Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I være subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet være
(av II være) eksistens
et være eller ikke være for norsk jordbruket være eller ikke være for norsk jordbruk
: et være eller ikke være for norsk jordbruket være eller ikke være for norsk jordbruk
eksistens
et være eller ikke være for norsk jordbruket være eller ikke være for norsk jordbruk
: et være eller ikke være for norsk jordbruket være eller ikke være for norsk jordbruk
II være verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet være
(norrønt vera) selvstendig verb i betydning 1–6
1 finnes, eksistere
i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
: i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
1 finnes, eksistere
i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
: i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
2 bo (III); oppholde seg
bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
: bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
2 bo (III); oppholde seg
bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
: bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
3 ligge, utstå
det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
: det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
//
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
3 ligge, utstå
det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
: det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
//
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
4 forholde seg
hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
: hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
4 forholde seg
hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
: hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
5 ville si, bety
det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
: det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
5 ville si, bety
det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
: det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
6 om identitet:
to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
: to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
6 om identitet:
to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
: to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
7 ha visse egenskaper som tillegges den eller det et foranstilt og senere gjentatt ord betegner, og som en må ta hensyn til
fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
: fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
7 ha visse egenskaper som tillegges den eller det et foranstilt og senere gjentatt ord betegner, og som en må ta hensyn til
fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
: fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
8 noen andre uttrykk:
være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
: være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
//
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
8 noen andre uttrykk:
være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
: være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
//
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
9 uselvstendig verb, kopula:
vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
: vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
9 uselvstendig verb, kopula:
vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
: vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
10 i utbrytningssetninger:
det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
: det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
10 i utbrytningssetninger:
det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
: det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
11 hjelpeverb i perfektum aktiv ved bevegelsesverb og overgangsverb (ved siden av ha):
han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
: han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
11 hjelpeverb i perfektum aktiv ved bevegelsesverb og overgangsverb (ved siden av ha):
han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
: han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
12 hjelpeverb i passiv:
hun er sett, tatthun er sett, tatt
: hun er sett, tatthun er sett, tatt
12 hjelpeverb i passiv:
hun er sett, tatthun er sett, tatt
: hun er sett, tatthun er sett, tatt
selvstendig verb i betydning 1–6
1 finnes, eksistere
i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
: i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
1 finnes, eksistere
i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
: i uka som var forrige ukei uka som var forrige uke / det var en gang en kongedet var en gang en konge / det er dét som er slik er sammenhengendet er dét som er slik er sammenhengen / han er ikke mer er dødhan er ikke mer er død / det er ikke merdet er ikke mer
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
// etter Shakespeare:
være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
: være tilvære til / å være eller ikke væreå være eller ikke være
2 bo (III); oppholde seg
bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
: bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
2 bo (III); oppholde seg
bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
: bli værende lenge et stedbli værende lenge et sted / være ute et øyeblikkvære ute et øyeblikk / jeg er straks tilbakejeg er straks tilbake / være sammen (om noe)være sammen (om noe) / sommeren er over oss er kommetsommeren er over oss er kommet / hun er fra Førdehun er fra Førde / sersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpåsersjanten var stadig etter nummer 87 forfulgte; også: kom etterpå / hvilken side i boka er du på?hvilken side i boka er du på? / jeg skal være der hele dagenjeg skal være der hele dagen / være i utlandetvære i utlandet / et sted å væreet sted å være
3 ligge, utstå
det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
: det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
//
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
3 ligge, utstå
det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
: det er noe i det har noe for segdet er noe i det har noe for seg / det får heller væredet får heller være / la en være i fredla en være i fred / det kan være til i morgendet kan være til i morgen
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
// konjunktiv:
fred være med deg!fred være med deg!
: fred være med deg!fred være med deg!
