Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
unna prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet unna
(norrønt undan; samanheng med II under)
1 bort frå; borte frå; til side for, utanom
sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
: sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
//
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale)
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale) //
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
1 bort frå; borte frå; til side for, utanom
sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
: sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
//
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale)
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale) //
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
2 ned frå, nedover
det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
: det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
//
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
2 ned frå, nedover
det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
: det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
//
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
3 fram frå, til dømes om noko som har vore under
ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
: ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
3 fram frå, til dømes om noko som har vore under
ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
: ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
4 i same lei som
ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
: ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
4 i same lei som
ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
: ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
1 bort frå; borte frå; til side for, utanom
sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
: sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
//
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale)
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale) //
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
1 bort frå; borte frå; til side for, utanom
sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
: sleppe unna forfølgjaranesleppe unna forfølgjarane / kome seg unna politietkome seg unna politiet / trekkje seg unna slåstingatrekkje seg unna slåstinga / halde seg unna alkoholhalde seg unna alkohol / lure seg, sluntre unna arbeidetlure seg, sluntre unna arbeidet
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
// ofte som adverb utan utfylling:
sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
: sleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unnasleppe, kome seg, trekkje seg, halde seg, lure seg, sluntre unna / gje seg unna flytte seg bortgje seg unna flytte seg bort / stå, bu eit stykke unnastå, bu eit stykke unna / ei mil unna landei mil unna land / styre unna (trafikken, vanskane) gå klar avstyre unna (trafikken, vanskane) gå klar av / bøye unna (for presset)bøye unna (for presset) / gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon)gå unna halde seg bort (frå); vike (for nokon) / maten, varene går unna får snøgg avsetnadmaten, varene går unna får snøgg avsetnad / det går unna for unna svært snøgt, utan stansdet går unna for unna svært snøgt, utan stans / få arbeidet (fort) unnafå arbeidet (fort) unna / gjere unna arbeidet gjere frå seggjere unna arbeidet gjere frå seg / leggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til sideleggje, setje, flytte, gøyme noko unna bort, ut, til side / ligg unna (sakene mine)!ligg unna (sakene mine)! / unna veg!unna veg!
//
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale)
gå unna ikkje stå ved (avtale) ikkje stå ved (avtale) //
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
halde unna skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med skilje frå det andre; leggje for seg sjølv, til side; halde tilbake; esle (4), reservere; ikkje rekne med
2 ned frå, nedover
det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
: det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
//
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
2 ned frå, nedover
det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
: det dryp unna taketdet dryp unna taket / det søkk unna sig lenger neddet søkk unna sig lenger ned / gå unna bakke(n) nedovergå unna bakke(n) nedover / det hallar unnadet hallar unna / den kalven er unna ho Staslin er avkom avden kalven er unna ho Staslin er avkom av
//
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
ale unna ale opp avkom av (til dømes ei ku) ale opp avkom av (til dømes ei ku)
3 fram frå, til dømes om noko som har vore under
ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
: ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
3 fram frå, til dømes om noko som har vore under
ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
: ta stolen unna bordetta stolen unna bordet
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
// om noko som har vore bak:
sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
: sola kjem unna fjelletsola kjem unna fjellet / neset stikk unna framneset stikk unna fram
4 i same lei som
ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
: ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
4 i same lei som
ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
: ro unna vindenro unna vinden / gå unna sola med sola i ryggengå unna sola med sola i ryggen
unne v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet unne
(norrønt unna 'elske'; samanheng med åst)
// gjerne sjå (nokon) få eller oppnå eller bli (noko); med glede la (nokon) få eller ha (noko)
dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
: dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
// gjerne sjå (nokon) få eller oppnå eller bli (noko); med glede la (nokon) få eller ha (noko)
dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
: dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
// som svar til nokon som takkar for maten:
vel unnt!vel unnt!
: vel unnt!vel unnt!
// som svar til nokon som takkar for maten:
vel unnt!vel unnt!
: vel unnt!vel unnt!
// gjerne sjå (nokon) få eller oppnå eller bli (noko); med glede la (nokon) få eller ha (noko)
dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
: dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
// gjerne sjå (nokon) få eller oppnå eller bli (noko); med glede la (nokon) få eller ha (noko)
dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
: dei unner henne sigerendei unner henne sigeren / eg unner han å slite litteg unner han å slite litt / dei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på segdei unner seg ikkje skikkeleg mat vil ikkje spandere på seg / alle unner han velalle unner han vel / dette er deg vel unntdette er deg vel unnt
// som svar til nokon som takkar for maten:
vel unnt!vel unnt!
: vel unnt!vel unnt!
// som svar til nokon som takkar for maten:
vel unnt!vel unnt!
: vel unnt!vel unnt!

 

Resultat pr. side