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
//
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
4 universell
en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
: en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
4 universell
en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
: en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
1 felles for alle, som gjelder alle
allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
: allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
1 felles for alle, som gjelder alle
allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
: allmenn stemmerett, vernepliktallmenn stemmerett, verneplikt
2 offentlig
lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
: lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
2 offentlig
lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
: lovbrudd skal påtales av allmenne hensynlovbrudd skal påtales av allmenne hensyn / et allment godeet allment gode / saken har allmenn interessesaken har allmenn interesse
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
// som adverb:
det er allment kjentdet er allment kjent
: det er allment kjentdet er allment kjent
3 generell; vanlig, gjengs
han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
: han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
//
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
3 generell; vanlig, gjengs
han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
: han kom med noen allmenne betraktningerhan kom med noen allmenne betraktninger / det er en allmenn oppfatningdet er en allmenn oppfatning
//
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
studieretning for allmenne fag studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering studieretning i den videregående skolen som tilsvarte det tidligere gymnaset; jamfør studiespesialisering
4 universell
en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
: en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
4 universell
en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
: en hellig, allmenn kirkeen hellig, allmenn kirke / allmenne sannheterallmenne sannheter
allmenn|aksjeselskap n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet allmennaksjeselskap
(av III vær) børsnotert aksjeselskap der allmennheten har anledning til å tegne aksjer, fork ASA børsnotert aksjeselskap der allmennheten har anledning til å tegne aksjer, fork ASA
allmenn|dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndannelse
(etter tysk) (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst
allmenn|dannende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet allmenndannende
som gir allmenndannelse
virke allmenndannendevirke allmenndannende
: virke allmenndannendevirke allmenndannende
som gir allmenndannelse
virke allmenndannendevirke allmenndannende
: virke allmenndannendevirke allmenndannende
allmenn|danning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenndanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet allmenndanning
(det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst; allmenndannelse (det å tilegne seg) et visst mål kunnskaper i emner som språk, litteratur, historie og kunst; allmenndannelse
allmenn|fag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennfag
skolefag som ikke gir yrkesutdanning skolefag som ikke gir yrkesutdanning
allmenn|gjøre verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet allmenngjøre
gjøre allmenn, generalisere
forfatteren allmenngjør egne erfaringerforfatteren allmenngjør egne erfaringer
: forfatteren allmenngjør egne erfaringerforfatteren allmenngjør egne erfaringer
gjøre allmenn, generalisere
forfatteren allmenngjør egne erfaringerforfatteren allmenngjør egne erfaringer
: forfatteren allmenngjør egne erfaringerforfatteren allmenngjør egne erfaringer
allmenn|gyldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmenngyldig
gyldig for alle, for alle tilfeller, til alle tider, universell
en allmenngyldig regelen allmenngyldig regel / et allmenngyldig spørsmål, svaret allmenngyldig spørsmål, svar
: en allmenngyldig regelen allmenngyldig regel / et allmenngyldig spørsmål, svaret allmenngyldig spørsmål, svar
gyldig for alle, for alle tilfeller, til alle tider, universell
en allmenngyldig regelen allmenngyldig regel / et allmenngyldig spørsmål, svaret allmenngyldig spørsmål, svar
: en allmenngyldig regelen allmenngyldig regel / et allmenngyldig spørsmål, svaret allmenngyldig spørsmål, svar
allmenn|kringkaster m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet allmennkringkaster
kringkaster med programtilbud som dekker alle grupper kringkaster med programtilbud som dekker alle grupper
allmenn|medisin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennmedisin
del av helsetjenesten som blir utført av allmennpraktikere eller distriktsleger, primærmedisin del av helsetjenesten som blir utført av allmennpraktikere eller distriktsleger, primærmedisin
allmenn|menneskelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennmenneskelig
som gjelder alle mennesker
allmennmenneskelige spørsmålallmennmenneskelige spørsmål / et allmennmenneskelig fenomenet allmennmenneskelig fenomen
: allmennmenneskelige spørsmålallmennmenneskelige spørsmål / et allmennmenneskelig fenomenet allmennmenneskelig fenomen
som gjelder alle mennesker
allmennmenneskelige spørsmålallmennmenneskelige spørsmål / et allmennmenneskelig fenomenet allmennmenneskelig fenomen
: allmennmenneskelige spørsmålallmennmenneskelige spørsmål / et allmennmenneskelig fenomenet allmennmenneskelig fenomen
allmenn-nyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmenn-nyttig
; el. allmennyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennyttig
nyttig for folk flest nyttig for folk flest
allmenn|praktiker m2
I dette vinduet skal du finne tabell m2 for oppslagsordet allmennpraktiker
privatpraktiserende lege som tar imot alle typer pasienter; til forskjell fra spesialist privatpraktiserende lege som tar imot alle typer pasienter; til forskjell fra spesialist
allmenn|praktiserende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet allmennpraktiserende
en allmennpraktiserende lege allmennpraktikeren allmennpraktiserende lege allmennpraktiker
: en allmennpraktiserende lege allmennpraktikeren allmennpraktiserende lege allmennpraktiker
en allmennpraktiserende lege allmennpraktikeren allmennpraktiserende lege allmennpraktiker
: en allmennpraktiserende lege allmennpraktikeren allmennpraktiserende lege allmennpraktiker
allmenn|preventiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet allmennpreventiv
som virker forebyggende på allmennheten
straff med allmennpreventiv virkningstraff med allmennpreventiv virkning
: straff med allmennpreventiv virkningstraff med allmennpreventiv virkning
som virker forebyggende på allmennheten
straff med allmennpreventiv virkningstraff med allmennpreventiv virkning
: straff med allmennpreventiv virkningstraff med allmennpreventiv virkning
allmenn|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennspråk
den delen av språket som de fleste i et språksamfunn bruker; til forskjell fra fagspråk, særspråk den delen av språket som de fleste i et språksamfunn bruker; til forskjell fra fagspråk, særspråk
allmenn|språklig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennspråklig
som gjelder allmennspråket
en allmennspråklig ordboken allmennspråklig ordbok
: en allmennspråklig ordboken allmennspråklig ordbok
som gjelder allmennspråket
en allmennspråklig ordboken allmennspråklig ordbok
: en allmennspråklig ordboken allmennspråklig ordbok
allmenn|tilstand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenntilstand
generell helsetilstand
pasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstandpasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstand
: pasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstandpasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstand
generell helsetilstand
pasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstandpasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstand
: pasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstandpasienten greide påkjenningene godt på grunn av god allmenntilstand
allmenn|utdannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennutdannelse
grunnleggende utdanning som særlig grunnskolen og den videregående skolen gir; til forskjell fra fagutdannelse, yrkesutdannelse grunnleggende utdanning som særlig grunnskolen og den videregående skolen gir; til forskjell fra fagutdannelse, yrkesutdannelse
allmenn|utdanning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennutdanning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet allmennutdanning
grunnleggende utdanning som særlig grunnskolen og den videregående skolen gir; allmennutdannelse; til forskjell fra fagutdanning; yrkesutdanning grunnleggende utdanning som særlig grunnskolen og den videregående skolen gir; allmennutdannelse; til forskjell fra fagutdanning; yrkesutdanning
allmenn-nyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmenn-nyttig
; el. allmennyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennyttig
nyttig for folk flest nyttig for folk flest
alminnelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet alminnelig
(norrøntalmenniligr, av almennr 'allmenn')
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
1 allmenn
alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
: alminnelig stemmerett, verneplikt, dannelsealminnelig stemmerett, verneplikt, dannelse
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
2 utbredt, vanlig, ordinær
slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
: slikt er ikke alminneligslikt er ikke alminnelig / et ganske alminnelig menneskeet ganske alminnelig menneske / et alminnelig navnet alminnelig navn
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
// som adverb:
han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