//
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
la være holde opp med (å gjøre noe) holde opp med (å gjøre noe)
4 forholde seg
hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
: hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
4 forholde seg
hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
: hva skal slikt være til? være godt forhva skal slikt være til? være godt for / møtet er overmøtet er over / er du med? forstår du?er du med? forstår du? / være med på noevære med på noe / være imot et forslagvære imot et forslag / være for en sakvære for en sak / være fra seg av sinnevære fra seg av sinne / det er som jeg sierdet er som jeg sier / la så værela så være / en god måte å væreen god måte å være / hvordan er det med deg?hvordan er det med deg?
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
// konjunktiv:
noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
: noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandetnoe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
5 ville si, bety
det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
: det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
5 ville si, bety
det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
: det er (fork. d.e.)det er (fork. d.e.) / vite hva arbeid ervite hva arbeid er
6 om identitet:
to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
: to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
6 om identitet:
to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
: to og to er fireto og to er fire / NN er vinnerenNN er vinneren
7 ha visse egenskaper som tillegges den eller det et foranstilt og senere gjentatt ord betegner, og som en må ta hensyn til
fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
: fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
7 ha visse egenskaper som tillegges den eller det et foranstilt og senere gjentatt ord betegner, og som en må ta hensyn til
fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
: fjelluft er nå fjelluft, dafjelluft er nå fjelluft, da / krig er krigkrig er krig / en mann er en mann, og et ord er et orden mann er en mann, og et ord er et ord
8 noen andre uttrykk:
være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
: være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
//
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
8 noen andre uttrykk:
være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
: være (nær) ved å miste motetvære (nær) ved å miste motet / være ute for et uhellvære ute for et uhell / være om segvære om seg / tiden er inne modentiden er inne moden / forhenget er fraforhenget er fra / strømmen er av, påstrømmen er av, på / genseren var av ullgenseren var av ull
//
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
være ved ville innrømme, være seg bekjent ville innrømme, være seg bekjent
9 uselvstendig verb, kopula:
vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
: vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
9 uselvstendig verb, kopula:
vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
: vær så god se god (10)vær så god se god (10) / vær så snillvær så snill / være frisk, syk, glad, heldigvære frisk, syk, glad, heldig / være flere om noevære flere om noe / være lærer, flyger, barn, voksenvære lærer, flyger, barn, voksen
10 i utbrytningssetninger:
det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
: det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
10 i utbrytningssetninger:
det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
: det er i morgen de kommerdet er i morgen de kommer / hva er det som står på?hva er det som står på? / det var du som sa detdet var du som sa det
11 hjelpeverb i perfektum aktiv ved bevegelsesverb og overgangsverb (ved siden av ha):
han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
: han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
11 hjelpeverb i perfektum aktiv ved bevegelsesverb og overgangsverb (ved siden av ha):
han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
: han er blitt sykhan er blitt syk / hun er forsvunnet, gått, sluttethun er forsvunnet, gått, sluttet
12 hjelpeverb i passiv:
hun er sett, tatthun er sett, tatt
: hun er sett, tatthun er sett, tatt
12 hjelpeverb i passiv:
hun er sett, tatthun er sett, tatt
: hun er sett, tatthun er sett, tatt
III være v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet være
(norrønt viðra; av III vær)
1 snuse, få teften av
hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
: hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
1 snuse, få teften av
hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
: hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
2 i overført betydning: ane (II), forutse
være sensasjonvære sensasjon
: være sensasjonvære sensasjon
2 i overført betydning: ane (II), forutse
være sensasjonvære sensasjon
: være sensasjonvære sensasjon
1 snuse, få teften av
hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
: hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
1 snuse, få teften av
hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
: hunden været viltethunden været viltet / elgen været mot vindenelgen været mot vinden
2 i overført betydning: ane (II), forutse
være sensasjonvære sensasjon
: være sensasjonvære sensasjon
2 i overført betydning: ane (II), forutse
være sensasjonvære sensasjon
: være sensasjonvære sensasjon

 

Resultat pr. side