Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
transformasjonell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet transformasjonell
i uttrykk
//
transformasjonell generativ grammatikk språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ
transformasjonell generativ grammatikk språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ
i uttrykk
//
transformasjonell generativ grammatikk språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ
transformasjonell generativ grammatikk språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ språkvitskapleg retning der ein set seg som mål å gje ei fullstendig og nøyaktig skildring av det regelsystemet som gjer det mogleg for språkbrukarar å ytre og forstå setningar på morsmålet sitt som dei ikkje har ytra el. høyrt før, og å avgjere om ei setning er velforma el. ikkje på dette språket; forkorta TG-grammatikk; jamfør generativ

 

Resultat pr. side