: han var mer enn alminnelig blidhan var mer enn alminnelig blid
applisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet applisere
(fra latin applicare 'bøye, legge noe til') anvende, tilpasse
det uttrykket kan ikke appliseres herdet uttrykket kan ikke appliseres her / applisere en allmenn regel på et spesielt tilfelleapplisere en allmenn regel på et spesielt tilfelle
: det uttrykket kan ikke appliseres herdet uttrykket kan ikke appliseres her / applisere en allmenn regel på et spesielt tilfelleapplisere en allmenn regel på et spesielt tilfelle
anvende, tilpasse
det uttrykket kan ikke appliseres herdet uttrykket kan ikke appliseres her / applisere en allmenn regel på et spesielt tilfelleapplisere en allmenn regel på et spesielt tilfelle
: det uttrykket kan ikke appliseres herdet uttrykket kan ikke appliseres her / applisere en allmenn regel på et spesielt tilfelleapplisere en allmenn regel på et spesielt tilfelle
I dannelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dannelse
(av danne) (grad av) finhet i kultur og væremåte kombinert med (visse) kunnskaper
allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
: allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
(grad av) finhet i kultur og væremåte kombinert med (visse) kunnskaper
allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
: allmenndannelseallmenndannelse / ha dannelseha dannelse / hjertets dannelsehjertets dannelse
folke|helse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet folkehelse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet folkehelse
allmenn helsetilstand hos et folk allmenn helsetilstand hos et folk
folke|opplysning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet folkeopplysning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet folkeopplysning
allmenn opplysning, dannelse av eller hos det brede lag av folket
arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
: arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
allmenn opplysning, dannelse av eller hos det brede lag av folket
arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
: arbeide for folkeopplysningarbeide for folkeopplysning
folke|skole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet folkeskole
i Norge 1889–1969: offentlig allmenn, elementær skole; jamfør grunnskole i Norge 1889–1969: offentlig allmenn, elementær skole; jamfør grunnskole
I fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fri
(lavtysk vri)
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
// som substantiv:
// som substantiv:
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
// som substantiv:
// som substantiv:
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som substantiv:
// som substantiv:
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
i det fri utendørs utendørs
i det fri utendørs utendørs
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som substantiv:
// som substantiv:
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
i det fri utendørs utendørs
i det fri utendørs utendørs
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
1 (om stat, styre) som gir slike retter, demokratisk; med fulle politiske retter; med fulle borgerretter
treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
: treller og frie menntreller og frie menn / ha en fri forfatningha en fri forfatning / den frie verdenden frie verden / frie valgfrie valg
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
2 selvstyrt, uavhengig
et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
: et fritt land, folk, menneskeet fritt land, folk, menneske / den frie presseden frie presse
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
3 vernet av loven, trygg; jamfør frikar
fritt leidefritt leide
: fritt leidefritt leide
// som adverb:
frifri
: frifri
// som adverb:
frifri
: frifri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
4 ikke i fangenskap eller innesperret
slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
: slipp fangene frislipp fangene fri / bli satt fribli satt fri
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
// som substantiv:
// som substantiv:
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
5 ubundet, bevegelig, løs
fri energifri energi
: fri energifri energi
// som substantiv:
// som substantiv:
//
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven
fritt fall fall som bare er påvirket av tyngdeloven fall som bare er påvirket av tyngdeloven //
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
stå i fri (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir (om bil, kjøretøy) ikke tilkoplet noe gir
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som substantiv:
// som substantiv:
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
i det fri utendørs utendørs
i det fri utendørs utendørs
6 uten stengsel eller hinder (for ferdsel, bevegelse, sikt og lignende)
fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
: fritt armslag, spillerom, farvann, utsynfritt armslag, spillerom, farvann, utsyn / fritt løpfritt løp
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som adverb:
kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
: kunne puste frittkunne puste fritt / garden ligger høyt og fritt tilgarden ligger høyt og fritt til / i Guds frie naturi Guds frie natur
// som substantiv:
// som substantiv:
//
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter
ha ryggen fri ha retrettmuligheter ha retrettmuligheter //
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende
på fri mark utendørs; i åpent lende utendørs; i åpent lende //
i det fri utendørs utendørs
i det fri utendørs utendørs
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
7 tillatt for alle, allmenn, åpen; ikke under tvang, restriksjoner eller lignende
fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
: fri adgangfri adgang / fritt fiske, havfritt fiske, hav
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
// som adverb:
tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
: tenke, handle, velge fritttenke, handle, velge fritt / ordet er frittordet er fritt
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
8 ikke statskontrollert
kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
: kreftenes frie spillkreftenes frie spill / fri konkurransefri konkurranse / det frie markeddet frie marked / frihandelfrihandel
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
9 selvstendig, fordomsfri; ikke strengt bundet til regler, mønster, forbilder eller lignende; valgfri
fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
: fri kjærlighetfri kjærlighet / fri rytmefri rytme
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
// som adverb:
fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
: fritt oversatt fra tyskfritt oversatt fra tysk / et fritt studiumet fritt studium
//
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring
fri assosiasjon assosiering uten styring assosiering uten styring //
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs
fri forskning forskning som er forutsetningsløs forskning som er forutsetningsløs //
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
fri fantasi uten rot i virkeligheten uten rot i virkeligheten
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
10 upåvirket av andre (hensyn), uavhengig
et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
: et fritt menneskeet fritt menneske / handle på fritt grunnlaghandle på fritt grunnlag / av fri viljeav fri vilje
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
// som adverb:
stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
: stå frittstå fritt / stille en frittstille en fritt / stå fritt til å velgestå fritt til å velge / utvikle seg frittutvikle seg fritt / fritt valg (på øverste hylle)fritt valg (på øverste hylle) / frie pinsevennerfrie pinsevenner
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
11 uten særlig tvang, restriksjoner
leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
: leve et fritt livleve et fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben / fri oppdragelsefri oppdragelse
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
// ugift, ubundet
være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
: være fri og frank eller frank og frivære fri og frank eller frank og fri / kjenne seg fri som fuglenkjenne seg fri som fuglen
//
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
frie hender (få, ha) full handlingsfrihet (få, ha) full handlingsfrihet
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
12 trygg, fast, rolig; frimodig, åpen; løssluppen, frigjort
et fritt blikket fritt blikk
: et fritt blikket fritt blikk
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
// som adverb:
snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
: snakke fritt utsnakke fritt ut / føre et fritt språkføre et fritt språk / være fri av segvære fri av seg / får jeg være så fri å ... frimodigfår jeg være så fri å ... frimodig
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
13 fritatt, unntatt
være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
: være fri fra jobbenvære fri fra jobben / slippe fri fra militæretslippe fri fra militæret
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// som substantiv:
ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
: ha fri, ta seg friha fri, ta seg fri / elevene spilte fotball i store fri i det store friminuttetelevene spilte fotball i store fri i det store friminuttet
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// spart for
være fri for bekymringervære fri for bekymringer
: være fri for bekymringervære fri for bekymringer
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
// ikke skyldig eller innblandet
dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
: dømme, kjenne en fridømme, kjenne en fri / fri for angst utenfri for angst uten / han er ikke fri for å stjelehan er ikke fri for å stjele / det er ikke fritt det kan ikke nektesdet er ikke fritt det kan ikke nektes
