Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ved|ta verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedta
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
1 beslutte, gjøre vedtak om, fastsette; akseptere
vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
: vedta en dom, botvedta en dom, bot / opplest og vedtattopplest og vedtatt / vedta budsjettetvedta budsjettet / vedta å utsette sakenvedta å utsette saken / vedta en lovendringvedta en lovendring / bli vedtatt enstemmigbli vedtatt enstemmig / vedta noe med stort, lite flertallvedta noe med stort, lite flertall
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
vedtatte normervedtatte normer
: vedtatte normervedtatte normer
ved|tagelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vedtagelse
; el. ved|takelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vedtakelse
ved|tak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vedtak
beslutning
gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
beslutning
gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjøre vedtak om noegjøre vedtak om noe / et enstemmig vedtaket enstemmig vedtak / bindende vedtakbindende vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
vedtaks|før a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vedtaksfør
(av I før) som fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak, beslutningsdyktig
sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført
: sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført
som fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak, beslutningsdyktig
sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført
: sette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksførtsette en nedre grense for når et allmøte er vedtaksført

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ved|ta verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedta
; el. ved|take verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet vedtake
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
1 gjere eit vedtak, avgjere, fastsetje
vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
: vedta eit framlegg med stort fleirtalvedta eit framlegg med stort fleirtal / vedta å utsetje å sakavedta å utsetje å saka
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
2 akseptere, godta
vedta eit føreleggvedta eit førelegg
: vedta eit føreleggvedta eit førelegg
//
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
opplese og vedteke ei vanleg oppfatning ei vanleg oppfatning
ved|tak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet vedtak
(av II tak)
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
1 avgjerd (teken ved avrøysting); fråsegn der ei avgjerd blir fastslått
gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
: gjere vedtak om nokogjere vedtak om noko / gjere eit samrøystes vedtakgjere eit samrøystes vedtak / bindande vedtakbindande vedtak / etter vedtak i kommunestyretetter vedtak i kommunestyret
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
2 i jus: rettsavgjerd som ikkje er dom
ved|taking f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet vedtaking
det å vedta
lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
: lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
det å vedta
lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
: lese opp eit framlegg til vedtakinglese opp eit framlegg til vedtaking
vedtaks|før a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet vedtaksfør
(av I før) som fyller krava til å gjere gyldige vedtak
styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades
: styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades
som fyller krava til å gjere gyldige vedtak
styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades
: styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stadesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades

 

Resultat pr. side