Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
vilkår n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vilkår
(frå lågtysk; av I vilje og kår; eigenleg 'viljeval')
1 føresetnad, krav (I); omstende
vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
: vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
1 føresetnad, krav (I); omstende
vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
: vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
2 i jus: bindande fråsegn i ei avtale
dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
: dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
2 i jus: bindande fråsegn i ei avtale
dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
: dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
3 føresetnad for utvikling; miljø
vekstvilkårvekstvilkår
: vekstvilkårvekstvilkår
3 føresetnad for utvikling; miljø
vekstvilkårvekstvilkår
: vekstvilkårvekstvilkår
4 føderåd, kår (2)
4 føderåd, kår (2)
1 føresetnad, krav (I); omstende
vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
: vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
1 føresetnad, krav (I); omstende
vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
: vere med på visse vilkårvere med på visse vilkår / fylle vilkåra som lova setfylle vilkåra som lova set / ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!ikkje på vilkår! ikkje i noko tilfelle, aldri i verda!
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
// avtale (I), mellomvære, tilhøve
by ein gode vilkårby ein gode vilkår
: by ein gode vilkårby ein gode vilkår
2 i jus: bindande fråsegn i ei avtale
dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
: dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
2 i jus: bindande fråsegn i ei avtale
dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
: dom på vilkår vilkårsdomdom på vilkår vilkårsdom / dom utan vilkårdom utan vilkår
3 føresetnad for utvikling; miljø
vekstvilkårvekstvilkår
: vekstvilkårvekstvilkår
3 føresetnad for utvikling; miljø
vekstvilkårvekstvilkår
: vekstvilkårvekstvilkår
4 føderåd, kår (2)
4 føderåd, kår (2)

 

Resultat pr. side