Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
troll n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet troll
(norrønt troll, kanskje same opphav som mellomhøgtysk trol(le) 'uhyre, skrømt'; jamfør trylle)
1 i folketrua: stort (eller sjeldan lite), stygt, sterkt og farleg, men dumt og godtruande, menneskeliknande vette som bur i skogen eller berget
bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
: bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
1 i folketrua: stort (eller sjeldan lite), stygt, sterkt og farleg, men dumt og godtruande, menneskeliknande vette som bur i skogen eller berget
bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
: bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
2 leikefigur som førestiller troll (1)
(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
: (kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
//
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
2 leikefigur som førestiller troll (1)
(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
: (kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
//
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
3 vond, slem, lei, uskikkeleg eller vrang skapning (menneske eller dyr)
han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
: han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
3 vond, slem, lei, uskikkeleg eller vrang skapning (menneske eller dyr)
han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
: han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
4 farleg eller oftare ekkelt dyr; såleis: rovdyr, særleg ulv; blekksprut; orm; (lite) leddyr, bille, kongro, kryp, utøy, makk (i sår), m a brukt kollektivt:
det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
: det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
4 farleg eller oftare ekkelt dyr; såleis: rovdyr, særleg ulv; blekksprut; orm; (lite) leddyr, bille, kongro, kryp, utøy, makk (i sår), m a brukt kollektivt:
det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
: det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
5 sjukdom eller plage (særleg slike som etter folketrua var påsette med trolldom); såleis: brå gikt, lumbago, revmatisme; trommesjuke, kolikk, forstopping; verk (I), byll, svoll
5 sjukdom eller plage (særleg slike som etter folketrua var påsette med trolldom); såleis: brå gikt, lumbago, revmatisme; trommesjuke, kolikk, forstopping; verk (I), byll, svoll
6 trolldom, gand
skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
: skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
6 trolldom, gand
skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
: skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
7 brukt i forsterkande uttrykk og eidar, ofte med adverbial funksjon:
det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
: det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
7 brukt i forsterkande uttrykk og eidar, ofte med adverbial funksjon:
det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
: det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
1 i folketrua: stort (eller sjeldan lite), stygt, sterkt og farleg, men dumt og godtruande, menneskeliknande vette som bur i skogen eller berget
bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
: bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
1 i folketrua: stort (eller sjeldan lite), stygt, sterkt og farleg, men dumt og godtruande, menneskeliknande vette som bur i skogen eller berget
bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
: bergtrollbergtroll / skogtrollskogtroll / tru på tussar og trolltru på tussar og troll
2 leikefigur som førestiller troll (1)
(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
: (kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
//
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
2 leikefigur som førestiller troll (1)
(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
: (kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande(kome, dukke opp) som troll av eske brått, overraskande
//
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
troll i eske figur som sprett opp når loket blir teke av figur som sprett opp når loket blir teke av
3 vond, slem, lei, uskikkeleg eller vrang skapning (menneske eller dyr)
han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
: han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
3 vond, slem, lei, uskikkeleg eller vrang skapning (menneske eller dyr)
han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
: han er eit troll å ha som sjefhan er eit troll å ha som sjef / ha eit troll til kjerringha eit troll til kjerring / eit troll til hesteit troll til hest
4 farleg eller oftare ekkelt dyr; såleis: rovdyr, særleg ulv; blekksprut; orm; (lite) leddyr, bille, kongro, kryp, utøy, makk (i sår), m a brukt kollektivt:
det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
: det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
4 farleg eller oftare ekkelt dyr; såleis: rovdyr, særleg ulv; blekksprut; orm; (lite) leddyr, bille, kongro, kryp, utøy, makk (i sår), m a brukt kollektivt:
det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
: det er mykje troll i grasetdet er mykje troll i graset / krosstrollkrosstroll / rumpetrollrumpetroll / skorpetrollskorpetroll
5 sjukdom eller plage (særleg slike som etter folketrua var påsette med trolldom); såleis: brå gikt, lumbago, revmatisme; trommesjuke, kolikk, forstopping; verk (I), byll, svoll
5 sjukdom eller plage (særleg slike som etter folketrua var påsette med trolldom); såleis: brå gikt, lumbago, revmatisme; trommesjuke, kolikk, forstopping; verk (I), byll, svoll
6 trolldom, gand
skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
: skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
6 trolldom, gand
skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
: skade nokon med trollskade nokon med troll / det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)det gjekk troll i ord utsegna vart røyndom (sjølv om ho berre var tenkt som spøk)
7 brukt i forsterkande uttrykk og eidar, ofte med adverbial funksjon:
det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
: det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
7 brukt i forsterkande uttrykk og eidar, ofte med adverbial funksjon:
det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
: det var troll til heldig kardet var troll til heldig kar / troll til plagetroll til plage / troll til greiertroll til greier / han er troll så sterkhan er troll så sterk
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
// i bunden form eintal med hankjønnsending: søren, pokker
kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!
: kva trollen er dette?kva trollen er dette? / det var som trollen!det var som trollen! / trollen klype!trollen klype!

 

Resultat pr. side