Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
vind|auge n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vindauge
; el. vind|auga n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet vindauga
(norrøntvindauga, eigenleg 'lufthol')
1 karm (1) med glas (2) eller liknande i ramme
dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
: dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
1 karm (1) med glas (2) eller liknande i ramme
dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
: dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
2 glas (2) eller liknande i vindauge (1)
knuse vindaugetknuse vindauget
: knuse vindaugetknuse vindauget
2 glas (2) eller liknande i vindauge (1)
knuse vindaugetknuse vindauget
: knuse vindaugetknuse vindauget
3 noko som liknar eit vindauge (1)
vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
: vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
3 noko som liknar eit vindauge (1)
vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
: vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
4 avgrensa del av biletflate til å syne informasjon i; førehandsdefinert virtuelt område
4 avgrensa del av biletflate til å syne informasjon i; førehandsdefinert virtuelt område
1 karm (1) med glas (2) eller liknande i ramme
dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
: dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
1 karm (1) med glas (2) eller liknande i ramme
dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
: dobbelvindaugedobbelvindauge / utstillingsvindaugeutstillingsvindauge / vippevindaugevippevindauge / kopla vindaugekopla vindauge / eit hus med store vindaugeeit hus med store vindauge / store vindauge slepper inn mykje lysstore vindauge slepper inn mykje lys / opne, stengje vindaugetopne, stengje vindauget / sjå ut av, inn gjennom vindaugetsjå ut av, inn gjennom vindauget / sitje i, ved vindaugetsitje i, ved vindauget
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
// i overført tyding:
vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
: vere eit ope vindauge mot verdavere eit ope vindauge mot verda
2 glas (2) eller liknande i vindauge (1)
knuse vindaugetknuse vindauget
: knuse vindaugetknuse vindauget
2 glas (2) eller liknande i vindauge (1)
knuse vindaugetknuse vindauget
: knuse vindaugetknuse vindauget
3 noko som liknar eit vindauge (1)
vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
: vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
3 noko som liknar eit vindauge (1)
vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
: vindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvoluttvindauge på konvolutt; jamfør vindaugskonvolutt / vindauge på måleinstrumentvindauge på måleinstrument
4 avgrensa del av biletflate til å syne informasjon i; førehandsdefinert virtuelt område
4 avgrensa del av biletflate til å syne informasjon i; førehandsdefinert virtuelt område

 

Resultat pr. side