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
14 kvitt (II)
bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
: bli fri forkjølelsenbli fri forkjølelsen
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
15 tom (II), uten
det er fritt for musdet er fritt for mus
: det er fritt for musdet er fritt for mus
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
// særlig i sammensetninger:
alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
: alkoholfri, feilfri, isfri, syndfrialkoholfri, feilfri, isfri, syndfri
//
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
kjemisk fri for også i overført betydning: helt uten også i overført betydning: helt uten
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
16 sikker, særlig i sammensetninger:
dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
: dirkefri, frostfri, rustfridirkefri, frostfri, rustfri
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
17 gratis
ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
: ha fri telefonha fri telefon / fri rettshjelpfri rettshjelp / fri kost og losjifri kost og losji
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
// som adverb:
fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
: fritt om bord se fobfritt om bord se fob / stå til fri disposisjonstå til fri disposisjon
gangbar a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet gangbar
(fra tysk; av foreldet gange 'gå')
1 alminnelig, allmenn, kurant (II), gyldig
et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
: et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
1 alminnelig, allmenn, kurant (II), gyldig
et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
: et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
2 som en kan gå i
Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
: Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
2 som en kan gå i
Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
: Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
1 alminnelig, allmenn, kurant (II), gyldig
et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
: et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
1 alminnelig, allmenn, kurant (II), gyldig
et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
: et gangbart uttrykket gangbart uttrykk / gangbare varergangbare varer / gangbar myntgangbar mynt
2 som en kan gå i
Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
: Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
2 som en kan gå i
Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
: Oslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gateneOslo kommune skal få flere gangbare kanaler for tekniske anlegg under gatene
gemen a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet gemen
(lavtysk gemen(e), tysk gemein; beslektet med allmenn og menig)
1 foreldet: som gjelder folk flest, allmenn, vanlig
den gemene hopden gemene hop
: den gemene hopden gemene hop
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
1 foreldet: som gjelder folk flest, allmenn, vanlig
den gemene hopden gemene hop
: den gemene hopden gemene hop
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
2 sjofel, tarvelig, simpel
en gemen løgnen gemen løgn
: en gemen løgnen gemen løgn
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
2 sjofel, tarvelig, simpel
en gemen løgnen gemen løgn
: en gemen løgnen gemen løgn
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
1 foreldet: som gjelder folk flest, allmenn, vanlig
den gemene hopden gemene hop
: den gemene hopden gemene hop
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
1 foreldet: som gjelder folk flest, allmenn, vanlig
den gemene hopden gemene hop
: den gemene hopden gemene hop
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
// felles (II)
det gemene bestedet gemene beste
: det gemene bestedet gemene beste
2 sjofel, tarvelig, simpel
en gemen løgnen gemen løgn
: en gemen løgnen gemen løgn
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
2 sjofel, tarvelig, simpel
en gemen løgnen gemen løgn
: en gemen løgnen gemen løgn
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
// som adverb:
oppføre seg gementoppføre seg gement
: oppføre seg gementoppføre seg gement
general- i sms.
I dette vinduet skal du finne tabell i sms. for oppslagsordet general-
(fra latin 'alminnelig') allmenn, felles (II); over-, hoved-, i ord som generaldebatt, generaldirektør allmenn, felles (II); over-, hoved-, i ord som generaldebatt, generaldirektør
generalisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet generalisere
gi allmenn gyldighet; stille opp allmenne regler på grunnlag av enkelttilfeller
en må være forsiktig med å generalisereen må være forsiktig med å generalisere
: en må være forsiktig med å generalisereen må være forsiktig med å generalisere
gi allmenn gyldighet; stille opp allmenne regler på grunnlag av enkelttilfeller
en må være forsiktig med å generalisereen må være forsiktig med å generalisere
: en må være forsiktig med å generalisereen må være forsiktig med å generalisere
generell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet generell
(utt sjenerel´l; gjennom tysk, fra latin generalis; se general-)
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
1 allmenn, alminnelig, allmenngyldig
gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
: gi en generell orientering, karakteristikkgi en generell orientering, karakteristikk
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
2 som adverb:
(rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
: (rent) generelt kan en si at ...(rent) generelt kan en si at ... / det later til å være et generelt problemdet later til å være et generelt problem / generelle drøftingergenerelle drøftinger / det hersket generell forvirringdet hersket generell forvirring
gjengs a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gjengs
(av norrønt gengr 'gangfør') alminnelig, allmenn, konvensjonell
et gjengs uttrykket gjengs uttrykk / gjengs framgangsmåtegjengs framgangsmåte / gjengse oppfatningergjengse oppfatninger / det har blitt gjengsdet har blitt gjengs
: et gjengs uttrykket gjengs uttrykk / gjengs framgangsmåtegjengs framgangsmåte / gjengse oppfatningergjengse oppfatninger / det har blitt gjengsdet har blitt gjengs
alminnelig, allmenn, konvensjonell
et gjengs uttrykket gjengs uttrykk / gjengs framgangsmåtegjengs framgangsmåte / gjengse oppfatningergjengse oppfatninger / det har blitt gjengsdet har blitt gjengs
: et gjengs uttrykket gjengs uttrykk / gjengs framgangsmåtegjengs framgangsmåte / gjengse oppfatningergjengse oppfatninger / det har blitt gjengsdet har blitt gjengs
gyldighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet gyldighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet gyldighet
1 aktualitet, berettigelse
ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
: ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
1 aktualitet, berettigelse
ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
: ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
2 validitet
rettsgyldighetrettsgyldighet
: rettsgyldighetrettsgyldighet
2 validitet
rettsgyldighetrettsgyldighet
: rettsgyldighetrettsgyldighet
1 aktualitet, berettigelse
ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
: ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
1 aktualitet, berettigelse
ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
: ha allmenn gyldighetha allmenn gyldighet
2 validitet
rettsgyldighetrettsgyldighet
: rettsgyldighetrettsgyldighet
2 validitet
rettsgyldighetrettsgyldighet
: rettsgyldighetrettsgyldighet
hyle|kor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet hylekor
allmenn misnøye som kommer til uttrykk, proteststorm
delta i hylekoretdelta i hylekoret
: delta i hylekoretdelta i hylekoret
allmenn misnøye som kommer til uttrykk, proteststorm
delta i hylekoretdelta i hylekoret
: delta i hylekoretdelta i hylekoret
institusjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet institusjon
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
1 forhold som er regulert av sedvane eller lov i et samfunn
allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
: allmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler påallmenn stemmerett er den institusjon demokratiet hviler på / en institusjon som ekteskapeten institusjon som ekteskapet
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
2 anstalt, organisasjon
offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
: offentlige institusjoneroffentlige institusjoner / universitetene er institusjoner for forskning og undervisninguniversitetene er institusjoner for forskning og undervisning / en institusjon for unge stoffmisbrukereen institusjon for unge stoffmisbrukere
jevn a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet jevn
; el. jamn adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet jamn
(norrønt jafn)
1 plan (III), slett (II,1), flat
jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
: jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
1 plan (III), slett (II,1), flat
jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
: jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
2 likt fordelt overalt
legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
: legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
2 likt fordelt overalt
legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
: legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
3 vedholdende, regelmessig, rolig, stø (III,1)
slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
: slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
//
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
3 vedholdende, regelmessig, rolig, stø (III,1)
slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
: slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
//
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
4 like (god, stor, sterk osv.)
