Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
vitskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vitskap
(frå lågtysk, tysk)
1 metodisk innsamling, ordning (1) og etterprøving av kunnskapar og hypotesar etter allment godkjende reglar og krav (om intersubjektiv gildskap, klarleik osv.)
formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
: formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
//
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
1 metodisk innsamling, ordning (1) og etterprøving av kunnskapar og hypotesar etter allment godkjende reglar og krav (om intersubjektiv gildskap, klarleik osv.)
formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
: formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
//
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
2 fagområde som er emne for vitskap (1), eller som blir granska med vitskaplege metodar
naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
: naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
2 fagområde som er emne for vitskap (1), eller som blir granska med vitskaplege metodar
naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
: naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
1 metodisk innsamling, ordning (1) og etterprøving av kunnskapar og hypotesar etter allment godkjende reglar og krav (om intersubjektiv gildskap, klarleik osv.)
formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
: formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
//
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
1 metodisk innsamling, ordning (1) og etterprøving av kunnskapar og hypotesar etter allment godkjende reglar og krav (om intersubjektiv gildskap, klarleik osv.)
formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
: formalvitskapformalvitskap / vitskap og teknikkvitskap og teknikk / ofre seg for vitskapenofre seg for vitskapen / i språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapeni språkspørsmål nektar folk ofte å bøye seg for vitskapen
//
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
empirisk vitskap vitskap som byggjer på observasjonar vitskap som byggjer på observasjonar
2 fagområde som er emne for vitskap (1), eller som blir granska med vitskaplege metodar
naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
: naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
2 fagområde som er emne for vitskap (1), eller som blir granska med vitskaplege metodar
naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg
: naturvitskapnaturvitskap / samfunnsvitskapsamfunnsvitskap / språkvitskapspråkvitskap / lage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleglage ein heil vitskap av eit lite spørsmål handsame altfor omstendeleg

 

Resultat pr. side