Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
tung a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet tung
(norrønt þungr)
1 som har (etter måten) høg vekt; motsett lett 1
baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
: baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
//
tung i sessen treg, sein treg, sein
tung i sessen treg, sein treg, sein
1 som har (etter måten) høg vekt; motsett lett 1
baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
: baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
//
tung i sessen treg, sein treg, sein
tung i sessen treg, sein treg, sein
2 stor, massiv (II), tjukk; sterk
tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
: tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
//
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer //
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
2 stor, massiv (II), tjukk; sterk
tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
: tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
//
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer //
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
3 tyngjande, trykkande
tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
: tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
3 tyngjande, trykkande
tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
: tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
4 dorsk, daud, sliten
vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
: vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
4 dorsk, daud, sliten
vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
: vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
5 treg (til å fungere), sein, hard, vanskeleg
rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
: rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
//
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå //
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
5 treg (til å fungere), sein, hard, vanskeleg
rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
: rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
//
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå //
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
6 slitsam, mødesam, stri (II), hard, vanskeleg
tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
: tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
//
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
6 slitsam, mødesam, stri (II), hard, vanskeleg
tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
: tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
//
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
7 dyster, sorgsam, sturen, trist, alvorleg
hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
: hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
7 dyster, sorgsam, sturen, trist, alvorleg
hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
: hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
1 som har (etter måten) høg vekt; motsett lett 1
baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
: baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
//
tung i sessen treg, sein treg, sein
tung i sessen treg, sein treg, sein
1 som har (etter måten) høg vekt; motsett lett 1
baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
: baktungbaktung / framtungframtung / vere tung som blyvere tung som bly / ei tung børei tung bør / pakken er for tung å berepakken er for tung å bere / stein er tyngre enn vatnstein er tyngre enn vatn / eg er (den) tyngst(e) av osseg er (den) tyngst(e) av oss / kor tung er du?kor tung er du? / tunge metalltunge metall / tungt artilleri, skytstungt artilleri, skyts / eit tungt lyfteit tungt lyft / bere tungtbere tungt / vere tungt lastavere tungt lasta / båten ligg tungt i sjøenbåten ligg tungt i sjøen / gå med tunge steggå med tunge steg
//
tung i sessen treg, sein treg, sein
tung i sessen treg, sein treg, sein
2 stor, massiv (II), tjukk; sterk
tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
: tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
//
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer //
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
2 stor, massiv (II), tjukk; sterk
tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
: tunge fjell heng over gardentunge fjell heng over garden / tunge skyertunge skyer / tunge oljar tjukke, seigetunge oljar tjukke, seige / tung staving, taktdel med sterkt trykktung staving, taktdel med sterkt trykk / tung svevn, rus sterk, fasttung svevn, rus sterk, fast / sove tungtsove tungt
//
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer
tung sjø (sjø med) store, kraftige bølgjer (sjø med) store, kraftige bølgjer //
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
tungt narkotikum sterkt rusmiddel sterkt rusmiddel
3 tyngjande, trykkande
tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
: tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
3 tyngjande, trykkande
tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
: tung lufttung luft / tungt vêrtungt vêr / tunge skattartunge skattar / tungt ansvartungt ansvar / ansvaret kviler tungt på hanansvaret kviler tungt på han / nederlaget fell dei tungt for brystetnederlaget fell dei tungt for brystet / kjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpustakjenne seg så tung for brystet kjenne eit trykk, vere tungpusta
4 dorsk, daud, sliten
vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
: vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
4 dorsk, daud, sliten
vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
: vere tung i kroppen, i hovudetvere tung i kroppen, i hovudet
5 treg (til å fungere), sein, hard, vanskeleg
rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
: rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
//
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå //
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
5 treg (til å fungere), sein, hard, vanskeleg
rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
: rifla er tung på avtrekkjarenrifla er tung på avtrekkjaren / båten er tung å robåten er tung å ro / maskinen, arbeidet går tungtmaskinen, arbeidet går tungt / puste tungtpuste tungt / tungt føretungt føre / banen er tung etter regnetbanen er tung etter regnet / tungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnlegtungt språk, tung stil omstendeleg, innfløkt, lite ledug og munnleg / tung musikk sein og vanskelegtung musikk sein og vanskeleg / tung kost, mat tungmeltandetung kost, mat tungmeltande / tungt fordøyeleg mat, stofftungt fordøyeleg mat, stoff / ha tungt for å lære, skjøneha tungt for å lære, skjøne / vere tung i oppfatningavere tung i oppfatninga / vere tung å få til å gjere nokovere tung å få til å gjere noko / han er så tung å behan er så tung å be
//
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå
tungt stoff innhald, stoff som er vanskelegå forstå innhald, stoff som er vanskelegå forstå //
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
ha tungt for det vere sein til å lære el. arbeide vere sein til å lære el. arbeide
6 slitsam, mødesam, stri (II), hard, vanskeleg
tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
: tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
//
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
6 slitsam, mødesam, stri (II), hard, vanskeleg
tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
: tungt arbeidtungt arbeid / tunge taktunge tak / ein tung bakkeein tung bakke / slite tungtslite tungt / det er tungt å vedgå feildet er tungt å vedgå feil / tung lagnad, saknad, sorgtung lagnad, saknad, sorg / fem tunge krigsårfem tunge krigsår
//
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
sitje tungt i det ha det stridt (økonomisk) ha det stridt (økonomisk)
7 dyster, sorgsam, sturen, trist, alvorleg
hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
: hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
7 dyster, sorgsam, sturen, trist, alvorleg
hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend
: hugtunghugtung / sorgtungsorgtung / han er tung å vere saman medhan er tung å vere saman med / tung til sinns, til motes, i hugentung til sinns, til motes, i hugen / eit tungt lynneeit tungt lynne / gjere noko med tungt hjartegjere noko med tungt hjarte / gå med tunge tankargå med tunge tankar / ha tunge stunderha tunge stunder / ikkje ta det så tungt!ikkje ta det så tungt! / sjå tungt på einsjå tungt på ein / ei tung tidendei tung tidend

 

Resultat pr. side