Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
vid a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vid
(norrønt víðr)
1 med stor bredde eller utstrekning
kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
: kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
1 med stor bredde eller utstrekning
kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
: kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
2 omfangsrik
i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
: i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
2 omfangsrik
i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
: i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
3 som adverb : langt
vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
: vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
//
for så vidt til en viss grad til en viss grad
for så vidt til en viss grad til en viss grad
3 som adverb : langt
vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
: vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
//
for så vidt til en viss grad til en viss grad
for så vidt til en viss grad til en viss grad
4 lenger fram; i komparativ , oftest som adverb : ytterligere
jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
: jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
// som substantiv :
// som substantiv :
//
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig //
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
4 lenger fram; i komparativ , oftest som adverb : ytterligere
jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
: jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
// som substantiv :
// som substantiv :
//
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig //
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
1 med stor bredde eller utstrekning
kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
: kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
1 med stor bredde eller utstrekning
kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
: kjent i vide kretserkjent i vide kretser / den store, vide verdenden store, vide verden / vidt utsynvidt utsyn / døra stod på vid vegg, vidt gapdøra stod på vid vegg, vidt gap / buksa er for vid i livetbuksa er for vid i livet / vide slettervide sletter
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
// som adverb :
være vidt bereistvære vidt bereist
: være vidt bereistvære vidt bereist
2 omfangsrik
i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
: i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
2 omfangsrik
i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
: i vid betydningi vid betydning / en vid definisjonen vid definisjon / kultur er et vidt begrepkultur er et vidt begrep
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
// som substantiv :
snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
: snakke i det vide og det bredesnakke i det vide og det brede
3 som adverb : langt
vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
: vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
//
for så vidt til en viss grad til en viss grad
for så vidt til en viss grad til en viss grad
3 som adverb : langt
vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
: vidt slippe unna med nød og neppevidt slippe unna med nød og neppe / la henne være i fred, så vidt du vet det!la henne være i fred, så vidt du vet det! / vidt jeg vet, er det riktigvidt jeg vet, er det riktig / ord med vidt forskjellig betydningord med vidt forskjellig betydning / nå går det for vidt!nå går det for vidt! / reise vidt omkringreise vidt omkring
//
for så vidt til en viss grad til en viss grad
for så vidt til en viss grad til en viss grad
4 lenger fram; i komparativ , oftest som adverb : ytterligere
jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
: jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
// som substantiv :
// som substantiv :
//
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig //
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
4 lenger fram; i komparativ , oftest som adverb : ytterligere
jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
: jeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lystjeg har ikke (noe) videre lyst ikke (noe) særlig lyst / og så videre forkorting osv.og så videre forkorting osv. / videre må en være klar over at ...videre må en være klar over at ... / la saken gå videre til neste instansla saken gå videre til neste instans / reise viderereise videre / vedta noe uten videre diskusjonvedta noe uten videre diskusjon
// som substantiv :
// som substantiv :
//
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig
inntil videre til så lenge, foreløpig til så lenge, foreløpig //
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks
uten videre uten videre grunn; uten å betenke seg; straks uten videre grunn; uten å betenke seg; straks

 

Resultat pr. side