Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
II til adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet til
(same opphav som I di og III dess) i samanlikning:
til – til dess – dess, di – di ; sjå III desstil – til dess – dess, di – di ; sjå III dess / til lenger det leid, til sintare vart hantil lenger det leid, til sintare vart han
: til – til dess – dess, di – di ; sjå III desstil – til dess – dess, di – di ; sjå III dess / til lenger det leid, til sintare vart hantil lenger det leid, til sintare vart han
i samanlikning:
til – til dess – dess, di – di ; sjå III desstil – til dess – dess, di – di ; sjå III dess / til lenger det leid, til sintare vart hantil lenger det leid, til sintare vart han
: til – til dess – dess, di – di ; sjå III desstil – til dess – dess, di – di ; sjå III dess / til lenger det leid, til sintare vart hantil lenger det leid, til sintare vart han
I til prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet til
(norrønttil, oftast med genitiv)
1 brukt til å uttrykkje reise(mål), sluttpunkt for ei rørsle:
køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
: køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
//
slumpe til hende på slump hende på slump
slumpe til hende på slump hende på slump //
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
1 brukt til å uttrykkje reise(mål), sluttpunkt for ei rørsle:
køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
: køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
//
slumpe til hende på slump hende på slump
slumpe til hende på slump hende på slump //
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
2 brukt for å uttrykkje tilstand:
liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
: liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
vere til finnast finnast
vere til finnast finnast //
ta til byrje, starte byrje, starte
ta til byrje, starte byrje, starte
2 brukt for å uttrykkje tilstand:
liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
: liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
vere til finnast finnast
vere til finnast finnast //
ta til byrje, starte byrje, starte
ta til byrje, starte byrje, starte
3 brukt til å uttrykkje retning, rørsle, overgang:
utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
: utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
3 brukt til å uttrykkje retning, rørsle, overgang:
utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
: utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
4 brukt for å uttrykkje grense, tidspunkt:
åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
: åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
4 brukt for å uttrykkje grense, tidspunkt:
åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
: åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
5 brukt for å uttrykkje føremål:
ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
: ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
5 brukt for å uttrykkje føremål:
ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
: ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
6 brukt for å uttrykkje evne, høve, utveg, årsak:
vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
: vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
6 brukt for å uttrykkje evne, høve, utveg, årsak:
vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
: vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
7 brukt for å uttrykkje samband, omsyn:
knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
: knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
7 brukt for å uttrykkje samband, omsyn:
knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
: knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
8 brukt for å uttrykkje samanlikning:
for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
: for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
8 brukt for å uttrykkje samanlikning:
for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
: for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
9 brukt for å uttrykkje eigedomstilhøve, årsak:
mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
: mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
9 brukt for å uttrykkje eigedomstilhøve, årsak:
mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
: mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
10 brukt framfor infinitivsmerke:
vere snar til å gåvere snar til å gå
: vere snar til å gåvere snar til å gå
10 brukt framfor infinitivsmerke:
vere snar til å gåvere snar til å gå
: vere snar til å gåvere snar til å gå
11 i samansetningar med adverb:
inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
: inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
11 i samansetningar med adverb:
inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
: inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
12 som konjunksjon: til dess at
eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
: eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
12 som konjunksjon: til dess at
eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
: eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
1 brukt til å uttrykkje reise(mål), sluttpunkt for ei rørsle:
køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
: køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
//
slumpe til hende på slump hende på slump
slumpe til hende på slump hende på slump //
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
1 brukt til å uttrykkje reise(mål), sluttpunkt for ei rørsle:
køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
: køyre til byenkøyre til byen / reise til fjells, sjøsreise til fjells, sjøs / kome til gardskome til gards / gå til altarsgå til altars / gå, setje seg til bordsgå, setje seg til bords / gå, leggje seg til sengsgå, leggje seg til sengs / søkke til botnar el. til botnssøkke til botnar el. til botns / dra frå stad til staddra frå stad til stad / følgje (nokon) til dørafølgje (nokon) til døra / gå til dokterengå til dokteren / spele ballen til nokonspele ballen til nokon
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// brukt for å uttrykkje rørsle i ei viss retning:
vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
: vike til sidesvike til sides / ta av til høgreta av til høgre / vere festa til nokovere festa til noko / gå heim, be, ha, få til middag(s)gå heim, be, ha, få til middag(s) / kome til (verda) bli føddkome til (verda) bli fødd / setje barn til verdasetje barn til verda / vakne til ein ny dagvakne til ein ny dag / gje noko til nokongje noko til nokon / stille til disposisjonstille til disposisjon / tale til folkettale til folket / bli til noko (stort)bli til noko (stort) / gå til verket gå i ganggå til verket gå i gang / gå hardt til verks fare hardt framgå hardt til verks fare hardt fram / vere kalla til misjonærvere kalla til misjonær / gjere nokon til lygnar, narrgjere nokon til lygnar, narr / lese, stryke til eksamenlese, stryke til eksamen / kome til rette(s), til sin rettkome til rette(s), til sin rett / ha tillit tilha tillit til / setje si lit til noko(n)setje si lit til noko(n) / ha, få kjennskap tilha, få kjennskap til / tiltjukning til snøtiltjukning til snø
