Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'vart' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
bli  
(vart) 
     
bli verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bli
(same opphav som blive)
1 halde fram med å vere; vere i ro; verte (1)
kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
: kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
1 halde fram med å vere; vere i ro; verte (1)
kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
: kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
2 utvikle seg til; kome til å oppnå eller skje; gje som resultat; vise seg å vere; verte (2)
bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
: bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
2 utvikle seg til; kome til å oppnå eller skje; gje som resultat; vise seg å vere; verte (2)
bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
: bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
3 vere nødvendig; måtte; verte (3)
det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
: det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
3 vere nødvendig; måtte; verte (3)
det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
: det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
4 hjelpeverb som saman med hovudverbet i perfektum partisipp dannar passiv; verte (4)
han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
: han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
4 hjelpeverb som saman med hovudverbet i perfektum partisipp dannar passiv; verte (4)
han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
: han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
5
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
//
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
//
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
//
bli med barn bli gravid bli gravid
bli med barn bli gravid bli gravid //
bli saman bli kjærastar bli kjærastar
bli saman bli kjærastar bli kjærastar //
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
//
bli ute for kome ut for kome ut for
bli ute for kome ut for kome ut for //
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
//
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan //
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
5
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
//
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
//
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
//
bli med barn bli gravid bli gravid
bli med barn bli gravid bli gravid //
bli saman bli kjærastar bli kjærastar
bli saman bli kjærastar bli kjærastar //
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
//
bli ute for kome ut for kome ut for
bli ute for kome ut for kome ut for //
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
//
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan //
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
1 halde fram med å vere; vere i ro; verte (1)
kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
: kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
1 halde fram med å vere; vere i ro; verte (1)
kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
: kan du ikkje bli?kan du ikkje bli? / bli heimebli heime / bli ståandebli ståande / la det bli med tankenla det bli med tanken / han blei att da dei andre hadde gåtthan blei att da dei andre hadde gått
2 utvikle seg til; kome til å oppnå eller skje; gje som resultat; vise seg å vere; verte (2)
bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
: bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
2 utvikle seg til; kome til å oppnå eller skje; gje som resultat; vise seg å vere; verte (2)
bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
: bli sjukbli sjuk / bli lækjarbli lækjar / bli eit nytt menneskebli eit nytt menneske / bli 100 årbli 100 år / seks og åtte blir fjortenseks og åtte blir fjorten / bli til jordbli til jord / skal det bli nokon gong, får det bli noskal det bli nokon gong, får det bli no / eg vonar det blir plass til alleeg vonar det blir plass til alle / det blei jubel da dei vanndet blei jubel da dei vann
3 vere nødvendig; måtte; verte (3)
det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
: det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
3 vere nødvendig; måtte; verte (3)
det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
: det blir å byrje på nyttdet blir å byrje på nytt
4 hjelpeverb som saman med hovudverbet i perfektum partisipp dannar passiv; verte (4)
han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
: han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
4 hjelpeverb som saman med hovudverbet i perfektum partisipp dannar passiv; verte (4)
han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
: han blir dregen på kjelkehan blir dregen på kjelke / det blir sagt at …det blir sagt at …
5
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
//
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
//
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
//
bli med barn bli gravid bli gravid
bli med barn bli gravid bli gravid //
bli saman bli kjærastar bli kjærastar
bli saman bli kjærastar bli kjærastar //
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
//
bli ute for kome ut for kome ut for
bli ute for kome ut for kome ut for //
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
//
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan //
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
5
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
bli av 1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
1 brukt i spørsmål om kor nokon oppheld seg
kor blei det av deg?kor blei det av deg?
: kor blei det av deg?kor blei det av deg?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
2 utvikle seg til
kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
: kva skal det bli av henne?kva skal det bli av henne?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
realisere (1)
blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
: blir det noko av dei store planane?blir det noko av dei store planane?
//
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
bli av med kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
kvitte seg med
dei blei av med varenedei blei av med varene
: dei blei av med varenedei blei av med varene
//
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
bli med følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
følgje med
bli med på leikenbli med på leiken
: bli med på leikenbli med på leiken
//
bli med barn bli gravid bli gravid
bli med barn bli gravid bli gravid //
bli saman bli kjærastar bli kjærastar
bli saman bli kjærastar bli kjærastar //
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
bli til få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
få liv; begynne å eksistere
noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
: noko er i ferd med å bli tilnoko er i ferd med å bli til
//
bli ute for kome ut for kome ut for
bli ute for kome ut for kome ut for //
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
bli ved halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
halde fram med
han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
: han kjem til å bli ved å nekte for dettehan kjem til å bli ved å nekte for dette
//
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan
bli ved sin leist halde seg til det ein kan halde seg til det ein kan //
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
skal bli! brukt som svar på kommando eller førespurnad brukt som svar på kommando eller førespurnad
var  
(vart) 
III var a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet var
(norrønt varr)
1 som lett merkar noko; merksam på
vare augevare auge
: vare augevare auge
//
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
1 som lett merkar noko; merksam på
vare augevare auge
: vare augevare auge
//
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
2 varsam
betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
: betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
//
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
2 varsam
betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
: betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
//
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
3 redd, skvetten
ein var fuglein var fugl
: ein var fuglein var fugl
3 redd, skvetten
ein var fuglein var fugl
: ein var fuglein var fugl
4 kjenslevar, kjenslefylt
ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
: ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
4 kjenslevar, kjenslefylt
ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
: ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
1 som lett merkar noko; merksam på
vare augevare auge
: vare augevare auge
//
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
1 som lett merkar noko; merksam på
vare augevare auge
: vare augevare auge
//
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
bli var sjå, få auge på noko sjå, få auge på noko
2 varsam
betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
: betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
//
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
2 varsam
betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
: betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1betre føre var enn etter snar; sjå II snar 1
//
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
vere var om seg akte seg vel akte seg vel
3 redd, skvetten
ein var fuglein var fugl
: ein var fuglein var fugl
3 redd, skvetten
ein var fuglein var fugl
: ein var fuglein var fugl
4 kjenslevar, kjenslefylt
ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
: ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
4 kjenslevar, kjenslefylt
ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
: ein var personein var person / det er ei var stemning i diktetdet er ei var stemning i diktet
vare  
(vart) 
     
