Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
veksel m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet veksel
(frå tysk 'endring', i tyding 1 etter italiensk (lettera di) cambio; jamfør rekambioveksel)
1 dokument der underskrivaren (trassenten) oppmodar ein annan (trassaten) om å betale ein viss sum innan ei viss tid til den rette vekselhavaren (remittenten); dokument der underskrivaren sjølv tek på seg å betale ein viss sum innan ei viss tid til ein annan; eigenveksel
ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
: ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
//
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
1 dokument der underskrivaren (trassenten) oppmodar ein annan (trassaten) om å betale ein viss sum innan ei viss tid til den rette vekselhavaren (remittenten); dokument der underskrivaren sjølv tek på seg å betale ein viss sum innan ei viss tid til ein annan; eigenveksel
ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
: ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
//
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
2 tverrgåande, stutt bjelke i bygningskonstruksjon
2 tverrgåande, stutt bjelke i bygningskonstruksjon
3 sporveksel
3 sporveksel
1 dokument der underskrivaren (trassenten) oppmodar ein annan (trassaten) om å betale ein viss sum innan ei viss tid til den rette vekselhavaren (remittenten); dokument der underskrivaren sjølv tek på seg å betale ein viss sum innan ei viss tid til ein annan; eigenveksel
ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
: ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
//
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
1 dokument der underskrivaren (trassenten) oppmodar ein annan (trassaten) om å betale ein viss sum innan ei viss tid til den rette vekselhavaren (remittenten); dokument der underskrivaren sjølv tek på seg å betale ein viss sum innan ei viss tid til ein annan; eigenveksel
ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
: ferde ut, trekkje ein veksel på ein bankferde ut, trekkje ein veksel på ein bank / akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein vekselakseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, løyse inn ein veksel
//
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
trekkje store vekslar på krevje mykje av krevje mykje av
2 tverrgåande, stutt bjelke i bygningskonstruksjon
2 tverrgåande, stutt bjelke i bygningskonstruksjon
3 sporveksel
3 sporveksel

 

Resultat pr. side