Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
verb n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet verb
(fra latin 'ord') ord som betegner en handling, tilstand eller tilstandsendring, og som kan bøyes i tid (tempus) og fungerer som verbal (I)
hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb
: hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb
ord som betegner en handling, tilstand eller tilstandsendring, og som kan bøyes i tid (tempus) og fungerer som verbal (I)
hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb
: hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb

 

Resultat pr. side