     
IV vare v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet vare
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet vare
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet vare
(frå lågtysk; samanheng med IV vere) halde seg i same tilstanden; halde fram på same måten
filmen varer éin timefilmen varer éin time / bilen er i orden så lenge det varerbilen er i orden så lenge det varer / det varte og rakk det tok lang tiddet varte og rakk det tok lang tid / lageret varer ut året strekk til, rekklageret varer ut året strekk til, rekk
: filmen varer éin timefilmen varer éin time / bilen er i orden så lenge det varerbilen er i orden så lenge det varer / det varte og rakk det tok lang tiddet varte og rakk det tok lang tid / lageret varer ut året strekk til, rekklageret varer ut året strekk til, rekk
//
vare ved halde fram halde fram
vare ved halde fram halde fram
halde seg i same tilstanden; halde fram på same måten
filmen varer éin timefilmen varer éin time / bilen er i orden så lenge det varerbilen er i orden så lenge det varer / det varte og rakk det tok lang tiddet varte og rakk det tok lang tid / lageret varer ut året strekk til, rekklageret varer ut året strekk til, rekk
: filmen varer éin timefilmen varer éin time / bilen er i orden så lenge det varerbilen er i orden så lenge det varer / det varte og rakk det tok lang tiddet varte og rakk det tok lang tid / lageret varer ut året strekk til, rekklageret varer ut året strekk til, rekk
//
vare ved halde fram halde fram
vare ved halde fram halde fram
varte  
(vart) 
varte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet varte
(frå tysk 'passe, stelle'; samanheng med III varde) servere; stå til teneste (for)
varte opp ved bordetvarte opp ved bordet / krevje å bli oppvarta krevje mykje merksemdkrevje å bli oppvarta krevje mykje merksemd / ungdomslaget varta opp med ein ny revyungdomslaget varta opp med ein ny revy
: varte opp ved bordetvarte opp ved bordet / krevje å bli oppvarta krevje mykje merksemdkrevje å bli oppvarta krevje mykje merksemd / ungdomslaget varta opp med ein ny revyungdomslaget varta opp med ein ny revy
servere; stå til teneste (for)
varte opp ved bordetvarte opp ved bordet / krevje å bli oppvarta krevje mykje merksemdkrevje å bli oppvarta krevje mykje merksemd / ungdomslaget varta opp med ein ny revyungdomslaget varta opp med ein ny revy
: varte opp ved bordetvarte opp ved bordet / krevje å bli oppvarta krevje mykje merksemdkrevje å bli oppvarta krevje mykje merksemd / ungdomslaget varta opp med ein ny revyungdomslaget varta opp med ein ny revy

 

Resultat pr. side