Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
verb n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet verb
(frå latin 'ord') ord som kan bøyast i tid (tempus) og fungere som verbal (I), og som oftast nemner ei handling, ein tilstand eller ei tilstandsendring
hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb
: hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb
ord som kan bøyast i tid (tempus) og fungere som verbal (I), og som oftast nemner ei handling, ein tilstand eller ei tilstandsendring
hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb
: hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb

 

Resultat pr. side