de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
: de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
4 like (god, stor, sterk osv.)
de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
: de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
5 allmenn, vanlig
de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
: de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
//
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra //
den jevne mann folk flest folk flest
den jevne mann folk flest folk flest //
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
5 allmenn, vanlig
de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
: de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
//
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra //
den jevne mann folk flest folk flest
den jevne mann folk flest folk flest //
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
6
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
6
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
7 som adverb: akkurat
det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
: det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
//
jamt slutt helt slutt helt slutt
jamt slutt helt slutt helt slutt
7 som adverb: akkurat
det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
: det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
//
jamt slutt helt slutt helt slutt
jamt slutt helt slutt helt slutt
1 plan (III), slett (II,1), flat
jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
: jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
1 plan (III), slett (II,1), flat
jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
: jevn overflate, vei, kantjevn overflate, vei, kant
2 likt fordelt overalt
legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
: legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
2 likt fordelt overalt
legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
: legge på et jevnt eller jamt laglegge på et jevnt eller jamt lag / fordele noe jevnt eller jamt utoverfordele noe jevnt eller jamt utover
3 vedholdende, regelmessig, rolig, stø (III,1)
slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
: slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
//
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
3 vedholdende, regelmessig, rolig, stø (III,1)
slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
: slite jevnt og truttslite jevnt og trutt / holde jevn fartholde jevn fart / en jevn utviklingen jevn utvikling / komme igjen med jevne mellomromkomme igjen med jevne mellomrom / det regnet jevnt og småttdet regnet jevnt og smått / motoren surret jevnt og fintmotoren surret jevnt og fint / det jevne slitet gav resultaterdet jevne slitet gav resultater
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
// som adverb:
titt og jamttitt og jamt
: titt og jamttitt og jamt
//
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
jamt og samt støtt og stadig støtt og stadig
4 like (god, stor, sterk osv.)
de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
: de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
4 like (god, stor, sterk osv.)
de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
: de to konkurrentene var helt jevnede to konkurrentene var helt jevne / løperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpasseringløperne lå helt jevnt t eller jamt ved målpassering
5 allmenn, vanlig
de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
: de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
//
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra //
den jevne mann folk flest folk flest
den jevne mann folk flest folk flest //
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
5 allmenn, vanlig
de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
: de var jevne folkde var jevne folk / leve i jevne kårleve i jevne kår / holde seg på det jevne leve nøkternt, alminneligholde seg på det jevne leve nøkternt, alminnelig
//
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra
jevnt bra sånn alminnelig bra sånn alminnelig bra //
den jevne mann folk flest folk flest
den jevne mann folk flest folk flest //
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
på det jevne alminnelig, vanlig alminnelig, vanlig
6
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
6
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
jevne tall tall som kan deles på 2 uten brøk tall som kan deles på 2 uten brøk
7 som adverb: akkurat
det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
: det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
//
jamt slutt helt slutt helt slutt
jamt slutt helt slutt helt slutt
7 som adverb: akkurat
det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
: det blir 100 kr jevntdet blir 100 kr jevnt
//
jamt slutt helt slutt helt slutt
jamt slutt helt slutt helt slutt
katolsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet katolsk
(gjennom tysk og, latin, fra gresk 'allmenn, universell')
1 som hører til eller vedkjenner seg katolisismen
den katolske kirkeden katolske kirke
: den katolske kirkeden katolske kirke
//
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
1 som hører til eller vedkjenner seg katolisismen
den katolske kirkeden katolske kirke
: den katolske kirkeden katolske kirke
//
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
2 allmenn, vanlig
//
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
2 allmenn, vanlig
//
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
1 som hører til eller vedkjenner seg katolisismen
den katolske kirkeden katolske kirke
: den katolske kirkeden katolske kirke
//
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
1 som hører til eller vedkjenner seg katolisismen
den katolske kirkeden katolske kirke
: den katolske kirkeden katolske kirke
//
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
mer katolsk enn paven stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson stå enda steilere på en mening enn meningens opphavsperson
2 allmenn, vanlig
//
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
2 allmenn, vanlig
//
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
de katolske brev sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets sju brev i Det nye testamente som er adressert til en vid eller ubestemt leserkrets
lande|vei m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet landevei
; el. lande|veg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet landeveg
vei på landet til allmenn ferdsel
//
den slagne landevei det gjengse det gjengse
den slagne landevei det gjengse det gjengse
vei på landet til allmenn ferdsel
//
den slagne landevei det gjengse det gjengse
den slagne landevei det gjengse det gjengse
lignelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lignelse
; el. liknelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet liknelse
(jamfør norrønt líkneski nøytrum, líkneskja femininum, egentlig 'form')
1 enkel fortelling som illustrerer en allmenn sannhet eller en etisk lærdom, særlig i Det nye testamente; billedlig uttrykk, parabel
lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
: lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
1 enkel fortelling som illustrerer en allmenn sannhet eller en etisk lærdom, særlig i Det nye testamente; billedlig uttrykk, parabel
lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
: lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
2 skikkelse som noe viser seg i
i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
: i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
2 skikkelse som noe viser seg i
i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
: i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
3 en viss likhet
han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
: han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
3 en viss likhet
han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
: han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
1 enkel fortelling som illustrerer en allmenn sannhet eller en etisk lærdom, særlig i Det nye testamente; billedlig uttrykk, parabel
lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
: lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
1 enkel fortelling som illustrerer en allmenn sannhet eller en etisk lærdom, særlig i Det nye testamente; billedlig uttrykk, parabel
lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
: lignelsen om sennepskornetlignelsen om sennepskornet / tale i lignelsertale i lignelser
2 skikkelse som noe viser seg i
i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
: i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
2 skikkelse som noe viser seg i
i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
: i en ulvs lignelsei en ulvs lignelse
3 en viss likhet
han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
: han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
3 en viss likhet
han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
: han hadde lignelse med et trollhan hadde lignelse med et troll
menneskelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet menneskelig
1 som gjelder mennesker
allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
: allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
1 som gjelder mennesker
allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
: allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
2 naturlig, liketil; mild, human
få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
: få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
2 naturlig, liketil; mild, human
få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
: få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
1 som gjelder mennesker
allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
: allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
1 som gjelder mennesker
allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
: allmennmenneskeligallmennmenneskelig / den menneskelige organismenden menneskelige organismen / det er menneskelig å feiledet er menneskelig å feile / det står ikke i menneskelig maktdet står ikke i menneskelig makt / årsaken til ulykken var menneskelig sviktårsaken til ulykken var menneskelig svikt
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
// som er et menneske (i motsetning til en maskin)
dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
: dette problemet må løses av en menneskelig ekspertdette problemet må løses av en menneskelig ekspert
2 naturlig, liketil; mild, human
