Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
vita n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet vita
(latin 'liv') liv; livshistorie, biografi liv; livshistorie, biografi

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
vita n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vita
(latin 'liv') liv(ssoge), biografi liv(ssoge), biografi
II vete verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vete
; el. vite verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vite
(norrønt vita; eigenleg 'ha sett')
1 ha kjennskap til, ha greie på
eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
: eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
//
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
1 ha kjennskap til, ha greie på
eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
: eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
//
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
2 ha skjøn på, ha evne til
han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
: han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
2 ha skjøn på, ha evne til
han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
: han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
3 vere viss (I,1) (på)
du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
: du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l //
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
3 vere viss (I,1) (på)
du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
: du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l //
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
1 ha kjennskap til, ha greie på
eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
: eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
//
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
1 ha kjennskap til, ha greie på
eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
: eg visste ikkje at du komeg visste ikkje at du kom / veit du korleis det gjekk?veit du korleis det gjekk? / det kan vere lygn, for alt eg veitdet kan vere lygn, for alt eg veit / kjøtkaker var det beste ho visstekjøtkaker var det beste ho visste / la nokon vete kva ein meiner forståla nokon vete kva ein meiner forstå / vete rådvete råd / ikkje vete kva tannverk er aldri ha kjentikkje vete kva tannverk er aldri ha kjent / ikkje sei det til han du veitikkje sei det til han du veit / så vidt du veit det!så vidt du veit det! / det må gudane vetedet må gudane vete / eg vil ikkje vete av slurv!eg vil ikkje vete av slurv! / dei visste ikkje om detdei visste ikkje om det
//
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
vete korkje ut el. inn vere heilt i villreie, vere i beit vere heilt i villreie, vere i beit
2 ha skjøn på, ha evne til
han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
: han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
2 ha skjøn på, ha evne til
han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
: han veit å lage dethan veit å lage det / dei veit å snu seg ordne segdei veit å snu seg ordne seg / ikkje vete betreikkje vete betre / er ikkje dette sløsing, så veit ikkje eger ikkje dette sløsing, så veit ikkje eg / han er noko til kar, må vete el. kan du vetehan er noko til kar, må vete el. kan du vete
3 vere viss (I,1) (på)
du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
: du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l //
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
3 vere viss (I,1) (på)
du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
: du kan aldri vetedu kan aldri vete / det er ikkje godt å vete kva ein skal trudet er ikkje godt å vete kva ein skal tru / eg visste det ville gå slikeg visste det ville gå slik
// i uttrykk:
// i uttrykk:
//
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l
ikkje vete av seg vere ute av seg e l vere ute av seg e l //
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på
vete med seg sjølv vere klar over av seg sjølv, vere trygg på vere klar over av seg sjølv, vere trygg på

 

Resultat pr. side