Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I time m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet time
(norrønt tími 'tid, gong')
1 tidseining lik 1/24 av eit døgn
det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
: det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
//
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
; som etterledd i kilowatt-time, klokketime
1 tidseining lik 1/24 av eit døgn
det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
: det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
//
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
; som etterledd i kilowatt-time, klokketime
2 undervisningsperiode, oftast på 40 eller 45 minutt
få fri siste timenfå fri siste timen
: få fri siste timenfå fri siste timen; som etterledd i norsktime, skuletime, speletime, undervisingstime
2 undervisningsperiode, oftast på 40 eller 45 minutt
få fri siste timenfå fri siste timen
: få fri siste timenfå fri siste timen; som etterledd i norsktime, skuletime, speletime, undervisingstime
3 tid (I,4), tidspunkt, tidsrom, stund
i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
: i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
//
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne //
på timen straks straks
på timen straks straks //
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
; som etterledd i nattetime, skreddartime
3 tid (I,4), tidspunkt, tidsrom, stund
i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
: i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
//
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne //
på timen straks straks
på timen straks straks //
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
; som etterledd i nattetime, skreddartime
4 avtale om tidfest stund til å utføre teneste
få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to
: få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to; som etterledd i konferansetime, tannlækjartime
4 avtale om tidfest stund til å utføre teneste
få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to
: få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to; som etterledd i konferansetime, tannlækjartime
1 tidseining lik 1/24 av eit døgn
det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
: det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
//
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
; som etterledd i kilowatt-time, klokketime
1 tidseining lik 1/24 av eit døgn
det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
: det er 60 minutt i ein timedet er 60 minutt i ein time / åtte timars arbeidsdagåtte timars arbeidsdag / fartsgrensa er 50 km i timenfartsgrensa er 50 km i timen / tene, ha, få 95 kr (i) timentene, ha, få 95 kr (i) timen
//
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
ein times tid om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
om lag ein klokketime
arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
: arbeide, vere borte ein times tidarbeide, vere borte ein times tid
; som etterledd i kilowatt-time, klokketime
2 undervisningsperiode, oftast på 40 eller 45 minutt
få fri siste timenfå fri siste timen
: få fri siste timenfå fri siste timen; som etterledd i norsktime, skuletime, speletime, undervisingstime
2 undervisningsperiode, oftast på 40 eller 45 minutt
få fri siste timenfå fri siste timen
: få fri siste timenfå fri siste timen; som etterledd i norsktime, skuletime, speletime, undervisingstime
3 tid (I,4), tidspunkt, tidsrom, stund
i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
: i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
//
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne //
på timen straks straks
på timen straks straks //
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
; som etterledd i nattetime, skreddartime
3 tid (I,4), tidspunkt, tidsrom, stund
i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
: i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:i ellevte timen (etter Matt 20,6–16) el. nyare:
//
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne
timen er komen tida (då noko avgjerande hender) er inne tida (då noko avgjerande hender) er inne //
på timen straks straks
på timen straks straks //
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
i tolvte timen i siste liten, svært seint i siste liten, svært seint
; som etterledd i nattetime, skreddartime
4 avtale om tidfest stund til å utføre teneste
få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to
: få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to; som etterledd i konferansetime, tannlækjartime
4 avtale om tidfest stund til å utføre teneste
få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to
: få, tinge time hos frisørenfå, tinge time hos frisøren / eg har time hos legen kl. toeg har time hos legen kl. to; som etterledd i konferansetime, tannlækjartime
II time verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet time
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet time
(norrønttíma, samanheng med I time)
1 få seg til, gidde, idast
ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
: ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
1 få seg til, gidde, idast
ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
: ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
2 plage, gnage, tære, gå inn på
kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
: kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
2 plage, gnage, tære, gå inn på
kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
: kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
1 få seg til, gidde, idast
ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
: ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
1 få seg til, gidde, idast
ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
: ho timde ikkje gjere nokoho timde ikkje gjere noko
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
// unne (seg), ha råd til
han timde ikkje etehan timde ikkje ete
: han timde ikkje etehan timde ikkje ete
2 plage, gnage, tære, gå inn på
kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
: kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
2 plage, gnage, tære, gå inn på
kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
: kva er det som timer deg?kva er det som timer deg?
III time verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet time
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet time
(kanskje omlaga av II kime, etter I time) kime (II), ringe (II) kime (II), ringe (II)
taime v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet taime
; el. IV time v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet time
(taime; engelsk) setje opp ein tidsplan for korleis ein skal avvikle (eit arrangement eller liknande)
turneen var godt timaturneen var godt tima
: turneen var godt timaturneen var godt tima
setje opp ein tidsplan for korleis ein skal avvikle (eit arrangement eller liknande)
turneen var godt timaturneen var godt tima
: turneen var godt timaturneen var godt tima

 

Resultat pr. side