Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
verb n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet verb
(fra latin 'ord') ord som betegner en handling, tilstand eller tilstandsendring, og som kan bøyes i tid (tempus) og fungerer som verbal (I)
hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb
: hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb
ord som betegner en handling, tilstand eller tilstandsendring, og som kan bøyes i tid (tempus) og fungerer som verbal (I)
hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb
: hjelpeverbhjelpeverb / verbets tiderverbets tider / sterke, svake, uregelmessige verbsterke, svake, uregelmessige verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / uselvstendige verbuselvstendige verb / 'skrive' er et verb'skrive' er et verb

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
verb n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet verb
(frå latin 'ord') ord som kan bøyast i tid (tempus) og fungere som verbal (I), og som oftast nemner ei handling, ein tilstand eller ei tilstandsendring
hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb
: hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb
ord som kan bøyast i tid (tempus) og fungere som verbal (I), og som oftast nemner ei handling, ein tilstand eller ei tilstandsendring
hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb
: hjelpeverbhjelpeverb / "skrive", "leve" og "slokne" er verb"skrive", "leve" og "slokne" er verb / sterke, linne, uregelrette verbsterke, linne, uregelrette verb / transitive, intransitive verbtransitive, intransitive verb / refleksive, resiproke verbrefleksive, resiproke verb / sjølvstendige, usjølvstendige verbsjølvstendige, usjølvstendige verb

 

Resultat pr. side