Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I tur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tur
(fransk tour, frå gresk tornos 'sirkel')
1 plass i rekkjefølgje
no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
: no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
//
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
1 plass i rekkjefølgje
no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
: no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
//
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
2 reise (I), ferd, utflukt
byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
: byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
2 reise (I), ferd, utflukt
byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
: byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
3 vending, gong (I)
gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
: gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
3 vending, gong (I)
gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
: gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
4 periode, ri (I)
ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
: ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
4 periode, ri (I)
ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
: ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
5 vane, gjenge (I); skikk
kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
: kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
5 vane, gjenge (I); skikk
kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
: kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
6 avgrensa del av dans
lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
: lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
6 avgrensa del av dans
lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
: lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
1 plass i rekkjefølgje
no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
: no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
//
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
1 plass i rekkjefølgje
no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
: no er det min turno er det min tur / turen er komen til degturen er komen til deg / passe turen sinpasse turen sin / alt går etter turalt går etter tur / vente på turvente på tur / innslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandreinnslaga, problema kjem i tur og orden i rekkjefølgje, etter kvarandre / lønsauken vil i sin tur skape større prispresslønsauken vil i sin tur skape større prispress
//
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
i sin tur på eit visst seinare steg på eit visst seinare steg
2 reise (I), ferd, utflukt
byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
: byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
2 reise (I), ferd, utflukt
byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
: byturbytur / fisketurfisketur / påsketurpåsketur / køyre, gå, sykle (seg) ein turkøyre, gå, sykle (seg) ein tur / ta seg, gjere seg ein tur og sjå på forholdata seg, gjere seg ein tur og sjå på forholda / gå turar i fjelletgå turar i fjellet / reise ein turreise ein tur / gå på turgå på tur / vere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på fartenvere på tur halde på og reise; skulle til å fare, stå på farten / tur og retur el.tur-retur fram og tilbaketur og retur el.tur-retur fram og tilbake
3 vending, gong (I)
gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
: gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
3 vending, gong (I)
gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
: gå fleire turar for å hente varenegå fleire turar for å hente varene / enda ein turenda ein tur
4 periode, ri (I)
ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
: ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
4 periode, ri (I)
ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
: ein tur med uvêr, sjukdomein tur med uvêr, sjukdom
5 vane, gjenge (I); skikk
kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
: kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
5 vane, gjenge (I); skikk
kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
: kome i tur, ut av tur med nokokome i tur, ut av tur med noko / få alt på (god) tur (att)få alt på (god) tur (att) / dette er fast turdette er fast tur
6 avgrensa del av dans
lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
: lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
6 avgrensa del av dans
lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
: lære alle turane i reinlendarlære alle turane i reinlendar
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
// brukt i namn på dans
fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
: fir(e)turfir(e)tur / sekstursekstur
II tur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tur
(frå fransk (bon) tour '(god) vending') hell, flaks (I); kjangs
det skiftar med tur og uturdet skiftar med tur og utur / dei hadde tur som vanndei hadde tur som vann / ha tur i spelha tur i spel / ha tur hos jenteneha tur hos jentene
: det skiftar med tur og uturdet skiftar med tur og utur / dei hadde tur som vanndei hadde tur som vann / ha tur i spelha tur i spel / ha tur hos jenteneha tur hos jentene
hell, flaks (I); kjangs
det skiftar med tur og uturdet skiftar med tur og utur / dei hadde tur som vanndei hadde tur som vann / ha tur i spelha tur i spel / ha tur hos jenteneha tur hos jentene
: det skiftar med tur og uturdet skiftar med tur og utur / dei hadde tur som vanndei hadde tur som vann / ha tur i spelha tur i spel / ha tur hos jenteneha tur hos jentene
III tur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tur
(av II ture (3)) leik, leven, lystig liv, ståk (2) leik, leven, lystig liv, ståk (2)
IV tur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tur
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tur
(av III ture) bulder, dur (I)
turen frå flyet, omnenturen frå flyet, omnen
: turen frå flyet, omnenturen frå flyet, omnen
bulder, dur (I)
turen frå flyet, omnenturen frå flyet, omnen
: turen frå flyet, omnenturen frå flyet, omnen

 

Resultat pr. side