få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
: få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
2 naturlig, liketil; mild, human
få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
: få en menneskelig behandlingfå en menneskelig behandling / presidenten virket så menneskeligpresidenten virket så menneskelig
ord|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ordspråk
fast vending som uttrykker en allmenn erfaring eller leveregel
'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk
: 'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk
fast vending som uttrykker en allmenn erfaring eller leveregel
'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk
: 'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk'øst,vest, hjemme best' er et kjent ordspråk
pandemisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet pandemisk
særlig om sykdom: allmenn, som rammer alle særlig om sykdom: allmenn, som rammer alle
sats m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sats
(fra tysk av setzen 'sette')
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
1 eksplosiv blanding
satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
: satsen på en fyrstikksatsen på en fyrstikk / tennsatstennsats
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
2 i typografi: linjer eller sider stilt sammen av typer til en tekst som skal trykkes
//
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
stå i sats være ferdigsatt (for trykking) være ferdigsatt (for trykking)
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
3 ved brennevinsbrenning: råstoffer som er blandet sammen til gjæring
satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
: satsen er utgått har gjæret ferdigsatsen er utgått har gjæret ferdig
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
4 ved hopping: fjæring og fraspark som innledning til et hopp
ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
: ta satsta sats / treffe, bomme i satsentreffe, bomme i satsen
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
5 fastsatt pris, takst, tariff
nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
: nye satser for de statsansattenye satser for de statsansatte
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
6 avdeling av musikkverk
symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
: symfonien hadde fire satsersymfonien hadde fire satser
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
// måte å skrive musikk på
homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
: homofon satshomofon sats / polyfon satspolyfon sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
7 setning som uttrykker en allmenn sannhet eller påstand
en matematisk satsen matematisk sats
: en matematisk satsen matematisk sats
spesiell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet spesiell
(gjennom tysk, fra fransk special, av latin species 'slag')
1 særskilt, bestemt, særegen
ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
: ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
1 særskilt, bestemt, særegen
ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
: ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
2 som adverb:
spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
: spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
2 som adverb:
spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
: spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
1 særskilt, bestemt, særegen
ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
: ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
1 særskilt, bestemt, særegen
ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
: ha spesielle anlegg for noeha spesielle anlegg for noe / en spesiell anledningen spesiell anledning / han er noe spesiellhan er noe spesiell / boka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emneboka er for spesiell til å vekke allmenn interesse behandler et for snevert emne
2 som adverb:
spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
: spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
2 som adverb:
spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
: spesielt vil jeg understrekespesielt vil jeg understreke
strand|lov m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet strandlov
i bestemt form: lov som blant annet skal sikre naturverdier og muligheter for allmenn ferdsel i strand- og fjellområder i bestemt form: lov som blant annet skal sikre naturverdier og muligheter for allmenn ferdsel i strand- og fjellområder
universell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet universell
som gjelder hele universet, som omfatter alt, allmenn
ha universell gyldighetha universell gyldighet
: ha universell gyldighetha universell gyldighet
som gjelder hele universet, som omfatter alt, allmenn
ha universell gyldighetha universell gyldighet
: ha universell gyldighetha universell gyldighet
verne|plikt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet verneplikt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet verneplikt
(plikt til å gjøre) militærtjeneste
allmenn vernepliktallmenn verneplikt
: allmenn vernepliktallmenn verneplikt
(plikt til å gjøre) militærtjeneste
allmenn vernepliktallmenn verneplikt
: allmenn vernepliktallmenn verneplikt
vulgær a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vulgær
(gjennom fransk, fra latin vulgaris 'allmenn, hverdagslig') simpel, tarvelig, ukultivert
han var brautende og vulgærhan var brautende og vulgær / et vulgært innlegg i avisenet vulgært innlegg i avisen
: han var brautende og vulgærhan var brautende og vulgær / et vulgært innlegg i avisenet vulgært innlegg i avisen
simpel, tarvelig, ukultivert
han var brautende og vulgærhan var brautende og vulgær / et vulgært innlegg i avisenet vulgært innlegg i avisen
: han var brautende og vulgærhan var brautende og vulgær / et vulgært innlegg i avisenet vulgært innlegg i avisen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
all|gyldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allgyldig
allmenn, generell allmenn, generell
allmanna|veg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmannaveg
; el. allmann|veg m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmannveg
allmenn ferdsleveg; allfarveg allmenn ferdsleveg; allfarveg
allmenn adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet allmenn
; el. ålmenn adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet ålmenn
(norrønt almennr, innverknad frå tysk (all)gemein) felles, sams for alt, alle; vanleg, generell
saka har allmenn interessesaka har allmenn interesse / det er eit allment ynskedet er eit allment ynske / allmenn vernepliktallmenn verneplikt
: saka har allmenn interessesaka har allmenn interesse / det er eit allment ynskedet er eit allment ynske / allmenn vernepliktallmenn verneplikt
felles, sams for alt, alle; vanleg, generell
saka har allmenn interessesaka har allmenn interesse / det er eit allment ynskedet er eit allment ynske / allmenn vernepliktallmenn verneplikt
: saka har allmenn interessesaka har allmenn interesse / det er eit allment ynskedet er eit allment ynske / allmenn vernepliktallmenn verneplikt
allmenn|aksjeselskap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennaksjeselskap
; el. ålmenn|aksjeselskap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ålmennaksjeselskap
børsnotert aksjeselskap der allmenta kan teikne aksjar, forkorta ASA børsnotert aksjeselskap der allmenta kan teikne aksjar, forkorta ASA
allmenn|bate m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennbate
; el. ålmenn|bate m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennbate
allemannsbate allemannsbate
allmenn|dannande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet allmenndannande
; el. ålmenn|dannande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet ålmenndannande
som gjev allmennutdanning
allmenndannande fag i skulenallmenndannande fag i skulen
: allmenndannande fag i skulenallmenndannande fag i skulen
som gjev allmennutdanning
allmenndannande fag i skulenallmenndannande fag i skulen
: allmenndannande fag i skulenallmenndannande fag i skulen
allmenn|danning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet allmenndanning
; el. ålmenn|danning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet ålmenndanning
kunnskap og kultur som gjer eit menneske meir moge kunnskap og kultur som gjer eit menneske meir moge
allmenn|eige f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmenneige
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmenneige
; el. ålmenn|eige f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmenneige
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ålmenneige
fjellet bør vere allmenneigefjellet bør vere allmenneige
: fjellet bør vere allmenneigefjellet bør vere allmenneige
fjellet bør vere allmenneigefjellet bør vere allmenneige
: fjellet bør vere allmenneigefjellet bør vere allmenneige
allmenn|fag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennfag
; el. ålmenn|fag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ålmennfag
allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
: allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
: allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
allmenn|gjere verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet allmenngjere
; el. ålmenn|gjere verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet ålmenngjere
gjere allmenn; generalisere gjere allmenn; generalisere
allmenn|gyldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmenngyldig
; el. ålmenn|gyldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmenngyldig
som gjeld under alle tilhøve
eit allmenngyldig spørsmål, svareit allmenngyldig spørsmål, svar
: eit allmenngyldig spørsmål, svareit allmenngyldig spørsmål, svar
som gjeld under alle tilhøve
eit allmenngyldig spørsmål, svareit allmenngyldig spørsmål, svar
: eit allmenngyldig spørsmål, svareit allmenngyldig spørsmål, svar
allmenn|interesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmenninteresse
; el. ålmenn|interesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmenninteresse
særleg i fleirtal:
ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
: ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
særleg i fleirtal:
ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
: ha omsut for allmenninteressene allmennbatenha omsut for allmenninteressene allmennbaten
allmenn|kringkastar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennkringkastar
