Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I trykk m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet trykk
(av I trykke) støt, hard medfart (ofte uttalt trøkk)
få en trykk midt i fjesetfå en trykk midt i fjeset / livet kan gi en mange trykk(er)livet kan gi en mange trykk(er)
: få en trykk midt i fjesetfå en trykk midt i fjeset / livet kan gi en mange trykk(er)livet kan gi en mange trykk(er)
støt, hard medfart (ofte uttalt trøkk)
få en trykk midt i fjesetfå en trykk midt i fjeset / livet kan gi en mange trykk(er)livet kan gi en mange trykk(er)
: få en trykk midt i fjesetfå en trykk midt i fjeset / livet kan gi en mange trykk(er)livet kan gi en mange trykk(er)
II trykk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trykk
(etter tysk Druck) det å trykke (II)
boka gikk i trykken før julboka gikk i trykken før jul
: boka gikk i trykken før julboka gikk i trykken før jul
det å trykke (II)
boka gikk i trykken før julboka gikk i trykken før jul
: boka gikk i trykken før julboka gikk i trykken før jul
III trykk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet trykk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet trykk
(etter tysk Druck) trykte bokstaver
ha vansker med å lese fin(t) trykkha vansker med å lese fin(t) trykk / komme på trykkkomme på trykk
: ha vansker med å lese fin(t) trykkha vansker med å lese fin(t) trykk / komme på trykkkomme på trykk
trykte bokstaver
ha vansker med å lese fin(t) trykkha vansker med å lese fin(t) trykk / komme på trykkkomme på trykk
: ha vansker med å lese fin(t) trykkha vansker med å lese fin(t) trykk / komme på trykkkomme på trykk
IV trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet trykk
(betydning 2 etter engelsk stress, betydning 3 og 4 etter tysk Druck)
1 det å trykke, press (II)
trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
: trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
1 det å trykke, press (II)
trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
: trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
2 framheving av stavelse ved fonetiske midler, aksent
trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
: trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
2 framheving av stavelse ved fonetiske midler, aksent
trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
: trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
3 mindre trykt skrift; jamfør særtrykk
3 mindre trykt skrift; jamfør særtrykk
4 trykt bilde; fargetrykk, oljetrykk (1)
4 trykt bilde; fargetrykk, oljetrykk (1)
1 det å trykke, press (II)
trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
: trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
1 det å trykke, press (II)
trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
: trykket mot underlagettrykket mot underlaget / håndtrykkhåndtrykk / høyt, lavt trykk kraftig, svakt presshøyt, lavt trykk kraftig, svakt press / akseltrykk, lufttrykk, væsketrykkakseltrykk, lufttrykk, væsketrykk
2 framheving av stavelse ved fonetiske midler, aksent
trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
: trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
2 framheving av stavelse ved fonetiske midler, aksent
trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
: trykket ligger oftest på første stavelse i norske ordtrykket ligger oftest på første stavelse i norske ord
3 mindre trykt skrift; jamfør særtrykk
3 mindre trykt skrift; jamfør særtrykk
4 trykt bilde; fargetrykk, oljetrykk (1)
4 trykt bilde; fargetrykk, oljetrykk (1)

 

Resultat pr. side