Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
ved|ta verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedta
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
ved|tagelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vedtagelse
; el. ved|takelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vedtakelse
ved|tak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vedtak
beslutning
gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
beslutning
gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
vedtaks|før a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vedtaksfør
(av I før) som fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak, beslutningsdyktig
sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført
: sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført
som fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak, beslutningsdyktig
sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført
: sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
ved|ta verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedta
; el. ved|take verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedtake
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
ved|tak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vedtak
(av II tak)
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
ved|taking f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet vedtaking
det å vedta
lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
: lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
det å vedta
lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
: lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
vedtaks|før a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vedtaksfør
(av I før) som fyller krava til å gjere gyldige vedtak
styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades
: styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades
som fyller krava til å gjere gyldige vedtak
styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades
: styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades

 

Resultat pr. side