; el. ålmenn|kringkastar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennkringkastar
kringkastar med programtilbod som dekkjer alle grupper kringkastar med programtilbod som dekkjer alle grupper
allmenn|kulturell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet allmennkulturell
; el. ålmenn|kulturell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet ålmennkulturell
folkeakademia driv allmennkulturell verksemdfolkeakademia driv allmennkulturell verksemd
: folkeakademia driv allmennkulturell verksemdfolkeakademia driv allmennkulturell verksemd
folkeakademia driv allmennkulturell verksemdfolkeakademia driv allmennkulturell verksemd
: folkeakademia driv allmennkulturell verksemdfolkeakademia driv allmennkulturell verksemd
allmenn|medisin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennmedisin
; el. ålmenn|medisin m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennmedisin
medisin (1) utanfor sjukehusa og institusjonane, som omfattar førebyggjande medisin, behandlande medisin og attføring medisin (1) utanfor sjukehusa og institusjonane, som omfattar førebyggjande medisin, behandlande medisin og attføring
allmenn|menneskeleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennmenneskeleg
; el. ålmenn|menneskeleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmennmenneskeleg
som gjeld alle menneske som gjeld alle menneske
allmenn-nytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenn-nytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmenn-nytte
; el. allmennytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmennytte
; el. ålmenn-nytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmenn-nytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmenn-nytte
; el. ålmennytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmennytte
allmennbate allmennbate
allmenn-nyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmenn-nyttig
; el. allmennyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennyttig
; el. ålmenn-nyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmenn-nyttig
; el. ålmennyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmennyttig
løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
: løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
: løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
allmenn|praksis m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennpraksis
; el. ålmenn|praksis m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennpraksis
(lækjar)praksis i allmennmedisin
ein lækjar i allmennpraksisein lækjar i allmennpraksis
: ein lækjar i allmennpraksisein lækjar i allmennpraksis
(lækjar)praksis i allmennmedisin
ein lækjar i allmennpraksisein lækjar i allmennpraksis
: ein lækjar i allmennpraksisein lækjar i allmennpraksis
allmenn|praktikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennpraktikar
; el. ålmenn|praktikar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennpraktikar
lækjar som driv allmennpraksis lækjar som driv allmennpraksis
allmenn|praktiserande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet allmennpraktiserande
; el. ålmenn|praktiserande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet ålmennpraktiserande
som driv allmennpraksis; jamfør spesialist og sjukehuslækjar
ein allmennpraktiserande lækjarein allmennpraktiserande lækjar
: ein allmennpraktiserande lækjarein allmennpraktiserande lækjar
som driv allmennpraksis; jamfør spesialist og sjukehuslækjar
ein allmennpraktiserande lækjarein allmennpraktiserande lækjar
: ein allmennpraktiserande lækjarein allmennpraktiserande lækjar
allmenn|prevensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennprevensjon
; el. ålmenn|prevensjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennprevensjon
det å vere allmennpreventiv det å vere allmennpreventiv
allmenn|preventiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet allmennpreventiv
; el. ålmenn|preventiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ålmennpreventiv
særleg i jus: generalpreventiv
//
straff med allmennpreventiv verknad straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta
straff med allmennpreventiv verknad straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta
særleg i jus: generalpreventiv
//
straff med allmennpreventiv verknad straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta
straff med allmennpreventiv verknad straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta straff som verkar skremmande og dermed førebyggjande på ålmenta
allmenn|skule m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennskule
; el. allmenn|skole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennskole
; el. ålmenn|skole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennskole
; el. ålmenn|skule m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennskule
skule som gjev undervisning i allmenndannande fag
//
høgare allmennskule før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium
høgare allmennskule før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium
skule som gjev undervisning i allmenndannande fag
//
høgare allmennskule før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium
høgare allmennskule før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium før: skule som førte fram til realskuleeksamen og examen artium
allmenn|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennspråk
; el. ålmenn|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ålmennspråk
den delen av ei målform eller eit målføre som dei fleste brukarane har felles, til skilnad frå særspråk den delen av ei målform eller eit målføre som dei fleste brukarane har felles, til skilnad frå særspråk
allmenn|språkleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennspråkleg
; el. ålmenn|språkleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmennspråkleg
som gjeld allmennspråk som gjeld allmennspråk
allmenn|tilstand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenntilstand
; el. ålmenn|tilstand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmenntilstand
med., allmenn helse og fysisk form
pasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstandpasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstand
: pasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstandpasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstand
med., allmenn helse og fysisk form
pasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstandpasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstand
: pasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstandpasienten greidde påkjenninga pga god allmenntilstand
allmenn|utdanning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet allmennutdanning
; el. ålmenn|utdanning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet ålmennutdanning
utdanning som særleg grunnskulen og den vidaregåande skulen gjev; til skilnad frå fagutdanning og yrkesutdanning utdanning som særleg grunnskulen og den vidaregåande skulen gjev; til skilnad frå fagutdanning og yrkesutdanning
allmenn-nytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmenn-nytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmenn-nytte
; el. allmennytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet allmennytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet allmennytte
; el. ålmenn-nytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmenn-nytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmenn-nytte
; el. ålmennytte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ålmennytte
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet ålmennytte
allmennbate allmennbate
allmenn-nyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmenn-nyttig
; el. allmennyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet allmennyttig
; el. ålmenn-nyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmenn-nyttig
; el. ålmennyttig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet ålmennyttig
løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
: løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
: løyve pengar til allmennyttige tiltakløyve pengar til allmennyttige tiltak
alminneleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet alminneleg
(gjennom bokmål, frå dansk, jamfør norrønt almenniligr av almennr 'allmenn') vanleg vanleg
applisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet applisere
(latin applicare av ad 'til' og plicare 'bøye') måte til, tilpasse, bruke
applisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelleapplisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelle
: applisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelleapplisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelle
måte til, tilpasse, bruke
applisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelleapplisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelle
: applisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelleapplisere ein allmenn regel på eit spesielt tilfelle
bilisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bilisme
(av bil) allmenn bruk av privatbil allmenn bruk av privatbil
I døme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet døme
(norrønt dǿmi; av II døme)
1 einskilt tilfelle som illustrerer ein allmenn regel, representerer ei gruppe eller liknande; eksempel
gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
: gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
//
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
1 einskilt tilfelle som illustrerer ein allmenn regel, representerer ei gruppe eller liknande; eksempel
gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
: gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
//
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
2 forbilde, mønster
føredømeføredøme
: føredømeføredøme
2 forbilde, mønster
føredømeføredøme
: føredømeføredøme
1 einskilt tilfelle som illustrerer ein allmenn regel, representerer ei gruppe eller liknande; eksempel
gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
: gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
//
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
1 einskilt tilfelle som illustrerer ein allmenn regel, representerer ei gruppe eller liknande; eksempel
gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
: gje døme på nokogje døme på noko / eit typisk dømeeit typisk døme
//
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
til dømes for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d. for å nemne eit døme, for eksempel; forkorta t.d.
