Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I trykk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trykk
(av trykke)
1 støyt, puff (III), slag (I), medfart
få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
: få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
1 støyt, puff (III), slag (I), medfart
få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
: få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
2 prosess med å trykke (3)
avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
: avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
2 prosess med å trykke (3)
avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
: avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
1 støyt, puff (III), slag (I), medfart
få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
: få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
1 støyt, puff (III), slag (I), medfart
få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
: få ein trykk midt i fjesetfå ein trykk midt i fjeset / kunne tole ein trykkkunne tole ein trykk / livet kan gje ein mange trykkarlivet kan gje ein mange trykkar
2 prosess med å trykke (3)
avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
: avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
2 prosess med å trykke (3)
avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
: avisa går, er i trykkenavisa går, er i trykken
II trykk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trykk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet trykk
(av trykke (3)) trykt skrift, trykte bokstavar
artikkelen finst på trykkartikkelen finst på trykk / ha vanskar med å lese fin(t) trykkha vanskar med å lese fin(t) trykk
: artikkelen finst på trykkartikkelen finst på trykk / ha vanskar med å lese fin(t) trykkha vanskar med å lese fin(t) trykk
trykt skrift, trykte bokstavar
artikkelen finst på trykkartikkelen finst på trykk / ha vanskar med å lese fin(t) trykkha vanskar med å lese fin(t) trykk
: artikkelen finst på trykkartikkelen finst på trykk / ha vanskar med å lese fin(t) trykkha vanskar med å lese fin(t) trykk
III trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet trykk
(tyding 2 etter engelskstress, tyding 3–5 etter tysk Druck; av trykke)
1 det å trykke (1); kraft som verkar inn mot ei flate, eit punkt eller liknande; press (II), tyngsel
akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
: akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
1 det å trykke (1); kraft som verkar inn mot ei flate, eit punkt eller liknande; press (II), tyngsel
akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
: akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
2 framheving (av ei staving) når ein uttaler; aksent
stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
: stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
2 framheving (av ei staving) når ein uttaler; aksent
stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
: stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
3 det å trykke (3) tekst eller bilete; metode til å trykkje tekst eller bilete
boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
: boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
3 det å trykke (3) tekst eller bilete; metode til å trykkje tekst eller bilete
boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
: boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
4 tekst eller bilete som er trykt (med ein viss metode); prent (1)
djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
: djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
4 tekst eller bilete som er trykt (med ein viss metode); prent (1)
djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
: djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
5 mindre, trykt publikasjon; prent (2)
skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
: skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
5 mindre, trykt publikasjon; prent (2)
skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
: skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
1 det å trykke (1); kraft som verkar inn mot ei flate, eit punkt eller liknande; press (II), tyngsel
akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
: akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
1 det å trykke (1); kraft som verkar inn mot ei flate, eit punkt eller liknande; press (II), tyngsel
akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
: akseltrykkakseltrykk / blodtrykkblodtrykk / høgtrykkhøgtrykk / lufttrykklufttrykk / lågtrykklågtrykk / påtrykkpåtrykk / skattetrykkskattetrykk / trykket mot underlagettrykket mot underlaget / trykk i væskertrykk i væsker / det er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, luftadet er høgt, lågt (el. sterkt, veikt) trykk i vatnet, lufta / det er dårleg trykk på springvatnetdet er dårleg trykk på springvatnet / kjenne eit trykk for brystetkjenne eit trykk for brystet / gje etter for trykket påtrykket, pressetgje etter for trykket påtrykket, presset
2 framheving (av ei staving) når ein uttaler; aksent
stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
: stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
2 framheving (av ei staving) når ein uttaler; aksent
stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
: stavingstrykkstavingstrykk / ordet har trykk(et) på første stavingaordet har trykk(et) på første stavinga / uttale ordet med ekstra trykkuttale ordet med ekstra trykk
3 det å trykke (3) tekst eller bilete; metode til å trykkje tekst eller bilete
boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
: boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
3 det å trykke (3) tekst eller bilete; metode til å trykkje tekst eller bilete
boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
: boktrykkboktrykk / djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / flattrykkflattrykk / offsettrykkoffsettrykk / oljetrykkoljetrykk / opptrykkopptrykk / silketrykksilketrykk
4 tekst eller bilete som er trykt (med ein viss metode); prent (1)
djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
: djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
4 tekst eller bilete som er trykt (med ein viss metode); prent (1)
djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
: djuptrykkdjuptrykk / fargetrykkfargetrykk / oljetrykkoljetrykk / silketrykksilketrykk
5 mindre, trykt publikasjon; prent (2)
skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
: skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
5 mindre, trykt publikasjon; prent (2)
skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk
: skillingstrykkskillingstrykk / særtrykksærtrykk

 

Resultat pr. side