Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I verk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet verk
(norrønt verkr)
1 murrande smerte
hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
: hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
1 murrande smerte
hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
: hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
2 svoll, byll
2 svoll, byll
3 betennelse; materie (3); våg (IV)
få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
: få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
3 betennelse; materie (3); våg (IV)
få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
: få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
1 murrande smerte
hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
: hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
1 murrande smerte
hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
: hovudverkhovudverk / tannverktannverk / ha verk i hovudet, kneetha verk i hovudet, kneet
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
// i overført tyding: kval (II)
liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
: liggje i verk og vandeliggje i verk og vande
2 svoll, byll
2 svoll, byll
3 betennelse; materie (3); våg (IV)
få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
: få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
3 betennelse; materie (3); våg (IV)
få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
: få verk i såretfå verk i såret / klemme ut verkenklemme ut verken
II verk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet verk
(norrønt verk; samanheng med virke, I vyrke og II yrke)
1 (det å gjennomføre eit) arbeid; handling, gjerning
setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
: setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
//
skride til verket byrje byrje
skride til verket byrje byrje
1 (det å gjennomføre eit) arbeid; handling, gjerning
setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
: setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
//
skride til verket byrje byrje
skride til verket byrje byrje
2 resultat, verknad av eit arbeid
hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
: hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
2 resultat, verknad av eit arbeid
hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
: hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
3 industrianlegg; anlegg som leverer noko, til dømes vatn, elektrisk kraft
aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
: aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
3 industrianlegg; anlegg som leverer noko, til dømes vatn, elektrisk kraft
aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
: aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
4 maskineri, drivgreie, mekanisme
teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
: teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
4 maskineri, drivgreie, mekanisme
teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
: teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
5 offentleg institusjon som utfører tekniske og/eller praktiske samfunnsoppgåver; stell (3)
postverkpostverk / televerkteleverk
: postverkpostverk / televerkteleverk
5 offentleg institusjon som utfører tekniske og/eller praktiske samfunnsoppgåver; stell (3)
postverkpostverk / televerkteleverk
: postverkpostverk / televerkteleverk
6 bygningsdel, konstruksjon
reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
: reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
6 bygningsdel, konstruksjon
reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
: reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
7 vare som er laga av naturprodukt
pelsverkpelsverk
: pelsverkpelsverk
7 vare som er laga av naturprodukt
pelsverkpelsverk
: pelsverkpelsverk
8 noko som dannar eit (dekorativt) mønster (4)
flettverkflettverk
: flettverkflettverk
8 noko som dannar eit (dekorativt) mønster (4)
flettverkflettverk
: flettverkflettverk
9 brei, heilskapleg framstilling; heilskap, mønster (3)
avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
: avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
9 brei, heilskapleg framstilling; heilskap, mønster (3)
avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
: avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
1 (det å gjennomføre eit) arbeid; handling, gjerning
setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
: setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
//
skride til verket byrje byrje
skride til verket byrje byrje
1 (det å gjennomføre eit) arbeid; handling, gjerning
setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
: setje i verk ein plan, eit tiltaksetje i verk ein plan, eit tiltak / (hardt, varsamt) til verks(hardt, varsamt) til verks / leggje siste hand på verket fullføreleggje siste hand på verket fullføre / setje krona på verketsetje krona på verket
//
skride til verket byrje byrje
skride til verket byrje byrje
2 resultat, verknad av eit arbeid
hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
: hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
2 resultat, verknad av eit arbeid
hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
: hærverkhærverk / lappverklappverk / storverkstorverk / ein manns verkein manns verk / samla verk av Uppdalsamla verk av Uppdal / grottene er naturens eige verkgrottene er naturens eige verk
3 industrianlegg; anlegg som leverer noko, til dømes vatn, elektrisk kraft
aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
: aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
3 industrianlegg; anlegg som leverer noko, til dømes vatn, elektrisk kraft
aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
: aluminiumsverkaluminiumsverk / jernverkjernverk / kraftverkkraftverk / vassverkvassverk / Løkken VerkLøkken Verk
4 maskineri, drivgreie, mekanisme
teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
: teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
4 maskineri, drivgreie, mekanisme
teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
: teljeverkteljeverk / treskjeverktreskjeverk / urverkurverk
5 offentleg institusjon som utfører tekniske og/eller praktiske samfunnsoppgåver; stell (3)
postverkpostverk / televerkteleverk
: postverkpostverk / televerkteleverk
5 offentleg institusjon som utfører tekniske og/eller praktiske samfunnsoppgåver; stell (3)
postverkpostverk / televerkteleverk
: postverkpostverk / televerkteleverk
6 bygningsdel, konstruksjon
reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
: reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
6 bygningsdel, konstruksjon
reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
: reisverkreisverk / rekkverkrekkverk
7 vare som er laga av naturprodukt
pelsverkpelsverk
: pelsverkpelsverk
7 vare som er laga av naturprodukt
pelsverkpelsverk
: pelsverkpelsverk
8 noko som dannar eit (dekorativt) mønster (4)
flettverkflettverk
: flettverkflettverk
8 noko som dannar eit (dekorativt) mønster (4)
flettverkflettverk
: flettverkflettverk
9 brei, heilskapleg framstilling; heilskap, mønster (3)
avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
: avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
9 brei, heilskapleg framstilling; heilskap, mønster (3)
avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk
: avtaleverkavtaleverk / bladverkbladverk / bøyingsverkbøyingsverk / diktverkdiktverk / formelverkformelverk / leseverkleseverk

 

Resultat pr. side