Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
cis- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet cis-
(siss-; fra latin) på denne siden av; motsatt trans-; i ord som cisalpinsk på denne siden av; motsatt trans-; i ord som cisalpinsk
tradere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tradere
(latin 'overlevere', av trans 'over' og dare 'gi') muntlig overlevere eller formidle tradisjonsstoff
fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
: fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
muntlig overlevere eller formidle tradisjonsstoff
fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
: fortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevetfortellingene ble tradert i flere hundre år før de ble nedskrevet
trans- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet trans-
(av latin trans) over, hinsides, på den andre siden av over, hinsides, på den andre siden av
trans|aksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet transaksjon
(fra latin av transigere 'drive igjennom') forretning, forretningsmessig handling eller avtale
foreta store transaksjoner på valutamarkedetforeta store transaksjoner på valutamarkedet / drive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteterdrive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteter
: foreta store transaksjoner på valutamarkedetforeta store transaksjoner på valutamarkedet / drive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteterdrive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteter
forretning, forretningsmessig handling eller avtale
foreta store transaksjoner på valutamarkedetforeta store transaksjoner på valutamarkedet / drive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteterdrive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteter
: foreta store transaksjoner på valutamarkedetforeta store transaksjoner på valutamarkedet / drive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteterdrive med skumle transaksjoner gjøremål, aktiviteter
trans|alpinsk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet transalpinsk
som er på nordsiden av Alpene som er på nordsiden av Alpene

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II berbar a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet berbar
(av III bere og -bar) som kan berast; bereleg, (trans)portabel
ein berbar datamaskinein berbar datamaskin
: ein berbar datamaskinein berbar datamaskin
som kan berast; bereleg, (trans)portabel
ein berbar datamaskinein berbar datamaskin
: ein berbar datamaskinein berbar datamaskin
cis- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet cis-
(siss-; frå latin) på denne sida av; motsett trans-; i ord som cisalpinsk på denne sida av; motsett trans-; i ord som cisalpinsk
tradere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet tradere
(latin 'overlevere' av trans 'over' og dare 'gje') overlevere eller formidle tradisjon (1)
forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
: forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
overlevere eller formidle tradisjon (1)
forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
: forteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivneforteljingane var traderte i fleire hundre år før dei vart nedskrivne
trans- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet trans-
(latin) på hi sida; gjennom, over på hi sida; gjennom, over
trans|aksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet transaksjon
(frå latin av transigere 'drive gjennom', sisteleddet, latin agere 'setje i rørsle')
// forretning(savgjerd); økonomisk handling; avtale (I)
drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
: drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
// forretning(savgjerd); økonomisk handling; avtale (I)
drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
: drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
// gjeremål, aktivitet
drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
: drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
// gjeremål, aktivitet
drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
: drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
// forretning(savgjerd); økonomisk handling; avtale (I)
drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
: drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
// forretning(savgjerd); økonomisk handling; avtale (I)
drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
: drive med transaksjonar på børsendrive med transaksjonar på børsen
// gjeremål, aktivitet
drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
: drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
// gjeremål, aktivitet
drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar
: drive med skumle transaksjonardrive med skumle transaksjonar

 

Resultat pr. side