Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
visitere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet visitere
(latin visitare 'besøke', opphavlig av videre 'se')
1 undersøke, ransake, se etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
1 undersøke, ransake, se etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
2 være på visitas
2 være på visitas
1 undersøke, ransake, se etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
1 undersøke, ransake, se etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollerne visiterte bagasjentollerne visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengdenoppsynsfartøyet visiterte tråleren for å kontrollere fangstmengden
2 være på visitas
2 være på visitas

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
visitere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet visitere
(latin visitare 'vitje', opphavleg av videre 'sjå')
1 ransake; undersøkje, sjå etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
1 ransake; undersøkje, sjå etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
2 vere på visitas
2 vere på visitas
1 ransake; undersøkje, sjå etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
1 ransake; undersøkje, sjå etter
kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
: kroppsvisiterekroppsvisitere / tollarane visiterte bagasjentollarane visiterte bagasjen / oppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålenoppsynsfartøyet borda og visiterte trålaren for å kontrollere fangstmengda og maskevidda på trålen
2 vere på visitas
2 vere på visitas

 

Resultat pr. side