Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Ordet 'ymist' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
ymis  
(ymist) 
ymis adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet ymis
(norrøntýmiss, ímiss, fleirtal ýmsir, ýmissir)
1 som ikkje er like eins støtt; skiftande, forskjellig
han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
: han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
1 som ikkje er like eins støtt; skiftande, forskjellig
han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
: han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
2 ustadig, uviss; tvilsam
eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
: eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
2 ustadig, uviss; tvilsam
eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
: eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
3 i fleirtal: nokre, fleire, visse(xx)
i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
: i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
3 i fleirtal: nokre, fleire, visse(xx)
i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
: i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
1 som ikkje er like eins støtt; skiftande, forskjellig
han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
: han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
1 som ikkje er like eins støtt; skiftande, forskjellig
han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
: han er så ymis med helsa opp og nedhan er så ymis med helsa opp og ned / det er så ymist med detdet er så ymist med det / ymist innhaldymist innhald / det vart gjort på ymist visdet vart gjort på ymist vis / jentehugen er ymisjentehugen er ymis / dei kom frå ymse leierdei kom frå ymse leier / han for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sidahan for på ymse sider av vegen snart på den eine, snart på den andre sida / det er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sakdet er no ei ymis sak ei sak som har to (el. fleire) sider, ei vanskeleg sak
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// som adverb:
dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
: dei såg no likevel ymist på den sakadei såg no likevel ymist på den saka / det blir sagt så ymist snart det eine, snart det andredet blir sagt så ymist snart det eine, snart det andre
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// no og da, av og til
så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
: så ymist om kveldane kom det framandfolk til deiså ymist om kveldane kom det framandfolk til dei
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// både på den eine og den andre måten
dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
: dette syner tydeleg at vi ymist har langt attdette syner tydeleg at vi ymist har langt att
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// òg som substantiv:
ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
: ymist noko av kvart, blandingymist noko av kvart, blanding / det hender så ymist no om dagendet hender så ymist no om dagen
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
// mange ting
i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
: i lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort føri lys av dette kunne vi sjå ymist klarare enn vi hadde gjort før / ymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventueltymist, ymse brukt subst om (siste) punkt på sakliste; eventuelt
2 ustadig, uviss; tvilsam
eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
: eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
2 ustadig, uviss; tvilsam
eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
: eit ymist vêreit ymist vêr / han har berre ei ymis tru på den karenhan har berre ei ymis tru på den karen / det er ymist om du får sjå meg meirdet er ymist om du får sjå meg meir
3 i fleirtal: nokre, fleire, visse(xx)
i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
: i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
3 i fleirtal: nokre, fleire, visse(xx)
i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett
: i ymse høve kan vel det vere retti ymse høve kan vel det vere rett

 

Resultat pr. side