Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'voksende' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
vokse  
(voksende) 
I vokse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet vokse
1 stryke voks på, gni, sette inn med voks
vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
: vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
1 stryke voks på, gni, sette inn med voks
vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
: vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
2 fjerne (uønsket) hårvekst med voks
vokse leggenevokse leggene
: vokse leggenevokse leggene
2 fjerne (uønsket) hårvekst med voks
vokse leggenevokse leggene
: vokse leggenevokse leggene
1 stryke voks på, gni, sette inn med voks
vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
: vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
1 stryke voks på, gni, sette inn med voks
vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
: vokse ostenevokse ostene / vokse skienevokse skiene / vokse en trådvokse en tråd
2 fjerne (uønsket) hårvekst med voks
vokse leggenevokse leggene
: vokse leggenevokse leggene
2 fjerne (uønsket) hårvekst med voks
vokse leggenevokse leggene
: vokse leggenevokse leggene
vokse  
(voksende) 
II vokse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet vokse
(norrønt vaxa)
1 tilta i størrelse, omfang; utvikle seg
jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
: jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
//
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning //
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert //
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere //
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
1 tilta i størrelse, omfang; utvikle seg
jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
: jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
//
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning //
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert //
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere //
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
2 øke i mengde, tall, styrke
elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
: elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
2 øke i mengde, tall, styrke
elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
: elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
3 gro; finnes på et sted
gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
: gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
//
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
3 gro; finnes på et sted
gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
: gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
//
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
1 tilta i størrelse, omfang; utvikle seg
jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
: jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
//
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning //
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert //
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere //
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
1 tilta i størrelse, omfang; utvikle seg
jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
: jenta har vokst 10 cm på ett årjenta har vokst 10 cm på ett år / lammene vokser og triveslammene vokser og trives / kjøpe klær til å vokse ikjøpe klær til å vokse i / arbeidet vokste ham over hodetarbeidet vokste ham over hodet / vokse seg sterk, friskvokse seg sterk, frisk / vokse av seg sykdommen, unotenevokse av seg sykdommen, unotene / barna vokste fra klærne sinebarna vokste fra klærne sine / det vokste fram et nytt skudddet vokste fram et nytt skudd / vokse opp i et godt hjemvokse opp i et godt hjem / grenene har vokst sammengrenene har vokst sammen / neglen vokser ut igjenneglen vokser ut igjen
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende månevoksende måne
: voksende månevoksende måne
//
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning
vokse fra hverandre utvikle seg i hver sin retning utvikle seg i hver sin retning //
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert
vokse til bli voksen etter hvert bli voksen etter hvert //
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere
vokse med oppgaven bli dyktigere bli dyktigere //
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
vokse fra seg ikke vokse lenger ikke vokse lenger
2 øke i mengde, tall, styrke
elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
: elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
2 øke i mengde, tall, styrke
elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
: elva vokserelva vokser / medlemstallet voksermedlemstallet vokser
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
// som adjektiv i presens partisipp:
voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
: voksende harme, motvilje, urovoksende harme, motvilje, uro
3 gro; finnes på et sted
gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
: gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
//
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
3 gro; finnes på et sted
gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
: gulrota vokser best i sandjordgulrota vokser best i sandjord / eika vokser ikke nordafjellseika vokser ikke nordafjells / gode pedagoger vokser ikke på trærgode pedagoger vokser ikke på trær
//
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom
ikke vokse på trær være sjelden, være langt imellom være sjelden, være langt imellom

 

Resultat pr. side