2 forbilde, mønster
føredømeføredøme
: føredømeføredøme
2 forbilde, mønster
føredømeføredøme
: føredømeføredøme
encyklopedi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet encyklopedi
; el. ensyklopedi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ensyklopedi
(el. utt ang-; gjennom latin, frå gresk eigenleg 'krinsforma (dvs. allmenn) opplæring') konversasjonsleksikon, allkunnebok, oppslagsverk konversasjonsleksikon, allkunnebok, oppslagsverk
folke|helse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet folkehelse
allmenn helsetilstand i folkesetnaden allmenn helsetilstand i folkesetnaden
folke|opplysing f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet folkeopplysing
; el. folke|opplysning f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet folkeopplysning
allmenn opplysning, danning av eller hos (dei breie laga av) folket
arbeide for folkeopplysingarbeide for folkeopplysing / å betre folkeopplysingaå betre folkeopplysinga / folkeopplysinga stod lågtfolkeopplysinga stod lågt
: arbeide for folkeopplysingarbeide for folkeopplysing / å betre folkeopplysingaå betre folkeopplysinga / folkeopplysinga stod lågtfolkeopplysinga stod lågt
allmenn opplysning, danning av eller hos (dei breie laga av) folket
arbeide for folkeopplysingarbeide for folkeopplysing / å betre folkeopplysingaå betre folkeopplysinga / folkeopplysinga stod lågtfolkeopplysinga stod lågt
: arbeide for folkeopplysingarbeide for folkeopplysing / å betre folkeopplysingaå betre folkeopplysinga / folkeopplysinga stod lågtfolkeopplysinga stod lågt
I fri adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fri
(frå lågtysk)
1 som har fulle borgarrettar
både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
: både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
1 som har fulle borgarrettar
både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
: både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
2 om borgar: som har fulle politiske rettar; om stat, styre, tilstand: som gjev eller har fulle politiske rettar; demokratisk
innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
2 om borgar: som har fulle politiske rettar; om stat, styre, tilstand: som gjev eller har fulle politiske rettar; demokratisk
innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
3 politisk sjølvstyrt, uavhengig
fritt land, folkfritt land, folk
: fritt land, folkfritt land, folk
3 politisk sjølvstyrt, uavhengig
fritt land, folkfritt land, folk
: fritt land, folkfritt land, folk
4 verna av lova, trygg (for åtak)
ha, få fritt leideha, få fritt leide
: ha, få fritt leideha, få fritt leide
//
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
4 verna av lova, trygg (for åtak)
ha, få fritt leideha, få fritt leide
: ha, få fritt leideha, få fritt leide
//
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
5 ikkje innesperra eller i fangenskap
sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
: sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
5 ikkje innesperra eller i fangenskap
sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
: sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
6 ikkje fast(bunden); rørleg, laus
ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
: ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
//
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
6 ikkje fast(bunden); rørleg, laus
ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
: ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
//
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
7 i fysikk, i kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
7 i fysikk, i kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
8 utan stengsel eller hinder (for ferdsle, rørsle, sikt eller liknande); klar (II); som ikkje rører ved noko; åtskild
fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
på fri hand frihand frihand
på fri hand frihand frihand //
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
8 utan stengsel eller hinder (for ferdsle, rørsle, sikt eller liknande); klar (II); som ikkje rører ved noko; åtskild
fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
på fri hand frihand frihand
på fri hand frihand frihand //
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
9 disponibel, ledig
ei fri stundei fri stund
: ei fri stundei fri stund
9 disponibel, ledig
ei fri stundei fri stund
: ei fri stundei fri stund
10 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
10 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
11 ikkje strengt bunden til (vedtekne) reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri; valfri
frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
: frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
11 ikkje strengt bunden til (vedtekne) reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri; valfri
frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
: frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
12 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; etter inste overtyding; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
12 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; etter inste overtyding; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
13 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
13 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
14 trygg (i hugen), fast, roleg; frimodig, open, beintfram; laussleppt, frigjord, freidig
fritt åsyn, blikkfritt åsyn, blikk / snakke fritt (ut)snakke fritt (ut) / det meiner eg frittdet meiner eg fritt / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å ...får eg vere så fri å ...
: fritt åsyn, blikkfritt åsyn, blikk / snakke fritt (ut)snakke fritt (ut) / det meiner eg frittdet meiner eg fritt / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å ...får eg vere så fri å ...
14 trygg (i hugen), fast, roleg; frimodig, open, beintfram; laussleppt, frigjord, freidig
fritt åsyn, blikkfritt åsyn, blikk / snakke fritt (ut)snakke fritt (ut) / det meiner eg frittdet meiner eg fritt / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å ...får eg vere så fri å ...
: fritt åsyn, blikkfritt åsyn, blikk / snakke fritt (ut)snakke fritt (ut) / det meiner eg frittdet meiner eg fritt / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å ...får eg vere så fri å ...
15 som slepp noko; unnateken, friteken
vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen)vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen) / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri, gå fri militæretsleppe fri, gå fri militæret / det skal du vere fridet skal du vere fri
: vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen)vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen) / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri, gå fri militæretsleppe fri, gå fri militæret / det skal du vere fridet skal du vere fri
// ikkje skyldig eller innblanda
dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
: dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
// ikkje skyldig eller innblanda
dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
: dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
// som unngår; som er spart (for)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
// som unngår; som er spart (for)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
15 som slepp noko; unnateken, friteken
vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen)vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen) / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri, gå fri militæretsleppe fri, gå fri militæret / det skal du vere fridet skal du vere fri
: vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen)vere fri, ha fri, ha f-tt, ta seg fri (frå jobben, skulen) / eg vil be meg frieg vil be meg fri / sleppe fri, gå fri militæretsleppe fri, gå fri militæret / det skal du vere fridet skal du vere fri
// ikkje skyldig eller innblanda
dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
: dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
// ikkje skyldig eller innblanda
dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
: dømme, kjenne ein fridømme, kjenne ein fri / ta ein fri (for skyld)ta ein fri (for skyld)
// som unngår; som er spart (for)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
// som unngår; som er spart (for)
gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
: gå fri all sutgå fri all sut / fri for angstfri for angst
16 i uttrykk
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig / det er ikkje fritt det kan ikkje nektastdet er ikkje fritt det kan ikkje nektast
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig / det er ikkje fritt det kan ikkje nektastdet er ikkje fritt det kan ikkje nektast
//
ikkje vere fri for ha ein snev av ha ein snev av
ikkje vere fri for ha ein snev av ha ein snev av
16 i uttrykk
han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig / det er ikkje fritt det kan ikkje nektastdet er ikkje fritt det kan ikkje nektast
: han er ikkje fri for å vere tjuvaktighan er ikkje fri for å vere tjuvaktig / det er ikkje fritt det kan ikkje nektastdet er ikkje fritt det kan ikkje nektast
//
ikkje vere fri for ha ein snev av ha ein snev av
ikkje vere fri for ha ein snev av ha ein snev av
17 skild frå, kvitt
bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
: bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
17 skild frå, kvitt
bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
: bli fri sjukdomenbli fri sjukdomen
18 som er utan; lens (II), tom (II), snau (II)