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
// som adverb:
strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
: strøyme tilstrøyme til / kome tilkome til / slå til hende; godta eit tilbodslå til hende; godta eit tilbod / friskne tilfriskne til / isen frys tilisen frys til / lyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere nokolyte, måtte til måtte gje seg; måtte gjere noko
//
slumpe til hende på slump hende på slump
slumpe til hende på slump hende på slump //
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
sleppe til få plass, få vere med få plass, få vere med
2 brukt for å uttrykkje tilstand:
liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
: liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
vere til finnast finnast
vere til finnast finnast //
ta til byrje, starte byrje, starte
ta til byrje, starte byrje, starte
2 brukt for å uttrykkje tilstand:
liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
: liggje til sengsliggje til sengs / stå til rorsstå til rors / vere langt til havsvere langt til havs / sitje til bordssitje til bords / vere til stadesvere til stades / reise til fotsreise til fots / stå til rådveldestå til rådvelde / hus til leigehus til leige / ha til eigeha til eige
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
: stå lagleg tilstå lagleg til / det står bra tildet står bra til / vere glad tilvere glad til / halde til (på ein stad)halde til (på ein stad)
//
vere til finnast finnast
vere til finnast finnast //
ta til byrje, starte byrje, starte
ta til byrje, starte byrje, starte
3 brukt til å uttrykkje retning, rørsle, overgang:
utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
: utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
3 brukt til å uttrykkje retning, rørsle, overgang:
utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
: utsyn til sjøenutsyn til sjøen / snu ryggen til noko(n)snu ryggen til noko(n) / ta til gråten, kniventa til gråten, kniven / ta til beinsta til beins / andlet til andletandlet til andlet / lytte, smile til noko(n)lytte, smile til noko(n) / referere, syne til ei sakreferere, syne til ei sak / vere villig til nokovere villig til noko / teikn til betringteikn til betring / fryse til isfryse til is / trollet vart til steintrollet vart til stein / bli kåra, utnemnd, vald til bispbli kåra, utnemnd, vald til bisp / kome til syne(s)kome til syne(s)
4 brukt for å uttrykkje grense, tidspunkt:
åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
: åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
4 brukt for å uttrykkje grense, tidspunkt:
åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
: åkeren når ned til elvaåkeren når ned til elva / stå i vatn til knes el. kneastå i vatn til knes el. knea / eit oppgåvesvar til toppkaraktereit oppgåvesvar til toppkarakter / her er rom til tolvher er rom til tolv / bli ferdig til vårenbli ferdig til våren / vente til seinarevente til seinare / flytte inn til julflytte inn til jul / til dauden skil osstil dauden skil oss / kjøpe bil til hundre tusenkjøpe bil til hundre tusen / det kostar frå fem til ti tusendet kostar frå fem til ti tusen / frå 1972 til i dagfrå 1972 til i dag / til same tidtil same tid / alt til si tidalt til si tid / til alle tidertil alle tider / no til dagsno til dags
5 brukt for å uttrykkje føremål:
ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
: ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
5 brukt for å uttrykkje føremål:
ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
: ta åkeren til vegta åkeren til veg / ordne alt til eigen fordelordne alt til eigen fordel / få boka til gjennomsynfå boka til gjennomsyn / kome til hjelpkome til hjelp / reiskap til å grave medreiskap til å grave med / rope inn til matrope inn til mat / rå til nokorå til noko / duge til nokoduge til noko / kle seg til festkle seg til fest / ha graut til middag(s)ha graut til middag(s) / ha pengar til bilha pengar til bil / ha noko til merkeha noko til merke / høve til bondehøve til bonde / vere noko, mykje til talarvere noko, mykje til talar / til gagns grundig; sjå gagntil gagns grundig; sjå gagn
6 brukt for å uttrykkje evne, høve, utveg, årsak:
vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
: vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
6 brukt for å uttrykkje evne, høve, utveg, årsak:
vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
: vere dårleg til beinsvere dårleg til beins / i form til å syklei form til å sykle / vere til glede, til hjelp, til skade, til sorgvere til glede, til hjelp, til skade, til sorg / ein skuff til å låseein skuff til å låse / grunn til å gråtegrunn til å gråte / vere opphav til nokovere opphav til noko
7 brukt for å uttrykkje samband, omsyn:
knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
: knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
7 brukt for å uttrykkje samband, omsyn:
knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
: knyte seg til noko(n)knyte seg til noko(n) / drikke vatn til matendrikke vatn til maten / høyre tilhøyre til / det ligg til slektadet ligg til slekta / bispen til Agderbispen til Agder / bli rekna til familienbli rekna til familien / har du sett noko til det?har du sett noko til det? / ein tulling til mannein tulling til mann
8 brukt for å uttrykkje samanlikning:
for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
: for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
8 brukt for å uttrykkje samanlikning:
for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
: for stor til å gråtefor stor til å gråte / for god til å kastefor god til å kaste / ho er klok til å vere så litaho er klok til å vere så lita / ha råd til, rett til nokoha råd til, rett til noko
9 brukt for å uttrykkje eigedomstilhøve, årsak:
mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
: mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
9 brukt for å uttrykkje eigedomstilhøve, årsak:
mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
: mor til jentamor til jenta / bror til snikkaren åt, avbror til snikkaren åt, av / ha bispen til morbror somha bispen til morbror som / nykelen til husetnykelen til huset
10 brukt framfor infinitivsmerke:
vere snar til å gåvere snar til å gå
: vere snar til å gåvere snar til å gå
10 brukt framfor infinitivsmerke:
vere snar til å gåvere snar til å gå
: vere snar til å gåvere snar til å gå
11 i samansetningar med adverb:
inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
: inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
11 i samansetningar med adverb:
inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
: inntilinntil / opptil el. opp tilopptil el. opp til
12 som konjunksjon: til dess at
eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
: eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
12 som konjunksjon: til dess at
eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte
: eg blir her til ho kjemeg blir her til ho kjem / han sprang til han stuptehan sprang til han stupte

 

Resultat pr. side