Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I vel n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vel
(av II vel)
1 gagn, beste (III)
tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
: tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
1 gagn, beste (III)
tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
: tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
2 velforeining
det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
: det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
2 velforeining
det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
: det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
1 gagn, beste (III)
tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
: tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
1 gagn, beste (III)
tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
: tenkje berre på sitt eige veltenkje berre på sitt eige vel / ve og vel; sjå II veve og vel; sjå II ve
2 velforeining
det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
: det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
2 velforeining
det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
: det er møte i velet i kvelddet er møte i velet i kveld
II vel adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet vel
(norrønt vel; truleg samanheng med II vilje; trykktungt i tyding 1–7, trykklett i tyding 8–10)
1 godt, bra
stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
: stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
1 godt, bra
stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
: stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
2 nøye (II), omhugsamt
sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
: sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
2 nøye (II), omhugsamt
sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
: sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
3 tydeleg, skilleg
høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
: høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
3 tydeleg, skilleg
høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
: høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
4 gjerne, utan bry eller strev
dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
: dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
4 gjerne, utan bry eller strev
dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
: dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
5 rikeleg; fullt ut; jamfør òg so vel som
kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
: kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
//
måle vel gje godt mål gje godt mål
måle vel gje godt mål gje godt mål
5 rikeleg; fullt ut; jamfør òg so vel som
kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
: kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
//
måle vel gje godt mål gje godt mål
måle vel gje godt mål gje godt mål
6 i vedgåing: rett nok
vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
: vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
6 i vedgåing: rett nok
vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
: vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
7 i, som stadfesting, oppsummering:
vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
: vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
7 i, som stadfesting, oppsummering:
vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
: vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
8 for å uttrykkje noko sjølvsagt: da (I,3)
det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
: det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
8 for å uttrykkje noko sjølvsagt: da (I,3)
det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
: det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
9 for å uttrykkje det sannsynlege: nok, truleg, venteleg
ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
: ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
9 for å uttrykkje det sannsynlege: nok, truleg, venteleg
ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
: ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
10 i spørsmål om noko ein ynskjer stadfesta, klarlagt:
du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
: du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
10 i spørsmål om noko ein ynskjer stadfesta, klarlagt:
du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
: du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
1 godt, bra
stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
: stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
1 godt, bra
stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
: stå vel tilstå vel til / leve velleve vel / vel møtt!vel møtt! / vel heim!vel heim! / gjere vel gjere ei god gjerninggjere vel gjere ei god gjerning / gjer så vel! ver så god!gjer så vel! ver så god! / kome vel medkome vel med / det er vel og bradet er vel og bra
2 nøye (II), omhugsamt
sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
: sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
2 nøye (II), omhugsamt
sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
: sjå vel ettersjå vel etter / tenkje seg vel omtenkje seg vel om / det var vel lagadet var vel laga
3 tydeleg, skilleg
høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
: høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
3 tydeleg, skilleg
høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
: høyre, sjå noko velhøyre, sjå noko vel
4 gjerne, utan bry eller strev
dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
: dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
4 gjerne, utan bry eller strev
dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
: dei kunne vel ha gjort detdei kunne vel ha gjort det
5 rikeleg; fullt ut; jamfør òg so vel som
kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
: kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
//
måle vel gje godt mål gje godt mål
måle vel gje godt mål gje godt mål
5 rikeleg; fullt ut; jamfør òg so vel som
kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
: kåpa var vel langkåpa var vel lang / godt og vel 50 hl sildgodt og vel 50 hl sild / 50 hl og vel så det50 hl og vel så det / vente både vel og lengevente både vel og lenge / løna var vel fortentløna var vel fortent
//
måle vel gje godt mål gje godt mål
måle vel gje godt mål gje godt mål
6 i vedgåing: rett nok
vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
: vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
6 i vedgåing: rett nok
vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
: vel er det sant, men ikkje ærefulltvel er det sant, men ikkje ærefullt / det kan vel vere at det er slikdet kan vel vere at det er slik
7 i, som stadfesting, oppsummering:
vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
: vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
7 i, som stadfesting, oppsummering:
vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
: vel, så gjer vi detvel, så gjer vi det / vel, slik er stodavel, slik er stoda / ja vel, er det slik å forståja vel, er det slik å forstå
8 for å uttrykkje noko sjølvsagt: da (I,3)
det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
: det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
8 for å uttrykkje noko sjølvsagt: da (I,3)
det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
: det ser du vel!det ser du vel! / kvar går turen? – Til fjells vel!kvar går turen? – Til fjells vel!
9 for å uttrykkje det sannsynlege: nok, truleg, venteleg
ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
: ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
9 for å uttrykkje det sannsynlege: nok, truleg, venteleg
ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
: ja, det er vel slikja, det er vel slik / det kan vel hendedet kan vel hende / ho greier det velho greier det vel
10 i spørsmål om noko ein ynskjer stadfesta, klarlagt:
du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
: du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
10 i spørsmål om noko ein ynskjer stadfesta, klarlagt:
du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?
: du er vel frisk?du er vel frisk? / du kjem vel i kveld?du kjem vel i kveld? / det er vel aldri nypresten?det er vel aldri nypresten?

 

Resultat pr. side