vere fri for mat matlausvere fri for mat matlaus / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er kjemisk fri for humor heilt utanboka er kjemisk fri for humor heilt utan
: vere fri for mat matlausvere fri for mat matlaus / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er kjemisk fri for humor heilt utanboka er kjemisk fri for humor heilt utan
// særleg i samansetningar:
alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
: alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
// særleg i samansetningar:
alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
: alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
18 som er utan; lens (II), tom (II), snau (II)
vere fri for mat matlausvere fri for mat matlaus / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er kjemisk fri for humor heilt utanboka er kjemisk fri for humor heilt utan
: vere fri for mat matlausvere fri for mat matlaus / det er fritt for mus nodet er fritt for mus no / boka er kjemisk fri for humor heilt utanboka er kjemisk fri for humor heilt utan
// særleg i samansetningar:
alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
: alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
// særleg i samansetningar:
alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
: alkoholfrialkoholfri / feberfrifeberfri / feilfrifeilfri / isfriisfri / rentefrirentefri / syndefrisyndefri
19 trygg, sikker (for å bli utsett for noko), særleg i samansetningar:
brannfribrannfri / dirkefridirkefri / frostfrifrostfri / krympefrikrympefri / rustfrirustfri
: brannfribrannfri / dirkefridirkefri / frostfrifrostfri / krympefrikrympefri / rustfrirustfri
19 trygg, sikker (for å bli utsett for noko), særleg i samansetningar:
brannfribrannfri / dirkefridirkefri / frostfrifrostfri / krympefrikrympefri / rustfrirustfri
: brannfribrannfri / dirkefridirkefri / frostfrifrostfri / krympefrikrympefri / rustfrirustfri
20 gratis
fri kost, reise, skyss, skulefri kost, reise, skyss, skule / få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend / fritt om bord fork. fob sjå detfritt om bord fork. fob sjå det
: fri kost, reise, skyss, skulefri kost, reise, skyss, skule / få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend / fritt om bord fork. fob sjå detfritt om bord fork. fob sjå det
20 gratis
fri kost, reise, skyss, skulefri kost, reise, skyss, skule / få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend / fritt om bord fork. fob sjå detfritt om bord fork. fob sjå det
: fri kost, reise, skyss, skulefri kost, reise, skyss, skule / få boka fritt tilsendfå boka fritt tilsend / fritt om bord fork. fob sjå detfritt om bord fork. fob sjå det
1 som har fulle borgarrettar
både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
: både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
1 som har fulle borgarrettar
både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
: både frie menn og (mots:) trælarbåde frie menn og (mots:) trælar / kjøpe, gje ein fri frå trældomkjøpe, gje ein fri frå trældom
2 om borgar: som har fulle politiske rettar; om stat, styre, tilstand: som gjev eller har fulle politiske rettar; demokratisk
innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
2 om borgar: som har fulle politiske rettar; om stat, styre, tilstand: som gjev eller har fulle politiske rettar; demokratisk
innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
: innbyggjarane er frieinnbyggjarane er frie / landet har ein fri riksskipnadlandet har ein fri riksskipnad / den frie verdaden frie verda / frie valfrie val
3 politisk sjølvstyrt, uavhengig
fritt land, folkfritt land, folk
: fritt land, folkfritt land, folk
3 politisk sjølvstyrt, uavhengig
fritt land, folkfritt land, folk
: fritt land, folkfritt land, folk
4 verna av lova, trygg (for åtak)
ha, få fritt leideha, få fritt leide
: ha, få fritt leideha, få fritt leide
//
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
4 verna av lova, trygg (for åtak)
ha, få fritt leideha, få fritt leide
: ha, få fritt leideha, få fritt leide
//
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
gå fri sleppe straff; òg: vere frikar (I,1) sleppe straff; òg: vere frikar (I,1)
5 ikkje innesperra eller i fangenskap
sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
: sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
5 ikkje innesperra eller i fangenskap
sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
: sleppe frisleppe fri / gje, setje nokon frigje, setje nokon fri / på fri fotpå fri fot
6 ikkje fast(bunden); rørleg, laus
ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
: ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
//
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
6 ikkje fast(bunden); rørleg, laus
ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
: ha hendene frieha hendene frie / ha, få frie hender til nokoha, få frie hender til noko / gjere, slite, slå seg frigjere, slite, slå seg fri
//
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
stå i fri om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir om motor på bil, køyretøy: utan kopling til gir
7 i fysikk, i kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
7 i fysikk, i kjemi: som ikkje er bunden til noko; ikkje i sambinding
frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
: frie elektronfrie elektron / frie radikalfrie radikal / fri energi frigjordfri energi frigjord
8 utan stengsel eller hinder (for ferdsle, rørsle, sikt eller liknande); klar (II); som ikkje rører ved noko; åtskild
fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
på fri hand frihand frihand
på fri hand frihand frihand //
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
8 utan stengsel eller hinder (for ferdsle, rørsle, sikt eller liknande); klar (II); som ikkje rører ved noko; åtskild
fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
: fritt spenn, armslag, spelerom, farvatnfritt spenn, armslag, spelerom, farvatn / fri bane, vegfri bane, veg / ha ryggen friha ryggen fri / svinge, renne, falle frittsvinge, renne, falle fritt / puste frittpuste fritt / vekse frittvekse fritt / fritt utsynfritt utsyn / garden ligg fritt (til)garden ligg fritt (til) / på fri mark, gard utandørs; i ope lendepå fri mark, gard utandørs; i ope lende / i Guds frie naturi Guds frie natur
//
på fri hand frihand frihand
på fri hand frihand frihand //
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
i det fri adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det fri
; el. i det frie adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
utandørs
frukost i det friefrukost i det frie
: frukost i det friefrukost i det frie
9 disponibel, ledig
ei fri stundei fri stund
: ei fri stundei fri stund
9 disponibel, ledig
ei fri stundei fri stund
: ei fri stundei fri stund
10 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
10 ikkje kontrollert eller regulert (av det offentlege); tillaten for alle; allmenn, open
fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
: fri konkurranse, økonomifri konkurranse, økonomi / den frie marknadenden frie marknaden / fritt hav, fiskefritt hav, fiske / fritt tilgjengefritt tilgjenge / fritt ordfritt ord
11 ikkje strengt bunden til (vedtekne) reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri; valfri
frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
: frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
11 ikkje strengt bunden til (vedtekne) reglar, mønster, førebilete eller liknande; sjølvstendig, fordomsfri; valfri
frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
: frie fag, studiumfrie fag, studium / fri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskapfri kjærleik, f-e forhold dvs utan ekteskap / fri oppsedingfri oppseding / fri rytmefri rytme / fritt (omsett) etter tyskfritt (omsett) etter tysk / fri assosiasjon, fantasi ustyrtfri assosiasjon, fantasi ustyrt
12 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; etter inste overtyding; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
12 utan særleg påverknad eller omsyn av noko slag; etter inste overtyding; uavhengig, upåverka
ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
: ha fritt valha fritt val / kunne velje, handle frittkunne velje, handle fritt / stå (heilt) frittstå (heilt) fritt / stille ein frittstille ein fritt / av fri viljeav fri vilje / den frie viljenden frie viljen / på fritt grunnlagpå fritt grunnlag / fri utviklingfri utvikling
13 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
13 utan særleg tvang, restriksjonar eller liknande
leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
: leve eit fritt livleve eit fritt liv / ha det fritt på jobbenha det fritt på jobben
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// ugift
vere fri og frankvere fri og frank
: vere fri og frankvere fri og frank
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
// lausriven frå band, plikter, ansvar, ståk, mas, otte o.l.
kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
: kjenne seg fri (som fuglen)kjenne seg fri (som fuglen)
14 trygg (i hugen), fast, roleg; frimodig, open, beintfram; laussleppt, frigjord, freidig
fritt åsyn, blikkfritt åsyn, blikk / snakke fritt (ut)snakke fritt (ut) / det meiner eg frittdet meiner eg fritt / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å ...får eg vere så fri å ...
: fritt åsyn, blikkfritt åsyn, blikk / snakke fritt (ut)snakke fritt (ut) / det meiner eg frittdet meiner eg fritt / føre eit fritt språkføre eit fritt språk / det rådde ein fri tone i lagetdet rådde ein fri tone i laget / vere fri av segvere fri av seg / får eg vere så fri å ...får eg vere så fri å ...